Page 1

Adobe InDesign CS3 I

n

n

f

Torun Mørkeseth Karlsen 2008

ø

r

i

n

g

s

k

u

r

s


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Innhold

Dokumentformat

3

Menyer og paletter

4

Verktøypanelet

5

Tekstboksen

6

Fyll og strek

7

Bildeboksen

8

Øvelse (sideoppsett med textwrap)

9

Maler sidehåndtering og sidetall

10

Oversikt over de viktigste menyvalgene

11

Gjør klart for trykk

12

2


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Dokumentformat 1. Velg: File - New Du blir presentert for mange valg men alt kan endres siden. Det er alikevel greit å gjøre det riktig fra start. Page Size - Papirformatet, og om du vil ha liggende eller stående ark. Columns og Margins er hjelpelinjer som ikke blir synlige på trykk. Skal du lage en brosjyre/bok eller andre trykksaker med oppslag, velger du Facing Pages. Dette heftet er for eksempel laget uten. Ps. Du kan endre til cm eller mm ved å gå inn på: edit > preferences > Units and Increments > så endrer du horizontal og vertical til cm eller mm.

Hurtigkommandoer: Ctrl+N Ctrl+Alt+P

- Nytt dokument - Dokumentformat

3


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Menyer og paletter InDesign har en hovedmeny der alle oppgavealternativene finnes. I tillegg er de organisert i mindre paletter for at det skal bli enklere å jobbe.

Vanlige hurtigkommandoer: Ctrl+S Ctrl+N Ctrl+Z

- Lagre - Nytt dokument - Angre

Måleenheten for linjaler, hjelpelinjer og objekter finnes under File-Preferences-units & increments.

Ctrl+R Ctrl+K

- Linjaler - Preferences

Husk! Dersom du kommer til å flytte et objekt som du ikke hadde tenkt, bruk Ctrl+Z! Ikke flytt tilbake for da mister du kontrollen over plasseringen.

Oppgavemeny

Verktøypanel

Paletter (Finnes under Window)

4


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Verktøypanelet Omfatter ulike vektorverktøy. Noen er viktigere enn andre, som for eksempel objektmarkøren(svart pil) og penneverktøyet. Enkelte av symbolene har en liten svart pil i nederste, høyre hjørne. Denne indikerer at verktøyet har flere valg...

Objektmarkør

(markerer hele objekter)

Tekstverktøy

Blyant

Linjeverktøy

Bildeboks

Figurverktøy Saks

Roteringsverktøy

(Hold shift inne når dere roterer)

Forløpningsverktøy

Gradering fra en farge til en annen

Notat Flytteverktøy Fyllfarge

FYLL (A): alle objekter eller baner kan gis en fyllfarge: marker objektet, klikk inni fyll-felt, velg farge fra ”farge”-menyen. Hurtigkommandoer: Space - flytteverktøy Ctrl+- - forminske Ctrl++ - forstø rre Ctrl+0 - tilpass til skjermen

(markerer ulike punkt i et objekt/ flytte bideelementet inne i en ramme.

Penneverktøy

Brukes til å tegne en form, tracing.

Knapp

Husk! Svart pil - hele objekter Hvit pil - små deler

Segmentmarkør

lar deg klippe i objekter og baner. Obs: du må setteverktøyet i et ankerpunkt.

Skaleringsverktøy

Transformasjonsverktøy Pipette Forstørrelsesglass

Hold alt inne når dere forminsker for å beholde riktig propesjoner

Kontur/Rammefarge

alle objekter eller baner kan gis en strek eller ramme.marker objektet, klikk inni strek-felt og velg farge fra ”farge”-menyen.

Fjern fyllfarge eller rammefarge Visningsmodus skjul hjelpelinjer

A. Fyllboks B. Standard fyll og strek C. Formatering påvirker beholder D. Bytt om fyll og strek E. Strekboks F. Formatering påvirker tekst G. Farge H. Forløpning I. Ingen TIPS: I Adobe-tegneverktøyene, kan du holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Macintosh) for å tegne fra midten. Hold nede Skift for å begrense objektet til et kvadrat, eller trykk på mellomroms tasten etter at du har begynt å dra, for å flytte objektet.

5


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Tekstboksen 1. Velg tekstverktøyet, klikk og hold inne - dra ut en tekstboks. I boksen kan du skrive på vanlig måte, lime inn tekst fra et tekstbehandligsbrogramm eller velge: Type - Fill with Placeholder Text

4. Del også tekstboksen inn i flere spalter på: Object - Textframe Options - Columns.

5. Den røde firkanten med pluss indikerer at boksen inneholder mer tekst enn det som vises. Du kan klikke i denne firkanten med svart pil, for så å klikke i den tekstboksen du ønsker å fortsette i.

2. Med objektmarkøren (svart pil) aktiv kan du dra i hjørnene for å skalere opp og ned, eller rotere. Husk! Hold shift inne og boksen beholder proporsjonene sine! Hold alt inne og du får en kopi.

3. Du styrer plasseringen med x og y verdiene i kontrollpanelet. Det samme gjelder høyde og bredde.

Hurtigkommandoer: (tekst markert med tekstverktøy) Ctrl+shift+. Ctrl+shift+,

- større skrift - Mindre skrift

6


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Fontmaler

Window > Type og tables > Characterstyles Velg new characterstyle. Du finner det ved å gå til menyvalget i høyre gjørnet over lynsymbolet. General: Gi den et navn feks Brødtekst Basic Character formats: Velg font, størrelse, sperring mellom bokstaver, linjemellomrom. Du kan også velge store bokstaver ved å gå på case og velge All Caps. Character Color: Velg farge

Tabulator type > tabs

Tabulator tabs: Type > Tabs Marker teksten legg inn tabulatorpilene der du ønsker å ha dem. Bruk på tastaturet til å skyte inn linjen.

Lag en mal for hvert ulike fontvalg du ønsker å bruke

Overskrift 1.

sdf jd jsdsd sd fjs ls lfsdj flsdk fsdl kf sdk sd fjsdjf sd fjsdkj. Fsdk fsdkfj sdkjf sdf jsdklsd sdk fsdlf sdkflsd klf sdkfsd:

- Underpunkt 1 - Underpunkt 2 - Underpunkt 3

2. sdf jd jsdsd sd fjs ls lfsdj flsdk fsdl kf sdk sd fjsdjf sd fjsdkj. Fsdk fsdkfj sdkjf sdf jsdklsd sdk fsdlf sdkflsd klf sdkfsd:

Du kan også lage tab maler under Paragraph styles.

7


Adobe InDesign CS3

TEKSTFLYT hente opp tekstflyt-meny: vindu, tekstflyt (text wrap) For å slå av og på tekstflyt må riktig objekt være markert Du kan skrive rundt objekter eller baner, eller overskrive disse

I n n f ø r i n g

GJØRE OM TEKST TIL OBJEKTER Marker teksten, velg: Type > Create Outlines Lar deg jobbe med teksten som objekt. Hver bokstav blir et redigerbart objekt. TEKST LANGS EN BANE Når du har tegnet en bane kan du skrive langs denne marker banen, hent opp verktøyet: verktøy for tekst langs en bane, (ligger skjult under tekstverktøy). Sett tekstmarkøren på banen og klikk. Du må treffe banen nøyaktig for å få lov til dette.

er et ek s

em

l pe

på tekst lan

gs en ba ne.. ...........

De tte

Oluptat, quam velisi bla facidui ssectet numsan ver alisit praesto del ipisl ut ad magna facing ex eum in henisi ex ex ea

VELGE LAYERS SOM LIGGER UNDER ET ANNET LAYERS Hold inne: ctrl, fn og alt og trykk med venstre musetast.

8


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Fyll og strek

Fargepaletten

Husk! Et objekt må altid være markert for at du skal kunne endre fargen. Tekst må markeres med tekstverktøyet

Her kan du angi fargen med CMYKverdier eller verdier fra andre fargesystemer.

Du kan velge mellom lineære eller sirkulære forløpninger. Fargene du vil ha drar du inn i forløpningspaletten og justerer overgangene. For å angi retningen bruker du forløpningsverktøyet fra verktøymenyen.

1. Fyll og strek ligger i verktøypaletten og lar deg velge fyllfarge og strekfarge på objektene dine. Den som ligger øverst er aktiv.

I Du kan både redigere fyllfarge og strekfarge på teksten. Eller redigere fyll og strekfarge for selve boksen. I eksempelet over er teksten svart og tekstboksen gjennomsiktig uten ramme.

Ved å velge ny farge eller ny forløpning fra palettmenyen, kan du legge til nye farger i fargepalletten.

9


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Bildeboksen Bruk filen orkide.jpg

Bildeboksene kjennetegnes av et diagonalt kryss. En bildeboks er en ramme du fyller med ulike bildefiler. Støttede filformater: psd, eps, jpg, tiff m. fl. Med boksen markert velger du: File - Place

I kontrollpanelet kan du finne hurtigknapper for formattering av innholdet i en ramme. Du finner de same valgene under: Object - Fitting

Hurtigkommando: Ctrl+D Husk! Svart pil for å flytte hele bilderammen. Hvit pil for å flytte på bildet innad i rammen.

Du kan også tegne egne rammer med penneverktøyet eller klippe og lime fra annet vektorprogram som Illustrator.

10


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Sidehåndtering

Maler

Sidetall

I sidepaletten har du oversikt over sidene dine. Det er lett å legge til en ny side ved å klikke på knappen ved siden av søppelkassen. Ved å dra en eksisterende side ned og slippe den på samme knapp får du en kopi.

I den øverste delen av sidepaletten kan du lage maler for oppsett. De elementene du legger inn her vil havne automatisk på alle sidene.

Lag en tekstboks, og velg ønsket format og justering på teksten.

Husk! Shift holder elementene proporsjonale og gjør at du kan flytte i 90 og 45 grader. Alt lar deg forme figurer fra senter.

Du legger en mal til en side ved å dra å slippe den på den aktuelle siden.

Velg: Type - Insert Special Character - Markers - Current Page Number. På malsidene vises disse tallene som f. eksempel en stor A.

Husk! For å markere objekter fra malsiden må du holde Ctrl+shift inne.

11


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Oversikt over ulike menyvalg

FILE Document setup - Bestemmer format og om du skal ha enkelt eller dobbeltsider LAYOUT Margins and colums - Bestemmer marger og kolonner (bestem dette i Masterpages ved først å trykke på AMaster eller insert new master) TYPE (For tekstvalg) obs! det må være opprettet en tekstboks eller bane for at du kan skrive inn tekst. Change case - Endre mellom små og store bokstaver Tabulator tabs: Type > Tabs Marker teksten legg inn tabulatorpilene der du ønsker å ha dem. Bruk på tastaturet til å skyte inn linjen. Glyphs De ulike skrifttengene du kan velge mellom. Insert special caracters Sidetall (plaseres på A-master, lag først en tekstboks) - markers - current pagenumber OBJEKT Arrange - Sende elenter fremmover eller bakover i layers

WIEW Displey performence Endre til high quality hvis du ønsker å se bildene skarpt, men da blir det også tregere å jobbe med dokumentet. WINDOWS Links viser oversikt over bildene som brukes. Og om de er aktive. Objekt and layout -- Align - Brukes for å få elementer på linje -- Navigator Brukes til å navigere seg rundt på detaljer -- Pathfinder - Brukes til å lage/endre former -- Transform - Legge inn eksakte størrelser Gradient - gradering fra en farge til en annen Stroke - Bestemmer tykkelsen på en ramme Swatches - Fargepalett Text wrap - For at tekst skal forskyves hvis det er over et bilde Paste in place: For å lime inn nøyaktig samme sted. Hold inne: Shift, ctrl, alt og v. Send to back/front: Høyreklikk musa > arrage > Fitt contest to frame: Høyreklikk musa > Fitting > Fit content proportionally

12


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Klargjøring før trykk preflight (Package) Det lurt å preflight(e) (Package) dokumentet før man går over dokumentet for en siste gang. Da lages det en mappe som inneholder 1.indesigndokumentet, 2.bildemappe og 3.fontmappe. Slik unngår man at det mangler bilder eller fonter hvis man skal inn i dokumentet senere. Bilder Alle bildene skal være samlet i en mappe. Alle bilder skal være CMYK. Dette kan kontrolleres ved å bruke Preflight –funksjon (under File). Gå på Links an Images og sjekk at alle bildene er aktive og at de er Tiff og CMYK. Er de ikke det må de åpnes i Photoshop og endres der. Fontene Fontene kan også sjekkes ved å bruke. Preflight. Alle fonten som er i bruk skal være samlet i en mappe. Hvis man får advarsel når man saver høyoppløst pdf, har programmet problemer med fonten. Dette må løses før det sendes til trykk. Kontroller at det ikke finnes andre fonter i dokumentet. Styr fontene via Character Styles. Lag en Stylesheet for hver (font/ størrelse) som brukes i dokumentet og

gi dem navn. Eks: Store overskrifter, små overskrifter, brødtekst, ingress, etc Farger Alle cmykfarger må kontrolleres legges inn i forhold til en fargevifte. Finn de fargene som dere ønsker i vifta og slå inn cmykverdien. Dobbeltsjekk at dere har slått inn riktig verdier. Fargepaletten i Indesign-dokumentet skal kun inneholde de fargene som brukes i brosjyren. Alle andre farger slettes. Utfallende Alle bilder og designelementer må legges utfallende.

Save høyoppløst pdf til trykkeri (FILE >EXPORT>PDF) General x All Marks and Bleed Marks: X All Printer`s Marks Bleed and Slug: 2mm på alle Export Save lavoppløst pdf til korrektur (dobbeltsider) smalest File Sice X All X spread Export

Tekst Bruk ”Show hidden Characters” for å kontrollere linjeskift, orddelinger, mellomrom mellom ord. Det aller siste som gjøres er å gå over orddeligsfeil. Prøv å unngå orddelinger ved å flytte jele ord ned til neste linje hvis mulig.

13


Adobe InDesign CS3

I n n f ø r i n g

Links

Package

PDF

InDesign lenker bilder til dokumentet. Du finner en oversikt over bildene i linkpaletten. Dersom du flytter på bildene eller dokumentet vil det komme en rød varseltrekant som indikerer at koblingen ikke er i orden.

For å samle alle bilder og fonter i samme mappe som dokumentet velger du:

Er dokumentet ditt ferdig og du vil sende det til trykk eller til andre bør du eksportere det til Pdf-format.

File - Package Hurtigkommando: Ctrl+Shift+Alt+P

Velg: File - Export Husk! Du må eksportere med høy oppløsning for print og trykk.

Husk! Skal du sende dokumentet ditt til andre er det ikke noe verdt uten bildene. Da må du eksportere det til PDF.

14

InDesign kurshefte nr 1  

InDesign kurshefte laget av MK-lærer Torun Mørkeseth Karlsen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you