__MAIN_TEXT__

Page 40

Ț LCU n ca FO

BOOKS Review

TECH & MEDIA

Marile speranțe Bia

de Charles Dickens

www.performance.rau.ro

senior EDITOR:

Romanul „Marile speranțe” este una

potrivit. Convins fiind că este vorba de bătrâ-

dintre cele mai iubite creații ale maestrului

na Havisham, care știa de dragostea pe care

prozei victoriene, Charles Dickens. La fel ca

i-o purta fiicei ei, tânărul acceptă.

toate marile sale romane și acesta prezintă o

Treptat, vălul misterios se ridică și

îmbinare reușită de caracter și de complot,

aflăm faptul că omul bine intenționat era

alături de o incredibilă sensibilitate pentru

nimeni altul decât evadatul Magwitch și că

modul în care sistemul clasic britanic a fost

Estella, care între timp se căsătorise în urma

construit în secolul al XIX-lea.

unor înțelegeri bănești, este de fapt fiica lui.

Romanul îl aduce în prim-plan pe tânărul

Între timp, Havisham este prinsă într-un

Philip, un orfan care locuiește împreună cu

incendiu și moare, iar Magwitch este arestat

sora sa și cu soțul ei, Joe. Viața lui Pip este

din nou și condamnat la moarte, dar se stin-

marcată de două evenimente: o întâlnire ciu-

ge înainte de aplicarea sentinței.

dată în cimitir cu un evadat pe nume

Romanul arată limpede faptul că banii

Magwitch și vizitele dese în casa domnișoarei

nu pot cumpăra dragostea și nici nu garan-

Havisham.

tează fericirea.

Domnișoara Havisham este o bătrână

Pip credea că dacă „va deveni domn”,

care a suferit o decepție după ce fusese pără-

va avea tot ceea ce își dorește, însă lumea

sită la altar. În urma vizitelor, cu timpul, băia-

lui se prăbușește și își dă seama că, de fapt,

tul se îndrăgostește de fiica ei adoptivă,

toți banii săi s-au bazat pe câștigurile necin-

Estella, însă diferența de clasă socială îl face

stite ale lui Magwitch și târziu ajunge să înțe-

să conștientizeze că nu pot fi împreună sub

leagă adevărata valoare a vieții.

nicio formă. Avocatul Jaggers îl înștiințează că un binefăcător vrea să îl trimită la Londra, să-i plătească educația și „să-l facă gentleman”, doar că acesta nu își va dezvălui identitatea până când nu va considera că este momentul

40

„Marile speranțe” este o evocare impresionantă a timpului și locului, care conturează perfect romantismul, curajul și speranța. Îndrăzniți să vă avântați în frumoasa aventură a lui Charles Dickens!

Ediția 60 | IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement