Page 10

ON CAMPUS

Patriarhul ROMÂNIEI

la Universitatea Româno-Americană Joi, 16 ianuarie, Preafericitul Părinte Daniel, Patri-

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

arhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a sfințit

REDACTORșef:

pictura capelei Universității noastre și a inaugurat sala de lectură ”Lux Mundi”, aferentă acesteia.

Cu acest prilej, capela i-a primit

Preafericitul Părinte Daniel s-a

ocrotitori pe Sf. Martiri Brâncoveni pe

născut la data de 22 iulie 1951 în jude-

lângă primul hram, Sf. Ioan Botezătorul,

țul Timiș. În 1987 intră în viața monaha-

primit la sfințirea sa din 2007. În plus,

anul 2014 a fost declarat în Patriarhia

Neamţ, cu numele de Daniel. La 30

Română de către Sf. Sinod An Come-

septembrie 2007 a fost întronizat Patri-

morativ al Sf. Martiri Brâncoveni, întru-

arh al Bisericii Ortodoxe Române.

cât se împlinesc 300 de ani de la marti-

www.performance.rau.ro

rizarea acestora la Constantinopol.

10

la

Mănăstirea

Sihăstria,

judeţul

La sosirea în campusul nostru, Întâistătătorul BOR a fost întâmpinat de

Primele universități din Occident

domnul Rector al Universității Româno-

au fost înființate datorită eparhiilor și

Americane Ovidiu Folcuţ şi ceilalţi

mănăstirilor, instituțiile de învățământ

membri ai conducerii URA. Conform

superior de tradiție din Anglia având și

tradiției, Eliza Chirilă, studentă la Facul-

în zilele noastre capele ca loc de rugă-

tatea de Drept și delegat al României la

ciune și comuniune cu Dumnezeu. În

ONU, i-a oferit pâine și sare, iar Andrei

România, de asemenea, primele școli

Macedon, masterand la MSF și redac-

au fost înființate de către Biserică. În

tor Performance i-a dăruit flori.

plus, prima carte tipărită pe meleagurile

Utrenia a avut loc de la ora 07:30,

autohtone a fost ”Liturghierul de la

urmată de Sf. Liturghie de la ora 09:00.

Târgoviște” (1508).

Între orele 11:00 - 12:30, Preafericitul

Ediția 31 | Februarie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Performance - NR. 31 Februarie 2014  

“Cele două pasiuni sunt, într-un final, complementare, dar nu contează atât de mult ce faci atât timp cât lucrezi cu entuziasm și pui suflet...

Advertisement