Page 12

ON CAMPUS

Viața de boboc poate părea destul de dificilă,

toate punctele de vedere. În ceea ce priveș-

prin prisma noilor provocări. Trebuie să te

te atmosfera și colegii, au depășit cu sigu-

adaptezi la un mediu diferit față de cel din

ranță așteptările mele, cât despre profesori

care provii, uneori departe de părinți și de

n-aș putea spune nimic rău, nici dacă aș

prieteni, să te adaptezi la noi metode de pre-

vrea. Sunt extrem de implicați, devotați și

dare, la un program mai încărcat, la respon-

preocupați de toate nevoile studenților,

sabilități mai mari și la situații din ce în ce

dorindu-și să învățăm cât mai multe lucruri

mai neașteptate. Consider, însă, că această

noi și mai mult decât atât, să conștientizăm

perioadă are numai părți frumoase. Îți faci

că toate cunoștințele dobândite vin în avan-

prieteni noi, ai șansa să fii îndrumat de profe-

tajul nostru. Totodată, vreau să le mulțu-

sori elitari și te apropii din ce în ce mai mult

mesc colegilor din Clubul Studenților care

de realizările profesionale pe care ți le-ai pro-

au acceptat să fiu parte din colectivul lor. O

pus. După puțin peste o lună aici pot spune

să fac tot ce îmi stă în putere pentru a duce

că așteptările mele în ceea ce privește viața

la bun sfârșit activitățile derulate. Ar fi multe

de student au fost depășite cu mult. Partici-

de povestit, chiar dacă, de la 1 octombrie și

parea la cursuri și seminare, dar și la diferite

până acum, timpul este destul de scurt.

conferințe, ateliere și evenimente în cadrul

Acestea sunt doar câteva motive pentru

universității / DSA, m-au făcut să îndrăgesc

care sunt mândru să fiu student al Facultății

și mai tare această etapă din viață și să fiu

de Management-Marketing. Sper să faceți și

din ce în ce mai dornică și mai determinată

voi alegerea care vă reprezintă și vă aștept

să acumulez informații și experiențe noi, care

în număr cât mai mare la URA!

mă vor defini mai târziu ca om.

VALENTIN OPREA - Facultatea de MM

TEODORA ROȘU – Facultatea de RCFBII

www.performance.rau.ro

Sunt foarte fericit de alegerea făcută, din

12

Ediția 61 | NOV - DEC 2017 | Performance - Revista Studentului URA

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.61 (nov - dec 2017)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement