Page 14

RAU

Da n

MI HA IU

ON CAMPUS

REDACTOR:

newsBOARD

CURSURI IATA PENTRU STUDENȚII URA

Centrul ATC IATA din URA organizează o nouă ediție de cursuri de specialitate

1

în domeniul industriei turismului. Până pe 21 februarie vă mai puteți înscrie la cursul ”IATA Foundation” care se va desfășura în perioada 3-21 martie. Pentru mai multe informații vă puteți adresa doamnei Dr. Camelia Gheorghe (Coordonator ATC) la sala 429/427, etaj 4.

GHEIȘA DIN SHINKANSEN În data de 31 ianuarie a avut loc

MASĂ ROTUNDĂ SUSȚINUTĂ DE FACULTATEA DE ETII

în Sala Senatului URA dezbaterea inti-

Masa rotundă cu tema “Îmbună-

tulată “Gheișa din shinkansen – reflec-

tățirea competențelor profesionale ale

ții despre Japonia contemporană” cu

absolvenților pentru a face față provo-

privire la relația dintre tradiționalism și

cărilor actuale din industria turismului”

modernitate în Japonia, organizată de

a avut loc în data de 22 ianuarie în

Centrul de Studii Româno-Japoneze

Sala Senatului URA cu rolul de a dez-

“Angela Hondru” .

volta curricula, cu scopul de a oferi

2

3

Invitații serii au fost E.S. domnul

studenților noi cursuri de specializate și

ambasador Aurelian Neagu, director al

pentru a-i pregăti cât mai eficient pen-

Direcției Asia Pacific din cadrul Ministe-

tru nevoile actuale ale pieței muncii.

rului Afacerilor Externe și doamna

Evenimentul a fost organizat de

lector univ. dr. Magda Ciubăncan, pre-

comunitatea academică a Facultății de

ședintele Asociației Profesorilor de

Economia Turismului Intern și Internați-

Limba Japoneză din România, iar

onal în parteneriat cu Federația Patro-

moderatorii au fost prof. univ. dr. Mirela

natelor din Turismul Românesc și

Murgescu şi Șerban Georgescu, Direc-

Comitetul Sectorial Turism Hoteluri și

torul DSA.

Restaurante.

14

Ediția 31 | Februarie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Advertisement