Page 1

fundaci贸 i associaci贸 Pere Relats mem貌ria 2010


Carta del President Teniu a les mans la Memòria 2010 de l’Entitat «PERE RELATS», tant per a la Fundació com per a l’Associació, en què s’explica d’una manera força resumida la tasca realitzada durant l’últim exercici. El curs ha estat dens i hem seguit els acords presos i els objectius marcats en les jornades de treball que varen tenir lloc a Sant Andreu de Llavaneres al començament del 2010. Voldríem que aquesta Memòria fos una eina més per a donar a conèixer les Llars Pere Relats i que així ens ajudés a enfortir la xarxa de tots aquells que d’una manera o altra incidim en les persones que viuen als nostres centres. Volem donar resposta a les seves necessitats concretes. L’atenció i acompanyament de les persones grans en el seu procés d’envelliment no es podria dur a terme sense la participació d’amics, residents, familiars, professionals i col·laboradors voluntaris. Tots ells configuren els elements indispensables per a tirar endavant aquesta tasca comuna. Creiem que enfortir aquesta col·laboració ajudarà a millorar l’atenció a totes aquelles persones que, de forma voluntària o bé forçats per les circumstàncies, arriben a aquesta nova llar. Desitgem que aquesta Memòria ajudi a ampliar el coneixement de tota la feina que es fa a les Llars Pere Relats –entitats sense ànim de lucre– i igualment a transmetre’n el tarannà. Espero que sigui del vostre interès. Gerard Bota i Prieto President

Membres del Patronat i Junta de la Fundació i Associació Pere Relats: Gerard Bota Prieto (president), Mercè Montolio Barnolas (vicepresidenta), Jaime Ozores Marco-Gardoqui (secretari), Josep M. Forcada Casanovas, Montserrat Almirall Matas, Francesc Romeu Torrens, Xavier Zaragoza Padró, Josep Bou Cartanyà, Montserrat Carrés Martí, Elena López Mitjavila, Maria Jesús Prades Vives Gerent: Raimon Serrallonga Tintoré

. . . . ..

.. .

.. 3 .......


memòria 2010

Equip de gerocultores

Tenim un equip de 49 gerocultores que presten els seus serveis als diversos centres de l’Entitat. És important remarcar que gràcies a la seva col·laboració les actuacions dels diferents professionals que configuren l’equip tècnic (animació, psicologia, fisioteràpia, activitats diverses…) poden desenvolupar-se correctament.

Durant el 2010 s’ha començat un procés de formació, que anirà creixent també durant el 2011, basat a millorar aspectes tècnics de la seva tasca, però també per a ajudar a entendre els residents i fer-los la vida més fàcil. La participació de l’equip de gerocultores amb l’equip tècnic i el bon ambient de treball són pilars bàsics perquè els residents es trobin confortables a la seva llar.

. ..

..

.. . . . .

4

.......


Àmbit psicosocial

Creiem que és interessant explicar qui són, com són i d’on provenen les persones que sol·liciten els nostres serveis. Durant l’exercici 2010 hi ha hagut 24 nous ingressos dels quals 21 corresponen a veïns del Poblenou. Igualment s’observa clarament que la procedència bàsica dels nostres usuaris és el domicili propi. Només en alguns casos vénen derivats d’altres centres o recursos socials.

18

16

14

Procedència d’ingressos

12

10

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

8

6

4

2

0

Sociosanitari

SAUB

Centre propi

Residència externa

Domicili

Centre dia

El total de places registrades l’any 2010 ha estat de 109 i hi ha hagut una ocupació mitjana del 97,5%. Pel que fa al règim econòmic, les places s’han distribuït en privades (23) i amb el suport econòmic de l’administració (86). En aquests moments tenim 12 persones en espera de valoració i/o resolució del grau de dependència. Respecte al gènere dels residents es constata que el perfil predominant és el femení, no únicament pel que fa al recurs social de residència assistida, sinó també en el centre de dia. Per tant constatem que les dones són les que més utilitzen els nostres serveis. 80

Prestació vinculada 20

Privats 23

Col·laboradors 66

68

60 Centre dia

38

40

Residència

20 4

1 Homes

Dones

.. .

.. 5 .......

. . . . ..

0


memòria 2010

Respecte a la franja d’edat, durant el 2010 hi ha hagut una franja predominant situada entre 85 i 89 anys en les dones i d’entre 80 i 84 anys en els homes. En aquestes dues franges hi tenim el 40% dels residents. 30 6

25

Homes Dones

20 15

13

10

3

5

7

3

0

2 < de 65

5

5 1 70 a 74

8

1 23

7 80 a 84

15 90 a 95

3 4 > de 100

Tenim residents que per motius diversos estan legalment incapacitats. Hi ha diverses entitats que n’exerceixen la tutela i hem cregut oportú anomenar-les: 2

1

1

1

2

1 1

2 1

3

F. Malalts Mentals

F. Jaume Batlle

Familiars

Fundació Malla

Fundació Lar

F. Lluís Artigues

Alzheimer Catalunya

La Tutela

Tomàs Canet

Associació Pere Relats

Els responsables de l’àrea psicosocial treballem juntament amb altres entitats i organitzacions per tal de tirar endavant els processos socials dels residents. Us n’esmentem els més habituals: • Serveis Judicials: realització d’informes interdisciplinaris per a iniciar processos d’Incapacitació Legal i presència en les vistes. • Càrites: coordinació amb els responsables del Servei de Voluntariat (Resivol). • Serveis Socials del Poblenou (Can Felipa): coordinació relacionada amb els temes de la Llei de la Dependència (LAPAD) i amb ingressos d’urgència social. • Associació Rauxa, Tallers Ocupacionals El Xop i Pere Mitjans, i Centre Especial de Treball Texalsa: tasques de coordinació. • Institut Català de la Salut (ICS) - Mutuam: coordinació. • Consorci de Serveis Socials: coordinació per a la tramitació dels ajuts de la LAPAD.

. ..

..

.. . . . .

6

.......


Fets rellevants del 2010 • Considerem la formació dels professionals un pilar bàsic d’actuació de tots aquells que formen part de la nostra Entitat. La formació és necessària per a poder oferir un bon servei als usuaris. Durant el curs 2010, per als professionals d’atenció directa, s’han realitzat dues accions formatives: – El treball en equip en un centre residencial, a càrrec del docent de la Fundació Pere Tarrés Sr. Jordi Llecha. – Curs de Manipulació d’aliments, a càrrec de la docent de la Fundació Pere Tarrés Sra. Sònia Turull. • Intervenció amb les famílies: com que la LAPAD ha generat un volum considerable de feina administrativa extra no s’ha aconseguit l’objectiu d’elaborar un programa estructurat per a donar suport a les famílies quan el requereixin per motius diversos: preocupació per l’evolució del familiar, prevenció de casos difícils, etc. Sí que globalment s’han pogut atendre totes les sol·licituds i donar-hi resposta. • Projecte Dementia Care Maping: vam considerar com a objectiu anual millorar el nostre model d’atenció personalitzada. Per això ens posàrem en contacte amb els professionals d’Alzheimer Catalunya per incorporar el Model d’Atenció Centrada en la Persona. Donarem continuïtat a aquest projecte amb accions formatives adreçades a treballadors i famílies, a la vegada que es formarà l’equip d’observadors per a engegar el procés i disposar de dades que ens permetin plantejar objectius de millora. • Participació en l’Estudi de Qualitat de Vida d’ICASS: utilització de l’escala GENCAT.

Els més rellevants són donar més pes a les famílies, usuaris i treballadors en la vida i funcionament de l’Entitat per mitjà de tres accions: • e structurar un programa de famílies en què es marqui la cadència de trobades i es sistematitzi la informació a plantejar • generar espais de participació d’usuaris, famílies i treballadors • crear un programa psicoeducatiu adreçat a familiars de persones amb demència

.. .

.. 7 .......

. . . . ..

Objectius 2011

• Diferents professionals de l’equip han tutoritzat pràctiques d’alumnes que s’estaven formant com a auxiliars de Geriatria i Treball Familiar, Psicologia, Musicoteràpia, Animació Sociocultural, Integració Social i Atenció Sociosanitària.


memòria 2010

Àmbit lúdic i terapèutic

A les Llars Pere Relats sempre hem considerat que els espais lúdics ajuden els residents a trobar aquella baula de la cadena que és necessària per a tenir una vellesa plena i poder treballar les dificultats que aquesta pot comportar. En aquest sentit, i amb les activitats ludicoterapèutiques que portem a terme durant el curs, aprofundim en les relacions personals –tots– i trobem aquells espais necessaris, a vegades més íntims, per a donar confiança als nostres usuaris. Sota la premissa de pensar i dur a terme activitats que millorin el benestar dels usuaris vam creure que, tenint en compte el perfil dels residents, era important incidir especialment en les intervencions individuals. Per això hem consolidat un equip de professionals que realitzen diferents intervencions individuals per tal de mantenir i/o pal·liar les necessitats dels residents. • Fisioteràpia: mobilitzacions passives orientades als usuaris que per motius diversos puguin estar enllitats. • Teràpia ocupacional: manteniment d’activitats bàsiques de la vida diària (menjar, dutxar-se, rentar-se les dents, etc). • Psicologia: suport psicoafectiu individual i estimulació cognitiva individual amb el programa informàtic Smartbrain. • Pallapupas: programa especialment adreçat a persones amb processos depressius i/o demència, en fases avançades, que pretén facilitar als residents l’expressió d’emocions i d’acceptació de la situació que estan vivint.

. ..

..

.. . . . .

8

.......


• Musicoteràpia individual: pretén oferir benestar emocional i físic oferint acompanyament als residents i treballant conjuntament amb les famílies. Podem dir que aquest 2010 s’ha fet un esforç especial per tirar endavant les activitats individuals, però igualment s’ha seguit treballant en les intervencions grupals. En aquest àmbit, aquest darrer any s’ha portat a terme un programa d’activitats complet en el qual figuren les activitats més habituals com ara psicomotricitat, tallers d’estimulació cognitiva, tallers d’actualitat, de memòria i reminiscència (grups de diàleg), pràxies, cinema, sortides setmanals i mensuals, animació estimulativa (manualitats, preparació de festes, bingo), celebració de sants i aniversaris. És important remarcar que aquest 2010 s’han incrementat les activitats als centres de la Rambla del Poblenou (on s’ha introduït el Taller de cuina i s’ha consolidat el de Musicoteràpia) o el del camí Antic de València (on s’ha recuperat el Taller d’Actualitat). No obstant això, a part d’aquestes activitats anteriors més comunes hem posat especial èmfasi en: • La musicoteràpia: ja que hem vist els resultats tan favorables que dóna la música en els usuaris. • Un grup de Teatre Social en què els mateixos usuaris, guiats per una professional de l’organització Pallapupas i un tècnic de Pere Relats decideixen el desenllaç d’una situació imaginària concreta. • El programa intergeneracional, que té per objectiu posar en contacte joves amb gent gran: tothom en surt satisfet. Així s’ha consolidat una activitat setmanal amb grups de voluntaris adolescents de l’Escola Voramar. Igualment s’han realitzat dues accions concretes amb la Guarderia l’Ocell de Paper: la Xocolatada per la Festa Major i el Caga Tió per Nadal. • El taller de lectura és també un taller d’èxit en el qual la majoria de residents participen i s’animen a recitar, davant de tots, aquella poesia que per a ells té un sentit especial. • El taller de cuina, en què els residents preparen un primer o segon plat, especial, que després s’elabora (amanides variades, pizza, etc.) i el mengen plegats. . . . . ..

.. .

.. 9 .......


memòria 2010

Activitats extres i festes A les Llars Pere Relats sempre celebrem les festes populars. Tenim tot l’any cobert amb les festes del calendari tradicional i festiu de Catalunya. Carnestoltes al febrer; Pasqua, Sant Jordi (amb parada pròpia a la Rambla del Poblenou) i la “Feria de Abril” a l’abril; festa de la primavera al maig; Festa d’Estiu i Revetlla de Sant Joan al juny; Taller de Panellets i Festa de la castanyada a l’octubre; Concerts de Nadal, Fira de Santa Llúcia i Festa de Cap d’any oberta a familiars i amics al desembre. A més, hem realitzat, durant aquest 2010, una sèrie de sortides extres que han estat: • Al gener, febrer, maig i desembre, sortides al Casino de l’Aliança de Poblenou i l’Auditori, dins el programa L’Auditori Apropa. • Al febrer visites a la Sagrada Família. • Al maig excursió a Verdú, al Museu de la joguina i a les Festes de Maig del Poblenou.

. ..

.. . . . .

..

10

.......


• Al juny: Estades d’estiu a Begues: cinc dies convivint amb la natura amb residents, voluntaris i professionals. • Al juliol i l’agost: dinar a la platja i banys a la platja del Bogatell. • Al setembre: Festa Major del Poblenou, amb xocolatada oberta al barri i berenar sopar al Centre Moral. • A l’octubre: Museu de la música i sortida per a commemorar el dia internacional de la gent gran.

Volem tirar endavant més projectes, orientats sempre a millorar el benestar dels residents. En aquest sentit crearem: • l’acte de dol consistent a reunir totes les persones vinculades amb l’entitat per acomiadar als residents que han mort, • la Teràpia Assistida amb Animals: engegar un projecte de col·laboració amb l’Associació CTAC per tal que gossos ensinistrats ajudin a millorar la comunicació amb els usuaris, • codi ètic: consolidar el grup de treball i engegar la tasca de reflexió ètica.

.. .

.. 11 .......

. . . . ..

Objectius 2011

• Al desembre un Concert de Nadal obert a tot el barri, a la Parròquia de Santa Maria del Taulat, a càrrec d’Arianna Savall, Petter Johansen i les organistes de la mateixa Parròquia.


memòria 2010

Àmbit sanitari

L’atenció sanitària dels nostres residents s’ha traspassat, des del mes d’abril, del CAP a MUTUAM. D’aquesta manera l’Institut Català de la Salut ha externalitzat els serveis d’atenció sanitària a la gent gran, per concurs, a una empresa privada. A part d’aquest fet, que ens obliga a adaptar-nos al funcionament dels nous gestors, s’han portat a terme altres accions com: • Represa de les reunions setmanals entre els responsables higienicosanitaris i els directors tècnics, que ha millorat el traspàs d’informació i així ens permet ser més eficients. • Supervisió del menú d’hivern realitzada per un especialista en nutrició conjuntament amb les direccions tècniques i la responsable d’aprovisionaments, membre del Patronat. • Implementació d’un nou sistema de preparació de la medicació, distribuïda en sobres individuals per resident i presa. • Confecció d’unes llibretes de registre de tensió arterial i glucèmies en fulls mensuals per a cada resident que ens ajuden a controlar-les i a fer-ne el seguiment.

• Elaboració d’un calendari informàtic per a dur un correcte seguiment dels controls analítics incloent-hi un recordatori automàtic. • Assumpció de les extraccions de sang per a realitzar les analítiques per part de les infermeres. • Cura de nafres (vasculars, per pressió...) i seguiment amb control fotogràfic. • Control mèdic dels residents amb episodis aguts i/o empitjorament de patologies cròniques.

. ..

.. . . . .

..

12

.......


L’equip de professionals de fisioteràpia ha realitzat una tasca d’identificació de necessitats, establiment dels objectius i definició dels tractaments individuals en els aspectes preventius, de manteniment i terapèutics. Teràpia ocupacional: facilitar ajudes tècniques per a millorar el repòs i descans dels nostres residents, així com la mobilitat i prevenvió de caigudes.

Ajudes tècniques Ajudes tècniques 2 9% 2 % 2%%

5% 3% 3% 5% 3% 7% 2%

48%

7% 2%

Protectors de talons

Cadira de rodes per a hemiplègia

Cinturó contenció abd cames Matalàs antiescares inflable

Coixí antiescares respatller Guants de protecció

Cinturó contenció llit

Caminador

Llençol de subjecció

Coixí antiescares

Matalàs antiescares viscolàstic

Prolongació CR per a cervicals

Cadira de rodes

Llits elèctrics

1. Millorar la higiene bucal: fer un estudi personalitzat de cada resident; rebre formació per part d’un higienista bucal; elaborar un protocol i fer-ne el seguiment en els Plans Individuals d’Atenció Interdisciplinària (PIAI). 3. Crear una fitxa que sintetitzi tota la informació sanitària que sigui d’interès sanitari per a la família. 4. Realitzar formació continuada per al personal auxiliar en temes bàsics com ara: hidratació, diabetis, control de la tensió arterial, nafres, sondes, ostomies, cures d’urgència i higiene bucal. 5. Adequar el carro de medicació al nou sistema de dispensació de la medicació. 6. Instaurar un sistema “d’alarma” per recordar l’administració de fàrmacs fora de les hores habituals. 7. Crear nous registres: • administració de medicaments fora dels àpats • de diüresi • de suplements alimentaris 8. Instal·lar un suport a les habitacions per a incorporar-hi els registres individuals de cada resident.

.. .

.. 13 .......

. . . . ..

Objectius 2011

2. Crear un calendari on line de visites mèdiques.


memòria 2010

Economia i gestió Inversions Les Entitats Pere Relats van endegar un projecte a llarg termini destinat a millorar les instal·lacions existents i ampliar el nombre de places residencials. Amb l’ampliació de places es buscava, a més de millorar la situació econòmica i donar més fermesa a l’Entitat des del punt de vista financer, poder donar servei a més usuaris. Amb aquest objectiu es va considerar un pla a tres anys (2009-2011) que us resumim a continuació: •2  009: Es va rehabilitar tot l’espai de la quarta planta del centre del carrer de Venero de manera que es poguessin crear nous espais comuns i places residencials. Es van construir 20 places (actualment en fase de sol·licitud de permisos), dues terrasses i un menjador. El 50% de la inversió feta en aquesta infraestructura va estar subvencionada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania (actualment Departament de Benestar Social i Família). La resta de la inversió va ser finançada pels mateixos Fons Propis de la Fundació.

Objectius 2011

•2  010: Al centre del carrer de Venero ha estat l’any per a adaptar-nos a la normativa del moment present. Quan es fa una ampliació de places cal que l’edifici compleixi la normativa del moment. Per això s’ha hagut de crear una escala d’emergència d’evacuació en cas d’incendi i s’han creat uns magatzems específics per a la cel·lulosa i els aliments. D’altra banda, també al 2010, al mateix centre, s’han canviat totes les finestres de les habitacions de l’ala nord de la tercera planta i dels patis interiors i s’han posat d’alumini; així s’ha millorat la gestió energètica i el benestar dels mateixos residents. S’ha construït una rampa al pati interior de la tercera planta per millorar-hi l’accessibilitat dels residents. S’han pintat els vestíbuls, passadissos i les parts més malmeses. També s’ha instal·lat a la sala polivalent un sistema de mampares separadores per a optimitzarne l’espai.

. ..

.. . . . .

..

14

L’última fase del projecte inclou obtenir els permisos necessaris per a posar en marxa les vint noves places, per un costat, i iniciar la millora del sistema d’ascensors i rehabilitació de la façana, per l’altre.

.......


Gestió econòmica Respecte als temes d’economia cal subratllar la gestió que s’està duent a terme per maximitzar els ingressos i contenir la despesa. Cal explicar que portem un control estricte respecte dels endarreriments de pagament per part de l’Administració per poder reclamar els deutes pendents. Gràcies a aquesta tasca podem dir que s’han recuperat més de 215.000 euros en concepte d’endarreriments anteriors a l’any 2010. Cal dir que els preus de les tarifes privades es mantenen, pràcticament, al mateix nivell que els preus mínims que marca l’Administració. Aquest és un fet que caracteritza la nostra entitat perquè sigui accesible per al major nombre possible d’usuaris. Hi ha hagut una contenció de la despesa, especialment, en els àmbits de compres a proveïdors. El resultat comptable de l’exercici 2010 ha estat, tant per a la Fundació Pere Relats com per a l’Associació Pere Relats, positiu. El nombre de treballadors per categoria professional ha estat el següent: Distribució de categories professionals 3% 3%

9% 6% 13%

66%

Administració

Cuina

Manteniment

Equip tècnic

Neteja i bugaderia

Gerocultores

Els ingressos i despeses s’han distribuït en els següents conceptes i percentatges: Distribució de despeses

Distribució d’ingressos 2%

5% 6% Donatius i subvencions

16%

Personal

Quotes públiques 49%

Quotes privades

Benefici Aprovisionaments

Endarreriments

34%

10%

Altres despeses 63%

Amortització

.. .

.. 15 .......

. . . . ..

15%


Fundació Pere Relats c/ Venero 4-6 – 08805 Barcelona NIF: G-61353405 fundacio@pererelats.org Associació Pere Relats per a ancians c/ Llull 181 – 08005 Barcelona NIF: G-08660516 associacio@pererelats.org Tel.: 93 300 29 76 / fax: 93 507 61 61 / www.pererelats.org Centres: Venero 4, 6 / Rambla del Poblenou 108, 1r 5a / Camí antic de València 5, 3r 1a / Llull 181, baixos

Memòria Pere Relats 2010  

Memòria Associació/Fundació Pere Relats 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you