Page 1


Este proxecto desenvolveuse pola aula do 1º de Ed. Primaria do CPI Virxe da Cela de Monfero Os estudantes: Andrea Lucía Castro Suárez, 6 anos. Ariadna Díaz Tondo, 6 anos. Nerea Fernández Rodríguez, 6 anos. Marta Fernández Sanjuán, 7 anos. Rubén Fraga Tizón, 6 anos. Daniel Pena Bonome, 7 anos. Luca Mihnea Popa, 6 anos. Rubén Rodríguez Fernández, 6 anos. Cristina Vázquez Varela, 7 anos. As súas familias, o profesorado que imparte docencia no curso, xunto co alumnado e profesorado da escola da vila de RACHEPÁLLI (India). Mª del Camino Pereiro González ( Coordinadora da experiencia e titora do 1º curso) Está obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Lucia


Rubén

Área de B:K. SAMUDRAM onde se constrúe a escola da vila de RACHEPÁLLI, coa colaboración do colexio Virxe da Cela.

Área das Fragas do Eume onde o alumnado da escola Virxe da Cela aprende a cooperar e a valorar diversidade cultural grazas aos nenos e nenas da escola de RACHEPÁLLI.


School to School 2011-2012

Intercambio cultural de tradicións entre unha escola da India e unha escola galega.

Respecto ao medio ambiente e a importancia dos recursos naturais como a auga e a terra.

Obxectivos xerais: •Promover a reflexión crítica , a participación e o traballo colaborativo. •Potenciar e reforzar actitudes e valores de superación, esforzo persoal e colectivo. •Activar valores de convivencia social e solidariedade na Comunidad educativa. •Achegar dúas realidades culturais diferentes para o enriquecemento mutuo. Fomentar a creatividade, orixinalidade e a imaxinación nos procesos de enseñanza- aprendizaje. Daniel


Actividades deseñadas

Formación docente.

Coñecer a realidade sociocultural dos nenos e nenas da India, a través da súa visión persoal.

Elaborar un dosier colaborativo onde o alumnado traslade a súa realidade aos nenos e nenas da escola de Rachepálli. Pasaporte solidario Participación activa no Rastro Solidario. Obradoiros sobre educación en valores e cooperación. Animación á lectura Transmisión á comunidade educativa das actuacións realizadas. Reflexión crítica


•Informe Delors. •Cooperación internacional, xénero e desenvolvemento. •Comunidades educativas.

Formación docente.

Deseño de actuacións •Deseño aberto e flexible. •Interese e motivación. •Tratasmento globalizado e interdisciplinar. •Atención á diversidade. •Implicación da Comunidade Educativa.

Marco conceptual

•Redes de Apoio para o desenvolvemento sostible. •Experiencias educativas.

“O camiño, entre todos, é moito máis sinxelo”

Análise de experiencias

Reflexión critica •Papel do docente. •Marco curricular. •Metodoloxía colaborativa e participativa. •Investigación-acción. •Innovación educativa.


Coñecer a realidade sociocultural dos nenos e nenas da India, a través da súa visión persoal.

Obxectivos: •Valorar a diversidade cultural. •Coñecer os dereitos da infancia. •Identificar vías factibles de colaboración e de aprendizaxe mutua.


Elaborar un dosier colaborativo onde o alumnado traslade a súa realidade aos nenos e nenas da escola da India. Obxectivos: •Valorar a propia identidade cultural. •Identificar vías factibles de colaboración e de aprendizaxe mutua. •Adquirir destrezas de aprendizaxe persoal. •Valorar a competencia lingüística como vía de comunicación entre culturas.

Participación activa: alumnado  familias profesorado


Pasaporte solidario

O pasaporte solidario é publicado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar Social (Xunta de Galicia)

ACCIÓNS SOLIDARIAS EDUCACIÓN EN VALORES RESPONSALIDADE

Obxectivos: •Valorar a importancia da colaboración cidadá. •Coñecer e realizar actuacións de acción solidaria


Participación activa no Rastro Solidario. Obxectivos: •Reflexionar sobre os Dereitos da Infancia. •Desenvolver un espírito crítico e a conciencia solidaria. •Fomentar actitudes cidadás de participación e colaboración. •Converter o esforzo colectivo en recursos.


Obradoiros sobre educación en valores e cooperación.

Obxectivos: •Potenciar o coñecemento do cooperativismo, e os seus valores: a solidariedade, o espíritu democrático, a participación, a actuación colectiva ou a solución de conflitos de forma pactada a través dunha metodoloxía participativa e adaptada ás características do centro.


Animación á lectura Obxectivos: Fomentar o pracer da lectura e recoñecer a beleza da linguaxe. Recoñecer e aceptar a dignidade das persoas e de todos os demais seres vivos, valorando a súa diversidade dende o respecto e a tolerancia.


Transmisi贸n 谩 comunidade educativa das actuaci贸ns realizadas.


Reflexión crítica

Todos xuntos

podemos construír

un mundo

máis xusto


Nerea


O camiño,entre todos, é moito máis sinxelo  

cooperación, educación, patrimonio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you