Page 9

MLIBCW 2017

ON CAMPUS

EDITOR: Antonia PETRESCU, studentă ETII

De curând am avut plăcerea de a mă implica în organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente organizate de Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional, respectiv noua ediție a conferinței internaționale „Management, Leadership and Innovation Towards a Better Changing World”. În acest an, MLIBCW s-a desfășurat în

Prezentările acestora au deschis dezba-

perioada 2-3 Nov. 2017 și a asigurat îmbarca-

terile privind tendințele în industria ospitalității

rea a aprox. 300 de participanți pe parcursul

și strategiile marilor companii aeriene, necesi-

celor două zile „de zbor” în „code-share” între

tatea pregătirii continue a resursei umane pen-

Universitatea Româno-Americană, IATA East-

tru adaptarea la o lume în schimbare, evoluția

ern Europe, Regional Air Suport și Varna Uni-

tehnologiei. Acestea au fost urmate de discu-

versity of Management din Bulgaria.

țiile tematice pe secțiuni.

Deschiderea evenimentului a fost prece-

În a doua zi a evenimentului au avut loc

dată de înregistrarea participanților și îndepli-

două ateliere interactive susținute de bloggeri

nirea formalităților de îmbarcare: efectuarea

recunoscuți în industria turismului: Raluca

„check-in”-ului, obținerea cărții de îmbarcare,

Mureșan (Trip to Romania) și Mădălin Măncilă

consultarea „safety card”-ul și programul de

(Concediu.com), la care au participat studenți,

zbor. Sesiunea plenară a adus în prim-plan

masteranzi, dar și elevi de la licee de profil.

intervențiile invitaților speciali:

Printre temele abordate de aceștia s-au regă-

Ismail Albaidhani – United Nations;

sit: importanța alegerii carierei potrivite, dezvol-

Aykut Korkmaz – GM Athénée Palace Hilton

tarea personală, valorificarea atuurilor la nivel

București;

personal și profesional, dar și noile oportunități

Robert Komartin – RM Amadeus;

din industria turismului.

Antonio Tassone – GM Lufthansa România

2 zile, aprox. 300 de participanți, 7 invitați

și Moldova;

speciali, 2 ateliere, 6 sponsori, 7 domenii de

Răzvan Pârjol – Președinte Bucharest Tour-

cercetare … acesta este bilanțul MLIBCW

ism Board;

2017, care nu s-ar fi putut concretiza fără spriji-

Maya Ivanova – Universitatea de Manage-

nul partenerilor, sponsorilor, studenților care au

ment din Varna;

făcut parte din „echipajul de zbor” și al comite-

Alexandru Bogdan – TheMiNE.io.

tului de organizare.

Performance - Revista Studentului URA | NOV - DEC 2017 | Ediția 61

www.performance.rau.ro

09

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement