Page 20

SPOTLIGHT

Pentru început, spune-ne, te rog, câteva ceva despre tine.

Din punct de vedere profesional, primul meu

Cine este Rareș în viața de zi cu zi?

job în Canada a fost ca al oricărui alt elev

Pot spune că încă de când eram mic, viața

obișnuit: de la tunsul ierbii, până la strânge-

mea a fost într-o continuă mișcare. De la

rea de frunze și adunarea zăpezii.

vârsta de un an m-am tot mutat prin Româ-

La vârsta de 16 ani am primit primul meu

nia. Născut în București, crescut atât la

job oficial la cafeneaua Tim Horton’s, cel

Petroșani, cât și în Craiova, prima parte a

mai popular loc printre canadieni pentru

vieții mi-am petrecut-o alături de bunicii din

cafeaua de dimineață.

partea tatălui.

În decursul vieții de student, am lucrat în

După un an și jumătate am fost nevoit să

fiecare vară, în diverse locuri. Înainte de a

plec din Petroșani din cauza unor probleme

începe primul an de facultate din Canada,

de sănătate, cauzate de calitatea slabă a

am obținut un post de vânzări pentru Daim-

aerului, fiind o zonă poluată, cu o industrie

ler Chrysler.

puternică de extragere a cărbunelui.

Având un succes modest după cele 6 luni

Chiar dacă am fost nevoit să părăsesc

lucrate acolo, la începutul facultății am luat

acest peisaj pitoresc, muntele tot a rămas în

decizia de a demisiona și de a mă axa

sufletul meu.

asupra școlii. Am învățat 3 ani la Seneca

În Craiova am început drumul către cine

College - Business Administration. După

sunt acum, clădind prietenii care au rezistat

terminarea programului, m-am mutat înapoi

de-a lungul anilor petrecuți mai târziu în

în România.

Canada. Țin minte și acum când m-a învățat bunicul să mă plimb cu bicicleta, lăsându-mă să mă descurc singur, fără roți ajutătoare, cu o bicicleta de două ori mai mare decât mine, www.performance.rau.ro

Care este background-ul tău?

julindu-mă, lovindu-mă, râzând, plângând,

Ca o paranteză, ce diferențe ai resimțit atunci când ai trecut de la sistemul educațional canadian la cel românesc și, de altfel, de la stilul de viață de acolo la cel din România?

având o copilărie în adevăratul sens al

Fiind o țară fost comunistă, din păcate, în

cuvântului.

România încă se mai resimt urmele mentali-

Este important să înțelegem încă de la o

tății de ascultare și supunere, pe când siste-

vârstă fragedă faptul că nu vom fi tot timpul

mul canadian pune mai mult accent pe

ajutați și că va trebui să ne descurcăm și de

asumarea riscurilor și pe încercarea propriu-

unii singuri.

zisă de a reuși.

20

Ediția 60 | IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  
NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement