Page 1

Magazine voor Wyck en Céramique lente 2010

In dit nummer aandacht voor:

Cultuur op Céramique Special Hoogbrugstraat Boek Sint Martinuskerk ‘t Wiecker Tribbenaol

Trefpunt tussen verleden en heden


Schoenmakerij P. Heubel Sinds 1932 al drie generaties lang een ambachtelijke schoenmakerij Schoenen van Greve, Van Bommel, Avang en Van Lier worden op uw verzoek gerepareerd met originele materialen. Door de genoemde fabrikanten gecertificeerd kwaliteitsreparateur en meesterschoenmaker en “erkend Gildenmeester”. Ook leveren wij herenriemen van het exclusieve merk Gilmart en possum (handmade craftmanship) in diverse lengtematen. Tevens sleutelservice.

Stationsstraat 12 - 6221 BP Maastricht (naast Hotel de L’Empereur) Tel. 043-3510006 - www.chinacity.cc Reserveringen tot 100 personen. Ook voor afhalen. Openingstijden (keuken) dagelijks van 12.00u to 22.00u

Rechtstraat 45 6221 EG Maastricht Tel. 043-3218219

Hyper de piep hoera!

Een jaarrekening wordt betaalbaar…

De Hypotheker Céramique in Maastricht viert 10 jaar onafhankelijk advies.

Financiële Administratie en Verslaglegging Office Management Bedrijfseconomisch advies

ViaFinance doet het anders… Maastricht, Avenue Céramique 12, (043) 356 10 61 Openingstijden: Ma t/m do 09.00 - 21.00 uur. Vr 09.00 - 17.30 uur. www.hypotheker.nl

Rechtstraat 5, 6221 EE Maastricht T : +31(0)43-350 06 06, F: +31(0)43-201 08 41

www.viagroup.nl


INTRO Deze keer in Per se Wyck 3 Toneelgroep Maastricht speelt... 4 Cultuur op Céramique 6 Het ontdekken waard, Hoogbrugstraat 10 In the Picture 15 Sint-Martinuskerk te boek gesteld 16 ‘t Wycker Tribunaal 17 Art Apart 19 What’s up

Sinds september 2009 heeft Maastricht een nieuw professioneel theatergezelschap: Toneelgroep Maastricht. Ontstaan uit een fusie tussen de theatergroepen Het Vervolg uit Maastricht en Els inc uit Schiedam bestormt Toneelgroep Maastricht nu onder artistieke leiding van Arie de Mol de Nederlandse en Belgische podia met hartstochtelijk gebracht, muzikaal theater. Thuisbasis van het gezelschap is het in Wijck gelegen Derlon Theater, de voormalige Bordenhal aan de oever van de Maas. In deze hal, gebouwd omstreeks 1880, is tot ver in de twintigste eeuw serviesgoed met de hand beschilderd. In het kader van de herinrichting van het oude Céramique fabrieksterrein is de hal in 1999 door Jo Coenen verbouwd. Aan de buitenkant is de oorspronkelijke architectuur zoveel mogelijk intact gelaten, binnen verrees een moderne, multifunctionele “vlakke vloer “ zaal met 200 zitplaatsen. Kleedruimtes, kantoren, Café Zuid en het terras zijn nieuw aangebouwd. Bij opening kreeg het de naam van onze hoofdsponsor Derlon Hotel.

TONEELGROEP MAASTRICHT

SPEELT “DE OPGAANDE ZON” (1908) VAN HERMAN HEIJERMANS

20 Aon d’n Tap

De drie voorstellingen die tot nu toe door Toneelgroep Maastricht uit-

21 Informatie

gebracht zijn, werden door pers en publiek lovend ontvangen: Vijand

22 Agenda

van het Volk van Ibsen, Sneeuwduister van Jan van Opstal en Geloof Liefde Hoop van Ödön von Horváth. Van 10 maart t/m 3 april én van 12 t/m 16 mei spelen ze hun nieuwe voorstelling in het Derlon Theater: De opgaande zon van Herman Heijermans. Herman Heijermans (18641924) is vooral bekend van Op hoop van zegen, maar dat is zeker niet zijn enige parel. In De opgaande zon staat winkelier Mathijs de Sterke op het punt van faillissement. Zijn veel grotere concurrent, het moderne warenhuis ‘De

PER SE WYCK

opgaande zon’, heeft de panden links en rechts van hem al in bezit en

3

aast nu ook op zíjn winkeltje. Mathijs gaat het naderend onheil te lijf met zijn onverwoestbaar positieve geest, die is overgeslagen op zijn dochter Sonja. Toch hopen de problemen zich onvermijdelijk op, tot OOK IN WYCK HELPT DE ANWB U OP WEG! Een verrassend grote collectie hi-tech vrijetijdskleding en wandel-schoenen, maar ook een ruim assortiment reisboeken, auto-, fiets- en wandelkaarten...

radeloosheid van de andere familieleden, die Mathijs ‘ontoerekenbaarheid’ verwijten. Zijn optimistische levensinstelling wordt hierdoor zwaar op de proef gesteld. Als Mathijs een ogenblik van zwakte toont,

Er is ook een VVV balie aanwezig voor de nodige informatie. U vindt het allemaal

brengt dat zijn dochter tot een wanhoopsdaad.

bij de ANWB in Wyck, één van Maastrichts leukste winkelzone’s tussen station

In regie van artistiek leider Arie de Mol brengt Toneelgroep Maastricht

en binnenstad.

dit prachtige verhaal over de mens die wankelt zonder zijn waardig-

Wycker Brugstraat 24 - 6221 ED MAASTRICHT. T + 31 ( 0)43 – 362 06 66

heid te verliezen. Het wordt, in een hedendaagse enscenering, gespeeld door een groot ensemble van negen acteurs: Jack Vecht, Gitta Fleuren, Hans van Leipsig, Carla Hardy, Lennart Monaster, Viktor Grif-

COLOFON Per se Wyck wordt verzorgd door Bartels Promotion en wordt geselecteerd verspreid. Verkrijgbaar bij VVV’s in Nederlands en Belgisch Limburg; bij restaurants, cafés,

fioen, Anne Boeschoten, Vincent van der Valk en Jessie Wilms. Arie de Mol regisseerde eerder al stukken van Heijermans o.a. Ora et

culturele instellingen, postkantoren, ANWB, lectuurhallen, hotels, bankfilialen,

Labora (bij Els inc. 2003), Ego en Pitten en heeft een voorliefde voor

bibliotheken in Groot-Maastricht en omgeving en op diverse locaties in de Euregio.

zijn werk. De thema’s die deze geëngageerde schrijver aansneed, de

Contact info opvragen of advertentie reseveren: William Bartels M 0031 (0)6 142 74 952 E persewyck@gmail.com, aanleveren studiopersewyck@gmail.com Redactie

William Bartels, Ton van Scharn

Eindredactie Jaap van Term

uiteenlopende milieus die hij in zijn stukken tekende, de plastische spreektaal met onaffe en hakkelende zinnen, het veelvuldig gebruik van spreekwoorden en gezegden om gevoelens uit te drukken, de diepe mensenkennis waarmee hij zijn personages schetst, zijn compassie voor het zwoegen van kansarmen, de menselijke benadering. Stuk

Acquisitie

Patricia Stienen, Bartels Promotion

voor stuk redenen om het werk van de grootmeester aan de wereld

Vormgeving

Carola Stirler

van nu te spiegelen.’

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

© Copyright 2010

17 t/m 21 maart, 24 t/m 28 maart, 31 maart t/m 3 april én 12 t/m zo 16 mei (tijdens het Maastricht Toneelstad Festival), aanvang 20.30 uur. Behalve zo 21 en zo 28 maart en zo 16 mei: matinee om 14.30 uur. Entreekaarten: 043- 3503050 kassa@toneelgroepmaastricht.nl / www.toneelgroepmaastricht.nl Derlon Theater, Plein 1992 nr. 15, Maastricht


Bas-Sidi_Colour_Wyck.qxd:Bonn

11/3/10

14:16

Page 1

4

TGMaastricht-adv-100x124,5-3

11.4. – 27.6.2010

11-03-2010

www.bonnefanten.nl

PER SE WYCK

Sidi El Karchi / Bas de Wit

Bonnefantenmuseum Maastricht

14:17

Pagina 1

Toneelgroep Maastricht verbeeldt onder artistieke leiding van Arie de Mol het tijdloze verhaal van de ploeterende mens en zijn verlangen naar houvast. Muzikaal en ontregelend. Hartstochtelijk gebracht. nog te zien in 2009-2010:

TO NEEL GROEP MAAS TRIC HT www.toneelgroepmaastricht.nl

Toneelgroep Maastricht

Plein 1992 nr 15

Geloof Liefde Hoop

Centre Céramique presenteert de tentoonstelling

STEPHAN VANFLETEREN PORTRET 1989-2009

van Ödön von Horváth

De opgaande zon

van Herman Heijermans

Diplodocus Deks van Tom Lanoye

043-3503050

24.04.10 27.06.10

Een indrukwekkend overzicht van bekende Nederlanders en Vlamingen, gefotografeerd door een van de meest vooraanstaande Belgische fotografen.

www.centreceramique.nl


Architectuur in Europa

NAiM/Bureau Europa

bij heeft hij werkelijk alles, dat de MOSA heeft geproduceerd vanaf 1883 tot 2004 en waar hij zijn hand op kon leggen, verworven. Zo-

ANTIBODIES

doende had hij de meest complete keramiekcollectie van de MOSA in

Tot en met 6 juni toont NAiM/Bureau Europa

Nederland, bestaande uit zo’n 10.000 stuks porselein, plateel en tegels

(voorheen Nederlands Architectuurinsituut Maas-

in huis. Door toedoen van een ernstige ziekte besloot hij verleden jaar

tricht) het werk van de gebroeders Campana, de belangrijkste heden-

om zijn gehele verzameling te schenken aan Centre Céramique. Voor

daagse vormgevers van Latijns-Amerika.

hem is deze hoeder van het Maastrichtse erfgoed de ideale bestem-

Aan de hand van prototypen, experimenten en unica maakt de be-

ming van zijn levenswerk.

zoeker van ANTIBODIES kennis met de artistieke werkwijze van twee

Tot en met 12 september DE DORST VAN MAASTRICHT

weergaloze ontwerpers. “Our work is about contamination: as much as the world contaminates ourselves, we want to contaminate the world.”

Bonnefanten

door het Vitra Design Museum en opende op 13 maart in het Maas-

PIERRE KEMP. NOBELWIJSKIND 30 mei t/m 29 augustus op de derde verdieping.

trichtse NAiM/Bureau Europa.

Opening zondag 30 mei 2010 van 16.00 tot 18.00uur

Kijk voor meer informatie op www.bureau-europa.nl

‘Lang voordat Pierre Kemp op een nogal unieke manier naam maakte

(Humberto Campana). De tentoonstelling ANTIBODIES is ontwikkeld

PER SE WYCK

Centre Céramique

in de Nederlandse literatuur’, aldus Kemp-vorser Fred van Leeuwen, ‘was hij schilder. Daarna is hij een schrijvende schilder geworden. Toen

27 april t/m 27 juni / STEPHAN VANFLETEREN - PORTRETTEN

een schilderende schrijver. En tenslotte een schrijver die zelfs niet

Een indrukwekkend overzicht van Nederlands en Vlaamse ‘celebrities’,

meer wilde schilderen.’ Kemps meest eigenzinnige werk ontstond in

gefotografeerd door Stephan Vanfleteren, een van de meest vooraan-

de periode tussen 1929 en 1935. Geïnspireerd door het symbolisme

staande Belgische fotografen. Vanfleteren portretteerde acteurs, muzi-

hanteerde Kemp een helder kleurgebruik en een fantasierijke, naïeve

kanten, schrijvers en kunstenaars, allemaal personen die volgens hem

beeldtaal, die niet erg aansloten bij het werk van zijn tijdgenoten. In

iets te betekenen hebben, of hebben gehad, voor België en Nederland.

1935 stopte Kemp definitief met schilderen. De collectie van het Bon-

De zwart-wit portretten zijn soms melancholisch, dan humoristisch of

nefanten omvat het grootste deel van Kemps beeldende oeuvre. Bij

ontwapenend maar altijd beklijvend. De doordringende foto’s tonen

gelegenheid van de presentatie op 30 mei in Centre Ceramique van de

de geportretteerde in al hun eerlijkheid en kwetsbaarheid, en vertel-

biografie: “Pierre Kemp. Een leven”, van de hand van dichter en hoog-

len zo een verhaal van professie en leven. Vanfleteren won meerdere

leraar letterkunde Wiel Kusters opent op de derde verdieping van het

(inter)nationale fotoprijzen, heeft tentoonstellingen gehad in verschil-

Bonnefantenmuseum een overzicht van werken van de beeldend kun-

lende Europese musea en werkt o.m. voor De Morgen en De Volks-

stenaar Pierre Kemp. Pierre Kemp (1886-1967) werd in 1959 bekroond

krant. Van de tentoonstelling verscheen een gelijknamig boek: Portret

met de Staatsprijs voor Letterkunde, de P.C. Hooftprijs, en daarmee

1989-2009. Eerder verscheen van Vanfleteren ‘Belgicum’, een visueel

gecanoniseerd als een van de grote Nederlandse dichters van de twin-

testament van de laatste restanten van het België van eind vorige en

tigste eeuw. Het grootste deel van zijn leven heeft Kemp in Maastricht

begin deze eeuw. Deze tentoonstelling is slechts één keer eerder te

doorgebracht, afgezien van een verblijf van nog geen jaar in Amster-

zien geweest in Gent, waar deze 59.000 (betalende) bezoekers heeft

dam, als leerling-journalist bij het dagblad De Tijd (1915), en natuurlijk

getrokken. De tentoonstelling in Centre Céramique is gratis.

ook van de vele uren die hij werkzaam was als loonadminstrateur bij de

CÉRAMIQUE VITRINE Vanaf 18 april MOSA FABRICA - de collectie Van Buren

steenkolenmijn Laura in Eygelshoven (1916-1945). Kijk voor informatie op www.bonnefanten.nl.

In de vitrine op de 1e etage is de MOSA-collectie te zien die Henk van Buren in de loop der jaren heeft opgebouwd. De heer Van Buren is een verzamelaar die bijna uitsluitend keramische producten van de MOSA heeft bijeengebracht in zijn woning te Hardinxveld-Giessendam. Daar-

Voor meer cultuurinformatie lees Week in Week uit en kijk op www.maastrichtnet.nl

5


HET ONTDEKKEN WAARD

Door Antoinette Stille In deze ‘Per se Wyck’ start mijn zoektocht naar de geschiedenis van de

in de Hoogbrugstraat. Deze bedrijvigheid bracht natuurlijk ook andere

straten van Wyck, waaraan verleden en heden, bekende families en be-

ambachten met zich mee. Zo was er op nummer 54 een gruitmolen

drijven kleur hebben gegeven en dat nog steeds doen.

voor het malen van het gruit, een kruid dat in die tijd gebruikt werd bij de productie van bier: “In de reyp grudt molen 1746’vermeldt de

PER SE WYCK

De eerste straat die ik in het spotlicht wil zetten is de Hoogbrugstraat.

fraaie gevelsteen. De handelsgeest van toen is nog steeds te zien in

6

Een straat waar ik wekelijks doorheen rijd. En hierin zit ook precies het

heel wat gevelstenen in de panden van Wyck. In de eerste helft van de

sterke en tevens het zwakke punt van deze straat. Het is een toegangs-

19e eeuw was de Hoogbrugstraat een drukke straat met aanzienlijke

weg. Dat was al het geval in de tijd van Karel de Grote. Charlemagne

burgerwoningen en veel winkels en bedrijven. Maar de gang van Wyck

had Aken als machtscentrum gebouwd in het laatste kwart van de 8e

naar Maastricht was niet makkelijk. Je moest zesmaal de hoek om via

eeuw met toen al een landweg tussen Aken en Maastricht. De Hoog-

smalle en onooglijke straatjes: Lage Barakken, Bourgognestraat, Wyc-

brugstraat vormde de verbinding tussen deze landweg en de Recht-

ker Grachtstraat, Kattenstraat, Rechtstraat en Wycker Brugstraat, om

straat.

de Maasbrug te kunnen bereiken. Dit, samen met het opheffen van de

In de Middeleeuwen was Maastricht een pelgrimsoord, vestingstad

vestingstatus van Maastricht, heeft ertoe bijgedragen dat men plan-

en marktplaats. Hierdoor was het een constant komen en gaan van

nen is gaan maken voor het doortrekken van een weg vanaf de Sta-

vreemdelingen. De Hoogbrugstraat en Rechtstraat behoorden eeu-

tionspoort tot aan de Maasbrug. Dit moest gebeuren dwars door de

wenlang tot de belangrijkste en drukste straten van Maastricht. Al het

bebouwing van de Lage Barakken, de Gracht- en de Rechtstraat. Met

reizigersverkeer uit het oosten passeerde deze straten op weg naar

het gereed komen van deze zogeheten Percee in 1882 verviel de door-

het stadscentrum op de rechter Maasoever. Ook de boeren uit de om-

gaand-verkeersfunctie van de Rechtstraat en de Hoogbrugstraat. Hier-

geving vervoerden langs deze route hun groenten, vee en zuivelpro-

door verhuisden veel winkels naar de Wycker Brugstraat en raakte de

ducten naar de marktpleinen in de stad. Het was daarom dat in bijna

straat in verval. Veel cafe’s kwamen hiervoor in de plaats en de statige

elk pand in Wyck wel een winkel gevestigd was: kruideniers, barbiers,

huizen vervielen tot huurkazernes, waar toestanden heersten als in het

hoefsmeden, logement- en koffiehuishouders en cafebazen. Er waren

Stokstraatkwartier, de meest verkrotte buurt van Maastricht. Veel be-

ook opvallend veel brouwerijen en destilleerderijen, waaronder twee

woners mochten er niet komen. Pas met de bouw van het zogenaam-


de Rood Dorp in 1922 , waar honderden arbeiders van de fabrieken in

eeuw werd het weer een gasthuis. Vanaf toen ging de zorg vooral uit

Wyck en omgeving onderdak vonden, werd de verpaupering van een

naar de verpleging van bejaarde vrouwen. Tot 1986 hebben hier nog

deel van Oud-Wyck tot staan gebracht. Begin 1970 waren de ontwik-

drie oude dames gewoond. Zij hadden zich voor de oorlog voor 300

kelingen zover voortgeschreden dat ook hier de stadsvernieuwing ter

gulden ingekocht voor het leven, inclusief vrij van stoken. De huidige

hand kon worden genomen. Een belangrijke impuls ging uit van de

bewoners, het echtpaar Bremer, hadden het huis in 1976 gekocht en

bouw van Hotel Maastricht langszij de Maas, het tegenwoordige Crow-

hebben de dames, van 70 tot in de 90 jaar, nog enkele jaren verzorgd.

ne Plaza Maastricht. Toch werd ook in de Hoogbrugstraat natuurlijk

Want de koop van het pand was inclusief de zorg en huisvesting van

nog steeds veel handel gedreven.

deze kranige dames. Een van deze dames had zelfs het idee dat, toen de heer Bremer de kelder aan het uitdiepen was, hij op zoek zou zijn

Het pand op nummer 18, “In den witten Engel” uit 1765, waar nu Mi Passion

naar de 12 gouden verborgen apostelen. Die zouden vóór de Franse

en B&B Au Lion D’Or zit, was ooit onderdeel van een stadsboerderij, met

invasie ergens verborgen zijn in Maastricht. In de gevelsteen staat St.

kippen en stallen, groente en fruit. In het pand van het Sjieke Kookpunt

Gillis afgebeeld met de hinde welks leven hij redde door de speer die

was het vernikkel- en verchroombedrijf van de familie Lemmens geves-

op haar was gericht uit de lucht te vangen. Het jaartal 1762 heeft be-

tigd. De verchroomde balustrade langs de voorgevel doet hier nog aan

trekking op het jaar van de vernieuwing van de deurpartij.

denken. De wijnhandel van de familie Beaumont, de suikerbakkerij van de familie Zeekaf, de bandenzaak van Labrouche en de speelgoedzaak

Iets verderop ligt op nummer 43 de voormalige Poort van Beusdaal welk

’t Kinderparadijs waren bekende familienamen en bekende zaken in

monumentaal pand al in de 16e eeuw vermeld wordt als refugiehuis

PER SE WYCK

Maastricht en omgeving. Deze handelsgeest is nog steeds voelbaar in

voor de heren van kasteel Beusdael bij Epen. Het poorthuis was een

7

de Hoogbrugstraat. De ondernemers en particulieren die hier wonen

toevluchtsoord voor adellijke families bij oorlogsdreiging.

tonen zich zeer behulpzaam bij wat er over hun straat wordt geschre-

De Poort van Beusdael werd in 1686 verkocht aan Michiel Peerboom,

ven. Zoals Frans, eigenaar van het pand met opticien Peter, in het korte

die het in 1690 geheel vernieuwde. In een gevelsteen boven het lin-

gedeelte van de Hoogbrugstraat. Hij wilde graag vertellen over het

kerraam staat zijn familiewapen en dat van zijn vrouw met het jaar-

plaatje van de Aachener Feuerversicherung dat nog steeds in de gevel

tal 1690. In 1834 werd in het pand het glas-in-loodatelier van de ge-

boven de deur hangt. Het was heel gebruikelijk dat men dit soort plaat-

broeders Cartissier gevestigd dat o.a. aan de Servaaskerk werkte. Zoals

jes in de voorgevel bevestigde om te laten zien dat er een verzekering

met veel gebouwen werd het rond 1900 als huurkazerne gebruikt en

was afgesloten. Het is een van de weinige plaatjes die nog steeds op

daarna, in 1937, onbewoonbaar verklaard. Vlak na de oorlog werd het

de originele plek zit.

gerestaureerd waarbij de koetspoort van een glaspui werd voorzien.

Een heel bijzonder pand in deze straat is toch wel het St. Gillisgasthuis op nummer 37. Dit gasthuis komt voor het eerst in de boeken voor in

Met deze verhalen en de geluiden van de straat van toen in mijn hoofd loop

het jaar 1265.Gasthuizen waren bestemd voor de opvang van pelgrims

ik nu toch heel anders door deze bijzondere straat. Het was, en is eigen-

en als onderdak voor doortrekkende arme reizigers. Voor de lichame-

lijk nog steeds, een straat van hard werkende mensen, handelsgeest

lijke zorg waren er lekenbroeders en -zusters, voor de geestelijke zorg

en vertier. Het werd toch veel meer dan een toegangsweg, het is een

een priester. Deze gasthuizen vielen vaak onder het beheer van een

echte winkelstraat, die zeker de moeite van het ontdekken waard is

kerk. Het St. Gillis stond onder beheer van het kapittel van de Onze

met de prachtigste panden uit de 17de en 18de eeuw

Lieve Vrouwenkerk. Toen de stroom pelgrims begon af te nemen ging de liefdadigheid zich meer op de directe omgeving richten. Ze namen

Tot de volgende ‘Per se Wyck’!

steeds meer de zorg voor armen, zieken en invaliden op zich. Einde 17e eeuw is het een wachthuis voor de Duitse poort geworden en een eeuw laten voor de Franse militairen. Vanaf het midden van de 18e

Antoinette Stille, Stillevent (stillevent@hotmail.com). Foto’s uit de verzameling van Jean Frèrejean.

Kaffee ‘t Pruuske Kaffee ‘t Pruuske is nog het enige café in de Hoogbrugstraat. In het verleden waren er vele cafe’s zoals de Piepelaoj van Bart en Len Verhagen , Café Weintjes, Café Walstock, Café Kerstjens, Café ‘’Wyck Vooruit’’ nadien de Fortuna Bar, café Céramique en de Old Texas Bar. In 1897 werd aan de eigenaar van het pand Hoogbrugstraat 9 een vergunning verleend voor het uitbaten van een uitspanning en koffiehuis. Begin 20e eeuw werd er aan de volgende eigenaar een tapvergunning verleend. De zaak kreeg toen de naam: Café Raedtschilders. Jaren later nam de dochter van Raedtschilders de zaak over, samen met haar man die van Duitse oorsprong was. Al snel werd er in de volksmond gesproken van: “Veer goon us eine drinke bijj de Pruus” of “bijj ‘t Pruuske.” Eind 70er jaren nam de zoon van Willy Biergans, het café over en na een grote verbouwing en restauratie kreeg de zaak officieel de naam: “Kaffee ‘t Pruuske” Anita en Roger heten u van harte welkom.


HOOGBRUGSTRAAT 34 WEER IN GLORIE HERSTELD Het pand Hoogbrugstraat 34 wordt

Binnenkort is dan het zover! Dan openen zich weer

in al zijn glorie hersteld. Wie geregeld

de deuren van nummer 34 aan de Hoogbrugstraat.

langs dit prachtige Maastrichtse pand

En na een grondige restauratie van de nok tot in de

loopt, zal het al opgevallen zijn: zo-

kelder zullen maar liefst vier luxe-woon eenheden

wel binnen als buiten wordt koorts-

gerealiseerd zijn . Nascha heeft zoals hij zelf zegt,

achtig gewerkt om dit monumentale

kosten noch moeite gespaard om alle mogelijke luxe

pand weer zijn oude pracht en praal

te combineren met respect voor de historie voor dit

terug te geven. Ras-Maastrichtenaar

uit de 18de eeuw daterend pand . Vier luxe suites zul-

Nascha van Leendert heeft een jaar

len gerealiseerd worden. Alle volgens het motto van

geleden zijn tanden gezet in dit pronk-

“History Hospitality Harmony’, de drie peilers van Re-

stukje van Maastrichtse architectuur

sidences Maastricht , een nieuw gastvrijheidconcept

dat eigenlijk al jaren om een grondige

dat dit jaar officieel in Maastricht gelanceerd wordt.

opknapbeurt vroeg. Nascha is geen onbekende op het gebied

Alle vier suites zullen ‘in stijl’ gemeubileerd worden.

van de restauratie van historische panden. In de loop der jaren

Twee suites hebben een patio, een suite heeft zelfs

heeft hij meerdere patriciershuizen hun grandeur terug gegeven

zijn eigen wijnkelder, en op de bovenste etage (met

. Zo heeft hij hotel Bigarre, langs de Maas, onder handen genomen

werkelijk een uniek uitzicht over Wyck!) wordt een

( vier monumentale panden!), en ook het nieuwe hotel Louisa aan de

zogenaamde loft van maar liefst 35 vierkante meter

Grote Gracht wordt binnenkort met zijn signatuur opgeleverd! Hij doet

gerealiseerd. We houden u op de hoogte!

elke verbouwing in eigen beheer, en dit keer wel heel speciaal omdat

Wie zelf de ontwikkelingen wil volgen kan terecht op:

hij ook het architectonisch deel voor eigen rekening heeft genomen.

www.residences-maastricht.nl/

HET ONTDEKKEN WAARD PER SE WYCK

8

SJIEK KOOKPUNT

DE VERWONDERING

Bij Sjiek Kookpunt in Wyck kunt u voor al uw culinaire wensen terecht. Boodschappen, lunch, koffie, wijnen, kookavond, huisgemaakte pasta’s en Diner. Terras aanwezig! Kijk voor onze workshops op www.sjiekkookpunt.nl

verrassend veelzijdig. Van Franse sieraden tot kleurrijke kalfslederen portefeuilles en tassen uit Italië. Designmeubelen, Indiaas en Chinees antiek en vele verrassend betaalbare (woon)accessoires; kortom heel veel moois om kado te krijgen of te geven!

Hoogbrugstraat 15 - 6221 CN Maastricht T 043 354 19 34 - F 043 - 354 19 35 www.sjiekkookpunt.nl

de VerwonderinG Hoogbrugstraat 21 6221 CN Maastricht T 043 321 13 34 www.verwondering.nl

CAFÉ ‘t PRUUSKE

al meer dan 100 jaar een begrip. U kunt er terecht voor uw feest, borrel of gewoon om een goed glas wijn of bier te drinken. Een van de weinig nog echt overgebleven cafés van Maastricht. Kijk ook op onze site: www.pruuske.nl voor onze activiteiten. Hoogbrugstraat 9 - 6221CN Maastricht T 043 321 23 79 - www.pruuske.nl


Al meer dan 60 jaar een begrip in Wyck. Soeters is een bedrijf dat zich specialiseert in verkoop en inbouw van autoelektronica in de breedste zin van het woord. Tevens ook verkoop van mobiele telefoonabonnementen en de hardware hiervan.

OPTICIEN PETER BRONZWAER Al meer dan 25 jaar brengt Peter ons z’n passie, talent en kennis om ons te laten ervaren hoe creatief en eigen wij kunnen zien. Blijk subtiel te zijn verrijkt met een tevreden glimlach, u ziet nu mooier. www.peterbronzwaeropticien.com Hoogbrugstraat 61 - 6221 CP Maastricht T 043 325 01 11

De kwaliteitszaken van de Hoogbrugstraat

Winkel: ma-vr 9.30u-18.00u, za 12.00u-17.00u Eigen inbouwcenter: ma-vr 9.30u-18.00u Hoogbrugplein 2a, 6221DB, Maastricht T +31 (0)43 3216125 - F +31 (0)43 3257625 info@soeters.com, www.soeters.com Auto: alarm beveiliging, voertuigvolg systemen, mobile entertainment, navigatie, car audio, telecommunicatie, rit registratie Thuis: draadloze beveiligings systemen PER SE WYCK

9

MI PASIÓN Waar u een aparte collectie dameskleding en dansschoenen vind, die u kunt combineren met een mooie Langani ketting.

MAX

®

ART & FASHION

Open: wo en vrij 12.00u - 18.00u, do 12.00u - 20.00u, za 12.00u - 18.00u.

Hoogbrugstraat 16 6221 CR Maastricht T +31 (0)43 321 08 88 www.mipasion.nl

MODE, GEÏNSPIREERD DOOR DE TANGO

L’ALTRA MODA MONCLER CAMBIO HALÉ BOB SEVENTY BRIAN DALES LONDON SOLE ANTICHIC ART & MORE Maandag 13.00 - 18.00 . Dinsdag 10.30 - 18.00 . Woensdag 10.30 - 18.00 Donderdag 11.00 - 20.00 . Vrijdag 10.30 - 19.00 . Zaterdag 10.00 - 19.00 . Zondag 11.30 - 17.30

MAX® Hoogbrugstraat 69 6221 CP Maastricht (Wyck) WWW.MAXMAASTRICHT.NL


IN THE PICTURE TIEN JAAR DE HYPOTHEKER MAASTRICHT

van het straatbeeld is Wyck geen ondergeschoven kindje meer en telt

Het is precies tien jaar geleden dat de deuren van De Hypotheker aan

aldus serieus mee! Het typische van Wyck is het feit dat kleine zaken

de Avenue Céramique in Maastricht voor het eerst opengingen voor

nog gelukkig de overhand hebben (geen ketens) en dus door klanten

het publiek. Eigenaresse Evelyne Buck kijkt voldaan terug op het afge-

als “gezellig” ervaren wordt! Ook de aanwezigheid van vele hotels in

lopen decennium. “De Hypotheker Céramique is een begrip in Maas-

Wyck zorgen voor potentiële klanten. Wyck is in ieder geval het stads-

tricht. We hebben een tevreden en trouwe klantenkring opgebouwd.”

deel waar ik grote affiniteit mee heb. Wyck leeft en bruist! Onze heren-

Evelyne Buck sloot zich tien jaar geleden aan bij de franchiseorganisa-

modezaak “BALMORAL MEN’S FASHION” past hier perfect in.”

tie De Hypotheker. “Ik kende alle hypotheekketens vanuit mijn vorige

Emile Bertram, Balmoral Men’s Fashion.

werkkring. De Hypotheker stak daar met kop en schouders bovenuit. Het is gewoon de beste hypotheekketen. En dat vind ik nog steeds!”

VISGILDE

De Hypotheker is laagdrempelig en geniet een grote naamsbekend-

“Twee dagen na mijn geboorte richtte mijn vader het bedrijf op. Hij is

heid. Maar volgens de jubilaris onderscheidt De Hypotheker zich

begonnen met venten en verkoop op campings. Na één jaar kon hij

vooral door de openheid, de constante hoge kwaliteit van de adviezen

een verkoopwagen van een neef overnemen en is hij op verschillende

en het persoonlijke contact. “Onze klanten zijn heel trouw. Met veel fa-

markten in de regio gaan staan. In 1985 werd de eerste winkel ge-

milies hebben wij een heel persoonlijke band opgebouwd. Niet in de

opend in Brunssum, een jaar later volgde een tweede zaak, in Heerlen

laatste plaats dankzij mijn medewerkers. De meesten werken hier al

en in 2008 is ook in Maastricht een zaak geopend. Mijn ouders heb-

lang. De klanten hebben dus altijd een vast aanspreekpunt. Dat geeft

ben hun drie kinderen geleerd dat ze met hard werken en een goede

vertrouwen. En vertrouwen is altijd de basis voor een goede relatie.”

wil alles kunnen bereiken in het leven. Het overnemen van de zaak

Economisch is het een turbulente tijd. Toch ziet Evelyne Buck de toe-

was een optie, geen verplichting. Ik ben een horeca-opleiding gaan

komst met veel optimisme tegemoet. “Natuurlijk is de concurrentie pit-

volgen maar in 1992 besloot ik met die opleiding te stoppen om in

tig. Maar ik weet dat je met veel transparantie, hoge kwaliteit en een

de zaak van mijn ouders te gaan werken. Een paar jaar later ben ik er

uitgebreid pakket financiële diensten de klanten van dienst moet zijn.

nog even uitgestapt om elders meer ervaring op te doen in het vak.

Dat is wat onze klanten waarderen. Daar gaan we het komende jaar

In 1999 rondde mijn jongste broer (Peter-Frans Heinen) zijn koksop-

dus gewoon mee door. Zo laten we zien wat we waard zijn!”

leiding af en besloot de zaak in te gaan. Hij moderniseerde de zaak en

U vindt De Hypotheker aan de Avenue Céramique 12.

ging zich meer richten op een kant-en-klaar assortiment. In 2006 ging

PER SE WYCK

onze vader in de politiek - hij werd wethouder in Brunssum - maar

10

bleef achter de schermen altijd actief in onze zaak. Mijn broer vroeg mij terug in de zaak om samen onze droom te realiseren, een winkel in Maastricht. Het duurde even voor de vergunningen rond waren maar

BALMORAL MENS FASHION

in 2008 was het zover, onze droom werd werkelijkheid. Wij staan voor

“Mag ik me even voorstellen: mijn naam

kwaliteit, service en klantvriendelijkheid. Bij ons vindt u een breed as-

is Emile Bertram, eigenaar/ondernemer

sortiment verse vis, schaal- en schelpdie-

van de herenmodezaak “Balmoral Men’s

ren, verse huisgemaakte salades, soepen,

Fashion” in de Wycker Brugstraat 53.

maaltijden en quiches. Tevens verzorgen

Vanaf de lagere school (St.Martinus, Lage

wij haringparty’s en catering met warme

Barakken) opgegroeid in Wyck, heb ik al-

en koude buffetten. Onze maatjes worden

lereerst gewoond op de Hoogbrugstraat

vers schoongemaakt en daarmee behaal-

en erna op de Oeverwal waar mijn ouders

den we vorig jaar de negende plaats in de

een bontzaak hadden. Op de Oeverwal

Haringtest van het Algemeen Dagblad. Wij

kan ik me nog goed herinneren, was het

zijn, kortom, een familiebedrijf dat al bijna

altijd een prachtig zicht op de Maas waar de boten aanmeerden tus-

veertig jaar bestaat en waar we allemaal

sen de oude St.Servaasbrug en de Wilhelminabrug. Personen zoals

trot op zijn.”

pastoor Geuskens en Fons van Hees (dirigent van het kerkkoor) wa-

De eigenaren: Gertie van Drongelen-Heinen,

ren destijds mensen van importantie. Veel slagers domineerden in de

P.F. Heinen en vrouw, P.F. Heinen jr. en partner.

Rechtstraat zoals Van Dijk, Orbons en Castermans. Wyck had toen al een grote variëteit aan winkels met een eigen karakter! Zelf stammen-

SOETERS

de uit een bontwerkersfamilie (Bertram Bont in de derde generatie)

Thomas Soeters begon in 1948 aan de Alexander Battalaan een bedrijfje

heb ik het modevak met de paplepel ingegeven gekregen en heb als

in het repareren van startmotoren en dynamo’s van auto ‘s. Na een aan-

gediplomeerd bontwerker honderden bontmantels naar maat mogen

tal jaren verhuisde het bedrijf naar de Akerstraat (nu Hoogbrugplein)

vervaardigen. Met deze achtergrond weet ik natuurlijk hoe pasvorm

en breidden de activiteiten zich verder uit, omdat er op de nieuwe

en kwaliteit te beoordelen zijn en heb nu werkzaam zijnde in de he-

locatie meer ruimte was ontstaan. Na een aantal jaren werd de autora-

renmode hier alleen maar voordeel van. Je weet waarover je spreekt.

dio erg belangrijk en het werd tijd om volledig over te schakelen naar

In het jaar 2002 is onze zaak “Balmoral Men’s Fashion” verhuisd van de

de verkoop en inbouw van autoradio’s, luidsprekersystemen en alarm-

“Entre Deux” naar ons huidig adres. Een van de medeondernemers at-

installaties voor in de auto. Later werd daar nog het bedrijf Soeters

tendeerde me op deze locatie en na goed overleg is voor Wyck geko-

Telecom aan toegevoegd. In die tijd veranderde ook het straatbeeld

zen om hier de zaak te continueren. Door de modernisering/renovatie

rondom de zaak. Van de Wycker Kermis voor de deur, oude Sphinxfa-


brieken, de zeer chique villa in de

tje tijd serveren we een goede maaltijd. Ook zijn we kindvriendelijk.

tuinen, het pleintje voor de zaak,

Van de piano, die door artiesten gebruikt zal worden, mogen ook de

werd het een zeer moderne wijk

kinderen gebruik maken. Met op de achtergrond de klanken van chan-

onder supervisie van Jo Coenen.

sons van Jacques Brel en Edith Piaf met daarbij een lekker ouderwetse

Al met al een verandering die ook

maar niet kneuterig aandoende inrichting waant u zich tientallen jaren

Soeters Car electronics ten goede

terug in de tijd. Dit soort zaken zoals L’Autobus in Visé of L’Industrie in

kwam. Tegenwoordig is Soeters

Luik sterven uit in Wallonië”, aldus Maes. De authentieke styling was in

een bedrijf dat zich specialiseert in verkoop en inbouw van auto-elek-

handen van Jacqueline Erven. Maes: ‘’ Ik ben blij met dit nieuwe con-

tronica in de breedste zin van het woord. Tevens verkoopt Soeters ook

cept (dat ongetwijfeld iets toevoegt aan Wijck.) Verder verheug ik mij

mobiele telefoonabonnementen en de hardware hiervan.

over het feit dat de verwachtingen van de klant in de meeste gevallen

Na 9 jaren trouwe dienst, begonnen als verkoper/inbouwer, heeft Kai-

overtroffen wordt’’. ‘’Het culinaire topsegment lijkt vaak meer aandacht

Hong Yeung in 2007 het bedrijf overgenomen van Con Soeters. De

te geven aan de compositie op het bord dan aan het gerecht zelf en

nieuwe eigenaar nodigt u dan ook graag uit voor een bezoek aan zijn

dat resulteert vaak in een kleine portie tegen een hoge prijs. Friture

speciaalzaak. Waar u voorzien wordt van een deskundig advies en een

Royale daarentegen gaat voor een goede prijs/kwaliteit-verhouding’’

service in kwaliteit.

voegt kok Armand Urlings hier overtuigend aan toe.

ThissenGroutarsVrancken TEAM NOTARISSEN

VILLA TRÈPETIE

Vanaf 29 maart is ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen gevestigd

“Liefde voor mooie dingen, passie

aan de Avenue Ceramique 105 (“Cortile”). De huidige kantoren (Wil-

voor handgemaakt, een eigen inte-

heminasingel 92 en Henric van Veldekeplein 19) worden samenge-

rieur, een eigen smaak. Zo ben ik

voegd op één eigentijdse locatie in Céramique. De dienstverlening van

mijn zaak in het kleinste pandje van

ThissenGroutarsVrancken Team notarissen, zijn twee notarissen, zes

de hele straat begonnen. Daar ont-

kandidaat-notarissen en acht overige medewerkers, wordt daarmee

stond ook de naam: Villa Trèpetie, fo-

geoptimaliseerd. ThissenGroutarsVrancken Team notarissen biedt de

netisch voor ‘zeer klein’. Een jaar later verhuisde ik naar een groter pand

gebruikelijke notariële diensten aan, maar heeft daarnaast een aantal

in de Hoogbrugstraat en werd de oude Villa door een startende bakker

nieuwe diensten: je kunt gebruik maken van de (digitale) juridische bi-

bezet, Le Salonard. Nu is Pont D’Or er gevestigd. Aan de Hoogbrug-

PER SE WYCK

bliotheek, zelf een akte voorbereiden en informatie verkrijgen uit het

straat maakte ik diverse ontwikkelingen door. Van antiek, curiosa, oud

11

Handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede de Openbare

en nieuw naar oude kruidenierswinkel met ambachtelijke producten

Registers van het Kadaster en de Rechtbank. Ook een afspraak maken

tot de huidige setting: nieuwe spullen opgefleurd met af en toe een

voor een eerste bespreking is niet meer nodig: bij ThissenGroutars-

oud, antiek stuk. Inmiddels zijn 8 jaar verstreken en ben ik wederom

Vrancken Team notarissen loop je naar binnen en word je direct en

terug in de Rechtstraat, maar op de andere hoek, dichtbij de Wycker

vakkundig geholpen.

Brugstraat, de hoofdader van Wyck. In dit pand komen de Villa en zijn

Avenue Ceramique 105, 043-328 27 50, info@teamnotarissen.nl,

artikelen heel goed tot hun recht. Deze ambiance geeft de Villa zijn

www.teamnotarissen.nl

uitstraling zoals hij oorspronkelijk bedacht was.” Verhuizen is niet meer nodig, maar echt stilzitten kan Renate niet, ten-

FRITURE ROYALE SERVEERT BOURGONDISCH WALLONIË IN WYCK

zij op ‘t bankje voor de deur in de zomer. De Villa is een interieurwinkel

Tegenover het Centraal Station

en wordt regelmatig veranderd door nieuwe artikelen . De winkel moet

aan de Spoorweglaan heeft

perfect uitzien en er wordt vaak hard doorgewerkt om al de goederen

zich onlangs Friture Royale

die op de stoep staan, in de winkel op de juiste manier te presenteren.

gevestigd. De sfeer in het res-

“In de winkel combineer ik psychologie, toerisme en uiteraard interieur.

taurant laat het uit eten in de

Psychologie: De omgang met mensen, aanvoelen hoezeer ze begelei-

vervlogen tijden van het wel-

ding nodig hebben in hun keuze voor een product. Ze in een ontspan-

varend oude Wallonië herleven.

nen setting ontvangen, mede door de inrichting, de muziek en de

‘’Hier willen wij een flinke portie

glimlach bij het binnentreden van de winkel. Het ijs breken door een

serveren tegen een goede prijs”, geeft uitbater en kok Armand Urlings,

grap, een herinnering kweken door een plagerij. Dit alles graag met

voormalig kok bij o.a. de Trepkes en Reube in Maastricht, aan. De, zeer

een lach! Het motto is steevast: probeer van elke dag een feestdag te

uitgebreide menukaart, met voor elk wat wils, bestaat uit vleesgerech-

maken! Te beginnen met dat leuke kopje waaruit je ‘s ochtends je koffie

ten zoals biefstuk, entrecote en ribeye op de lavagrill bereidt. Konij-

drinkt. Daar kun je met plezier naar kijken, dat maakt je blij.

nenbout en diverse stoofvleesgerechten zijn naast mosselen ook op

Toerisme: de diversiteit aan bezoekers, uit alle streken, buitenlands en

de menukaart terug te vinden. Maar ook de krielkippetjes, bereidt aan

binnenlands. Ze de leuke winkels tonen, de mooie terrasjes wijzen, de

de rotisserie, zorgen er voor dat de gasten van het restaurant, mede

lekkerste restaurants en vragen waar zij vandaan komen. Interesse! En

door de smaakvolle inrichting, zich in een authentiek, Waals restaurant

uiteraard zelf dol zijn op reizen, andere culturen, andere dingen zien!

wanen. Mede-eigenaar Michel Maes is zeer tevreden over de eerste

Hier doe je inspiratie op en haal ik mijn energie. Helaas staat de winkel

periode. ‘’De klanten weten ons te vinden en komen graag terug, een

niet veel vrije dagen toe, maar meer reizen is wel haar doel.

beter compliment is voor mij niet denkbaar. We bieden een uitgebreid

En last but not least: Interieur. Villa Trèpetie is een interieurwinkel in de

driegangendiner aan maar ook de treinreiziger met maar een half uur-

landelijke stijl. Van lange houten tafels tot stoere buitenlamp tot sier-


TAPPERIJ DE POSHOORN

EETCAFÉ EL PYTHON

VISGILDE HEINEN

Vraag naar onze ‘’Puurzaam’’ Preuf en Hepkes kaart.

Het is hier simpelweg genieten; het laat je thuis én te gast voelen in een fijne en ontspannen ambiance. Geniet van een lekker biertje, fijne muziek in een smaakvol ingericht knus café met een zonnig terras. Door onze verrassend goede en zacht geprijsde menukaart kunt u ook bij ons terecht voor uw ontbijt, lunch of diner. De hele week geopend van 10.00u tot 02.00u.

Stationsstraat 47 - 6221 BN Maastricht 043 - 321 73 34 www.poshoorn.nl

Wijckerbrugstraat 29B - 6221 EB Maastricht Tel : +31(0)433510591

Rechtstraat 37 - 6221 EG Maastricht 043-7506220 www.visgildeheinen.nl

De Poshoorn is een trefpunt voor mensen met een voorliefde voor het ambachtelijke gastheerschap. Uiteraard behoren onze streekgerechten vergezeld te worden door bijbehorende bieren, beide belevenissen geleverd door streekproducenten.

Visspeciaalzaak voor mensen die houden van kwaliteit, lekker en vooral gezond eten. U vindt bij ons een zee aan verse vis, schaal, schelpdieren en de lekkerste visspecialiteiten. Ook diverse traiteur gerechten, amuses, paella, gourmetschotels en visbuffetten.

VERRASSEND WYCK

PER SE WYCK

12

TAPAS Y MÁS

Tapas y Mas is een Spaans georiënteerde tapasbar/restaurant met een veertigtal tapas op de kaart. Genieten van een heerlijke tapas en een goed glas wijn of bier. Elke dag geopend met wisselende tapas & cocktails aan de bar. Zon t/m don graag reserveren. Het Tapas y Mas team heet u graag welkom voor een hapje, een drankje en een gezellige avond. Rechtstraat 83 - 6221 EH Maastricht T 043 3541011 www.tapasymas.nl

NIGHTSHOP

Enige Nightshop in Maastricht waar u nog tot laat uw vergeten boodschap(pen) kunt doen. Uitgebreid assortiment in o.a: levensmiddelen, wijn, gekoelde bier en dranksoorten, cosmetica, snoep en huishoudelijke artikelen. Geopend: Ma t/m Za 17.00u tot 1.00u Zo 14.00u tot 1.00u Stationsstraat 5 - 6221 BM Maastricht Tel: 06-41578613 - www.nightshop.nl

JAMIN

Zoet of zuur. Groot of klein. Hard of zacht. Hoe je jouw snoepgoed of ijs ook het liefste ziet, je vindt het gegarandeerd in diverse kleuren en smaken bij Jamin. Hét perfecte cadeau voor ieder moment. Wycker Brugstraat 48 6221 ED Maastricht 043 - 3258667 www.jamin.nl


IN THE PICTURE lijk Engels serviesgoed en uiteraard nog veel meer. Regelmatig komen

MI PASIÓN, GEÏNSPIREERD DOOR DE TANGO

klanten advies vragen voor verfkleuren, ruimte indelingen, ‘t pimpen

Annemie Franssen opende in 2004

van een ruimte, etc. De Villa vraagt flink wat aandacht. Ook na slui-

haar zaak Mi Pasión naar aanleiding

tingstijd moeten nog spullen bij klanten door heel het land worden

van haar passie voor de tango. Snel

gebracht. Ook daar worden adviezen gegeven en ontstaan contacten

bleek er na deze kennismaking met de

voor langere tijd. Menig huis in Nederland, België, Duitsland, Luxem-

beroemde dans dat er behoefte was

burg maar ook 2e huisjes in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk zijn in-

aan goede, spannende en vooral mo-

gericht met Villa Trèpetie’s meubels en andere artikelen. Het is een ge-

dieuze dansschoenen in de regio. Waar anders dan in Argentinië ging

not om te zien hoe de spullen perfect tot hun recht komen in de vaak

Annemie op zoek naar een passende collectie. Deze werd uitgebreid

schitterende optrekjes van mijn klanten. Wij hebben de artikelen, onze

met een aparte collectie dameskleding. Dit assortiment, met daarbij

klanten de huizen ervoor!’”

nog accessoires, is ook nu nog het huidige aanbod dat u in haar zaak Renate Souren - Villa Trepetie

aantreft. De collectie en inrichting met een piano en schilderijen ma-

PONT D’OR

ken Mi Pasión tot een sfeervolle winkel waar

“Oktober 2007, ik loop samen met

u zich meteen thuis zult voelen. Annemie or-

mijn oudste zoon door de Recht-

ganiseert ook geregeld in de Hoogbrugstraat

straat. Ons oog valt op een prachtig

een modeshow gecombineerd met dans. Bui-

monumentaal pandje. We steken

ten op de planche wordt een modeshow afge-

over en turen naar binnen, leeg!!

wisseld door de passionele dans. Voor Anne-

Hij zegt: ‘Ik zie het helemaal voor me” en maakt met zijn handen het

mie en alle dansers en toeschouwers een waar

gebaar alsof de naam van mijn goudsmederij er al op staat: ‘ Pont d’Or’.

feest. Annemie is betrokken bij iedere keuze

Ik wist het meteen: hier wil ik wel een winkeltje, dit klopt!’ Vrij snel was

van haar klanten. Mi Pasión, kom en proef die

alles geregeld en 29 februari 2008 gingen de deuren open. Als goud-

passie. Annemie Franssen

smid werkte ik voor juweliers en particulieren, dat gebeurde vanuit huis waar ik mijn atelier had. Een winkel lag niet in de bedoeling, maar dit was anders. De ligging van dit prachtige monumentale juweeltje,

HEALTH CENTER LADIES: LADIES ONLY FITNESS CLUB

en het belangrijkste...... mijn atelier verhuisde met me mee. Sommige

Exclusief en inspelend op vrouwen die met hun gezondheid bezig zijn, af

PER SE WYCK

besluiten neem je vanuit je buik, dit was er zo een, ondanks dat ik geen

willen vallen, aan hun figuur willen werken, hun lifestyle willen aanpas-

13

enkele ervaring met het runnen van een winkel had. Inmiddels ben ik

sen of gewoon lekker willen sporten en ontspannen. De afslankstudio

verknocht aan de Rechtstraat en aan het pandje. De loop in de straat is

is een belangrijke parel van Health Center Ladies en op fitnessgebied

precies goed, door de week wat rustiger en in het weekend drukker! Zo

wordt er enkel gewerkt met het unieke Fitness Op Maat en Personal

kan ik door de week werken aan het op peil houden van mijn collectie,

Training-concept. Dit concept staat garant voor resultaat. Loop gerust

en dat lukt aardig! Ik voel me helemaal thuis in de Rechtstraat en hoop

eens binnen en maak kennis met het team van Health Center Ladies. Je

dat dat nog een tijd zo blijft.”

bent van harte welkom!

6:08 Pagina 1

Duitsepoort 15 - 6221VA Maastricht - 043-3270956 info@healthcenterladies.nl - www.healthcenterladies.nl

Danielle Bruggenwert - Pont d’ Or

e c n e esid

R

Housing & Relocation

/

Support & Services

Het vertrouwde en veelzijdige makelaarskantoor actief in Zuid-Limburg en omstreken. Optimale service in de bemiddeling van huurwoningen. Tevens Uw partner in het beheer, verhuur- en verkoopklaar maken van Uw Onroerend goed. Al jaren gespecialiseerd in: - Huur en verhuur van de betere woningen, appartementen, studio’s en studentenkamers - Beheer van onroerend goed - Renovatiewerkzaamheden Hoogbrugstraat 51 - Onderhoudswerkzaamheden 6221 CP Maastricht - Relocation services op maat tel: (+31) 043 321 05 08 fax: (+31) 043 321 48 50 ‘’Het thuisgevoel begint bij de juiste keuze’’ info@residence-housing.nl


IN THE PICTURE JAMIN: HET SNOEPJE VAN MAASTRICHT

zijn vak. Het unieke en bijzondere kwam door het struinen op markten, beurzen, veilingen en de laatste jaren vooral door het kopen van gespecialiseerde collecties, vaak uit nalatenschappen, waardoor de boeken via het antiquariaat een nieuw leven werd geschonken. Allengs veranderde het gewone in het bijzondere. Thans is Antiquariaat de Bovenste Plank dan ook de snoepwinkel voor verzamelaars en liefhebbers van het mooie en bijzondere boek. Zoon Roeland bracht als bedrijfseconoom vooral het gevoel voor logistiek en nieuwe media, zo zijn de computer en de website niet meer weg te denken uit het moderne antiquariaat. Voor het speciale en bijzondere boek is er immers belangstelling uit de gehele wereld. Daarvan is “Tefaf op Papier” “een duidelijk voorbeeld. En dat is de droom van Roeland: een internationaal bekend antiquariaat met een uitgekiende collectie in oude en bibliofiele uitgaven. Vader Peter hoort dit glimlachend aan en zegt:

Vroeger had elk dorp zijn eigen snoepwinkel, vaak als onderdeel van

“dromen zijn de basis van ieder resultaat”. In de loop der jaren kreeg

een banketbakkerij. Zo is Cornelis Jamin ruim 125 jaar geleden ook

ook het Galerie-aspect een vastere vorm. Was de galerie-collectie in

begonnen. En eigenlijk is er niets veranderd. Jamin is nog steeds dat

het begin een ratjetoe van kunstwerken, nu is dit verankerd in een regi-

ambachtelijke snoepwinkeltje, wel van deze tijd.

onale collectie. Vooral Maastrichtse en Limburgse kunstenaars worden

Ger Tielemans houdt veel van snoep en is daarom eigenaar van twee

verzameld en in verkoopexposities gepresenteerd. Tevens worden er

Jamins in Maastricht, in de Grote Staat en de Wycker Brugstraat. Nog

jaarlijks exposities van huidige kunstenaars uit de regio georganiseerd.

steeds wordt veel in eigen huis gemaakt, maar de grote snoepmerken

Antiquariaat en Galerie de Bovenste Plank, is een bezoek meer dan

zijn ook aanwezig. Befaamde eigen producten zijn de bitterkoekjes,

waard. Jaarlijks verschijnt er minstens één catalogus, soms twee, in

het dubbeldik ijs en tegenwoordig de swirl: yoghurtsoftijs met echte

boekvorm. Antiquariaat en Galerie de Bovenste Plank ook uw adres

vruchten en chocolade. Proef ook de verse Luikse wafels!

voor inkoop bibliotheken, verzamelingen en nalatenschappen.

Tielemans: “We zijn vooral een verwenwinkel. Snoepcadeaus pakken PER SE WYCK

we mooi in, we hebben blikken, ‘tuute’ en veel meer. En we spelen mooi

14

in op de seizoenen. Jamin is dé verwenwinkel van Maastricht. En dat

Roeland Gordijn - Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank Rechtstraat 49 - 6221 EG Maastricht - 043-3213157 info@debovensteplank.nl - www.debovensteplank.nl

ook nog eens twee keer!” Jamin: Grote Staat 1, Maastricht Jamin: Wyckerbrugstraat 48, Maastricht

ANTIQUARIAAT DE BOVENSTE PLANK

TA N D A R T S P R A K T I J K

Zeven jaar geleden ontstond uit de passie voor boeken, gedeeld door vader en zoon Peter en Roeland Gordijn, het Antiquariaat De Bovenste Plank. Een naam ontstaan uit de gewoonte om de beste, en vaak kostbaarste, boeken op de bovenste plank van de boekenkast te zetten, zodat men er niet gemakkelijk aan kon. Zie hier al het streven om voor het bijzondere en zeldzame boek te gaan. Dit ging niet zomaar. De eerste collectie was de eigen bibliotheek van Peter, die als Neerlandicus, jaren boeken had verzameld o.a. voor studie en voor het bijhouden van

Praktijk voor algemene tandheelkunde waar professionaliteit, service en de patient centraal staan. Ons team is gespecialiseerd in de volgende disciplines: implantologie, esthetische tandheelkunde, behandeling van angstige patienten, orthodontie en volledige gebitsrenovaties. Behandeling volgens afspraak 043-3211893 Hoogbrugstraat 27 6221CN Maastricht


Op 8 december 2008 was het precies 150 jaar geleden dat de toenmalige bisschop van Roermond, J.A. mgr. Paredis, de wijding verrichtte van de huidige Sint-Martinuskerk te Wyck, gebouwd door de bekende architect Pierre Cuypers.

150-jarige Sint-Martinuskerk te boek gesteld Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum werd door het kerkbestuur

3. Achttiende en negentiende eeuwse

opdracht gegeven aan drs Servé Minis, drs Mariëtte Paris-Vankan en

sprokkels uit het archief van de pa-

mr Stefan Vrancken om ieder een bijdrage te schrijven voor een jubile-

rochie, geschreven door mr Stefan

umboek. Het resultaat mag er zijn: een full colour hardcoverboek van

Vrancken. Een deel van het het 18e en

120 pagina’s (met vele foto’s), getiteld: ‘Sint Martinuskerk Wyck 1858-

19e eeuwse parochiearchief is door-

2008. Bijdragen over de architectuur, de beglazing en het archief van

gespit, en hij behandelt in dit artikel

de Sint Martinuskerk te Wyck Maastricht’. Tijdens de speciale herden-

een aantal van de gevonden archief-

kingsmis op zondag 7 december 2008 werd het eerste exemplaar van

stukken. Tevens komen aan orde de

het jubileumboek aangeboden aan mgr dr Wim Eijk, aartsbisschop van

organisatie van de kerk alsmede de

Utrecht.

geschiedenis van het parochiearchief.

Het boek bevat drie artikelen:

Het boek kost 26 euro en is tegen contante betaling af te halen bij

1. ‘Soliditeit, waarheid, eenvoud, grootschheid’, de Wycker Sint Marti-

de parochiewinkel naast de pastorie aan de Rechtstraat 7 (tegenover

nuskerk van Pierre Cypers, geschreven door drs Servé Minis. Hij gaat in

de kerk), telefoonnummer 043-325 34 83. Het boek kan ook voor

dit artikel nader in op de architectuur en de bouw van de nieuwe kerk,

29,50 euro (incl. verpakkings- en verzendkosten) per post worden

en hetgeen daaraan voorafging.

verzonden.

2. De ramen van de Sint Martinuskerk te Wyck, geschreven door drs

Meer informatie kan worden verkregen bij Stefan Vrancken

Mariëtte Paris-Vankan. In dit artikel behandelt zij de naoorlogse kerkra-

vrancken@teamnotarissen.nl.

men van de huidige kerk (naar ontwerp van o.a. Hans Truijen) alsmede de gedeeltelijke restauratie van de vooroorlogse kerkramen.

VILLA TRÈPETIE Dé winkel voor wonen in landelijke stijl! Van stoere lange tafels tot lieflijk Engels servies. Van Frans zeepje tot buitenlamp in cottage stijl. Villa Trèpetie voert o.a. de volgende merken: Bunzlau Castle, Emma Bridgewater, Burleigh, PTMD, Tierlantijn, Bastion Collections, Riverdale, Jardin Pamplemousse. Rechtstraat 38 - 6221 EK MAASTRICHT T 043 326 58 42 - www.villatrepetie.nl

PER SE WYCK

15


’t Wiecker Tribbenaol heeft zich in zijn redelijk korte bestaan al nadrukkelijk bewezen. Het is voor heel wat Maastrichtenaren niet meer weg te denken. Tijd om eens te kijken hoe een en ander zo ver is gekomen en wat nog te verwachten is.

‘T WYCKER TRIBUNAAL Ontstaan

om, gesteund door (echte) advocaten, te laten horen hoe al die aange-

Een achttal jaren geleden begon ‘t Wiecker Tribbenaol vanuit een initi-

kaarte zaken nu écht in elkaar steken. Het Hof maar ook het volk beslis-

atief van enkele ‘Wiekenere’ om aan de Oostkant van de Maas een ex-

sen dan wat waar of niet waar blijkt te zijn. Na eerdere zittingen in het

tra activiteit te realiseren. Men vond dat Wyck best wat meer aandacht

Centre Céramique en het gebouw van Rijkswaterstaat is nu Maastricht

kon gebruiken. Maar het mocht en moest een activiteit voor héél Maas-

Music Hall (de Platte Zaol) de vaste plek als ‘gerechtsgebouw’ geworden.

tricht zijn, al moet de uitvoering altijd in Maastricht-Oost plaatsvinden. Als vorm werd gekozen voor een zogenaamde ‘narrenrechtbank’.

Confrérie Tot nu toe hebben Theo Bovens, d’n Ingel vaan Mestreech, Jo Coe-

Historische achtergrond

nen, Jan Janssen, deken Matthieu Hanneman, de Mestreechter Grôp

De nar had in de Middeleeuwen een heel aparte en belangrijke rol.

Ziesjoem, Gerd Leers, Beppie Kraft en Benoit Wesly ‘t Tribbenaol door-

Hij mocht ongestraft zijn ‘baas’, de machthebber, de waarheid zeggen

staan en zijn daarmee automatisch lid geworden van de ‘Confrérie

maar ook het volk kon er flink van langs krijgen. Ieder ander zou bij

vaan ’t Wiecker Tribbenaol’.

zo’n gedrag letterlijk een kopje kleiner gemaakt worden. Maar de nar mocht in zijn narrenspiegel laten kijken om de mensen zichzelf te la-

Wyck heeft met ’t Wiecker Tribbenaol een niet meer weg te denken

ten bekijken. De rol van de nar is richtinggevend voor het fenomeen

activiteit gekregen. Veel ‘Wyckenere’ leveren hun bijdrage hieraan,

narrenrechtbank. De humor is in alle gevallen de kurk waarop zo’n

zowel in actieve als in ondersteunende zin.

rechtbank drijft. Dat was de reddingsboei voor de nar maar moet ook

Meer details en beelden zijn te vinden op de website www.utwt.nl.

in de huidige vorm uitgangspunt zijn. In Duitsland vinden in meerdere

PER SE WYCK

16

plaatsen narrenrechtbanken plaats. Het meest bekend is Stockach, waar de rechtbank ook echt stamt uit de Middeleeuwen. In Nederland zijn bekend het Ketelgericht in Steyl-Tegelen en het Ezelsgereech in Sevenum.

Uitwerking ’t Wiecker Tribbenaol heeft dus soortgelijke uitgangspunten en heeft zijn eigen manier van uitwerking gekozen met zoveel mogelijk aspecten die horen bij een echte rechtbank. Maar wel natuurlijk geregeld met een knipoog. Alle elementen van een tribunaal/rechtzitting zijn aanwezig. Humor en relativering zullen niet ontbreken en ook moderne hulpmiddelen zullen worden gebruikt. De minister van Justitie zou bijvoorbeeld kamervragen krijgen als bij een rechtbankzitting een getuige zowel à charge als à decharge zou optreden. Maar hier kan dat zonder problemen. De gedaagden zijn bekende Maastrichtenaren of mensen die nauw met Maastricht te maken hebben en die krijgen dan op een humoristische wijze ‘de ketel gesjoord’. Daarvoor worden die personen gedaagd en aangeklaagd. Maar er is voor hen gelegenheid

Zondag 21 maart in de Music Hall

Truus en Mao Willems ‘sliepe de mètse’ De zitting 2009 zou traditioneel op de laatste zondag van november hebben plaatsgevonden. Met als gedaagden het bekende Maastrichtse echtpaar Truus en Mao Willems. Door ziekte van Truus is de zitting echter verdaagd en zal nu op zondag 21 maart plaatsvinden. Op 22 januari hebben Truus en Mao hun dagvaarding ontvangen uit handen van gerechtsdeurwaarder mr. Ramona Batta. Al hun ‘domme en speelse daden’ en al hun ‘menselijke zwakheden’ zijn daarin verzameld en worden zonder taboe afgehandeld. Truus: ‘Boe höbbe veer dat aon verdeend? 52 Jaor höbbe veer opgetroje en zien kóntent euver us leve. En noe dit!” Mao: ‘Die zien nog neet met us veerdeg. Veer laote us neet koejenere! De mètse weure geslepe!’ Op die zondag worden zij met muzikale begeleiding van Hèl Hoeg en Zaat vanaf De Poshoorn naar het gerechtsgebouw overgebracht waar stipt om 14 uur de zitting zal aanvangen. Een hele middagzitting wordt aan hun zaak besteed. En, hoe kan het ook anders, hun liedjes en de vele verschillende optredens op de bühne zullen natuurlijk een prominente plaats innemen. Aangezien het een openbare zitting is mag iedereen er gratis bij aanwezig zijn en op de publieke tribune plaatsnemen.


ART APART SCHILDERIJEN BIJ MIM DESIGN

Art in Kitchens krijgt door expositie een dubbele betekenis De Voerendaalse Beppy Heijnens volgde ongeveer 6 jaar teken- en schilderlessen bij Welt & Art en later Kunstmest & Co. Haar werk is heel divers, maar kenmerkt zich vooral door het gebruik van sprekende kleuren. Zij werkt het liefst met acryl op doek en gebruikt daarbij gemengde technieken. De schilderijen heb-

Foto: Anouk Verhoeven

ben een grote gelaagdheid, waardoor ze

kunsten in Arnhem, besloot ze haar hart te volgen. Illustreren is haar passie. Tekenen doet ze al van jongs af aan maar nu vond ze het tijd om de stoute schoenen aan te trekken en haar werk ervan te gaan maken... Zo is Ownme ontstaan: ‘mijn eigen ding’, ‘mijn eigen ik’. Haar passie voor tekenen combineert ze met haar modeachtergrond door illustraties op shirts van ecologische materialen te laten zeefdrukken met inkt op waterbasis. Kenmerkend is haar tekenstijl is een eenvoudig lijnenspel met vloeiende ‘toevallige’ inktvlekken. Naast haar eigen label Ownme maakt Tessa (mode)tekeningen voor tijdschriften zoals AvantGarde,

een soms mystieke, sterk tot de verbeelding sprekende sfeer oproe-

Opzij, P+ en Viva en heeft ze illustraties gemaakt voor YOIstore/Chil-

pen. Haar werk is figuratief, dan weer non-figuratief. Het menselijke

lOut Bijenkorf Amsterdam, fairtrade label Studio Jux, tassenlabel CIN

lichaam, en het vrouwenfiguur in het bijzonder, is vaak een uitgangs-

by Cindy Jeurissen, Le Cool Guidebook Amsterdam, sieraden van Jan-

punt. De schilderijen van zijn doorlopend te bekijken en te koop bij

nissima en Succes Organizing Systems. Informatie: www.ownme.nl.

MIM DESIGN Art in Kitchens, Avenue Céramique 187-189.

Het werk van Tessa de Graaf is te zien tot 12 april bij MAX®, Hoogbrug-

Beppy Heijnens - Hendrik van Veldekestraat 60 - 6367 SC Voerendaal

straat 69 in Wyck. U vindt hier de grootste collectie van L’Altra Moda in

telefoon 045 5750427 - email: beppyheijnens@live.nl

Nederland en o.a. Moncler, Halé Bob, Cambio, Seventy en Brian Dales,

PER SE WYCK

aangevuld met een uitgebreide collectie accessoires van o.a. AntiChic,

17

Tessa de Graaf – OWNME bij MAX®

IKKI en London Sole. MAX® is ook hét adres voor een prachtige, wisse-

Ownme staat voor jezelf zijn, je eigen ding doen, je hart volgen. Own-

lende collectie kunst en woonaccessoires. Sleutelwoorden zijn: kwali-

me is het eigen label van Tessa de Graaf. Nadat Tessa haar studie aan

teit, klasse en natuurlijk de laatste trends. De collectie wordt wekelijks

de modeacademie Montaigne (Amsterdam Fashion Institute) had af-

aangevuld met hot items uit de modemetropolen Parijs, Milaan, Rome

gerond ging zij werken als freelance stylist. Na 3 jaar realiseerde ze zich

en New York. MAX® voert andere openingstijden dan reguliere winkels, zo-

dat er ‘iets’ miste. Om erachter te komen wat dat was, gaf ze zichzelf

dat u ook op een later tijdstip bij ons terecht kunt, namelijk op donderdag

anderhalf jaar de tijd en ging weer studeren. Na deze studie, een mas-

tot 20.00 en op vrijdag en zaterdag tot 19.00. Zondags geopend van 11.30

teropleiding Fashion, Design & Strategy aan Artez, hogeschool van de

tot en met 17.30. Voor meer informatie kijkt u op www.maxmaastricht.nl

GALERIE

GALERIE FLOW

en kwetsbaarheden bij een groot publiek om zodoende deelname en integratie van outsider artiesten in onze samenleving te vergemakkelijken. Veel nadruk ligt hierbij op het aanreiken van krachtgevende ervaringen (empowerment), die bijdragen aan hun (ook financiële) autonomie. Galerie Flow toont een aantal interessante kunstenaars. Tot 6 mei exposeert Frans van Bokhoven met een aantal kleurrijke producties, gevolgd door Teus Kon (schilderijen), Agnes Knipschild (mozaïekwerk) en anderen vanaf 7 mei. De Tsjechische schilder Marian Reguli, woonachtig in Aken, stelt van 11 juni tot 30 juli zijn feeërieke, aan Chagall herinGalerie Flow bemiddelt kunst van ‘outsider artiesten’, meestal autodi-

nerende schilderijen ten toon.

dactische kunstenaars met een ‘kwetsbaarheid’ (psychische, lichamelijk emotioneel enz.). Daarnaast ook van andere kunstenaars die door

Galerie Flow vindt u aan Rechtstraat 96, 6221 EL Maastricht.

hun themakeuze of betrokkenheid ervan getuigen iets van het ‘out-

Geopend van woensdag t/m zaterdag van 13 tot 16 uur en na afspraak.

sider zijn’ te begrijpen. Flow mikt op voorlichting van aandoeningen

M: 0653322111/ E: franleen@wxs.nl; W: www.galerieflowmaastricht.nl


Amrâth Grand Restaurant de l’Empereur Heerlijk genieten van de Franse keuken geïnspireerd door Bocuse. Onder leiding van Chef de Cuisine Paul Boeijen krijgt u bijzondere gerechten voorgeschoteld. Onze mooie wijnkaart en heerlijke wildgerechten zullen uw smaak papillen laten genieten en de fantastische ambiance met tafelberei­dingen maken uw avond helemaal compleet. Onze keuken is alle dagen open van 12 uur tot 22 uur.

Stationsstraat 2 - 6221 BP MAASTRICHT Tel: +31 (0)43 321 38 38 www.amrathgrandhotelempereur.nl

FIN BEC

GREENSHOP

Voor lekker eten, heerlijke hapjes, gecaterde feestjes, luxe vleeswaren en rijpe hammen, mooie quiches en zalige desserts het juiste adres.

Speciaalzaak in aardappelen, groenten, fruit, salades, kant en klare maaltijden, tapas, zuidvruchten, noten en streekprodukten.

Parkeren voor de deur, open tot 19.00 uur. www.finbec.nl

www.greenshopmaastricht.nl

Stationsstraat 42 - 6221 BR Maastricht T 043 321 25 96

Wycker Brugstraat 5 - 6221 EA Maastricht T 043 321 19 63 - E info@greenshopmaastricht.nl

VERRASSEND W

PER SE WYCK

18

Antiquariaat en Galerie

B+ DESIGN

PONT D’OR

de BOVENSTE PLANK

U bent van harte welkom in onze zaak voor het bekijken van onze uitgebreide collectie banken en fauteuils van o.a. Molinari, Designonstock, Tonon en Varier. Maar ook voor advies op het gebied van Bio-ethanol sfeerhaarden van Safretti en Blomus of de BBQ van Eva-solo en Alessi, kunt u bij ons terecht. In onze collectie vindt u tevens glaskunst van Borowski en Kosta Boda en nog heel veel meer; van Gifts tot Furniture!

De ideale zaak, voor u die op zoek is naar een uniek en bijzonder sieraad.

Antiquariaat in bijzondere, oude en zeldzame boeken m.b.t. literatuur, (Limburgse) kunst, filosofie, esoterie en Maastricht en Limburg. Galerie met regionale kunst (van 1900 tot nu). In ons achterhuis vindt u een grote algemene collectie boeken met een honderdtal onderwerpen. Open: di-za van 11.00-18.00 (do t/m 20.00)

Wycker Brugstraat 62/60 - 6221 ED Maastricht T +31 (0)43 351 06 22 - www.bplusdesign.nl

Ontworpen en vervaardigd door goudsmid Danielle Bruggenwert.

Rechtstraat 104 6221 EL Maastricht T 043 343 78 50 GSM 06 51 44 60 74

Meer dan 30.000 boeken en prenten on-line: vindt u op www.debovensteplank.nl

Rechtstraat 49 - Wyck-Maastricht T +31 043 321 31 57 - info@debovensteplank.nl


WHAT’S UP POSHOORN NIEUWS Op 1 april wordt aan voorzitter Jan Hoen van Stichting de Knoevel de opbrengst van de Groene Borrel overhandigd. Het goede doel voor de maanden april, mei en Juni wordt Stiechting ‘’Geve um ´t Leve’’. www.stichtinggul.nl - www.poshoorn.nl - www.persewyck.nl. Noteer in de agenda! 11, 12 en 13 juni! Spaarvereniging De Poshoorn, een zeer actieve spaarkasvereniging van Tapperij de Poshoorn zal ook dit jaar weer het jaarlijkse jeu de boules-tournooi organiseren op het pleintje tegenover tapperij De Poshoorn. Je kunt als team (3 personen) inschrij-

DE JOFFERS MT 42 t/m MT 52

Al vele jaren een begrip in Maastricht en omstreken voor vrouwen met een grotere maat. Mode met een grote M, kleding voor elk moment, trendy en modieus. Loop eens binnen en constateer dat een grotere maat niet direct een ander modebeeld betekent. Open ma 13 - 17 uur, di t/m za 10 - 17 uur, do koopavond tot 21 uur, koopzondag 12 - 17 uur

ven en meedoen op zondag 13 juni vanaf 11.00 uur. Maar ook de andere dagen zijn aardig om even te komen kijken en tussendoor een boule te gooien. Vrijdagavond spelen verenigingen, zaterdagavond spelen de leden van spaarkasvereniging De Poshoorn op het scherpst van de snede tegen elkaar. Onder het genot van een biertje of wijntje op het terras altijd leuk om naar te kijken!

CENTRUMMANAGEMENT NIEUWE STIJL GESTART De opstartfase van Centrummanagement staat in het teken van het uitwerken van een visie, doelstellingen bepalen en

Rechtstraat 74 - 6221 EL Maastricht T 043 321 82 53 - www.dejoffers.nl

WYCK

prioriteit geven aan op te starten activiteiten voor het centrum van Maastricht. De jaarvergadering van O.I.W. op dinsdag 23 februari was voor mij een prima gelegenheid om kennis te nemen van de zaken die in Wyck en Céramique spelen.

PER SE WYCK

Wyck met zijn rijk gevarieerd aanbod van winkels, historische straten en statige panden en Céramique met zijn prachtige architectuur kennen ook hun aandachtspunten. Concreet zijn veiligheid, bereikbaarheid, herinrichting stationsplein, parkeren en leegstand panden dé uitdagingen om samen aan te pakken. Precies, sámen! Alle belanghebbenden zullen de handen in elkaar moeten slaan om de toekomst vorm te geven. Dit betekent ook dat in sommige gevallen het individuele kortetermijnbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Uiteindelijk zal iedereen zijn voordeel hebben bij een goede doorontwikkeling van Wyck en Céramique. In samenhang met alle ontwikkelingen binnen het centrum van Maastricht zal ik als centrummanager mij inzetten om met alle belanghebbenden een toekomst met perspectief te creëren. Paul ten Haaf - Centrummanager

TWINKEL* DE KADOWINKEL GAAT VERHUIZEN! Vanaf 20 april vind u Twinkel* de Kadowinkel op

Twinkel* de kadowinkel

een nieuwe locatie: Rechtstraat 106. In deze nieuwe grotere winkel wordt het assortiment uitgebreid. Natuurlijk blijven het prachtige pluche, de originele kraamca-

QUARTIER SCHOENENZAAK De meest uitgebreide trendy Scholl collectie van Limburg en omstreken. Nieuw: River Woods, Talking French, Birkenstock. Maar ook voor uw voetverzorging, Omron bloeddrukmeters en brace’s van o.a. Push kunt u bij ons terecht. Wycker Brugstraat 12 6221 EC Maastricht +31(0)43 3210349 info@lequartier.nl - www.lequartier.nl

deaus en houten kwaliteitsspeelgoed, maar daarnaast gaant Twinkel zich toeleggen op spellen, puzzels en jongleerspullen. Voor klein én groot!

LIEF! MAASTRICHT WEER OPEN Lief! Lifestyle is terug in Maastricht. Lief! staat voor babywear en lifestyle. Wycker Brugstraat 52.

19


In deze editie van Aon d’n Tap is Eric Slangen bij ons aangeschoven. Deze Wieckeneer werd op 2 november 1958 geboren en bracht zijn gehele jeugd door aan de Franciscus Romanusweg. Tegenwoordig is Eric Slangen tablemanager in het Holland Casino in Valkenburg. Hij woont nog steeds samen met zijn vrouw Henny en hond Pierre in Wyck. bijkomstigheid is dat het huis boven de plek ligt waar vroeger de lageOp welke scholen heeft u vroeger les gehad?

re school was. Ik hoor van steeds meer vrienden dat ze, zodra het kan,

Ik heb op de lagere school St. Martinus gezeten. Wij waren de laatste

graag terugkomen naar Wyck. Ik ga hier in ieder geval nóóit meer weg!

klas met nog enkele jongens, daarna werden het gemengde klassen.

Wat vindt u een typische karaktertrek van de Wyckenaar?

Vervolgens heb ik op het Stedelijk Lyceum, de Geusselt-MAVO en de

Een echte Wyckenaar kent zijn roots, maar uit zich daarin niet zo chau-

Rijks-HAVO gezeten. Toen ben ik begonnen aan de PABO op de Grote

vinistisch als de echte inwoners van de binnenstad van Maastricht.

gracht, waar ik ook mijn diploma heb behaald. Helaas was er voor on-

Wat is volgens u zo bijzonder aan Wyck?

derwijzers in die tijd niet voldoende werk en werd ik alleen ingezet als

Wyck heeft eigenlijk alles binnen handbereik. De bakker en de slager

vervanger, iets waar ik geen toekomst in zag. Via een contact ben ik

liggen er bij wijze van spreken om de hoek. Er is een groot aanbod aan

toen bij het casino in Valkenburg terecht gekomen om daar cursussen

winkels, prachtige hotels, goede restaurants en een veelzijdigheid aan

te gaan geven. Ik ben hier nog altijd werkzaam als tablemanager en

cafés. Ik heb veel favoriete restaurants, waaronder de Thai. Dit, in te-

werk er ondertussen al 23 jaar.

genstelling tot de binnenstad, die steeds eenzijdiger dreigt te worden.

Hoe heeft u uw jeugd in Wyck ervaren?

Wyck is levendig, ligt dicht bij de binnenstad, maar kent niet de grote

Als zeer leuk. Opgegroeid in een gezin van 5 kinderen, waarvan ik

overlast van de stad en is niet eenzijdig. Verder vind ik Wyck zeer veel-

eigenlijk de nakomer ben, werd ik min of meer opgevoed door mijn

zijdig en voel me er zeer op mijn gemak.

broers en zussen. Bij ons thuis heerste altijd een gemoedelijk sfeer, ie-

Wat ontbreekt er volgens u in het stadsdeel Wyck?

dereen was welkom. Wat mij goed is bijgebleven uit mijn jeugd is dat

Wat ik erg jammer vind is dat het ‘groen’ in Wyck niet echt overweldi-

wij op de kleuterschool oud papier spaarden en dat bij de marskramer

gend is. Ik mis een fatsoenlijk losloopgebied voor honden. We kunnen

ruilden voor speelgoed. Als kleine jongen zat ik ook bij de scouting.

nu fijn wandelen langs de Maas, waar, als het lekker weer is, iedereen

Verder waren wij altijd op straat te vinden. Eerst bij de Kleine en de

kan genieten van het zonnetje op het grasveld, maar waar wij met de

Grote Griend, ook wel de helihaven genoemd, waar altijd veel jongens

hond alleen op het pad mogen komen. Er zou best een stuk afrastering

te vinden waren en veel werd gevoetbald. De broeders op de lagere

mogen komen speciaal voor honden.

school vroegen vervolgens of we bij voetbalvereniging RAPID wilden

Op sociaal gebied vind ik het spijtig dat het St. Martinushuis, het buurt-

komen voetballen. Het leuke is dat ik nu nog altijd lid ben van die club.

huis, weg is. Hier wordt helaas te veel op bezuinigd. Dit vind ik jammer,

Verder waren vissen en zwemmen in de Maas een leuke bezigheden.

aangezien er nu geen plek is voor buurtactiviteiten.

Het meeliftten met de boten was voor de schippers een grote ergernis.

Waar is uw favoriete plekje in Wyck?

Ook probeerden we tijdens het zetten van de duiven de eieren te pik-

Mijn favoriete plekje in Wyck is de Rechtstraat. Vooral laatst, toen er

ken om deze vervolgens op te eten. Ook speelden we vaak in de hooi-

sneeuw lag, gaf dit een prachtig beeld in deze mooie, authentieke

bergen van de oude fabriek bij Céramique, totdat we werden weg-

straat. Verder worden er leuke acties georganiseerd zoals de boeken-

gejaagd door de bewaker. Vanaf de middelbare schooltijd zochten wij

markt en de kerstmarkt, erg Anton Pieck-achtig. Mijn stamcafé is De

ons vertier op de speelplek achter de huidige Minervabioscoop. Als

Poshoorn.

weg langs de Adelaar in de St. Maartenslaan voor lekkere bruudsjes en snupkes. Ik profiteerde van het feit dat mijn oudere broers en zussen mij beschermden als mijn ouders tegen mij optraden. Ook namen ze mij mee op stap. De Rechtstraat was voor mij toch nog net iets te ‘ruig’, dus ik begon de avond bij de Kombi, waarvan pap en mam dachten dat ik daar ook bleef, maar ging vervolgens al snel richting andere cafés om daar de boel op stelten te zetten. U bent dus nog altijd woonachtig in Wyck? Nadat ik getrouwd ben met Henny hebben wij eerst een tijdje in Nazareth gewoond, de plek waar mijn vrouw is opgegroeid. Toch voelde ik mij daar niet zo thuis en wij zijn dan ook vrij snel weer verhuisd naar Wyck. In de St. Maartenslaan hebben wij een mooie woning in de St. Maartens Residentie van twee verdiepingen met balkon. Kortom een fijne plek en ruim genoeg om met zijn tweetjes te wonen en een leuke

20

Nikki Nijsten

we gingen zwemmen in het sportfondsenbad gingen we op de terug-

BIS BINNEKORT!!! Wieker Brögkstraot 41 6221 EB Mestreech

PER SE WYCK


INFORMATIE HET BESTE STADSDEEL VAN MAASTRICHT

Tijdens de jaarvergadering was het overzicht van de activiteiten van

In de laatste Per se Wyck heeft de secretaris een opsomming gegeven

het OiW natuurlijk zeer belangrijk. Dit werd door mevrouw Sheila Oro-

van wat er zoal te gebeuren staat in Wyck en waar het OiW bij betrok-

schin gepresenteerd op een zeer professionele manier en gaf een goed

ken is. Daarbij werd aangekondigd dat er een jaarvergadering zou zijn

beeld van de resultaten van de diverse zaken waar het OiW bij betrok-

begin 2010. Wel die is er ook geweest en wel op 23 februari. De op-

ken is. Een goed voorbeeld is de feestverlichting in de Stationsstraat en

komst was goed met een zestigtal deelnemers, onder de nieuwe cen-

Hoogbrugstraat.

trummanager Paul ten Haaf.

Door de komst van de nieuwe centrummanager; de nieuwe organisa-

Na een uitgebreide inleiding van de voorzitter werden de voor zo’n ver-

torische structuur van het Centrummanagement en ook de bepaling

gadering gebruikelijke zaken als jaarstukken, begroting, inkomende

binnen het OiW van een tien punten actieplan, waarin onder andere

en uitgegane stukken en de samenstelling van het bestuur besproken.

zaken als de parkeerproblematiek; de situatie rond de Stationsstraat;

Wat dit laatste betreft is het misschien niet onbelangrijk de namen van

situatie A2 de aanloopstraten en het Palace-project een belangrijke rol

die mensen in het bestuur te noemen: Roel Kerckhoffs - voorzitter,

spelen, verandert er veel in het Wyck. U weet, HET BESTE STADSDEEL

Toine Pans - secretaris, Jo Persoon - penningmeester, Sheila Oroschin,

VAN MAASTRICHT.

Fred Sleebe, Charles Beckers, Luud Martens en George Leclercq; hij is

Dit alles zal bijdragen tot een meer professionelere aanpak, waarbij, tot

niet officieel lid van het bestuur, maar treedt op als adviseur, Roger

slot, de oproep om deelnemer te worden van het bestuur van het OiW

Kleijnen, van AH op Plein 1992 heeft afscheid genomen omdat hij an-

zeer belangrijk is. We hebben goede, betrokken en actieve mensen nodig.

dere zaken te doen heeft (hij is onlangs vader geworden). Roger was een zeer actief en gewaardeerd lid. Misschien komt hij terug als zijn

Meldt u aan bij Toine Pans (secretaris), tel : 06-101 77 581,

dochter naar de universiteit gaat.

e-mail : toine.pans@planet.nl

STICHTING SOCIËTEIT HIERE VAAN WYCK EVEN VOORSTELLEN Con Panayotopoulos, 55, getrouwd met

AKTIVITEITEN SOCIÉTÉ HIERE VAAN WYCK De causerie-

Marly, vader van dochter Cassandra. Ge-

en aktiviteitencommissie heeft een klinkend programma voor 2010

PER SE WYCK

boren aan de Hunnenweg, maar vanaf zijn

in elkaar gezet.Het programma begint op 30 maart met een causerie

21

5e jaar woonachtig in Wyck. Was in 1984

door Wim Weijnen over het huidige economische klimaat in Limburg,

de 35ste Vors van V.V. De Keemeleers en is

daarna geeft hij een visie op cultuur en hoe deze te positioneren bin-

daar nu al 25 jaar lid van. Hij is sinds 1980

nen Wyck. Wim Weijnen is directeur Limburgse Werkgeversvereni-

ondernemer, eerst in de bouwbranche,

ging (LWV) en onlangs gekozen tot voorzitter van het LSO. Vanwege

later in partyverhuur en koeltechniek. Hij is een groot liefhebber van

het tijdstip wordt de avond begonnen met een buffet. Voor niet-le-

watersport met name zeilen .Ook doet hij aan badminton en heeft een

den kost de avond inclusief buffet 15 euro. Voor leden is dit gratis.

grote passie voor oldtimers. Hij is een zeer verdienstelijk amateur-fo-

Plaats: Grand Hotel de l’Empereur; aanvang 18.00 uur. Aanmelden via

tograaf. Hij is één der oprichters van de Société en vervult binnen het

info@hierevaanwyck of telefonisch 06-42164421. Op 26 april brengen

bestuur de functie van Trésorier oftewel penningmeester.

de Hiere vaan Wyck een bezoek aan Eurocontrol, waarbij het wel en

EVEN VOORSTELLEN Math Korpershoek, 59, getrouwd met Mar-

wee rond de verkeerstoren wordt uitgelegd. De avond wordt afgeslo-

lies, en vader van dochter Joyce, 29, en zoon

ten met een whiskeyproeverij. Leden gratis, niet-leden 20 euro. Op 22

Bart, 27. Heeft binnen het onderwijs een

en 23 mei staat een mini-cultuurreis naar Parijs op het programma.

hele carrière doorlopen van onderwijzer

Deze reis staat onder de deskundige leiding van drs Mathieu de Bruijn.

via locatieleider tot locatiedirecteur van BS

Het programma voor juni is in onderhandeling. In september Caba-

Wyck aan de Wycker Grachtstraat.Hij heeft

ret des Hommes, momenteel met enige geheimzinnigheid omgeven,

een grote passie voor sport met name atle-

maar het belooft spectaculair te worden. Reserveer in ieder geval 26

tiek. Hij was wedstrijdatleet en trainer en is nu nog altijd betrokken bij

en 27 september. In oktober gaat het wildseizoen van start en daar van

atletiek .Math is zeer maatschappelijk geëngageerd,. Zo is hij bestuurs-

wordt genoten tijdens een heerlijk wild-diner in Restaurant de Pastorij.

lid van de Stichting Klaor Loch, die een gezond luchtklimaat voorop-

In november komen de creatievelingen aan bod tijdens een avondje

stelt en zit hij in allerlei onderwijscommissies. Hij is bestuurslid van de

schilderen met culinair naspel. U ziet het, de lijfspreuk van Société

Société met als verantwoordelijkheid PR en sponsorbeleid.

Hiere vaan Wyck luidt niet voor niets: ter leering ende vermaeck.


AGENDA Wyck en Céramique BONNEFATENMUSEUM - www.bonnefanten.nl Gratis Focusrondleidingen Tijdens de focusrondleidingen gaat u op stap met de specialist, kenner, conservator of directeur om hun verhaal of visie op de tentoonstelling te horen. De rondleiding duurt een uur en is gratis op vertoon van geldig entreebewijs. Vooraf reserveren is niet mogelijk. Zo 6 juni 15.00 uur “Pierre Kemp. Een leven.” Focusrondleiding vanuit literaire invalshoek over Pierre Kemp door prof. Wiel Kusters, auteur Zo 4 juli 15.00 uur Focusrondleiding door de tentoonstellingsmaker Paula van den Bosch over de werken van Pierre Kemp. Gratis rondleidingen Elke zaterdag en zondag om11.30 uur. De rondleiding is Nederlandstalig en gratis op vertoon van een geldig entreekaartje. Vooraf reserveren is niet mogelijk. Zondag 6, 13, 20, 27 juni en zondag 4 juli 11.30 Rondleiding Pierre Kemp Workshop schilderen: Dichterlijke doeke Naar aanleiding van het werk van Pierre Kemp 27 t/m30 juli, 24 t/m27 augustus, 14 – 16 uur Begeleide activiteit (zonder ouders) voor kinderen vanaf 7 jaar, € 5,00 per kind Reserveren: T 043 3290 165

CENTRE CÉRAMIQUE - www.centreceramique.nl Letters bij de Lunch

Restaurant

Friterie

Elke eerste donderdag van de maand een literair lunchpauzeprogramma. Boekenmarkt - vr 9 april t/m zo 11 april Kamermuziekconcert: Juwelen in hout Weltschmerz en

“La Cuisine Belge à Maastricht”

Joie de vivre - zo 11 apr 11:30 tot 12:30 uur. Slijp uw pen - zo 11 apr 14:00 tot 16:00 uur. Interactieve workshop. Tuinadvies - vr 16 apr 10:30

MECC - www.mecc.nl Nope is dope 03 apr 10 t/m 04 apr. Juliettte Bergmann 04 ap. Star Muay Fight 10 ap. Lentebeurs 13 apr 10 t/m 18 ap. Boekenfestijn 22 apr 10 t/m 25 apr.

Spoorweglaan 1 - 221 BS Maastricht T: 043-3100012

Steven Rooks Classic 12 mei 10 t/m 13 mei. Europees Kampioenschap Body Building heren 14 mei 10 t/m 16 mei,

info@friture-royale.nl - www.friture-royale.nl RÔTISSERIE

MOULES

Openingstijden: Maandag-dinsdag 17.00 - 22.00 uur Woensdag gesloten/fermee Donderdag-vrijdag 17.00 - 22.00 uur Zaterdag-zondag 12.00 - 22.00 uur

STEAKS

Mega Vlooienmarkt 27 t/m 28 maart, 16 mei en 20 juni.

Minerva www.minervagroep.nl/minerva-maastricht

Donderdag biologische markt in de Stationsstraat van 14.00 tot 18.30 uur.

Zaterdag antiek- en vlooienmarkt in de Stationsstraat van 08.00 tot 16.00 uur.

Zondag 5 september Grote antiek- en vlooienmarkt (jaarmarkt) Stationsstraat en Alexander Battalaan. Van 8.00 tot 16.00 uur. Vrij entree


27

20 7

Deelnemende ondernemers: 1 L ‘Empereur 2 China city 3 ‘t Pruuske 4 Soeters 5 Fin Bec 6 De Poshoorn 7 Galerie Ut Glaashoes 8 Schoenmakerij Heubel 9 Friture Royale 10 Tuutsje vaan Teunsje 11 Quartier Schoenenzaak 12 Sjiek Kookpunt 13 Lief Lifestyle 14 El Python 15 VVV/ANWB 16 Jamin 17 Balmoral Men’’s Fashion 18 B+ Design 19 Fotostudio Wyck 20 ViaGroup 21 Visgilde Heinen 22 Villa Trèpetie 23 Residence Housing & Relocation 24 de Bovenste Plank 25 Loewe Gallery 26 Pont d’Or 27 Sint-Martinuskerk 28 De Joffers 29 Bébelle Interieurs 30 Tapas Y Más 31 Hoogbrugstraat 34 32 Galerie Flow 33 Nightshop 34 Toneelgroep Maastricht 35 Plein 1992 36 Centre Céramique 37 Tandartspraktijk Wyck 38 Mi Pasión 39 De Verwondering 40 Opticien Peter Bronzwaer 41 Max 42 Hoorcentrum Céramique 43 De Hypotheker 44 Bonnefantenmuseum 45 NAiM 46 Fair Play 47 Juwelier Martens 48 MIM Design 49 Team Notarissen

5

46 15

18 13 16 10 19 17 22 21

28

11 6

14

2

1 33 9

47

24 8 29

32 30 26 41 40 23

4

31 38 37 39 12

34

35

42

3

43

36

49

®

PER SE WYCK

44

23

45 25 48

Google Maps 2009

LEON MARTENS Juwelier

Dit Maastrichtse familiebedrijf, met een traditie sinds 1907, is voor liefhebbers van aparte juwelen en horloges een must! Naast eigen ontwerpen, parels en diamanten vind u hier merken als Chopard, Bulgari en Pomellato. Op horlogegebied treft u er vrijwel alle toonaangevende namen aan, waaronder Rolex, Patek Philippe, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Breguet en Panerai.

Laat u verrassen... Stationsstraat 39-41, 6221BN Maastricht T +31 (0)43-3256363 - www.leonmartens.com

BÉBELLE INTERIEURS

een compleet aanbod voor uw interieur, in een klassiek conceptuele stijl. We werken met grote namen, maar ook met kleine ateliers die maatwerk verzorgen. Buro bébelle ontwerpt zowel in als ex architectuur. Een combinatie van beide afdelingen leidt tot een prettig, doordacht en persoonlijk geheel. Open op do en vrij : 13-18u, za : 11-17u, koopzondag : 12-17u, en op afspraak. Rechtstraat 79, 6221 EH Maastricht tel : 043 311 12 43 / www.bebelle.nl

BALMORAL MEN’S FASHION

Herenmode voor de man die prijs stelt op hoge kwaliteit, bediening en vakkennis. Dit alles in een sfeervolle omgeving. Specialiteit: pantalons (-stretch) ook in kwartsmaten ! Merken: o.a. Hiltl, Mens, Montino, Giordano, P.Cardin. Open: ma 13.00-18.00, di t/m za 10.00-18.00u (za 17.00), iedere eerste zondag van de maand: 1300-17.00u. Wycker Brugstraat 53 - 6221 EB Maastricht Tel./Fax. 043 321 32 00


09 0346-0712

Beleef je geluk...

...waag eens een gokje! Win tot €200 speeltegoed Elke zondagmiddag:

Automaten Bingo Maastricht: Stationsstraat 44a ook in Gubbelstraat 32, Maastricht OPENINGSTIJDEN: MA - ZA 09.00 - 01.00 / ZO 13.00 - 01.00 • ENTREE GRATIS • TOEGANG VANAF 18 JAAR • WWW.FAIRPLAYCASINO.NL

Per se Wyck  
Per se Wyck  

Langzaam maar zeker groeit Per se Wyck uit tot een volwaardig magazine.

Advertisement