Page 1

Super Nieuwsflits mei 2018 Inleiding De certificering van ‘De Betere Basisschool’, onze eigen promotiefilm op de website, de her-certificering als registerdirecteur, een actie- en communicatieplan, een vernieuwd personeelsbeleidsplan, het bestuursformatieplan 2018 - 2019, een nieuwe bestuursstructuur, een vernieuwd bewaarnummer en een katern voor nieuwe, startende ouders. Kortom; er is weer keihard gewerkt door bestuur, MR, management- en schoolteam en ….. met hele goede resultaten. Nieuwe leerlingen We heten van harte welkom: Dahiro Waleed Mohamed, Chris Higgins, Megin Higgins, Lara Vos, Feline-Julie van den Berg en Josh Eijk. We hopen dat zij veel plezier mogen beleven op de St. Jozefschool. Van de MR De MR heeft inmiddels afscheid genomen van Mary Boersen. Wij willen haar via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Wij zijn hard op zoek naar een enthousiaste, meedenkende ouder, die plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR zodat wij weer op volle sterkte zijn. De basistaken van de MR hebben betrekking op het adviseren van het bestuur en beoordelen van bestuursvoorstellen. De MR heeft in de afgelopen maanden onder andere advies en/of instemming verleend aan het formatieplan, het bewaarnummer van de schoolgids en de begroting. Wilt u ook over deze zaken meedenken of meer informatie willen, meldt u dan aan bij Jolanda Petersen, Milou Vissers of Mirjam Groeneveld. TSO 10 jaar Het overblijven op de St. Jozefschool bestaat al veel langer, maar zoals we nu werken (volgens de regels van de overheid), is het dit schooljaar 10 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, we gaan dit vieren met alle kinderen van school op: Donderdag 7 juni 2018 van 12.00 - 14.00 uur. We hebben een leuk programma in elkaar gezet. Wat precies blijft nog even een verrassing, maar het eten en drinken wordt door ons verzorgd. Ook al blijft uw kind(eren) nooit over, deze dag zijn ze ook van harte welkom. Zet het alvast in uw agenda. Het TSO Team


IEP eindtoets De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt en zij kunnen zich gaan opmaken voor het laatste stukje op de St. Jozefschool met musical en Kalenberg. We zijn sowieso blij met onze keuze voor de IEP toets, maar dit jaar nog meer dan anders. Op de tweede toetsdag een grote storing bij XS4ALL, de hele ochtend zonder Internet. Gelukkig dus geen digitale toets, anders hadden we zeker in de problemen gekomen. De uitslagen van de IEP eindtoets komen in week 21 beschikbaar. We zijn benieuwd! Formatie Van een bevriend schoolleider heeft Dennis Nauta een baan aangeboden gekregen in Leusden. Na beraad heeft hij besloten het aanbod te aanvaarden. Dat betekent dat wij aan het einde van dit schooljaar helaas afscheid van Dennis moeten nemen en op zoek gaan naar vervanging. Marjolein heeft aangegeven blij te zijn met haar vernieuwde aanstelling op de St. Jozefschool en wil graag uitbreiding naar 4 dagen per week. Een geruststellende gedachte, dat we al een deel van de oplossing in huis hebben, we hebben er veel vertrouwen in. Voor de twee overige dagen die vrijvallen, gaan we een vacature uitzetten. We houden u op de hoogte, kent u nog goede kandidaten, geef ze een tip. De Gezonde school Onze deelname aan het fruitproject van de EU is helaas weer verleden tijd, nieuwe mogelijkheden voor komend schooljaar houden wij in de gaten. Door het inzetten van drie vaste fruitdagen per week (maandag, donderdag en vrijdag), willen we een vervolg geven aan het project. Op deze dagen eten de kinderen alleen fruit of groente, geen koek of snoep. Op de schoolfruitdagen kunt u bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien, druiven, een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika meegeven. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. De werkgroep van ouders heeft samen met Jos een verkennend gesprek gehad met de GGD om te kijken wat nog meer noodzakelijk is, om ons ook echt ‘Gezonde school’ te mogen noemen. Daar bestaan hele goede ideeën voor, waar we verder mee willen. Eerst is er een subsidie aangevraagd, zodat we ook wat tijd krijgen om het beleid verder uit te kunnen werken. Als we de subsidie krijgen, gaan we keuzes maken met welke thema’s we van de ‘Gezonde School’ aan de slag willen. Mogelijk horen we de uitslag van de subsidieaanvraag rond de zomervakantie. Een groener en aantrekkelijker schoolplein Er bestaan veel ideeën die fasegewijs worden onderzocht op haalbaarheid en uitvoering. Inmiddels nieuwe struikjes, bomen en moestuintjes. De TSO buigt zich over het buitenschuurtje en de oudercommissie onderzoekt mogelijkheden voor een heuse (kleine) tribune, waar kinderen bij goed weer presentaties kunnen geven. Om diverse kosten te dekken, hebben we besloten de opbrengsten van de kledingactie in te gaan zetten. Hiervoor ziet u op school deze thermometer staan (achter het raam van de koffiekamer). Spaart u ook mee, we zijn bijna op de helft! Vervanging meubilair Groep 4/5 heeft na de meivakantie nieuw meubilair gekregen. Het oude meubilair heeft ook nu weer een mooie bestemming gekregen op een school in Roemenië. Hiermee is (in stappen) al het oude schoolmeubilair vervangen. Een mooie verbetering.


Agenda tot aan de zomervakantie Luizencontrole; in verband met het bezoek aan de expositie van de school op maandag 14 mei, is de luizencontrole verplaatst naar dinsdag 22 mei om 13.00 uur.  

21 mei 22 mei

             

25 mei Week 22 1 juni 7 juni 15 juni 17 juni Week 25 21 juni 27 juni 30 juni 3 juli 6 juli 11 juli 13 juli

Tweede Pinksterdag, iedereen vrij Luizencontrole 13.00 uur Start Klompen4daagse Afsluiting Klompen4daagse Spreekuur groep 8 n.a.v. IEP eindtoets Sterrenshow (thema van groep 4/5) TSO 10 jaar – 12.00 – 14.00 uur Schoolreisje groep 1 t/m 7 (groep 8 op school aanwezig) Vaderdag Voortgangsgesprekken groep 6 en 7 (avond op 19/6) Presentatieavond Acadin Vertrek groep 8 naar Kalenberg Terugkomst groep 8 vanuit Kalenberg Rapporten mee naar huis Finale Sterrenshow (iedereen welkom) Afscheidsavond groep 8 Start zomervakantie (12.00 uur)

Citaat 8 vanuit inspectierapport (november 2017) We hebben u middels zeven citaten meegenomen in het positieve oordeel van de inspecteur. In deze Nieuwsflits delen van de reactie van ons bestuur: De St. Jozefschool is een school ‘in beweging’. Ieder kind is voor ons speciaal en we proberen ze een zo goed mogelijke basisschooltijd te geven. Het welbevinden en de veiligheid van de kinderen staat centraal, want een veilige basis is het allerbelangrijkste om goed te kunnen functioneren en presteren. Het kan zijn, dat het kind een extra ondersteuningsaanbod nodig heeft, zowel aan de ‘onderkant’ als aan de ‘bovenkant’ (verrijkingsprogramma). Samen met de leerling, leerkracht, intern begeleider en ouder wordt er gekeken wat hiervoor nodig is. Dat we hierin slagen, blijkt uit het lage verwijzingspercentage en de goede uitstroomcijfers. Zo bieden wij ‘onderwijs op maat’ aan, dit betekent dat binnen alle groepen wordt gewerkt met minimaal vier leerniveaus. Naar het leerstofjaarklassensysteem en het gepersonaliseerd leren doen wij momenteel onderzoek. Wij hebben het bezoek en met name het gesprek met de inspecteur als zinvol ervaren. Het uitgesproken oordeel van de inspecteur in dit verslag laat zien dat we met de St. Jozefschool de juiste weg zijn ingeslagen en dat de voorgenomen plannen en interventies de juiste zijn. Acadin Onze vorderingen rondom het begaafdenbeleid trekken nu ook landelijk aandacht. In de vakblad EDventure staat een interessant artikel met o.a. een interview met Mirjam Groeneveld (onze coördinator Acadin). Het artikel is voor geïnteresseerden als bijlage aan deze Super Nieuwsflits toegevoegd.


Typen schooljaar 2018 - 2019 De typecursus van dit schooljaar is naar tevredenheid afgesloten. Ook voor komend schooljaar willen we u de mogelijkheid aanbieden op school. De schriftelijke informatiepakketten volgen later, maar de gegevens maken we vast bekend, zodat u er vroegtijdig over kunt nadenken.

Regel van de maand


Extra algemene ouderavond Social Media Op maandagavond 16 mei jl. organiseerden wij op herhaaldelijk verzoek van ouders een extra informatieavond over Social Media. De erg lage opkomst heeft ons verrast, maar voor degenen die wel aanwezig waren, was het een waardevolle en informatieve avond. De gegeven tips delen we nog graag met u:

Citaat 9 vanuit inspectierapport (november 2017) Het basisarrangement (waarop inspectie volgens de wet moet beoordelen) is 100% in orde en toegekend. Daarnaast hebben we bij het verdiepte stelselonderzoek kwaliteitsoordelen op tien onderzochte standaarden ontvangen; aanbod (goed), zicht op ontwikkeling (goed), didactisch handelen (voldoende), (extra) ondersteuning (goed), veiligheid (goed), pedagogisch klimaat (goed), resultaten (voldoende), kwaliteitszorg (goed), kwaliteitscultuur (goed), verantwoording en dialoog (voldoende). Hier zijn wij zeer content mee. Met de drie kwaliteitsoordelen waarop we ‘voldoende’ scoren zijn we naar onze mening op weg naar de beoordeling ‘goed’. Bij het ‘didactisch handelen’ zal de afstemming meer aandacht krijgen. We doen hierbij de goede dingen, maar de inspectie zag nog onderlinge verschillen. M.b.v. collegiale visitatie en video interactie gaan we dit verbeteren. De standaard ‘resultaten’ is goed, als wij het schooljaar 2017-2018 boven het landelijke gemiddelde scoren (wat onze verwachting is, kijkend naar ons eigen leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende trendanalyses) en het mindere resultaat van het schooljaar 2014 - 2015 vervalt voor de beoordeling. De standaard ‘verantwoording en dialoog’ is tijdens het bezoek minder aan de orde geweest en helaas konden wij ons beleidsplan op dit gebied (nog) niet presenteren. Inmiddels is het beleidsplan beschikbaar en in werking gesteld.


Wij hebben het conceptrapport van de inspectie met de bevindingen van het kwaliteitsonderzoek op 20 juni 2017 met trots mogen ontvangen. Hierover heerst binnen onze organisatie tevredenheid. Wij zijn verheugd dat ons positieve beeld van de schoolontwikkeling overeenkomt met het beeld van de inspectie. Van harte gefeliciteerd Mei 01 01 09 09 11 11 12 15 20 20 22 26 27 27 27 28 28 29 29 30 31 Juli 04 18 20 24 28 31

Demi Huurdeman (2011) Milo van Zijtveld (2011) Laura van de Glind (2006) Stijn Tolboom (2008) Ben van der Maas (2011) Emma van der Maas (2011) Jovani Turk (2011) Sem Eijk (2012) Femke Boom (2006) Manon Kok (2006) Frank de Borst (2008) Munkh Munkhbat (2006) Jill van de Wetering (2009) Quint van de Wetering (2009) Job Zwanenburg (2006) Dani Kooloos (2012) Tim van Ruitenbeek (2013) Danique van den Hengel (2007) Tessa Ossendrijver (2007) Luuk Vos (2012) Juliette Klijsen (2006)

Ruben Lam (2007) Chris Higgins (2012) Casper Boom (2010) Bas van de Pol (2008) Stanley van den Top (2008) Jeffrey Brouwer (2007)

Juni 01 04 05 08 09 14 15 15 15 17 18 19 24

Thijs van Wee (2007) Mylène Overgoor (2006) Fabiënne van den Berg (2007) Iris Tolboom (2011) Hope Jordan (2006) Giel van de Wolfshaar (2008) Daphne Boersen (2011) Fenna Thomas (2008) Lotte Zwambag (2008) Renske van Ruitenbeek (2006) Kiki van Middelaar (2009) Zoë van den Hengel (2013) Matthijs Klok (2010)

Augustus 06 Maarten Boon (2013) 09 Ryan Hak (2013) 09 Jerwin Kleijn (2007) 19 Linde Bokkers (2010) 23 Nikki Herks (2006) 28 Dinan Borssen (2006) 28 Jarin Eggenkamp (2005) 30 Lisa van Bochove (2007)

Afsluiting De laatste twee maanden van het schooljaar zijn aangebroken, dus alweer op naar de zomervakantie. We streven er naar de jaarlijkse schoolgids met allerlei informatie voor het nieuwe schooljaar tijdig bij u op de mat te hebben liggen. Als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft, dan weet u ons te vinden!

super-nieuwsflits-mei-2018  
super-nieuwsflits-mei-2018  
Advertisement