Page 1


Veurem com està organitzat el sistema formatiu actual Ens posarem al dia de les vies d’accés als ensenyaments Descobrirem tendències emergents en modalitats formatives de Formació Professional Focalitzar la docència com a una oportunitat professional, dins del sistema reglat o no reglat. Preparat/da?


Aprenentatge formal

Sistema formatiu

Aprenentatge

Aprenentatge

Aprenentatge

formal

no formal

informal

Sistema reglat estructurat

Accions formatives fora del sistema

Aprenentatges asistemàtics

Abarca els nivells educatius i es concreta en un currículum oficial. Té una clara intencionalitat formativa i s’imparteix, habitualment a centres de formació amb un caràcter estructurat (segons objectius didàctics, continguts i durada) i conclueix amb una certificació.

Aprenentatge no formal

Aprenentatge informal

Són aprenentatges no reglats que es donen lloc fora de l'àmbit acadèmic. És una educació intencional, metòdica. Es dóna en una gran varietat d'espais i els seus caràcters són socioculturals i lúdics.

Respon a un procés educatiu no intencional, es a dir, l’agent, o el context educador no té, en principi, l’objectiu clar d’educar, a més no és un procés sistemàtic, ni metòdic, no existeix una planificació ni una idea d’educar amb continuïtat al llarg del temps.


Ho has après?

Curs Anglès Conversa (Acadèmia)

Espanyol per estrangers (Escola d’Adults) Autoescola

Màster o Postgrau

Cetificat de Professionalitat en Automoció

Voluntariat hospitalari


Ho has après?

Veure el programa de Karlos Arguiñano

Taller de Ioga en un Centre Cívic

Tutorial d’automaquillatge a Youtube Conviure amb una mascota

Llegir el diari

Veure un concurs televisiu com: ¿Quiere ser millonario?


Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària

Ed. Secundària Obligatòria

Batxillerat Cicles Formatius

Formació Professional

Certificats de Professionalitat Graus

Educació Superior

Postgraus Doctorat

Màster


[...] és un títol oficial (expedit per l’administració), vàlid a tot el territori espanyol, que acredita a qui l’obté que és competent per a desenvolupar una activitat laboral.

[...] acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per unitats de competència.

[...] Acredita les competències professionals d’una persona independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.


Unitat Formativa 1 Unitat de competència 1 Certificat de Professionalitat

Mòdul formatiu 1 Unitat Formativa 2

Qualificació Professional Unitat de competència 2

Mòdul formatiu 2

Els Certificats de Professionalitat (CP) acrediten una Qualificació Professional

Les Qualificacions Professionals estan formades per Unitats de Competència (UC). Cada Unitat de Competència (UC) pot tenir una formació associada. Es denomina Mòdul Formatiu.


Certificat de Professionalitat: Perruqueria (Nivell 2) Què ha de saber fer un/a perruquer/a?

Què ha de saber fer un/a perruquer/a?

UNITATS DE COMPETÈNCIA

MÒDULS FORMATIUS

Realitzar l’anàlisi capil·lar, per a dissenyar protocols de treball tècnics i estètics.

Anàlisi del cuir cabellut i dels cabells, protocols de treballs tècnics i estètics (90 h)

Preparar els equips i rentar i condicionar els cabells i el cuir cabellut.

Higiene i asèpsia aplicades a la perruqueria (40 h)

Realitzar canvis de color total o parcial en els cabells

Color en perruqueria (90 h)

Modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i recollir-lo.

Pentinats, acabats i recollits (120 h)

Realitzar canvis de forma permanent en el cabell

Canvis de forma permanent en els cabells (70 h)

Tallar els cabells i realitzar els arranjaments i rasurat de barba i bigoti

Tall de cabell i tècniques complementàries (120 h)

Assessorar i vendre productes i serveis per a la Imatge Personal

Assessorament i venda de productes i serveis per a la Imatge Personal (60 h)

Mòdul de Practiques Professionals (120 h)


[…] procediment que permet reconèixer les competències adquirides a través de l’experiència laboral.

[…] permet obtenir una titulació reglada convalidant part dels coneixements i habilitats que s’han adquirit a partir de l’experiència professional i la formació continuada.

Experiència professional

Acreditació de Competències

Certificació


Experiència professional adquirida

Bagatge formatiu del participant (Formació continuada)

Acreditació total de competències

Altres competències de caràcter transversal (Socials, tècniques, organitzatives, informàtiques, idiomes, etc)

Acreditació parcial de competències

Significa el reconeixement de totes les Unitats de Competència que té una Qualificació Professional.

Significa el reconeixement d’algunes les Unitats de Competència que té una Qualificació Professional.

El participant pot sol·licitar la certificació corresponent (Certificat de Professionalitat).

Per a podrà obtenir la certificació total cursant els Mòduls Formatius corresponents a les Unitats de Competència pendents d’acreditar.


Cicles Formatius de Grau Superior Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Convalidació de certs Mòduls Formatius

MÓN LABORAL

Convalidació de certs Mòduls Formatius

Formació en Certificats de Professionalitat

Procés Acreditació de Competències


CP_ Presencial

Titulació * Experiència professional * Competència docent: CP Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació CAP /Màster Formació Professorat Grau_ Pedagogia/Psicologia/Magisteri 600 h d’experiència docent

CP_ On line

Competència metodologia on-line: Formació metodológica on-line (mínim 30 h) Experiència com a formador/a on line (mínim 60 hores) * En funció de l’especialitat/ Mòdul Formatiu, els requisits de Titulació i Experiència Professional variaran. Caldrà fer consultes especifiques als Certificats de Professionalitat per esbrinar els requisits ha de reunir cada formador/a.


Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html

Podrem buscar:

Per Família Professional (categoria general), un Certificat de Professionalitat i consultar quines Unitats de Competència i Mòduls Formatius que hi té vinculats. Requisits d’aula i docent.


Cercador d’especialitats formatives https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercador Especialitats.do

Podrem buscar:

Per Família Professional (categoria general), un Certificat de Professionalitat i consultar quines Unitats de Competència i Mòduls Formatius que hi té vinculats. Requisits de l’aula i el docent.


Cercador de centres de formaci贸 homologats per a la impartici贸 de Certificats de Professionalitat https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorE FRED/EntradaBuscadorCentros.do

Podrem buscar:

Especialitats que tenen homologades els Centres de formaci贸 de tot el territori espanyol, per a la impartici贸 de Certificats de Professionalitat.


En funció del teu perfil formatiu i professional situa una acció de formació en la que tu podries ser-ne el/ la formador/a. Les activitats que es desenvoluparan al llarg de tot el curs, tindran relació amb aquesta tria; per tant és important que dediquis una estona a pensar: Quin és el teu objectiu professional? Cap a quina modalitat de formació podries projectar-te en funció de la teva trajectòria professional, els teus interessos, etc.


Formaciรณ de formadors_ 2016

01. El sistema formatiu actual  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you