Page 1

LISTADODEFRASESY DICHOS

LATÍN JURÍDICO 1. AB ABUSUAD USUM NON VALET CONSEQUENTIA. 2. AB INTESTATO


3. AD IMPOSSIBILIA NEMOTENETUR 4.

ADHUCSUBIUDICELIS EST

5. BISPECCATQUI CRIMENNEGAT. 6. BONAFIDESSEMPERPRAESUMITUR,NISI MALA ADESSEPROBETUR. 7. CONFESSIOESTREGINAPROBATIONUM. 8. CONTRAIURISCIVILIS REGULASPACTACONVENTANON HABENTUR. 9. CUI PRODEST? 10. DURALEX, SEDLEX. 11. EXCUSATIONON PETITA, ACCUSATIOMANIFESTA. 12. FACTANON PRAESUMUNTURSEDPROBANTUR. 13. HABEASCORPUS. 14. IBI POTESTVALEREPOPULUSUBI LEGESVALENT.


15. IN DUBIOPROLIBERTATE. 16. IN DUBIOPROOPERARIO. 17. IN DUBIOPROREO. 18. IN IUDICANDOCRIMINOSAESTCELERITAS. 19. IRA NON EXCUSATDELICTUM. 20. IUDEXDAMNATURCUM NOCENSABSOLVITUR. 21. IURISPRAECEPTASUNTHAEC:HONESTEVIVERE,ALTERUMNONLAEDERE,SUUM CUIQUETRIBUERE. 22. LEGEMBREVEMESSEOPORTET,QUOFACILIUSAB IMPERITISTENEATUR. 23. LEGUMOMNESSERVI SUMUSUT LIBERI ESSEPOSSIMUS. 24. LEX ESTCOMMUNEPRAECEPTUMIUSTUM ACSTABILE,SUFFICIENTERPROMULGATUM. 25. LIBERTASESTPOTESTASFACIENDIID QUODFACEREIURELICET 26. NECESSITASNON HABETLEGEM.


27. NEMOESSEIUDEXIN SUACAUSAPOTEST. 28. NEMOINAUDITUSCONDEMNETUR. 29. ONUSPROBANDIINCUMBIT ACTORI. 30. OPTIMA ESTLEX QUAEMINIMUM RELINQUIT ARBITRIOIUDICIS;OPTIMUSIUDEX, QUI MINIMUM SIBI 31. PACTASUNTSERVANDA,SEMPER. 32. QUI IURE SUOUTITURNEMINEM LAEDIT. 33. RESNULLIUS. 34. SUMMUM IUS , SUMMA INURIA. 35. UBI IUS, IBI SOCIETAS;UBI SOCIETAS,IBI IUS. 36. UNIUSTESTIMONIUM NONSUFFICITAD CONDEMNATIONEM. 37. VIS LEGIBUSINIMICA.

latin juridico  
latin juridico  

latinismos,latin juridico

Advertisement