__MAIN_TEXT__

Page 8

ON CAMPUS

CUM NE DESCURCĂM LA

LICENȚĂ / DISERTAȚIE ? Așa cum știe oricare student sau masterand,

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

inevitabil vine și momentul în care această frumoasă

Redactor ȘEF:

perioadă din viața sa trebuie să ia sfârșit, ceea ce se întâmplă prin susținerea Examenului de Licență, respectiv Disertație.

Examenul de Licență la Universitatea Româno-Americană presupune 2 probe: un

nu poți sta în niciun alt loc în afara celui repartizat ție.

examen scris de tip grilă bazat pe discipli-

Atenție: lasă-ți telefonul și alte obiecte

nele de specialitate parcurse în anii de stu-

personale în locul special amenajat; nu are

dii și, respectiv, susținerea lucrării de licență

niciun sens să riști licența pentru false

în fața unei comisii de evaluare.

bănuieli de „inspirație”.

În ceea ce privește Examenul de Diser-

Revenind la grilele examenului, dintre

tație la URA, acesta implică doar prezenta-

cele 45 în total, 15 sunt dintre cele cu

rea lucrării în fața comisiei de specialitate.

răspuns în ghidul de licență, 15 sunt dintre cele fără răspuns şi ultimele 15 sunt la

LICENȚĂ: PROBA 1

www.performance.rau.ro

Examenul scris de licență este de tip

08

grilă și presupune 45 de întrebări. Pentru această probă ai la dispoziție Ghidul de pregătire ce poate fi achiziționat de la Librăria URA. Când te prezinți la examenul scris, nu uita să ai la tine buletinul. Când intri în sală vei fi îndrumat(ă) spre locul tău, deoarece

prima vedere. Întrebările sunt din materiile de bază ale specializării tale. Oricare răspuns corect valorează 0,20 puncte, primești 1 punct din oficiu și ai la dispoziție maxim 3 ore. Răspunsurile se notează pe foaia de răspunsuri pe care o predai la ieșirea din sală, alături de ciorne, cât și pe „pagina de gardă” pe care o iei cu tine la ieșirea din sală pentru a vedea singur(ă) la ce notă să

Ediția 60 | IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement