Issuu on Google+

Una dona està l legint a l menjador. El seu ma r it entra i l i apaga tots els l lums, però ella segueix l legint. Com és possible?


enigma