UHPO InköpsSupport medlemstidning 0117

Page 1

INKÖP PÅ DINA VILLKOR – VÅR & SOMMAR 2017

Inköp på dina villkor TEMA INKÖPSEKONOMI

UHPOAKTIVITET

RP Frukt och Skånemejerier bjöd in till en dag fylld av inspiration

Våga ändra dina invanda inköpsmönster

MEDLEMSBESÖKET

Stockholms Borgerskap sätter guldkant på tillvaron

UHPONYTT

Nytt avtal hjälper Sveriges Stadsmissioner att spara pengar

HOTELL | RESTAURANG | SKOLA | VÅRD & OMSORG | VERKSTAD | INDUSTRI | KONTOR

1 700 MEDLEMMAR HELT FRIVILLIGA AVTAL 60 LEVERANTÖRER WWW.UHPO.SE


Hos oss är det lätt att handla hållbart. Vi har nästan 4 000 ekologiska & miljömärkta produkter.

Martin & Servera vill bidra till en hållbar framtid. År 2020 ska vår försäljning av ekologiska och miljömärkta produkter nå 40 procent av den totala försäljningen för den offentliga marknaden och

15 procent för den privata. Vi driver utvecklingen inom ekologiskt och miljömärkt. För dig. Och dina gäster. Välkommen in på martinservera.se och läs mer om vårt hållbarhetsarbete.


REDAKTION Magnus Romander, UHPO Filip Minör, UHPO Patrik Wirén Madelene Sörinder Wiklund

VÅR & SOMMAR 2017

4

Tidningen produceras av Perfect Storm Media Productions på uppdrag av UHPO InköpsSupport. TEAM Projektledare/Grafisk form Madelene Sörinder Wiklund Redaktör/Skribent: Patrik Wirén Fotografer: Anna Ledin Wirén, Gustav Kaiser

10

I

varje nummer av tidningen har vi ett tema. Genom åren har det handlat om allt från inredning och design till ledarskap, kost och hälsa. Men oavsett tema har vi alltid knutit an till själva kärnan i vår verksamhet, vilket är inköpsekonomi och medlemsnytta. I förra numret var medlemsnyttan temat för tidningen och den här gången låter vi vår andra hjärtefråga genomsyra numret du håller i din hand.

Kontakta oss: UHPO INKÖPSSUPPORT Tel. 08-560 324 50 Vanadisvägen 24 113 46 Stockholm info@uhpo.se PERFECT STORM MEDIA PRODUCTIONS Tel. 0739–54 25 07 www.perfectstorm.se madelene@perfectstorm.se Vill du ha ett eget ex av tidningen? Välkommen att beställa på info@uhpo.se www.uhpo.se Foto omslag: Anna Ledin Wirén

6

För hela syftet med UHPO InköpsSupport är att hjälpa företag att spara pengar. Därigenom kan vi också förvandla överbelastade inköpare som alltför ofta lider av dåligt samvete för att de inte hinner allt de vill hinna med, till interna hjältar i organisationen. Då har vi lyckats. För att vi ska kunna nå det målet har våra inköpscoacher en stor och viktig roll.

15 12

FÖRETAGET UHPO är idag en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1 700 medlemmar. Tillsammans omsätter våra medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år. AFFÄRSIDÉ Att medverka till bättre lönsamhet genom att erbjuda ramavtal med utvalda strategiskt viktiga leverantörer samt att erbjuda företag och organisationer tjänster som har anknytning till inköp och upphandling. VISION Att vara den ledande samarbetspartnern i inköpsfrågor. Genom att använda modern teknik och våra erfarenheter vill vi skapa långsiktiga win/winsituationer för kunder och leverantörer.

UR INNEHÅLLET Inköpsekonomi: Expertens bästa tips

4

Stiftelsen som sätter guldkant på tillvaron

6

Härlig inspirationsdag med RP Frukt och Skånemejerier 10 Sveriges Stadsmissioner i nytt UHPO-avtal

12

Fogdaröd satsar på lugnet

15

UHPO Inköpscoacher

18

Hållandsgården välkomnar alla

22

UHPONYTT 29 UHPO Avtalsleverantörer

UHPO – Din samarbetspartner för inköp

Vi gör inköpare till hjältar

34

”Hela syftet med UHPO InköpsSupport är att hjälpa företag att spara pengar”

Genom att göra en behovsoch prisanalys hjälper de medlemmen att handla rätt och därigenom spara både värdefull tid och pengar. Coachen blir organisationens förlängda inköpsavdelning som för en ständigt pågående dialog med medlemmarna. Den kommunikationen gör att vi på UHPO InköpsSupport kontinuerligt kan utveckla våra erbjudanden efter de behov som finns hos er, våra medlemmar. De som verkligen förstår värdet av att ta hjälp av sin coach och som väljer rätt leverantörer och rätt artiklar är alltid framgångsrika i att sänka sina inköpskostnader. Då kan de också bli de hjältar som vi så gärna vill att de ska vara. Då har både vi och inköparna lyckats.

Magnus Romander, VD

FOTO: GUSTAV KAISER

3


TEMA: INKÖPSEKONOMI

INKÖPSEXPERTEN:

Våga ändra dina invanda inköpsmönster Nej, ensam är inte stark. Staffan Yngvesson, med lång erfarenhet av inköpsfrågor och ordförande i styrelsen för Hjo Folkhögskola, uppmanar UHPO InköpsSupports medlemmar att ta hjälp av sin inköpscoach.   – Att ändra sina inköpsmönster är ett förändringsarbete som de flesta inte klarar av att lösa på egen hand, säger han.

S

taffan Yngvesson arbetade med förändringsarbete inom näringslivet i hela 25 år innan han blev ombedd att anta uppgiften som nationell koordinator för administrativ samverkan vid Kyrkokansliet i Uppsala. Sedan 2010 är han ordförande i Hjo Folkhögskola.   – Idéburen sektor handlar mycket om att på bästa sätt förvalta medlemmarnas pengar, inte minst med tanke på att det ofta handlar om begränsade resurser. Då är det kanske till exempel inte mest ekonomiskt att köpa från den lokala handlaren, även om det ibland närmast uppfattas som en skyldighet. Det är viktigt att våga ifrågasätta sitt eget inköpsbeteende.

STÖRRE CHANS ATT LYCKAS MED EXTERN HJÄLP

Att dra igång en sådan förändringsprocess är dessvärre lättare sagt än gjort. Många tenderar att fortsätta följa samma inköpsmönster som tidigare och tar sig inte tiden att reflektera över sitt beteende. Därför menar Staffan Yngvesson att det är bra att vända blicken utanför den egna organisationen. Den som vill hitta ett nytt tankesätt för inköpen, vare sig det handlar om att söka sig mot ett mer ekologiskt utbud eller att spara pengar, har tveklöst större chans att lyckas med extern hjälp.   – Det här är ingenting du gör på ett riksstyrelsemöte under en helg. Man behöver stöd och då är UHPOs kompetens ett utmärkt verktyg. Nå-

gon som till exempel är rektor på en folkhögskola ska inte använda sin tid till att sitta med inköpslistor. SE HELA INKÖPSSTRUKTUREN

Magnus Romander, VD för UHPO InköpsSupport, konstaterar att god inköpsekonomi bygger på långsiktighet och ett helhetstänk.   – Det gäller att se hela inköpsstrukturen och inte stirra sig blind på priset på några få varor. Hur mycket tid lägger du ned på inköpen? Priset är naturligtvis viktigt, men den totala kostnaden är det som räknas i slutändan. Att använda färre leverantörer innebär till exempel att du behöver hantera färre fakturor och leveranser vilket också måste tas med i beräkningarna. ♦

4 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


TEMA: INKÖPSEKONOMI

Staffans fem bästa inköpstips HANDLA RÄTT

Betala inte mer än nödvändigt för din vara. Att handla på avtal ger ofta stora ekonomiska fördelar.

ÖVERLÄMNA UPPHANDLINGAR TILL ANDRA

Använd din inköpscoach som inköpsavdelningens förlängda arm. På det viset får du mer tid till din kärnverksamhet.

ANVÄND FÄRRE LEVERANTÖRER

Ett annat sätt att spara både tid och pengar. Att hantera leveranser och fakturor är tidskrävande och kostsamt. Dessutom är färre leveranser mer hållbart ur miljösynpunkt.

BRYT DINA MÖNSTER

Är du säker på att din lokala handlare också är den mest prisvärda? Gå inte i kompisfällan och våga höja blicken.

SE HELHETEN

Observera hela inköpsvolymen. Uppmärksamma alla varor du handlar istället för att stirra dig blind på priset på enskilda varor.

"Det är viktigt att våga ifrågasätta sitt eget inköpsbeteende." Staffan Yngvesson

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 5


MEDLEM I FOKUS

Stiftelsen som ger sina gäster det lilla extra Redan under 1700-talet drev Stockholms Borgerskap social verksamhet och fattigvård. Sedan dess löper samhällsengagemanget som en röd tråd genom dess historia. I dag erbjuder den anrika föreningen bland annat äldre- och seniorboenden.   – Vi vill leverera en guldkant på tillvaron för våra gäster, förklarar vd:n Pia Clark. FOTO: A NNA LEDIN W IR ÉN

K

ort efter att jag och fotografen anlänt till Borgarhemmet på Södermalm leder Pia Clark oss till donationskorridoren där väggarna pryds av namnen på de som donerat pengar till föreningen. Här får vi höra en fascinerande historia som sträcker sig från grosshandlare C M Nyströms donation på 2500 riksdaler 1787 till våra dagar. Numera har föreningen cirka 2 200 medlemmar.   – Dels ger ett medlemskap tillgång till ett nätverk med rötter 400 år bakåt i tiden och dels är det ett bevis på att du bidragit till Stockholms näringsliv, berättar Pia Clark och tillägger att det finns flera fördelar.   – Får du det jobbigt ekonomiskt kan vi hjälpa dig med lägenhet eller stöd via våra donationsstiftelser. Vi delar också ut student- och startupstipendier. Förra året delade vi ut stipendier och bistånd för 4 miljoner kronor. DONATIONSLUNCH OCH NOBELMIDDAG

En förutsättning för att kunna bli

Nenita Frondell arbetar i matsalen och ser till att det är en trevlig miljö för gästerna.

medlem är att du bedriver näringsverksamhet inom Stockholms län och har varit verksam i fem år. Dessutom ska två befintliga medlemmar rekommendera dig. Däremot behöver du inte vara medlem för att ställa dig i kö till föreningens äldre- och seniorboende.   Jag frågar Pia hur Borgerskapets traditioner och långa historik påverkar gästerna (”det är viktigt för oss att använda ordet gäster och inte brukare”).   – En fördel är att vi har andra intäktskällor där vi tar avkastningen och lägger på omsorgen. Det gör att vi kan ha en del aktiviteter, som till exempel donationsluncher, säger hon.   Ett sådant exempel är den årliga Matilda-lunchen, som infaller den 14 mars. Matilda Dahl bodde på Borgarhemmet och när hon gick bort 1966 testamenterade hon en slant som möjliggjort lunchen till hennes minne.   – Vi har även Nobelmiddag, vilket är väldigt uppskattat.   Ett sätt att få ekonomi för att kunna erbjuda det lilla extra är att nyttja samarbetet med UHPO. Pia Clark konstaterar att det är svårt 

6 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


MEDLEM I FOKUS

"Samarbetet med UHPO är enormt betydelsefullt för oss eftersom vi varken har resurser eller kapacitet att hålla koll på priser och avtal." Pia Clark, vd Stockholms Borgerskap

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 7


MEDLEM I FOKUS

Kostchef Birgitta Cederqvist vet hur viktigt det är med rätt mat till de äldre.

 som liten aktör att själv hålla koll på avtal och priser.   – Eftersom vi lever på offentliga medel och donationer måste vi vara försiktiga med vad vi lägger våra pengar på. Samarbetet med UHPO är enormt betydelsefullt för oss eftersom vi varken har resurser eller kapacitet att hålla koll på priser och avtal. EN EGEN KYRKA

Pia Clark återkommer vid flera tillfällen om vikten av att sätta guldkant på tillvaron för gästerna. Och det verkar onekligen som de lyckats med tanke på de höga betygen från gästerna i samband med

Stockholms stads brukarundersökning 2016. Hela 94 procent av de boende sa sig till exempel vara nöjda med bemötandet.   – Att erbjuda en guldkant är en grundläggande idé som alltid funnits här. Det handlar om saker som att man lätt kan komma ut i trädgården och att vi hittar på saker som är lite extra. Vi har även egen kyrka och en präst som finns tillgänglig för den som önskar. NÄRINGSRIK MAT UNDER KRISTALLKRONA

Innan vi lämnar Borgerskapet leder Pia Clark oss till matsalen där Nenita Frondell dukar borden inför

lunchen. Varje dag serveras tre rätter, varav en vegetarisk. Dessutom har de varje månad ett nytt tema. När vi är på besök är det desserttema, förklarar kostchefen Birgitta Cederqvist.   – Vi försöker alltid lyssna på gästerna och deras önskemål. Maten är väldigt viktig, inte minst för den som är äldre och kanske har svårt att äta. Då gäller att varje tugga blir så näringsrik som möjligt, säger hon och öppnar dörren till Grillska matsalen.   I det tjusiga rummet har gästerna möjlighet att äta sin näringsrika mat under en kristallkrona. Det är sådant som sätter guldkant på tillvaron. ♦

STOCKHOLMS BORGERSKAP

Stockholms Borgerskap

En ideell förening och medlemsorganisation som genom Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus driver äldreoch seniorboenden i egna fastigheter i centrala Stockholm. Fram till 1865, då ståndsriksdagen avskaffades och ersattes med ett tvåkammarsystem var det Borgarskapet som hade ansvaret att sörja för medborgarna och ordförande i Borgerskapet var borgmästare i staden.

8 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Välkommen till Mediq Sverige AB! - en pålitlig partner inom den svenska hälso- och sjukvården

Nu är Mediq Sverige ny avtalsleverantör till UHPO Mediq levererar sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter dagligen till sjukhus, vårdcentraler, sjukhem, äldreboende, skolor och även direkt hem till patienter. Vi tillhandahåller vi ett av marknadens bredaste sortiment av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter; bl a undersökningshandskar, förbands- och sårvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel och nutrition. Vi strävar alltid efter att möta våra kunders behov på bästa sätt. Vår leveranssäkerhet är hög och kvaliteten på såväl produkter som tjänster är mycket god. Vi har lång erfarenhet av varuförsörjning, är duktiga på logistik och att göra det enkelt för våra kunder att beställa. Läs mer om oss på www.mediq.se. För mer information om avtalet med Mediq, välkommen att kontakta UHPO Inköpssupport eller Mediqs Kundservice tel 0771 - 758 758.

COMMITTED TO YOUR CARE


UHPONYTT

Vilken härlig INSPIRATIONSDAG!

Under våren bjöd RP Frukt i Hässleholm tillsammans med Skånemejerier och UHPO InköpsSupport in till en inspirationsdag för UHPOs medlemmar. Det bjöds en god lunch och rundvandring på RP Frukts gedigna lager med frukt, grönsaker och mejeriprodukter. Skånemejerier presenterade sin verksamhet närmare man hade en mycket uppskattad workshop kring sin ostcreme Ljuva. Totalt var vi cirka 40 personer som deltog och det var ett inspirerat gäng som avslutade dagen med kaffe, samtal och utdelning av härliga goodiebags. FOTO: JOH A N BERGF EL DT / DA N I EL L A R SSON

10 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


UHPONYTT

Drygt 40 medlemmar deltog som representerade bland andra Önnestads FHSK, EFS Gården i Åsljunga, Glimåkra FHSK, Drakamöllan Gårdshotell, Hjo FHSK, Mullsjö FHSK, Röingegården, Sankt Sigfrids FHSK, Bosarp Läger- och Kursgård, Strandhem och Åhus Missionsgård.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 11


UHPONYTT

Sveriges Stadsmissioner ingår avtal med UHPO InköpsSupport Sveriges Stadsmissioners arbete för människor i utsatthet och utanförskap är viktigare än någonsin. Med det nya avtalet med UHPO InköpsSupport får föreningens samtliga lokala Stadsmissioner tillgång till bättre avtal. Därigenom finns möjlighet att spara pengar som kan användas till insatser för de allt fler människor som befinner sig i fattigdom och utsatthet.

S

veriges Stadsmissioner bildades 2007 och har till syfte att stödja social verksamhet genom insamling och opinionsbildning samt bidra till samverkan mellan de olika stadsmissionerna. Idag består Sveriges Stadsmissioner av nio stadsmissioner, med nybildade Eskilstuna och Örebro stadsmission.   Karin Timm Östlund, kommunikatör, har dessvärre sett hur behovet av verksamheten växer.   – Allt fler söker sig till oss, vilket

vi ser som ett tecken på att utsattheten ökar. Numera möter vi även barnfattigdom, fattigpensionärer och människor som ”faller emellan” – de som har rätt till stöd men av olika anledningar inte får det. MÅNGA NYA GRUPPER I BEHOV AV HJÄLP

Karin Timm Östlund konstaterar även att en del nya grupper har tillkommit och ger bland annat EU-medborgare, nyanlända och papperslösa som exempel.   – Vi stöttar genom att tillhandahålla basbehov som mat, värme och en sovplats, men har även mer riktade insatser som terapi, ung hälsa, boende för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd, avgiftningsavdelningar för missbrukare och så vidare. Det ser lite olika ut beroende på behov i olika städer, men syftet med våra mötesplatser är att erbjuda basbehov och en gemenskap, skapa tillit och försöka lotsa människan vidare ut ur den utsatta situationen, säger hon.

"Syftet med våra mötesplatser är att erbjuda basbehov och en gemenskap, skapa tillit och försöka lotsa människan vidare ut ur den utsatta situationen" Karin Timm Östlund, kommunikatör Sveriges Stadsmissioner

För Filip Minör, försäljningschef på UHPO InköpsSupport, känns det givetvis extra kul att kunna bidra till en verksamhet som är så betydelsefull för så många människor. Tidigare har Stockholms, Göteborgs och Skånes stadsmissioner varit anslutna, men nu tillkommer även de andra stadsmissionerna i landet.   – Sveriges Stadsmissioner har under flera års tid fört diskussioner om att det här är ett område de behöver se över centralt. Därför tar de nu hjälp av oss och får därmed tillgång till bra avtal från leverantörer som de ofta handlar av. ♦ VILL DU STÖTTA SVERIGES STADSMISSIONER?  Sätt in en slant på PG 90 01 75-1 eller BG 900-1751

 Skänk 50, 100 eller 200 kronor genom att SMS:a STAD50, STAD100 eller STAD200 till 72980  Swisha valfri summa till 1239001751  Företagssamarbete? Mejla info@sverigesstadsmissioner.se

12 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Nyttiga, goda och kvalitetssäkrade ägg

Kronäggs ägg och djurhållning Äggen samlas dagligen in från våra gårdar och körs till packeriet i Perstorp där äggen sorteras, tvättas och vägs innan de packas. Vi har ägg i produktionsformer som ekologisk produktion, frigående utomhus och frigående inomhus.

Ägg är klimatsmart mat Utöver äggets alla fördelar inom matlagning och som livsmedel belastar produktionen klimat och miljö mindre än merparten av andra animaliska livsmedel.

Genom att välja rätt sorts mat kan du påverka växthuseffekten. Ett huvudskäl för att äta animaliska produkter är att få i sig högvärdigt protein. Ska man jämföra klimatpåverkan är det rimligt att räkna per kg protein.

Fodret utnyttjas effektivt Det främsta skälet till varför produktion av ägg har så låg klimatpåverkan är att hönan är duktig på att omvandla foder till ägg. Inget annat av våra lantbruksdjur utnyttjar fodret så effektivt som hönan, hon lägger i snitt ett ägg per dag.

Ägg är klimatsmart mat. Utöver äggets alla fördelar inom matlagning och som livsmedel belastar produktionen klimat och miljö mindre än merparten av andra animaliska livsmedel.

www.kronagg.se

Referenser: SIK, Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg, Rapport Nr 783 2008, Göteborg, 2008 SIK / WWF:s köttguide 2016.

Kronägg såg dagens ljus redan 1932 och är ett av de ledande företagen inom äggsektorn i landet. Vi är välkända för våra nyttiga, goda och kvalitetssäkrade ägg i alla varianter, storlekar och produktionsformer. Kronägg erbjuder även ett brett sortiment av förädlade produkter, från äggpulver till flytande äggprodukter.


Vi är Sveriges mest hållbara mejeri!

NÄRA VÅRT URSPRUNG OCH NÄRA DIG På Skånemejerier lever vi nära bonden och ursprunget, med kretsloppet från gård till kök och med rena, naturliga produkter som våra utgångspunkter. För det professionella köket erbjuder vi ett brett sortiment inom mejeri, ost och juice under en rad starka varumärken. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper inom allt som har med mjölkproduktion och mejerivaror att göra. Låt dig inspireras på storhushall.skanemejerier.se


MEDLEM I FOKUS

Fogdaröds sociala engagemang startade redan för 110 år sedan Med en värdegrund som vilar på trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar vill Fogdaröd vara det självklara vårdvalet. Företaget, med en lång historia att luta sig mot, drivs som ekonomisk förening och tror på naturens lugnande effekt.

I

ett naturskönt läge mitt i Skåne, i utkanten av Höör, ligger Fogdaröd, ett företag med en lång vårdtradition. Startskottet gick redan 1907 när Lund stifts prästers nykterhetsförbund bildades av ett antal socialt engagerade präster. Sju år senare startade förbundet ett hem på Rönneholms slott för missbrukare. När verksamheten 1919 flyttades till Fogdaröd handlade det istället om vård av manliga epileptiker och utvecklingsstörda.

Eva Svensson, biträdande ekonomichef på Fogdaröd sedan 18 år tillbaka, konstaterar att mycket har förändrats genom åren.   – Förr var det mer av en sjukvårdsinrättning och så ser det inte alls ut i dag. Vi har demensboende, psykiatri, skola liksom HVB. Vi har även verksamhet ute på ön Ven med HVB-hem och skola för ungdomar upp till 13 år. Verksamheten har växt mycket, konstaterar hon men tillägger att deras långa historik samtidigt har en unik betydelse.

– Det är en trygghet. Vi har mycket att falla tillbaka på kan man säga. ”VÅRT LÄGE ÄR VERKLIGEN HELT FANTASTISKT”

En annan trygghet är att verksamheten drivs av en ekonomisk förening utan vinstintresse. Det innebär att varje krona återinvesteras i verksamheterna och fastigheterna.   – Ja, det känns tryggt för de människor som är hos oss att det inte sitter någon som ska tjäna 

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 15


MEDLEM I FOKUS

"Det ger frid för våra boende, att kunna gå ut och verkligen njuta av lugnet. Vi har till exempel elever med neuropsykiatriska funktionshinder ADHD och för dem är det jätteviktigt med lugnet." Eva Svensson bitr. ekonomichef Fogdaröd

FOGDARÖD Omsorg – vänder sig till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder.

Vård – för både yngre och äldre med demenssjukdom och för personer med somatiskt och psykiskt vårdbehov Utbildning – Fogdaröd driver Karolinaskolan, Linnéaskolan och Möllebackskolan.

HVB – Hem för vård eller boende. HVB Gästgården är ett boende för ensamkommande ungdomar. HVB Länsmansgården på Ven är ett boende för grundskoleelever.

 pengar på verksamheten, konstaterar Eva Svensson.   När vi pratar om Fogdaröd återkommer hon till det natursköna läget som är så oerhört betydelsefullt för varje boende, brukare och elev. Många är i behov av en miljö som är harmonisk och lugn.   – Vårt läge är verkligen helt fantastiskt. Det är ett väldigt lugnt område som gör att alla kan röra sig ute i naturen. Det ger frid för våra boende, att kunna gå ut och verkligen njuta av lugnet. Vi har till exempel elever med neuropsykiatriska funktionshinder ADHD och för dem är det jätteviktigt med lugnet, säger hon. GÅR ALLTMER ÖVER TILL UHPO INKÖPSSUPPORTS AVTAL

Med så omfattande verksamheter följer givetvis även en hel del inköp. De största kostnaderna för

Fogdaröd finns på fastighetssidan, men även sjukvårdsartiklar är en stor post. Och sedan i december är också livsmedel en väsentlig del av inköpen.   – Tidigare har vi köpt in maten genom ett företag som hyrde vårt kök, men nu tar vi hand om den biten själva vilket är en bidragande

orsak till att UHPO InköpsSupport är extra intressanta för oss. Vi har haft ett samarbete även tidigare, men det är först nu vi verkligen tagit tag i det. Ännu har vi inte hunnit gå igenom vårt leverantörsregister helt och hållet, men en del har vi gjort och det har utfallit väldigt väl. ♦

16 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


AKFUL M S EN NYHET! L Den gröna hälsotrenden växer sig hela tiden starkare och allt fler gäster vill ha en sundare kosthållning med mindre kött och mer vegetariskt. Även omtanken för miljön blir större och många vill minska såväl matsvinn som klimatpåverkan genom att välja hållbar, grön och närproducerad mat. Därför lanserar vi nu Fyra skånska gryn.

Fyra skånska gryn är resultatet av genuint hantverk och stor passion för hållbara, hälsosamma produkter. Havre, råg, vete och korn som tillsammans blir ett smakrikt, hälsosamt och närodlat alternativ till ris, pasta, bulgur, couscous och quinoa. Fyra skånska gryn är gott i sallader med klyftade rödbetor, broccoli med mera. Dessutom går det utmärkt att återanvända.

Fyra Skånska Gryn med Krögarklass 2 kg Art nr 459883 34:97/kg

69:95/st

FoodSolutions • orklafoods.se/foodsolutions


Tips från coachen!

Din inköpscoach hjälper dig att spara både tid och pengar Din inköpsoach är den som hjälper dig säkerställa att du inte betalar onödigt mycket för en vara. Du får även professionell hjälp med utvärdering och strategi när det gäller dina inköp.   – Det är vår uppgift att hjälpa medlemmarna att handla rätt, säger inköpscoachen Johan Bergfeldt. S O M M E D L E M I U H P O InköpsSup-

innebär att medlemmen sparar både port erbjuds du bra avtalspriser på ett tid och pengar. brett urval av produkter. Kanske betalar   – Medlemmarna kan känna sig trygdu just nu onödigt mycket för en proga med de avtal vi har och som vi följer dukt som finns att få med samma höga upp. Det är därför vi funnits i snart 15 kvalitet, men till ett betydligt lägre pris år och får fler medlemmar hela tiden. genom något av UHPO InköpsSupports När jag är ute och träffar medlemmar många förmånliga leverantörsavtal. säger jag alltid att de ska höra av sig   – När det gäller till exempel livsmedel när de behöver hjälp med offerter. Vad kan vi idag se hur våra medlemmmars det än är, ska du handla någonting för, inköp på produktnivå ser ut, vilket gör säg över 10 000 kronor, så skriv alltid att vi med hjälp av statistik kan se om ett mejl eller ring oss. Det är det vi de handlar ”rätt” varor, allså de produk- är till för. Vi vill vara ett bollplank för ter som ligger på anbudslistan. Kanske inköpsfrågor. köper de en produkt utanför vårt anbud   som det finns en liknande som kostar Har du något annat tips på hur era hälften så mycket på anbudet. Då pramedlemmar kan spara pengar? tar vi med kunden och ser vad det finns – Många vill få ned antal leveranser för anledning. Ibland har de missat det och försöker hitta en leverantör som mer prisvärda alternativet, säger Johan kan leverera det mesta Bergfeldt. och där kan vi vara behjälpliga. Tid är ETT BOLLPLANK FÖR pengar och det är INKÖPSFRÅGOR det som är den stora UHPO InköpsSupports coacher bidrar fördelen med att vara med prisanalyser, upplägg av beställansluten till UHPO ningslistor hos utvalda leverantörer, InköpsSupport. Vi hjälp med att ta fram offerter och sköter det åt medproduktförslag enligt önskemål och lemmarna och mycket annat. Inköpscoacherna stärker de kan känna upp och tydliggör det jobb UHPO sig trygga InköpsSupport gör och är en viktig med att vi pusselbit i stödet till medlemmar. Målet har koll åt är att inköpscoachens stöd och support dem.

Joakim Bergström

Inköpscoach / Inköpschef livsmedel Tel: 072-560 32 46 joakim.bergstrom@uhpo.se

Ann Råhlander

Inköpscoach / Medlemsservice Tel: 070-853 05 70 ann.rahlander@uhpo.se

Tobias Root

Inköpscoach / Medlemsservice Skåne Tel: 070-825 31 23 tobias.root@uhpo.se

Antje Thiele

Inköpscoach / Medlemsservice Tel: 072-735 33 45 antje.thiele@uhpo.se

Tomas Thyrén

Inköpscoach / Produktspecialist vård, dental Tel: 070-270 49 99 tomas.thyren@uhpo.se

UH

UH

UH

UH

UH

 Johan Bergfeldt

Inköpscoach / Produktspecialist livsmedel Tel: 072-710 05 70 johan.bergfeldt@uhpo.se

18 UHPO – Din samarbetspartner för inköpI

37 50 R 26 TVÄTTE

Textilservice för större frihet Rikstvätts genomtänkta tvätt- och textilservice ser till att ni alltid har rena arbetsplagg och textilier på plats. Du slipper inköp, lagerhållning, tvätt, och logistik. Vi tar ett helhetsgrepp, förenklar och hjälper dig hela vägen. PRODUKTGRUPPER

CERTIFIERINGAR

> Arbetskläder

> ISO 9001 – kvalitet

> Bordslinne

> ISO 14001 – miljö

> Bädd– och badlinne

> OHAS 18001 – arbetsmiljö.

> Entrémattor

> Miljömärkt med Svanen

> Hygienprodukter > Städprodukter

www.rikstvatt.se


FOTO: GUSTAV KAISER

UHPO UTBILDNING

Vill du utvecklas i din yrkesroll? DU VET VÄL ATT UHPO DELAR UT UTBILDNINGSDAGAR HOS GASTROMERIT VIA UHPO UTBILDNINGSFOND?

UHPO InköpsSupport har köpt upp utbildningsdagar hos Martin & Servera GastroMerit som vi sedan delar ut till medlemmar som ansöker om utbildningsstipendier. Som medlem tittar du igenom Martin & Serveras digra kurskatalog där du hittar en kurs som passar dig eller din personal. Sen kontaktar du oss på UHPO InköpsSupport och berättar vilken kurs du är intresserad av.

Martin & Servera har ett digert utbud av utbildningar för dig inom hotell, restaurang och storkök. Flera av kurserna innehåller naturligtvis fördjupningar inom matlagning men här finns även utbildningar inom chefskap, ekonomi, service och dryckeskunskap. www.martinservera.se/gastromerit www.uhpo.se

UHPO Utbildningsfond

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 21


MEDLEM I FOKUS

På Hållandsgården är alla lika välkomna För familjen Eklöv som driver Hållandsgården i Undersåker är mötet med människor viktigast. Vare sig det handlar om unga konfirmander eller pensionärsgrupper möts alla med samma självklara intresse.   – Vi vill att alla ska trivas och känna sig hemma här på gården, förklarar Elisabeth ”Bettan” Sehlstedt.

V

arje besökare som kommer till Hållandsgården får ta del av bygdens unika historia och känna stillheten i Årefjällen. Det är en mäktig naturupplevelse i en varm och mottagande miljö. Här har familjen Eklöv drivit sin verksamhet under 20 år. Nu börjar den äldre generationen trappa ned och sönerna med familjer tar vid. Och ni har inga planer på att lägga ned verksamheten? – Nej, mötena med människor gör att vi vill fortsätta. Vi har ofta olika grupper här, många konfirmandgrupper och en del pensionärsgrupper. Vissa är bara här över en dag medan andra stannar flera veckor. I dag hade vi till exempel en skolklass här från en by i närheten. Lärarna sa att eleverna aldrig varit så lugna och fokuserade som de var här. EN KRISTEN GÅRD MED KRISTEN PROFIL

När jag ber ”Bettan” att försöka förklara varför de vanligtvis så rastlösa eleverna var så lugna på Hållandsgården tror hon att det har att göra med bemötandet. Här är alla genuint intresserade av gästerna som kommer dit.   – Sedan är det här som en livsstil för oss och det är det här vi lever för. Det är skillnad mot att ha anställda som går in och gör sitt jobb för att få lön och sedan går hem. Att vi är en

kristen gård med en kristen profil tror jag också bidrar till ett lugn och en värme. Det finns i väggarna.

Elisabeth "Bettan" Sehlstedt säger att tillgången till UHPO InköpsSupports avtal och förmåner är av stor betydelse. Hon uppskattar särskilt kontakten med deras inköpscoach som aldrig är längre än ett telefonsamtal bort.

Hur märker era besökare er kristna profil rent konkret? – Vi har ganska mycket bibliska modeller på gården och bibliska landskap som man kan utgå från i undervisningen. Sedan har vi även en kyrka på gården som stått där sedan 1999, säger hon.   Kyrkan är byggd av en gammal ladugård vilket bidrar till att den snarare ser ut att vara byggd under medeltiden än 1999. En massa frivilliga hjälpte till med uppförandet och i dag används den flitigt. SPARAR MYCKET PENGAR GENOM UHPO INKÖPSSUPPORT

Som medlemmar i Kristna gårdar och hotell får familjen Eklöv ta del av UHPO InköpsSupports avtal och förmåner. ”Bettan” beskriver det som oerhört betydelsefullt.   – Det känns väldigt skönt att det finns någon vi kan ringa om vi vill köpa in någonting, istället för att vi själva ska leta bra priser. Ibland har vi en annan leverantör som inte UHPO har avtal med och då kan jag ringa Jocke, vår inköpscoach, och fråga om han kan matcha det pris vi fått. Är det produkter vi använder mycket har han också försökt ordna så att de kommer med i avtalslistan.   – Vi har sparat en hel del pengar genom UHPO. ♦

22 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


MEDLEM I FOKUS

HÅLLANDSGÅRDEN Hållandsgårdens hotell har cirka 45 rum med skiftande standard och har öppet året runt. Hållandsgården rymmer även konferenslokaler, vedeldad bastu och utomhuspool. Gården har flera bibliska modeller både inomhus och utomhus där man kan få undervisning. Gården fungerar även som ett piligrimscentrum för pilgrimer som vandrar S:t Olavsleden mot Trondheim.

"Att vi är en kristen gård med en kristen profil tror jag också bidrar till ett lugn och en värme. Det finns i väggarna." Bettan Sehlstedt, Hållandsgården

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 23


DIN RESTAURANGGROSSIST

Hos måste oss företa du vara ga att ha re för ndla!

VÄLKOMMEN TILL DIN RESTAURANGGROSSIST Hos oss hittar du ett brett sortiment för restaurang, café, fastfood och övrig företagsmarknad. Vi har alltid kanonerbjudanden och bra öppettider i våra 23 butiker runt om i Sverige! Vårt sortiment består av ca. 13 000 varor - till vassa priser. Handla i butik och kör hem varorna själv eller via vår e-handel på snabbgross.se och få dina varor levererade. Ansök om att bli butik- eller e-handelskund redan idag genom att fylla i kundansökan på snabbgross.se

Vi finns på följande orter: Borlänge • Eskilstuna • Stockholm Gärdet • Göteborg • Halmstad • Helsingborg • Kalmar • Karlshamn • Karlstad Kristianstad • Linköping • Luleå • Malmö • Solna • Sundsvall • Uppsala • Umeå • Varberg • Visby • Västerås • Växjö • Årsta • Örebro

www.snabbgross.se


MEDLEM I FOKUS

IOGT-NTO Falun vill se fler alkoholfria zoner Aktiva IOGT-NTO Falun driver bland annat folkparken Lilltorpet och kulturoch aktivitetshuset Gamla Elverket. Med den nya sopplunchen vill föreningen också ge de boende på stödboendet i Svartnäs nya möjligheter.

E

n snabb faktakoll på nätet visar att IOGT-NTO Falun driver åtskilliga verksamheter i området. De främsta är Lilltorpet, folkparken strax utanför Falun, och kultur- och aktivitetshuset Gamla Elverket. K-G Johansson som är kassör i IOGT-NTO-föreningen berättar att föreningen också har ett helägt aktiebolag vid namn Vildhjärta.   – Det bildades 2011 för att driva ett stödboende i Svartnäs för människor med sociala funktionshinder. Målet är att skapa möjligheter för personer som har svårt att ta sig in i samhället.   K-G Johansson är även ordföran-

de i den ekonomiska föreningen Vi förenade som bildades redan 1899 för att förse föreningen med lokaler.   – Att föreningen kan ha så stor och bred verksamhet beror på att Vi förenade äger lokalerna. Framför allt innebär det att vi slipper bekymret med att ta hand om fastigheter och lokaler. Det sköter Vi förenade åt oss, förklarar han. SOPPLUNCH SOM DRIVS I SAMARBETE MED STÖDBOENDE

Sedan februari i år erbjuds det förutom konferensverksamhet, kulturarrangemang och mycket annat även sopplunch i Gamla Elverkets lokaler. En buffé med två olika soppor, stort salladsbord och hembakat bröd serveras till det mycket förmånliga introduktionspriset 65 kronor.   – Det är en del i den sociala verksamhet vi bedriver. Caféet drivs av Vildhjärta med hjälp av de boende på stödboendet. Det ger en bra möjlighet för de boende att komma ut och att ha en betydelsefull uppgift.

"... vi har styrt inköpen alltmer åt UHPOs avtal och det är helt säkert ett samarbete som kommer att fördjupas."' K-G Johansson, kassör IOGT-NTO Falun

IOGT-NTO DALARNA IOGT-NTO Dalarna består av flera lokalföreningar som bland annat bedriver föreningsaktiviteter, föreläsningar, öppet hus, biovisningar, politiska möten, kamratstöd, social verksamhet på olika håll i Dalarna. Hos många av lokalföreningarna kan man hyra deras lokaler för egna aktiviteter eller – givetvis nyktra – fester. IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över 32 000 medlemmar i drygt 1 000 lokalföreningar över landet.

Har IOGT-NTO Falun alltid varit lika aktiva som i dag? – Föreningen är relativt stor och nu har vi under ett antal år haft en stor och aktiv verksamhet. Men som med all ideell verksamhet går det i vågor, säger han och tillägger att de gärna skulle vara mer aktiva i debatt och opinion i samhället.   – Istället bidrar vi och har ett visst inflytande genom att vi låter folk vara hos oss. Vi har arrangemangen och vi har lokalerna som vi upplåter under förutsättning att det inte förekommer alkohol eller droger. STYR ALLTMER INKÖPEN MOT UHPO INKÖPSSUPPORTS AVTAL

Genom medlemskapet i riksorganisationen Folkets Hus och Parker har IOGT-NTO Falun även hittat till UHPO InköpsSupport. K-G Johansson tror att alltfler inköp kommer ske genom de avtal som erbjuds. – En stor del av deras avtalade varor är intressanta för oss. Vi tittar till exempel på kontorsmaterial och handlar ganska mycket kiosk- och matvaror. Även stödboendet behöver mat och genom Vi förenade har vi ett antal bilar som behöver tankas. Så vi har styrt inköpen alltmer åt UHPOs avtal och det är helt säkert ett samarbete som kommer att fördjupas. ♦

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 25


Leverantörer & Producenter MARTIN & SERVERA

Kostnadsfri MOR Online-utbildning till UHPO-medlemmar Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist arbetar kontinuerligt med att ge dig som kund en ökad lönsamhet och tid över till annat.   Med programmet MOR Online får du hjälp med allt från inventering till kalkylering och prissättning av dina rätter. Ända sedan den första versionen lanserades har MOR Online utvecklats till ett ovärderligt restaurangekonomiprogram för användarna. Sökmotorerna är flexibla och du kan snabbt få fram värdet på din inventering och vad en rätt kostar. För den som vill få igång både kalkylering och inventering rekommen-

deras heldagskursen ”Restaurangekonomi med MOR Online”. Den erbjuds kostnadsfritt till UHPO InköpsSupports medlemmar som inte redan abonnerar på MOR Online och som nu får möjlighet att låta en person per medlem medverka. Den som vill ta del av erbjudandet anger koden UHPO vid bokningen, berättar Johan Granlund, chef restaurangtjänster.   – Efter kursen finns det inga förpliktelser att välja MOR Online, men du lär dig ändå väldigt mycket om restaurangekonomi i utbildningen. STORT INTRESSE FÖR EKONOMIUTBILDNINGAR

Han konstaterar att det skett en positiv förändring inom restau-

"Många restauranger har levt på väldigt små marginaler och då gäller det att man verkligen har koll på sin verksamhet för att det inte ska bli röda siffror."

rangbranschen. Verksamheterna drivs mer seriöst och det finns en större ekonomisk medvetenhet. Detta märks inte minst på intresset kring GastroMerits Johan Granlund, chef Restaurangtjänster Martin & Servera kurser ”Ekonomi för ickeekonomer” och ”Rätt pris vid rätt tillfälle, revenue management”.   – För oss är utbildningarna Martin & Servera är ett svenskt familjeägt ett sätt att minimera konkurser företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB och familjen Oldmark. Axel Johnson AB i branscher. Många restauhar arbetat med handel sedan 1873 och ranger har levt på väldigt små familjen Oldmark sedan 1897. Martin & marginaler och då gäller det att Servera driver viktiga frågeställningar inom man verkligen har koll på sin miljö, djuromsorg och socialt ansvar och är verksamhet för att det inte ska certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, BRC, MSC och ASC. bli röda siffror.

ONEMED

Bättre vård till en lägre kostnad Med ett nytt avtal och bättre priser bidrar OneMed till att UHPO InköpsSupports medlemmar kan hålla nere sina kostnader. Även sortimentsoptimering och ett helhetskoncept inom svårläkta sår ger både ökad vårdkvalitet och sänkta kostnader. OneMeds sårbehandlingsprogram säkerställer att omläggningarna utförs korrekt, med rätt produkter och rätt omläggningsfrekvens. Detta medför att läketiden kortas drastiskt, berättar försäljningschefen Peter Olofsson.   – I Sverige är den genomsnittliga läkningstiden för ett svårläkt sår 10 månader. Arbetar du på rätt sätt kan du istället komma ned till 10-12 veckors behand-

lingstid. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi bidra till ett minskat patientlidande och sänkta totalkostnader. RÄTT PRODUKT VID RÄTT TILLFÄLLE

Ett annat sätt att minska utgifterna är att utnyttja den sortimentsoptimering som OneMed erbjuder. Det handlar i korthet om att tillgodose kundernas behov på ett enklare och billigare sätt.   – Det är en tjänst som baseras på de individuella enheternas förbrukningsmönster genom att hitta alternativa artiklar till bättre pris men med samma höga kvalitet, säger Peter Olofsson och nämner inkontinensprodukter som exempel.   – I regel används produkter med onödigt hög absorptions-

kapacitet, vilket resulterar i en större utgift än nödvändigt.   Från den 1 februari i år kan även UHPO InköpsSupports medlemmar glädja sig åt nya, bättre, priser efter höstens upphandling.   – Vi har sett över prisbilden på alla produkter som handlas frekvent av medlemmarna så det innebär absolut en besparing.

"I regel används produkter med onödigt hög absorptionskapacitet, vilket resulterar i en större utgift än nödvändigt."

OneMed är den ledande leverantören av förbrukningsmateriel till sjukvården i Norden. Företaget förser kunder inom både offentlig och privat verksamhet med tillförlitliga och effektiva lösningar för att tillgodose deras behov av förbrukningsmateriel, stödsystem och övriga tjänster.

26 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Leverantörer & Producenter

GRÖNSAKSHALLEN SORUNDA / FÄLLMANS KÖTT

Färdigskuret – billigare än du tror Är du en av dem som tror att färdigskuret automatiskt blir dyrare? Då är det dags att tänka om. I själva verket kan det vara ett effektivt sätt att spara både tid och pengar. Många restauranger köper in färdigskuret vid vissa specifika tillfällen. Kanske har det kommit in en större beställning som gör att tiden inte räcker till samtidigt som ekonomin inte tillåter att ytterligare personal kallas in. Då är det färdigskurna perfekt. Men det kan vara en god idé att beställa ur samma sortiment även till vardags. Richard Walia som är specialistsäljare för det färdigskurna sortimentet på Grönsakshallen Sorunda konstaterar att utbudet av färdigskuret har ökat markant på senare tid för att möta en växande efterfrågan. – Vi har en stor mängd frukt och grönsaker på Grönsakshallen Sorunda som är tärnade och skurna på olika sätt. Sedan har Fällmans Kött en produktion där de maler färs, gör grytbitar och styckar hela djur efter önskemål. INGET SVINN

En som handlar från Fällmans är Mårten Lindqvist som driver Kallfors kök & hotell. Han ser

bara fördelar med att köpa färdigskuret. – För mig innebär det framför allt att jag inte får något svinn alls. På grund av paketeringen är det lång hållbarhet samtidigt som köttet har samma färskhet som om jag förberett det själv. Skulle jag till exempel skiva en hel skinka själv måste den gå åt, annars blir jag tvungen att frysa in den och då har allt varit bortkastat, konstaterar han och tillägger att han har stort förtroende för Fällmans. – De har hög servicenivå och det är bra djurhållning på deras gårdar, vilket är viktigt för mig, säger han. EN TRYGGHET I MATSÄKERHETEN

Att tärna, klyfta, stycka eller skiva på egen hand resulterar oundvikligen i en hel del onödigt svinn som både kräver tid att ta hand om och som innebär förlorade pengar. – Den som gör en kalkyl på vad det i själva verket kostar att göra det själv kommer oftast fram till att det inte alls blir dyrare att köpa färdigskuret, säger Richard Walia. Det finns också en stor fördel med att du inte behöver oroa dig vad gäller matsäkerheten. Hur bra hygien du än har på

din restaurang kan du knappast tävla med Grönsakshallen som är certifierade enligt FSSC 22000 och har en hundra procentig spårbarhet på sina livsmedel. Och det finns många andra vinster med färdigskuret. Det ger dig framför allt tid att koncentrera dig på annat. Sådant som kan få din restaurang att lyfta.

Grönsakshallen Sorunda AB förser restauranger, hotell, kursgårdar och storkök med frukt, grönsaker samt vissa utvalda delikatesser.

Fällmans kött är Sveriges främsta grossist på kött, vilt, fågel och chark till restauranger.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 27


DiamonD by hotel supply

Populära produkter i vårt eget varumärke Diamond

Våra Diamond produkter är speciellt anpassade för hotellbruk och motsvarar de hårda kraven, som hotellen ställer gällande design, funktion, kvalitet, hållbarhet och pris. Som UHPO-medlem har du 16% rabatt på våra priser. Välkommen att kontakta oss!

HOTEL SUPPLY SCANDINAVIA AB Bergavägen 1 254 66 HELSINGBORG Telefon 042 38 09 80 Email info@hotelsupply.se


UHPONYTT

Ny upphandling på sjukvårdsförnödenheter genomförd UHPO har under hösten 2016 genomfört en ny upphandling. Vinnarna i upphandlingen är OneMed och Mediq som blir en helt ny avtalsleverantör. Resultatet av upphandlingen är att vi nu kan erbjuda betydligt bättre priser på flera av de artiklar som våra medlemmar köper mycket av.

SIBA Företag blir en del av Netonnet Under våren 2017 kommer SIBA bli en del av Netonnet fullt ut. UHPOs medlemmar kommer kunna få samma personliga service som tidigare och ett ännu bättre UHPOerbjudande på elektronik och vitvaror.

Bättre priser på tvättjänster UHPO har omförhandlat avtalet med Riktvätt vilket resulterat i bättre priser för UHPOs medlemmar. För att få tillgång till de nya bättre priserna så måste ni uppdatera befintligt UHPO-hängavtal med Rikstvätt. Kontakta UHPO för mer info.

RP Frukt blir Grönsakshallen Sorunda Bättre priser

KRAV-certifiering Alltfler medlemmar väljer att KRAV-certifiera sina verksamheter. För att möta den stora efterfrågan har UHPO InköpsSupport tecknat ett avtal med certifieringsbolaget Kiwa. Kiwa erbjuder er som tillagningskök, restaurang eller kafé en KRAV-certifiering för 4 500 kr (exkl. moms).

Nu omprofilerar RP Frukt i Hässleholm till varumärket Grönsakshallen Sorunda. Därmed får restaurangkunder i södra Sverige tillgång till Grönsakshallen Sorundas breda sortiment av frukt och grönt, liksom kött och chark från UHPO-leverantören Fällmans Kött.

hos Staples

UHPO har omförhandlat avtalet med Staples och därigenom fått bättre priser på framförallt mjukpapper, hygienartiklar och städartiklar.

Nu ännu bättre priser hos Martin & Servera UHPO InköpsSupport har vuxit och därmed fått ökade inköpsvolymer. Under 2016 genomförde UHPO en stor omförhandling med Martin & Servera vilket innebär att dina priser är nu mer konkurrenskraftiga än någonsin! Läs mer om avtalet på Nätvaruhuset.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 29


TESTA ONEMEDS EGNA VARUMÄRKEN SELEFA OCH EVERCARE Vill du veta mer om varumärkena är du välkommen att kontakta UHPO InköpsSupport för information och vägledning. Hela OneMeds sortiment finns att beställa i UHPOs nätvaruhus.

tillgång till ett förmånligt HEJ! Ni har väl inte missat att ni som UHPOmedlem nu har n, stilldrinks, läsk samt vin bryggeriavtal med Carlsberg? Rabatter på öl, cider , vatte 10 kolli. & sprit. Dessutom fraktfri leverans redan vid order om LÄS MER PÅ NÄTVARUHUSET ELLER KONTAKTA DIN INKÖPSCOACH FÖR MER INFORMATION

Carlsberg-UHPO0117.indd 1

2017-04-20 21:45


UHPONYTT

Bra priser på glasögon UHPO skrev sommaren 2016 ett avtal med Synoptik. Som UHPO-medlem får ni rabatt hos Synoptik vid köp av Skydds- & Terminalglasögon till era anställda. Synoptik erbjuder också förmånliga personalrabatter till anställda hos UHPO-medlemmar.

Välkommen Tobias! UHPO InköpsSupport utökar med ytterligare en inköpscoach. Tobias bor i Skåne, har en bakgrund som kock och kommer ansvara för UHPO-medlemmarna i södra Sverige.

Nytt producentsamarbete med TORK UHPO har tecknat ett nytt avtal med SCA Hygiene Products AB med varumärket TORK. För UHPO-medlemmarna innebär det unika priser på ett stort urval av TORKs produkter. Distributionen av TORKs sortimentet sker sen via Martin&Servera, Procurator eller OneMed. Detta för att alla medlemmar skall erhålla en optimal logistiklösning. Utöver detta så erbjuds UHPOs medlemmar ett dispenserprogram som innebär att TORK kostnadsfritt står för samtliga Elevation dispensers mot att ni som medlem kontrakterar med sk TKC avtal vilket innebär att ni handlar TORKs produkter under 2 år. Kontakta oss på UHPO InköpsSupport för mer info!

Ny avtalsleverantör inom hälso- och sjukvård! Nu har du som UHPO-medlem möjlighet att beställa hälso- och sjukvårdsartiklar hos vår nya leverantör Mediq. Det finns en Nettoprislista om ca 500 artiklar, samt 20% rabatt på övrigt sortiment.

Hjälpmedel från Protecta Medical Helt nytt avtal med Protecta Medical som är en hjälpmedelstillverkare inom vårdsektorn. De levererar till exempel hjälpmedelslakan, inkoskydd, stabilitetshjälpmedel med mera.

Nytt avtal med Carlsberg Avtalet omfattar hela Carlsbergs sortiment och ger stora rabatter och förmåner till UHPOs medlemmar. Kontakta UHPO för mer info.

GLÖM INTE ATT LOGGA IN PÅ NÄTVARUHUSET REGELBUNDET!

Där hittar du all information om nya avtal och annat smått och gott som du inte vill missa!

www.uhpo.se


Välkommen till NetOnNet Företag Nu har vi gjort det lättare för dig som varit SIBA-företagskund att handla din företagselektronik direkt från lagerhyllan. Med ett brett sortiment och snabba leveranser, handlar du som UHPO-medlem till riktigt låga priser på netonnet.se. Välkommen att upptäcka vad lagerhyllan kan göra för ditt företag du också. Vi ses!

Företagsgatan 69, 504 64 Borås Telefon 033 - 488 455 E-mail foretag@netonnet.com


UHP UHPOFAKTA

Fakta om UHPO InköpsSupport UHPO InköpsSupport är en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1 700 medlemmar. Tillsammans omsätter våra medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för cirka 6 miljarder kronor per år. UHPO InköpsSupport erbjuder inköpsavtal med drygt 60 storkundsleverantörer inom bland annat förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, dentalprodukter, inredning och drivmedel. Tack vare UHPOs stora inköpsvolymer kan UHPO pressa priserna och förhandla fram riktigt bra villkor till sina medlemsföretag. Dessutom erbjuder UHPO kvalificerad hjälp till effektivare inköp och bevakning av prisutvecklingen.

UHPO InköpsSupport har gjort ett aktivt val att stödja Röda Korset under 2017.

UHPO InköpsSupport är inköpsorganisation åt

Folkets Hus och Parker RIO (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation) Svenska Vård Famna (non profit vård och omsorg) Frälsningsarmén KFUM Sverige Kristna Gårdar och Hotell Svenska Turistföreningen Skånska Möten VÄRNA Team Olivia Privattandläkarna Atvexa förskolor First Camp Grönklittsgruppen Idéburen skola Stockholms Stadsmission Your Hotel BokningsBolaget SVIF

UHPO Nätvaruhus

FEM GODA SKÄL

att använda UHPO InköpsSupport

SPARA PENGAR Som medlem i UHPO får du förmånliga priser på varorna du beställer.

FÅ MER TID Som medlem i UHPO kan du koncentrera dig på kärnverksamheten. Att förhandla fram avtal och bevaka nya produkter är ofta en orimligt stor tidsbov. Låt UHPO göra jobbet istället!

TRYGGHETEN UHPO är en stabil samarbetspartner vilket gör att du kan vara säker på att du alltid handlar med seriösa och bra företag.

EGEN INKÖPSCOACH Hos UHPO får du en egen inköpscoach som du kan vända dig till med frågor och funderingar samt för inköpskonsultation.

Genom Nätvaruhuset sköter du enkelt inköpen av dina favoritartiklar Logga in på Nätvaruhusets sidor och handla hos OneMed och Staples till bästa avtalspris. Här finns flera funktioner som gör att du lätt och snabbt hittar det du söker. Bland annat finns möjlighet att lägga upp egna favoritlistor och enkelt söka efter avtalsartiklar.

www.uhpo.se

FRIHETEN Du väljer själv vilka avtal du vill använda dig av och inköpen sker helt på dina villkor.

UHPO – Din samarbetspartner för inköp 33


UHPOLEVERANTÖRER

Som medlem i UHPO InköpsSupport har du tillgång till förmånliga avtal inom kategorierna

Livsmedel & Dryck Sjukvård Utrustning & Inredning Förbrukningsmaterial, Kontorsmaterial, Städ & Kem samt Fastighet Elektronik, IT & Telefoni Drivmedel Frakt & Bud Bilhyra Arbetskläder Litteratur & Pedagogiska hjälpmedel Kortinlösen & Kortterminaler Elförbrukning Terminalglasögon Skadedjursbekämpning Tvättjänster Hjärtstartare Hotell & Konferens Certifieringar Profilkläder & Profilmaterial Sophantering & Återvinning

coffee solutions for more than 50 years

34 UHPO – Din samarbetspartner för inköp


Hos oss behöver du inte välja

Allt för lunchrummet, miniräknare, noteslappar, laptops, kaffe, bläck & toner, tyst miljö, kopieringspapper, torkpapper, första förband & skalpeller, giftfri förskola, första hjälpen, pennor, funktionella möbler, sopsäckar & flyttkartonger... Oavsett vad som är viktigt i din verksamhet står vi redo att göra din arbetsdag enklare. Staples är världens största leverantör av kontorsmateriel och förbrukningsvaror för företag. I Sverige har vi mer än 125 års erfarenhet av vad kontor & företag behöver för att må bra i en hektisk vardag. Allt du behöver för att ditt företag skall lyckas, är vår viktigaste ledstjärna. Det är så vi gör din vardag enklare. Make More Happen.

Upptäck hela Staples Advantage erbjudande på www.staplesadvantage.se


Returadress: UHPO InköpsSupport Vanadisvägen 24, 113 46 Stockholm

Som medlem i UHPO har ni 17% rabatt på hela Gerdmans sortiment! Gerdmans.se | 0433 - 74 000

Kontor | Konferens | Lager | Industri