Page 15

Campania „ZÂMBETE DE 1 IUNIE”

ON CAMPUS

Magda SIMION, senior EDITOR

În perioada 15 - 31 mai 2017, în cadrul URA, a avut loc un proiect de marketing social, prin intermediul căruia ne-am propus să ajutăm o familie monoparentală formată dintr-o mamă văduvă și trei copii cu vârste între 6 și 14 ani.

Proiectul s-a dovedit a fi nu doar o

din dorința de a crea o bucurie cu ocazia Zilei

simplă strângere de fonduri, ci a însemnat

Copilului. Această poveste a prins „viață"

responsabilizarea și conștientizarea faptului

datorită studenților și a cadrelor didactice

că este foarte important să apreciem ceea ce

implicate, dar și cu ajutorul unui prieten URA,

avem, dar și mai important, să învățăm să

care a decis să ne pună la dispoziție o serie

dăruim și să le fim alături celor care au cu

de obiecte hand-made pe care să le putem

adevărat nevoie de noi.

oferi în schimbul donațiilor primite.

Trebuie remarcat faptul ca abilitățile de

Proiectul a fost realizat de Clubul de

leadership și de soft skills ale celor implicați

Management și Marketing, în parteneriat

au contribuit la bunul demers și final al aces-

cu Revista Performance, Performance Club,

tei inițiative foarte dragi nouă.

Clubul de turism Travel Mates și CS-URA. În decursul campaniei, în holul principal al universității, s-au strâns jucării, cărți, haine,

Le mulțumim tuturor celor care au făcut donații și care ne-au sprijinit în demersul acestei campanii minunate!

rechizite, bani și nu numai. Performance - Revista Studentului URA | IUNIE - IULIE 2017 | Ediția 60

www.performance.rau.ro

Proiectul „Zâmbete de 1 iunie” a pornit

15

Profile for Revista Performance

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement