Page 32

Mentorship

TRAINING U

FEMEIA CARE A ÎNVINS BĂTRÂNEȚEA

„Să fii veşnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani,

Fla

via BO

GD AN

înseamnă să fii optimist, să te simţi bine, să ai un ideal în viaţă pentru care să lupţi şi pe care să îl cucereşti” spunea Ana Aslan.

junior EDITOR:

A fost odată o zi geroasă de ianuarie,

În 1952 devine director al noului Institut

prima zi a anului 1897, când pe meleagu-

de Geriatrie, primul de acest fel din lume.

rile brăilene, în sânul unei familii de intelec-

Tot în anul 1952, ajunge la finalizarea

tuali, s-a născut Ana Vasilichia Aslan. Tatăl

preparării vitaminei H3, recunoscută sub

Anei a murit pe când aceasta abia împlini-

numele de Gerovital, medicamentul care are

se vârsta de 13 ani și din acel moment, îm-

menirea să încetinească procesul de îmbă-

preună cu mama sa şi cu cei trei fraţi, s-a

trânire. În următoarele decenii, tratamentul

mutat în Bucureşti.

brevetat de Ana Aslan a devenit cunoscut în

www.performance.rau.ro

În anii adolescenței s-a dovedit a fi un

întreaga lume.

spirit rebel. Și-a dorit să devină pilot și, cu

Ca dovadă a rezultatelor semnificative

o perseverență care i-a caracterizat întrea-

în lupta împotriva îmbătrânirii, la poarta

ga viață, a reușit să se înalțe printre nori cu

Institutului de la Otopeni, a început să fie

un avion tip Bristol-Coandă.

aglomeraţie de vedete ale lumii întregi, de la

Asemenea unui basm, viața i-a fost

președinți de stat până la mari actori.

presărată cu numeroase încercări. A decis

Pablo Neruda, Salvador Dali, Charles

să urmeze cursurile Facultății de Medicină,

de Gaulle, Indira Ghandi, Charlie Chaplin,

în pofida împotrivirii mamei și a făcut chiar

generalul Franco, Claudia Cardinale, Aristo-

greva foamei pentru a demonstra hotărâ-

tel Onassis sau Marlene Dietrich au poposit

rea nestrămutată de a-și urma visul.

pe plaiurile românești şi au urmat tratamen-

32

tul-minune prescris de Ana Aslan. Ediția 61 | NOV - DEC 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement