Page 1

i

L’informatiu dels i les socialistes de

terrassa Cap a la Terrassa de 2015

Junts i juntes farem la Terrassa que somiem.

Pere Navarro Candidat a l’Alcaldia

3/2011 PSC-PM


Pere Navarro: 10 compromisos per Terrassa 1.- Treballaré per crear feina i oportunitats per progressar 2.- Defensaré el benestar, la justícia social i els serveis públics 3.- Impulsaré un urbanisme de qualitat que millori la mobilitat i el medi ambient 4.- Farem de Terrassa una ciutat líder a Catalunya, Espanya i Europa 5.- Escoltaré i dialogaré per governar Terrassa amb fermesa 6.- Farem un ajuntament més eficaç, transparent i participatiu 7.- Les prioritats: seguretat, neteja, manteniment i els serveis bàsics 8.- Metro i transport públic: millorar la circulació i rebaixar accidents 9.- Defensaré els drets i deures de tothom i els valors comuns 10.- Actuarem a tots els barris per millorar la qualitat de vida Pere Navarro Candidat a l’Alcaldia

Per contactar amb el Pere...

Facebook: Pere Navarro Morera Twitter: @pere_navarro

@

Correu electrònic: pere.navarro@terrassa.cat

www

Web/Blog: www.perenavarro.cat


Una ciutat encara millor

La presentació de la candidatura de Pere Navarro a l’Alcaldia va reunir més de 1.500 persones al poliesportiu del Pla del Bon Aire. La ministra Carme Chacón, diversos membres del Manifest Ciutadà que dóna suport públic a Pere Navarro i representants del món de la cultura van presentar la trajectòria i personalitat del candidat socialista a l’Alcaldia de Terrassa. La ministra va destacar el lideratge de Pere Navarro i nombroses actuacions que fan de la n ost ra u n a c i u ta t d e referència a nivell català i espanyol. Pere Navarro va presentar les principals idees per al proper mandat i va refermar-se especialment en la defensa de l’estat del benestar i dels valors de progrés, justícia social i e q u i l i b r i te r r i to r i a l .U n ambient festiu i participatiu va presidir l’acte amb el qual comença la recta final cap a les properes Municipals.

Pere Navarro va resumir en 10 grans compromisos les línies mestres de les propostes i idees per als propers quatre anys

Més de 1.500 persones assisteixen a “la festa del Pere” La presentació pública de Pere Navarro com a candidat a l’Alcaldia va comptar amb l’assistència de la ministra Carme Chacón i obre el camí cap a les Municipals 2011

Pere Navarro i Carme Chacón


Una ciutat encara millor

Imaginemos un futuro todavía mejor para todos y todas

“El meu equip i jo complirem els compromisos amb la ciutat”

Pere Navarro

“No recortaremos nunca las prestaciones sociales” Pere Navarro


Una ciudad todavía mejor

Cap a la Terrassa de 2015: imaginem i construïm una ciutat millor

“Estic compromès a treballar al servei de la gent”

El PSC prepara un programa per impulsar el desenvolupament, el benestar i la qualitat de vida en els propers quatre anys

Pere Navarro

n Una ciutat millor per a tothom, orientada al futur, creadora de feina i d'oportunitats per a persones emprenedores, segura i amable, centrada en el benestar i la qualitat de vida sostenibles, amb cohesió social i equilibri territorial, líder a Catalunya i referent a Espanya i Europa. n Un Ajuntament eficaç, participatiu i transparent, amb un govern municipal sòlid i rigorós, innovador i expert, avalat per una clara majoria i amb un lideratge dialogant i ferm a l'Alcaldia de Terrassa. 1.- Compromesos a treballar benestar, la qualitat de vida i la cohesió social

pel

Volem preservar el model de societat del benestar a escala local fent, si convé, reformes que ens permetin mantenir-lo i eixamplar-lo en el futur. En aquest sentit, treballarem específicament en desenvolupar polítiques per a infants i joves, dones, gent gran i persones amb discapacitats. Volem impulsar estratègies decidides i sensates per millorar la convivència, prenent com a referència la igualtat de drets i deures i els valors de la nostra societat. Apostem per desenvolupar al màxim les possibilitats que ens dóna l'actual xarxa de serveis i equipaments públics. Un eix fonamental d'actuació serà, com fins ara, l'equilibri en les actuacions en els diferents barris i districtes de la ciutat.

“Terrassa va ser la primera ciutat d’Espanya en aprovar un pla anticrisi” Carme Chacón

2.- Compromesos a treballar per l'equilibri territorial, la mobilitat i les infraestructures i equipaments de qualitat i sostenibles Volem desenvolupar un urbanisme de qualitat que posarà especial èmfasi, en el mandat 2011-2015, en la renovació de les entrades i portes d'accés a la ciutat, en els eixos de grans avingudes, en la millora de l'espai públic i en la integració de les grans infraestructures com l'autovia orbital B-40 i el Metro de Terrassa. Garantirem uns bons nivells de funcionament quotidià de la ciutat, especialment en qüestions bàsiques com transport, neteja, manteniment i seguretat, entre d'altres. 3.- Compromesos a treballar per generar ocupació i activitat econòmica i impulsar el lideratge terrassenc en coneixement, innovació i tecnologia

Una de les principals prioritats per al període 2011-2015 serà la creació de feina estable i de qualitat, d'acord amb l'evolució de l'economia nacional i internacional. Contribuirem a reactivar i potenciar l'activitat empresarial, donar el màxim suport als projectes emprenedors i atraure inversions productives a Terrassa. En paral.lel, cal desenvolupar polítiques actives d'ocupació orientades específicament als sectors on es concentren les problemàtiques de més difícil solució, entre les quals d'una forma molt especial els joves. Ens plantegem fer una revisió a fons dels procediments administratius per agilitzar al màxim tots els tràmits relatius a la creació i ampliació d'empreses i activitats. Ens proposem impulsar, com a motor de la nova economia terrassenca, el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa (Orbital 40), posicionat dintre del mapa català de la innovació i de les noves tecnologies. Potenciarem el caràcter educador, formatiu i universitari de Terrassa, tot reforçant en paral.lel la formació professionalitzadora. 4.- Compromesos a treballar pel bon govern, l'eficàcia, la participació i la transparència a l'Ajuntament Definim com a criteris generals de bon govern la prudència, la fermesa, el diàleg i l'actitud oberta envers a la participació activa dels ciutadans i ciutadanes, així com la millora constant del funcionament democràtic de l'Ajuntament. Volem impulsar noves formes de participació ciutadana així com un programa de remodelació de l'estructura municipal en profunditat per adaptar-la a les noves necessitats. Més info: www.pscterrassa.cat


Manifest Ciutadà

Peu de foto acte presentació Manifest

Manifest Ciutadà: per una Terrassa de tothom i per a tothom Aquest mes de gener, un grup de ciutadans i ciutadanes ha fet públic un Manifest de suport a la candidatura Pere Navarro, Inversió: 321de milions d’euros que haderebut ja més Llocs treball: propdede 700 500 adhesions Ignasi Utset

Aquest és el text del Manifest: Considerem que en el mandat 2007-2010 Pere Navarro ha estat un Alcalde que ha complert rigorosament amb els co m p ro m i s o s e nve rs e l s terrassencs i terrassenques, que ha sabut escoltar i dialogar, així com arribar a acords i pactes de ciutat en tots aquells temes clau que ho requereixen. Pere Navarro ha impulsat i liderat polítiques progressistes i de marcat caràcter social per fer front a l'impacte de la crisi

sobre les persones, famílies i empreses. Al mateix temps ha d ese nvo l u pa t u n a s ò l i d a estratègia de futur per al desenvolupament econòmic, la creació de riquesa, ocupació i oportunitats. Terrassa està preparada, gràcies en part a l'extraordinària onada d ' i nve rs i o n s p ú b l i q u e s municipals, estatals i autonòmiques- d'aquests anys, per fer front als reptes de la societat i l'economia del futur i assumir encara més una posició de lideratge a la Catalunya de la segona dècada del segle XXI.

Els valors de la societat del benestar que hem construit amb l'esforç i treball de tots i totes, de la convivència, dels drets i deures que formen part del model de ciutat i de país que democràticament hem triat, són per a nosaltres un referent imprescindible per als propers anys i per garantir que progressem tot preservant la cohesió social, l'equilibri territorial i la qualitat de vida per a tothom. Considerem que aquests valors són els que Pere Navarro ha

Núria Escudé

Plácido Lordán

personificat a Terrassa com a Alcalde i els que inspiren la seva candidatura per a un nou mandat en el qual posarem les bases del futur de la nostra ciutat en un entorn complex en el qual es barregen els reptes amb les oportunitats Finalment, l'aval de l'acció de govern liderada per l'Alcalde P e r e N a va r r o e n s d ó n a confiança per posar en les seves mans, sota l'atenta mirada del conjunt de la ciutat i amb un renovat esforç de transparència i participació ciutadana, la gestió municipal.

Així es garanteix el dia a dia de la ciutat i l'atenció a les necessitats de la ciutadania en temes tan importants com la seguretat, el manteniment, la neteja, els serveis bàsics, la mobilitat, l'urbanisme, la cultura, la sanitat i l'atenció social, la igualtat entre homes i dones, les polítiques adreçades a joves i gent gran i molts altres que constitueixen la clau del funcionament quotidià d'una gran ciutat com Terrassa que estem convertint ja en una de les capitals del futur en el nostre país i a Europa.

PERENAVARRO2011 Signo aquest Manifest Ciutadà a títol individual i dóno la meva conformitat a la seva publicació, en la qual apareixerà una àmplia relació de persones que, com jo, donem suport a la candidatura de Pere Navarro a l’Alcaldia de Terrassa. NOM I COGNOMS

PROFESSIÓ O SECTOR D’ACTIVITAT

DNI

ADREÇA POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON DE CONTACTE

UN ALCALDE DE TOTHOM I PER A TOTHOM

n Formulari d’adhesió a: www.perenavarro2011.blogspot.com n Si ho preferiu, retalleu aquesta butlleta i envieu-la o dipositeu-la a: Bar Zurito, carrer La Rasa, 70 n Per contactar a través de correu electrònic, adreceu-vos a perenavarro2011@gmail.com. En compliment del que disposa la present normativa sobre protecció de dades, teniu el dret a modificar i cancel.lar el registre corresponent, així com la resta de drets definits per la legislació vigent. Aquest llistat s'utilitzarà exclusivament per a tramesa d'informació relativa a la candidatura de Pere Navarro, així com a la gestió i projectes municipals.

FIRMAT:

MANIFEST CIUTADÀ


Compromisos cumplidos

Compromisos con las ciudadanas y los ciudadanos La nova Rambla El gobierno municipal presidido por el alcalde Pere Navarro ha cumplido ampliamente con los compromisos que planteó a la ciudadanía hace cuatro años, en una situación muy diferente a la actual. En 2008, Terrassa fue la primera ciudad catalana y española en aprobar un plan anti-crisis y se ha distinguido por la capacidad de crear consenso político y social en este tema así como por desarrollar estrategias de futuro para generar desarrollo, riqueza y puestos de trabajo. Las grandes infraestructuras ejecutadas en estos últimos años (cuarto cinturón o B-40, Metro de Terrassa...) permitirán a la ciudad dar un gran salto adelante en cuanto mejore la situación nacional e internacional. Las inversiones municipales y de otras administraciones han potenciado la calidad de vida y los servicios en todos los barrios y distritos de la ciudad. Algunas de las principales actuaciones realizadas: Pacto anti-crisis 2008-2011 n Inversiones estatales: FEIL (35,7 millones de euros) y FEOSL (22 millones de euros) n Plan extrapordinario de Empleo Local n Incremento de servicios sociales n Nuevas escuelas de educación primaria (CEIP) e institutos n Campus Professional Vallparadís n Equipamientos cívicos: Casal de Can Tusell, Centre Cívic Avel.lí Estrenjer, Casal Segle XX n Para la gente mayor: Casal de Ca n'Aurell, Casal de Gent Gran de Sant Pere Nord, centre resiencial i de serveis Els Telers... n Reforma de la Torre del Palau Plaça 1 de Maig n La Seu d'Ègara n Nuevo Palacio de Justicia n Cesped artificial en los campos municipales n Nuevo complejo deportivo del distrito 2 n Nuevo CAP Antoni Creus n Renovación y mejora Hospital de Terrassa n Parc de Vallparadís n Renovación de la Rambla d'Ègara n Metro de Terrassa n Parque de la República n Parque de Gernika n Parc de Sant Jordi n Calderas de biomasa en escuelas n Apuesta por la energía solar n Apuesta por los vehículos elçectricos n Nuevos autobuses, más sostenibles n Autovía Orbital B40 (cuarto cinturón) n Nueva estación Renfe Terrassa Est n Aparcamientos subterráneos n Plaça 1 de Maig n Mayor coordinación policial n Más policiías municipales n Nuevo Teatre Principal n Pla de Barris Ca n'Anglada, Torre-sana, Montserrat y Vilardell n Pla de La Maurina n Consulta ciudadana sobre inversiones municipales n Plan estratégico de Participación Ciudadana n Plan de la Innovación n Parque Científico y Tecnológico de Terrassa / Orbital 40 n Impulso del Parc Audiovisual n Ciudad de Ciencia y Tecnología Vallparadís: fins n Terrassa, miembro de Eurocities

Educació i universitat

Vallparadís: el parc de tota la ciutat a Can Jofresa


Agenda de març i abril 2011

Junts i juntes farem una ciutat encara millor

T’hi esperem! 19ª Conferència Municipal del PSC de Terrassa

Els ajuntaments, Presentació motors de la de la llista nova economia electoral a les Municipals

Actes públics a tots els barris de la ciutat

2 abril, 11h Centre Cívic M.Aurèlia Capmany

12 d’abril, 19:30h Sala Fòrum, Diari de Terrassa

8 abril, 20:30h Recinte Firal

Consulta el calendari a la web perenavarro.cat

Cap a la Terrassa de 2015. Presentació de les conclusions del procés de redacció del Programa Electoral. 12:30h, cloenda a càrrec de Pere Navarro.

Amb Josep Olivé, catedràtic d’Economia i Francesc Astals, delegat del rector de la UPC al Campus de Terrassa. Amb la intervenció de Pere Navarro.

Acte de presentació de la candidatura liderada per Pere Navarro. Acte públic, sopar fred i ball. Preu: 5 euros. Inscripcions: trucar al 93 780 10 00

El PSC organitza actes públics a tots els barris. Si hi vols participar, consulta l’agenda a www.perenavarro.cat o truca al 93 780 10 00

i

L’informatiu dels i les socialistes de

terrassa

PSC-Terrassa Carrer La Rasa, 29 08221 Terrassa 93 780 10 00 terrassa@socialistes.cat www.pscterrassa.cat www.socialistes.cat

PSC Terrassa 3 / 2011

Revista PSC Terrassa març 2011  

Publicació periòdica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you