Page 1

A HISTORIA CoĂąecer o pasado ĂŠ imprescindible para entender o presente e preparar o futuro. Camino


“Dise, que o pobo que ESQUECE a súa historia, está condenado a repetila.”

HISTORIA

Medición do tempo

A historia

Traballo do historiador

Fontes historicas

Medición do tempo

Representación do tempo

Eixe cronolóxico

Datar feitos

Etapas

Prehistoria

Historia


A HISTORIA

CIENCIA QUE ESTUDÍA OS ACONTECEMENTOS OCORRIDOS NO PASADO E OS SEUS PROTAGONISTAS

O HISTORIADOR CIENTÍFICO QUE INVESTIGA PARA COÑECER OS ACONTECEMENTOS OCORRIDOS NO PASADO PARA ELABORAR CONCLUSIÓNS E PUBLICALAS.


O TRABALLO DO HISTORIADOR 1. Decidir o que se vai investigar e elaborar a hip贸tese.

2. Buscar informaci贸n e analizala.

3. Elaborar conclusi贸ns.


2. Buscar información e analizala.

FONTES MATERIAIS

Xoias, armas, ferramentas, pezas de roupa, utensilios de cociña …

AS FONTES HISTÓRICAS

FONTES ESCRITAS

Xornais, documentos, cartas, contratos, libros …

FONTES ORAIS Discursos, entrevistas ….

FONTES GRÁFICAS OU AUDIOVISUAIS Pinturas,gravados, debuxos, películas ….


O Tempo na HISTORIA

CRONOLOXÍA HISTÓRICA

Ciencia que determina a orde e a data dos acontecementos históricos

Emprega unidades de tempo


UNIDADES DE TEMPO 1 HORA = 60 MINUTOS 1 MINUTO= 60 SEGUNDOS 1 LUSTRO = 5 AÑOS 1 DÉCADA = 10 AÑOS

1 DÍA = 24 HORAS 1 AÑO = 365 DÍAS 1 SÉCULO = 100 AÑOS 1 MILENIO = 100O AÑOS


OS SÉCULOS E OS MILENIOS EXPESANSE EN NÚMEROS ROMANOS

REGRAS I, X, C y M poden repetirse ata tres veces. V, L y D non poden repetirse ni duplicarse ,porque outras letras (X, C, M) representan o seu valor duplicado. Si un número romano ten un número a dereita menor que o da esquerda entón súmanse ambos. Exemplo: VI: número da dereita (I = 1) menor que o da esquerda (V = 5) entón súmanse, é dicir VI = 6 Si un número romano composto ten un número á dereita maior que o da esquerda e este é un I, X o C, entón restase o da esquerda o da dereita. Exemplo: XC: número dereita (C = 100) maior que o da esquerda (X = 10) logo restase, é dicir XC = 90 En ningún número romano pódese poñer unha mesma letra máis de tres veces seguidas. Exemplo: XIII =13 y el 14 se escribe XIV. Si un número romano ten sobre el unha raia, entón o seu valor multiplicase por mil.


http://raulrv.blogspot.com/2009/07/los-primeros-seres-humanos.html Para medir etapas históricas o ler libros de historia debese saber a que século corresponden os diferentes anos,e resulta unha técnica sinxela cando se coñecen os seus segredos. O máis importante é saber que o século I comeza no ano 1 d.C. e que dura ata o ano 100 d.C. A partir de aí tódolos demais séculos son consecutivos: Século III, do ano 201 ao ano 300. Século XI, do ano 1001 ao ano 1100. Século XX, do ano 1901 ao ano 2000. Século XXI, do ano 2001 ao ano 2100. Para saber a que século corresponde unha data determinada observase a cifra correspondente ás centenas e sumase 1. No gráfico seguinte, móstranse algúns exemplos prácticos para realizar estes cálculos:

Medir etapas históricas


DATAR FEITOS HISTÓRICOS 1. Tomar unha data de referencia. GREGOS

1ª olimpíada

ROMANOS

Ano fundación de Roma

MUSULMÁNS

Mahoma fuxe da meca

OCCIDENTE

Nacemento de Cristo


1ยบ Escribimos o ano. 2ยบ Engadeselle a abrebiatura a. C. (antes de Cristo)

Ano 100 a. C.

Nacemento de Cristo

Ano 1

1ยบ Escribimos o ano. 2ยบ Engadeselle a abrebiatura d. C. (despois de Cristo)

Ano 100 d. C.


http://mdcvillafranca.blogspot.com/


A HISTORIA HISTORIA

PREHISTORIA

Etapas

Etapas

IDADE DE PEDRA

IDADE DOS METAIS

IDADE ANTIGA

IDADE MEDIA IDAD E MODERNA IDADE CONTEMPONRÁNEA


PREHISTORIA

Etapas IDADE DOS METAIS

IDADE DE PEDRA

PALEOLÍTICO

NEOLÍTICO

MESOLÍTICO Aparición do Ser humano Hai 2 500 000 anos

Aparición da agricultura. Do 9000 a.C. ao 4000 a.C.

FERRO

COBRE

BRONCE Xeneralizase o traballo dos metais . Do 4000 a.C. ao 3000 a.C.


HISTORIA

IDADE ANTIGA Aparición da Escritura. 3000 a.C.

Comeza

IDADE MEDIA Caída do Imperio Romano. 460 d. C.

IDADE CONTEMPONRÁNEA

IDADE MODERNA Descubrimento de América. 1492 d. C.

Revolución francesa. 1789 d. C.


historia  

historia, educacion

Advertisement