Hanna Hallgren: Ett paradis, fastän förtorkat, s. 1–14

Page 1

HANNA HALLGREN ETT PARADIS, FASTÄN FÖRTORKAT

PEQUOD PrESSett paradis, fastän fÜrtorkatHANNA HALLGREN

Ett paradis, fastän förtorkat

PEQUOD PrESS


PEQUOD PRESS Södra Förstadsgatan 18 211 43 Malmö

Hanna Hallgren: Ett paradis, fastän förtorkat Copyright © 2018 författaren och Pequod Press Grafisk produktion: Absent AB , Malmö Tryck: SIA Livonia Print, Lettland, 2018 ISBN 978-91-86617-51-6


ETT PARADIS, FASTÄN FÖRTORKAT

Hur många ord återstår på tröskeln, samma ord som alltid och bara de orden som drar oss över. Det beboeliga mörkret. Paradis. Samma ord som alltid, fastän förtorkat Ett paradis, fastän förtorkat. Detta mörker som är förtorkat ljus. Enklav av ljus och återstoden på en tröskel Varken mot himmel eller helvete rör sig orden

Vandringen inåt Varken mot himmel eller helvete. Det är dårarnas paradis – – – Det är som barndomen och en erinran att livet är ett språk under vatten det som kunde sägas och sköljas mot stranden Det som aldrig sades och sjönk De som tystnade. Rinnandet 5


inuti vattnet. Ett språk, själv ett brus, hur det rinner inuti stenen. Det som en gång var ett språk i vattnet. Konturerna av ord, skinnet på mjölken. I det öppna fönstret mot havet solen går ner ansikte – vatten ansikte – vatten – ord

I det öppna fönstret flyger orden iväg Deras vingar förföljer oss, och deras lätthet följer vindarna Varken mot himmel eller helvete rör sig orden Ansikte för ansikte rör de sig över trösklarna, inuti vågorna, vattnet, luften, inuti ordens ansikte flyger orden: stoft förföljer stoft, som sjunker och stiger, och på samma gång när döden rådde och livet inte säkert skulle följa

6


Vi talar om jordiska ting med orden

Orden har inga hemligheter De reser öppna igenom oss Vi är deras landskap och rinner, förtorkar och rinner igen, som vore de våra slutna ögonlock, och beredde vi för dem ett paradis De bor i mörkret nu, ett mörker och paradis Förtorkat ljus är orden

7Det som är förbi är inte förbi Det växer vidare i dina celler ett träd av tårar eller förgången lycka Rose AusländerVi som kom hit hade våra skäl att stanna. På denna plats kunde vi vara ett hjärta likt ett liv på drift, ett levande hjärta Utan ansikten som vi sökte En blå låga är himlen när röken stiger ur snön, ur orden, munnarnas ord. Om morgonen tvättar vi förgäves tårarna ur trädet. Vi kammar    det levande blå lövverket Vi ger det ett ansikte och vi ger hjärta. Vad tänkte vi på? Vi var som barn En blå skugga i snön Vi var som barn, fastän förtorkade blå lågor – – – vi är barn som sömnen växt förbi

I våra kvarter dricker träden tårar, i våra celler har det förgångna växt förbi Ett lyckoträd av vatten, ett utspätt ord: Det som är förbi / är inte förbi / Det växer vidare 11


I dina celler det är dags att det blir tid det är dags – – – mjölken rinner ur trädet, du gråsparv, i din vinge trär, vi sover inte mer. Allt förlorat liv är också liv Vi kammar orden och vänder Våra rötter till en krona Vi som kammar har våra skäl, sömnlösa, att späda ut världen

du gråsparv, i svårmodets veck kunde jag kamma dina tårar till en krona, ett utspätt ord som inte har några hemligheter en sömn som tillbakabildar en sömn som vi kammar Att späda ut världen Vårt lyckoträd av vatten Vi som kammar har våra skäl.

12


Hanna Hallgren är född 1972 och verksam som poet, forskare och lärare. Det som övar annorlunda likt ett hjärta är hennes tionde bok sedan debuten 2001.

ISBN 978-91-86617-51-6

9 789186

617516


PEQUOD PrESS