{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MEDIAGYMNASIET 2016/17

Estetisk Samh채lle Teknik Spel, ljud, foto, webb, sk책despeleri, animation, grafisk design, journalistik, film/TV

10 minuter fr책n Slussen www.mediagymnasiet.se MediaGymnasietNackaStrand

jagarmg 1


MEDIAGYMNASIET

Vår vision för dig! INOM VÅRA VÄGGAR finns möj­ligheter för dig att utvecklas hur långt som helst. Men det gäller att du själv söker kunskap och gör det av eget intresse.

Vi vet att det inte går att servera dig kunskap på fat eller tvinga i dig något du inte själv vill ha. Din kunskap är ett resultat av din egen aktivitet. Det vi erbjuder är en inspirerande miljö med kunniga och engagerade lärare samt pro­fessionell utrustning. Själva drivkraften måste finnas i dig. En skola utan begränsningar där du inte bara arbetar som om det vore på riktigt, utan där du gör riktiga produktioner för riktiga beställare. En skola som inte bara för­bereder dig för arbets­markna­den utan en skola som är en del av arbets­marknaden. Det är vår vision!

Foto: Anna Ledin Wirén Grafisk form: Madelene Sörinder, perfectstorm.se Texter: Patrik Wirén, Barbro Eriksson, Björn Johansson, Margret Näsström Korrekturläsning: John Erlandsson och Elisabeth Cederäng Tryck: Billes Tryckeri

2

FAKTA OM MEDIAGYMNASIET MediaGymnasiet är en av landets äldsta friskolor. Det är drygt 20 år sedan den startades av Margret Näsström och Björn Johansson, som båda hade ett förflutet som lärare. Än i dag är de som ägare aktiva i att förverkliga visionen som styr skolans utveckling.   Vi har tre program: Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet. På Estetiska programmet har vi två inriktningar estetik och media samt teater. Vi har dessutom två profiler på inriktningen estetik och media. Det är Foto och Spel. Samhällsvetenskapsprogrammet har en inriktning: medier, information och kommunikation. Teknikprogrammet har också en inriktning: informations- och medieteknik. MediaGymnasiet har sedan starten profilerat sig mot mediebranschen. Många av våra tidigare elever arbetar i dag på olika medieföretag. Vår ambition är att du som har intresse av medier ska kunna utvecklas mot det som är din vision genom lärarnas kompetens och din egen motivation. På MediaGymnasiet arbetar ett 50-tal lärare samt administrativ personal och ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog, rektor och biträdande rektor. Till vårt förfogande har vi också en SYV, skolläkare och skolpsykolog. Vi har behöriga lärare i de teoretiska ämnena och lärare med professionell yrkesbakgrund från tidigare yrkesliv som undervisar i de praktiska ämnena.


INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION VI VÄLKOMNAR DIG

5 6

PROGRAMMEN ES – Estetik och media 8 ES – Estetik och media / Profil Fotografiskt berättande 10 ES – Estetik och media / Profil Spel 12 ES – Skådespeleri 14 SA – Medier, information och kommunikation

16

TE – Informations- och medieteknik

18

MÖT ELEVERNA De återförenades på Bannerboy Emily blev den hon ville vara Från Nacka Strand till New York Michaela såg möjligheterna Fiske + media = sant

20 22 24 26 28

UTBYTESSTUDIER 30

3


4


INF O

Alla elever låna en bär får bar dator!

CY

LIN DE

RV ÄG E

N

Praktisk information

MEDIAGYMNASIET

VIKDALSVÄGEN

BUSS 443, 71, 840 OCH 465

VÄRMD

STUDIEUPPLÄGG Vi blockläser majoriteten av alla kurser. Det innebär att kurserna genomförs under en termin. Därefter betygssätts de, och nya kurser startar.

MATKORT Som elev på MediaGymnasiet har du ett matkort. Du kan välja att äta i skolans kafeteria eller på någon av många andra restauranger i närheten.

LÄXOR / INLÄMNINGSUPPGIFTER Det är viktigt att förstå att skolarbete även måste ske utanför lektionstid. Om man väljer att arbeta med läxor/inlämningsuppgifter hemma eller på skolan är frivilligt. Men det är viktigt att avsätta tid och hålla deadlines.

BÄRBAR DATOR Alla elever får låna en bärbar dator med nödvändiga programvaror under studietiden.

RESURSTID EN Dmöjligheter Det finns stora för ÖLE MD R Ä V att få stöd på schemalagd eleverna resurstid.

ÖLEDE

N

MENTOR Alla elever har en mentor som följer eleven genom åren.

NACKA FORUM

ANTAL ELEVER Cirka 560 elever studerar på MediaGymnasiet. SL-KORT Alla elever får ett SL-kort.

HUR MAN TAR SIG HIT Det tar ungefär 10 minuter att åka från Slussen till MediaGymnasiet. Bussar som går är 443, 71, 840 och 465. Hållplats: Cylindervägen ANSÖKAN Ansökningen sker via www.gyantagningen.se ÖPPET HUS Välkommen på Öppet hus på MediaGymnasiet! Välj att besöka oss den 7 dec 2015, 27 jan eller 3 maj 2016, klockan 15.00–18.00. Vill du istället besöka oss vid något annat tillfälle så bokar du det genom att ringa oss på telefon 08-553 663 00 eller mejla oss på e-postadressen info@mediagymnasiet.se 5


Vi välkomnar dig Barbro Eriksson och Emma Rosén är stolta över MediaGymnasiet. Här träffar de elever som skapar produktioner av hög kvalitet, som trivs och tar tillvara på möjligheterna som skolan erbjuder. – Det är underbart att träffa elever som verkligen vill åstadkomma någonting och som utnyttjar åren hos oss till att ta ett steg närmare sina framtidsdrömmar, säger skolans rektor Barbro Eriksson. Hon ser ofta hur eleverna arbetar vidare med sina projekt långt efter att dagens lektioner är avslutade. En del använder även helger och lov för att fördjupa sina kunskaper. Media och vårt sätt att kommunicera förändras snabbt och på MediaGymnasiet får eleverna möjlighet att rusta sig inför framtiden med hjälp av yrkesskickliga lärare som arbetar professionellt inom sitt ämnesområde. – I dag går det att skapa animationer som vi bara kunde drömma om för några år sedan och då är det viktigt att våra lärare är uppdaterade. Det ger eleverna stor trygghet och skolan en hög trovärdighet, förklarar Barbro Eriksson och tillägger att kommunikation och källkritik är viktigare än någonsin. – Det gäller inom nästan alla yrkesområden. Inte minst är det viktigt att veta hur du ska förpacka budskapet. Du måste ha en känsla för språket och veta vem som är mottagare, vilket våra elever får lära sig under sina år här samtidigt som de utvecklar ett kritiskt tänkande. Lärarnas entusiasm, engagemang och professionella erfarenhet är en del av anledningen till att eleverna gärna rekommenderar MediaGymnasiet till sina vänner och småsyskon. Emma Rosén, biträdande rektor, konstaterar också att det finns en väldigt accepterande stämning på skolan. Sedan 2005 är MediaGymnasiet en Friendsskola som ständigt arbetar förebyggande mot kränkningar och utanförskap.

6

– Här är det okej att vara annorlunda och det är en avgörande anledning till att våra elever trivs, säger hon. På MediaGymnasiet får eleverna möjlighet att kombinera ämnen som leder vidare mot det som de drömmer om att arbeta med. Här kan de utvecklas hur långt som helst inom TV, filmproduktion, ljud, grafisk form och kommunikation, webb, animation, foto och journalistik. Gymnasiegemensamma ämnen har sin självklara plats på schemat och det akademiska förhållningssätt som präglar undervisningen ger en bra grund för vidare studier på högskola eller universitet. – Vi har även en hel del samarbeten med branschen, inte minst genom lärarnas unika kontaktnät. Elever som är driftiga och verkligen utnyttjar de möjligheter som finns får allt stöd de behöver för att komma ut i arbetslivet. Samtidigt eftersträvar vi alltid att uppmuntra elevernas förmåga att ta eget ansvar. Genom åren har vi sett hur elever startat olika grupper utifrån sina egna intressen, ibland med stöd av lärare, ibland av helt egen drivkraft, säger Barbro Eriksson. Det finns medieföretag som årligen återkommer till MediaGymnasiet. Ibland vill de ha elevernas förslag när de pitchar idéer, andra gånger söker de duktiga praktikanter. Skolans elever har ett gott rykte, de anses pålitliga och branschen vet att de har den kunskap som krävs för att klara av ett skarpt läge. Det om något är ett bevis för att skolan lyckats. Det är inte svårt att förstå varför Barbro Eriksson och Emma Rosén är stolta över MediaGymnasiet. – Vi har förmånen att få leda den bästa skolan vi kan tänka oss.


Engagemang och framtidstro möter rektor Barbro Eriksson och biträdande rektor Emma Rosén varje dag på MediaGymnasiet.

”Vi har förmånen att få leda den bästa skolan vi kan tänka oss.”

INF O

L ä s mer om våra program oc h de olika inri ktningarna på följande sidor. 7


ES

ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media

UPPTÄCK DIN PASSION! Du

testar först alla medieämnena och därefter skräddarsyr du din egen utbildning som ger dig kompetens både för yrkesliv och vidare studier. Under årskurs 1 på Estetiska programmet, inriktning estetik och media får du en orientering i de medieämnen som finns på MediaGymnasiet i kursen Medieproduktion 1. Efter orienteringen i medieämnena kommer du att välja några av följande kurser: Animation, Filmproduktion, Fotografisk bild, Grafisk kommunikation, Ljudproduktion, TV-produktion och Webbutveckling. I årskurs 2 och 3 kommer du ha möjlighet att både fördjupa och bredda dina kunskaper inom media. Dina möjligheter att välja vad du studerar är stora på Estetiska programmet. På skolan finns det bl a en komplett TV-studio med den senaste digitala HD-tekniken. Du har tillgång till programvaror som Photoshop, InDesign, Illustrator, Avid, Premiere, After Effects och Maya. Goda branschkontakter är och har alltid varit viktiga på MediaGymnasiet. Trots att praktik inte är obligatoriskt på estetiska programmet uppmuntrar vi egna initiativ till kortare praktik inom media. För oss på MediaGymnasiet är det viktigt att varva teoretiska och praktiska arbetsmetoder.

FRAMTID Efter dina tre år på programmet kan du fortsätta att studera media, antingen i Sverige eller utomlands. Du kan också söka assistentjobb på TV-bolag, reklambyrå, filmproduktions­bolag, webbyrå eller på något annat mediebolag.

8

Elever förebereder direktsändningen av en temadag i Dieselverkstaden.


POÄNGPLAN ES / Estetik och Media

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 150 poäng Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

100 p 50 p

Inriktningskurser, 400 poäng Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1

100 p 100 p 100 p

Fotografisk bild 3 Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Ljudproduktion 1 Ljudproduktion 2 Film- och interaktiv ljudproduktion Radioproduktion Webbutveckling 1 Webbutveckling 2

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuella val 200 poäng (valbara) Engelska 7 Entreprenörskap Idrott och hälsa 2 Matematik 2b Matematik 3b Moderna språk Naturkunskap 2 Webbutveckling 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

100 p

Programfördjupningar, 500 poäng (valbara)

En utskrift av ett redigerat foto ligger färdig att kontrolleras.

Animation 1 100 p Animation 2 100 p Animation – specialisering 100 p Film- och TV-produktion 1 100 p Film- och TV-produktion 2 100 p Filmproduktion 100 p TV-produktion 100 p Fotografisk bild 1 100 p Fotografisk bild 2 100 p

HELA 700 VALBARA POÄNG! 9


ES

ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media / Profil Fotografiskt berättande

PÅ PROFIL FOTOGRAFISKT BERÄTTANDE skaffar

du dig kunskap och erfarenhet för att kreativt arbeta med fotografi och utveckla ditt berättande. Utbildningen ger också en god grund för fortsatta studier inom konstnärliga, medieinriktade och samhällsvetenskapliga utbildningar. Programmet erbjuder en bred introduktion. Du arbetar inom områden som en fotograf kan tänkas jobba med i framtiden, utvecklar egna berättarverktyg och studerar hur andra har gått till väga. Huvudämnet du läser under alla tre år är Fotografisk bild. Du jobbar med avancerad bildbehandling och får även undervisning i analog fotografi. Skolan har ett mörkrum för svartvit kopiering. I studion arbetar du med studiofoto och ljussättning. För att utveckla dina berättarverktyg läser du Medieproduktion och Textkommunikation, som introducerar dig i grafisk form, rörlig bild och journalistik. För att vässa din multikompetens kommer även grunder i animation och webb att ingå i kursen Digitalt skapande. Du lär dig jobba med hela produktionen, från idé till slutlig medieproduktion. Bredden du skaffar dig är efterfrågad i dagens mediebransch. Under utbildningen har du tillgång till en systemkamera som du använder under studietiden på MediaGymnasiet. När vi inte är i Nacka Strand håller vi workshops och har föreläsningar i vårt galleri i Gamla stan. Galleriet används också till utställningar.

Vi har även kontakt med dagstidningar, frilansfotografer, gallerier samt företag och institutioner inom branschen. Under utbildningen genomför vi utställningar och andra externa samarbeten. Fotoprofilen har koppling till mediecentret K-Youth Media i Kenyas huvudstad Nairobi och en medieskola i Yogyakarta i Indonesien. Under utbildningen kan du som fotoelev engagera dig i internationella projekt och även delta i utbytesresor.

FRAMTID Bildjournalist, reporter, modefotograf, bildredaktör eller retuschör är några yrkesroller som du kan jobba inom efter att ha gått profilen Fotografiskt berättande. Du kan också inrikta dig på konstfoto eller dokumentärt berättande inom foto eller film. Eftersom antagning till högre utbildning och arbete inom det här området oftast avgörs av portfolion, kommer den portfolio som du bygger upp under tiden på MediaGymnasiet ha stor betydelse för dig.

10

Fotoelevernas vårutställning i Nacka konsthall.


POÄNGPLAN ES / Estetik och media / Profil Foto

I skolans fotostudio finns det både dagsljus och blixtar.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

Programfördjupningar, 500 poäng

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Digitalt skapande 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Textkommunikation

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 150 poäng Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

100 p 50 p

Individuella val, 200 poäng (valbara) Engelska 7 Entreprenörskap Estetisk kommunikation 2 Idrott och hälsa 2 Matematik 2b Matematik 3b Moderna språk Naturkunskap 2 Samhällskunskap 2

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete, 100 poäng

Inriktningskurser, 400 poäng Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

100 p 100 p 100 p 100 p

INFO

Fotoutbildningen har en egen folder som du kan beställa eller ladda ner på skolans hemsida mediagymnasiet.se

11


ES

ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media / Profil Spel

du dig spelutveckling. Du kommer göra 2D-spel, 3D-spel, spel för mobila plattformar och även analoga spel. Spel är en självklar del i spelutbildningens alla ämnen. Du kommer kunna använda spel både som studieredskap och redovisningssätt. Branschkontakt är viktig. Våra elever har till exempel gjort studiebesök hos King, och speltestat åt Dice. PÅ SPELUTBILDNINGEN LÄR

Du väljer att gå en av de två inriktningarna som utbildningen är indelad i, speldesign eller spelgrafik. SPELDESIGN. Varför

spelar man spel? Vad gör ett spel bra? Kan man lära sig något när man spelar? På inriktningen speldesign jobbar du med innehållet i spel. Speldesignerns roll är att utveckla koncept och idéer för innehåll, funktioner och regler. SPELGRAFIK. Hur

ska ett spel se ut? Vad gör ett spel tilltalande och oemotståndligt? På inriktningen spelgrafik jobbar du med den grafiska formen i spel. Spelgrafikern formger spelpjäserna till brädspelet och gör grafiken och animationerna till datorspelet. En stor del av utbildningen sker i projektform, där du tillsammans med elever från båda inriktningarna utvecklar spel ihop. Du kommer använda programvaror såsom Game Maker, Maya, Mudbox, Adobe-suiten samt Unreal Engine 4, men förstås också papper och penna.

FRAMTID Den svenska spelbranschen fortsätter att växa. Det behövs hela tiden nya kunniga spelutvecklare. Efter spelutbildningen på MediaGymnasiet kan du söka vidare till eftergymnasiala spelutbildningar, både i form av högskolor och YH-utbildningar, eller så startar du eget företag som spelutvecklare.

12

Spelelever brainstormar kring ett spelkoncept.


POÄNGPLAN ES / Estetik och media / Profil Spel

Spelelever jobbar med motion capture.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

Programfördjupningar Spelgrafik, 500 poäng

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Animation 1 100 p Animation 2 100 p Animation - specialisering 100 p Estetisk kommunikation 2 100 p Estetisk kommunikation 3 100 p

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 150 poäng Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

100 p 50 p

Inriktningskurser, 400 poäng Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1

INF O

100 p 100 p 100 p 100 p

Spelutbildningen har en egen folder som du kan beställa eller ladda ner på skolans hemsida mediagymnasiet.se

Programfördjupningar Speldesign, 500 poäng Design 1 Design 2 Digitalt skapande 2 Estetisk kommunikation 2 Estetisk kommunikation 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuella val, 200 poäng (valbara) Engelska 7 Entreprenörskap Idrott och hälsa 2 Ljudproduktion 1 Matematik 2b Matematik 3b Moderna språk Programmering 1 Samhällskunskap 2 Webbutveckling 1

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

13


ES

ESTETISKA PROGRAMMET Skådespeleri

att arbeta som skådespelare? På skådespelar­inriktningen arbetar vi efter New York Film Academys modell, där skådespelare, filmare, TV-folk, journalister och fotografer finns under samma tak. Under professionell ledning av erfaren skådespelare får du, förutom grundläggande skådespelar­arbete, lära dig grunderna för Method acting – en teknik som flera av Hollywoods största stjärnor arbetar med. Skådespelararbetet på scen och framför kameran skiljer sig åt eftersom film och TV kräver ett minimalistiskt uttryck. På skådespelarinriktningen får du utveckla dina färdigheter både på scen och framför kameran, med återkommande övningar och publikframträdanden. På MediaGymnasiet har vi gott om tid att öva framför kameran, eftersom vi har vår egen TV-studio! Mötet med publiken ger dig omedelbar respons och chansen att utveckla ett av skådespeleriets viktigaste områden – närvaron! Inriktningen skådespeleri arbetar tillsammans med svenskämnet. Du arbetar med litteratur för att hitta kreativa uttryck och skapa nya scener både för film och teater! Du får också chansen att vara modell för våra fotoelever. Efterfrågan på olika personligheter som kan agera framför stillbildskamera har ökat. Våra lärare hjälper dig med uttrycken, och våra fotoelever låter dig prova dem! DRÖMMER DU OM

FRAMTID Det finns en ständig efterfrågan på ungdomar inom film och TV-serier. Du kommer ha en fördel i konkurrensen om rollerna genom att vara utbildad och ha skapat arbetsprover som bland annat showreel för att visa dina kunskaper. Den träning du får att stå framför kameran är till nytta i många andra yrken, till exempel journalist, pedagog och ledare.

14

För dig som vill fullfölja drömmen försöker vi ge en realistisk bild av verkligheten och alla de nödvändiga redskapen. Tillsammans lägger vi grunden – vinna en Oscar får du göra på egen hand!

Scenbygge i miniatyr.


POÄNGPLAN ES / Skådespeleri

Filmelever förbereder en scen med skådespelarelever i skolans korridor.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

Individuella val, 200 poäng (valbara)

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Engelska 7 Entreprenörskap Idrott och hälsa 2 Ljud och ljus Matematik 2b Matematik 3b Moderna språk Röst Samhällskunskap 2 Scenografi, mask och kostym

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 150 poäng Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

100 p 50 p

Inriktningskurser, 400 poäng Scenisk gestaltning 1 Scenisk gestaltning 2 Scenisk gestaltning 3 Teaterteori

100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar, 500 poäng Dramatik och dramaturgi 100 p Fysisk teater 100 p Regi 100 p Sceniskt karaktärsarbete 100 p Sceniskt karaktärsarbete – text 100 p

15


SA

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Medier, information och kommunikation

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET VÄNDER

sig till dig som vill förstå dig själv som människa, och människans förhållande till samhället. Hur påverkas du av samhället? Och hur kan du påverka samhället? Vad innebär det att vara medborgare? Liksom alla program på Media­Gymnasiet är även samhällsprogrammet högskoleförberedande. Programmets medieinriktning innehåller ett praktiskt förhållningssätt till medier, där du lär dig medieteknik, men du får också lära dig ett teoretiskt förhållningssätt. Du har möjlighet att fördjupa dig genom att odla en kritisk blick som du har nytta av, både när du arbetar i och när du granskar mediesamhället.   Lärarna i medieämnena har arbetat professionellt inom mediebranschen. Lärarna i de teoretiska ämnena kommer från en humanistisk idétradition och är utöver den ständiga fortbildningen delaktig i olika forskningsprojekt. I en tid av snabba förändringar och ett oroligt globalt och politiskt klimat så är den fördjupande analysen viktigare än någonsin. Vi arbetar därför med att utveckla omdöme och klokskap. Detta för att kunna medverka som medborgare, inte bara i samhället, utan i världen. Detta vill vi ge dig.

FRAMTID Efter en utbildning på Media­Gymnasiets samhällsvetenskaps­ program har du goda grunder för att fortsätta till högre studier såväl som till en yrkeskarriär inom mediebranschen. Oavsett vad du kommer arbeta med kommer du ha växt som samhällsmedborgare.

16

Skönlitteraturen är en självklar del som binder ihop undervisningen på Samhällsprogrammet.


POÄNGPLAN SA

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 300 poäng Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

50 p 200 p 50 p

Inriktningskurser, 350 poäng Journalistik, reklam och information 1 100 p Medieproduktion 1 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p Psykologi 2a 50 p

Programfördjupningar, 400 poäng (valbara)

Elever övar på nyhetsjournalistik i Nacka Strand.

Animation 1 Animation 2 Film- och TV-produktion 1 Film- och TV-produktion 2 Filmproduktion TV-produktion Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3

Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Ljudproduktion 1 Ljudproduktion 2 Film- och interaktiv ljudproduktion Radioproduktion Journalistik, reklam och information 2 Textkommunikation Webbutveckling 1 Webbutveckling 2

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

100 p

Individuella val, 200 poäng Animation – specialisering Engelska 7 Entreprenörskap Idrott och hälsa 2 Matematik 3b Medieproduktion 2 Naturkunskap 2 Samhällskunskap 2 Webbutveckling 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete, 100 poäng

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

17


TE

TEKNIKPROGRAMMET Informations- och medieteknik

ATT LÄSA PÅ TEKNIKPROGRAMMET med

inriktning informations- och medieteknik är en lämplig förberedelse för att läsa vidare vid exempelvis KTH eller någon annan teknisk högskola. Möjligheten att kombinera teknik med media öppnar många dörrar för dig i framtiden. Är du intresserad av teknik ger Teknikprogrammet på MediaGymnasiet dig möjlighet att skaffa fördjupad kunskap om all den tekniska utrustning som i dag används inom medieindustrin. Under dina studier vid MediaGymnasiet har du dessutom möjlighet att kombinera din teoretiska utbildning med praktisk utbildning inom information och media. Här finns helt enkelt en miljö, utrustning och kamrater som gör det möjligt för dig att utvecklas inom medieområdet. Kombinationen av tekniska kunskaper och media som du bygger upp på MediaGymnasiet är efterfrågad i yrkeslivet. I dag är till exempel spelutveckling en stor och växande industri i Sverige och det saknas duktiga spelprogrammerare. Du arbetar tillsammans med elever från de andra programmen i de medieämnen du valt.

FRAMTID Efter vidare studier kan du till exempel arbeta med datorsimulering inom medicinteknik, spel- eller fordonsindustrin. Utvecklingen går snabbt där media och teknik möts och nya yrkesroller skapas kontinuerligt. Din yrkesframtid blir kanske något helt annat än du tror, något mer spännande.

18

Problemlösning enskilt och i grupp.


POÄNGPLAN TE

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 poäng Fysik 1a Kemi 1 Teknik 1

150 p 100 p 150 p

Inriktningskurser, 300 poäng Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1

100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar, 400 poäng (valbara)

Programmering av Raspberry Pi.

Animation 1 Engelska 7 Entreprenörskap Film- och TV-produktion 1 Filosofi 1 Fotografisk bild 1 Fysik 2 Grafisk kommunikation 1 Ljudproduktion 1 Ljudproduktion 2 Matematik 4 Moderna språk

Programmering 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Webbserverprogrammering 1 Webbutveckling 2

100 p 50 p 50 p 100 p 100 p

Individuella val, 200 poäng (valbara) Animation 2 Animation – specialisering Film- och TV-produktion 2 Filmproduktion TV-produktion Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Grafisk kommunikation 2 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Idrott och hälsa 2 Film- och interaktiv ljudproduktion Radioproduktion Samhällskunskap 2

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete 100 p

100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 19


”Det handlar till hundra procent om hur mycket du själv lägger ned. Det är otroligt mycket eget ansvar både på MediaGymnasiet och i yrkeslivet. ” 20


De återförenades på Bannerboy Alexander Falkhammar, Alexander Flink och Malkolm Park lärde känna varandra på MediaGymnasiet. Mindre än ett år efter studenten var de återigen samlade – fast den här gången på framgångsrika produktionsbolaget Bannerboy.   – Allt jag lärde mig på MediaGymnasiet om Photoshop, Illustrator, HTML, CSS och javascript har verkligen hjälpt mig i mitt arbete, säger Alexander Falkhammar. BANNERBOY HAR FUNNITS

sedan 2010 och är specialiserade på att skapa banners åt reklambyråer. Till en början handlade det uteslutande om svenska kunder men i dag gör man även digitala annonser åt företag i till exempel Amsterdam, London och New York. Och de fortsätter att expandera. När vi träffar Alexander Falkhammar, Alexander Flink och Malkolm Park på kontoret vid Medborgarplatsen i Stockholm får vi veta att de snart ska flytta.   – Vi har fått nya, nästan dubbelt så stora, lokaler här på Södermalm, säger Alexander Falkhammar och minns att de var sex utvecklare i Stockholm när han började hösten 2013. I dag är de tolv.

FRÅN SKOLKAMRATER TILL KOLLEGOR!

LÄRARNA BRANN FÖR SINA ÄMNEN

Alla tre gick ut gymnasiet 2013. Alexander Falkhammar var först med att få jobbet som utvecklare på Bannerboy. Ett halvår senare hade även de andra anslutit sig, efter rekommendationer från sin gamle skolkamrat. Alexander Flink, som liksom de andra läste webbutveckling, säger att han hade med sig grundkunskaperna från gymnasietiden. Att han valde just MediaGymnasiet handlade mycket om att han besökte öppet hus.   – Jag kände direkt att lärarna verkligen brann för sina ämnen, minns han och får medhåll av Malkolm Park.   – Lärarna var verkligen enastående. De visade alltid intresse för våra projekt och kom på lösningar tillsammans med oss istället för att bara mata oss med information. Vi fick lära oss mycket om hur man arbetar för att komma framåt. GILLAR VARIATIONEN

Det märks att de alla tre har

hamnat på rätt plats i tillvaron och de pratar entusiastiskt om sitt yrkesval. Alexander Flink säger att han gillar variationen.   – Det är självklart mycket grafiskt, en hel del design och animation. Men vi gör även tekniska saker där vi får hitta lösningar på knepiga uppgifter. Det gillar jag, säger han.   – Sedan får man ofta ganska fria tyglar och ibland blir det mer som ett eget projekt än ett jobb, tillägger Malkolm. STOCKHOLM, AMSTERDAM, NEW YORK

Bannerboy har redan nu ytterligare ett kontor i Amsterdam och snart väntar även New York. Det innebär nya möjligheter att arbeta utomlands. Alexander Falkhammar har redan hunnit med en vända till Amsterdam där han arbetade i fyra månader. Även de andra tilltalas av tanken att prova på en annan stad under en tid. Men viktigast är förstås att de får göra det de älskar. Vad är det då som är så tilltalande med banners?

Malkolm Park säger att han gillar utmaningen det innebär.   – Ofta har vi kanske bara 40 KB att jobba med, vilket är väldigt lite. Men det innebär också att det är otroligt tillfredsställande när man väl hittar en lösning. I dag ser jag inte längre banners som en liten filmsnutt som spelas upp utan mer som ett…   – Ett konstverk, inflikar Alexander Falkhammar och tillägger att han verkligen brinner för att skapa banners. MYCKET EGET ANSVAR

Avslutningsvis har Alexander Falkhammar ett tips till den som just ska börja gymnasiet.   – De elever på MediaGymnasiet som verkligen var intresserade av foto, journalistik, TV eller någonting annat har gått vidare och fått bra jobb direkt efter skolan, om de inte pluggat vidare på universitetet. Det handlar till hundra procent om hur mycket du själv lägger ned. Det är otroligt mycket eget ansvar både på MediaGymnasiet och i yrkeslivet.

21


Emily blev den hon ville vara Efter tre år på estetiska programmets skådespelarinriktning har Emily Ehn växt både som skådespelare och människa. På MediaGymnasiet vågade hon ta plats på ett helt annat sätt än hon gjort tidigare. – Jag utvecklades på ett sätt som jag inte tror att jag hade gjort på en annan skola, säger hon. EMILYS TEATERINTRESSE

föddes väldigt tidigt och som tioåring började hon på Kulturamas musikalskola. Då hade hon redan haft dans, sång och teater som hobby under flera år.   – Det är ett uttryckssätt som passar mig och ett sätt att lämna det vardagliga bakom sig och istället fokusera på en roll eller improvisera en rolig sketch. Sedan gillar jag förstås att synas och att stå scenen, säger hon när vi ses på biblioteket i Nacka Forum. NYTT INTRESSE FÖR KÄRNÄMNEN

Med handen på hjärtat medger hon att högstadiet gick ”sådär”. Hon var skoltrött och hade svårt att leva upp till de höga krav hon ställde på sig själv. Inför gymnasievalet visste hon att hon ville söka sig mot det estetiska, att hon behövde någonting utöver det vanliga skolarbetet för att känna lust. Hon hade hört att MediaGymnasiet var en bra skola och när hon fick veta att 22

det fanns en skådespelarinriktning sökte hon sig dit.   – Det var när jag började gymnasiet som jag fick ett nytt intresse för kärnämnena. Jag som tidigare inte alls brytt mig om historia till exempel ville plötsligt verkligen lära mig. Det var en personlig utveckling som inte självklart hade hänt på en annan skola. Det gick verkligen bra för mig och var väldigt lärorikt, säger Emily som tog studenten 2015. MYCKET IMPROVISATION

Med inriktningen skådespeleri kunde hon kombinera det ”vanliga” skolarbetet med att fortsätta utvecklas inom teater. Hon konstaterar att deras teaterlärare var ”otroligt bra”, vilket var helt avgörande. För att våga spela inför klassen är det viktigt att stämningen är bra och tillåtande. Om det inte finns en trygghet i gruppen går det inte att göra bra ifrån sig.   – Vi höll på mycket med improvisation, vilket är både utmanande och jätteroligt.

Ibland kanske någon gjorde bort sig, men det spelade ingen roll när det bara var inför teatergruppen. Alla umgicks med varandra och folk vågade verkligen spela ut, säger hon. BEJUBLAD FÖRESTÄLLNING

I våras visade klassen upp sina kunskaper med den bejublade föreställningen ”F.B.U.V – En familjeföreställning baserad på verkliga och overkliga händelser. Typ.” Genom ett antal sketcher utforskades både vuxnas och ungdomars perspektiv på varandra på ett komiskt vis.   – Vi skrev även manus och använde våra egna erfarenheter som vi sedan överdrev en hel del för att det skulle bli mer dramatiskt och roligt. Det blev verkligen jättebra, minns hon och tillägger att hon faktiskt hade en monolog i föreställningen.   – Att lära sig en hel monolog är en utmaning men det är samtidigt kul och handlar bara om att repetera tills det sitter.

FICK EN NYTÄNDNING FÖR STUDIERNA NÄR HON FICK KOMBINERERA DEM MED SIN PASSION FÖR SKÅDESPELERI.

BLEV DEN HON ÄR I DAG

När jag ber henne sammanfatta de tre åren på MediaGymnasiet säger hon att hon utvecklades väldigt mycket på olika plan. Dels som skådespelare men även som människa.   – Jag älskade att stå på scenen redan innan jag kom till MediaGymnasiet men jag vågade inte stå upp för mig själv, vilket jag gör nu. Jag räckte upp handen i klassrummet och vågade ta plats på ett helt annat sätt än jag gjorde i högstadiet.


”Det är ett uttryckssätt som passar mig och ett sätt att lämna det vardagliga bakom sig och istället fokusera på en roll eller improvisera en rolig sketch.” 23


Från Nacka Strand till New York Redan i högstadiet fick Valdemar Nyhlén upp ögonen för 3D. När det sedan var dags att välja gymnasieskola var valet självklart. I dag arbetar han som Environment Artist på heta Avalanche Studios i New York. – Jag är väldigt tacksam över åren på MediaGymnasiet, säger han. AVALANCHE STUDIOS ÄR en

datorspelsutvecklare som grundades i Stockholm för 12 år sedan. Bland deras spel märks succéer som Just Cause och nyligen släppta Mad Max. Valdemar har arbetat för företaget sedan hösten 2012, först på Södermalm i Stockholm och sedan januari 2014 i New York.   – Hösten 2013 började jag fundera kring hur det vore att jobba i USA och frågade vad det fanns för möjligheter för mig att få komma dit. Kort därpå fick jag ett erbjudande om att flytta dit och tackade ja, minns han. GILLAR KONTRASTERNA

De första veckorna bodde han tillsammans med ett par svenskar som han kände sedan tidigare, men efter bara fem veckor flyttade han in i en egen lägenhet i Brooklyn. Lägenheten ligger påpassligt nog bara en cykeltur över Williamsburg bridge från kontoret i Soho. Han berättar att kraven är högre i USA men att det framför allt är väldigt lärorikt att arbeta i ett annat land.   – Avalanche Studios är 24

fortfarande ett svenskt företag men med en amerikansk studio, vilket innebär att det är en blandning av olika företagsstrukturer. Vi svenskar är väldigt tillbakadragna medan amerikaner ofta är tvärtom. Jag tror det är nyttigt med kontrasterna och att få möjligheten att se vad som finns på andra sidan. INSPIRERANDE LÄRARE

Redan som 14-åring fick han upp ögonen för 3D i samband med att en granne visade honom hur man kunde använda renderingsprogrammet Bryce 3D. Valdemar tyckte det verkade ”supercoolt” och bestämde sig där och då för att det var någonting han ville lära sig mer om. På MediaGymnasiet fick han sedan möjlighet att ägna sig åt 3D-grafik samtidigt som han provade på webbdesign, grafisk design och foto.   – På MediaGymnasiet finns lärare som verkligen vill se dig lyckas. Jag vet att jag låter som en säljare, men det stämmer verkligen. Skolan har alltid varit bra på att få fram inspirerande lärare.

YH-UTBILDNING I FALUN

2009 gick han ut gymnasiet och efter ett tips från en av sina lärare sökte han sig vidare till en YH-utbildning i spelutveckling på Playground Squad i Falun. Han har fortfarande kontakt med en del av sina gamla skolkamrater från tiden i Nacka Strand och säger att det absolut bästa med MediaGymnasiet var människorna.   – Många hade ett enormt starkt driv och att ha människor omkring sig som verkligen siktar mot stjärnorna inom sitt område är väldigt häftigt. Det var alltid någon som satt kvar på skolan och arbetade med projekt när jag gick hem. Vi åkte verkligen snålskjuts på varandras energi.   – Att jag fick de tre åren i en både avslappnad och energisk miljö och sedan kunde gå vidare till en YH-utbildning var väldigt betydelsefullt för mig. FRIHET UNDER ANSVAR

Själv visste han redan vad han ville arbeta med men för många av hans vänner var det mer oklart. En del visste bara

att de ville jobba kreativt inom media, och då var MediaGymnasiet en perfekt plats.   – För dem var det helt rätt plats att vara på. De fick möjligheten att prova olika saker och att testa sig fram. Människorna, både lärare och andra elever, vi hade omkring oss gav så mycket. Jag gillade också att det fanns möjligheter att göra saker på egen tid och att det fanns en sorts frihet under ansvar. Att vara bäst i världen är inte viktigast, men däremot att hitta det du brinner för och det gjorde eleverna på MediaGymnasiet.

PÅ MEDIAGYMNASIET FICK VALDEMAR MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SIN TALANG INOM 3D-GRAFIK.


”Många hade ett enormt starkt driv och att ha människor omkring sig som verkligen siktar mot stjärnorna inom sitt område är väldigt häftigt.” 25


”Det är lätt att döma media och tro att där inte finns några jobb, men det är snarare tvärtom. Att välja MediaGymnasiet ger oerhört många möjligheter.” 26


Michaela såg möjligheterna Michaela ”mi” Zetterström ville utveckla sitt fotograferande och samtidigt ha en stark grund att stå på inför framtiden. På MediaGymnasiet hittade hon det hon sökte. Här fick hon självförtroendet och kunskapen hon behövde för att ta sig hela vägen till London. I HÖGSTADIET BÖRJADE ett

fotointresse gro inom Michaela Zetterström. Sedan hon var liten hade hon fått höra att hon var kreativ, och redan i förskolan ägnades en stor del av dagarna åt att rita och måla. Nu blev kameran ett sätt att hitta en parallell verklighet där hon kunde utforska sig själv och sin omgivning.   – Min högstadieskola var väldigt disciplinerad, vilket jag visserligen tyckte om, men det gjorde att jag hade svårt att anpassa mig. Fotograferandet blev en frizon mitt i all skolstress, minns hon.

FOTOLINJEN TO G HENNE HELA VÄ GEN TILL UNIVERSI TY OF THE ARTS LONDON.

IDÉER FÖRVERKLIGADES

EXTREMT STRUKTURERAD

När det var dags att välja gymnasieskola var det framför allt två kriterier som skulle uppfyllas: att utbildningen gav högskolebehörighet och att hon fick möjlighet att utveckla sitt fotointresse. Hon besökte ett par skolor som inte lyckades övertyga henne innan hon kom till MediaGymnasiet i samband med öppet hus. Hon blev omedelbart förälskad i lokalerna och upplevde en trygghet hon inte känt någon annanstans.   – När jag kom dit hade jag knallrött hår, töjningar i öronen och tandställning och jag kände direkt att det här var en plats där jag tilläts vara mig själv. Sedan gillade jag att det även fanns en analog del, vilket de andra skolorna saknade. Här fick vi lära oss foto från grunden vilket gav oss en stark plattform att stå på, säger hon och tillägger att viktigast var all uppmuntran hon fick från sina lärare.   – Hade jag en idé som jag ville förverkliga fick jag alltid hjälp att genomföra den.

På MediaGymnasiet hände någonting som förvånade både Michaela och hennes föräldrar. Plötsligt började hon planera sin tillvaro och blev extremt strukturerad. Hon började också alltmer hitta sitt uttryck som fotograf och kunde förklara sina bilder, vilket senare har visat sig vara väldigt värdefullt. För Michaela innebar gymnasietiden också en utmaning, nämligen att motbevisa alla som tyckte att hon borde satsa på ett ”riktigt” jobb. Ibland fick hon höra att hon som var så duktig i skolan hellre borde bli till exempel läkare.   – Men jag gillar att skapa, älskar visuell kommunikation och har alltid varit kreativ. Det är lätt att döma media och tro att där inte finns några jobb, men det är snarare tvärtom. Att välja MediaGymnasiet ger oerhört många möjligheter, säger Michaela som nu är 23 år. STUDERAR I LONDON

Efter studenten 2011 läste hon journalistik och tog några

distanskurser. Samtidigt filade hon på en portfolio för att söka till fotoprogrammet på University of the Arts London. Redan i slutet av gymnasietiden föreslog hennes fotolärare, som själv gått samma utbildning, att Michaela skulle söka sig till London.   – Mamma och pappa hade svårt att klippa navelsträngen och var tveksamma. Men nu i efterhand förstår de att min fotolärare såg någonting konstnärligt hos mig som vi andra inte såg.   Först ett år senare tog Michaela mod till sig och sökte sig till London. I september 2012 flyttade hon in i en studentlägenhet i västra London, nära Notting Hill.   – London är en fantastisk stad på många sätt. Här har jag upptäckt att jag gillar att arbeta med mönster, att använda foto som plattform men ändå skapa grafiska mönster. Det är väldigt spännande att fortsätta utvecklas.

27


Fiske + media = sant Emma Lindgren, som läser tredje året estet media, har två stora intressen i livet: media och fiske. Med en populär YouTube-kanal kan hon på ett perfekt sätt föra samman sitt fiskeintresse med den mediekunskap hon får på skolan. PÅ PAPPRET KAN fiske

och media tyckas knepigt att kombinera, men så är inte alls fallet. Genom sitt arbete med YouTube-kanalen Kanalgratis får Emma hela tiden praktisk användning för det hon lär sig på skolan.   – Jag är anställd som fotograf och grafisk designer och är producent under träning. Sedan skriver jag deras nyhetsbrev också, så det är väldigt blandat och lärorikt, berättar hon när vi ses på ett fik nära skolan i Nacka Strand. RESEREPORTAGE PÅ HELGERNA

Fisket har funnits i Emmas liv sedan hon var liten och redan som 12-åring började hon synas på olika fiskemässor i landet. Snart blev hon tillfrågad av ett fiskeföretag om hon ville sitta i deras monter och numera är samma företag hennes sponsor. Det var också genom dem som hon 2010 kom i kontakt med Kanalgratis, som då hade existerat i ungefär ett år.   – Till en början stod jag framför kameran men i höstas 28

blev jag och en tjej som heter Sara Fingal tillfrågade om vi ville ha ett eget program. Jag har störst medieansvar och tar hand om redigering och annat. Nu är jag där några dagar i veckan och är ofta ute och filmar resereportage på helgerna. Vanligtvis gör vi cirka tre klipp i veckan, berättar hon. KOMBINERAR ARBETE MED STUDIER

Hon upplever att hon får mycket stöd från skolan för att kunna kombinera arbetet med studier. Eftersom det är ett mediejobb kan lärarna se värdet i att hon är ute på fältet och om hon skulle missa en uppgift har hon möjlighet att istället lämna in den någon vecka senare.   – Skola och arbete går hand i hand och jag har väldigt stor användning för det jag lärt mig inom till exempel foto. Det är viktigt att jag kan bländare, slutartider och så vidare när jag filmar. Sedan har även grafisk design gett mig en hel del när jag gjort logga och andra grafiska saker åt Kanalgratis, säger hon.

STARTADE EN FOTOKLUBB

Extraknäcket med Kanalgratis hindrar henne inte från att ha ett väldigt stort engagemang i skolan. Hon är med i Indonesiengruppen och planerar för ett kommande utbyte, är en av dem som sköter skolans Instagramkonto och är även en av skolans Friends-representanter. Dessutom var hon med och startade fotoklubben som ses en gång i veckan.   – Vi är ungefär 20 elever som ville ha mer foto även utanför skolan. En del hade inte valt foto som ämne men ville ändå göra uppgifter och prata med andra fotointresserade. Skolan gav oss ett mötesrum som vi använder när vi inte är ute och fotograferar eller framkallar. Det är jättekul. Lärarna är väldigt engagerade och hjälper oss en hel del fastän det är utanför lektionstid. OKEJ ATT VARA SIG SJÄLV

Emma har just börjat sitt tredje år på MediaGymnasiet och minns tydligt hur hon hittade till skolan när det var dags att göra sitt gymnasieval.

HAR LYCKATS KOMBINERA SINA STUDIER PÅ MEDIAGYMNASIET MED JOBB PÅ YOUTUBE.

  – Det var nog framför allt när jag var på öppet hus som jag kände att MediaGymnasiet var det bästa val jag kunde göra. Det fanns en bra gemenskap och var en så accepterande stämning. Här är det okej att vara den man är. Senare gick jag en provdag och fick vara med på en fotolektion tillsammans med några treor som höll på med sin slututställning. Jag gick ju bara i nian och var lite nervös, men alla var jättetrevliga och snälla. De berättade vad de arbetade med och involverade mig på ett fint sätt. Blev skoltiden som du hoppats? – Ja, verkligen. Jag trivs jättebra och har aldrig ångrat att jag valde MediaGymnasiet.


”Skola och arbete går hand i hand och jag har väldigt stor användning för det jag lärt mig inom till exempel foto.”

29


MediaGymnasiet – inte bara i Nacka Strand Internationella utbyten är en viktig del av verksamheten på MediaGymnasiet. År 2009 inleddes ett samarbete med en skola i Nairobi och sedan dess har kontaktnätet utvidgats ytterligare genom möten med elever i New York och Indonesien. Det kommande året väntar även en resa till Brasilien med ActionAid. I SLUTET AV april

2015 hade filmen ”Documented” premiär i New York. Förutom entusiastiska amerikaner fanns även lärare och elever från MediaGymnasiet på plats för att se resultatet av samarbetet med The Ghetto Film School i Bronx. Projektet inleddes med att Katarina Bergman, som undervisar i svenska och engelska, kontaktade The Ghetto Film School.   – Filminspelningen var en möjlighet för eleverna att utvidga sitt nätverk men också att skapa mänskliga kontakter. Internationella projekt handlar mycket om att inte tala om ”vi” och ”dem”, att lära oss förstå nyanserna, säger hon.   Samtidigt som ”Documented” premiärvisades för en entusiastisk publik i USA befann sig tre av MediaGymnasiets lärare i Indonesien tillsammans med en av skolans elever. Syftet med resan var att förbereda inför ett kommande utbyte med en av landets skolor. Det berättar initiativtagaren Cecilia Matteoni, 30

lärare i film- och medieproduktion, som var en av dem som reste till Indonesien.   – Förhoppningen är att svenska elever och lärare åker dit i januari och att några av deras elever kommer hit senare under våren. Det handlar om två veckors vistelse hos varandra där vi jobbar med medieprojekt utifrån olika teman, berättar hon och tillägger att ett av syftena är att visa hur mycket ungdomarna har gemensamt.   – Många drömmar och problem är desamma här som där och jag tror att det är viktigt att få syn på det, säger hon. MEDIECENTER I NAIROBI

Våren 2015 kontaktades MediaGymnasiet av ActionAid, en biståndsorganisation som arbetat för global rättvisa sedan 1972. Anledningen var att de ville involvera unga filmskapare i Safe City, en kampanj med målet att skapa mer rättvisa, hållbara och trygga städer. I planerna ingår bland annat

en dokumentärfilm som produceras i samverkan mellan elever i Sverige och Brasilien. Att ActionAid vände sig till just MediaGymnasiet är egentligen inte särskilt överraskande eftersom här finns en stor erfarenhet av internationella utbyten. Redan 2009 inleddes ett utbytesprojekt med Our Lady of Fatima Secondary School i Kenyas huvudstad Nairobi. Initiativtagare till samarbetet var Magnus Rosshagen, lärare i foto.   – Det är ett ständigt pågående utbyte. Vi har bland annat gjort utställningar som har fått spridning lokalt i både Sverige och i Kenya, berättar han.   Under hösten 2015 trycks boken Nacka Nairobi som beskriver de medieprojekt som utbytet resulterat i. Förhoppningen är att den ska väcka tankar och inspirera andra skolor.   – Det är en sammanställning av bilder och texter som eleverna har gjort under sina utbytesresor. Det har till ex-

empel handlat om att jämföra gator i Stockholm och Nairobi och att besöka varandras kvarter. Genom möten mellan ungdomar från Kenya och Sverige utkristalliserar sig ofta berättelser långtifrån medias ofta stereotypa föreställningar, säger han.   För att stärka ett långsiktigt samarbete bildade elever och lärare på MediaGymnasiet 2011 föreningen Nacka Nairobi Initiative. Sedan två år tillbaka driver föreningen mediecentret K-Youth Media där ungdomar i östra Nairobis slumområden kan gå en sex månaders utbildning inom film, foto och journalistik.   – En del av eleverna som var med på första utbytet har senare gått utbildningen på mediecentret vilket gett dem möjlighet att studera vidare på universitet. Det har betydelse på flera plan, inte minst för att visa andra ungdomar att det finns möjligheter även om ekonomiska resurser saknas, säger Magnus Rosshagen.


31


MEDIAGYMNASIET MEDIAGYMNASIET NACKA STRAND Cylinderv채gen 2, Box 1126, 131 26 Nacka Strand Telefon 08-553 66 300, info@mediagymnasiet.se www.mediagymnasiet.se

32

Profile for Perfect Storm Media Productions

MediaGymnasiet / Nacka Strand 2016/17  

Läs om våra olika program och inriktningar samt om tidigare elever och hur det gått för dem! www.mediagymnasiet.se

MediaGymnasiet / Nacka Strand 2016/17  

Läs om våra olika program och inriktningar samt om tidigare elever och hur det gått för dem! www.mediagymnasiet.se

Advertisement