__MAIN_TEXT__

Page 46

nez Sun Tzu acum mai bine de două mii de ani, ”Arta Războiului” este o culegere

DO N

BOOK Review

TECH & MEDIA

Scrisă de către strategul militar chi-

r ei

MA CE

de tactici şi strategii militare care au rolul

An d

de a slăbi şi învinge inamicul. REDACTOR:

Nu-ţi fie teamă că înaintezi prea încet. Teme-te dacă te opreşti. - Sun Tzu În timp, aceste noţiuni s-au tran-

Strategul chinez susţinea: "Dacă

sformat într-o adevărată artă cu aplica-

trupele vor asedia un oraş bine apărat,

bilitate nu doar în sfera militară. Mai

rezistenţa lor fizică va scădea". Din per-

mult decât a fi doar un exemplu al

spectiva unui business, această afirma-

vechii gândiri asiatice, conceptele pot fi

ţie relevă faptul că dacă un om de afa-

aplicate atât în afaceri, cât şi în viaţa de

ceri îşi va îndrepta atenţia către o piaţă

zi cu zi.

care nu este interesată de produsele

"Cel care ştie când trebuie şi când nu trebuie să angajeze lupta va fi victorios". Dacă vorbim despre crearea unui portofoliu de investiţii, este de luat în considerare îndeosebi managementul

www.performance.rau.ro

riscului. A te implica în pieţele financiare

sau serviciile sale, atunci va pierde timp şi bani. Resursele sale umane nu vor da randament dacă sunt direcţionate spre o piaţă neadecvată. Eficiența sfaturilor lui Sun Tzu constă exact în simplitatea cu care sunt enunţate.

echivalează cu a fi propriul tău general.

Mulţi dintre “specialiştii” din jurul

Trebuie să aduni informații, să-ți stabi-

nostru ar putea ține cont de următorul

leşti strategia şi să-ţi urmezi planul.

concept: ”A triumfa în luptă și a fi uni-

Urmând maximele lui Sun Tzu, investi-

versal proclamat expert, nu constituie

torii chiar şi neexperimentați pot folosi

culmea abilității, deoarece pentru a ridi-

strategii militare clasice pentru a obţine

ca un puf de toamnă nu ai nevoie de

câştiguri în acest domeniu.

multă forță; să deosebești soarele de

46

Ediția 32 | Martie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Advertisement