Page 36

An aIU NK

ER

2017

MOVIES Review

TECH & MEDIA

LBJ

Senior EDITOR:

”LBJ” (2017) prezintă revoltele politice

machiavelic Johnson, pe de-o parte și

pe care le-a întâmpinat vicepreședintele

ale carismaticilor vizionari Bobby (Michael

Lyndon Baines Johnson (Woody Harrelson)

Stahl - David) și John Kennedy, pe de altă

atunci când a devenit președinte, după asa-

parte, sunt uimitoare.

sinarea lui J.F. Kennedy din nov. 1963. Cu

Toate acestea se schimbă însă pe 22

un scenariu marca Joey Hartstone și

nov. 1963, când Kennedy este asasinat, iar

amprenta regizorală a lui Rob Reiner (The

Johnson, alături de soția sa devotată, Lady

American President), ecranizarea promite

Bird (Jennifer Jason Leigh), este lansat

98 de minute cu încărcătură emoțională

brusc spre președinție.

puternică, dar mai ales acuratețe istorică. După ce liderul majoritar al Senatului,

www.performance.rau.ro

Lyndon Johnson, a pierdut președinția în

Gura târgului spune chiar că evenimentul nefast ar avea legături tangențiale cu LBJ.

fața mai tânărului său coleg democrat,

În timp ce națiunea își arată regretele

J.F. Kennedy (Jeffrey Donovan) în 1960, el

pentru pierderea suferită, Johnson trebuie

acceptă să îl susțină ca Vicepreședinte.

să se lupte cu adversarii săi, pe măsură ce

Cu toate acestea, odată ce au câștigat

caută să onoreze moștenirea lui J.F. Ken-

alegerile, în ciuda experienței sale legisla-

nedy, prin promovarea actul istoric al Drep-

tive extinse și a instinctelor politice inteli-

turilor Civile din 1964.

gente, Johnson se află marginalizat în pozi-

Cu bătălii politice de pe ambele părți

ție secundă, fiindu-i imposibil să câștige

ale culoarului, Johnson se luptă să vindece

teren în fața șarmului debordant al lui JFK.

o națiune și să-și asigure președinția, dar

Pe tot parcursul producției sunt urmărite metodic interacțiunile dintre LBJ și frații

mai ales poziția în istorie prin adoptarea Legii Drepturilor Civile a lui Kennedy.

Kennedy. Tensiunea transcende ecranul, iar trăsăturile diametral opuse ale pragmaticului

36

Vizionare plăcută! :)

Ediția 61 | NOV - DEC 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement