__MAIN_TEXT__

Page 1

HOTELL | RESTAURANG | SKOLA | VÅRD & OMSORG

Upptäck vår NYA SA JT och medlemssidorna!

Det nya normala Staples koncept Plan C vägleder till en coronasäker arbetsplats MEDLEMSBESÖKET

Nämndemansgården axlade utmaningen Sjöviks folkhögskola har skapat kreativa affärslösningar för att klara pandemin Inköp på dina villkor • www.uhpo.se

Stockholms Borgerskap har lyckats hålla äldreboendet smittfritt

First Camps bistrokoncept – resultatet av ett lyckat samarbete Medlemstidning 2020/2021


Bättre vårdkvalitet till lägre totalkostnad

75% kortare tid för sårläkning

65 000kr lägre totalkostnad per sår och år

Frigör tid för vårdpersonalen

Genom gemensamma insatser sänktes den genomsnittliga läketiden från 40 till 12 veckor per sår. Genom att reducera läketiden sjönk även den totala kostnaden för vårdinsatsen markant – i genomsnitt sparade kommunen och skattebetalarna 65 000 kronor per sår och år. Denna besparing tar hänsyn till allt från kostnad för förbrukningsmaterial till resor och besök i patientens hem. Utöver att patienten också snabbare blev frisk och slapp ett smärtsamt sjukdomstillstånd frigjordes dessutom mycket tid för sjuksköterskorna. Exemplet från Härryda kommun är inte unikt & förbättringspotentialen är stor. Kontakt: Marlene.hansson@onemed.com, 073 201 92 46


VÄLKOMMEN REDAKTION Filip Minör, UHPO Magnus Romander, UHPO Malin Svantesdotter Madelene Sörinder Wiklund

4

Tidningen produceras av Perfect Storm Media Productions på uppdrag av UHPO InköpsSupport. TEAMET Projektledare/Grafisk form Madelene Sörinder Wiklund Skribent: Malin Svantesdotter

År 2020 har minst sagt inneburit utmaningar för såväl

företag som enskilda individer. Vi vet att det är många av våra medlemmar som har haft stora utmaningar – och fortfarande har. Det handlar bland annat om ekonomiska svårigheter och utmaningar att anpassa sina verksamheter för att de ska vara säkra och trygga i tider av Corona.

Kontakta oss:

10

UHPO INKÖPSSUPPORT Tel. 08-560 324 50 Vanadisvägen 24 113 46 Stockholm info@uhpo.se

Vi lever i en tid av omställning , vilken har tvingat fram

PERFECT STORM MEDIA PRODUCTIONS Tel. 0739–54 25 07 www.perfectstorm.se madelene@perfectstorm.se

nya sätt att arbeta. Många kommer att blicka tillbaka och minnas denna tid med fasa. Samtidigt kommer vi förhoppningsvis känna att det också har lett till en hel del positiva förändringar och nya effektivare arbetssätt. Mycket som sker framöver kommer att vara kopplat till ”före och efter covid -19” och just nu befinner vi oss mitt i det.

Vill du ha ett eget ex av tidningen? Välkommen att beställa på info@uhpo.se

För oss som inköpsorganisation har det handlat

www.uhpo.se

FÖRETAGET UHPO är idag en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1800 medlemmar. Tillsammans omsätter våra medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år. AFFÄRSIDÉ Att medverka till bättre lönsamhet genom att erbjuda ramavtal med utvalda strategiskt viktiga leverantörer samt att erbjuda företag och organisationer tjänster som har anknytning till inköp och upphandling. VISION Att vara den ledande samarbetspartnern i inköpsfrågor. Genom att använda modern teknik och våra erfarenheter vill vi skapa långsiktiga win/win-situationer för kunder och leverantörer.

20

16

12

Vi har en god tillströmning av nya medlemmar som

UR INNEHÅLLET Trygga och säkra tjänster hos Nämndemansgården 4 Upptäck UHPOs nya sajt och medlemssidor

10

Sjöviks folkhögskola – kreativa affärslösningar i pandemins spår

12

Trygg coronastrategi hos Stockholms Borgerskap

16

Staples lanserar Plan C – så möter vi det ”nya normala” på arbetsplatsen

18

Tips från coachen – ta vara på möjligheten

20

First Camp med ett lyckat och flexibelt bistrokoncept 23 UHPONYTT UHPO Avtalsguide 2020/21

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

mycket om att se till att våra leverantörer kan leverera de produkter som våra medlemmar behöver för att driva en Coronasäker verksamhet. Det är ingen som går helt fri, vi alla behöver justera och anpassa oss utefter nya regler och förhållningssätt. I denna utgåva lyfter vi bland annat Staples och deras ”Plan C” – ett lyckat exempel på där en leverantör tar en aktiv roll för att både agera rådgivare och samtidigt visa vilka produkter de kan erbjuda för att enklare kunna Coronasäkra kundernas verksamheter.

29

väljer att handla på våra avtal och våra inköpscoacher har mer medlemskontakter än någonsin. Att hjälpa till att se över inköp och bidra till att våra medlemmar sparar pengar och väljer rätt leverantörer gör att vi tillsammans kan se positivt på framtiden. Avslutningsvis så vill jag uppmärksamma

vår helt nya hemsida och våra nya medlemssidor. Logga gärna in på www.uhpo.se och se vilka UHPOavtal som ni har aktiverat för just er verksamhet. Tveka inte att kontakta oss och låta oss guida er till rätt leverantörer!

Filip Minör, VD

FOTO: GUSTAV KAISER

Omslag: Martin Franklin, VD Nämndemansgården Foto: Torun Bortz

Tillsammans står vi starka!

30-35

3


MEDLEMSBESÖKET

Trygga och säkra tjänster – både fysiskt och digitalt I verksamheter där möten med människor står i fokus har covid-19 varit en extra utmaning. Nämndemansgården är Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik, vilka har haft sina internat öppna under hela året. Men utöver anpassningar efter folkhälsomyndigheten rekommendationer i den fysiska kontakten har de även tagit fram fler digitala alternativ. T E X T: M A L I N S V A N T E S D O T T E R F O T O : T O R U N B O R T Z

N

ämndemansgården är en av få beroendeverksamheter som har en komplett vårdkedja i egen regi och de erbjuder en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och utbildning till avgiftning och behandling.   – Vi har funnits i 30 år så vi har bred kompetens och är en otroligt pålitlig kraft. Vi skapades med andan och syftet att hjälpa människor till ett bättre liv. Sedan Nämndemansgården i Sverige AB startades 2006 har ambitionen varit att växa, hjälpa fler och bli en nationell aktör inom beroendeoch missbruksbranschen, berättar Nämndemansgårdens vd Martin Franklin. INDIVIDANPASSADE BEDÖMNINGAR

En växande andel kunder är 4

arbetsgivare som kontaktar dem för sina anställdas räkning. Här agerar de experten gentemot arbetsgivaren för att ge stöd och beslut inom rehabilitering. Det kan vara stöd till någon på HR som behöver hjälp med att fatta beslut och hur de ska hantera situationen. Det är en väldigt svår fråga att konfrontera någon med och kräver mod och trygghet. De andra två kundgrupperna är privatpersoner som väljer att skaffa hjälp på egen hand och den offentliga kunden kommer främst från kommunerna, men även landsting och kriminalvård.   Hjälpen för en person med beroende kan gå till på flera olika sätt. En del åker till ett internat där de stannar från tre veckor och upp till fem månader. Då ägnar man sig helhjärtat åt sin behandling på plats.   – Vi gör alltid en personlig bedömning för att se vad varje

individ behöver. Vi har även olika typer av öppenvårdslösningar där man kommer på dagtid, varje dag eller kanske två gånger i veckan som sedan glesas ut över tid. Öppenvården låter en fortsätta gå till jobbet, bo hemma och att upprätthålla sitt liv. Allt styrs av hur man mår och vilken hjälp man behöver.   Utöver att bidra med stöd till den som är beroende erbjuder de även anhörigstöd, antingen som en del av en behandling eller som fristående hjälp till anhöriga. Att vara medberoende, genom att finnas i ett nätverk runt en person med missbruksproblematik, gör att man ibland bygger upp sitt eget liv runt personens problem.   – Det är otroligt slitsamt och man kan behöva enskild hjälp för hur man ska förhålla sig till situationen och för att kunna göra egna val. I vissa fall krävs det att man UHPO – Din samarbetspartner för inköp


”När vi insåg allvaret i situationen var det först lite förvirrat. Vi har ju ansvar för hundratals människor, hela eller delar av dygnet, och det gällde att vi snabbt skulle få till en rutin. ” Martin Franklin, VD Nämndemansgården

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

5


Läs mer om oss på snabbgross.se

Handla allt till din meny på Snabbgross Med våra 25 butiker och e-handel är vi Sveriges mest tillgängliga restauranggrossist. Att vi dessutom har bra öppettider alla dagar i veckan, på de flesta orterna, gör ju inte det hela värre! Välkommen.


MEDLEMSBESÖKET

helt behöver ta sig ur en destruktiv situation och då kan vi vara ett viktigt stöd för individen. OMSTÄLLNINGAR I CORONATIDER

Även om det inte går att dra en tydlig parallell, så kan situationen med covid-19 och den ofrivilliga isolering som delvis medförts, göra att risken ökar att man utvecklar ett beroende. Martin påtalar dock att det främst handlar om personer som är i en beroenderiskgrupp eller redan har ett beroende.   – Det finns inget som entydigt säger att pandemin skapar en våg av alkoholister och missbrukare, det är i sådana fall de som ligger i riskzonen som kanske trillar över kanten. Det finns även de som mår bättre och som har känt sig mindre stressade. Men, i kölvattnet av covid -19 ligger sämre ekonomi, lågkonjunktur och uppsägningar

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

så det är inte omöjligt att vi ser en ökning inpå det nya året.   Nämndemansgården som har den största delen av sin verksamhet på plats har behövt anpassa sin vardag som många andra, varav digitala lösningar är en del för att erbjuda sina tjänster på ett säkert och tryggt sätt. Att arbeta hemma och vara i en ofrivillig ensamhet kan göra att det skapas destruktiva tankar och oron ökar. Via appen NMG care erbjuds digitala tjänster i form av samtalsstöd, anhörigstöd och bedömning.   – När vi insåg allvaret i situationen var det först lite förvirrat. Vi har ju ansvar över hundratals människor, hela eller delar av dygnet, och det gällde att vi snabbt skulle få till en rutin. Till en början låg mycket fokus på att läsa på och organisera en kommunikationsstab internt för att se till att vi alla följde samma regler.

Det var här på Nämndemansgården i Blentarp, Skåne, som den nu nationella verksamheten en gång startade.

7


MEDLEMSBESÖKET

NÄMNDEMANSGÅRDEN Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingshem för människor med missbruk eller riskbruk av alkohol, droger, läkemedel och spel. Det familjeägda företaget härstammar från skånska Blentarp och grundades av Birgitta Crafoord i mitten på 80-talet. Hon blev själv blev nykter med hjälp av en 12-stegsbaserad behandling i USA och denna tog hon med sig till Sverige när hon startade sitt första behandlingshem. Idag är verksamheten centrerad kring Skåne och Mälardalen men de finns representerade i hela Sverige. Läs mer på www.namndemansgarden.se

Nämndemansgården har fått mycket stöttning av UHPOs inköpscoach Tobias Root det senaste halvåret.

  Även kommunikationsmässigt fick de svänga om. Mässorna där de når ut till sina målgrupper har varit inställda så de har provat andra vägar. De har blivit mer aktiva på sociala medier och har bland annat arrangerat webinarier. I oktober kör de ett antal tillfällen där man kan ta en digital kaffe med dem för att etablera en första kontakt.

”Som med alla vårdinstanser så handlar det om små marginaler. Det gäller att påverka omkostnaderna så att vi kan fokusera på att ge så bra vård som möjligt.”

8

Martin förklarar att han blev imponerad över hur snabbt de lyckades ställa om när de väl behövde och deras anpassningar har blivit väl mottagna.   – Vi har behövt hitta andra vägar och vi har samtidigt upptäckt hur mycket man kan göra på helt nya sätt. Och vem vet vad som blir det nya normala framöver? ”VI HAR KUNNAT FÖRLITA OSS PÅ UHPOS EXPERTIS”

Kopplat till UHPO har Nämndemansgården ett antal avtal med allt från livsmedel, sällanköpsprodukter och städprodukter till kontorsmaterial, köksutrustning och trädgårdsmaskiner.   – Man kan göra avsevärda besparingar med rätt inköpskanaler och för oss är det en smidig

väg. Samarbetet med UHPO har fungerat mycket bra. Vi har fått stöttning av och har haft en tät dialog med Tobias Root under det senaste halvåret.   Martin beskriver hur de är personliga och engagerade. Han lyfter även värdet av att de har en kontaktperson som har kunskap och kännedom om deras bransch – som förstår verkligheten de lever i.   – Som med alla vårdinstanser så handlar det om små marginaler. Det gäller att påverka omkostnaderna så att vi kan fokusera på att ge så bra vård som möjligt. Vi har kunnat förlita oss på UHPOs expertis när de tar sig an dessa frågor för vår räkning – då kan vi i stället lägga mer resurser på det vi vill utveckla. ♦

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Vi har allt för dina nya workspaces

De flesta verksamheter har en plan B för att hantera oförutsedda omständigheter. Men vad gör man när plan B inte räcker till? För att hjälpa arbetsgivare att hantera denna nya situation och nya myndighetskrav har vi som experter på arbetsplatser lanserat Plan C. En heltäckande guide för att hålla avstånd, hålla rent och hålla kontakten. Oavsett bransch eller arbetsplats, vi guidar dig genom utmaningarna och hjälper dig planera för framtiden som ingen planerade för.

Se mer vad vi kan göra för din arbetsplats olika space

staplesadvantage.se


Upptäck UHPOs nya sajt med bättre medlemssidor

Nya sajten har en modern och lättnavigerad design som representerar vår verksamhet.

Som UHPO-medlem har du tillgång till Medlemssidorna och Avtalsguiden.

Sök leverantörer och avtal inom cirka 20 olika leverantörskategorier.

På leverantörens sida kan du läsa mer om rabatter och villkor samt ansöka om att aktivera avtal.

För att möta våra medlemmars behov lanserade UHPO nyligen en ny och mer användaranpassad sajt. Som medlem i UHPO har du tillgång till Medlemssidorna. Här håller du dig uppdaterad om pågående kampanjer och erbjudanden och viktig information från UHPO och avtalsleverantörer. På Mina sidor kan se dina kundnummer hos de avtalsleverantörer du är ansluten till. Här finns även Avtalsguiden, där du enkelt hittar de leverantörer du har tillgång till samt information om rabatter, aktuella prislistor och mycket mer. Det är fortfarande samma inloggningsuppgifter som innan. Om du skulle ha problem med inloggning, eller om något annat inte fungerar som det ska, får du gärna kontakta oss på UHPO.

10

Logga in regelbundet för att hålla dig uppdaterad om kampanjer och erbjudanden, nya avtal samt viktig information från UHPO och leverantörer. Givetvis kan du även hålla koll via din mobiltelefon.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


MISSA INTE!

Unika säsongskampanjer med Martin & Servera FYRA GÅNGER PER år har UHPO i samarbete med Martin & Servera unika producentkampanjer. UHPO-medlemmar kan då köpa dessa varor till förmånliga avtalspriser hos Martin & Servera. Kampanjerna pågår under hela 6 veckor. INFORMATION OM KAMPANJERNA går ut via nyhetsbrev på mail och du hittar dem såklart även på medlemssidorna. VARMT VÄLKOMMEN ATT kontakta oss om du vill ha mer information.

I samarbete med

Vill du utvecklas i din yrkesroll? Du vet väl att UHPO delar ut kostnadsfria utbildningsdagar hos Martin & Serveras GastroMerit via UHPO utbildningsfond? UHPO InköpsSupport har köpt upp utbildningsdagar hos Martin & Servera GastroMerit som vi sedan delar ut till medlemmar som ansöker om utbildningsstipendier. Som medlem tittar du igenom Martin & Serveras digra kurskatalog där du hittar en kurs som passar dig eller din personal. Sen kontaktar du oss på UHPO InköpsSupport och berättar vilken kurs du är intresserad av.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

Martin & Servera har ett digert utbud av utbildningar för dig inom hotell, restaurang och storkök. Flera av kurserna innehåller naturligtvis fördjupningar inom matlagning men här finns även utbildningar inom chefskap, ekonomi, service och dryckeskunskap. Se kursutbud på www.martinservera.se/gastromerit Läs mer om hur du söker på www.uhpo.se/utbildningsfonden

UHPO Utbildningsfond

11


SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA

Motverkar pandemin – med samverkan och kreativa affärslösningar En verksamhet som snabbt kastades omkull på grund av covid-19 är Sjöviks Folkhögskola. Vi har talat med Anneli Karlsson som var precis ny i rollen som rektor på skolan när pandemin slog till. ”Jag började en torsdag och på måndagen var det knappt en deltagare kvar”. T E X T: M A L I N S V A N T E S D O T T E R

12

FOTO: SJÖVIK S FOLKHÖGSKOL A

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


MEDLEM I FOKUS

A

tt skicka hem deltagarna innebar att den viktiga peng som de får, till stor del från andra kommuner för att deltagarna bor på skolan, behövde betalas tillbaka.   – Detta var pengar vi hade räknat med och som är nödvändiga för att få allt att snurra. Vi har även en konferensdel där allt bokades av, vilket gjorde att en redan ansträngd ekonomi började blöda ännu mer. Vad skulle vi göra nu?   Även om Sjövik ofta tänker och leder med hjärtat, så överlever de inte utan ett affärsmässigt tänk. Efter att på kort tid ha behövt säga upp 20 medarbetare behövde Anneli driva vidare verksamheten på en bra grund.   – Det första jag gjorde var att prioritera en timmes medarbetarsamtal med samtliga pedagoger, så att de fick träffa och höra mig och jag höra dem. Och tillsammans med många kreativa människor bland och omkring oss med omnejd fann vi nya vägar och lyckades även behålla en känsla av gemenskap. MÅNGA LYCKADE INITIATIV

En idé blev att anordna sommarkollo, vilket var väldigt uppskattat

hos barnen, men även många föräldrar som upptäckte de vackra omgivningarna för första gången. En 8-årig pojke på naturkollo vaknade tidigt en dag och kom springandes för att berätta att ”detta är det bästa jag har gjort i hela mitt liv”.   – Tänk att kunna hitta lyckan fem kilometer hemifrån. Det behöver inte vara så avancerat och det är viktigt med samverkan och samarbeten. Vi fick även chansen att få barnen att få upp ögonen för en ny skolform, där de kanske känner att de vill gå när de blir äldre.   De arrangerade även betalkurser i linedance och groove och byggde sex ställplatser för husbilar på området. Därtill styrdes det upp ett ideellt sommarcafé i Sjöviks Kamratförbunds regi.   – Vi tog också hjälp av våra grannar och även vi själva bakade och sålde fikabröd. Vi erbjöd lunchsoppa och toast samt underhållning med vår musiklärare som spelade och sjöng på lunchen på fredagar. Vi marknadsförde det stenhårt och hade tusen besökare på en månad, vilket var rätt häftigt! FOKUS PÅ SOCIAL TILLHÖRIGHET

På Sjövik finns ett blandat utbud

På Sjöviks Folkhögskola kan man, förutom att läsa upp grundskole- och gymnasiekompetens, även utveckla sig inom allt från textil och musik till friluftsliv.

med varierade kurser och olika inriktningar. Här kan man studera allmänna ämnen för att uppnå grundskole- och gymnasiekompetens eller lära sig mer om allt från textil och musik till hantverk och friluftsliv. Lika stor bredd finns bland deras deltagare. Åldersspannet går från 18 år upp till 60 plus och med olika religiösa uppfattningar, bakgrunder, ursprung och förutsättningar bildar de ett eget litet samhälle med stor mångfald.   – Det spelar ingen roll vad du har för studie- eller yrkesbakgrund, du kan alltid förkovra dig på en folkhögskola, så som att måla, dreja, läsa skönlitteratur

ANNELI KARLSSON, rektor Sjöviks Folkhögskola

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

13


MEDLEM I FOKUS

och utvecklas med vänner. Men du kan samtidigt läsa in grundskolan om du vill det. Här har man en grundtillhörighet och blir sedd.   Att man väljer att gå på Sjövik är stor del på grund av de lärarledda lektionerna, och inte för att man inte klarar sig själv, utan för att man trivs i den sociala närvaron. Man blir accepterad för den man är som en familj.   För de som nu är på plats har de Corona-säkrat upp till tänderna. De har följt alla direktiv och är noga med att påtala vikten av hygienen. Eleverna umgås enbart linjevis, tvättar och spritar händerna ofta och har designerade bord vid lunchen som har gått från en sittning till tre.   – Speciellt nu under Corona så märker man hur folk törstar efter fysisk närvaro och att kunna umgås. Vi är inte där än, men vi kan försöka på de sätt vi kan. KOSTNADSKONTROLL OCH NYA UHPO-AVTAL

En vägledande hand kommer från UHPO hos vilka Sjövik använder cirka 12 leverantörer för bland annat böcker, livsmedel och rengöringsmedel.   – Jag tror däremot inte att vi har varit så bra på att nyttja detta som vi skulle kunna. Min plan är att diskutera med vår ekonom och den nya administrativa chefen framåt vilket blir ett ypperligt tillfälle att göra om och göra rätt – och därmed förhandla fram fler fördelaktiga avtal med UHPO.   De ser just nu över sina fakturor och vilka kostnader som är nödvändiga och inte. En del har bestått av att se över kostnaderna för måltider, där Christoffer Hedman på UHPO har hjälpt till med att räkna ut bästa kostnadseffektivitet, men utan att tumma på kvaliteten.

14

”Det är bra att ha någon som samlar ihop allt – och allt som går att spara in är ju bra. UHPO har även kostnadsfria utbildningar som ingår i medlemsavgiften, vilket är jättebra i besparingstider för att låta vår personal fortbilda sig.”   – Vi ser även på möjligheterna kring nya avtal, exempelvis med OKQ8 eftersom vi använder bussar vid olika utflykter med deltagarna samt att vi ibland åker och hämtar och lämnar dem vid tåget. Det är bra att ha någon som samlar ihop allt och allt som går att spara in är ju bra. UHPO har även kostnadsfria utbildningar som ingår i medlemsavgiften, vilket är jättebra i besparingstider för att låta vår personal fortbilda sig. ALTERNATIV SKOLFORM SOM GÖR SKILLNAD

Med tanke på allt Sjövik åstadkommit under året – och självfallet även före covid -19 – så är Anneli lite bekymrad över den bild som vissa har av folkhögskolor. Hon berättar hur en förälder från sommarkollot menade på att Sjövik låg vid en så fin plats, men att det var synd att de inte var en riktig skola.   – För det är vi ju, vilket vi vill att folk ska förstå. Det är en alternativ skolform, men vi är inget komplement.

  Anneli berättar också att hon en dag mötte en man i kön i kassan på macken, som tidigare varit elev på skolan i tre år. När hon frågar om hans upplevelse svarar han att skoltiden förändrade hela hans liv.   – Då tänkte jag på kvinnan som inte såg oss som en riktig skola. Om man har förändrat en persons liv till det bättre – kan det ens bli mer riktigt och rätt än så? ♦

SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA – BLIVANDE HUNDRAÅRING! Sjöviks Folkhögskola bildades 1921 och firar 100 år under 2021. Skolan har 130 internatplatser och drygt 200 deltagare som studerar i den underbara miljön i Folkärna, cirka 10 kilometer utanför Avesta i södra Dalarna. Skolområdet omges av fårhagar, skog och sjön Bäsingen, där de har en vedeldad bastu samt egen badplats. Från att ha varit en skola med endast ett par inriktningar erbjuder de idag en stor variation kurser – och trots att de har tvingats lägga ner ett antal av dem så erbjuder de 12 kurser på plats, en kurs på distans och ytterligare ett antal uppdragskurser. Läs mer på www.sjovik.eu

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Miljömärkt textilservice Rikstvätt är Sveriges största textilservicekedja med starkt miljöfokus. Vi ser till att ni alltid har rena arbetsplagg, textilier och entrémattor på plats. Med vår hyrservice slipper du inköp, lagerhållning, tvätt, och logistik. Du har alltid nära till Rikstvätt och vi kan leverera överallt!

PRODUKTGRUPPER

CERTIFIERINGAR

> Entrémattor

> ISO 9001 – kvalitet

> Bordslinne

> ISO 14001 – miljö

> Bädd– och badlinne

> OHAS 18001 – arbetsmiljö.

> Arbetskläder

> Miljömärkt med Svanen

> Hygienprodukter

www.rikstvatt.se


STOCKHOLMS BORGERSKAP

Tryggt och individanpassat – starka värdeord i rådande tider En bransch som främst har porträtterats i dålig dager under dessa pandemitider är äldreomsorgen. Men det finns verksamheter som förtjänar motsatsen. Borgerskapets vård- och omsorgsboende är ett exempel som har hållit smittan borta genom en bra grundstruktur, högt engagemang, kontinuerlig informationsdelning och tydliga åtgärder. T E X T: M A L I N S V A N T E S D O T T E R

F OTO : DAV I D T U N A N D ER

V

i har talat med Sanna Möller som är verksamhetschef för boendet som idag består av 72 lägenheter, varav 24 med inriktning demens och 48 stycken somatik. Till dessa platser har de lång kö – och anledningarna till att de är efterfrågade består av flera parametrar.   – Framförallt beror det på att vi har engagerade medarbetare, vilka ger ett gott bemötande och tydligt arbetar utifrån vår värdegrund. Det är även uppskattat att vi lagar maten själva och vi har också en fin miljö såväl inne som ute. TRYGGA OCH SÄKRA ÅTGÄRDER

Boendet ligger placerat på söders höjder, med en stor park och vacker trädgård som är lätt att ta sig ut till, vilket har gjort att de har kunnat ta emot anhöriga under hela pandemin.   – Vi har tillåtit besök utomhus ända från början och vi har inte heller använt plexiglas eller övervakat besöken som många andra boenden, utan vi har haft en tydlig plan kring restriktionerna och de 16

Med en bra grundstruktur, goda hygienrutiner, stort engagemang och viss gnutta tur, har man hittills lyckats hålla boendet smittfritt.

anhöriga har behövt meddela i förväg när de kommer.   Sanna beskriver hur deras välgjorda hantering beror på att deras verksamhet har haft bra rutiner och struktur från början. Deras engagerade medarbetare var redan i grunden duktiga på basala hygienrutiner och de har

sjuksköterskor på plats dygnet runt.   – Det finns också ett nära ledarskap, vilket är viktigt. Vi var tidiga med att dra igång gemensamma samlingar varje vardag för att lugna och trygga våra medarbetare genom att informera om de nya rönen från FolkhälsomynUHPO – Din samarbetspartner för inköp


”Att vi har lyckats hålla smittan ifrån oss beror på en bra grundstruktur kombinerat med skicklighet och tur.”

SANNA MÖLLER, verksamhetschef Stockholms Borgerskap

digheten och andra myndigheter samt att svara på frågor. Vi samlades givetvis i en stor lokal för att kunna hålla avstånd. Vi hade noll tolerans mot att komma till jobbet med minsta förkylningssymtom.   Har någon av de äldre varit det minsta dålig så har de direkt tagit prover och använt skyddsutrustning, för att sedan låta gästen vara isolerad i två veckor. De har fått gå ut, men utan att umgås med andra gäster. ”EN BLANDNING AV SKICKLIGHET OCH TUR”

Eftersom de är flera chefer i verksamheten är det ingen som har behövt ta beslut ensam. Sanna har kunnat bolla med biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska kring hur de ska göra i vissa frågor. UHPO – Din samarbetspartner för inköp

  – Vi har alla varit noga med att ständigt hålla oss uppdaterade och att föra vidare viktig information till gäster, medarbetare och anhöriga. Att vi har lyckats hålla smittan ifrån oss beror på en bra grundstruktur kombinerat med skicklighet och tur. Det brukar vara ett par stycken som avlider varje månad, men under april och maj hade vi inte en enda. Men det var delvis på grund av att vi inte fick in några andra infektioner heller. Eftersom de anhöriga fick komma på besök utomhus blev smittorisken lägre för alla virus och infektioner. HJÄLP ATT PRESSA PRISERNA

Just nu ser de över sina avtal med Filip Minör på UHPO, från vilka de använder sig av flera leverantörer.    En stor del gällande livsmedel och produkter för kök och matsal eftersom de lagar maten på plats.   – En fördel är att de kan hjälpa till att pressa priserna. Vi är så små så vi kan inte ha en egen inköpsavdelning eller förhandla fram egna avtal, så att UHPO hjälper oss med detta är en stor fördel för oss.

Borgerskapets vård- och omsorgsboende är beläget i anrika lokaler vid Högalidskyrkan på Södermalm.

  Utöver att se till att gästerna får bästa möjliga omsorg, och att det på senare tid varit mycket arbete för att hålla borta smitta, så ligger stor fokus på att skapa guldkant i vardagen för gästerna. Att få ner kostnaderna med UHPOs hjälp bidrar också till detta kretslopp.   Sanna Möller har själv arbetat inom verksamheten sedan 2008, där hon först började med att driva hemtjänst i egen regi. Hon har sedan haft flera olika roller och uppdrag innan hon blev verksamhetschef. Ett jobb hon verkligen brinner för.   – Att få kombinera ledarskap och äldreomsorg, det är för mig världens bästa jobb! ♦

BORGERSKAPETS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Förra året firade Stockholms Borgerskap 400 år och den övergripande verksamheten är nära sammanflätad med Stockholms historia. Även äldreomsorgen har funnits med länge, ända sedan 1724 när Borgerskapet började ta hand om änkorna till avlidna borgare. Majoriteten av de boende flyttar in genom ramavtal med Stockholm Stad, men de erbjuder även platser för privatbetalande. Läs mer på www.borgerskapet.se

17


INSIKT

Plan C – guidar er till det nya normala Att saker och ting har förändrats efter covid-19 är vi alla medvetna om. Men vad innebär det inför framtiden? För Staples gick det snabbt att ställa om till det nya normala och de tog bland annat fram konceptet Plan C. En lösning som underlättar att Coronasäkra arbetet på kontor, i offentliga miljöer samt distansarbetet i hemmet.

N

är arbetslivet har fått en ny standard behöver vi lära oss att hantera en ny kontorsvardag. Staples Plan C innefattar tre områden – håll avstånd, håll rent och håll kontakten där de har utgått ifrån den nya situationen i kombination med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och WHO.   – Vi jobbar mycket med lösningar för kunder och Plan C är en lösning och ett sätt att förhålla sig till det nya normala. Alla har en plan A och en plan B, men ingen var förberedd på det här och därför krävdes en plan C, berättar Lisa Statham, som är senior marketing specialist hos Staples.

T E X T: M A L I N S V A N T E S D O T T E R F O T O : S TA P L E S

  Lisa berättar att en vanlig uppfattning är att Staples endast är en leverantör av kontorsmaterial och många tänker främst på kopieringspapper och pennor. Men de har ett otroligt brett sortiment som har hjälpt många i dagsläget.   – Vi säljer inte lika mycket kopieringspapper, men desto mer av handsprit, handskar och rengöringsmedel. Det är tråkigt att en pandemi skulle få oss att visa upp vår bredd på vad vi erbjuder och kan leverera, men vi har visat att vi

LISA STATHAM, senior marketing specialist Staples

PRODUKTER SOM GÖR SKILLNAD

Lösningen kombinerar stöd till arbetsplatser som är osäkra på hur de ska förhålla sig till och tillhandahålla en säker miljö, samtidigt som verksamheterna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet   – Med vår guide till hur våra produkter kan hjälpa till en bit på vägen, kan vi om inte annat bidra i en liten del av omställningen. Med UHPOs avtal med oss så får våra medlemmar dessutom riktigt bra priser på vårt sortiment, säger Lisa.

18

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


VAD INNEBÄR PLAN C? Plan C är en heltäckande guide indelad utefter arbetsplatsens olika områden: WorkSpace, MeetSpace, BreakSpace, WashSpace och PersonalSpace. Som experter på arbetsplatser har Staples tagit fram en guide för varje space, med både allmänna tips kring säkerhet och arbetsmiljö samt produkttips som underlättar. Läs mer på www.staplesadvantage.se/planc

har produkter som faktiskt kan göra skillnad i vissa situationer. Det är det vi jobbar med. Vi säger alltid att vi är experter på arbetsplatser, och när de förändras – då förändras vi med dem, förklarar Lisa. HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Lisa hoppas och tror att något som vi tar med oss av pandemin, det är vårt sätt att hålla rent på arbetsplatserna samt att vi tvättar händerna oftare.   – Hade vi gjort det ordentligt från början hade vi kanske inte spridit vinterkräksjuka eller andra influensor lika mycket. Våra handdispensers som man inte behöver röra för att få handsprit ifrån har fått ett bra uppsving. Dessa är bra i många miljöer och från och med nu kanske de blir kvar för alltid, säger Lisa.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

  Exempel på övriga produkter som varit extra användbara är olika sorters skyltar som tydliggör att hålla avstånd när man till exempel väntar på hissen, golvdekaler när man står i butikerna samt etiketter och skyltar på väggarna.   – Eftersom dessa inte har statiskt innehåll så är det enkelt att byta budskap. Att tydliggöra information med skyltning är bra oavsett vad man vill säga, så det blir många lösningar i en, det är samtidigt kostnadseffektivt plus att de går att desinficera genom att man lätt torkar av dem. Vi vill att våra lösningar ska vara flexibla och samtidigt hållbara, menar Lisa. EXPERTER PÅ ARBETSPLATSER

Utöver att lyfta särskilda produkter har Staples tagit fram en guide för

”En del produkter kanske man dessutom redan har, och då kan vi istället tipsa om hur man kan använda dem på rätt sätt! ” skolan med saker att tänka på för ett säkrare rörelsemönster fördelat på kontoret, korridorerna, lärarrummet och matsalen. Här ges en tydlig beskrivning vad man ska tänka på och vilka produkter som kan användas, oavsett om de inhandlas hos Staples eller någon annanstans.   – Jag tycker det är ett trevligt sätt att informera på, där vi intar ett samhällsengagemang med våra tips och råd. En del produkter kanske man dessutom redan har, och då kan vi istället tipsa om hur man kan använda dem på rätt sätt! ♦

19


TIPS FRÅN COACHEN

”Vi vill uppmuntra våra medlemmar att ta tillvara på möjligheten” Frasen ”i dessa tider” är kanske en av årets mest använda – men budskapet tål att upprepas. För i just dessa tider är det extra viktigt för företag att fokusera på sin kärnverksamhet för att hålla sig flytande. Eller kanske till och med för att kunna överleva.

K

opplat till inköp finns det mycket att vinna på att ta hjälp av UHPOs inköpscoacher. När ekonomin påverkats negativt är varje sparad krona en välbehövd sådan. För UHPOs medlemmar har det varit en uppskattad hjälp att få kring att exempelvis upprätta nya avtal för att få en marknadsmässig prisbild genom att låta inköpscoachen göra en grundlig prisanalys.   – Med denna säkerställer vi att medlemmen får förmånliga priser och vi jobbar ständigt för att hitta förbättringsmöjligheter där pris, kvalitet och miljösäkra leverantörer ligger i fokus. Idag har vi ett femtiotal leverantörer som vi samarbetar med och tillsammans med dem har vi enkelt och snabbt kunnat sänka våra medlemmars inköpskostnader säger inköpscoach Christoffer Hedman.

  Det är också ett bra läge att se över vad det erbjuds för utbildningar genom Martin & Servera, något som blir gynnsamt ur flera aspekter.   – Det finns exempelvis utbildningar inom hygien, vilket inte minst är jätteviktigt just nu. Men även i ekonomi, ekologiska livsmedel och mycket annat som en verksamhet behöver. Är man osäker på vissa punkter så är detta ett bra sätt att få ny kunskap. Det finns även webbutbildningar som man kan streama, så man behöver inte åka iväg någonstans om man inte vill eller kan.

BRA TIDER FÖR VIDAREUTBILDNING

”Då kan vi noggrant gå igenom och hitta vad som kan generera stora besparingar på sikt samt finna möjliga förbättringar kring inköp, men utan att tumma på kvalitet eller miljösäkerhet.”

En annan fördel är deras redan förhandlade ramavtal. Som medlem slipper man lägga onödig tid på att bevaka och förhandla och få mer tid över till andra delar av verksamheten i stort.   – Vi vill uppmuntra våra medlemmar att ta tillvara på möjligheten som några timmar med oss kan åstadkomma. Då kan vi noggrant gå igenom och hitta vad som kan generera stora besparingar på sikt samt finna möjliga förbättringar kring inköp, men utan att tumma på kvalitet eller miljösäkerhet.

20

mån som tidigare. Han hjälper er med bland annat offertservice, uppföljning, nyckeltal kopplat till köksinköp och annat.   – Fungerar inte fysiska möten så går det alltid ta kontakt över telefon eller genom ett digitalt möte. Tveka inte att höra av er om det är något, det kan ibland räcka med fem minuter för att stämma av.   Utöver en ökad efterfrågan på hjälp och support så har efterfrågan ökat på vissa produkter som är kritiska i dagsläget, så som tvålar, andningsskydd och handskar. UHPO har därför behövt ha en extra tät dialog med sina leverantörer för att säkerställa varuförsörjningen.   – En fördel med UHPO i detta sammanhang är vår breda leverantörsbank. Om inte den ena leverantören har produkterna i lager, då har man valmöjligheten att köpa från någon av de andra. ♦

 Om du vill veta mer eller få

inköpsstöd och rådgivning, kontakta din inköpscoach! Kontaktuppgifter på sid 26.

FLERA VALMÖJLIGHETER

Pandemin har skapat en ny vardag för oss alla och många arbetar fortfarande hemifrån, vilket en del anammat som det nya normala. Även om Christoffer inte kan vara på plats rent fysiskt finns han fortfarande tillgänglig i samma

CHRISTOFFER HEDMAN, Inköpscoach

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


S:t Eriks IPA

S:t Eriks Lager

– En av Sveriges mest sålda IPA!

- Ljus ofiltrerad hantverkslager!

Alk 5,3% | 33cl Artnr: 8818-03 Galatea 704692 MartinServera

Alk 5,1% | 33cl Artnr: 9110-03 Galatea 707000 MartinServera

För mer info: galatea.se

Alkohol kan skada din hälsa

upplev DEN OPTIMALA KAFFEUPPLEVELSEN M ED L’O R PR O MESS O

Frige dina sinnen för ren kaf fenjutning, och låt dig glädjas av den ultimata smaken med et t fulländat utbud av espressokaf fe från en prisvinnande maskin.

För rådgivning och mer information gå in på www.jdeprofessional.se/kaf femaskiner/lor-promesso

W H Y S E RV E A N Y T H I N G L E S S T H A N G O L D

HP1045801 LOR Magazine print ad PROMESSO_186x119mm_04_print.indd 1

08.10.18 17:18


Erbjudande för dig som är medlem i UHPO - kontakta info@smartstay.se för offert!

Prisvärt långtidsboende med 25% rabatt! Om ni är flera personer som ska bo på samma ställe, eller bo under en längre tid, så har Smart Stay ett oslagbart erbjudande. Vi har över 1400 stugor i hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, med flexibla hyresvillkor, parkering direkt utanför dörren och ett prisläge hotellen inte kan mäta sig med. First Camp är Skandinaviens största campingkedja och Smart Stay är vårt koncept för prisvärt kortoch långtidsboende till företag och organisationer.

Bo bättre och billigare med Smart Stay!

Besök smartstay.se för att se vårt utbud eller ring 010-2282101 för mer information.

SPECIALISTEN PÅ VERKTYG, YRKESKLÄDER & SKYDD. Hos Swedol hittar du ett brett sortiment av lyft och last, verktyg, fordonsbelysning, kättingtillverkning, yrkeskläder och skydd. Grolls är specialister på yrkeskläder och skydd.

Swedol_Annons 186 x 119 mm_UHPO_oktober.indd 1

2020-10-07 16:16:56


MEDLEM I FOKUS

FIRST CAMP

Ett lyckat och anpassningsbart restaurangkoncept För drygt fyra år sedan fick Tobias Root på UHPO uppdraget att tillsammans med First Camp starta upp ett antal restauranger. Ett arbete som resulterade i ett lyckat framtaget bistrokoncept. Från att ha startat i mindre skala med fem restauranger beslutades det att First Camp under 2020 skulle driva ännu flera restauranger i egen regi – och de utvecklar konceptet ytterligare även under nästkommande år. T E X T: M A L I N S V A N T E S D O T T E R F O T O : F I R S T C A M P

T

obias Root har varit en slags sambandsofficer mellan UHPOs grossister och First Camp för att se till att allt fungerar och att de har säkerställt bra avtal med rätt prisbild.   – Jag har stöttat mellan alla grossister, att få kundnummer på plats, se till att de inte handlar utanför anbudet samt skapat favorit- och speciallistor. Arbetet har skett nära tillsammans med Mikael Wåhlund, som är Regionchef Mitt hos First Camp, som är mycket duktig och insatt i restaurangbranschen, säger Tobias.   Konceptbeskrivningen innehåller allt från hur lokalerna ska se ut, vilka möbler som används, hur servicedisken och uteserveringen ska vara, skyltning och arbetskläder. De har även tagit fram enhetliga metodkort hur man tillagar en rätt.   – Mycket handlar om matsäkerhet och listor är framtagna över vad man dagligen gör och inte enbart i köket utan även i serveringen, på toaletterna, personal-

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

Bistrokonceptet gör att gästerna känner igen sig mellan de olika destinationerna och gör att de vet vad de kan förvänta sig vid besök på en ny anläggning.

rummen och hur rutinerna går till vid upp- och nedstängning, förklarar Mikael. LÖSNINGAR NÄRA TILL HANDS

Vid utbrottet av covid -19 fick First Camp tänka om och hela situationen skakade om campingbranschen. Regeringens första restriktioner kring att hålla sig i närområdet var lite diffust, vilket gjorde att gästerna valde att stanna

hemma. First Camp som hade hunnit rekrytera alla sina säsongsanställda och hade signerat avtal med cirka 700 medarbetare behövde dra i handbromsen, säga upp och varsla.   – När tydligare regler kring resor i närområdet innebar att man fick åka två timmar från hemmet så vågade sig gästerna iväg, och när de i juni gick ut med att man fick resa fritt i Sverige tog det fart. Vi

23


MEDLEM I FOKUS

BISTROKONCEPTET CAMP BISTRO är inte en restaurang som serverar grillad entrecote eller kötträtter. Det är en meny som alla kan tillaga om man har ett stort matlagningsintresse och är stresstålig. För att kunna lära upp personal snabbt och även där säsongspersonal ofta byts ut årligen så har detta varit en väg att förenkla att kunna erbjuda bra mat och samtidigt täcka upp med personal där det krävs.  För att allt ska smaka likadant på alla ställen används exakt samma råvaror. ”Vi har väldigt bra inköpslistor där vi enbart ser det vi kan välja ifrån. På grund av covid -19 hade vi även lite leveransproblem när alltid drog igång i juni och då upprättades en tydlig reservlista för att kunna få ett snarlikt resultat”. Konceptet tydliggör vilka råvaror ska användas, i vilken mängd, hur den tillagas och presenteras sedan slutligen på tallriken. Alla ska göra likadant och detta förtydligas med bilder steg för steg.

MIKAEL WÅHLUND, Regionchef Mitt hos First Camp

fick bråttom att rekrytera personal igen och vid midsommarveckan öppnade vi våra bistros, menar Mikael.   Anpassningar som har gjorts i och med covid -19 är delvis att korta ner öppettiderna, framförallt på kvällarna. Försäljningen har blivit lidande, men säkerheten har kunnat hållas. De kunde även lösa avståndskraven med

24

”Tobias har varit med och har ställt upp fantastiskt bra. Han har hjälpt oss med att arbeta fram förslag på råvaror att använda i maträtterna och att utforma utbildningen...”

hjälp av att utöka sin serveringsyta utomhus.   – Är det någonting som vi i campingbranschen har gott om så är det mark, så vi kunde skapa glesare sittplatser genom att använda vår mark till att utöka ytan. Antalet sittplatser blev därmed oförändrat. I ett tidigt skede beslutade vi även att alla våra menyer skulle anpassas för take away så att gäster som var oroliga inte skulle behöva äta på restaurangen, säger Mikael. FORTSATT KONCEPTUTVECKLING

Nytt för i år är även en tvådagarsutbildning för destinationschefer och köksansvariga. I år blev de dock tvungna att köra den via Teams i stället för att träffas och de provlagade menyn digitalt.   – Det kanske inte var det smidigaste sättet, men vi fick till det väldigt bra i alla fall. Tobias har varit med och har ställt upp

fantastiskt bra. Han har hjälpt oss med att arbeta fram förslag på råvaror att använda i maträtterna och att utforma utbildningen, där han även närvarande digitalt för att presentera UHPO för våra medarbetare. Utöver detta har han stöttat med utbildningar på plats när våra säsongsanställda börjar, berättar Mikael.   För att summera sommaren så lyckades de att besegrats situationen och destinationscheferna och sommarens medarbetare har uppskattat det enkla och tydliga konceptet.   – Vi startade upp verksamheten senare på säsongen och har dragit ner öppettider såväl på dagen som kvällen, men trots detta har vi drivit våra restauranger med lönsamhet denna sommar också. Vi har dessutom gått från sju till 17 restauranger och under nästa år utökar vi ännu mer, när vi bland annat tar konceptet till Danmark. ♦

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


FÖRLÄNG TE R

UD BJ

ANDE

HÖST NDE!

DA U J B ER

% 5 1 KÖPR D I V TT EMBE RABASISTA NOV TILL

Hyr eller köp mobila lyften EvaDrive! Nu kan du köpa vår elektroniska mobila golvlyft EvaDrive till kampanjpris, eller hyra den från ett dygn och framåt. EvaDrive är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer. EvaDrive körs med minimal kraft och har i jämförelse studier* med en manuella lyft visat sig minska belastningsskador. • • • • • • •

Reducerar belastningen i rygg- (86%) och axelmuskler (61%)* Manövreras enkelt i trånga utrymmen tack vare svängbara, motoriserade bakhjul En ensam vårdare kan förflytta en tung brukare Intuitiv kontrollpanel gör EvaDrive lättanvänd Perceptivt handtag möjliggör att alla lyft- och vridmoment kan utföras från valbar arbetshöjd Kraftfullt litiumbatteri Två års non-stop garanti

Bakhjulen kan vändas till valfri vinkel genom att använda knapparna på kontrollpanelen.

EvaDrive vänder, backar och körs framåt genom att handtaget lätt förs i önskad riktning.

EvaDrive finns i två varianter: • Eva450Drive för brukare upp till 205 kg • Eva600Drive för brukare upp till 270 kg

Besök gärna www.handicare.se för fler produkter och mer information. Kundtjänst/Beställning: Telefon: 08-557 62 200 • E-mail: customerservice@handicare.se Order: order@handicare.se *

ViSafe Report. (2018). Comparing the Musculoskeletal Effects to the Back and Shoulder When Operating the EvaDrive Versus the Eva450. Ladda ned rapporten på vår hemsida.

PASS A PÅ!


UHPO INKÖPSCOACHER

Inköpscoacherna hjälper dig att spara tid och pengar! Helt kostnadsfritt.

I

För dig som är medlem i UHPO står inköpscoacherna alltid på din sida. De hjälper dig inte bara att köpa rätt varor till rätt pris, de jobbar både på producent- och leverantörsnivå för att förhandla fram så hög kvalitet till så bra pris som möjligt för samtliga medlemmar. Det ger dem en mycket god kännedom om leverantörernas utbud, produktnyheter och mycket annat.

årsavgiften ingår, utöver fri tillgång till samtliga avtal, två rådgivningstillfällen per år med din inköpscoach. Ni ser då över er verksamhets nuvarande inköpsrutiner vilket bland annat resulterar i en rapport över besparingsmöjligheter.   – Eftersom vi har daglig kontakt med våra leverantörer så har vi stenkoll på vad olika produkter bör kosta. Vi kan ofta också föreslå produkter av likvärdig kvalitet till lägre pris, vilket kan spara mycket pengar för våra kunder, säger Tobias Root, som är inköpscoach i södra Sverige och expert på livsmedel och restaurang.   UHPO kan även ta hand om offertarbete vid större inköpsinsatser, till exempel om man ska köpa ny inredning.   – Du behöver inte själv sitta i upphandlingar eller ta in offerter,

JOHAN BERGFELDT Inköpscoach / Produktspecialist livsmedel Tel: 072-710 05 70 johan.bergfeldt@uhpo.se

26

eftersom vi redan knutit avtal. Vi är en förlängd inköpsavdelning till medlemmen skulle man kunna säga.   Via inköpscoacherna kan medlemmar också ansöka om utbildningsdagar från UHPOs egen utbildningsfond. Utbildningsdagarna arrangeras av Martin & Servera och är inriktade på alltifrån köksekonomi till specialkost, vegetarisk matlagning eller något helt annat som kan vässa medlemmarnas verksamheter. Inköpscoachen har koll på det aktuella utbildningsutbudet och kan matcha medlemmarnas behov med en kurs som de verkligen har nytta av.   I dag finns fyra inköpscoacher och genom en ständigt pågående dialog med medlemmarna bidrar de till att UHPO InköpsSupport kontinuerligt utvecklar sina erbjudanden efter de behov som finns. ♦

CHRISTOFFER HEDMAN Inköpscoach / Produktspecialist livsmedel Tel: 072-070 79 94 christoffer.hedman@uhpo.se

Det här hjälper din inköpscoach till med: • Prisanalyser av era inköp och rapporter över möjliga besparingsmöjligheter och förslag till vidare åtgärder • Uppföljning och analys av befintliga inköp på UHPO-avtal för att få största möjliga besparingen över tid • Ta fram offerter vid sällanköp • Internutbildning kring hur din verksamhet ska jobba med inköpsfrågor på bästa sätt • Spendanalyser* • Menyplanering* • Riktade upphandlingar* * ingår ej i årsavgiften, kontakta din inköpscoach för offert

TOBIAS ROOT Inköpscoach / Medlemsservice Skåne Tel: 070-825 31 23 tobias.root@uhpo.se

SEBASTIAN STRID Inköpscoach / Medlemsrekrytering Tel: 070-344 26 25 sebastian.strid@uhpo.se

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Gerdmans - din kompletta leverantör av kontorsmöbler och lagerinredning Gerdmans har all inredning för kontor, konferens, lunchrum, lager, verkstad och industri. Med över 13 000 artiklar i sortimentet är vi en komplett leverantör av arbetsplatser.

ALLTID FRI FRAKT Vi är unika med att alltid ha fri frakt. På Gerdmans tillkommer inga överraskningar i form av emballage- eller transportkostnader. Hos oss finns inga dolda avgifter och kostnader. Du betalar endast det pris som står i katalogen eller på webbshopen. Alltid tryggt och enkelt!

ALLTID 7 ÅRS GARANTI Gerdmans tar kvalitetsansvar och hittar lösningar som är hållbara. Vi erbjuder ett nordiskt sortiment bestående av produkter med lång livslängd. Vi ställer höga krav på design, funktion och kvalitet och ger alltid minst 7 års funktions - och materialgaranti på alla produkter. Alltid ärligt och enkelt!

SNABB LEVERANS Den största delen av vårt sortiment har vi på lager och vi skickar alltid artiklar från oss inom 24 timmar. En del produkter levereras direkt till dig från våra leverantörer. Som tillägg förmedlar vi gärna inbärningsoch monteringshjälp, det är bara att kontakta vår kundservice. Alltid snabbt och enkelt!

KUNNIGT PROJEKTTEAM För att utforma en trivsammare och effektivare arbetsmiljö krävs både tid, kunskap, kontakter och kreativitet. Hos Gerdmans får du allt detta utan extra kostnad när du vill ha hjälp med en helhetslösning för din kontors-, konferens-, industri- eller lagerinredning. Med stor erfarenhet och en mängd fina leverantörskontakter har vi möjlighet att utforma en skräddarsydd lösning som kan innehålla mycket mer än det du hittar i vårt ordinarie sortiment.

gerdmans.se • tel 0433-74 000


NÄSTA GENERATIONS EKO Nu har alla Arla Ko® EKO-produkter netto noll klimatavtryck! Arla Sverige har som mål att ha netto noll klimatavtryck senast 2045, och allra helst snabbare än så. Men vi vet att många konsumenter vill välja mejeriprodukter med netto noll klimatavtryck redan nu, därför låter vi vårt ekologiska sortiment gå före. ”Netto Noll Klimatavtryck”-märkningen är en garanti för att vi kartlägger alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna och balanserar dem med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. Ett exempel på det är plantering och bevarande

mEd NETTO NOll KlimATAvTRycK

av skog – vilket gör att netto klimatavtrycket från produkterna faktiskt är noll. Arlas ägare gör, och kommer att fortsätta göra ännu mer, för miljö och klimat på gårdarna. Genom ”Netto Noll Klimatavtryck”-konceptet minskar de ekologiska Arlagårdarna sin egen klimatpåverkan ytterligare, genom t.ex. klimatberäkningar med individuell åtgärdsplan samt omställning till 100% förnybart bränsle innan 2022. Läs gärna mer på www.arla.se/arlakoeko


UHPONYTT

Ny leverantör av fisk och skaldjur Fisk Idag är en av Sveriges ledande leverantörer av färsk fisk och färska skaldjur. Med närmare 1000 artiklar i sortimentet kan du vara säker på att ni hittar just det ni behöver. Man har dessutom egen produktion med röklinje för fina specialiteter. Läs mer om avtalet på medlemssidorna eller kontakta UHPO för mer information

UHPO utökar utbildningsfonden: 50% i utbildningsstöd på livräddande utbildningar Alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats! Därför utökar vi nu Utbildningsfonden och kan erbjuda UHPOs medlemmar livräddande utbildningar, där UHPO står för 50% av utbildningkostnaden.

Livräddning och hjärtstartare

Behöver ni Coronaanpassa er verksamhet? Kontakta UHPO så guidar vi er till rätt avtalsleverantör av det ni behöver köpa in.

Diskteknik integreras med Martin & Servera Diskteknik kommer bli helt integrerade i Martin & Servera efter årsskiftet. Detta betyder att man som UHPO-medlem beställer Disktekniks produkter av Martin & Servera framöver. UHPO – Din samarbetspartner för inköp

Ny UHPO-leverantör: G Holter förser företag, föreningar och privatpersoner med hjärtstartare samt utbildningar inom Hjärt-/Lungräddning och Första hjälpen. Läs mer på medlemssidorna.

Rabatterat boende med First Camp Få rabatt på boende hos First Camp genom att använda vår unika rabattkod. Kontakta UHPO eller logga in på medlemssidorna för mer info.

Nytt avtal med Invacare UHPO presenterar en ny leverantör inom utrustning och hjälpmedel för sjukvård. Invacare är världens ledande tillverkare av hjälpmedel för människor med funktionshinder, med marknadsnärvaro i över 80 länder och fler än 6 000 medarbetare globalt. Kontakta UHPO eller logga in på medlemssidorna för mer information.

29


Extra rabatt för nya kunder! Erbjudandet gäller alla medlemmar som tecknar ett nytt konto för Circle K företagskort. Gå in på medlemssidan på UHPO Inköpssupport för att läsa mer.

UHPO MEDLEMSSERVICE Som medlem i UPHO InköpsSupport kan du alltid räkna med en hög servicenivå när du kontaktar vår medlemsservice. Hit kan du vända dig med alltifrån tekniska frågor kring UHPOs sajt till hjälp med offerter eller om vilken leverantör som passar bäst för just ditt inköpsbehov. KONTAKTA MEDLEMSSERVICE

Alla medlemmar

25

Tel: 08-560 324 50 Mail: info@uhpo.se

ÖRE

”Det är roligt att hjälpa medlemmarna att spara tid och få lösa deras problem.”

extra rabatt/liter i 3 månader utöver avtal

JEANETTE NILSSON, Medlemsservice UHPO InköpsSupport

Klimatsmart

Svensk kyckling från svenska bönder

HÖNSKÖTTBULLAR

KYCKLINGLEVER

PRINSKORV KYCKLING

Bnr: 410088

Bnr: 463851

HÖRSFÄRS

KYCKLINGFÄRS

KYCKLINGKÖTTBULLAR

Bnr: 332643

Bnr: 313959

Bnr: 408448

Guldfågeln är idag en väletablerad svensk kycklingproducent. Vi har kontroll på hela kedjan från kläckning till färdig produkt i butik, vilket vi är stolta över. Vårt kläckeri ligger i Blentarp i Skåne och där kläcks Guldfågelns kycklingar. Därefter växer de upp hos olika uppfödare runt om i södra Sverige. Vi har stränga regler för hur kycklingarna ska ha det under sin uppväxt. Vill du läsa mer gör du det på www.guldfageln.se

Bnr: 780835

guldfågeln.se/foodservice

36

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


UHPOFAKTA UHPO INKÖPSSUPPORT Tillsammans omsätter våra medlemmar cirka 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för cirka 6 miljarder kronor per år. UHPO InköpsSupport erbjuder inköpsavtal med drygt 50 storkundsleverantörer inom bland annat livsmedel och dryck, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, inredning och drivmedel. Tack vare UHPOs stora inköpsvolymer kan UHPO pressa priserna och förhandla fram riktigt bra villkor till sina medlemsföretag. Dessutom erbjuder UHPOs inköpscoacher kvalificerad hjälp till effektivare inköp och bevakning av prisutvecklingen.

1800

företag och organisationer är anslutna till UHPO InköpsSupport.

Inköpssamverkan Tack vare de stora inköpsvolymerna kan UHPO pressa priserna och förhandla fram riktigt bra villkor till sina medlemsföretag.

50

UHPO har avtal med cirka 50 storkundleverantörer inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, sjukvårdsutrustning, inredning och drivmedel.

FEM GODA SKÄL

att använda UHPO InköpsSupport

SPARA PENGAR Som medlem i UHPO får du förmånliga priser på varorna du beställer.

Inköpsanalys UHPO InköpsSupport har valt att stödja Cancerfonden under 2020.

UHPO erbjuder kvalificerad hjälp till effektivare inköp och bevakning av prisutvecklingen.

UHPO INKÖPSSUPPORT ÄR INKÖPSORGANISATION ÅT Folkets Hus och Parker RIO (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation) Svenska Vård Famna (non profit vård och omsorg) Frälsningsarmén KFUM Sverige Kristna Gårdar och Hotell Svenska Turistföreningen Skånska Möten VÄRNA Humana Team Olivia Atvexa förskolor First Camp Grönklittsgruppen Idéburen skola Sveriges Stadsmissioner Your Hotel Fria Förskolor (FSO)

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

FÅ MER TID Som medlem i UHPO kan du koncentrera dig på kärnverksamheten. Att förhandla fram avtal och bevaka nya produkter är ofta en orimligt stor tidsbov. Låt UHPO göra jobbet istället!

TRYGGHETEN UHPO är en stabil samarbetspartner vilket gör att du kan vara säker på att du alltid handlar med seriösa och bra företag.

EGEN INKÖPSCOACH Hos UHPO får du en egen inköpscoach som du kan vända dig till med frågor och funderingar samt för inköpskonsultation.

FRIHETEN Du väljer själv vilka avtal du vill använda dig av och inköpen sker helt på dina villkor.

37


UHPOLEVERANTÖRER Som medlem i UHPO InköpsSupport har du tillgång till förmånliga avtal inom kategorierna Livsmedel Dryck Sjukvård Utrustning, Inredning, Sängar Förbukningsmaterial, kontorsmaterial, förband, städ/kem, fastighet Drivmedel Frakt Arbetskläder och Profilkläder / Verktyg och Skyddsutrustning Tvättjänster Boende Elektronik, IT & Telefoni Pedagogiska hjälpmedel Profilmaterial Litteratur Sophantering Glasögon Livräddning & Hjärtstartare

coffee solutions for more than 50 years

38

UHPO – Din samarbetspartner för inköp


“Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser i, eller på, tomten till andra byggnader än bostadshus, ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.”

Vi har den kompletta laddlösningen för dig! Ingen fastighet är den andra lik. Vi har den kompletta laddlösningen för dig. Välj mellan olika leverantörer och en massa olika komponenter som passar just din fastighet.

Kostnadsfri webinar!

Är ni intresserade av ett webinar med våra specialistsäljare så kontakta Helena Olander för mer info. Webinaret är kostnadsfritt. Tel: 46 31834918. Mail: helena.olander@ahlsell.se


Kunder, samarbetspartners, gäster och vänner Det är en tuff tid. Coronakrisen drabbar hela restaurang- och besöksnäringen hårt. Vi följer myndigheternas rapportering om smittspridning noga. På vår webbsida som uppdateras löpande kan du läsa mer om hur vi hanterar situationen i verksamheten, våra säkerhetsrutiner och hur vi arbetar för att trygga dina leveranser. Du kan också läsa om och inspireras av kollegor i branschen och deras olika kreativa lösningar och idéer.

Välkommen in på

martinservera.se

Profile for Perfect Storm Media Productions

UHPO Medlemstidning 2020/2021  

Advertisement
Advertisement