Page 1

PRIMERS AUXILIS

Raúl Blanco Sánchez Abril, 2010 CFGM Auxiliars d’Infermeria


Continguts:

Urgències – – – – –

OVACE Hemorràgies Cremades Fractures, luxacions i esguinços i contractures Traumatismes

Emergències –

Valoració primària

Valoració secundària


URGENCIA - Situació que no compromet directament la vida, pero que obliga a actuar en un termini inferior a 6 hores.

EMERGENCIA - Situació en la qual perilla greument la vida. - Sense assistència la mort esdevè en minuts. - Aplicació de primers auxilis PRIMORDIAL


OVACE (Obstrucció Via Aèria Cos Extrany) 

Obstrucció incompleta Si la víctima respira, se l’ animarà a que segueixi tossint i no se li farà res més. Normalment el reflexe tussígen aconsegueix expulsar el cos extrany.


OVACE (Obstrucció Via Aèria Cos Extrany) 

Obstrucció completa L’ individu no podrà tossir, ni parlar, ni respirar, es porta les mans al coll, anirà adquirint un color blavós (cianosi) per falta d’ oxígen fins a perdre la consciència si no es restitueix el pas de l’aire.

!

La manca d’oxígen pot produir la mort de l’individu en uns cinc minuts.


OVACE (Obstrucció Via Aèria Cos Extrany)

Es faran CINC “cops forts” entre els omòplats. Si els “cops” fallen iniciarem immediatament l’anomenada MANIOBRA DE HEIMLICH Si l’ individu quedés inconscientRCP (Reanimació Cardio-Pulmonar)


OVACE (Obstrucci贸 Via A猫ria Cos Extrany)


Hemorràgies 

ACTUACIÓ:

1r Compressió i elevació 2n Pressionar l’artèria principal Últim recurs: Torniquet (quasi reservat a amputacions)

 


Hemorràgies 

Tipus de ferides:


Cremades


Cremades 1r Grau


Cremades 2r Grau


Cremades 3r Grau


Cremades ACTUACIÓ GENERAL: 1. Rentar amb aigua freda. (No gel) 2. Retirar roba adherida  mullar-la! 3. Tapar amb apòsit estèril.

4. No rebentar butllofes!!! Si butll. reb Desbridar (retallar pell morta) tractar com ferida normal (aigua+sabó+povidona iodada) 5. Hidratar la persona


Cremades

AVALUACIÓ DE LA GRAVETAT: Molt greu si: 3r Grau 2n Grau nens

>10% >25 % >15 %


Fractures, luxacions, esguinรงos i contractures


Fractures •TANCADES: Es trenca l’òs però la pell queda intacta. • OBERTES: sortida d’un fragment d’òs.


Esguinços • Estirament de lligaments, amb ruptura o no. L’articulació torna a la seva posició inicial.


Luxacions • L’articulació queda dislocada. (se surt del seu lloc normal)


Fractures, luxacions, esguinços i contractures ACTUACIÓ: 1. Aplicar fred local (Gel no directe) vasoconstriccióredueix inflamació menys dolor i recuperació més ràpida. 2. Inmovilitzar SENSE REDUIR

3. Fract, lux, esg i dist.  milloren amb REPÓS 4. CONTRACTURES  MASSATGES


Contractures (i distensions musc.) CONTRACTURA: El MÚSCUL es contreu permanentment per fatiga o sobreesforç (“tirón” o “agarrotamiento” muscular ).

DISTENSIÓ: El MÚSCUL s’estira (microrotures). (“rotura fibrilar” o “desgarro muscular”)


Traumatismes TOT POLITRAUMÀTIC AMB LESIONS TRAUMÀTIQUES PER SOBRE DE LA CADERA

PRESENTA LESIÓ ESPINAL

FINS QUE NO ES DEMOSTRI EL CONTRARI


!

Traumatismes

MAI

mourem a la víctima. Tansols mourem a l’individu, adoptant les màximes precaucions, si el no fer-ho soposa un perill major.

REGLA D’OR: “Mantenir l’eix CAP-COLL-TRONC participant diverses persones en la mobilització per a proporcionar com a minim 6 punts de recolçament”.


EMERGÈNCIES: Conceptes SVB: Suport Vital Bàsic Només RCP, sense aparells ni medicació. (Qualsevol p.)

SVA: Suport Vital Avançat RCP + DEA + medicació

(Personal sanitari)

Valoració primària Ràpida. Avalua les constants vitals (Respiració i circulació)

Valoració secundària Avalua, més específicament, l’estat de l’accidentat ESTABLE.


NORMES BÀSIQUES 1rs AUXILIS

 Conservar la calma i pensar  Actuar només si s’està segur  Ordres clares i precises  No moure al ferit sense avaluar  Tranquilitzar al ferit  Mantenir al ferit calent  No medicar  Observar el terreny i organitzar PA


CADENA DE SUPERVIVÈNCIA RCP

Desfibrilació Supervivència

<3-5 min

<3-5 min

49- 75 %

retràs 1 min

- 15 %

> 16

1%

>8 min

Fonts: ERC i PHTLS


Conducta PAS. Pauta general d’ actuació

..........

..........

Avaluació inicial

Fer el lloc segur Qui ha d’avisar?

Com ha de ser el missatge? A qui s’ha de donar el missatge?


Valoració Primària: ABC •

A.− AIRWAY −−−−−−−−> Permeabilitat de la VIA AÈRIA.

B.− BREATHING −−−−−> RESPIRACIÓ

C.− CIRCULATION −−−> BATEC CARDIAC


Valoració secundària CAP •GCS i resp. pupil·lar •aspecte de la cara •ferides. •sang pel nas o orelles. •lesions oculars. TÒRAX • Ferides o deformitats. •Valorar moviments respiratoris. •Localitzar zones perilloses. EXTREMITATS •Ferides, sagnats... •Sensibilitat i mobilitat

COLL •Si dolor no moure’l •Comprovar pols carotidi. •Afluixar roba

ABDOMEN •Ferides.

•Zones doloroses. •Si es tou i depressible. •Pensar en danys interns.


GCS 

PARAMETRES QUE AVALUAREM: Apertura dels ulls. – Resposta motora. – Resposta verbal. –


ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GCS)


Signes de LESIÓ CRANIAL SIGNES DE LESIÓ CRANIAL

FERIDES CUIR PIL.LÓS FRACTURA

PÈRDUA CONEIXEMENT

TUMEFACCiÓ

SECRECIÓ NASAL

HEMATOMA

RIGIDESA CERVICAL


Per a comprovar si lâ&#x20AC;&#x2122;accidentat respira, sâ&#x20AC;&#x2122;ha de:

Veure,escoltar,sentir


Apertura de vies aèries

2Âş


COMPRESSIONS TORÀCIQUES • Col·locar el taló de una mà al centre del pit • Situar l'altra mà per sobre • Entrecreuar els dits • Comprimir el pit – Freqüència 100 min-1 – Deprimir 4-5 cm – Igual temps compressió/relaxació

• Quan sigui possible canviar qui fa RCP cada 2 min


VENTILACIONS DE RESCAT

      

Pinçar el nas Inspiració normal Col·locar els llavis sobre la boca Bufar fins que el pit s'elevi Fer-ho durant 1 segon Permetre que el pit baixi Repetir


Trastorns per calor


1. Trastorns per calor  INSOLACIÓ (Agotament per calor) - Degut a deshidratació, per calor o exercici extenuant. SÍMPTOMES - Pell pàl·lida, humida i freda (crisi vagal). - Tª corporal elevada - Suor abundant - Nàusees i vòmits - Visió borrosa - Esgotament ACTUACIÓ - ELEVAR EXTREMITATS - Repondre líquids (aigua o beguda isotònica) (si està conscient)


1. Trastorns per calor  COP DE CALOR - Degut a deshidratació extrema, habitual si insolació s’agreuja, Tª coporal s’incrementa perquè mecanismes de control de Tª són insuficients (no queda aigua per suar). SÍMPTOMES - Pell vermella, seca i calenta - Tª corporal elevada - Respiració ràpida i superficial. - Pols feble i ràpid. - Pèrdues de consciència. ACTUACIÓ - Mantindre el CAP ELEVAT. - Refrescar el cos el més ràpidament possible (gel, aigua + ventilació forçada, …)


2. Trastorns de la consciència

 Lipotímia (síncop) - Pèrdua de la consciència, lleugera i de curta durada (segons o minuts), deguda a falta de flux sanguini cerebral. CAUSES • Emocions intenses • Tª elevada amb. tancats • Caiguda TA • Dietes estrictes • Exercici excessiu • Por

ACTUACIÓ - Col·locar víctima en decúbit supí en amb. fresc. - Afluixar la roba - Elevar les extemitats.

SÍMPTOMES La pèrdua de consciència s’acompanya amb: - Pell pàl·lida, freda i suada


2. Trastorns de la consciència

 Coma - Pèrdua prolongada de la consciència amb disminució o annulació dels reflexos protectors (tos, deglució, vòmit…) SÍMPTOMES - Absència de resposta a estímuls auditius i dolorosos. - Manté la respiració. - Manté pols carotidi però pt tenir absent el radial i el pedi.

TIPUS -

-

-

Traumàticcop cap, columna o múltiple. Tòxic  Etílic (alè fa olor a alcohol)  Barbitúric (antecedents d’ingesta, hipotèrmia)  CO (incendi, estufes,…pell morada o vermella i hipotèrmica) Metabòlic  Hepàtic (antecedents alcohol o probl. Hep.)  Diabètic (descompensació d’insulina) Neurològic Accidents cerebrovasculars (embòlies, hemorràgies intracraneals, tumors cerbrals) Epilèptic

ACTUACIÓ - Afluixar la roba. - Mantenir permeable la via aèria. - Controlar constants - PLS - Manta tèrmica per evitar hipotèrmia


HIPOTÈRMIA I CONGELACIONS


1. HIPOTÈRMIA -

Tª corporal central sota 35 Cº. Redueix circulació perifèricapal·lidesa. Sota 32-34Cº s’atura tremolor

SÍMPTOMES

-

-

35 >Tª > 32 ºC Nivell de Consciència(NDC) alterat, confusió, llenguatge mal articulat, manca coordinació motriu,… Tremolors Tª < 32 ºC Pèrdua percepció del fred. NDC molt reduït NO Tremolors Pupil·les dilatades i arreactives (o lentes) Pols i Tensió disminuïts o carents. Ventilació fins 1-2 resp./min.


ACTUACIÓ - Canviar roba humida.(tallar) - Calor extern gradual(mantes i m.superv). - Evitar massatges extremitats o bosses calentes“Mort del Rescat” - Líquids via oral o intravenosacalents (40 ºC) Mai alcohol (ni nicotina). << NO ESTÁN MUERTOS HASTA QUE ESTEN CALIENTES I MUERTOS>>


2. CONGELACIÓ (Si Tª exterior inferior a 0ºC.)!!! (indep sensació tèrmica) SÍMPTOMES Congelació de 1er Grau - Pal·lidesa a la pell i rigidesa als membres, punxades. Congelació de 2n Grau - Butllofes, color negre o morat i inflamació Congelació de 3er Grau - Lesió de capes més profundes, esquerdes, pèrdua de pell, posteriorment és possible amputació.


ACTUACIÓ - Sospitar hipotèrmia. - Canviar roba humida. - Begudes calentes si conscient. Mai alcohol (ni nicotina) - NO friccions a extremitats congelades. - La congelació superficialcontacte zona cos calenta. - MAI recalentar extr. congelada. Ha de ser molt controlat: • Immersió ràpida (38,5-42 ºC) • Molt dolorósanalgèsics • Si s’intenta recalentar i es torna a congelarGangrena.


Primers auxilis  

Presentación de Raúl Blanco sobre Primeros Auxilios genéricos.

Primers auxilis  

Presentación de Raúl Blanco sobre Primeros Auxilios genéricos.