Page 1

Pere Borrell i Salvador

la Meva Ciutat Favorita

M.C.F la Meva Ciutat Favorita

Pere Borrell i Salvador


© Pere Borrell i Salvador,

Barcelona 2004

Correcció de text Disseny gràfic i compaginació Grafitti Coordinació Disseny de producció i direcció Producció

Marta Sánchez Júlia Torres Borja Sigfrid Mariné Pere Borrell ANY 1O Tel.: 934 461 077 Passatge Flaugier 26, loc.B E 08041 Barcelona

Agraïments: Sigfrid, Borja, Denis, Miquel, Raquel, Jorge, Haofei, Helena, Regina, Bernardo, Reyes, Oscar, Abdeslam, Dalvin, Amir, Carlos, Euclides, Elena, Hernan, Ayub, Jason, Lluis, Andreu, Teresa i Carme, Júlia, Mercè E, Mercè S, Gemma, Anna i Marta.

Cap part d’aquesta publicació pot ser reproduïda de cap manera, per cap mitjà, ni en cap tipus de suport, sense l’autorització escrita del titular del “Copyright”.


M.C


C.F la Meva Ciutat Favorita Pere Borrell i Salvador


Sumari


Pròleg Presentació

IMPERTINÈNCIA MULTIPERTINENÇA PERTINENÇA Qüestió de gènere Índex de fotografies


Pròleg


A l’estiu vam deixar el pis de Barcelona per anar a instal·lar-nos a la casa nova. Guanyàvem molt en espai i habitabilitat i comptàvem compensar la pèrdua de centralitat fent servir els trens de rodalies que ofereixen bona freqüència i confort. També teníem en compte que la mobilitat del més jove de la casa -en Jofre- seria la més afectada i per això estàvem disposats a fer mil combinacions, tot i que, pensàvem, només seria per una temporada: fins que obtingués el carnet de conduir. La realitat va resultar ser menys planera. Amb prou feines ens havíem desplaçat quinze kilòmetres però, en Jofre se sentia “enredat i havent de pagar el beure”, penjat d’un projecte que no compartia i que li aportava molts inconvenients.

D’una banda hi havia la logística pura i dura. Per en Jofre, la quantitat de kilòmetres no tenia cap significat. Tant li eren dos, que vint-i-dos, que dos-cents vint-i-dos. El que realment el posava histèric era no poder improvisar les seves anades i vingudes. Per sobre de tot, els encontres de darrera hora, aquells “baixo un moment” d’abans de sopar que, des del pis, administrava en un “penjim-penjam” i que ara calia preveure tenint en compte la cobertura del transport. Per ser més gràfics: aquell amic que també havia sigut veí, ara quedava a cinquanta minuts de viatge. D’altra banda, hi havia el tema de la vinculació o, en aquest cas, de la no vinculació al projecte dels adults. En Jofre va començar a fer servir, sobretot per “amanir” les converses de planificació, un híbrid d’argument i actitut mitjançant el qual es desresponsabilitzava de qualsevol

Proleg

8


dificultat que sorgís i per descomptat, de qualsevol esforç d’adaptació que calgués fer. La casa nova formava part del “nostre” projecte -de la Marta i meu- però, en cap cas del seu. Vivíem allà perquè nosaltres ho havíem decidit i si amb això ens havíem creat un problema, doncs ara ens calia reparar-lo... Ell, de fet, només estava esperant poder marxar a viure pel seu compte... ...I així va ser que, en el decantat d’anades i vingudes, de bronques i alegries, va germinar la idea d’aquest reportatge. Què hauria sentit, pensat i verbalitzat en Jofre, si l’haguéssim desplaçat uns milers de kilòmetres més? Si el seu “amic de l’ànima” hagués quedat mar enllà, a nou o deu hores de vol i més de 1000 euros en despesa?

Pròleg

9

Si el seu entorn d’origen, potser rural, lluminós i familiarment generós, s’hagués convertit en una seixantena escassa de metres quadrats, foscos, d’un quart replà sense ascensor? Amb la consciència d’estar vivint a remolc -i patint els inconvenients- d’un projecte aliè, el jove -en Jofre, l’Oscar, l’Hernán, l’Ayub...- o com vulguem que es digui, s’omple de dubtes. D’una banda, es veu obligat a participar de l’esforç dels adults, a la recerca del modern “Eldorado” del consum i el benestar, mentre, de l’altra, sovint té dificultats per fer seves les noves realitats, per gaudir-ne o simplement per treure’n profit. La crisi doncs, no té un sol front. Els nois no només han de


renunciar a un passat que era el seu i que no s’havien qüestionat, sinó que, a més a més, se’ls demana que facin front i tirin endavant, un projecte vital-formatiu que tampoc no han triat. I tot plegat en un marc aliè i xocant, del qual viuen alguns aspectes com un factor d’empobriment i d’altres, directament com un greuge. En general, les relacions i els recursos de la familia desplaçada es remouen. La dràstica reducció -per causa de la migració- del grup parental més proper, redueix el seu cercle de persones en qui confiar i amb les quals relacionarse. També, aquí, es fa molt difícil a les families d’exercir qualsevol activitat econòmica de caire autàrquic. Tinences tan arrelades als orígens rurals com l’hortet familiar, l’aviram o el corral amb algun porquet, es converteixen en

renúncies. I d’altra banda, la revisió, quasi sempre restrictiva, dels hàbits personals per tal d’adequar-los a les noves relacions de veïnatge i convivència -de medi rural a medi urbà, de casa-familiar-oberta a pis-potser-compartit...- es fa, per a tots plegat, amb prou feines assumible. Però pels nois, no tots els arguments són contra el contex. Alguns joves també han valorat negativament la política de patrimonialització i d’estalvi dels seus parents, argumentant que, en ser tan rigurosa, no compensa el seu esforç migratori ni els dota -en euros- per conquerir i fer seu el nou entorn... la seva Ciutat Favorita?

Pere Borrell i Salvador

Pròleg

10


Presentaci贸


La desitjabilitat del model de societat del benestar, la facilitat amb que les informacions circulen i el colapse econòmic, practicament endèmic, en què estan immerses àrees molt extenses del món, propicien fluxes migratoris cada cop més importants. Tant pel que fa a la quantitat de persones afectades, com pel que fa als mitjans i als recursos que mobilitzen. Les migracions també afecten als joves dependents. Arreu del món hi ha nois i noies que un dia veuen marxar el pare o la mare. Que durant mesos i fins i tot anys, viuen la realitat agredolça de la separació i del relatiu benestar que els proporcionen les trameses regulars de diners. Pendents sempre però, del retorn, del reagrupament. Pendents, en definitiva, d’un futur incert que no poden esmenar.

Alguns, d’entre tots, viuran la reagrupació. És clar però, que no necessariament amb èxit. Sovint els anys no hauran passat de franc: l’escolarització, la inserció laboral, les noves relacions personals i les -pels joves tan necessaries-, complicitats perdudes, els hauràn afectat. S’en sortiran o potser no s’adaptaran al viure d’aquí o, potser malhauradament, els lligams familiars s’hauran resentit de l’esforç. A la fi, hi haurà tantes històries com protagonistes. Aquesta diversitat de realitats m’ha permés fer-los-hi una aproximació generosa i pautada, amb referències a la infantesa, al tràngol migratori i per descomptat, a la seva realitat actual i als seus projectes de futur. Abans però d’entrar en matèria permeteume que us faci cinc cèntims de les claus i del marc conceptual i de produc

Presentació

12


ció, que he definit per tirar endavant aquest exercici. La Meva Ciutat Favorita -l’MCF-, vol ser una peça en format reportatge i voluntat de reflectir les realitats viscudes per nois i noies, convertits en immigrants per causa del projecte econòmic dels seus pares. I que, avui per avui, al moment de parlar amb ells i elles, han viscut mitja vida allà i mitja vida aquí. De cara a l’entrevista he optat pel qüestionari únic. Adaptar-lo a la realitat de cadascú hauria resultat conceptualment dispersador, mentre que treballar sobre una sola realitat teòrica m’ha permes accedir més naturalment a la singularitat de cada persona i a la seva exclusiva manera de viure cada aspecte del tema en proposta. Aquesta

Presentació

13

decissió s’ha reflectit també en l’estructura del document, que segueix escrupulosament l’escaleta de preguntes. La fotografia l’he organitzat en dues categories. En primer lloc hi ha els retrats dels protagonistes. Tots han accedit a fer-s’el -alguns primer van arrufar el nas-, en explicar-los que fariem “la foto” que ells voldrien, aquella que els agradaria tenir penjada a la seva cambra. Avui, cadascú te la seva i nosaltres, en mirar-les, podem aproximar-nos al seu ideari estètic i formal. Enterar-nos, de fet, de com s’agraden. En segón lloc hi ha les fotografies de “referència”, aquelles que ens remeten als ambients i a l’estètica d’entorn dels protagonistes. En aquest cas, permeteu-me que us faci fixar en que, molt sovint, els nostres paissatges de vacan-


ces coincideixen amb els seus paissatges d’origen. Només fixeu-vos-hi. D’altra banda i al marge dels retrats dels protagonistes, en feia gràcia disposar d’algún element fotografic genuí i exclusiu del l’MCF . A l’hora em calia que fos quelcom simbolic, urbà i juvenil... i vaig decidir encarregar una pintura mural i fotografiar-ne la realització. Ara, a la guarda del devant hi ha el layaout, en el curs del reportatge veiem com progressa la pintada i a la guarda del darrera presentem la peça enllestida. Autor i coordinador inclosos. Hi ha un altre tema que m’agradaria anticipar-vos. Malgrat que sempre vàrem treballar per tal que la mostra de protagonistes fos equilibrada pel que fa al gènere, al reportatge no hi “parla”cap noia. Finalment és una decissió

meva i la vaig prendre en constatar que l’esforç que feiem per tal d’obtenir un testimoni femení era ja tant desproporcionat, que continuar la cerca i no parlar-ne fora, sens dubte, enmascarar la realitat. No obstant i per no deixar el tema penjat, he parlat d’aquesta absència amb dones professionals de l’àmbit social i de les seves opinions, us en he tallat un tast. Rès més. Moltes gràcies, i que gaudiu llegint als protagonistes com jo he gaudit parlant-hi.

Pere Borrell i Salvador

Presentació

14


IMPERTINÈNCIA


Els darrers dies d’allà? i el viatge? ...el “com” vas venir? I els primers dies d’aqui?


Impertinència

17


adults, a descobrir-ne límits, mancances i alguna misèria... En aparença doncs, gairebé res no havia canviat. Però, el cert era que, d’un dia per l’altre, tot s’havia fet provisional. La casa ja no era per sempre, a l’escola potser un altre curs i prou. D’amics, ben segur que hauria de canviar… i ja no parlem dels cosins, dels veïns, del carrer, del barri, el poble, el paisatge, el país, el continent… ni tampoc dels olors, els colors, els sabors, el clima… Tot, absolutament tot, s’havia fet provisional, per mentre passava... Passava què? sembla però, que només passava el temps.

IMPERTINÈNCIA

Tenen entre setze i vint anys. Van néixer lluny d’aquí i van ser incorporats, sense opció, al projecte migratori familiar. Ara estudien, treballen, juguen... i riuen i ploren entre nosaltres. Tot i el temps que ha passat, no se’ls fa difícil identificar els sentiments i les sensacions, sovint complexes, que els va fer viure la primera part de la migració. Aquella en la qual els adults de casa –normalment un d’ells- es desplaça a la destinació escollida. Des del moment que un dels progenitors –o ambdós- es posen en marxa, quelcom irreversible comença a descapdellar-se. La majoria ho va percebre així, i en té aquesta consciència tot i que, aleshores, encara eren nens. Ells, en teoria, van continuar fent “vida normal”, però, només en teoria. Realment i de retruc –sense haver-ho triat- van haver d’adapta-se a les noves circumstàncies personals i familiars. Especialment pel que fa a l’absència del progenitor emigrat. Però, qui es va quedar amb els avis o amb els tiets, encara va notar més el canvi. Un cop estabilitzats en la nova realitat, es van adonar que no tenien cap control “d’allò” que havia començat i que tampoc en podien preveure l’evolució ni l’abast. És aleshores que senten néixer la certesa que allò no és tot i també el temor que potser, el que encara manca, sigui pitjor. Sovint també, en aquesta etapa, aprenen a dubtar dels

Quan hi ha hagut participació, quan els nois han viscut la migració com un projecte familiar propi en el qual tenen part o, encara que sigui de manera difusa, com quelcom que els beneficia, aleshores la seva actitut no només és positiva sinó que tendeix a facilitar les coses, a adaptar-se i a oferir alternatives. Però, quan l’adolescent ho viu com un projecte aliè en el qual només fa de figurant, aleshores tot plegat és com una impertinència. I surt el desarrelament, la desgana, la desmotivació. Totes les pegues que, mica en mica, se’n van apoderant. Què em fan? I el pare? I la mare? A més a més, la pitjor hipòtesi, la darrera, és que mai més se’n sapiga res del progenitor... i no deixen de tenir-la present. La durada de la separació i la freqüència de les comunicacions –telèfon, internet...-, també compten molt. Quan el contacte s’espaia, el noi tendeix a desvincular-se del progenitor absent. Fa pinya amb el que queda o es dóna, emocionalment, a avis i tiets. Els hi és molt dur estar pendent tant de temps d’una absència que es viu, cada dia una mica més, com un abandonament. Fins quan representa que s’ha d’esperar? Quan finalment es produeix el reclam, viatjar, ja només pot ser dues coses. És el moment alliberador, eufòric, que clou el llarg període d’espera i d’incertesa. O és la temuda ruptura definitiva amb la realitat de sempre, a la qual encara no s’havia renunciat del tot. En definitiva, els nostres protagonistes han conegut les dues maneres de viure, la del seu país d’origen i la del nostre. D’ambdues en tenen opinió i ara accedeixen a parlar-ne. Escoltem-los

Impertinència

18


Impertinència

19


Els darrers dies d’allà?

y le dijo mi madre a mi padre, “me tienes que firmar la custodia de los niños para llevarlos a España” y mi padre solo firmó la mía… y nos vinimos.>> Oscar, Perú

<< Quería conocer... quería venir… Quería estar con mi madre que tenia mucho tiempo que no estaba con ella… >> Dalvin, Rep. Dominicana

<< Yo sabía, bueno, yo sabía de pequeño que mi madre me iba a traer algún día pero es que tardaba muchos años… mhmh… Tardaba años y años -mi madre se vino a España porque consiguió papeles aquí-, y a mi me hacia muchísima ilusión ¿sabes? ¡¡Imagina, un país de fuera…!! Es como… porque estas en China i si estas allá, nadie te habla de España, ni de nada. Es que ni hablan los libros ¿sabes? Si estás toda la vida en China ¿sabes? y antes no te abren los ojos de España, no sabes nada. Para mí, venir, fue una ilusión super, super grande >> Haofei, Xina

<<…mi padre y mi tia me estaban diciendo que iba a ser viajante, que iba a ir a España, pero se veía tan lejos que no le ponía interés, sabes, como que no me entraba en la cabeza. Después ya hubo un tiempo que se iban acercando los días y llamó un día mi madre y dijo “…que te vienes para España” pero yo no quería… y es que nunca se quiere venir. El día antes de venirme me hicieron una despedida. La tia mía con la que vivía, fue al colegio y les dijo a los amigos míos del colegio y del barrio que me iban ha hacer una despedida. Cuando llegué a la casa estaba todo el mundo allí …eh! pero no, no son buenas las despedidas. Yo llorando, llorando, porque no quería ir, llorando, llorando, y entonces mi tia que me decía “no llores, no te preocupes, que si no te gusta te vienes este mismo verano. Pero era broma, era broma, era para que deje de llorar…”

<< Quería conocer... ...quería venir. Quería estar con mi madre que tenia mucho tiempo que no estaba con ella… >> << …mi padre me llevó al aeropuerto y entonces yo iba llorando y todo, pero después que ya me monté en el coche, que ya supe que no iba a dar marcha atrás, que por más que llorara o algo, él ya no iba a decir “vale vamonos para casa”, dejé de llorar. Cuando estás en el avión sientes como que se te quedaba algo ahí, se te quedaba algo y te ibas mirando así la isla, que cada vez más se alejaba y ya tu decías “…bueno, ya hay que empezar otra vida ahora” >> Bernardo, Rep. Dominicana

Bernardo, Rep. Dominicana

<< …cuando quedaban unas horas para que mi madre se casara con mi padre, todavía faltaba un sol para el anuncio del periódico y allí, en Perú, si no pones el anuncio en el periódico no te puedes casar. Mi madre tenía ese dinero porque mi abuela le había mandado ese dinero, pero como estaba enfadada no le dió la gana de dárselo a mi padre para el periódico…

Impertinència

20


El viatge, el “com” vas venir? <<…me acuerdo que en el avión… bueno, nada más me acuerdo que del miedo que tenía y de las ganas que tenía de beber coca-cola, porque me pasaba levantándome todo, todo el viaje -me levanté veinte mil veces a pedirle una coca-cola, una fanta, una “no se que”, a las azafatas de atrás…- bueno pues, me meé siete veces en el avión…>> Oscar, Perú

<<…llegué a París con sueño, hambre y pedí algo como café, que no había “probao” nunca y no me gustó tanto... No, el café no es que está prohibido en China ¿sabes? puedes tener. Pero como no había probado nunca antes… Es como el fumar ¿sabes? No esta prohibido pero pocos casi no fuman. En París, sabía que tenía que cambiar de avión y estaba al loro para a ver donde… pero, osea, no entendía nada. Y entonces vi una señorita China que estaba ahí en aeropuerto y hacía de servicio. Por suerte habla algo Chino, sí, algo, y cogió mi pasaporte y me llevó bien al otro avión…>> Haofei, Xina

<< Cuando llegamos vimos las puertas esas que se abrían solas y yo esperaba el momento de ver a mi madre … >> <<…el segón avió era més petit i volava baix, molt baix. I d’aixó… com que era el vint... o el vint-i-no-se-què de Desembre. O sigui, una mica abans de cap d’any, en festes Nadalenques, i volavem molt baix, es veien les ciutats, les cases i tot… ...totes les llums i els arbres de Nadal. Des de dalt… no se, ho vaig veure molt, molt, molt, molt bonic…>> Amir, Bòsnia

<<Cuando llegamos vimos las puertas esas que se abrían

Impertinència

21

solas y yo esperaba el momento de ver a mi madre porque no se, yo tenia una imagen de mi madre y cuando la vi me puse muy contento y no sabia si correr o quedarme y entonces fui caminando y ella vino a abrazarnos y eso… y se puso a llorar y todo… Era tal como yo me acordaba, solo que mejor vestida… era el mismo día que cumplía años mi madre y fue muy emocionante.>> Carlos, Honduras

<<…quan vam pujar al pis ens vàrem cansar molt per les escales. Les escales són molt altes i no hi estem acostumats... ho entens? I doncs també vam trobar que el pis era molt petit. Ma germana dormia amb ma mare i jo tenia una habitació, que era petiteta, petiteta i també tenia un llit que es pujava, d’aquests empotrats. I unes quantes joguines que ens havia comprat ma mare. També teniem un televisor i una nevera... més o menys el mateig que tenim ara però, més apretat tot.>> Jorge, Honduras


Impertinència

22


I els primers dies d’aqui? <<La primera vez que entré en mi casa vi que era una casa normalita y tal pero que tenía su todo. Lo único que me impresionaba es la cocina ¿sabes? tenía fogones, tenia calentador… y yo “¡uy!”, osea el sistema era diferente pues estaba todo mejor “ordenao”, estaba impecable y yo digo “joder, en China no había una cosa así” >> Haofei, Xina

<<…y llegamos y a los dos días o así, mi madre nos puso en un colegio: ya nos había matriculado. Si, a los dos días, yo me sorprendí porque no me dio tiempo ni a conocer nada aquí… ... y ya a los dos días ya tenia que ir al colegio. Entonces osea primero me llevan donde la directora para que me conozca y todo eso y luego me llevan ya a una clase, casi instantáneamente, “vete para ahí” y lo malo es que cuando entré se hacia sexto y ya estábamos en abril, ya estaban acabando casi…>> Denis, Perú

<< ...vaig anar a classe i per imitació feia lo que feien els altres: obria els llibres, els tancava… si em deien “Amir”, saps? el meu nom i feien no sé què, jo “Què?” … És molt dur,

Impertinència

23

no pots dir lo que vols, no pots prendre la iniciativa per fer algo si no ho saps explicar… Fins que hi ha algú que ja et comença a agafar confiança i diu unes paraules i tu notes que saps lo que et vol dir, i ell repeteix, no? “pilota”, no? i un altre cop “pilota” no? pues “pilota”. I llavors se’t queda: allò deu ser “pilota”… i ja està. Va ser molt estrany però, també, tot anava molt ràpid i el primer dia estava molt content perquè ja havia passat “el primer dia”...>> Amir, Bosnia

<<…empezar el cole fue un rollo total, sobretodo por lo del Catalán: un día estoy así, escribiendo y de pronto “plaf”, la punta del lápiz. ¡Madre mía! Me levanto y pido el tajador y dice la profesora “Qué?” y yo “el tajador por favor” y ella, “Qué?” y yo, “el tajador, el tajador” y ella ¿Què dius?, Què dius nen?” y yo, “¿Me estará hablando en chino ahora?” ¡Madre mía que hago yo aquí! y al fin me sale “¡el sacapuntas!” sí, o “¡la maquineta”!, no me acuerdo si dije el sacapuntas o la “maquineta”… pero todos hablaban catalán y yo…

<< ...vaig anar a classe i per imitació feia lo que feien els altres: obria els llibres, els tancava… Si em deien “Amir”, el meu nom, saps? i feien no se que, jo feia... Què...??? >>


yo lo entendía como chino. Oye que fue así eh... ¿el sacapuntas? ¡…la maquineta!!!! …>> Oscar, Perú

<< Cuando yo venia… yo no entendía ni ‘hola’ ni ‘adiós”. No tengo amigos ¿cómo voy hablar con ellos? solo los "marroquís", si hablan árabe, son mis amigos, si no hablan árabe no son mis amigos. …primero me han puesto en el primer bachillerato y estaba así, solo estaba mirando la pizarra, así. Y la "profe" más escribir y explicar y yo estoy mirando y ella como sintiendo algo dice “¿Ya entiendes?” y yo digo “No”. Y cuando me ha visto que yo no entiendo nada de nada, me ha enviado al “taller” para aprender idioma y me ha enviado a cuarto de ESO para estudiar con ellos…>>

y yo digo “Si, a ver” y entonces vi el bocadillo y digo “Joder ¿esto se come o algo?” y es que además tenía su jamón ahí dentro, el serrano con algo de grasa y tal, y digo “¡Joder… si esto es crudo!”>> Haofei, Xina

<<...con los amigos Dominicanos que tengo aquí, dijimos “Mira, eso de ir por ahí a tirarles piedras a los pájaros, de correr con las cabras por la montaña, de bajar al río por ahí... eso se acabó. Eso pasó a la historia ya. Y entonces decimos mejor nos vamos a ir a jugar canicas a la calle, o a una plaza, a jugar canicas como sea porque si no, también eso va a pasar a la historia...>> Euclides, Rep. Dominicana

Abdeslam, Marroc

<<…luego vino la profesora de catalán y nos empezó a repartir unos libritos y me dice “escolta nen, llegeix” y yo pues no sabia nada ni que me decía y entonces coge una niña que se llamaba Tais y le dice... “Tais ensenya-li una miqueta a llegir català” ...porque ella ya sabia leer y era catalana además y así me puse a leer poco a poco y bueno, lo fui aprendiendo poco a poco hasta que al final pues a mi, el catalán, casi que me ha gustado, si, me gustó>> Carlos, Honduras

<<…luego vamos a pasear y mi madre dice ¿Tienes hambre?

<< …si que habían amigos alli, no muchos pero habían. Al principio, el primer año, los primeros meses y así, tu coges y llamas desde aquí. Preguntas “no se que...” y hablas con ellos pero luego ya no, ya no hablas porque llega un momento en que, por ejemplo, duras quince días sin llamar y entonces te dices “A, no, no quiero llamar porque ya dirán que se me ha olvidado”, no se que y al final no llamas. Y además, como casi ya conoces gente aquí, ya vas como quien dice perdiendo el interés por hablar allá... Si, se pierde el interés y al final no llamas más>> Bernardo, Rep. Dominicana

Impertinència

24


MULTI PERTINENÇA


Com et va amb nosaltres? Estudies? ...treballes? Com són els teus dies? Què resaltaries d’aqui? ...i d’allà? Què penses fer més endevant? Què recordes de com vivies al teu pais?


Multipertinenรงa

27


L’experiència, el coneixement del medi i les habilitats, sobretot relacionals, d’un “semblant” establert, poden ser de gran ajuda en un primer moment i, més a mig terme, facilitar al nouvingut l’adquisició dels recursos i de les tècniques necessàries.

MULTI PERTINENÇA Nova ciutat, nova casa, nous veïns, nova escola, nous companys, nou idioma... Novetat, exitació, desorientació... de tot una mica i sempre segons cadascú. Però viure urgeix i com que aquí és diferent cal aprendre’n altre cop. Amb les noves rutines, comença el descobriment del valor identitari. A mesura que els nois s’inicien en la participació -escolar, social...- s’adonen que, en molts aspectes, estan predefinits. Senten que el seu paper –o el que s’espera d’ellsté relació directa amb la “identitat” d’origen. I que aquesta identitat, no sempre els fa creditors de les “formes” més amables. El context, el medi social en el qual s’han de moure, els remet contínuament a la diferència. Les referències culturals del carrer, de l’escola, etc., no són les de casa. Hi ha diferències poc perceptibles i d’altres de molt evidents, com l’idioma, la manera de vestir, les tradicions, les estructures familiars, els hàbits públics i col·lectius, les relacions dona-home, el ni-vell de formació en els nois... També hi ha una vessant amable en la qual el sincretisme es fa més fàcil “...doncs resulta que el Nadal i els Reis funcionen al marge del Ramadan i és una pena perquè, això dels Reis, tampoc és tan mala cosa!” En aquestes circumstàncies, l’exploració i la penetració del context es fa amb dificultat i per això el nouvingut sol buscar l’ampara dels “identitàriament semblants”, que l’han precedit en el tràngol i que ja gaudeixen d’un cert arrelament.

Però, en aquesta via hi ha alguna pega. Si be és cert que, per a un adolescent, iniciar-se a l’aixopluc d’un co-nacional avesat, suavitza el tràmit, no ho és menys que aquesta via també facilita la gregarització ètnica i de retruc, alguns dels seus aspectes menys desitjables: poca o cap relació –o relació contraposada- amb persones d’altres col·lectius, encastellament en el valor identitari en detriment d’actituds més universals, seguiment d’una certa oferta lúdica de caire ètnic i excloent, concentració d’individus de la mateixa procedència en determinats espais oberts, o equips esportius –en especial futbol i basquet-, que semblen seleccions nacionals... De tot plegat, amb freqüència acaba sorgint un escenari en el qual el noi es replega vers els semblants i els àmbits amics, assumint-ho com una alternativa còmoda i segura que malauradament fomenta i consolida la idealització de l’origen: del lloc, de les persones, de les maneres. En aquest contex l’enyorança i el desig de retorn es fan endèmics i la formació de la identitat mestissa es desaccelera o s’inhibeix del tot. Dels adolescents de la nostra mostra, se’n faran tres grups. Uns quants tornaran a casa seva disposats a convertir el parèntesi migratori en un record més o menys satisfactori però, record de fet. Uns altres es quedaran aquí. A ca- vall de les dues tradicions, entre les dues lleialtats, sovint socialment estèrils i vivint per sempre “en trànsit”. I els darrers -restan aquí també- s’incorporaran a qualsevol de les moltes realitats mestisses. Sens dubte les més capacitades per formular i defensar projectes a qualsevol escala -família, carrer, barri, ciutat, territori, estat... - i, en tot cas, l’unic col·lectiu amb possibilitats de promoure una opció social diversa, cohesionada, i amb possibilitats de futur.

Multipertinença

28


Com et va amb nosaltres? << …als sudamericans ens diuen “sudakas”... …pues mira, molt bé. Es tracta sobretot de no seguir-los el joc, et diuen aixo, perquè sóc de fora, pues mira, molt bé, gràcies; molt bé gràcies. I és veritat, es que no tinc perquè avergonyir-me, ni amagar-ho, es que soc d’allà i molt bé i orgullós que estic de ser d’allà >> Hernan, Perú

<< Jo vaig notar molt el que és l’acollida de la gent, en general, a qualsevol lloc... ...no sé... me’n recordo del primer pis on vaig anar a viure, de no coneixer a ningú y sortir a baix, al carrer, jo sol amb la meva pilota i que va sortir un veí amb el seu fill, de la meva edat. Va treure el seu fill agafat de la mà perque sabia perfectament que allà havía arribat una familia de Bósnia i tal, i per això va venir “Hola, mira, coneixeu-vos…” Ens vam fer molt, molt, molt amics, justament ahir vaig estar amb ell... En aquell carrer hi tinc molts amics, molta gent de confiança >> Amir, Bosnia

<< Yo que sé, uno se encuentra bien… depende... A ver si yo hubiese llegado aquí y la gente me hubiera empezado a tratar mal, no me iba a encontrar bien aquí, pero desde que llegué me han tratado bien, hasta ahora… si… los amigos bien y en el colegio bien. Si llegas a un país nuevo, yo que sé, tienes que acostumbrarte a sus normas, no traerte las tuyas. Te acostumbras de ellos y ya esta ...por ahora estoy bien >> Euclides, Rep. Dominicana

<<…pues a mí me parecen un poco racistas, bueno, con los chinos. Porque vas por la calle y te dicen algo. A mí me he “encontrao” siempre esto, que me dicen algo. A veces la gente no con la mala intención, pero siempre tienen la gracia de decir “¡¡chino!!” sí, sí, sí… “pa” hacer el gracioso. Al principio no entendía ¿no? pero al final pues veo que la gente, si es un poco razonable, pues no dice estas cosas, mhm… >> Haofei, Xina

Multipertinença

29


Multipertinenรงa

30


Euclides, va nèixer a la Republica Dominicana, ara viu a Espanya

Multipertinença

31


<<… hi ha gent espanyola que té mal entès dels marroquins... si, que hi ha joves que van de llestos, marroquins sortits de mare, que fan coses malament, dolentes, i la majoria són de la meva edad i clar, et tracten igual saps? i et vénen amb mal entesos. I si preguntes et diuen “a mi no m’ha passat però, ho veig per les “teles” que roben, saps?” o, “no m’ha passat però, m’ho han explicat...” després si em coneixen em diuen “tu ets tranquil…”, això m’ho diuen perque em coneixen. Tot el món no és igual, jo soc bona persona, ho reconeixo, perquè no he fet mal, no he fet res, vaig bé. Gràcies a Déu que sóc així, tranquil. Però clar, la gent que a lo millor no et coneix té por... i per què? perque ha sentit algo o tal, però a mi no m’importa i “pido a Dios que no me pase esto...”, que no em trobi amb algú que tingui por de mi... a mi no m’agradarà... >>

<< ¡Negros de mierda! porque en la escuela hay varios dominicanos, peruanos, algún ecuatoriano quizás… y estábamos ahí ... y “Negros de mierda, no se que, no se cuantos” y yo estaba ahí con un amigo español que estaba cojo, le cogí la muleta, me acerqué al que voceaba y se la partí en el brazo, en el brazo izquierdo “¡haaaaaaag!”, se fue llorando a la profesora. Me expulsaron una semana de la escuela, pero nada, seguí normal porque luego, a los dos días, en medio de la junta me empezó a decir “Venga, que me has pegado porque te ha dado la gana, que no se que…” y yo, me levante en medio de la junta y dije “Me cago en tu puta madre, ¿quién ha sido el que empezó a decir “negros de mierda”? y los compañeros que tenía yo: “sí, que es verdad, que lo dijo, que no se que…” y el tío al final llegó a callar “buff, vale, vale, que no se que…” y ya se acabó …>>

Ayub, Marroc

Oscar, Perú

<<… hi ha gent espanyola que té mal entès dels marroquins... si, que hi ha joves que van de llestos, marroquins sortits de mare, que fan coses malament, dolentes, i la majoria són de la meva edad i clar... et tracten igual saps? >>

<< …hombre, en clase hay un buen rollo con los “profes” y así vas riendote y con los compañeros también… si, hay buen ambiente >> Denis, Perú

<<…bueno, hay mucho extranjero en nuestro colegio, casi todo extranjeros. En mi clase somos diecisiete personas y hay siete de Marruecos… bueno, siete y medio jejeje... es que ¿sabes? hay una chica allí que es medio Marroquí y medio… no me acuerdo… espera, espera… medio de Filipino. De cada sitio es la mitad y por eso yo digo que hay siete y medio… jejeje… Bueno y hay una de India y una de Paquistán y uno de Colombia… y dos de Sur América, de no se donde.. y unos tres o cuatro de España. Los de España son más muy pocos que nosotros. En este colegio es que hay más extranjeros que en otros colegios y hay menos españoles que los extranjeros que hay en este colegio. Pero nos llevamos bien, no hay nada, estamos bien con los profesores, con ellos, con los españoles. Somos gente así -es mira ell mateix i es troba normal-, no hay ni problemas ni nada…>> Abdeslam, Marroc

Multipertinença

32


Abdeslam i els seus cosins, van nèixer al Marroc, ara viuen a Espanya

Multipertinença

33


Estudies? ...treballes? << Jo treballo al negoci del meu germà, que és un locutori. Hi ha les cabines i ve una persona i em demana -o va directe-, bé millor si em demana, per trucar. Jo li dic la cabina que vulgui i ell entra i quan comenci a parlar jo el tinc a la pantalla de l’ordinador. Em sortirà on parla i el telèfon i a quina hora i de tot, si, i després quan acabi, quan pengi, em sortirà el tiquet, em sortirà automàticament i jo li dic. Quan acabi, ell em paga i ja està. També puc placar les cabines, o sia que si hi ha molta gent puc bloquejar-les, que no sigui que s’escapi algú sense pagar. Bloquejo, o sia bloquejo des de l’ordinador i fins que no em demanin no obriré. Li dic tal cabina i la desbloquejo i entra tranquil i les altres bloquejades saps, així els tindré o sia controlats. Si, ho puc controlar bé >> Ayub, Marroc

<< …que me den un examen de admisión, no me importa, pero empezar de nuevo el bachillerato o tener que sacarme un “grado superior”… jo, cuando me lo miré y vi que no podía estudiar aquí, he pensado en volverme, pero mi madre no ha querido. Ella no quiere que este allí, en Santo Domingo, yendo a la universidad yo solo... Ahora pinto pisos. Pinto pisos y lo que encuentre... ¿Qué cuántos somos? Mi madre, dos hermanos, una hermana y yo… mi padre ni vive con nosotros. Compartimos algo, yo voy al super o… depende lo que tenga que hacer de la casa. Aunque mi hermana, cuando no va al cole, siempre hace las cosas de la casa… ¿Los varones? Bueno, pues uno trabaja, el otro estudia… y yo... yo ando al super… jajajaja… >> Dalvin Rep. Dominicana

<<…los miércoles y sábados hago fútbol americano. Por ejemplo este sábado por la mañana tuvimos un entreno y por la noche tuvimos una exhibición en una discoteca, el “Atic”, porque hay ese chico amigo que trabaja ahí. Fuimos a hacer la exhibición y me gustó mucho porque era estar ahí, en medio de la discoteca y con la música muy alta.

Multipertinença

34


Y yo ahí, gritando, porque yo era el "quaterback"… el que grita. Y estaban todos ahí alrededor despejando la pista de baile y yo en medio, ahí, gritando la jugada: “¡BLUE TURNAY! ¡BLUE TURNAY! ¡ TURN IT UP!” y todos los jugadores empezaban las jugadas. Me iba así “buup…”, me daba la vuelta, le hacia un engaño de pase, me iba por la izquierda, por la banda izquierda corriendo y ahí al fondo me hacían cascazo y hacía “adeeeeeuuu” …>> Oscar, Perú

<<…ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un "Burguer" y dentro de poco quizás pues lo deje y trabaje en una zapatería, no lo se. En el "Burguer" me siento muy a gusto, si, muy, muy a gusto, es una gente muy acogedora. Lo que pasa es que el trabajo es muy matado. Hay que trabajar demasiado ¿no? y yo estoy hasta las tantas y no disfruto nada y bueno, entonces por eso a lo mejor trabaje en la zapatería, porque necesito más tranquilidad. Las tardes más libres, poder descansar, dormir las ocho horas…

<< …que me den un examen de admisión, no me importa, pero empezar de nuevo el bachillerato o tener que sacarme un “grado superior”… jo, cuando me lo miré y vi que no podia estudiar aquí, he pensado en volverme, pero mi madre no ha querido. Ella no quiere que este alli, en Santo Domingo, yendo a la universidad yo solo... Ahora pinto pisos. Pinto pisos y lo que encuentre...>> Y en lo referente a mis estudios podré seguir trabajando y estudiar por la noche e intentar recuperar las tres asignaturas que me han quedado y ya esta. Pero si dejo el "Burguer" y me meto en la zapatería y me echan a los cuatro meses… seguro pues que la cagaría ¿no? porque osea, de momento, es un contrato “definido”, osea por unos meses, después si ven pues que voy bien, pues puede ser indefinido porque están buscando una persona para “indefinido” pero… >> Carlos, Honduras

Multipertinença

35


Multipertinenรงa

36


Multipertinenรงa

37


Com són els teus dies? << Pues los tres días de entreno hacemos: los lunes con nuestro equipo el "Cadete" y los martes y jueves con el Juvenil, osea con el equipo más superior. Porqué este año ya que viene, jugaremos con ellos algunos partidos, cuando los partidos no nos coincidan con los juveniles. …cuando vamos a jugar fuera, osea hacemos una cadena. El entrenador por ejemplo me llama a mi, yo le aviso a otro, otro le avisa a otro y así, de donde vamos a quedar. Y allí nos juntamos todos. Y si es lejos, si se puede ir en tren vamos en tren, si es aquí y se puede ir en metro vamos en metro, si no se puede ir en tren vamos en coche, y así. Cuando es en tren lo paga el equipo el dinero, y cuando vamos en coche lo buscan ellos. Si es en metro lo pagamos nosotros…>> Euclides, Rep. Dominicana

<<Bueno, a discotecas no vamos nosotros. Es que nuestra religión no nos permite eso. Reír, disfrutar y todo esto, esta bien, no pasa nada… pero disco... La discoteca nuestra la tenemos en casa, tenemos los de esto… los bongos y bueno, mi pueblo sabe cantar en esto, nosotros cantamos y hacemos toda la noche...>>

Ayub, va nèixer al Marroc, ara viu a Espanya

<< Bueno, trabajé toda la mañana, hasta las cuatro, ¡eh! Luego a casa a cambiar, a comer, a duchar… porque ahora trabajo, ahora he vuelto a este jefe que me había "echao" que me ha dicho “Antes tú no sabías hablar pero ahora sí que tu sabes hablar. Ya puedes traer lo que te digo y puedes vender con la gente…” Y después me ha dicho “ Ahora sí ,ya puedes venir a trabajar” Los sábados quedamos toda la mañana por las diez, vamos a jugar fútbol hasta las dos, luego a comernos, a

Multipertinença

38


Jorge, va nèixer a Honduras, ara viu a Espanya

Multipertinença

39


ducharnos… A las seis y pico empezamos a salir a la fiesta, de cena, de paseos, de bueno… algunas veces que alguien invita a cenar, uno invita a todos y otro día ese uno invita a los otros y así empezamos a invitar y pasear y disfrutar… a buscar chicas… a reírnos, a comer... Bueno, a discotecas no vamos nosotros... ...Es que nuestra religión no nos permite eso. Reír, disfrutar y todo esto, esta bien, no pasa nada… pero disco... La discoteca nuestra la tenemos en casa, tenemos los de esto… los bongos y bueno, mi pueblo sabe cantar en esto, nosotros cantamos y hacemos toda la noche, casi en casa hasta las cuatro, traemos películas… a veces traemos películas de video, de cd’s… El domingo por la tarde tengo siempre para hacer deberes. Si no tengo deberes descansaré para el lunes, dormiré en casa, bueno, o algo así… También los domingos por la tarde bueno, si hay... si hay algo que tienes que hacer se hace. Bueno, si tienes que ayudar a alguien, si tienes que ver a algún familiar... pero si tengo tiempo me gusta ir a mi familia los domingos. Los sábados no, los sábados me gusta ir a disfrutar, a pasear, a ver las ciudades de Barcelona…>> Abdeslam, Marroc

<< Jo estava uf! …bueno, em van ficar una pressió i vaig dir-ho a casa i bueno no van dir res al col·legi aquest i… collons! A vegades quan arrivaba el meu pare de la feina m’ajudava, de 8 a 10 per exemple estava jo llegint el que m’estaven ensenyant al cole, i després el meu pare m’estava preparant per la lliçó del dia següent, perquè m’ho treiés ràpid. I amb molts esforços, a segon, vaig conseguir anivellar-me. Els vaig atrapar…! >>

<<…i llavors vam tindre una mica més d’ingressos i em van canviar de “cole”, a les monges. Vaig estar fins a sisè. El canvi aquest, em va costar molt, me’n recordo… perquè tos els meus companys ja sabien sumar, restar, llegir… ho vaig passar molt malament aquella etapa, perquè per posar-me al nivell em va costar molt. Vaig fer classes al mateix cole o sigui jo estava amb un altre professor a la mateixa aula, apartat, i amb el llibre… un llibre… aquell llibre no l’oblidaré mai, t’ho dic jo de veritat, l’odiava a mort aquell libre. Aquell libre l’odiaré sempre, que es deia… hi havia tres llibres el Mitjó 1, el Mitjó 2 i el Mitjó 3. Jo estava a l’1 i els meus companys estaven al 3… estaven a punt d’acabar el 3! Jo estava uf! …bueno, em van ficar una pressió i vaig dir-ho a casa i bueno no van dir res al col·legi aquest i… collons! A vegades quan arribava el meu pare de la feina m’ajudava, de 8 a 10 per exemple estava jo llegint el que m’estaven ensenyant al cole, i després el meu pare m’estava preparant per la lliçó del dia següent, perquè m’ho treiés ràpid. I amb molts esforços, a segon, vaig aconseguir anivellar-me... ...els vaig atrapar! >> Hernan, Perú

<<Pues… nada, que me gusta mucho esto… la marcha, la marcha esta de las noches, de los fines de semana, que me encanta. Yo, con veinte años en China no se que pasaría ¿no? pero yo me imagino que los sitios, cuando vas a sitios de marcha pues se liaría más follón que aquí. Aquí no hay… es que no hay casi follón ni nada, aquí está tope de bien por la noche. O sea en la discoteca no se pegan tanto y tal… Tranquilísimo… Bueno, según donde vayas también… Pero hay sitios para toda la gente. Hay para africanos, para de todo ¿sabes? Aunque si tu vas a un sitio que no te pertenece pues no pintas mucho ahí, por ejemplo a un sitio de “gays”, pues que haces ahí ¿no? Claro. Pero me gusta mucho la noche ¿sabes? osea… salir, salir, salir… >> Haofei, Xina

Multipertinença

40


Què resaltaries d’aqui? ...i d’allà? << Lo bueno de aquí es que tienes más facilidad de trabajar. Si, osea de conseguir un trabajo y sacar un dinerito... aquí hay más organización. …el primer año aquí, algo que me causó mucha impresión fue que los estudiantes le contestaban a los profesores. Le contestaban ¿Sabes? Osea le contestaban hablandole mal. El profesor decía algo como “callaros” o lo que sea y le contestaban “callate tu”…

<< ...el primer año aqui, algo que me causó mucha impresión fue que los estudiantes le contestaban a los profesores. Le contestaban ¿Sabes...? Osea le contestaban hablandole mal. El profesor decia algo como “callaros” o lo que sea y le contestaban “callate tu”… Y eso allá no, allá eso no se usa>> ...i eso allá no, allá eso no se usa, osea allá le dices a un profesor eso y olvidate que repites el curso seguro, seguro que lo repites. Por eso digo que todo depende de como te eduquen y depende de cómo tu tengas tu educación… Y aquí, también, es que se trabaja mucho. Mi madre siempre llega cansada “Ah!, que cansancio de trabajo… no se que… me va a matar ese trabajo” y es que somos como japoneses. No descansamos. Los japoneses no descansan, están locos esos ¿no? hacen huelga para pedir más tiempo de trabajo… ¡y que no les pongan vacaciones! Lo peor de Santo Domingo… bueno, el gobierno. Si, haría limpieza. Son ladrones todos, claro, por eso no progresa el país, el presidente siempre promete y nunca cumple, siempre “prometo, prometo” y al final todo se queda en promesas… Lo bueno

Multipertinença

41


Multipertinenรงa

42


es la gente, que es muy bondadosa se puede decir, muy bondadosa… muy caritativa…>> Bernardo, Rep. Dominicana

<< …bueno, lo mejor, lo mejor lo mejor: los sitios culturales que hay, me gustan mucho, me gustan, son muy bonitos… y también que la gente aquí es muy unida, por ejemplo cuando matan a alguien como este Miguel Angel Blanco por ejemplo, lo de ETA que paso, pues que se movilizó prácticamente toda España y eso pues fue muy bonito… Lo peor de aquí… lo peor, lo peor, es que la gente a veces, sin darse cuenta, hace daño, critica y no se… dice por ejemplo “Los extranjeros no se que…” y a lo mejor, si hay un extranjero al lado, yo por ejemplo, dicen “No, pero no es por ti, eh” y bueno, no se, esto te hace sentir mal ¿No? o quizás me lo parece a mi porque soy extranjero… Y de allá… vamos, yo creo que lo peor es indiscutiblemente que están las “maras” estas, osea que son grupillos que van matando gente y no se, que a veces la misma gente no reaccione, sino que se lo esconda. Si te roban, por ejemplo, tu no puedes decirle “porque me has robado…” o insultarle a alguien porque enseguida vienen y te matan, osea puede contratar a gente o puede el mismo matarte… ¿Lo mejor? osea las playas, la tranquilidad, …la tranquilidad, el vivir un poco la vida, un poco más despacio… se vive mejor la vida allí, quizás no a nivel económico pero si para tu salud y esto…>> Carlos, Honduras

<< M’agrada molt la mentalitat que té la gent d’aquí eh, la mentalitat que té… com et diria ara? pues de superar-se ¿no? de conèixer i de treballar. És gent que sempre mira de fer més, de fer-ho millor i de conèixer de lo que fa, de lo que parla, és una cosa d’admirar perquè, bueno, perquè és diguem-ne… no sé… és afany de superació ¿no? En canvi però, s’hauria de passar més hores amb la família, es passen molt poques. Entre feines i altres coses la gent passa molt poc temps en família, penso que és molt important. Teniu el costum de tenir un fill y des que té un any deixar-lo a la guarderia, anar-lo a buscar a la una i després deixar-lo amb els avis o amb qui sigui, anar-lo a buscar a les nou, banyar-lo i tal, dormir… Jo tinc la sensació, a vegades, pues d’aixo, que t’aixeques, vas a treballar, arribes, et poses el pijama, t’aixeques, vas a tre-

Multipertinença

43

ballar, arribes et poses el pijama…A Bosnia el que s’ha d’arreglar és el sistema polític, és que està fatal… cal posar persones que no siguin corruptes i que no empitjorin una situació que ja és prou complicada… per ells passa l’esperança de la gent… són els primers que han de donar exemple i prespectives i esperança a la gent perquè passen els anys de què es va acabar la guerra i hi ha menos prespectives, saps? i les persones… fa pues que vulguin sortir d’allà… Lo millor són les nostres tradicions, la forma de viure m’agrada molt… també és la gent en general que m’agrada molt, les meves gents d’allà. M’agraden molt, de veritat... >> Amir, Bosnia

<< M’agrada molt la mentalitat que té la gent d’aquí eh, la mentalitat que té… com et diria ara? pues de superar-se ¿no? de conèixer i de treballar. És gent que sempre mira de fer més, de fer-ho millor i de conèixer de lo que fa, de lo que parla, és una cosa d’admirar perquè, bueno, perquè és diguem-ne… no sé… és afany de superació ¿no? En canvi però, s’hauria de passar més hores amb la família, es passen molt poques...>> << … Aquí lo veo que esta todo muy bien organizado. Está más organizado todo, el transporte, las casas, las calles… todo. Pero mira, tengo ya un año y algo en esta escalera y si conozco dos personas, son muchas. Tu llegas, cierras la puerta, la abres, sales, cierras otra vez... además le dan mucho uso al tabaco, algo diferente de allí, allí fumar es un mal habito. Aquí también la vida va muy rápida… bueno, para hablar con una chica tienes que pillarla sentada en una playa, o sentada en el metro o algo… si la encuentro en un


L’Amir, va nèixer a Bòsnia, ara viu a Espanya

Multipertinença

44


En Haofei, va nèixer a la Xina, ara viu a Espanya

Multipertinença

45


parque no creo que hable conmigo, no... Y una vez, en el cumpleaños de mi hermana, llegó “la poli” que por favor la música… y no estaba tan alta. Mira, tu aquí te compras un equipo de música bien, potente… vale, pero ¿para que? si tienes que esperarte al día de San Juan para poderlo poner ¡Ni el día de tu santo lo puedes tu poner!. Bueno, allí… a veces, ""pa"" uno encontrar una calle tiene que jugar la lotería, porque en pocas calles tienen su nombre puesto... Pero, por otro lado, allí uno se divierte más, la gente es diferente, comparte con uno más… aquí es mi casa, aquí es tu casa… y nos conocemos casi todos del pueblo, del barrio. Allá la música no le molesta nada a ningún vecino y tú ni tienes que esperar que sea tu “cumple” para hacer una fiesta en tu casa, ni pedirle permiso a nadie. Yo simplemente ponía un radio o ponía el ordenador que tenía más música, llegaban un par de amigos, compraba un par de cervezas y allí nos quedábamos ya a hacer una fiesta, llegaban un par de amigas, que me llamaban, que oían la música, que decían que “voy "p'allí"” y todo era diferente… Allí es diferente, allí estaba todo el mundo acostumbrado a dormir con música…>> Dalvin, Rep.Dominicana

<<Lo malo es que el chino se casa pronto y yo quiero juguetear unos años y después ya lo pensaré. Ahora ni pensarlo eh… a mí no me gusta ninguna China porque aquí separamos la mitad. Pues en China, si salimos siempre tiene que invitar el chico. Pues yo pregunto ¿por qué? ¿sabes?, esto tradicional no esta nada bien, muchas cosas tiene que sacrificar el chico...>> <<…Aquí con los Españoles hay más trabajos, muchos… y si tengo un título grande, podré trabajar muy mejor… Ahora, lo que no me gusta, lo que no me gusta de aquí, es los alquileres. Si porque yo he encontrado muchas casa para

Multipertinença

46


alquilar pero cuando han preguntado que yo quiero casa ¿no? para mí, para mí familia yo digo “yo quiero esta casa”, me dice que “vale este precio, si quieres puedes verla” pero si viene otro que es español, de su país, bueno, de este país y dice que quiere esta casa, el me dice a mi que ya esta que “ha venido este español antes” pero de verdad yo venia antes que él. Y la lleva él y nos deja los extranjeros y más si somos Marroquíes. Hasta ahora he estado buscando con mi primo, el que esta casado, que hasta ahora esta viviendo en un garaje porque no tiene casa. A Marruecos el colegio, muy mal, hay mucha gente, es muy mal. Lo que pasa que aquí en España cada clase si hay hasta veinte. Pero allá en Marruecos hasta sesenta personas en un clase… esta muy lleno. Cuando hace calor… buf… ¡que calor hace!, no puedo aguantarme. En verano, solo quiero en ir a la playa o algo así, no quiero quedarme en las clases… También allí si tienes el título tampoco... hasta he visto gente que tiene títulos, un vecino que tiene titulo, diploma de Biología, doctorado de Biología y trabaja en taxista. Bueno, lo mejor que hay ahí, es que hay familia… ...bueno, que no puedes quedar como solo, siempre puedes encontrar familia >>

vestidos, por ejemplo, de vestirse… esquines, pelaos… y también no me gusta el independentismo y eso que hay aquí en Catalunya que no se porqué ¿que dice, que es un país? …para mi toda España es un país y ya esta. En Perú la pobreza puede que sea lo malo. No vives tan bien como aquí ¿no? les cuesta comer cada día o tener una casa… si, si, es un país muy rico pero no entiendo eso. Si es muy rico, si es tan rico, ¿cómo es que no progresa? ¿no? Yo creo que es porque… por los que gobiernan, que no saben gobernar, que son muy… como que roban el dinero, no se, como un poco corruptos, es eso, el gobierno peruano es corrupto. …hecho de menos… no se, la forma de hablar, la forma de expresarse, más graciosa, como que va más el tipo divirtiendose ¿no? el cachondeo o asi. También, osea en general, todas las escuelas eran más eficientes que aquí. Aquí es un poco más… como que te dejan hacer. Si quieres, estudias, si no quieres no… Y además, en el océano pacifico hay playa, pues es más o menos igual que aquí lo que… lo que aquí hacen “top-less” y ahí no… >> Denis, Perú

Abdeslam, Marroc

<< ...ahora, lo que no me gusta, lo que no me gusta de aquí, es los alquileres... ...hasta ahora he estado buscando con mi primo, el que esta casado, que hasta ahora esta viviendo en un garaje porque no tiene casa...>> << De aquí me gusta la ciudad, me gusta lo moderno que es todo… que aqui puedes conseguir mucho más, hay más caminos por ejemplo para estudiar o para trabajar, por ejemplo tu aquí sabes que trabajas y puedes progresar… …aunque también hay gente, osea gente que es mala, osea que no va de buen rollo ni nada, tampoco me he cruzado con muchos pero no me gusta eso de los grupos que hay, no se si te has dado cuenta, que hay grupos muy divididos… de

Multipertinença

47

<< En Perú la pobreza puede que sea lo malo. No vives tan bien como aquí ¿no? les cuesta comer cada dia o tener una casa… si, si, es un pais muy rico pero no entiendo eso. Si es muy rico, si es tan rico, ¿cómo es que no progresa? ¿no? >> << Lo bueno de aquí, es que la gente es más... es muy simpático y más abierto ¿sabes? y eso se nota a la primera. Y es uno de los países que siempre que el mundo le pasa algo, pues España está ahí ¿sabes? Además, a mí me gusta bastante pues la ventaja que tiene de ser Españoles, pues que… como lo diría yo, osea que tiene las cosas muy claras la gente, como que saben lo que es la vida y comprenden todo, todo, todo ¿no? comprenden casi todo. Lo malo es que a veces para hacer frente a una cosa pues dan mucha vuelta… o sea hablan... o sea piensan "demasiao".


Multipertinenรงa

48


Sí, demasiadas vueltas pues "pa"’ hacer, yo que se, una ecuación, lo que sea, pues dan un montón de vueltas para llegar a una conclusión y tal. Para mí, que se enrollan mucho hablando, hablando, hablando… Lo malo es que el chino se casa pronto y yo quiero juguetear unos años y después ya lo pensaré. Ahora ni pensarlo eh… a mí no me gusta ninguna China porque aquí separamos la mitad. Pues en China, si salimos siempre tiene que invitar el chico. Pues yo pregunto ¿por qué? ¿sabes?, esto tradicional no esta nada bien, muchas cosas tiene que sacrificar el chico. Y no tiene ningún “porque” ¿sabes? pero es que encima la toman como si natural ¿sabes? Sí, vamos mal, muy mal. Todas, todas, no, pero la mayoría, en general, son muy, muy Chinitas, muy Chinitas... y yo pienso más occidental, más pensamiento de los chavales de donde vivo ahora. De China, pues no… A nivel de trabajo los chinos se preparan más, tiene más… no se como explicártelo. Yo me refiero a que hacen más de lo que otros harían por esto ¿sabes? osea tú y el otro, por ejemplo, de otro país, quieren llegar así a un puesto de trabajo y tal pues los dos trabajan ¿vale? están… bueno, pongamos dos camareros. El Chino pues, trabajaría más y tampoco se queja, yo que se, o sea no se queja de los horarios, tendría menos quejas vamos, que no pone problemas a nada >> Haofei, Xina

<<...Y una vez, en el cumpleaños de mi hermana, llegó “la poli” que por favor la música… y no estaba tan alta. Mira, tu aquí te compras un equipo de musica bien, potente… vale, pero ¿para que? si tienes que esperarte al dia de San Juan para poderlo poner ¡Ni el dia de tu santo lo puedes tu poner!>> <<…aquí es más fácil conseguir todo, cualquier cosa que necesitas la encuentras, la encuentras más rápido que allí. Yo que se, algo, una bicicleta por ejemplo, cualquier cosa, un

Multipertinença

49


En Hernan, va nèixer al Perú, ara viu a Espanya

Multipertinença

50


En Oscar, va nèixer al Perú, ara viu a Espanya

Multipertinença

51


lápiz, una casa… un balón, lo que sea lo hay de todo… Lo difícil de aquí son las mujeres, que se ven bien pero… mmmmh… te la ponen muy difícil. Bueno, si la conoces se te hace difícil conseguirla como novia y si no la conoces, se te da difícil conocerla. Por ejemplo pasa una por ahí, la pitas, sí, le silbas… y no te hace ni caso. Pero es que aquí tu les hablas y te dejan hablando solo. Lo malo de allí es que la gente siempre va con una pistola, siempre, cualquier persona va con una pistola… y las calles que, aunque haya semáforo y paso para pasar las personas, si no hay personas pasando, se pasan, se cuelan… no respetan nada. Aunque allí, le dices cualquier piropo y todo a una mujer y si ella te hace caso le vas y le sigues hablando. Si que te hablan allí. Te siguen hablando y te preguntan cualquier cosa hasta que se hacen amigos y después de amigos viene… viene lo que viene. Hay unas playas maravillosas, sol, música… >> Jason, Rep. Dominicana

<<...si em diuen algo com “eh, què? estudies?” sí que els contesto però si diuen “què? com està allò?” jo sempre lis dic “res, normal, que va a ser, igual que aqui tio...” els hi dic això. Hi ha gent que no, al revés “Allà, de puta mare no sé que...” i els altres estan pencant a lo millor al camp i ho estan passant molt malament i la pobra gent es foten a patera. I tot és això el que porta la gent aqui. Si no, no vindrien amb pateres!>> << …aqui és millor perquè aqui hi ha més futur… …però casar-se amb una catalana, o amb una espanyola o una alemana o el que sigui és molt difícil, o sia és bo eh! per a nosaltres és molt bo fer-ho perquè és una cosa bona amb el Déu. Però, té de tornar-se musulmana i és molt difícil… si

faig que vingui a la nostra religió però, que sigui de veritat que això ho he de comprovar jo i són molts anys i costa… doncs aleshores mi caso. Allà estudies, estudies i gastes diners i al final no fas res i clar, això és fumut perquè tens ganes de treballar. Per això quan baixo passo d’explicar-los. Si, no m’agrada perquè si els explico unes coses malament o sia, si els dic “hostia allà fatal...” ells diuen “eh tio no em menteixis, digues la veritat... no sé què...” saps? No s’ho creuen perquè veuen la gent que baixa d’aqui, que baixen amb uns cotxassos i tenen bones cases aqui i fan coses, saps? i clar, no s’ho creuen, saps? I si els hi dic que “hostia! allà està molt bé, de conya tu” els anirà malament perquè es queden els pobres flipats i diuen “hostia! a lo millor allà cauen diners” i vénen corrents, en patera! Perquè els pobres no poden venir. Per això millor que no lis digui res. Si em diuen algo com “eh, què, estudies?” si que els contesto però, si diuen “què, com està allò?” jo sempre lis dic “res, normal, que va a ser, igual que aqui tio...” els hi dic això. Hi ha gent que no, al revés “Allà, de puta mare no sé que...” i els altres estan pencant a lo millor al camp i ho estan passant molt malament i la pobra gent es foten a patera. I tot és això el que porta la gent aqui. Sino, no vindrien amb pateres. A elles allà al Marroc, saps, li agrada la gent d’aqui perquè té calés, clar tu! llavors conseguir noia… home hi ha gent que aconsegueix ràpid. Saben que tu vius bé, aquí i tal, i tens un cotxe i tal i tal... Clar, elles aniran per tu, et posen l’ull “aquell que no s’escapi” però, “a ver”! cuidado! És més difícil eh, ara, ara és més difícil, ara allà al Marroc estan arribant les coses d’aqui saps. Si, ara la dona mira endavant, saps? Ara la dona… allà estudien i les apreten pel camí bo eh... Estan igual que aquí més o menys, si, s’ha canviat molt, molt ràpid eh! ara diuen “Hauràs d’esforçar-te tu ara, hauràs de fer mèrits sino, cap dona et voldrà eh, cap!” ...cuidado, cuidado eh! >> Ayub, Marroc

<< Allà estudies, estudies i gastes diners i al final no fas res... i clar, això és fumut perque tens ganes de treballar >> Multipertinença

52


<<Lo dificil de aquí són las mujeres, que se ven bien pero… mmmmh… te la ponen muy difícil. Bueno, si la conoces se te hace difícil conseguirla como novia y si no la conoces, se te da difícil conocerla. Por ejemplo pasa una por ahí, la pitas, sí, le silbas… y no te hace ni caso. Pero es que aquí tu les hablas y te dejan hablando solo...>> << …el colegio es muy diferente porqué, aquí le pueden quedar cuatro asignaturas a uno y uno aprueba, osea pasa de curso. Y en Sto. Domingo, osea hay pocas pero si te queda una sola, te la vuelven a examinar y si te queda, te quedas en el curso. Si, repites, por eso hay chavales… osea allí puede haber un chaval de 17 años que esté en sexto todavía, y aquí no, aquí pasas con las que te queden. No me gusta estudiar tanto, tantos exámenes que ponen en… bdahhh! Me gusta salir… osea salir del colegio a la una -cada uno para su casa- y luego volver y a las cinco, también cada uno "pa" su casa… yo me voy con una amiga, como vivímos al lado… pero llegamos y ella para la suya y yo para la mía. Lo de correr por el monte se acabó. Allí no tienes que pagar ni los libros porqué los libros te los prestan y el próximo año los devuelves y ya está. También en el colegio, cuando estábamos, los libros te los prestaban cada año, tu los devolvías y les tocaban a los que vienen el próximo año a ese curso. Claro que si los estropeas o los pierdes pagas ese para que compren otro. En Navidad tiran petardos y osea para celebrarlo todo el mundo está en la calle, allí en el pueblo, y cuando llegan las doce todo el mundo se da un abrazo y dice Feliz Navidad y tal… y todo el rollo. Osea a las doce de las noche, cuando llega el nuevo año >> Euclides Rep. Dominicana

Multipertinença

53


Multipertinenรงa

54


En Denis, va nèixer al Perú, ara viu a Espanya

Multipertinença

55


Què penses fer més endevant? << Referente a mis estudios he pensado en estudiar por la noche e intentar recuperar las tres asignaturas de bachillerato que me han quedado. A mi siempre me ha gustado la medicina, al principio quería hacer traumatología pero me lo estoy pensando, si no hago traumatología haré cualquier otra cosa pero siempre que sea de la rama de medicina, lo tengo claro. Luego me gustaría ir a mi país porque, no se, es mi tierra, mis raíces, donde he nacido, con mi gente… osea no estoy a gusto aquí, no me siento cómodo, el ambiente quizás. La gente no es la que me molesta, lo que me molesta es estar aquí. A veces, no se, me desespera. Pero, es que tampoco quiero irme ahora, asi como asi. Me quedaría aquí algún tiempo más porque quiero llegar a mi país con dinero, no quiero ir alli sin nada. Osea, ir como me vine, no. Lo tengo claro.>>

tubos de escape, ruedas… A mí me gusta meter en ese mundo… hombre, a mí me gustaría hacerlo aquí, en China sería hacer un cafetería o una cosa de estas, aquí es donde van estas cosas de coches. Yo incluso diría que de en toda Europa, en España es donde van mejor, que tiene más gente interesada en eso… sí, sí… Yo creo que sí, hay países más ricos y que pueden mover más dinero ¿no? pero aquí es donde la gente tiene más ideas, tiene imaginación, tiene de todo... aquí no falta nada… mhm, mhm… Porque a nuestra edad, todo el mundo piensa tener un coche, tener una moto muy potente y tal ¿sabes? todo el mundo piensa en lo mismo… >> Haofei, Xina

<< Jo vull ser com els meus tiets que fan construccions i arreglen pisos i que ara ja són els caps de l’empresa. M’agradaria dedicar-me a això >>

Carlos, Honduras

<< ¿Mi proyecto…? pues adaptarme más a la vida esta y yo que se, buscar algo de mecánica, algo de coches, algo de… hombre, a mí siempre me ha fascinado la competición. Porque a mí me gustaría montar un taller, yo mismo, o una tienda de esto… de accesorios. Más que arreglar, preparar, ¿sabes? preparar coches...>> << ¿Mi proyecto…? pues adaptarme más a la vida esta y yo que se, buscar algo de mecánica, algo de coches, algo de… hombre, a mí siempre me ha fascinado la competición. Porque a mí me gustaría montar un taller, yo mismo, o una tienda de esto… de accesorios. Más que arreglar, preparar, ¿sabes? preparar coches, a mí me gusta esto de competición ¿sabes?… Rrrhhmmmm… Que suene un poco deportivo;

<< Jo vull ser com els meus tiets que fan construccions i arreglen pisos i que ara ja són els caps de l’empresa. M’agradaria dedicar-me a això. Normalment, ja faig les coses de la casa que puc fer, arreglo els cables... I treballaria aquí perquè allà, treballar d’això… quasi tot el món es dedica a això. Hi ha moltes empreses que es dediquen a això. A més a més, allà és més dur perquè si aquí has d’arreglar un pis, allà has de arreglar una casa sencera… i clar! També m’agradaria no deixar l’esport, el basquet que m’agrada molt. He fet set anys, no set anys no, cinc anys de basquet i doncs sóc bo i m’agrada tot i que ara ho he deixat ja fa dos anys... sí, sí, m’hi he de tornar ha dedicar…>> Jorge, Honduras.

<< Ara, aquest any, he tret el graduat i l’any que ve faré preparació per la prova d’accés de mòduls. Sí, faré un mòdul de grau mitjà, de mecànica de cotxes perquè tinc un amic que viu al marroc, que ell treballa de mecànic de cotxes i quan vaig allà el veig i doncs m’ensenya coses i m’agrada. Estudio tot l’any, faré la prova i a veure si tinc sort i a veure si Déu m’ajuda i aprovo. Llavors, els anys següents, estudiar mecà-

Multipertinença

56


nic. Dos anys, si. Un any pel matí i un any per la tarda, perquè el segon any ja faig pràctiques. Quan em trec el títol, si Déu vol, clar, començo a treballar aquí, perquè fins més gran em vull quedar aquí. No sé quan però, més temps... quan treballi i vaigi tot bé i jo ja estic bé i tinc diners i tot, doncs llavors baixo allà i faig un taller. Perquè em quedaré aqui fins que arrenqui bé, bé, bé... i després ja baixaré a Marroc.>> Ayub, Marroc

<< ...sargento de la fuerza aérea o de la Policia Nacional… porque en mi pais el militar ya cobra un sueldo muy bueno, muy bueno y en lugares asi, en islas asi, tan pequeñas, tampoco es que busquemos problemas con nadie… combatir la delincuencia de la isla como mucho, la de los barrios… ahora, si me dices un militar de EEUU, ya eso si que conlleva un riesgo, el riesgo que te manden a Afganistan o algo así…>> << Es que no lo tengo claro, no lo tengo claro, porque por ejemplo mi padre es doctor pero yo lo que quiero es algo que me deje dinero, claro, una carrera que me de dinero, por ejemplo militar. Capitán o sargento de la fuerza aérea o de la Policía Nacional… porque en mi país el militar ya cobra un sueldo muy bueno, muy bueno y en lugares asi, en islas asi, tan pequeñas, tampoco es que busquemos problemas con nadie… combatir la delincuencia de la isla como mucho, la de los barrios… ahora, si me dices un militar de EE.UU., ya eso si que conlleva un riesgo, el riesgo que te manden a Afganistán o algo así… Yo lo que haré… es que estudio y termino el bachillerato y después hago un ciclo formativo de grado superior aquí y luego hago una carrera allí, o algo que me guste. Me voy allí a mi país.

Multipertinença

57


En Bernardo, va nèixer a la República Dominicana, ara viu a Espanya

Multipertinença

58


Multipertinenรงa

59


Si claro porque vas con estudios y allá ya te cogen, solo que lleves un titulo de por ejemplo de España o de EE.UU. que ya son paises desarrollados, ya con eso ya te dicen o mira que bien, y se te valora un montón. Por eso no me iré sin un titulo porque, por ejemplo, aquí haces la base y allá terminas todo. La universidad la haré allá, porque allá también es donde tengo a mi gente y además mi madre ya tiene comprados dos pisos allá, en realidad ella esta aquí porque quiere reunir para comprar otro piso allá para alquilar y porque espera que yo ya termine… si, cuando repetí me lo dijo “…estoy esperando aquí que tu termines esos dos cursos y que hagas un ciclo formativo de grado superior y ya nos vamos allá…” Irnos los dos allá y entonces trabajaré y estudiaré y allí es donde creceré y todo eso… aquí vendré de vacaciones, asi, a pasarme un veranito o algo asi…>> Bernardo, Rep. Dominicana

<< ... pero me va bien, si. Hago bachillerato tecnológico y quiero estudiar ingeniería industrial, me gusta. Me gustan las mates, me gusta la física y bueno, me gusta vivir aquí y estoy bien aquí, osea que me quedaré a vivir aquí>> << Pues soy buen estudiante, cuando salgo de Perú era un buen estudiante y como cuando llegué aquí, como que el nivel era más bajo, asi en matemáticas o en lengua, pues como que me fue más fácil. Si, iba un poco sobrado. El colegio es más avanzado por alli, un poco más y pues como que iba más avanzado me ha ido bien y asi he seguido, aunque al final ya no es tanta la ventaja, no, por que ya vienen cosas nuevas, aprendes cosas nuevas y ya no… pero me va bien, si. Hago bachillerato tecnológico y quiero estudiar Ingeniería Industrial, me gusta. Me gustan las mates, me gusta la física y bueno, me gusta vivir aquí y estoy bien aquí, osea que me quedaré a vivir aquí. Quiero trabajar en Barcelona, si, me gusta Barcelona, me gusta y además hay playa… es que volver a Perú y empezar

de nuevo ¿no? no hay muchas ganas y además, allí siempre puedo ir de vacaciones porque desde que he venido no he vuelto… >> Denis, Perú

<< Tinc clar que estic molt bé aquí i aquí tinc els amics però, allà tinc la familia i a mí m’agrada molt, m’agrada molt, molt, molt i enyoro molt la meva terra, la meva gent i si algun dia torno serà per això. Ara, allà, la meva família menja cada dia però, és perquè té altres familiars, fills o germans com nosaltres, fora. I si no tenen algo saben que els hi podem enviar, que els pots ajudar. Vaig parlar l’altre dia amb ells i porten, no sé quants mesos de no fer res, de no treballar, llavors ara han de viure del que van guanyar a l’estiu Per això, si ara mateix que puc escollir, hagués d’escollir, no escolliria pels projectes que pugui tenir aquí o allà, no, simplement seria per tenir una vida digna i ara mateix, allà, es molt difícil tenir una vida digna. >> Amir, Bosnia

<< A mi me han gustado varias carreras. Antes me gustaba ingeniero, o arquitecto, peró es muy difícil creo, así que después me fui para médico y ahora me quedé con Deontología, a ver si no se me quita el plan. Porque bueno, yo ahora estoy estudiando, osea me gustaría terminar la E.S.O, luego terminar el Bachillerato y empezar "dentología" en la Universidad. Deontología si, como Dentista, se hace directamente, si, pero osea, Deontología me gustaría estudiarlo en Sto. Domingo. Terminaría la universidad aquí y me iría a Sto. Domingo, osea si fuera a estudiar Deontología mejor en Sto. Domingo en una universidad que se llama Universidad Autónoma de Sto. Domingo que vale en el mundo entero. Si, si, osea puedes trabajar donde quieras, en el mundo entero, donde vayas, porqué dicen que la Deontología se estudia mejor en Sto. Domingo que aquí, por eso muchos de aquí se van a estudiarlo allí.>> Euclides, Rep. Dominicana

<< De profesión, profesión, lo que es profesión, tampoco lo tengo muy fijo, según todo lo que aprenda, seré algo adecuado a lo mío… Porque a mí lo que me encanta es todo lo

Multipertinença

60


de informática, todo lo de desmontar los ordenadores, desmontar todo tipo de aparatos me encanta. Cuando era pequeñito, cuando recién llegamos aquí, le desmonté el secador a mi madre y luego no sabía cómo montarlo… empecé a apretar y le comí la rosca o sea le rompí el tornillo y lo tiré a la basura y mi madre “¿Y el secador?”“¿Y el secador?” y yo así, sentado en el sofá, con cara de tonto “mmm mm mmmm”… “yo no he sido…” También me gustaría estar por hay con mi equipo de explorador y explorar cada bicho que debe haber por haí: arañas, cocodrilos, serpientes, madre mía... de esos que se ven en los documetales. Hombre y también lo que me gustaría y se me ha olvidado de decir, sería hacer los documentales, son muy buenos. Me encantan los documentales, de todo tipo, de animales, de ciudades… no, bueno de ciudades no tanto, los que son de animales en general, de animales extraños, me encantan. Cuando acabe con esto de los estudios y tal, me pasaré por todo eso de Estados Unidos porque mi abuela se han ido a vivir allí porque allí hay una familia nuestra que están muy bien económicamente, bueno, fantásticamente y tienen una salud muy buena y les queda para tiempo y me han dicho que cuando quiera, yo también me vaya para allá. Y yo ya veré…>> Oscar, Perú

<< Luego, cuando volveré de vacaciones, a empezar a hacer textos en inglés, en catalán, en francés, en castellano… bueno, en cuatro idiomas para aprender. Para cuando entraré en el Universidad ya tendré idiomas para entender lo que dice el “profe”. A mí me parece que en universidad hablan más español por eso tiene que esforzarme mucho, mucho, mucho… para que pueda aprobar. Bueno, por sacar mi título de ingeniero…>> Multipertinença

61

<< Bueno, este año cuando acabe de aprobar este bachillerato este año, empezaré a hacer más esfuerzo de inglés y catalán y castellano para cuando, en dos años más o menos, cuando entraré en universidad ya tendré idiomas que también necesitarán para después. Pero lo que estoy pensando ahora es que bueno, cuando acabaré, en verano, iré a Marruecos para descansar… jejeje… Luego, cuando volveré de vacaciones, a empezar a hacer textos en inglés, en catalán, en francés, en castellano… bueno, en cuatro idiomas para aprender. Para cuando entraré en el Universidad ya tendré idiomas para entender lo que dice el “profe”. A mí me parece que en universidad hablan más español por eso tiene que esforzarme mucho, mucho, mucho… para que pueda aprobar. Bueno, por sacar mi título de ingeniero… Porque si yo tengo título de ingeniero y muy profesional o algo así y me piden, bueno empresas que piden los profesionales, claro, trabajaré. Si, si, puedo encontrar trabajo, si me necesitan... a mí me da igual si trabajo allí o aquí, porque entonces tengo dinero y puedo ir en el avión, en una hora aparezco a trabajar aquí o allí, no pasa nada… si me necesitan para algo, en una hora estoy. Sí, si tendría donde me pagan bien y ya está >> Abdeslam, Marroc


En Jaison i en Dalvin, van nèixer a la República Dominicana, ara viuen a Espanya

Multipertinença

62


En Carlos, va nèixer a Honduras, ara viu a Espanya

Multipertinença

63


Què recordes de com vivies al teu pais? <<…si, el pasaje Lima era como un callejón así, hasta el fondo y al fondo había una pared… o sea todo eran casas. Y lo bueno, es que en todas esas casa pues vivíamos familiares. O sea, delante vivía nuestra tía, al lado vivía la abuela, a parte vivía la hija de la abuela, bueno… la mayoría eran amigos, familiares, parientes… allí nos conocíamos todos y desde siempre vivimos juntos…>> Oscar, Perú

<<…yo vivía con mi padre y el siempre buscaba trabajo. Él trabaja en fábricas porque es un encargado de reparación de máquinas ¿vale? y cuando él se pasa de un sitio a otro, yo le sigo a él. En Guantong, por ejemplo, vivíamos en una casa de tres pisos -dec fer cara de voler saber què es Guantong, perque tot seguit m’ho aclareix- …bueno, Guantong es la comunidad y la ciudad es Kuang Chou -no pasa nada hombre, esto es Chino-, pero bueno, o sea, como era el rollo este de ser todos comunistas, pues la planta baja de la casa pertenecía a otros y yo solo entraba por la misma puerta y subía a la segunda planta y a la tercera planta que me pertenecían…” Haofei, Xina

<< Yo vivía en un pueblo pequeño llamado Vallavar y bueno, como mi padre tenía caballos y cosas de esas; vacas, gallinas y todo eso, pues me tocaba a mi cuidar de ellos. Si, cuidarlos, darles hierba, darles agua. A ver, para empezar por un caballo, pues a un caballo, por la mañana hay que echarle la yerba en el corral, por las tardes sacarle y darle agua, bañarlo a veces, pasarle un cepillo, peinarlo… y así. Y bueno, a una vaca, como la vaca esta en un corral, encerrada y vive allí dentro, pues tienes que echarle el agua y la hierba ahí mismo. Y las gallinas, pues darles maíz por la mañana. Los caballos eran para montar, habían que les llamaban mulos que eran para carga -para cargar la hierba para los mismos caballos- y caballos para venta, para venderlos luego. Y las vacas eran para luego vendérselas a las carnice-

rías y a las empresas para hacer salami y eso. En mi pueblo siempre hace calor, solo una vez que llovió cayeron unos granizos como unos trozos de hielo pero nada, nunca más, porque allí todo el tiempo es verano. En Diciembre todavía la gente se baña en la playa y en las piscinas descubiertas. >> Euclides, Rep. Dominicana

<< Yo añoraba mucho a mi madre, porque mis padres no estaban. Mis padres se vinieron aquí, a España y mi abuela se ocupaba de nosotros. Cuando yo tenia ya como seis años todavía mi abuela nos daba biberón, a los seis años! Biberón normal, con leche claro, a mi y a mi hermano. Nos lo ponía así, en la cama… -i fa el gest de recolçarlo al coixíCuando fuimos mayores dejaba, por ejemplo, una olla de frijoles allí en la mesa y nosotros decíamos que no queríamos comer y después, cuando ella se iba, pues cogíamos y reuníamos a todos los niños de la casa de enfrente, porque eran bastantes, y los traíamos allí y les íbamos repartiendo… mi abuela nos pillaba y entonces se enfadaba con nosotros y nos ataba de la pata de la cama para que no nos escapáramos.>> Carlos, Honduras

<< Yo añoraba mucho a mi madre, porque mis padres no estaban. Mis padres se vinieron aquí, a España y mi abuela se ocupaba de nosotros. >> << Jo vivia bé. No tenia cap problema. Si no hagués hagut guerra, jo no tenia necessitat de sortir d’allà. Estava molt bé, tenia els meus avis i al voltant d’ells pues tots els fills i els néts. Tenien vuit fills, vuit, imagina’t! i ens ho passàvem molt bé, perquè som molta família. Vivíem en una ciutat diguem-ne mitjana, es podria dir petita i tot que tenia aproximadament uns 10.000 habitants, potser 15.000, no ho sé. En aquella època el meu pare treballava a Eslovenia i només venia els caps de setmana i justament els divendres jo esta-

Multipertinença

64


va sempre molt impacient ¿no? per veure’l, perquè ell acabava el divendres, agafava un tren i venia, però bueno, arribava molt tard i jo sempre m’adormia, al final no el veia mai i m’havia d’esperar al dissabte al matí fins que ens despertava i aleshores... ja havia arribat el pare!!! Llavors, durant el cap de setmana, fèiem moltes coses… si s’havia de comprar algo, doncs anàvem tots junts i tal, pues sempre aprofitavem per estar junts, i també sempre estàvem a prop de la familia, tant per part de la mare com del pare, saps? però, ara fa molt de temps que no els veig >> Amir, Bosnia

<< En aquella epoca el meu pare treballava a Eslovenia i només venia els caps de setmana i justament els divendres jo estava sempre molt impacient ¿no? per veure’l, perquè ell acabava el divendres, agafava un tren i venia, però bueno, arribava molt tard i jo sempre m’adormia, al final no el veia mai i m’havia d’esperar al dissabte al matí fins que ens despertava >> << El poble es deia Ludeia i estava bé, saps, hi havia de tot. Jo vivia amb els meus pares en una casa molt gran perquè l’ajuntament, quan ets iman i clar, si ets molt bo, et dóna una casa cerca de... o sigui apegada amb la mesquita. Li dóna gratis, només paga alquiler i ja està. I el meu pare hi va fer, allà a dins de casa, va fer una escola petita per ensenyar a nens petits de dos, tres anys... una guarderia, millor dit. El meu poble és baixar una mica d’escales i ja està, és la platja. Si no plou, pues anem a la platja, clar. És molt guapo i fem surf. Bé, de petit una mica feia, perquè no m’atrevia molt perquè la platja deu tenir... és molt moguda, moltes oles. Les onades són molt grosses i et poden fer mal... I jugàvem a futbol; el més típic. I si no a tennis. Saps?

Multipertinença

65

...les raquetes. O si no, entrenava a córrer i ja està... amb els amics... i ho passàvem bé. Jo tenia dotze anys i feia sisè. No vaig acabar ja el cole, en mig, o sia el tercer trimestre em vaig anar d’allà…>> Ayub, Marroc

<< De la familia, de toda la familia, mi tia es la que tiene título sabes, por ejemplo mi madre hizo el bachillerato y todo pero no cogió carrera ni nada y vino para acá a trabajar ¿entiendes? Pero mi tia no, mi tia es la única de todos que tiene titulo; es abogada. Bueno abogada y diputada y osea, donde vivía era una casa muy grande y de lujo, ¿sabes? Tiene buen sueldo, cobra bien y entonces como que es la persona que tiene titulo es como quien dice el centro de la familia, el núcleo de la familia… pues allí que va todo el mundo alrededor de ella. Entonces yo, allá, tenia el privilegio de vivir con ella, con mi tia. Sábado y domingo nada, un día normal, la misma rutina que entre semana lo único que te levantas más tarde porque no vas al cole. Ya en vacaciones, ya si que se sale. Si algún día, por ejemplo, la familia va a ir para la playa y se van a reunir todos en la playa pues invitas al vecino “ah, vamos para la playa” o, si hacías una fiesta “va, que hay una fiesta en mi casa”, pero solo en vacaciones y en Navidad. Por ejemplo en Navidad, sales más con la gente de al lado, los vecinos, no se que, y vives saliendo, como lo de San Juan creo que es aquí, lo de los petardos. Entonces es eso, sales con los amigos a tirar petardos, lo que sea o sales de fiesta y cosas así, porque además la mayoría de gente que vive en la capital tiene familia en los campos ¿no?, en los pueblos, entonces en vacaciones lo que haces es que te vas para allá, para la familia, a pasarte unas vacaciones con tu familia. Todo el que está en la capital sube en vacaciones, te pasas los tres meses allí, a estar en el pueblo. Porque allí, como es un pueblo y es pequeñito, toda la gente se conoce. Bueno que se conocen más que aquí. Porque, allí se habla con el vecino, si, porque se le hacen favores a los vecinos y así hablas con ellos y te conocen... ...Allí se conocen siempre >> Bernardo, Rep. Dominicana


<< Yo nací en Marruecos, en Tetuán. Tetuán es un… una ciudad muy bonita, pero muy pequeña. Hay campos y es una zona... también agrícola. Cuando estaba estudiando allí era, bueno, un poco… no estoy fuerte en el colegio, no, no estaba con muy buenas notas no, …así,así… casi solo para aprobarme como un cinco… jejejeje… justo.. justito… Y cuando mi padre ha visto así, mi padre me dijo “Aquí un poco difícil” y dijo que en España dicen que es un poco fácil para estudiar y te ayudan y todo esto… y dijo “Lo que te voy a hacer, te voy a enviar a casa tu tía y sus hijos y tienes que portar bien” y ya esta, al final he venido aquí para estudiar >> Abdeslam, Marroc

<<...abogada y diputada... y osea, donde vivia era una casa muy grande y de lujo, ¿sabes? Tiene un buen sueldo, cobra bien y entonces como que es la persona que tiene titulo, es como quien dice el centro de la familia, el nucleo de la familia… Pues alli que va todo el mundo alrededor de ella. Entonces yo, allá, tenia el privilegio de vivir con ella, con mi tia >>

<< ...La Ceiba és un lloc on normalment tot l’any és estiu, si, doncs allà vivíem. I també, potser, hi vivien unes cinc-centes persones més. Els carrers eren de terra i hi havia moltes pujades perquè era muntanya. Hi havia carrers amples i altres estrets i moltes cases al costat i no hi havia carrers cap a dalt i cap a baix com aquí, fent quadrats, no, només eren en línia recta. Estaven molt mal fets. Anant al centre hi havia alguns edificis així, una mica alts. Després un parc, un parc molt gran, això sortint, i d’això, molta natura. Teníem una tenda on veníem, com un supermercat. Allí també veníem com uns gelats que la meva àvia feia a casa.

Multipertinença

66


Multipertinenรงa

67


La casa era gran, com una torre d’aqui, de dues plantes i hi passàvem la majoria del dia jugant i mirant la tele. Jugàvem a futbol i amb les bicis, també jugàvem a fet i amagar, a pilla pilla i ens pujàvem als arbres per divertir-nos… No, aquí no hi ha prou arbres i no s’hi pot pujar... Allí no anava al cole, no hi anava. Vaig anar un any només i no em va agradar. Hi ha més gent allí... hi havia, més o menys, la mitad més que a les classes d’aqui. Per exemple, si aquí hi caben vint persones en una classe allà hi havia trenta, més o menys així, hi havia molta gent. Però, no és obligatori allí, anar al cole. Aquí, quan vens, ja canvien molt les coses... >>

nos íbamos donde están los árboles. Íbamos allí a pasar el día, cocinábamos y todo eso. El rio que estaba allí al lado, era bastante grande pero peces grandes no tenía nunca, siempre los tenía pequeños, nunca crecían… je,je,je… nunca crecían los cabrones… je,je,je. Bueno, no se si será por los amigos o por los profesores o por la escuela o yo que se… bueno sí, por todo, que me gustaría volver otra vez allí, a la escuela, a los amigos, a la cancha, a los mangos, al rio… >> Jason, Rep. Dominicana

Jorge, Honduras

<< La casa era gran, com una torre d’aquí, de dues plantes i hi passàvem la majoria del dia jugant i mirant la tele. Jugàvem a futbol i amb les bicis, també jugàvem a fet i amagar, a pilla pilla i ens pujàvem als arbres per divertirnos… No, aquí no hi ha prou arbres i no s’hi pot pujar... >>

Vivíamos por el sur, en un pueblo que se llama Guayabar en la provincia Independencia. La casa era de madera, de una planta, al lado de la carretera y ya está. La base es de obra y esta levantada del suelo, osea que hay que subir un escalón o dos. Tiene mucho terreno alrededor y eso es porque bueno, mi abuelo tenía animales, sí, gallinas y esas cosas. Me levantaba a las 7 de la mañana… mmm… me preparaba y todo y me iba a la escuela. De la escuela salía a las 12 y ya no volvía más y por la tarde me iba a jugar, a la cancha, un poco de baloncesto y todo, o a la piscina. Y hacía de todo, cualquier cosa para pasar el día, para no aburrirme. Algunos domingos cogíamos un grupo y nos íbamos a otro pueblo a jugar a basquet, como a pueblo contra pueblo. Cuando era tiempo de mangos ¿Sabes los mangos? a veces

Multipertinença

68


PERTINENÇA


Tens una CIUTAT FAVORITA? ...així doncs, d’on et sents?


Pertinenรงa

71


PERTINENÇA Han crescut voltats d’esforç i de sacrifici, d’eclosions multiculturals més o menys autèntiques i de fusions identitàries sovint poc voluntàries. Han hagut d’imaginar el futur, captius d’una realitat no triada i sabent, en definitiva, que hauran d’acabar decidint entre les úniques opcions possibles: arrelar aquí o tornar a la terra d’origen... De tot plegat però, el més rellevant és com viuen -que no pas expliquen- el seu dret a millorar, a participar. A ser, a exercir i a “fer-se grans” com a ciutadans del món. Ciutadants de ple dret, vull dir.

Pertinença

72


Pertinenรงa

73


Tens una CIUTAT FAVORITA? << ¿La ciudad favorita para mí? Mhm… pues entre Galicia y Córdoba. A mí me gustan mucho los Cordobeses y los Gallegos también. De Córdoba lo malo es que es muy cálido el clima y ahí no tiene playa, pero la gente, lo que me gusta es la gente ¿sabes? la gente. En cambio Galicia tiene playa, tiene todo, pero es que el gallego… los gallegos… gallegos, gallegos no conozco y… bueno, a ver, te voy a dar dos respuestas. Por el paisaje Galicia ¿vale? y por… por la gente, Córdoba. Bueno, es que la gracia, es que no he ido a ninguno de los dos sitios >> Haofei, Xina

<< Mi ciudad favorita es Hollywood. Porque allí esta todo, allí está todo lo que me gusta, todo lo que yo querría ser… >> Jason, Rep. Dominicana

<< …no sé, no sé, per a mi la més parlada i la més agradada per molta gent de tot el món és Nova York; l’anglès i l’estàtua de la llibertat, em vénen al cap... els edificis són molt alts allà i és clar, fa molt fred! Però, de moment, aquí a Barcelona estic molt bé, molt còmode…>> Jorge, Honduras

<< Pues a mi me gustaría ir a EE.UU. y conocer algo en Florida, NuevaYork, Orlando o así, creo que están las mejores ciudades por allí… pero Barcelona, Barcelona me gusta si… y para vivir esta muy bien >> Denis, Perú

<< ¿Mi ciudad favorita del mundo entero? Es que yo solo he estado en Perú y en Zaragoza, porque he ido a hacer un partido… pero por los Estados Unidos estaría bien… !Ah¡ Estados Unidos en general… vaya, ¿una en concreto? pues por ejemplo Dallas, sí, Dallas: fútbol americano, rascacielos… si, Dallas… >> Oscar, Perú

<< ¿Aunque no haya ido nunca? Los Ángeles. Sí, si… ¿Los Ángeles? ¡...hombre!, por los Lakers y por el equipo de beisbol; los Dogers… Si, de basquet y de beisbol… >> Dalvin, Rep. Dominicana

<< Barcelona, i ja està. Barcelona és una ciutat que trobo que té de tot, de tot… ...és de les més boniques. Al menos de les que conec jo >> Amir, Bosnia

<< No se, hay muchas ciudades. Yo te voy a decir que en Turquía, cuando yo he ido ahí, un ciudad que se llama Istambul. La que me gustaba mucho hasta ahora. Es muy guapa. Sí, a mí me gustaba Istambul de los otros países que he ido. No se si hay más países ahí guapos, pero en Istambul disfrutaba mucho yo… Sí, tengo foto, tengo muchas cosas de ahí… jejejeje… Istambul a mí la que me gustaba mucho, sí, sí, sí… >>

<< Mi ciudad favorita es Hollywood. Porque allí esta todo... allí está todo lo que me gusta, todo lo que yo querría ser… >> <<…mi ciudad favorita, la que siempre siempre he amado, es Carcassonne. Me encanta, si, me encanta porque es un castillo, me encantaría vivir allí. >> Carlos, Honduras

<< Hawai... és que és de surf i m’agrada tant... bé, si, n’hi ha moltes però és aquesta, és Hawai, la que més m’agrada >> Ayub, Marroc

<< ¡Santo Domingo! jeee, jeee ¡Para que darle más vueltas! si he vivido allí y allí me he criado. Es esa mi ciudad favorita, nunca es bueno tener algo que no tenga defectos… ...osea que, Santo Domingo >> Bernardo, Rep Dominicana

Abdeslam, Marroc

Pertinença

74


...així doncs, d’on et sents? << A ver. Yo me siento en todo de Sto. Domingo. Osea yo soy de allí y lo seré siempre. Aún cuando tenga 30 años de estar aquí, yo me siento de allí. Pero bueno, tampoco aquí me encuentro mal. Osea estoy bien, pero siempre seré de allí. Osea yo deseo estar allí también… iría a cada momento… a cada momento. A lo mejor, si estuviera a una hora de tren, a lo mejor ni estaría aquí ahora, creo. Ya… ya me fuera ido con los amigos otra vez. >>

<<...Osea que Santo Domingo… si, porque por ejemplo que aquí no… por ejemplo yo, por lo menos yo, no me siento tan libre aquí… no me siento tan libre como en mi país, yo pienso… cuando vaya a mi país… yo pienso que el día que vaya, que llegue por ejemplo y ya este allí y tenga los pies en la tierra, me sentiré como libre … ...Aquí es como si llevara una mochila encima… Si porque aunque uno no sea distinto sabes que eres distinto osea sabes que llevas el peso, la “I” grande de Inmigrante el como te traten no tiene que ver con que tu tengas una actitud algo negativa… No, no te sientes libre del todo, te sientes como que puedes hacer tu vida igual que allá pero no tanto, osea… allá te sentirás más libre, allá…>> Bernardo, Rep. Dominicana

Euclides, Rep. Dominicana

<< Tú… yo que se, aunque… por ejemplo tú, si naces de ahí, o.. o sea si tú naces aquí en España… …y tienes sangre China, tú eres Chino ¿sabes? O sea te vas pa la calle y tal y llevas raíz China. No puedes… no puedes inventar... o sea no puedes decir que yo soy… Vale, tú eres Español, todo el mundo lo reconoce, pero tu raíz.. ¿De dónde vienes? O sea, ¿De dónde viene tu antepasado? ¿De dónde? ¡Esto no cambia nunca! Puede que esta persona no siente orgullo por ser Chino, le siente más orgullo dónde haber nacido, puede ser. Pero lo que le pertenece… es Chino >> Haofei, Xina

<< Jo sóc de Marroc... ..jo... em veig que estic aquí per una temporada perquè no estaré tota la meva vida aqui... doncs faré... jo que sé... quan tinguem allà tot bé. O sia ara el meu germà, un germà meu, està fent negoci allà i quan vagi bé i tot doncs baixo i treballo jo allà... i clar no deixaré el meu país jo, és el meu, aqui m’ha agradat i gràcies a la gent i tot ... m’han fet de tot si, són bona gent i n’hi ha alguns, que bé... però, m’ha agradat. Però aniré, o sia aniré allà però vindré aquí de viatge, jo que sé... si, vindré, faré un viatge i baixaré una altra vegada. Allà vida normal faré i aqui vindré quan tingui festa, si... vinc de viatge...>> Ayub, Marroc

Pertinença

75

Home jo la veritat una cosa que he dit sempre, és que també d’alguna manera, i dintre de la desgràcia ¿no? per dir-ho d’alguna manera, he tingut molta sort ¿no? de… de poder… de que hem.. no sé, que m’ajudessin a integrar-me aquí a un país, que m’agrada molt i… i jo d’haver-me integrat i… i jo sempre ho he dit, em consider-ho de… de… dels dos països ¿no? Tant podria dir català com bósni, i ja estic… ja porto casi més anys aquí… ja et dic, al desembre va fer deu anys que estem aquí. Estic a la mitat pràcticament sí, sí. Llavorens pues.. em consider-ho tant d’aquí com d’allà. I hi ha moltes costums, moltes tradicions, moltes coses que m’identifico molt amb lo que són d’aquí, i les segueixo perfectament i m’agraden molt i les… i de fet les faig jo també i moltes altres que convervo de… que m’agraden igual més o no, no sé, les conservo simplement de lo que es Bósnia.. Llavors, sempre dic… jo, no sé, em considero de.. de les dues parts i… tot i que el meu passaport és Bósni i… i si que bastant, vull dir, soc Bósnia i.. no sé i estic orgullós de ser-ho, però també em sento d’aquí>> Amir, Bosnia

<<…yo soy de Honduras, exacto, esta claro… lo que me quedará de aquí pues quizás será la forma de hablar ¿no? que ha cambiado un poco. Los idiomas, que voy más formado como persona, amigos quizás, quizás… lo de amigos es relativo y… poco más… no se,


…bueno que he conocido otro mundo, otra forma de vida que puede estar bien o puede estar mal, depende>> Carlos, Honduras

<< … jejeje Madre mía ¿Qué de donde me siento?… Pues sí, sí, de aquí. Al principio no, porque al principio, no me sentía tanto de aquí porque todo el mundo se metía conmigo… Ahora sí, porque ahora… solo mi madre se mete conmigo y yo estoy tranquilo y tengo un deporte que me encanta…>> Oscar, Perú

<< ...el dia que vaya, que llegue por ejemplo y ya este allí y tenga los pies en la tierra, me sentiré como libre … aquí es como si llevara una mochila encima… si porque aunque uno no sea distinto sabes que eres distinto osea sabes que llevas el peso, la “I” grande de “Inmigrante”… >> <<A veure, és difícil, és difícil eh… a veure, he nascut al Perú però, et dic la veritat eh, no seria capaç de tornar-hi. Sóc d’allà, ho reconeixo, i m’agrada molt allà però, estic tan bé aquí… m’he integrat molt bé… Però, tornant a la pregunta, doncs… sóc d’aquí, em considero d’aquí, em considero pràcticament d’aqui. És d’on vull ser, clar… també voldria aclarir que jo crec que la gent és del món, o sigui, tothom es pot creure d’aquí o d’allà perquè tots vivim en el món i el món és un per a tots >> Hernan, Perú

<<…el verdaderament important és el que portem a dins, només això…>> Jorge, Honduras

Pertinença

76


Qüestió de gènere


“La meva Ciutat Favorita” també és una història de dones. De dones-mare d’una banda i de dones-filla de l’altra. La discreta però decisiva “presència” de les mares es nota en parlar amb els nois, en especial amb els d’ascendència americana. Quasi sempre les identifiquen amb la promoció i la gestió del projecte migratori. I sembla ser que és així. Hi ha tres circumstàncies precurssores de la decisió migratòria, que es repeteixen amb insistència: maternitat, economia precària en origen i manca de parella o de projecte en comú. Emigrar però, no és tan fàcil. Una cosa és reunir les

condicions i l’altra poder-s’ho permetre. Entre d’altres coses els cal resoldre dues qüestions principals. Una, imaginar un futur diferent i en conseqüècia, projectar-lo, buscar la financiació i executar el procediment que hi apropa. I dues, resoldre l’allotjament/acolliment del fill, mentre dura l’etapa de “penetració” del nou medi: viatge, feina adequada i estable, vivenda digna, regularització documental... És en aquestes circumstàncies que un, més que menys, gravós endeutament i el recolzament dels pares -avis-, i les germanes i germans -tietes i tiets-, a l’hora d’acollir els petits, es converteixen en la palanca que les permet fer el salt.

78


Un cop aquí les trajectòries es diversifiquen respectant, això sí, les constants bàsiques: treballar, estalviar i enviar diners a casa... En tres o quatre anys la majoria de mares està en condicions de fer venir els nois, que vol dir tant com estar en condicions d’assumir el seu cost i la reorganització personal que, de retruc, comportaran. Les conseqüències més immediates i el simptoma més clar que la vida s’ha normalitzat seran l’alentiment de l’estalvi i l’aparició de les noves obligacions derivades de l’activitat del noi. Temes d’escola, esportius, socials... És en aquesta normalitat i des d’aquesta normalitat que les mares -i ara no només les americanes- han inhibit “decisivament” l’accés de les seves filles al magne-

Qüestió de gènere

79

tòfon i a la càmera d’aquest projecte. I per intentar escatir el perquè de tantes pegues a la participació de les noies -ara dones-filla-, he demanat ajuda, inevitablement, a més dones.

Per a la Mercè, –ensenyant i psicopedagoga- és una qüestió cultural, de tipus de societat <<…són societats molt patriarcals…>> diu referint-se a les de procedència de les noies. I continua <<…tenen molt clar que hi ha un pare que porta els diners a casa, que mana i una mare que s’ocupa que les nenes siguin “buenas chicas” i “muy puras”, de manera que puguin fer un bon casament…>> Però -objecto- vols dir que, aquí i avui, aquestes prioritats, diguem-ne “tradicionals”, pesen tant? Vols dir que l’entorn


formatiu i informatiu que viuen, el del carrer mateix on juguen, no compta gens? Aleshores, la Mercè explica com moltes famílies immigrants viuen en entorns senyalats pel parentiu i/o l’origen comú. I que això no respon només a la natural empatia identitària, sinó que també compta la seguretat que aporten tant el lideratge de representació –és el cas dels imans o dels pseudo-alcaldes que “governen” altres col·lectius- com l’implícit “socors mutu”, en virtut del qual el grup ajuda a la família necessitada. Això sembla molt positiu, però, afegeix <<…cal actuar com el grup espera perquè sinó hi ha comentaris com ...mira aquest què fa… …mira aquest altre què deixa fer a les seves filles… …mira que la dona se li està “desmadrant”… Aleshores sap molt de greu perquè, aquestes noies, jo les veig

com espantades…>> Què vols dir? demano <<…espantades de voler fer el que fan les altres noies, de viatjar com elles i amb els companys, de voler anar amb nois o de voler tenir una parella… sovint, al seu país d’origen, estarien emparaulades o casades des dels quinze anys…>>

La Gemma -que ha viscut al Magrib i és ensenyant i filòloga- també assenyala la família com a principal subjecte inhibidor de la participació. Pensa que els pares-cap-de-família viuen l’adolescència femenina (demanda d’autonomia, eclosió de la sensualitat…) com una situació de veritable risc i que, per això, miren de limitar-ne els estralls. Volen controlar on va

Qüestió de gènere

80


la noia, amb qui va, la seva hora de sortir, la de tornar, com vesteix… i és en aquest estat de la qüestió –suggereix la Gemma- que la meva proposta d’entrevista amb foto inclosa, els provoca desconfiança. Quan a les causes, a la Gemma li sembla que són molt diverses. En preguntar-li per la probable influència de la religió, ens descriu una experiència en la qual famílies de tradició religiosa diferent, fan un posicionament semblant i la mateixa política restrictiva a l’hora de “conduir” la vida de les seves filles adolescents. No s’hi val a parlar, doncs, de pràctica religiosa i matisa <<…la teva persona, la teva cultura, ha estat impregnada de tradició religiosa i, encara que no hi volguem pensar, molts dels nostres comportaments responen a aquesta tradició…>> I per arrodonir, ens recorda allò tan antic del que diran; i ens fa fixar en com els caps de família decideixen a partir de suposades opinions de parents, veïns i fins i tot de líders veïnals o socials “…ells no ho aprovarien…”

D’altra banda, les colombianes van començar mostrant-se incrèdules. No comprenien que, noies colombianes o sud-americanes, no haguessin volgut participar. Elles s’arriscaven, diu la Teresa… <<…“ningún problema” sempre que el llibre o la revista fos de caire seriós…>> Després, però, burxant, va resultar que hi havia un argument de pes: “...es que los hombres sudamericanos son muy celosos” “ Els d’aquí també, li contestem. “No es lo mismo”, responen. I aquí s’acaba la conversa. Es tracta de dones d’entre 25 i 30 anys, solteres, treballadores i bastant integrades…

La Júlia -a cavall entre el foto-reportatge i el catàleg “fashion”- s’explaia en la descripció de la perversitat del repartiment dels “rols” reproductiu, alimentari (o d’aportació de recursos) i de control del grup que maneguem i tenim assumits com “el més natural del món” però que -conclousón al rerafons de l’absència de noies a la nostra mostra. Segons ella el que succeeix... <<...és una manifestació més del domini que exerceixen els homes sobre les dones. En

Mitjançant la Teresa, que treballa en una zona rural, hem pogut saber què en pensen algunes dones nouvingudes. El grupet de Gambianes va ser, d’entrada, contundent “No interesa” van dir. La Teresa explica <<… aquesta expressió ve a dir que no hi ha res a fer. Si insisteixes raonen que no volen deixar-se fotografiar per figurar en un lloc on tothom les pugui veure. Quan els hem dit que els homes ho fan tranquil·lament elles contesten “Los hombres són tontos”…>> Tontos? Són dones d’una trentena d’anys, casades, treballadores i amb fills, que només… <<…accepten deixar-se fotografiar per enviar fotos a casa seva, soles o amb els fills, però mai amb el seu home. Si els ho proposes sembla que les ofenguis...>> ¿...? ...no hem pogut aclarir el perquè d’aquesta exclusió concreta. Una darrera dona gambiana estaria disposada a deixar-se fotografiar però… <<…llavors surt el seu home i expressa que no li fa cap gràcia que la seva dona surti en una publicació. Només accepta la foto per als familiars i per tenir a casa...>> …els arguments, el perquè del “no” de les dones gambianes, queda doncs per escatir.

Qüestió de gènere

81

aquest cas la “marca de gènere” impulsa al mascle-pare a preservar la desitjabilitat -en el sentit més ampli- de la femella-filla en benefici del futur mascle-marit>> I explicant-ho argumenta que... <<...si situem les tensions de gènere més enllà de la tradició -de qualsevol tradició, de qualsevol mena i en qualsevol moment- es veu molt clar que pertanyen -les tensions de gènere, és clar- a la “dotació” original de l’espècie.>> i afegeix << Segurament, en aquest aspecte, som molt semblats a altres espècies de mamífers, els mascles de les quals es llencen a lluitar pel control de les femelles fèrtils i, per extensió, pel control del grup...>> Resumint, la Júlia estableix que, el que en realitat es ventila, és una qüestió de poder d’allò més antiga, que caldria anar pensant en resoldre. En aquest sentit i per tal d’avançar en la recerca d’un futur més equànim, proposa que... <<...acceptem aquesta premisa. I aleshores, pel que fa al gènere, només haurem de refer els patrons de relació dominants -als quals també diem cultura-, per tal que deixin de ser formes d’organització orientades a perpetuar el poder que els homes han exercit i exerceixen sobre les dones...>>


<< ... jo crec que per desconfiança: no et conec. Per què ella i no qualsevol altre? Què li preguntaràs? Què en faràs de la informació que et doni? Les entenc, jo entenc aquesta posició, diga-li de covardia o diga-li com vulguis. Però, jo, l’entenc... >>

Al marge d’arguments i “presències” més o menys evidents, “La Meva Ciutat Favorita” ha intentat ser una història de vida. Potser però, sense proposar-m’ho, també ha resultat ser-ho d’una circumstància de génere...

L’ Anna -observadora exquisita i ensenyant- es posa a la pell de la mare immigrant i m’hi fa fixar... << és molt fumut, té un paper molt difícil >> ja que les noies de la mostra, argumenta, <<...es troben en una edat molt crítica que, si ja és difícil per a les noies d’aquí, doncs encara ho és més per a les noies de fora... >> i ella, la mare, << ...ha de mantenir la unitat familiar que, quan no estàs a casa teva -per país-, és el principi fonamental. I ha de fer de mitjancera entre la realitat que la família -el marit, els parents i ella mateixarepresenta i la realitat d’aquí, tan diferent. Però, que les seves filles ja viuen com a pròpia... >> És una actitut prudent i inhibidora però comprensible que s’origina -ens proposa l’Anna- en la vulnerabilitat social i jurídica de moltes d’aquestes persones. I en especial de les dones, la majoria de les quals ha vingut <<...com a “dona de”, de manera que queda totalment sotmesa a la voluntat del marit i depenent de les clàusules del programa de reagrupament familiar que, generalment, l’impedeix de treballar i en conseqüència, d’adquirir autonomia...>> Per cloure, l’Anna es referma en què entén les actituds gens col·laboradores que hem trobat i em fa notar que és molt difícil mostrar “voluntat participativa” des de la precarietat professional, jurídica, d’habitatge, etc. en què viuen aquestes famílies. Ella -afegeix aproximant-se al sentiment de qualsevol mare en les mateixes circumstàncies-, segurament tampoc hauria consentit que la seva filla sortís al reportatge...

Qüestió de gènere

82


Ă?ndex de fotografies


Ciutadania Universal

Esborrany

Ciutadans

Presentem lâ&#x20AC;&#x2122;esborrany

Lanzarote

Cuba.

84


Mali

Tunis

Mèxic

Flors

Algèria

França

Índex

85


Seychelles

Marroc

Rep. Dominicana

Cuba

Fons preparat per fer el mural MCF

Mural

Ă?ndex

86


Algèria

Mural

Mural

Mural

Mural

Mural

Índex

87


Mural

Mural

Mural

Mural

Mural

Barcelona

Ă?ndex

88


Mèxic

Mèxic

Togo

Cuba

Benín

Benin

Índex

89


Cuba

Mèxic

Benín

Mur

Mural

Bankok i murals

Índex

90


El mural MCF

El mural MCF

El mural MCF

Barcelona, el mural MCF

El mural MCF

Cel i terra

Ă?ndex

91


El mural MCF

Benin

Tunis

Guatemala

Guatemala

Malí

Índex

92


Barcelona

Tailandia

Israel

Nigeria

BenĂ­n

Barcelona

Ă?ndex

93


Burkina Faso

Finestra dâ&#x20AC;&#x2122; ANY 10.1

En Sigfrid i en Borja devant del mural MCF enllestit

Barcelona, estiu del 2004

Ă?ndex

94


<< Mi ciudad favorita es Hollywood, porque allí esta todo... allí está todo lo que me gusta, todo lo que yo querría ser… >> Jason, Rep. Dominicana

MCF - La Meva Ciutat Favorita  

La Meva Ciutat Favorita, fotos i textos Pere Borrell Salvador, entrevistes