Page 1

Contingut 2: ROQUES • Origen i classificació • Reconeixement. Propietats característiques - Característiques petrogràfiques Textura Mineralogia Composició química - Propietats -

Tècniques d’estudi

• Alteració de les roques • L’ús de la pedra al llarg del temps • Pedres més emprades en construcció • Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

ORIGEN I CLASSIFICACIÓ Les roques són agregats de minerals. Es formen a la natura per processos naturals (endògens i exògens), els quals condicionen la seva composició, característiques i propietats (minerals i forma en que estan agrupats (textura). A la natura hi ha més de 2000 minerals, però els essencials i més abundants són uns 30: Quars, feldspats, miques, calcita, dolomita, guix, òxids de ferro, argiles. Magmàtiques o ígnies

Plutòniques i Filonianes Volcàniques

Granits Basalts

Sedimentàries

Detrítiques Precipitació

Sorrenques Calcàries Dolomies

Calcàries Silíciques

Marbres Pissarres

CONSTRUCCIÓ III Metamòrfiques Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació

ROQUES MAGMÀTIQUES O ÍGNIES

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Es formen per processos endògens (interior de la terra) com a conseqüència del refredament d’un magma. Un magma és un fos de composició principalment silicatada (ions de Si, Al, Fe, Mn, etc), tot i que també pot tenir altres components (Mg, Ca, Na i K), i gas (ric en H, O, C, S i Cl). La seva temperatura pot variar entre 700ºC i 1500ºC.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

MAGMÀTIQUES EXTRUSIVES: Es refreden a l’exterior de l’escorça terrestre, ràpidament, formant- se pocs cristalls minerals, i amb moltes bombolles d’escapada de gas de la lava (porus esfèrics). MAGMÀTIQUES INTRUSIVES: Es refreden a l’interior de l’escorça terrestre, lentament. Permeten que es formin minerals ben cristal·litzats sense quasi deixar espais buits (fissures). Es diferencien segons es refredin en grans bosses (Roques Plutòniques) o en betes (Roques Filonianes).

Extrusiva o volcànica: Pedra pomez


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps

Intrusiva Plutònica:

Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Granit

Intrusiva Filoniana:

Aplita CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement.

ROQUES SEDIMENTÀRIES

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

• Es formen per processos exògens (superfície de la terra). • Segons la seva formació, es divideixen en: • Detrítiques: Es formen a partir de roques ja existents, quan aquestes són meteoritzades i es desfan en “detritus”: Sorrenques • Precipitació química: Es formen per la sobresaturació d’un aigua enriquida en carbonats, sulfats, o clorurs: Calcàries i Dolomies, Guixos, Sals. • Alteració dels sòls: Es necessiten unes condicions determinades. Bauxites (sòls ferruginosos).


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

D’una tartera s’obté una Roca Sedimentària Detrítica. La laminació i l’estratificació són estructures típiques de les roques sedimentàries detrítiques.

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

De l’acumulació de fang calcari, closques i fragments de roca al fons marí s’obté una Roca Sedimentària de Precipitació Calcària.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació

ROQUES METAMÒRFIQUES

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Procedeixen de la transformació física o química en estat sòlid de les roques existents, sense que s’arribin a fondre. Les transformacions es produeixen per augment de pressió i/o temperatura. • Augment de pressió: Metamorfisme regional. Afecta a grans extensions. • Intrusió d’un magma: Metamorfisme de contacte. Afecta als materials afectats per aquesta arribada.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

METAMORFISME REGIONAL

Marbre Pissarra

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement.

RECONEIXEMENT. PROPIETATS

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Petrografia

Textura Sistema porós Mineralogia Composició química

Propietats físiques Color Densitat. Porositat Propietats hídriques Propietats mecàniques Propietats tèrmiques Propietats dinàmiques

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

Textura: Relacions espaials entre els components - Grans i cristalls: forma, mida, orientació

Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

- Fase aglomerant - Naturalesa (matriu, ciment) - Percentatge - Anisotropies i heterogeneïtats Els espais buits (forats) - Porus Quantitat (volum) Localització Mida i forma Conectivitat - Fissures

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Quantitat (volum) Localització Mida i forma Conectivitat


Textura cristal·lina: Els grans minerals estan uns en contacte amb els altres.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Textura cimentada: Els grans minerals envoltats de cristalls de mida molt petita (ciment). Espais buits: porus.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

estan


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi

CLASSIFICACIÓ TEXTURAL DE LES ROQUES

Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Roques Cristal·lines

Textura cristal·lina Espais Fissurats

Roques Cimentades

Textura Detrítica Espais

Grans minerals en contacte directe

Matriu o ciment entre els grans minerals

Varietats Granits Massives Marbres Varietats foliades

Pissarres

Sorrenques Conglomerats Calcàries Dolomies

CONSTRUCCIÓ III porosos Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Mineralogia: - Naturalesa de les espècies minerals - Percentatge en volum de cadascun - Grau d’alteració dels minerals

Composició química: - Anàlisi química qualitativa i quantitativa

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

CLASSIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE LES ROQUES

Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

- Roques silíciques perquè contenen SiO2, són dures (no es ratllen amb la navalla i ratllen al vidre) i no reaccionen amb ClH diluït. Minerals: Quars, feldspats i miques Roques que formen: granits, sorrenques i pissarres. - Roques carbonatades o calcàries perquè contenen CaCO3, es ratllen amb la navalla i reaccionen amb el ClH desprenent el gas. Minerals: Calcita i dolomita Roques que formen: calcàries i dolomies.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi

GRANIT: quars, feldspat i miques (sienites, diorites, monzonites i gabres). Textura cristal·lina i porositat fissural.

Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CARACTERÍSTIQUES

ROQUES ÍGNIES

Densitat aparent g/cm3

>2.56

Absorció d’aigua %

<0,4

Res. Compressió (sat.) Kp/cm2

1340

Porositat % Segons AST-C615

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

<1


SORRENQUES: grans minerals (quars, feldspats, miques i fragments de qualsevol tipus de roca), aglutinats per un ciment de composició principalment carbonatat.

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció

Textura detrítica i porositat formada per porus de diferents mides i formes, connectats per passos de diferent forma.

Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CARACTERÍSTIQUES

SORRENQUES

SORRENQUES QUARSOSES

Contingut de sílice %

>60

>90

Absorció d’aigua %

<20

<3

>140

>700

Res. Compressió

Kp/cm2

CONSTRUCCIÓ III Segons ASTM-C616 Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

CALCÀRIES : Textura cristal·lina (calcàries o dolomies cimentades o molt compactes), o detrítica.

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CARACTERÍSTIQUES Densitat aparent g/cm3

LLEUGERES

MITGES

PESADES

MARBRES

<2.16g/cm3

2,16 a 2,56

>2.56

>2.60

Absorció d’aigua %

<12

<7.5

<3

<0,75

Res. Compres. Kp/cm2

>125

>280

>560

>530

Porositat %

20-30

10-20

<10

<3

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Segons ASTM-C568 i C503


Origen i classificació

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Reconeixement.

- Tècniques organolèptiques: A ull nu sobre superfícies planes i polides, amb l’ajuda d’una lupa. S’obté informació textural superficial.

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps

- Microanàlisi química: Amb reactius com el ClH obtenim informació mineralògica. Amb aigua obtenim informació de la compacitat.

Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

- Eines: Amb navalla obtenim informació de duresa. - Tècniques microscòpiques qualitatives i/o quantitatives: Estudi petrològic de làmina prima, difracció de raigs X, microscòpia electrònica de rastreig, microanàlisi amb energia dispersada de raigs X. CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

- Tècniques químiques: Anàlisi elemental per absorció atòmica, plasma, infraroigs, etc.

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Estudi petrològic de làmina prima

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II Difracció

de raigs X


Origen i classificació

PROPIETATS GENERALS

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció

Propietats que caracteritzen l’aspecte i constitució física: - Color - Densitat - Porositat: Distribució poromètrica.

Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Propietats hídriques: - Absorció lliure d’aigua: velocitat de saturació - Absorció d’aigua al buit: saturació - Desorció d’aigua: evaporació - Absorció d’aigua per capil·laritat: Succió capil·lar - Higroscopicitat: Inflament - Permeabilitat al vapor d’aigua: Difusivitat CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació

PROPIETATS GENERALS

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Propietats mecàniques: - Duresa - Resistència a l’abrasió - Resistència a l’impacte - Resistència a compressió, tracció i flexió Propietats tèrmiques: - Calor específic - Conductivitat tèrmica - Expansió tèrmica Propietats dinàmiques: - Velocitat de propagació d’ones

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

12


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

ALTERACIONS. METEORITZACIÓ • Els minerals i roques son estables en determinades condicions de Temperatura, Pressió i medi químic. Al canviar aquestes condicions, les estructures dels minerals es poden transformar en altres. • Cal recordar la diferència entre: • Meteorització – Alteració física: Alteració de les roques pels agents ambientals. • Alteració química: Canvi químic dels minerals per agents externs. • Diagènesi: Canvi químic de tot un sediment. Transforma un dipòsit en una roca. • Metamorfisme: Canvi físic i químic per augment de temperatura i pressió d’una roca.

Origen i classificació Reconeixement.

AGENTS D’ALTERACIÓ

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps

• INTRÍNSECS: Propis de la roca • - Composició mineralògica i química • - Textura

Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

EXTRÍNSECS: Externs a les roques - Aigua - Temperatura - Vent - Contaminació atmosfèrica: CO2, SO2 - Sals solubles: sulfats, clorurs, nitrats, carbonats - Biogènics - Antròpics


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi

La utilització de la pedra es remunta a les primeres restes de civilització humana: Uruk: Antiga ciutat de Mesopotàmia situada ala ribera oriental del riu Eufrates. Màxim esplendor el III mil·lenni a.C.

Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Representació en relleu del rei Hammurabi. 1760 a.C. (museu de Louvre). Pedra basàltica

Temple de pedra calcària. Uruk, 3800-3400 a.C.

Exemple de revestiment de parets amb cons de pedra.

Les pirámides de Keops, Kefren i Micerinos s’alcen enmig del desert de Gizah, Egipte. La Gran Piràmide de Keops té 2.300.000 blocs de pedra calcària d’entre dos i quinze tones cada un.


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

Les primeres pedres utilitzades en construcció van ser la calcària, sorrenca, alabastre i granit, tot i que també s’utilitzava el basalt en aquelles zones que hi disposaven.

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques

També esculpien la pedra a la mateixa muntanya.

L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Espigues sense allisar que han quedat en el Partenó.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Aqüeducte de Segòvia. Finals S.I d.C

Tipologia de calçada romana.

Restes Decumanus Maximus de Emèrita

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement.

LA PELL COSIDA A L’EDIFICI AMB BULONS METÀL·LICS

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

La Postparkasse- Caja Postal de ahorros de Viena (1904-1912). Basament de granit i aplacat format per plaques de perfil ondulat, ancorades mitjançant bulons d’alumini. La part superior l’aplacat és llis. Otto Wagner, arquitecte (1900) va ser el precursor de l’aplacat de pedra. Deia que “con el aplacado, el cubicaje de piedra se reduce a una quinta o sexta parte del necesario según un sistema tradicional CONSTRUCCIÓ III y el número de elementos constructivos es menor, pudiéndose Construccions Arquitectòniques IIemplear materiales más nobles con menores medios económicos”.


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Església de San Leopoldo “am Steinhof” (Viena, 1905-1909) Otto Wagner utilitza en aquest projecte un aplacat de marbre de 2 cm, reforçat amb tires del mateix material, però CONSTRUCCIÓ III de doble gruix, ancorades Construccions Arquitectòniques II amb perns de coure.

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Al començament, els cargols només asseguraven la sujecció de les peces durant el temps d’enduriment del morter, per a quedar posteriorment com farratges sense funció subjectant. La situació i el nombre d’ancoratges responien més a raons expressives que tècniques. Hi havia detractors de la utilització d’aplacats de pedra, com Loos (1924) que va arribar a escriure: “no tenemos arquitectura, sino edificios a los que hemos puesto una funda”.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció

La tecnologia va evolucionar ràpidament al llarg del segle, i es van començar a fer façanes on la “pell” o aplacat ja no es col·locava directament als murs amb morters, si no que es van agafar amb perns o estructures lleugeres on es penjaven les plaques. Actualment, la majoria de sistemes d’aplacats intenten ocultar els ancoratges, que avui sí funcionen com tals.

Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Aquesta nova forma de col·locar l’aplacat va generar problemes que fins llavors no havien ocasionat gaires trastorns: - Moviments de dilatació diferencials del materials que es posen en contacte. - Expansions durant el fraguat del ciment ràpid o guix. - Pèrdua d’adherència en el sistema. - Col·locació de les plaques sobre estructures porticades més deformables que el mur clàssic. - Fixacions susceptibles d’oxidació. - Trencament de les peces a les zones on es fan incisions per col·locar les fixacions, sobre tot quan el gruix de la peça és molt petit.


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Sistemes de col·locació d’aplacat: Aplacat ancorat amb ancoratges pont entre el material de presa i la base del suport. És el menys evolucionat. Els ancoratges són visibles i serveixen per subjectar les plaques mentre endureix el morter de presa.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Sistemes de col·locació d’aplacat: Aplacat adherit amb morters especials. Els ancoratges funcionen per evitar despreniments, però no tenen funcions resistents. S’utilitzen en parts baixes de vivendes (3,5 m d’alçada).


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

Sistemes de col·locació d’aplacat:

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció

Aplacat ancorat mecànicament, sense morter de presa. L’aplacat funciona con un element independent del mur. És el més utilitzat actualment.

Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi

Ancoratges:

Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps

-

Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

-

-

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Han de poder immobilitzar la placa a una certa distància del suport, generant una cambra. Admetre petits moviments, sense que traslladar tensions importants a la pedra. Resistents en front la corrosió i el foc (és quasi impossible realitzar manteniment). Resistents als esforços generats der l’acció del vent, la gravetat, i ocasionalment l’impacte i sismes. Ha de tenir bona unió amb la placa i amb el suport. Si s’han de fixar a perfils, ho faran mitjançant cargols pasants amb TUERCA DE ROSCA, sense soldaduras ni cargols autoroscants


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

Les pedres naturals més utilitzades en construcció sempre han estat les més accessibles:

Propietats Tècniques d’estudi

• • • •

Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Galícia: Granits dos miques (blanc) Madrid: Granits (foscos) Mediterrani: Calcàries, dolomies i sorrenques Barcelona: Sorrenca de Montjuïc

Antigament s’utilitzaven amb finalitats estructurals i ornamentals. Actualment el formigó i el ferro han desbancat a la pedra a nivell estructural. La seva utilització és ornamental.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

OBTENCIÓ, MANIPULACIÓ I ÚS COM A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Per conèixer les pedres naturals:

Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

• • • • • • •

- Petrografia - Propietats físiques, hídriques, mecàniques, dinàmiques, tèrmiques - Lloc de procedència - Tractaments a pedrera - Tractaments a obra - Agents d’alteració


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques

• Jaciment: lloc on hi ha concentrat un cert mineral o una agrupació d’ells, interessants per a la indústria metal·lúrgica o la construcció.

L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

• A la construcció, les roques s’utilitzen: • - Com a materials compactes per utilització de pedra natural • - Com a matèria primera per fabricar pedres artificials, ciments, etc. • Extracció d’àrids arrodonits (de riu o conglomerats) • Extracció d’àrids de matxuqueig (trencament de roca) - Per a àrid - Per fer calç i ciment

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps

• Hi ha minerals primaris (hipogènics) i secundaris (supergènics) que són resultat de l’alteració. • Als jaciments oberts els minerals supergènics es produeixen per acció física i/o química de l’aigua i agents ambientals, provocant una zonació del jaciment en tres capes:

Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

• - Muntera o zona més superficial, més alterada, rica en òxids, hidròxids i carbonats. • Zona de cimentació: on s’acumulen els materials solubles arrossegats per les aigües d’infiltració. És rica en elements nadius i sulfurs metàl·lics. • - Jaciment inalterat.


CONSTRUCCIÓ III Construccions Pedrera deArquitectòniques marbre a Albacete II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

• La pedra natural s’extreu normalment a cel obert, de forma esglaonada formant grades de 4 o 5 m d’alçada, prèvia eliminació de la muntera i els productes d’alteració que no interessen. • Cal tenir present el sentit dels estrats, betes, cavitats, anisotropies del massís. • Antigament s’utilitzaven pics, maces, palanques, cunyes, etc. seguint els estrats. Actualment s’utilitzen les eines en funció de com es volen els materials: explosius, perforacions, discos, fil helicoïdal o adiamantat, llança tèrmica, etc. • En el cas de les explotacions subterrànies s’utilitzen tècniques de mineria, obrint galeries mitjançant màquines de fregament.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Jornades CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN Abril 2006

TCorte

con hilo helicoidal y adiamantado

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II Método de extracción de canteras

Método de extracción de canteras

El hilo helicoidal se usa con rocas de dureza media y baja.

Tall amb fil helicoidal i diamantat

Extracció de granit mitjançant soplet


Origen i classificació

CONCEPTES I TERMINOLOGIA

• Jaciment: lloc on i ha de forma natural la roca, el mineral, etc. Si és a cel obert s’anomena Propietats pedrera; si és al subsòl, s’anomena mina. Tècniques d’estudi • Mineralogia: Ciència que estudia la forma, Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps propietats, composició , jaciments i gènesis Pedres més emprades en dels minerals. construcció Obtenció, manipulació i ús com a • Aigua de pedrera: humitat de les roques materials de construcció en el moment de ser extretes del massís. Amb aquesta humitat les pedres es deixen treballar millor. • Picapedrer: Persona que treballa la pedra per a les construccions. • Bloc: Bocí de pedra de gran mida sense treballar. • Desbastar: Donar la forma aproximada que es vol obtenir. • Llavorar: Treballar la pedra fins a obtenir l’estat o forma convenient pel seu ús. CONSTRUCCIÓ III • Talla: Treball que dona la forma definitiva a Construccions Arquitectòniques II un carreu, amb eines de percussió. Reconeixement.

Propietats petrogràfiques

Origen i classificació

PASOS

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

EXTRACCIÓ Formació geològica Jaciments: - a cel obert: Pedrera - subterrània: Mina Mètodes d’extracció: - Falca - Voladura (en massa, amb barrens, etc) - Tall amb perforació - Tall amb fregament - Tall amb disc - Tall amb fil helicoïdal i diamantat - Tall amb llança tèrmica - Experimentals: talls amb doll d’aigua, làser, etc Productes de l’extracció: Blocs i àrids


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

• PREPARACIÓ DE BLOCS PER A L’ÚS • Operacions prèvies a la talla: Elecció de blocs Divisió de blocs Desbastat Talla: Manuals Pneumàtiques

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació

TEXTURES D’ACABAT

Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

- Tall de serra: acabat del tall de la serra. A més s’utilitzen abrasius - Bujardat: Acabat aspre i rugós uniforme fet amb la bujarda. - Flamejat: Acabat aspre i rugós obtingut amb un bufador de gas. - Tosquejat (Apomazado): Acabat llis aconseguit amb polidores automàtiques i abrasius - Polit: Similar al tosquejat, però amb pastes abrasives que donen lluïssor. Ús interiors: polits i tosquejats (marbres de cuina, lavabos, paviment, revestiments, escales, vestíbuls, etc.)

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Ús exterior: tall de serra, bujardat i flamejat (lloses de pedra, llambordes, aplacats de revestiment).


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

Procés general de la Pedrera a l’obra:

Tècniques d’estudi Alteració de les roques

Pedrera

Extracció

Taller

Talla

Obra

Aplicacions

Blocs

L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Acabat segons ús

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS Fàbrica: Qualsevol construcció o part d’ella feta amb peces de pedra , maó, formigó i en general, materials petris. En sec (a hueso): Simplement per contacte, sense morter ni argamassa. Amb barreja: cimentada artificialment. Filada: Formació en línia. Sèrie horitzontal de maons o pedres que es van col·locant en un edifici. Junt: Espai entre carreus, o peces d’una fabrica. Llit: Superfície d’assentament.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS

Tècniques d’estudi Alteració de les roques

Maçoneria (Mamposteria )

L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Pedra de maçoneria (Piedra de mamposteria) Tota pedra de cantera de forma irregular, no escairada, que s’usa en les fabriques en sec (simplement per contacte) o amb barreja (cimentada artificialment). Pedra de paredar (Mampuesto) Pedra pràcticament sense talla que es pot col·locar a obra a ma Maçoneria (Mampostería) Obra feta amb pedres de paredar col·locats i ajustats uns amb altres sense sujecció a filades o mides.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement.

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Maçoneria ordinària (Mampostería ordinaria) La realitzada amb pedres de paredar sense talla de preparació. La col·locació pot ser sense un ordre i de mides variables. Es sol utilitzar amb morter de calç o ciment i les pedres s’adapten unes a les altres, sense deixants forats o els menys possibles. Maçoneria en sec (Mampostería en seco) No s’utilitza cap morter o argamassa a la maçoneria. És aquella que s’aconsegueix travant les pedres per adaptació de les seves formes, sense argamassa. Els buits entre grans pedres es solen emplenar amb altres de més petites i si el mur té major espessor que el de les pedres, de tant en tan es col·loquen traves, que aguanten el gruix del mur, augmentant la seva solidesa.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Maçoneria concertada És la formada amb pedres de diferents alçades, prescindint de filades verticals i unint les pedres entre sí amb morter. Les pedres es desbasten amb martell. Es col·loquen sense que hagin d’estar escairades. Maçoneria concertada per filades És un entremig entre maçoneria i carreuat. Paredat de filada La que s'efectua amb pedres d’igual alçada en la mateixa filada.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS

Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Paredat carejat (Mampostería careada) - La realitzada amb pedra de paredar amb talla per una sola cara, que defineix el seu front o parament. - Quan s'utilitza la millor cara de les pedres de paredar procurant formar la planeïtat del parament exterior, i s’admet el replè només en l’nterior del mur, per assegurar un perfecte assentament. Carreu carejat (Mampuesto careado) El que només està tallat per una cara. Carreu picat (Mampuesto picado) El tallat amb pic de pedrer.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats

TERMINOLOGIA EN LA CONFECCIÓ DE MURS

Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Carreu (Sillar) Bloc de pedra tallada que forma part d’una columna o d’una filada de pedra, normalment com a paral·lelepípede rectangular. Carreuat (Sillería) Obra de fàbrica construïda amb pedres tallades segons dimensions donades, per obtenir bons junts en la unió de les superfícies de contacte. Carreuó (Sillarejo) Carreu petit. Pedra tallada o simplement desbastada, de petites dimensions i amb forma paral·lelepípede rectangular.

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement.

CONTRTOL DE PRODUCTES. CTE

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques

El CTE exigeix el marcatge CE a tots els productes que s’incorporin amb caràcter permanent a una obra. En quant a pedra natural, es demana el marcatge per a:

L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

• Rajoles per a ús exterior, interior i escales. • Llambordes per ús exterior. • “Bordillos” para ús exterior • Plaques per a façanes • Plaquetes (revestiments de gruix menor a 12 mm) • Peces per a fàbrica d’albanyileria (peces per formació de murs de gruix major de 80 mm. El fabricant ha de donar: Declaració de conformitat (document on es declara que un producte cumpleix amb una normativa europea que és d’aplicació) - Etiqueta identificativa del marcatge CE (Document on es declaren els valos dels controls realizats

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Origen i classificació Reconeixement. Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

CONTRTOL DE PRODUCTES. CTE El fabricant ha de donar: • Declaració de conformitat (document on es declara que un producte compleix amb una normativa europea que és d’aplicació). • Etiqueta identificativa del marcatge CE (Document on es declaren els valors dels controls realitzats

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II

Origen i classificació Reconeixement.

CONTRTOL DE PRODUCTES. CTE. PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS

Propietats petrogràfiques Propietats Tècniques d’estudi Alteració de les roques L’ús de la pedra al llarg del temps Pedres més emprades en construcció Obtenció, manipulació i ús com a materials de construcció

Controls a realitzar pel fabricant: • Controls dimensionals (gruix, planeïtat, longitud i amplada) • Acabat superficial • Aparença visual Assaigs a realitzar en laboratori • Estudi petrogràfic • Resistència a la flexió • Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica • Absorció d’aigua per capil·laritat • Densitat aparent i porositat oberta • Resistència a les gelades • Resistència al xoc tèrmic • Resistència als ancoratges I a més pot declarar • Permeabilitat al vapor d’aigua • Reacció al foc

CONSTRUCCIÓ III Construccions Arquitectòniques II


Les Roques  

Classificació, reconeixement i ús

Les Roques  

Classificació, reconeixement i ús

Advertisement