Page 44

Ad ria n

CO

MA N

Sursă foto: pxlbyte.com

GAMES Review

TECH & MEDIA www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Ziua lansării SimCity va rămâne în istoria jocurilor PC! Păcat că motivul nu a fost tocmai cel pe care și l-au imaginat dezvoltatorii și promotorii.

Pe 5 Martie 2013 s-a lansat

au reușit totuși, au fost deconectați la

SimCity și a fost un mare eşec, deoare-

scurt timp din cauza erorilor și latenței

ce serverele au căzut încontinuu! Era,

mari. Eu, de exemplu, când mă gân-

însă, de aşteptat având în vedere că

desc la SimCity am în minte numai

jocul a fost extrem de mediatizat și a

imaginea ecranului de loading care m-a

avut foarte multe comenzi, încă din

făcut să îmi pierd câteva nopți bune!

timpul versiunilor beta.

Abia după o săptămână am reuşit

Milioane de gameri au încercat să

să intru în joc și vă pot spune că este

intre în același timp pe serverele jocu-

fantastic! Am construit foarte multe

lui și aproape toţi au eşuat. Cei care

clădiri, am dezvoltat infrastructura și am

44

Ediția 32 | Martie 2014

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  
Performance - NR. 32 MARTIE 2014  
Advertisement