Page 1

LA TECNOLOGIA


LA TECNOLOGIA 

Des de temps més antics, hem construït eines de tota mena.  Per

què ho fem?  En aquest aspecte de què ens diferenciem de la resta d’animals?  Quins materials fem servir?  Ha evolucionat la tecnologia amb el temps? Com? 

Què entens per tecnologia?  Quines

coses relacionaries amb la tecnologia del que hi ha a l’aula? I a casa?


PROCÉS D’ELABORACIÓ O CONSTRUCCIÓ

PROCES D'ELABORACIÓ O COSTRUCCIÓ

ARTESÀ

TÈCNIC


ARTESANIA I TÈCNICA 

Artesania: - Procés de construcció d’objectes o d’elaboració de productes, realitzat manualment o amb màquines o eines senzilles, per una persona o grup de persones.

Tècnica: - El conjunt de procediments que utilitzem els humans per fabricar eines, construir objectes i, en general, obtenir qualsevol producte.


ARTESANIA I TÈCNICA

Torn de fang

Helicòpter amb llaunes


ARTESANIA I TÈCNICA 

Activitats:  Quina

diferència hi ha entre artesania i tècnica?  Busca al diccionari el significat de la paraula enginy.  Quina

relació pot tenir amb l’artesania?  Escriu algunes paraules derivades del mot enginy i explica’n el significat.  Com s’anomena enginy en anglès?


CREAR I FABRICAR

CIÈNCIA I TECNOLOGA

CIÈNCIA

TECNOLOGIA


CIÈNCIA I TECNOLOGIA Utilitzant el mètode científic, la ciència es ddedica a estudiar l’entorn físic, natural i social, amb l’objectiu d’adquirir coneixements que serveixin per entendre el perquè dels fenòmens que observa.  La tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que tenen com objectiu satisfer determinades necessitats de les persones, individual o col·lectivament. 


PODEM DEFINIR LA TECNOLOGIA COM

LA CIÈNCIA QUE S’ENCARREGA DE SOLUCIONAR LES NECESSITATS HUMANES A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES


CIÈNCIA I TECNOLOGIA


EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA


EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA


TECNOLOGIA, NATURA I SOCIETAT


PROCÉS TECNOLÒGIC

Procés tecnològic


PROCÉS TECNOLÒGIC

Procés tecnològic NECESSITATS HUMANES

PROCÉS TECNOLÒGIC

SOLUCIÓ


Procés tecnològic

Consisteix en un conjunt ordenat d’activitats que es duen a terme per satisfer una necessitat o solucionar un problema Necessitat

PROCÉS TECNOLÒGIC

Solució


Consta de 3 fases

N E C E S S I T A T

PROJECTE

CONSTRUCCIÓ

AVALUACIÓ


FASES DEL PROCÉS TECNOLÒGIC NECESSITATS HUMANES

PROJECTE

FABRICACIÓ O CONTRUCCIÓ

ARTESANAL O INDUSTRIAL

AVALUACIÓ

SOLUCIÓ


Projecte EL PROJECTE ÉS UNA SEQÜÈNCIA DE TREBALL EN QUÈ ES DEFINEIX EL PROBLEMA O LA NECESSITAT I ES PROPOSA UNA SOLUCIÓ.

Definició de la necessitat  Investigació  Possibles solucions  Proposta de solució: Disseny 


Construcció LA CONSTRUCCIÓ ÉS EL CONJUNT D’ACCIONS QUE CAL DUR A TERME PER REALITZAR EL PROJECTE.

Pla de treball  Construcció 


Avaluació L’AVALUACIÓ ENS PERMET DETERMINAR SI EL PROBLEMA HA ESTAT RESOLT O LA NECESSITAT SATISFETA

S’ha resolt el problema?  S’ha satisfet la necessitat? 


Una vegada finalitzat el procés tecnològic cal deixar constància dels resultats obtinguts i del procés seguit, es redacta

LA MEMÒRIA És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic que s’ha seguit


QUÈ HA D’INCLOURE LA MEMÒRIA? Portada  Índex  Descripció del projecte  Descripció de la solució adoptada  Els plànols  El procés de construcció  L’avaluació 


SÍNTESI


ACTIVITATS Procés tecnològic Jclic  Projecte: Bloc de l’assignatura 

Introducció a la tecnologia  

El procés tecnològic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you