__MAIN_TEXT__

Page 34

UN T EA N isa M De n

Amenajarea biroului: SOLUȚII CU PERSONALITATE

junior EDITOR:

După case și interioare de locuințe,

Conceptul de ,,home office”, relativ

următorul spațiu pe care intenționăm să-l

mai rar întâlnit, s-a extins tot mai mult în

amenajăm astfel încât să devină un spațiu

ultimii ani în România, fiind un spațiu sufi-

deschis și care să emane armonie, este

cient de intim încât să permită orice tip de

biroul în care zăbovim o însemnată parte

amenajare pentru crearea unei bune dis-

din timp, un loc practic și profesional în

poziții. În prezent, noile soluții de design și

egală măsură, unde se regăsesc de obicei

amenajare a birourilor se concentrează pe

puține conotații personale.

transmiterea identității și valorilor compa-

Indiferent că vorbim de biroul de la

www.performance.rau.ro

serviciu sau pentru cei care și-au luat

niei în mediul fizic, devenind o resursă pentru succes.

soarta în mână și lucrează la domiciliu, de

Influențându-ne viața și sănătatea,

cel de acasă, ne dorim ca acesta să

spațiul de lucru este un loc care ar trebui

reflecte personalitatea noastră prin detalii,

să ofere senzația de liniște și tihnă psihică,

elemente decorative, nuanțe și piese de

crescând astfel productivitatea și bună-

mobilier.

dispoziție. În acest sens, lumina este unul

Pentru un ambient relaxant și o stare

dintre factorii cei mai importanți în amena-

de confort, recomandările specialiștilor

jarea biroului, alături de elementul cheie,

pornesc de la plasarea unor plante pentru

cromatica, care armonizează vitalitatea

a crea spații verzi și luminozitate și până la

spațiului cu o atmosferă interesantă și

alegerea unor nuanțe închise, raportate la

plăcută.

domenii manageriale sau de conducere, în

De asemenea, ne-ar putea impul-

comparație cu cele deschise, îndrăznețe și

siona mici elemente decorative care impun

contrastante, perfecte pentru birourile de

crearea unui cadru confortabil prin am-

tip open-space, în general asociate cu

prente personale.

generațiile tinere, care transpun energia și activitatea personală în viața profesională.

34

Acestea accentuează cel mai mult latura interioară și pot fi tablouri, fotografii

Ediția 60 | IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement