Page 1

björklidens golfklubb

|

tidning för medlemmar och suppor trar

|

n r 3 d e c . 2009

  å r g .

25

ett framgångsrikt kvartssekel trevlig golfresa till skottland

Fler tee för festligare golf!

grannar med gröna fingrar

Intressant förslag från Bodaholms banarkitekt


Sponsorer   och   samarbetspartners Tag chansen att synas ordentligt! Annonsera i Arctic Golf. Tidningen kommer ut med fyra nummer om året. Upplagan är drygt 8.000 exemplar per nummer.  Merparten av klubbens medlemmar finns i Storstockholm. Kontakta kansliet för mer information, tfn 08-564 888 38.

SAMARBETSPARTNERS Björklidens GK strävar efter att samarbeta med olika golfklubbar, hotell med flera. Nedan och på klubbens hemsida framgår vilka vi hittills har utbyte med och vilken rabatt du erhåller. golfhotell

Hotell Fjället, Björkliden: 15 % rabatt (gäller även under vintern)

Stockholm-Bromma Flygplats

golfklubbar

Sigtunabygdens GK: Innehavare av spel­­­rätt på Bodaholm erhåller 50 % och Björklidens GK:s Riksmedlemmar 25 %  green­fee­rabatt.
Medlemmar i Sigtunabygdens GK erhåller 50 % greenfeerabatt på Bodaholm.
Gäller måndag-torsdag fram till kl. 14.00. På följande golfklubbar får medlemmar i Björklidens GK 20 % rabatt på ordinarie greenfee: Arvidsjaur GK Gällivare-Malmbergets GK Haparanda GK Kiruna GK Krokom GK Lycksele GK Meri-Lapin GK Piteå GK Porjus GK Robertsfors GK Skellefteå GK

INNEHÅLL 4 2010 fyller vi 25 år! 6 Gäckade drömmar om en Stockholms­bana blev Bromma Golf och Bodaholm 7 Årets Golfklubb 2005 Golf mitt i stan Några av klubbens 45 000 medlemmar 8 Bodaholm, byggd för framtiden 10 Fram för fler tee 11 KM & Golfstar Masters 12 Med ”Ryan” till Skottland 14 Goda grannar:  Björklidare planterar gärna plantor från Plantagen 15 Gene’s page:  Shorten Your Game For More Fun

ARCTIC GOLF Björklidens Golfklubb Kvarnbacksvägen 28 • 168 74 Bromma Tfn 08-564 888 30 • Fax 08-564 888 33 Hemsida: www.bjorklidensgolfklubb.se E-post: info@bjorklidensgolfklubb.se Ansv. utg. Guy Eriksson Redaktörer Guy Eriksson, Mats Ödman Produktion MediaCraft Information AB Tryck Dahlströms Tryckeri, Nyköping Annonser Kansliet, tfn 08-564 888 38 MediaCraft Information AB, tfn 0155-28 64 63 Redaktionen ansvarar endast för beställt material. Eftertryck, helt eller delvis, kräver tillstånd från redaktionen.

Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

fortsätter. Antalet medlemmar i golfklubbarna minskar, dock inte dramatsikt – men osämjan ökar. Göteborgs Golfdistrikt införde förhöjd greenfee för vissa klubbar, bland annat Söderköping och Vikbolandet, som tvingades betala 200 kronor mer i greenfee än övriga golfare vid besök i västra Sverige. Agerandet andas desperation och dåligt omdöme. Det kan aldrig vara en lösning att införa särskiljande restriktioner och pålagor för ett stort antal av landets golfare. Sådana påhitt sprider ett löjets skimmer över golfsporten och påverkar sannolikt rekryteringen negativt. Söderköpings GK har anmält Göteborgsdistriktet och ingående klubbar för otillbörlig kartellbildning. Det ska bli intressant att följa utslaget. turbulensen inom golfsverige

ställt till det – igen! I sin iver att få Ryder Cup till Sverige vill SGF bland annat visa att Sverige har en funge­rande tävlingsverksamhet på internationell nivå. Därför avser man att satsa på en Europa­ tourtävling för damer och Scandinavian Masters. Men det kräver att svenska golfklubbar under åtta år betalar 20 kronor per medlem och år till SGF utöver normal förbundsavgift (trots att man sålt Scandinavian Masters till Bro Hof )! För vår del handlar det om mer än en miljon kronor, pengar som kan användas på ett mycket mer konstruktivt sätt i vår egen verksamhet. Från Björklidens GK säger vi ett bestämt NEJ! Ryder Cup kan vara spännande för hängivna golfare, men är inte värt miljonbelopp för oss. Därför får tävlingen njutas från tevesoffan, vilket säkert går lika bra. också svenska golfförbundet har

Framsidan: Drivingrangen på Bromma Golf i vinterskrud  Foto:  Lottie Neumüller.

2

Ä

nnu ett intressant golfår kan läggas åt sidan. Björklidens GK har fortsatt att vara uppskattad av medlemmarna och nästa år kan vi glädja oss åt att få fira 25-årsjubileum. Årets stora händelse var den officiella invigningen av Bodaholm. Banan har etablerat sig som ett uppskattat alternativ i området norr om Stockholm och antalet greenfeegäster blev fler än vi vågat hoppas på. Finishen på de 18 hålen är av högsta klass och sådant sprider sig snabbt! Vår citynära anläggning i Bromma håller ställningen som Sveriges största utbildningsplats. Närmare 1 000 personer har under året fått någon form av utbildning i klubbens regi. Svårslaget! Vårt tredje ”ben”, Björklidenbanan, lockar många långväga gäster. Så också i år. Besökare från bland annat Argentina, Japan och Sydafrika har skrivit in sig i greenfeeboken och kan nu stoltsera med att ha spelat en av världens 100 mest spektakulära banor!

2010, året då Björklidens GK fyller 25 år! Klubben bildades 4 februari 1985, en klar och kall vinterdag i Björkliden. Jubileet kommer att firas på många olika sätt under året. Många har haft synpunkter på våra attraktiva medlemsavgifter och vår relativt sett höga medlemsantal, men betänk att drygt 45 000 golfare har varit medlem i klubben någon gång under de gångna åren! Vi törs därmed ödmjukt påstå att vi bidragit mer till rekryteringen av nya golfare än vad ett eventuellt Ryder Cup i Sverige skulle innebära. vi ser fram emot

God Jul och Gott Nytt Golfår!

Guy Eriksson, ordförande 3


klubben 25 år

klubben 25 år

2010 fyller vi 25! text: mats ödman

En av Sveriges mera bemärkta golfklubbar och en frontkämpe för golfen som folksport fyller kvartssekel nästa år. Inför jubileet finns anledning att påminna om några av de gångna årens höjdpunkter fram till dags dato. V   ärt uppmärksamhet är också att klubbtidningen Arctic Golf är lika gammal och att vår citynära anläggning Bromma Golf samtidigt firar tio­årsjubileum!

Låt oss först som sist slå fast att Björklidens Golfklubb inte är någon dussinklubb. Har aldrig varit och kommer förhoppningsvis aldrig att bli någon sådan. När klubben föddes var det utifrån en tanke om att öka intresset för fjäll­ anläggningen uppe i Björkliden, som på den tiden var en del av SJS Hotell. Ribban lades högt och i planerna ingick redan från start att väcka liv i den saligen avsomnade golfbana som hade förstrött de så kallade dollarturisterna på 1920-talet och trettio år framåt uppe i Björkliden. Året var 1985, den 4 februari närmare bestämt, och platsen Hotell Fjället vid Björklidens Turiststation. En av initiativtagarna var vår nuvarande ordförande Guy Eriksson. En annan som var med och startade klubben var Gunnar Engström, mångårig medlem i styrelsen och kassör i klubben. – Vi som ingick i den första styrelsen förstod redan då att klubben hade potential att låta tala om sig och hade attraktionskraft. Samtidigt var det viktigt, då liksom nu, att fylla medlemskapet med mervärden av olika slag. Ett sådant mervärde är den fina golfbanan i Björkliden. För några år sedan blev den utsedd till en av världens hundra mest spektakulära! Vi satsade också redan från början på utbildning och tävlingsverksamhet, berättar Guy. 4

mera långlivad är andra kanaler, dels bidrar tidningen till att skapa och vidmakthålla en klubbanda. Dessutom har den varit ett viktigt språkrör för att föra ut klubbens åsikter om olika företeelser i Golfsverige. Vår klubbtidning föddes 1985, endast några månader efter det att Björklidens Golfklubb officiellt hade bildats. Också tidningen firar med andra ord 25-årsjubileum! För den som inte känner till klubbens historia kan nämnas att Björklidens Golfklubbs medlemstidning haft – och har – mycket gott renommé och har både citerats och uppmärksammats. första spadtaget togs 1986. Det skulle

Samepojkar som gick caddie åt ”dollarturisterna” i Björkliden på 1920-talet var ettmycket exo­tiskt inslag.

En utslagsplats kvar från de ursprungliga sex hålen finns fortfarande kvar. I bakgrunden hål 6 på den nuvarande banan.

Medlemsantalet ökade snabbt och steg till över 6 000 bara efter några år. Samtidigt började framför allt storstadsklubbarna att få problem med medlemsflykt till andra klubbar. Björklidens Golfklubb fick klä skott för detta och Björklidenmed­lemmar var plötsligt inte välkomna på vissa golfbanor, framför allt i Stockholm, Skåne och Halland. Klubben redde dock ut stormen och de heta känslorna svalnade så småningom. Någonstans insåg väl de flesta att Björklidens Golfklubb, tvärtemot vad som framförts i debatten, tillförde nya medlemmar till andra klubbar i stället för att ta medlemmar från dessa. Medlemmar i Björklidens Golfklubb utgjorde dessutom en betydande intäktskälla genom greenfeespel, visade det sig snart. Tack vare generösa utbildningsinsatser har ett oräkneligt antal golfspelare fått sin utbildning i Björklidens Golfklubb och så småningom, när det intresset visat sig bestå, valt att gå med i en klubb närmare hemmet. Uppskattningsvis har ungefär 45 000 golfarespelare nå-

gon gång varit medlemmar i Björklidens Golfklubb sedan starten! I dag ser vi ett växande antal klubbar som i jakt på medel för att klara sin likviditet lockar med ibland extremt låga medlemsavgifter. Någon utbildningsverksamhet förkommer sällan och några fördelar annat än att få tidningen Svensk Golf och rätten att spela på andra banor ger inte ett sådant medlemskap. I många fall försöker klubbar med sviktande ekonomi bättra på sin likviditet genom att erbjuda distansmedlemskap, men det är ingen hållbar strategi i ett längre perspektiv. Björklidens GK:s bestämda uppfattning är att en golfklubb hela tiden måste göra medlemskapet så attraktivt och intressant som möjligt, att ge medlemskapet ett mervärde, Det skapar samhörighet och känsla för klubben. klubbverksamheten är tidningen Arctic Golf. Dels går tidningen ut till samtliga medlemmar och är i egenskap av pappersburet medium ett viktigt inslag i

Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

dröja till 1989 innan golfbanan uppe i Björkliden stod klar. Då var det världens nordligaste, ritad av Sune Linde. Nu finns en nordligare bana i Norge. Hur som helst är den definitivt en av världens vackraste golfbanor, utlagd i en betagande vildmarksnatur med den berömda Lapporten i fonden och Torneträsks blåa vattenspegel nedanför. Den som spelar på Björkliden Arctic Golf Course för första gången noterar framför allt två saker: det finns inga bunkrar och banan är överraskande bra och trevlig för att ligga norr om polcirkeln. En bonus är att man sommartid kan spela golf dygnet runt! i Mellansverige, framför allt i Stockholmsområdet, stod en sydligare bana högt på önskelistan. Första försöket gjordes redan 1990, då klubben undersökte möjligheterna att bygga en 27-hålsbana vid Örby Gård i Sigtuna kommun. Skånelaholm också i Sigtuna kommun, fick inte bygglov på grund av fornminneslämningar och rara biotoper i området. Längst nådde klubben genom nyttjanderättsavtal med Johannesbergs Golf & Country Club vid Arlanda. Den anläggningen fick emellertid ekonomiska problem och försattes i konkurs. Dock hölls alla Björklidenmedlemmar som betalat in pengar i projektet skadeslösa genom att Björklidens GK kollektivt gick in med pengar. För att bereda medlemmarna möjlighet att spela golf till en högst överkomlig summa tecknade Björklidens Golf-

Björkliden Arctic Golf Course i ett fågelsperspektiv. I fonden den berömda Lapporten.

med merparten av medlemmarna

Arctic Golf • nr 3 december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Framsidan av det första numret av Arctic Golf, som bestod av fyra sidor. 5


klubben 25 år

klubben 25 år

Gäckade drömmar om en Stockholmsbana blev Bromma Golf och Bodaholm

Föreningen Golfjournalisterna hedrade klubben:

klubb under flera år i stället avtal med andra klubbar, i Stockholmsområdet med PGA National Kungsängen, i närliggande Sörmland med Sundbyholms G & C C samt i Göteborg med S:t Jörgen och Lerjedalens GK.

Regelbundet utser föreningen Golfjournalisterna Årets Golfklubb. Hedersbetygelsen är ett kvitto på att den utvalda klubben har utmärkt sig på ett sätt som är till golfsportens fromma. För Björklidens Golfklubbs del var det insatserna för att bredda golfsporten och för det idoga arbetet med att skola generation efter generation till nya golfare med allt vad det innebär av kurser och tävlingsverksamhet som renderade utmärkelsen. ”Den fula ankungen har fått skrud” konstaterade föreningens ordförande, journalisten Leif Larsson i sitt tal och syftade då bland annat på de tuffa år då klubben var en ”hackkyckling” för golfetablissemanget. Leif Larsson lyfte särskilt fram klubbens strävan att ständigt utveckla verksamheten och aldrig vika från ambitionen att etablera nya golfbanor. ”Nej, vi ger aldrig upp!” underströk Guy Eriksson i sitt tacktal.

haft en duktig tourspelare som medlem? Hon heter Malin Burström, kom från Helsingborg och tog sig in på damernas Europatour 1992, endast 21 år gammal. ”Björklidens GK är en frisk fläkt i Golfsverige och dessutom är det roligt att representera världens nordligaste golfklubb. Jag tycker det ska bli kul att få berätta för mina medtävlare om min klubb och vår spännande Björklidenbana”, berättade hon för Arctic Golf när det begav sig. Malin återkom regelbundet i Arctic Golf och skrev om sina insatser och gav också tips och råd. Sin första seger tog hon i Aspeboda Ladies Tour 1990, en tävling på Telia Touren. Den senaste kom 2001 på Gefle Ladies Open. visste du att klubben

för femton år sedan var det 10-årsjubi-

leum och stor fest. Redan i samband med invigningen av Björklidenbanan den 12 augusti 1989 fanns många ”kändisar” med på arrangemanget för att man tyckte att klubben var annorlunda och rolig. Det har genom åren inneburit att många välkända namn har lagts till i medlemsregistret och synts ute på banorna. Många av de här medlemmarna har närmare presenterats i Arctic Golf. Tioårsjubileet firades med stor fest på ”hjulångaren” Dixie Queen i Stockholm. En av gästerna ”höll låda” på ett särdeles njutbart sätt: medlemmen Rymond Björling, sonson till Jussi Björling, som alltså för operatraditionen vidare. utveckling blev Bromma Golf, som stod färdig år 2000. En viktig milstolpe i vår verksamhet och en mycket välbesökt träningsanläggning och golfbana.

Raymond Björling sjunger Till havs, ett av farfar Jussis paradnummer. Nästa stora satsning blev Bodaholm, som lovar mycket och som växer i anseende ju fler som spelar den. Enligt banarkitekt Peter Chamberlain har Bodaholm potential att bli en bana av yppersta klass. Den officiella invigningen skedde i slutet av maj i år.

Några välbekanta ansikten. Dick Wejhem (överst) hade hand om klubbens aktiviteter åren 1991-1999. Lottie Neu­müller var först klubb­chef 2000 -2002 och axlade sedan ansvaret för klubbens aktiviteter och tävlingsverksamhet ett par år. Peter Ellqvist anställdes som klubbdirektör 2004 och slutade 2008 för att bli klubbchef för en nystartad golf­anläggning i Ukraina.

Årets Golfklubb 2005

Guy Eriksson tar emot utmärkelsen  Årets Golfklubb av Leif Larsson, ordförande i sammanslutningen Golf­journalisterna.

Golf på G mitt i stan

Stämningsfulla julkonserter

Några av klubbens 45 000 medlemmar Redan när Björkliden Arctic Golf Course invigdes den 12 augusti 1989 hade klubben många välkända personer som medlemmar och deltagare i invigningen. De flesta av dessa har under årens lopp presenterats i Arctic Golf. Första reportaget gjordes om ishockeylegendaren Börje Salming. Här följer en lista på några övriga bemärkta klubbmedlemmar: Klasse ”Banarne” Möllberg (ar-

tist), Ove Bengtson (tennisspelare, Davis Cup), Janne Boklöv (backhoppare, uppfann V-stilen), Janne Schaffer (gitarrist, kompositör), Nicklas Kulti (tennisspelare), Stig Strand (utförsåkare, kommentator), Alexan­dra Charles (nattklubbsdrottning), Björn J:son Lindh (musiker, kompositör), Peter Wallin (landslagspelare ishockey), Sten-Ove ”Putte” Ramberg (landslagsspelare fotboll och bandy), Olof Skipper (”golfguru”), Magnus Ohlsson (seglare), Staffan Schmidt (TV-hallåa), Raymond Björling (operasångare), Lasse Lönndal (artist), Lasse Anrell (krönikör), Robert Burakowsky (ishockeyspelare), Henrik Dafgård (friidrott), Mats Jankell (TV-producent), Stellan Sundahl (artist), Jonnie Fedel (fotbollsspelare), Jonnie Lonn (illusionist), Stefan Blomqvist (musiker), Robert Wells (musiker, artist), Robert Blomqvist (sportjournalist), Steffo Törnqvist (journalist, nyhetsankare, författare), Per Eggers (artist), Lasse Åberg (multikonstnär), Anna Book (artist), Pia Johansson (artist) och Christer Björkman (schlagergeneral), Janne Lundqvist (tennislegendar).

ett stort steg i klubbens

6

Under de senaste sex åren har Björklidens GK varit delaktig i en högtidlig och uppskattad julkonsert, signerad medlemmarna Janne Schaffer, Björn J:son Lindh och Stefan Blomqvist. Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Avsyning med Stockholms stads fastighetskontor av området för den tilltänkta niohålsbanan vid Bromma flygplats.  Året är 1997. Den 22 december samma år togs första spad­ taget. Drivingrangen smygöppnade den 7 augusti 1998 och den 12 augusti 2000 invigdes anläggningen med festivitas och gamman och med premiärtävlingen Bromma Take Off. Arctic Golf • nr 3 december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

TV4:s Steffo Törnqvist gillar Bromma Golf. 7


klubben 25 år

klubben 25 år

Helrätt satsning, trots avmattning inom golfen

Bodaholm, byggd för framtiden

Från åkermark till golfbana på mindre än fyra år…

text: mats ödman

Redan tidigt i klubbens historia stod det högt på önskelistan att anlägga en 18-hålsbana i Stockholmsområdet, eftersom en mycket stor del av medlemmarna fanns här. Så är det fortfarande och att det förhåller sig på det sättet kan ha flera förklaringar. En är att det finns ovanligt många i Stockholm som på grund av olika skäl inte har möjlighet att spela på sin hemmabana särskilt ofta. Det kan bero på arbete, familj, andra fritidsysselsättningar med mera. En annan anledning är att det ofta är mycket dyrt att bli medlem i Stockholmsklubbarna och väntetiderna har varit långa. Att då kunna bli medlem i Björklidens Golfklubb har många ansett vara en stor fördel. Förvisso har det alltid funnits andra alternativ, men flera av medlemmarna har vittnat om att de gillat Björklidens Golfklubb för att den är annorlunda och har vågat ta strid för en mer demokratiskt inriktad golf. styrelsen har således länge arbetat

för att försöka skapa en egen golbana i området, en bana som ska hålla hög kvalitet, men inte ”kosta skjortan”. Allt i enlighet med parollen Golf åt alla! Ett första steg togs med Bromma­ anläggningen, som genom sitt citynära läge, rika träningsmöjligheter och slopade nio­hålsbana har blivit en formidabel succé. Med Bodaholm har klubben nu också en 18-håls fullängdsbana, vackert utlagd strax väster om Arlandastad. Banarkitekt är Peter Chamberlain, som tillhör vårt lands främsta golfbanearkitekter. Han blev omedelbart förtjust i läget, som med sin varierade topografi och växling mellan böljande åkerfält och insprängda skogsöar kunde bli en perfekt utgångspunkt för en golfbana med höga ambitioner. 8

Från början ritades två 18-hålsbanor, en med potential att bli en mästerskapsbana, och en bana som skulle passa alla från nybörjare upp till duktiga spelare. Men konjunkturerna blev som bekant sämre, samtidigt som golfintresset mattades. Också Björklidens Golfklubb har fått rätta sig efter detta och det är skälet

Such a nice course, beati­­ful­ly fitted in the landscape. I really enjoyed playing it. Förre tourspelaren, ”Mr Trick Golf ” Noel Hunt, som visade upp sina konster vid den officiella invigningen av Bodaholm den 30 maj 2009. till att det i dag endast finns en golfbana i Bodaholm. Dock är planerna på en andra bana inte skrinlagda. När tiden är mogen är det tänkt att också denna ska byggas. En viktig sak när det gäller Bodaholm är att klubben äger marken. Det är en stor trygghet. Bodaholm artat sig bra, eller till och med över förväntan när det gäller antalet greenfeegäster. Lagom till den officiella invigningen i år har banan ”satt sig” ordentligt och har i år bjudit på fantastiskt fina greener och utmärkta fairway. Det har också avspeglat sig i antalet spelade rundor, som hela tiden ökar i takt med att banan blir mera allmänt känd. En golfbana i perfekt kondition, med varierade och intressanta hål, har alla förutsättningar att bli välbesökt! Till banans fördelar hör också att inträdesavgiften är mycket låg ställt i jämförelse

med andra näraliggande banor, endast 10 000 kronor. klubbens styrelse ser framtiden

an med stor tillförsikt även om det finns anledning att, precis som alla andra, ha extra koll på kostnaderna just nu. Golfintresset kommer att börja växa igen, det finns redan tecken som tyder på detta, konjunkturen spås vända uppåt med början 2010 och de golfklubbar som klarat övervintringen kommer åter att våga satsa för framtiden. För Bodaholms del innebär det att banan kommer att ”trimmas” ytterligare, att det kommer att anläggas lite fler hinder för att öka utmaningen och att faciliteterna runt omkring får en rejäl översyn. Samtidigt finns långt gångna planer på att bygga bostäder på klubbens mark, i direkt anslutning till golfbanan. Läget är perfekt för den golf­intresserade: bo alldeles invid banan, ha Arlanda flygplats ett stenkast bort och fem minuter till motorvägen mot centrala Stockholm. Bodaholm är redan ett lyckat projekt och en pärla i Storstockholms utbud av golfbanor.

Så här såg Europas längsta drivingrange (500 meter) ut den 11 december 2002. I augusti 2007 skulle Scandinavian Longdrive komma att avgöras här – med hela Europaeliten på plats! Då var också nio hål klara och resterande nio på gång.

Här har entreprenören Göran Larsson från Golf & Trädgård märkt ut var 16:e tee ska anläggas. Fotot är taget den 22 juli 2005.

som golfbana har

Hösten 2005 satte banbygget igång och redan i slutet av sommaren året efter gick det att ”smygspela” på Bodaholm. Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

2009 står en fullfjädrad 18-hålsbana klar. Bodaholm har fått mycket beröm av alla typer av spelare och golfjournalister för att den är vacker och omväxlande och mycket välskött. Den som ännu inte spelat Bodaholm har mycket att se fram emot. Foto: Mats Ödman. Arctic Golf • nr 3 december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

9


roligare golf

klubben

Fram för fler tee! Hög tid att göra golfen roligare för fler spelare

Två av idrottsårets höjdpunkter

KM & Golfstar Masters text: mats ödman

text och foto: mats ödman

Peter Chamberlains, som har designat Bodaholm, missionerar om att göra golfen jämlikare och roligare. Hans förslag är att använda fler tee. Det ligger helt i Björklidens GK:s linje ”golf åt alla” och klubben delar Chamberlains inställning.

laren 70 meter (35 %) efter motsvarande herre. Efter sitt andra slag ligger damspelaren 105 meter kortare (33 %), och så vidare. Damspelaren hamnar i snitt runt 25 procent kortare än herrspelaren. och andra fakta kan man räkna hur lång en bana bör vara från röd tee för att vara rättvis. Har banan par 72, fyra par 3-hål, tio par 4-hål och fyra par 5-hål klämmer en bogeygolf­ande dam iväg bollen (fulla slag) 4 910 meter. En bogeygolfande herre når 6 300 meter. Det gör en skillnad i längd på hela 1 390 meter, eller 22 procent! Även om den genomsnittliga skillnaden för svenska golfbanor ligger på drygt 12 procent, så är det för mycket. Som exempel kan nämnas att vår egen bana Bodaholm har en skillnad mellan röd och gul tee på 17,5 procent. Slutsatsen blir, menar Chamberlain, att våra golfbanor skulle behöva kompletteras med tee som ligger längre fram. Så har man gjort på bland annat Vasatorps nya Tour Course, som har sex tee märkta efter hur lång banan blir: tee 67 (6 700 m) H: scratch tee 63 (6 300 m) H: hcp 1-4 tee 60 (6 000 m) H: hcp 5-9 D: scratch tee 57 (5 700 m) H: hcp 10-27 D: hcp 1-4 tee 51 (5 100 m) H: hcp 28-36 D: hcp 5-19 tee 47 (4 700 m) D: hcp 20-36 med ledning av dessa

Peter Chamberlain menar att dagens golfbanor i alltför hög utsträckning fokuserar på prestation och inte på spelglädje. Måttstocken är elitspelaren, inte ”vanliga” golfare (bogeygolfare med Chamberlains terminilogi), det vill säga de allra flersta som spelar golf. Medelhcp för alla åldrar ligger på 28,2 för damer och 20,8 för herrar och spannet mellan lägsta och högsta medelhcp är ungefär sex slag, enligt statistik från Svenska Golfförbundet. golfbanor? Enligt Chamberlain är medelsnittslängden från gul tee ungefär 5 700 meter och från röd tee 5 000 meter. Det gör en skillnad i längd på lite drygt 12 procent. Denna skillnad i avstånd är inte rättvisande för skillnaden mellan de som spelar från gul tee (vanligtvis herrar) och de som spelar från röd tee (damer, yngre juniorer, herr-/damseniorer och nybörjare), säger Chamberlain och ger ett exempel: Genomsnittliga drivelängden för bogeygolfande damer är 130 meter inklusive 20 meter rull. Lägger man till ett genomsnittligt andraslag på 115 meter inklusive 20 meter rull når man 245 meter (två fulla ”damslag” således). Samma längd når den bogeygolfande herren med en drive på 200 meter (genomsnittet ligger där) och ett mycket kort järnslag. För att en bogeyspelande dam ska nå in till mitten av green på ett hål som är 245 meter (par 4) får det heller inte ligga något hinder i vägen. Den manlige bogeyspelaren slår över hindret med sitt andra slag… Skillnaden mellan röd och gul tee är inte rättvis, anser Chamberlain och förtydligar med ytterligare siffror: Efter utslaget ligger den bogeygolfande damspehur ser det ut på landets

10

en golfklubb att anlägga en ny tee på 18 hål? Ungefär 324 000 kronor, enligt Chamberlains beräkningar. Till sist ger han några råd för roligare (mer hanterbara, men utmanande) golfbanor för den som inte är elitspelare: 1. Lyssna inte till elitspelare, de spelar ett helt annat sorts spel. 2. Definiera och analysera klubbens mål och inriktning. 3. Identifiera kunderna – interna såväl som externa.

Madam and (now) Sir – you can peg it up wherever you like! Fler tee ökar spelglädjen, menar Peter Chamberlain .

Traditionsenligt gick klubbmästerskapet av stapeln under aktivitetsveckan uppe i Björkliden i början av augusti. Meste klubbmästare i herrklassen (14 titlar!) heter Erik Westin (hcp 1,9) och är näst intill oslagbar enligt många. På senare år har han dock fått allvarlig konkurrens från sönerna Arvid (hcp 4,3) och Axel (hcp 4,5). Den förre ledde årets KM från början till slut och tog en inteckning i prisbucklan. Därmed detroniserade han sin pappa, som blev klubbmästare förra året. Erik fick finna sig i att spela andrafiolen, men slog i alla fall den andre sonen Axel, som hamnade på tredjeplatsen. En ren familjeangelägenhet med andra ord. I damklassen saknades fjolårsvinnaren Anna Appert-Lund. I stället placerade sig Kerstin Doyle (hcp 16,6) överst på prispallen efter en mycket stark slutspurt. Maria Wilhelmsson (hcp 19,6) tog andraplatsen och på tredje kom Maria Gustafsson (hcp 26,3). I klubbmästerskapet ingår Lennart Molanders Vandringspris, en poängbogey som i år vanns av Erik Govers (hcp 21). Erik samlade ihop 33 poäng på den svårspelade Björklidenbanan, ett poäng bättre än Bengt Olof Matsson (hcp 7,7). är att Björklidens GK möter Kiruna GK i matchspel. Priset är ett beryktat ”renhuvud”, och prestigen är stor. I år skulle Björkliden återerövra trofén… Det blev total förnedring: 8-0 till Kirunalaget! Nästa år spelas matchen på Björklidenbanan. Förhoppningsvis spelar vi bättre då. Tuppkammen växte i alla fall rejält på Kirunaspelarna, som med ett brett leende underströk att de ser fram emot nästa års möte! en annan populär tradition

vad skulle det kosta

på ”hemmaplan” är finalen i

Spel från damtee missgynnar bland annat ”bogeygolf­ande” damer visar statistiken. Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

våra Golf­ startävlingar ett huvudnummer. Redan att ta sig till finalen är en stor bedrift. Att sedan vinna Golfstar Masters är stort! Det klarade Jan-Åke Dahlskog. Med ele­gant spel och inprickad formtopp Arctic Golf • nr 3 december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Klubbmästarinna 2009, Kerstin Doyle. bemäst­rade han Bodaholmsbanan bäst och slog låghandicapparen Erik Westin med två slag och trean Jan Thufors med tre slag. Bästa dam blev Kerstin Doyle på åttonde plats. I B-klassen (poängbogey) vann Arne Lekström på lägre hcp före Gustav Löwing. Trea kom Wåge Windahl med 34 poäng, ett poäng efter de andra två. Brommamästare blev i år Jeanette Lindblad och David Hye Duke. Bodaholmsmästare blev vår pro Ida-Maria Billström och Tobias Berg.

Klubbmästare 2009,  Arvid Westin.

Golfstar Masters-mästare:  Arne Lekström i B-klassen (till vänster) och Jan-Åke Dahlskog, som vann A-klassen.

Tack alla sponsorer! Björklidens GK vill här framföra ett kollektivt tack till alla företag som sponsrat med priser till aktivitetsveckan. Se till att gynna dem när du får möjlighet. Det är de värda! Stort tack också till Kirunasonen Kenneth Holmblad, som år efter år ordnar fram detta fina prisbord! Coop Forum, Kiruna Delva, Lund El-Giganten, Kiruna Elkedjan, Kiruna Fjällräven Int., Örnsköldsvik Hemtex, Kiruna Intersport, Gällivare Intersport, Kiruna

Lapporten Stor­marknad,  Abisko Lundströms Maskin­affär, Kiruna Normark, Malung Nybergs Mek. Verkstad, Kiruna Outside Scandinavia, Alfta Selga, Kiruna Sven Hörnell AB, Kiruna Vildmar kshörnan, Kiruna

11


resor

resor

Med ”Ryan” till Skottland text och foto: göran börell, nyköping

Bor man i Stockholm och är sugen på att resa till Skottland för att spela golf finns ett utmärkt och ekonomiskt fördel­aktigt alter­nativ till Arlanda: att flyga från Stockholm-Skavsta flygplats utanför Nyköping. Här har irländska lågprisbolaget Ryanair ett av sina så kallade nav och flyger till mer än 40 destinatio­ner över hela Europa. En av dessa är Prestwick i Skottland. Här följer ett smakprov från två golfare som varit där, Göran Börell med kompisen Claes.  Äntligen satt vi där på Skavsta flygplats, förväntansfulla inför vårt lilla golfäventyr och med var sin öl i handen, för att flyga till Prestwick i Skottland. Nu skulle vi spela golf i golfens Mecka där ingen av oss spelat förut, varken jag eller Claes. Det kändes som ett riktigt golfäventyr. Min reskamrat är dessutom stor whisky-kännare, så han var extra uppspelt. Vi landade i Prestwick sent på kvällen och tog en droska till hotellet. I stort sett gick vi in i taxin på ena sidan och ut på den andra, för hotellet låg endast ett stenkast från flygplatsen, som i sin tur låg mer eller mindre mitt i byn. Prestwick är en liten stad på västkusten med runt 15 000 invånare och ligger precis vid vattnet. Runt staden finns ett 30-tal golfbanor, såväl mästerskapsbanor som enklare kommunala. Dock håller många kommunala banor hög klass. Vårt hotell hette Golf View Hotel, och hade endast sex rum och utsikt över en av de centralt belägna golfbanorna i byn. Det hade kunnat vara ett Pang i bygget (Fawlty Towers, ni vet), men så var det inte. Vi blev mycket väl mottagna av hotellets ägare och varje morgon serverades det en underbar och stadig frukost med bland annat egg and bacon. Det behövdes verkligen med tanke på de långa och kuperade banor vi sedan skulle komma att spela. spelade vi på Ayr Belleisle Golf Club. Klubbhuset är ett enormt

första dagen

12

Ayr Beleisle Golf Club, en parkbana med pampigt klubbhus. pampigt gammalt skotskt gods i traditionell stil. Dit tog det ungefär 20 minuter med taxi. Banan har karaktären av en parkbana och ligger oerhört vackert utefter kusten. Kvaliteten var mycket god och golfen fungerade hyfsat. Vi avslutade golfrundan med en riktigt stor hamburgare med, för England traditionella chips. Den här banan kan vi verkligen rekommendera. På hemvägen passerade vi igenom Ayr, en betydligt större stad med drygt 50 000 invånare. Där botaniserade vi i en specialbutik för Single Malt-whisky. Claes hade ögon stora som tefat. Besöket blev inte billigt för någon av oss; jag lade grunden till en liten ”Single Malt Collection” – Claes utökade sin med några rariteter! Eftersom det var lördag ägnades kvällen åt att ta en titt på Prestwicks ”night life”. Vi trodde i vår enfald att nattlivet i en sådan här liten by är lugnt och stilla, men oj vad vi bedrog oss! Vi får kanske anledning att återkomma till den delen av resan vid ett senare tillfälle… besökte vi Troon Lochgreen i närheten av Prestwick. Det är en anläggning med tre kommunala ba-

smal, kuperad, öppen för vind och kantad av små buskar där bollarna smet in och försvann. För min del spelade jag bort åtminstone åtta bollar. För Claes gick det betydligt bättre, så den sedvanliga bettningen vann han med stor marginal – vilket innebar gratis öl resten av dagen. Golfbanan byggdes i mitten på 1800­­talet. Den är privat och har ett kvoterat antal medlemmar understigande 500 (inkluderande damer och juniorer, påpekade pron). Kvaliteten över lag var extremt god. Sammanfattningsvis tycker vi båda att det var en alldeles underbar resa med god golf, bra arrangemang, härligt boende och inte minst ett fantastiskt väder. Vi hade inte ett moln på himlen under de tre dagarna och över 20 grader varmt.

Prestwick St Nicholas, en äkta linksbana och väldigt trevlig att spela.

Övervintra med våra pro!

nor, som ligger parallellt med varandra. Vi spelade en linksbana av rent ut sagt dålig kvalitet. Att sedan inte golfspelet fungerade särskilt bra för någon av oss gjorde inte saken bättre. Det finns betydligt bättre banor på samma avstånd från Prestwick! Kvällen blev tidig. Vi behövde ta igen förlorad sömn från lördagskvällen – och vi kunde ju inte komma hem till våra fruar och se ut som två pressade apelsiner i nian. golf var ojämförligt bäst. Den spelades på en alldeles underbar bana, Prestwick St Nicholas Golf Club. Detta var verkligen en äkta linksbana: sista dagens

Björklidens tränare är i full gång hela vintern. Daniel Olsson och Ida-Maria Billström håller till hos BudgetGolf i V   ästbergahallen. Markus Andersson (till höger i bild) kommer till viss del att också vara där, men har annars Bromma Golfhall som sin bas i vinter. Som medlem i Björklidens Golfklubb har du rabatt på utbildningar i båda hallarna, men i Bromma Golfhall får du dessutom rabatt på matthyra och hela klädsortimentet i golfshopen. Besök golfhallarnas hemsidor för att ta del av aktuella erbjudanden.

på söndagen

Golf V  iew Hotel har sex rum, vänlig personal och god mat. Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Golf • nr 3 december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

13


goda grannar

g e n e ’ s pa g e

Björklidare planterar gärna plantor från Plantagen

Shorten Your Game For More Fun

text och foto: mats ödman

I vår serie Goda Grannar har turen kommit till den granne som alla på väg till Bromma Golf först passerar: Plantagen. En bit längre fram, mitt emot deponin, ligger senaste tillskottet i området, Byggmax. Plantagen har funnits på den här platsen sedan 2005, så sannolikheten att många på väg till Brommaanläggningen har stannat till för att handla plantor, blommor eller kanske någon trädgårdsmöbel är stor. Faktum är att det blir en påtaglig ökning av besökare när golfsäsongen drar igång enligt att biträdande butikschefen André Mac-Donald.

osvuret är bäst! tillägger han, och då ligger Bromma Golf väldigt bra till. området är som nämnts Byggmax, en butik som är attraktiv för såväl professionella byggare som ”hemmapulare”. I lokalerna fanns sedan 1988 Volvo Flygmotor (som i början av 1990-talet bytte namn till Volvo Aero). Just här i före detta Lintaverkens lokaler, testades och renoverades flygmotorer. Verksamheten pågick fram till årsskiftet 2006/2007 och nedläggningen berörde närmare 450 anställda och var ett svårt slag för Brommaområdet. senaste tillskottet i

André Mac-Donald, biträdande butikschef på Plantagen vid Kvarnbacksvägen.

– Många som handlar berättar att de är golfare och tycker att det är alldeles utmärkt att ha Plantagen på vägen till eller från golf­anläggningen, säger han Där Plantagen nu ligger fanns tidigare ingenting och läget såg bra ut, men kunde enligt André ha varit bättre. Genomströmningen av kunder kan fortfarande förbättras, menar han, men tillägger att det blev skillnad när Byggmax öppnade. Precis som med andra specialiserade butikskedjor följer Plantagen ett givet koncept och Plantagenbutiker runt om i lander ser alla ut på i stort sett samma sätt. Just den här anläggningen har en butiks­yta på 7 500 m2 och här kan man köpa i stort sett allt som har med trädgården att göra – plus lite till. Nu när det närmar sig jul är det förstås julrosor och julsaker som dominerar på Plantagens julmarknad och butiken har fyllt på lagren med fågelfrö och talgbollar inför den stundande vintern. André spelar inte golf, deklarerar han, men tycker att det verkar roligt med golf. Men han är småbarnsförälder och familjen har segelbåt… och det är ingen bra kombination om man vill få tid att spela golf, konstaterar han och skrattar. Men 14

7 500 m2 butiksyta med allt för folk med ”gröna fingrar” (och andra också).

I Volvo Aeros gamla lokaler på vägen till Bromma Golf finns nu byggvaruhandeln Byggmax. Arctic Golf • nr 3 • december 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Do we play golf, or do we work at golf ? I know we work at our game by practicing, but isn’t the time we spend on a golf course supposed to be relaxing and enjoyable? Someone asked me once if I would rather play well or score well. I answered that I would rather play golf well. Scoring may reflect a good game, but it’s not any fun if you have to work hard to get that good score. In a study, the noted golf course designer and former professional player, Peter Chamberlain, suggested as much. Chamberlain suggests that we are making golf too hard to play for the vast majority of golfers. Note: You probably know that Peter is the designer of our very own Bodaholm. The majority of golfers who play in Sweden are bogey golfers or higher. Those golfers are beginners, women, men, juniors and seniors. In other words, golf courses may be making golf too hard for the majority of their customers. How? By maintaining longer golf holes. Are there some par 4 holes where the majority of men members need a fairway hybrid or a long iron to get on the green in regulation? Do the female members need one extra shot to reach some greens? In the club’s rush to have ”championship” golf courses, we have lengthened the yardage. But by doing so we have developed a reputation that golf is too hard to play, too hard to learn and takes too much time. golf from its very beginning was never meant to be anything more than a relaxation. Golf, in essence, is taking a stroll through the countryside, while hitting a rock with a stick along the way. It was never intended to be hard. Yet, if you ask juniors, women and seniors why they don’t play, the number one response is ”Golf ’s too hard” and secondly that playing time is too long.

Arctic Golf • nr 2 juni 2009 • årg. 25 • www.bjorklidensgolfklubb.se

If golf is to grow, we must make it attractive to all possible players (and future members). The idea is to get people playing the game and then rewarding their efforts. Chamberlain suggests that a ”new” forward tee on holes that warrant one is one way to accomplish this. Forward tees will allow beginners to experience all the benefits of the fresh air, the nature, the walk and the camaraderie that the game offers. Forward tees will allow the people already playing the game, young and old alike, better opportunities for success. There are some thoughts that the future golf course will be built shorter in yardage or made up of only 9 or 12 holes. This is a way to reduce the playing time of a round of a round of golf. Existing golf courses could accomplish basically the same with the addition of a forward tee, especially on the longer par 4 holes. Of course, the stigma of playing from forward tees is something that must be addressed. Golfers already are supposed to play from the designated tees according to their handicaps. Studies are show-

ing however, that while we are playing to our handicaps, we may not be playing to our capability. Some golf courses in Sweden have as many as seven tee boxes to match a player’s game. The idea of the designated tee area is not to label a golfer’s lack of ability. It really is a guideline to help the player enjoy their experience on the golf course. that golfers should play golf at the length that gives them the most satisfaction. Just because the guy you’re playing with can hit it from the tips doesn’t mean you have to, or should. A male professional golfer averages 275 meters off the tee. The male bogey shooter averages 200. The time saved by being polite at the tee is more than gobbled up by the time you spend searching for your ball in the wastes, water and weeds. Move up and enjoy the game. You’ll find you’ll have more fun!

all i’m saying is

The idea of the designated tee area may most likely save time spent searching for your ball in places not so favourable. 15


Arctic Golf 3 09  

Björklidensgolfklubbs tidning

Advertisement