Page 1


Formació de base Experiència professional vinculada a la docència Modalitat Matèries impartides Tipus d’institució educativa Col·lectiu Anys/Mesos

Motivació per participar en aquesta acció formativa


Estructura de la Formació Professional: subsistemes de formació (10 hores) • Els Certificats de Professionalitat • El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació d’adults • Els objectius d’aprenentatge • Els continguts formatius • Estratègies didàctiques • Mitjans i recursos didàctics • Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge • Planificació setmanal El procés formatiu: elements, característiques (20 hores) • L’aprenentatge: tipus i factors: atenció, distracció, percepció, memòria, oblit • Les estratègies metodològiques • La motivació • La comunicació i el procés d’ensenyament-aprenentatge • La dinàmica de l’aprenentatge en grup • La simulació docent: tècnica de microensenyament • Les habilitats docents Consideracions generals sobre l’avaluació de l’aprenentatge (10 hores) • Instruments i tècniques d’avaluació, segons objectius i tipus d’aprenentatge • Proves de pràctiques • Proves actitudinals


Planificaciรณ

Imparticiรณ


Programar una sessió formativa

Dissenyar recursos didàctics

Impartir una micro-sessió (20 min)

Proposar activitats d’avaluació


Formaciรณ de formadors_ 2016

0. Comencem!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you