Page 24

TRAINING YOU

ECHILIBRULîntre VIAȚA PERSONALĂ șiPROFESIONALĂ REDACTOR: LiviaCĂCIULOIU (trainer CCOC)

Găsirea unei soluţii de echilibru între provocările vieţii profesionale şi a celei personale este un subiect de interes major pentru mulţi dintre noi. Fie că eşti antreprenor sau angajat într-o corporaţie, dorinţa de autorealizare profesională intră de multe ori în conflict cu implicarea în relaţiile personale, rezultatul aducând în timp dezechilibre pe ambele planuri. De foarte multe ori ne găsim în

Se întâmplă astfel deoarece suntem

situația de a alege între o relaţie satisfă-

obişnuiţi să facem alegeri (decidem dacă

cătoare pe plan personal şi jobul nostru,

produsul X este mai bun decât Y) şi sun-

deseori aşteptându-ne ca cele două să

tem tentaţi să folosim acelaşi tip de

nu poată co-exista sau să se excludă

mecanism și în acest caz. Este simplu:

reciproc. Vestea bună (şi mai puțin

comparăm cele două planuri şi alegem

bună, în acelaşi timp) este că această

unul. De ce, însă, rezultatul (oricare ar fi

convingere este o generalizare falsă pe

decizia luată) nu ne aduce beneficii pe

care ne-o impunem și ȋn funcție de care

termen lung?

www.performance.rau.ro

alegem să trăim.

24

Pentru a avea o comparație validă este

Decizia de a funcționa pe baza acestei

necesar ca termenii acesteia să facă

convingeri limitatoare este luată în mo-

parte din aceeași speţă: două job-uri, do-

mentul în care ajungem să comparăm

uă proiecte, două relaţii de cuplu, două

satisfacţia şi beneficiile aduse de o rela-

relaţii de prietenie, etc. Acesta este moti-

ție personală cu cele rezultate din impli-

vul pentru care alegerea luată în situaţia

carea noastră profesională.

de mai sus nu ne va aduce beneficii.

Ediția 31 | Februarie 2014

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Advertisement