Page 12

ON CAMPUS

PERFORMANCE throughtime Revista Performance împlinește luna aceasta 5 ani de la înființare, prima ediție fiind publicată la data de 1 martie 2009.

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

Apărută la inițiativa CS-URA, Performance este astăzi un proiect al Departamentului de Comunicare și PR din Universitatea Româno-Americană.

REDACTORșef:

Totul a pornit simplu, în cadrul

vind în acest fel întreaga comunitate

uneia dintre şedinţele de brainstorming

academică URA. Rolul revistei este in-

ale Clubului Studenților URA în care

formarea permanentă cu privire la ceea

membrii căutau să afle cum își pot

ce a avut sau va avea loc în Campus,

aduce contribuția la îmbunătățirea vieții

promovarea valorilor şi talentelor din

studențești. Ne-am dorit să creăm un

URA, precum și cu privire la cele mai

mediul de informare care să răspundă

noi metode de dezvoltare personală și

nevoilor studenţeşti, dar care, în acelaşi

profesională, noutăți și curiozități, etc.

timp, să şi respecte mediul academic

www.performance.rau.ro

din Campus.

12

Revista a fost creată de studenții URA pentru studenţii URA, indiferent de Facultate și an de studiu. Astăzi, în Performance

se

implică

nu

doar

studenții, ci și masteranzii și absolvenții Universității, precum și cadre didactice și personal administrativ, revista deserEdiția 32 | Martie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Advertisement