Page 38

BOOKS Review

Ț LCU n ca FO

TECH & MEDIA

Fetița cu ochi albaștri

Bia

de Michel Bussi senior EDITOR:

Creația „Fetița cu ochi albaștri” (After the

Franța marii burghezii, cu tradiții adânci

Crush) a lui Michel Bussi este un roman care

înrădăcinate și Franța socialistă, reprezen-

captivează prin suspans și prin răsturnările de

tată de familiile de muncitori.

situație întâlnite de la un capăt la altul al ope-

După numai câteva luni, în imposibilita-

rei. Acțiunea este redată într-un ritm alert și

tea de a face un test ADN în acele vremuri,

impresionează prin descrierile mediului geo-

dar și în ciuda influenței puternice pe care o

grafic, dar și a celui cultural și social care se

deținea familia Carville, procesul este soluți-

apropie puternic de percepția și înțelegerea

onat în favoarea familiei Vitral, iar fetița le

cititorilor.

este încredințată.

Romanul debutează cu un accident avia-

În urma verdictului, Mathilde de Carville

tic în Ajunul Crăciunului din 1980. Aeronava

angajează un detectiv, pe nume Credule

decolase din Istanbul și urma să ajungă la

Grand-Duke, care investighează cazul timp

Paris. La bord erau aproape 170 de pasageri,

de 18 ani. În lipsa soluționării cazului, acesta

dintre care și două fetițe în vârstă de trei luni.

decide să se sinucidă și chiar în acel

Una dintre ele reușește să supraviețuiască, fiind de altfel singura supraviețuitoare a

www.performance.rau.ro

catastrofei.

moment are o revelație, însă nu mai apucă să o noteze în jurnalul său. Opera prezintă interes și în pasajele în

Acțiunea începe să se complice în

care este descris fratele Emiliei, Marc, mai

momentul în care, cele două familii, respectiv

ales prin legătura formată între ei și prin fap-

cele două perechi de bunici, încearcă să

tul că dezvoltă cu timpul o iubire ceva mai

demonstreze că fetița rămasă în viață este a

mult decât platonică.

lor. Să fie oare Emilie Vitral, fata unor vânză-

În cele din urmă, romanul lui Michel

tori de pe coasta Bretonului sau Lyse-Rose

Bussi este cel al căutării identității, dar și al

De Carville, al cărui bunic fondase unul dintre

acceptării doliului. Arată cât de dificilă poate

cele mai mari imperii financiare din Franța?

fi depășirea condiției, indiferent de situația în

La scurt timp, lupta nu se mai dă doar între familia bogată și cea săracă, ci și între

38

care se află personajul, mai mult sau mai puțin privilegiat de viață.

Ediția 61 | NOV - DEC 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement