Page 1

"O MEU LIBRO FAVORITO"

... ........... .. .............. ................. ..................... : ",. "" . ................... . :

'

JJ.-.,

~

J.."

\ /ir Al I

.l

I

\.

~

11 _

• TITULO •

:' ~_, '"~_~~ , _- . .

:.: 1 .

'

l'

: ~_

•. l

...... ~

,

.

¡.,¡/"1

,

..-........-..~.-

.

.

_ . __...;. . =--- . . .

.

.

. .v

I

---.....~

I

_

:

{J ~

'

'-,.~

.: ....

'\

:

·••

·•

• • • •

· ·•• ·• ·•

·• • •

·••

·•

·••

·•• ·•

·•• •

·• • • •

·•

• • • • •

· • ·• ·• ·• • ·• ............................................................... , ................. .. ­·•• NOME E CURSO

J'

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • •

~

-,

·• ·

-:---1.

··•• •

·•• ·• •

·•

I

1 •

·• ~ ·• • : \ ·• ·•·......... .............................. .............................................

U

\

'

N OMEE CURSO

,.

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaria e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO~~

.- ......................................................................................

• TÍTULO

)."

I

L

,.,

·• ·• ·• ·•

·•• ·•

·• •

·•

'.

·............ ......".'.......... ..... .. ...... ........... ... . .. ...........................'. ; '.

'

NOME ECURSO

23 DE ABRIL, DÍA DO LIBRO (debllxa a portal/a, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

......................................................................................

• TÍTULO

------/~~M~-~~~~--~--~--~~~~~::;~~--------

·• ·•

~n1í?@1!:1 - {i ~Á n ~9 ' rP (9 ~~~~--~

n$

• •

· ·•

--­

···•• • ·• • •

·•

·• ·••

• • •

,"

·• •

• •

·

·•

·•• • •

·• •

(!) ~"

MI""

o

"

"

·••

·•

·•

• •

·• •

·••

••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •.........

•••• • •

., - '1.1

a i ••••••••••••••••••••••••••••• •

NOME ECURSO

'" 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

......................................................................................

·• TíTULO ·• ·••

~ ,.

¡.ser"" .......:\

be.

(l',

\

·•

n

11

¡NU

··••

I \ \

I

o

·• ·• ·•• ··•• ·• • ·• ··• •

--'-

··• • ·••. ........................... .. ........................ ......•..•....••.•...••.••••..

~

NOME E CURSO

~

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

..................................................... ................ .. ...............

TÍTULO

l"

, ,

J

·•• •

... \

• •

\

·• •

·• •

·• •

• •

·• ··• .....................................................................................

NOME E CURSO

'

.' ~ -

"

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debuxa a portada, entregao na secretaría e

recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO""

··........, ... ...••......... .. ......................................•................

~

~

.~

.-.­

L-. _ __ •

··• • • • • • • •

· ··• • ·•• ·................................................................................... .

NOME E CURSO

[1..;..

l.e/

1 .,

. 1 I

_

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


\-I'J t:

o

"O MEU LIBRO FAVORITO"

.- ............. ........................ .. ................ .. ......................... ...

·: TÍTULO----~~~-------------( O •

··••• ·••

• •

··• •

·•• ·•

·•

·•

• •

• • •

·• •

·• ·••

·• •

·•

·•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 411

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••

1\ 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

NOME E CURSO

1~

~--~-----~-------------

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.... . ·... ............................................................................... , ./

TÍTULO

k=

·• ·• •

··•• ·• •

·•

·• •

·• ·• •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. • • • • • • ,. •

4

• • • • • • ,. • • • • • • • • • • ,. .

.

.......... .. .................... '

NOJ\1E E CURSO /

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa aporta{la, entregao na secretaría e recibirás lln agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

........... .. ................................ ., ... .................................... ..

TÍTULO ~ 3 J f~ U( Le L e \~

e

I--'\- ("'\

·

~

~

··• •

~

\

°t

""

~

~

~

.

··• ·•• ·• ·•

.. ¡

,

Q~ L_~I f ~ --=-~ o e)

: é-

··• • ·•

''. (4-. í

,

\:lo

~

1'­

,

·• .

.

~.

j

\ \, '1 \).

h

,6--

·• ·• ·• ·

·• ·••

l

'J

ílt~

~;\)O \

r

..... ----~-==--

"

. . ·• •

~I

\ I ¡..--r~"-

"\

~!' /1

YZ.i

r---.....

,

·. ............................................................... .. ....•..............

NONIE E CURSO

r¡ (n~ \ " .J

" ",

L/·

H)(!".d,c~

y.:.!

"

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás lln agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·.....................................................................................

T11,ULO . defQ1te e,¡~ C f<nhil}.,i/o eorn pD. o.n (¡.. o):,

¡ :

S:

Q f) .~.)"\ t,,~)

~ · ···• ·•• ··• ··· ·• · ···•• ···•

\

~,

.,/'

\J t:\\ ~l

·• •

·• • •

• •

·

···· ··• ····• ··• ··· ··• ··•

I

Il

\

I

• •

·••• ,,---...

·

·•• ·•• • •

~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11: • • • • • • • • • '

Ldeo. Bod -1'c9 uert Te "::le> u/) LJ+------9-J&L-./--­_ _ 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

NOME E CURSO

O'

(debllxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasa110)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

..................... .. . ., ..... .. .................................... .. .............. ..

··•• •

• TÍTULO

·•

w

Cn

!Wt"

-- J

n -ra

·• •

• •

·•

·• ·• •

·• ·•

·•• • • • • • • •

· ··• • ·• ·• • ·•

·.................................

NOMEE CURSO

" 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(deblLXa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)

·•• ·•• ·••


"O MEU LIBRO FAVORITO"

··..................................................................................... ·• : TíTULO .. .. _., __ • ·•• ·• _~,

~

·• •

·• • • •

··••

·• •

·• ·•

·• ·• ·• ·••

·• ·• • •

·•

..'.­.................. ....................

"

NOME E CURSO

J.. lt.

--~------~-,-------------

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debllxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

............

...... ....................... .. .............. .. ....... ..

TÍTULO-JI~~ ~'=-__~~~____~~________~_________________________

·• ·• ·• ··••

· o

·•

~~

" "

··•• • • ·•• ·•

1",

"

~

'"

¡k

·•• ·•

~~'

·•

r= 1" ',"o "•

•o • • • • • • • •

··• , o

···

o o

" l!

o,

0-,

!

·• .. · ·• ·•• ·••

" ..

·•• • • •

"

• :

~

.........

L) ~ ~)1 _~

NOME E CURSO

r

,

,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregaD na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

._

•••••••••••

ti

ti

••••••••

ti •

ti

ti

••••

ti • • ti

ti

ti

ti

ti

•••••••••••••••••••

ti •

ti ti • • • • • ti • • • • ti ti . . . . . .

TÍTUL O

.•

E\

, "' " '~.L

J

'""'"

,F , -.I

'i

1 RA Lr)~ t'-"

·• )..

f¡-­

>< .. --:" ,, ""tJ "

c -' ..

~

-

.: :=:;azo

_

• 0­

• •

·• •

·• ··• • ·.'•

f~~ \~.

o

·• • • • •

NOME E CURSO

r -

(.11 JLCG(Q,\

¡- -1 /

.~

1

~

A

"

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debllxa a portada, entregao na secretaría e recibirás lin agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

TÍTULO

/!

¡ .

'

1 .

r' T' ' ....... ­ .

·•• •

·•

·• ·• ·•

··•

·•

?c

~~~

'J ...

·••

··••

·•

• •

·• ............................ NOMEECURSO k ~ ,clt~Pcv, :¿e ~ '" 23 DE ABRIL~ DIA DO LIBRO (debllxa a portada, entregao Ila secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·................................................................................... ..

: TÍTULO ___________ L~~~~________~_____________________ •

·•

·• 'o

·• ·• ·• ·• • • •

·•• •

--;¡

-

CI.

1...) "'\

'\

··• • • ·••

l)

·•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

--

-

- --

-

- -. /

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debuxa a portada, entregaD na secretaría e

recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.a ......•.......•..• ,. •.•••••••• .• ••••• ,. ... .. ................ .. .................... ..

• TÍTULO'~~~_~~~~_~~_ _ .--!.._

_

_

_ __ __ __

_ __

·•• ·•

·• • •

• •

·•

~

••--:=:••---: •••••••••-••'••••••• .-. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •• "!'"f. "; .- ;~•• *

-==-~

-.. . :;

--=- :-

NOtv1E E CURSO

. . --- ----:

~

~/.'~ - ...

I

~

=Ah=·;;;¡¡,.:.5--------=--~---r

23 DE ABRIL~ DIA DO LIBRO

(clebllxa a portada, entregao na secretaría e

recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

..................................................................................... • ··• : TÍTULO ". ' r -.\ ' mv< '--"; ~,!\ ¿ ' ... .... H.. ...- . • ·•• ·• ·• •

h

'b,-. '-"--.... 1

I

"""

m U.,"" =---¡

1 .0.;-

Ir 'J-"",! . """

··• • ··• • • ·•• ·•

~

.JF

~

--

-~

I~

......c, ..

~

~'1

• • •

~-- .

~~

A

··• • ·• ··• • • • •

·

·....................................................................................·•

NOME E CURSO tjeyeo...__ . L~f2 . Go/, 2:c(,IE;,.'"2:- ' ~~ f3

••

2- .

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

............. ., .......... ., ....................................... .... ....... .. ....... .. •

1 \

• TÍTUL O

,.

·•

f'\~

".r::;, 'r'

. _

... ,

.

_

,

' '' I ~

.... , . , _

"

"

... ,

·• •

@I • • •

·

··•• ·•• • •

• • •

· • •

·•

·•

~

·•

a.

.

·•• ·••

·

••••••••••• 6

•••••••••••••• •• ••••••• •• ••••••••••••

« •

*' •••••••••••••

It

•••••••••••• •• •••••

t:\Q(LCl OC.. . SLeV:k- t:fQrt~e~ LiSte " DO LIBRO 23 DE ABRIL, DIA

NOME E CURSO

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás 1-ln agasallo)


"O MEU ~IBRO FAVORITO"

......................................................................................

: TíTULO •• ••• • • • • •

· ·

OS

·• ·•

·• .

• .,¡I'

#

,

#,

~

·• •

• ••

· · ·•

lJsn \ mo..\S

• • • • •

·•• ··•• · ·••

·

·•• • : ,•

• •

1 •

•.­

• •

r

.'

'-

• •

• •

· ·••

•• •

• • l'

• • ~

• • • •

·• •

• • •

· •

·•

•••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

NOME E CURS O

!J 010»&0

P~re~o

StJel('o

~-

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás lln agasallo)

• 1


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.. .. ................ ....... • : TÍTULO

He

HU

·•

.~ _

·• ·• ·••

• • •

..·

• • •

·•

·• ·• ·•

·••

• •

·•

·•

·••

·• ·••

·••

··••• ·•

·• • •

·••

• •

·•

·•

·•

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••

NOMEECURSO____~~--~.~.~~ ' I ----~~----------~,­

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.a .........

111 •

111 111 111 • • • 111 • • 111 111 111 • • • • • 111 •

111 •

111 • • • • • 111 111 111 111 • • 111 •

111 111 111 111 111 111 111 111 111 • • 111 111 111 • • • 111 III · ~ •

111 ..

e . 1II . . . . 111 •

111 • • • • 111 .. . .

I.~

•• TÍTULO

º-ft,#~""""""

le,

·•

",· _'n- . / l " ",-

·•

·• .-l

··•• ·• ·•

·•

....

'-15

c. .... •

.

,

.

'--­

• •

• •

· ·• '.·•• ·•

·• • v· "

·• ·• ·• · •

\

·• 111 • • • • 111 . . . . . 111 •

111 . . . . . 111 111 . . . . . 111 •

NONIEECURSO

111 .. .

111 . . . 111 •

111 111 111 . . . . . 111 111 111 •

111 • • • 111 •

111 • • 111 111 .. . . . . 111 111 111 • • 111 •

111 111 •

111 111 111 111 111 •

111 . . . . . . . 111 •

-{nJL~aU '.....JnrJ~n';;o lchn,r..­ "

O

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)

111 111


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• •

·••

·•

·•

·••

·• . .·

·•

,

• •

·••

·• ·••

··•••

·••

• • •

·•• •

·•

'.•

·•

••

·•• ·• !

·• • • ti

• •' •

r• • • •

;-. ' .~ .~ ."

. -

• •- • • • • ­ • • • • • • • • • • • • • • • • •

l1li • • • • • • •

a • • • ~ . . . . . . . . . . "• •' •

• • • ' . - • • a · • • • •- • • " a

e 23 DE ABRIL; DIA DO LIBRO

NOIvIE E CURSO

Zt. \.-J'H'­ I{cJ (~ l

,JI l(

~

-j,. } ) ~

C'

'--r .::

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)

.--'.a


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.- ... .. .......... .... .. ................................................. ...............

··• ·• ·•

'

• TíTULO • •

~ {(-LX€.

..frdK~

·• •

~

·• ··• •

·• ·•

·• •

··•• :

·••

~~

('

>~

'"

__ ...-

110

- - . . , #..

-

...,

---~-

:

• .

• •

./'"

-

· •

...... ,...--~

• • •

"-..

~ '-

..... -.r .... -..J,~ ....:....... ~,-'

~.... -.

_.

',,,

.,.....;.._

-

~""'~ '.

~

A'

..

/ . ""

~ i~\.,' <' -

-'J

~_

~

...,)'III!'

·

~r-

~- - '

re,.....

~,

~-~ -~ ,- -.-~

.")J I

_... -

.",

M

~

-

~_

":;:::;'._J

·• :"ly

- --~,i:' -:~ - ~~~ ¡".

~

..

~

. ---

~ .-

O·"~ ' ~

e -

. -.~

~

. •

~,.-I\o

-.....

~ -~.,,'.

,""""t _

:

~

;:~~:~ J.,' ~-.-4

,,-- _..-"

~

--... ._r

~..,

,

• •

. ·•

'?-lo

• • •

·

:•

·• ·• ·

·.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• a

NOME E CURSO

r: \/ l

~- ••

-----­

--r- ' ~--,

­

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·

••••••••••••••••• •• •••••••••••••••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

• TÍTULO

(

-:t

[g I_~,

j~

• • •

~/ , j

~n

il.

·• ·•• ·••

,, ;

11',·1

/~ "

r

~-I ~

·•

·• ·•• ·• ·• ··•

··• ·•• ·• ·••

• o

• • •o •

· ·• ··

r'~~\ k~1~~~~,t. r ·, iJl. ,.f 1 '~. ,,:" .;. - JL.l.i, I

o

,

•o

"

r

'-~'J. .':'" ~

!

j

o

]"" \ I

'~ ·$!f "~'o

o

··•

,'Ir J.\ .~ ,l.

~~

"

'.

.~ ,I~" .:".'~J (.~ ..

........

¡JI,..

.

"

y/

·• ··

........

o o

o o

p¡l' _11

W· ,~-' 1! "ji J.\ -

-

,\ :~~! 1: :. '.!l

~I _1....

A._ ..

-i:"',, ..-;

__

1I ,

I II:~'

l' '1;1

-,.... . ....

~~

"

,1

1\ I

~

.#

.-

·· • o

· o o

·•......................................................................................·•

o

NOMEECURSo A " rr~

--

I_l

1 ,A~(r'l-~a

~ ~A

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a p ortada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

:••••••••••••••••••• : TÍTULO

~

.

••• • ••• •••• •••••••••••••• •• ••••••••• •• •••••••••••••• •• ••••••••• *

l

..... ~

"

~..,

·• ·•• ·• ·••

' .' . ~~. _'~-- ' ~-. ~ ~,....., :• 'b.~;""'~T.=-'.~~~~-:/["":'~: _~ _c~ ~ .~-~--.~._~~, .

.

.

·· ·•• ·•

.

..

·· ·•• ·•• •• ·•• ·••• ·••

·•• ·•••

• • • • • •

.'••

·• ·• ·••

·•• ·•• ·•• • • ·•••

.' ~

. . . . . . . . . . . . . .' • • • • • • •~ . -. ". :-. , • • • e . e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NOMEECURSO

,

"

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a p ortada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

ti -: .:

.. .. ....... ........ - ........... ......................

7lJ~,

············U :· liTULO •

·•

-

....... " l . .... ...... . .•.// . ~ ~ /1&

.1 .-- -.

'" -

.

~

~y:

~~ .

1)

::

A

·•• ·•

·•• •

• • • • • ••• • • • •

·

·

I

··

·••

·• ·• ·• ·• · ·•• ·• ·•

• •

·••

·••

(debuxa a portada, entregao na secretaría e

recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• •• ••••••••••••••••• * . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ..

·• ·• ·•

......................................................................................".

,

-~

23 DE ABRIL/ DIA DO LIBRO ({lebuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás Ui1 agasallo)


"O MEU LffiRO FAVORITO"

" ....................................

·................................................ ~ .

·• ·• ·• ·• ·• ·•• •

·• ·•

• • •

·• ·• ·• •

·••·..................

NOi\1E E CURSO

... ~_

f"-"'C'"

__

.. '

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debtlXa a portadcl, entregao na secretaría e

recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.* .................................................. ......... .. .............. .. ..... ..

: TíTULO

·••

J, j

I

f'

1

··• • ··• • ·••

• •

·• ··• •

··•• • ·•

·•

• •

·• ·•

·• ·• ·•

··••

··• ·••

··•• ·••• • ··••

·• •

~ • • • • • • J ••• i ••••••••••••••••••••••• •• ••• ~ •••••••••••• • • ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••

NOME E CURSO

,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• TíTULO

l'

~~ v

'- \

I~·

'1

v'>

"

1q

..

'1 v s:.

•I

'-!

........ \

·••

·•• ·•

·• ·• •

·•

·• •

·• ·•• ··• • ·.................................. ...... .••................ .. ............................... NO.lv1E E CURSO ') Klq / / r 7= S c~u..Jc( Lf :. . e., 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO '

;

..,

l (>

(debllxa a portac/a, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LffiRO FAVORITO"

:

·.....................................................................................

'--'''''''-'''-

~'""""'-- _

-. . . . .

~- ..¡ ....

-.

~_.,~,~,:-"",,-_

~...

-

--.

~ .. ' ~_

____

'~_.-'~

" .... -.. ;.-

..L

.......

!:.-

-

~

.:-

*

• ••

·•• •

• • ".• •

• •

·• • •

·•• ·•••

• •

··•

• • • ••• • • • •

·•

· · ·

·· ·•

·••

·••

· ·••• ·• ·• ·• ·•• ·•

• • •

· ·• •

·••

·•

• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOl\1E E CURSO- . =,........ ' =-::... " _'

_' _

"_- . '-1. ..:......-­ - ._

• •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... a

._ _ _

~

_ __

23 DE ABRIL, ~ DÍA DO UBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e


"O MEU LIBRO FAVORITO"

........... .. ......................... .. ...................................... .. .......

TÍTULO

O~

Íav..

·••

,---......-

~ )vl.)~.,,=>

-'f

·• •

·•

·•

·•

NOME E CURSO

~

AR~

1 So.'

"

/

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, el1tregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

··•

·•• TÍT ULO ··• • • • ·• ··• ·••

•••••••••••••••••••••••••••••• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ti . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . ..

·•• • •

·•

·••

I

·•

• • • • •

· ·• ·• ··•

·•

• • • •

·•

·••

·•

·•

·••

·••

· ..................... NOME E CURSO

- --

-

-

--------

23 DE ABRIL, DÍA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·....................... .. .................................... .. .........................

·

TÍT ULO~I~__~______________________________~+-______~___

·•

.......

\.

~

,

.......

"

t,

~

':1.

. _'lO.-J.:. "" ,

·· ...

~ 1:·::~~~

¡j

~

~

.

t:.

. .,

-

.;.,.

ljf~.1.-.,; -, t yJ

11r:

~·í...

c:J.

.

>rjE

,

.

.¡. ~... c,

..,,- ;

~

-I¡/>' *

~,

-¡•

.'<~{1~t

.

~

,

.::r:.

":f"

~ - i" . '...~, 'r

.t

~.

. .. "1

'

, '1

..,

1'" {

.. -!

.-~•

"

l'

I

....,

..:. ~

~

-

!J

r " ,...

·•• ·•• • • • . ·••• ·•

J~

..

-~

'} :>

..•.

t~

~~ ~?'~~-ji~~\.~~..-~~~:~;~~-~-~ -~~.../

.1'.,; .

:

~

·• ·• n

/

o

·•

I

I

w

1

.

,.

.....

.... r,

...

.1

~.-j

·•

• o

• •

o

• •

............. ... ............................................................................... .

-

NOMffiE CURSO____~__~~~__~----~~---------,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debllxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


•• •

"O MEU LmRO FAVORITO" .

.. •

"

•• "

"

TÍTULO_..:......::~~~~~~~_---1...._

.,

.,

•• "

"

"

"

"

"

" "

"

"

•• "

"

"

"

ti •

"

"

"

"

"

"

"

., ..... ; . A ~"-"' ~

• -111

"

', ­

,~.

,

"

" •

"

"

"

•• "

..

·•

, -fi

..

.

.~f~

lo , . \. "

... •

. ., .

.

. ' ~

'i · ' ..

"

_ __ ~~_ _ _ _ _ _ _

"

·• ·•

"

'.~

'

,~

"

"

.... I

··•• ·•• • ·••

. ., . , . -

,Ir

(

~u..'"

• , •

• • "

... .. .. ... ,.

:

...

. .. " " . " " " " " " " " " " " " "" " . " " " " " " " """ " " " ". " " . "

" "" """ """"" "

'.

NOJYtE E CURSO .#

.

,

_

.

',

f'

••

:,.

.

23 l)E ABRIL, ' DlA-.'DO',:;LIBRO

..... ,

~

o"

(debllxa a portada, e!ltregao na secr~ta.ría.e . .­ recibirás un agasalto)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

............ .. ......... .. ........................... .... ..............................

/1

~

----'

..................................... ............................. ......... ............

NOME E CURSO · 2" ,

\1 (N GQ N :. '

7/

rO LG e S-r1

-/--­

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LffiRO FAVORITO"

.- ..................................... -- .......................................................... .... ........... .... ............ . ..

r TÍTlllO

/'

',,,, '" I=-'" M"

¿

~"t-

-= •

·•

G..fdo

(p,~ \

·•

··•• ·•• ··• • ·• • •

·• • ·• •

·•

·• ·•• ··• •

• •

........... . ........................... .... ........................................... ...................................................... •"

N OÑlE E CURSO lAn \/~ 11'" T... l " 23 DE ABRIL~ DIA DO LIBRO

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás lln agas a110)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

...................................................... .. ....... .. .....................

• TÍTULO

·•

­

: f1C oA'\

.

\

:. . .- A

·••

I

02; l './' .;¿' .

o

GAS FAST A\\JD FURiU5 .

A TODo

I

.--

'"

~.~

. . .

o

­

-7'I

JI~ ,

D ,......

~

__

.

~

'" .,

· ·• o

·• ·• ·••

o

·

o

o

o

o

·· o

o

·• •

·• ·.....................................................................................

t1 oJ\..C..G Y9 e 23 DE ABRIL, DÍA DO LIBRO

NOME E CURSO

(debllxa a portada, entregaD na secretaría e recibirás tln agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

TÍTULOD • •

. --­

·••

·• ·•• ··• ··•• •

·• • ·•• •

·• • ·•

·• •

··• •

·•

··• • ·•• ·•• ··• ·•

·•• •

• •

...............••........ ...........•..

~

r­ ~ ~:

NOMEECURS

23 liE'ABRIL,

·••

........ ..•.•.•..••••••••..........•..••• ~

-DÍA DO LIBRO

(dehuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·........ ..................... ..................................... .. .................. ~

• TÍn lLO • • •

·••• ·• ·•

V.K~' ~

- -" ,

e

·•• ·• ·•

,­ '"

.,-

/

...:;C~~.....

",.It:

.1

~,

-

r

...... -'" " ~o

I

\,

~,-:-

.----...., ...

~,;

~,

I

• •

· ·• ·• ·••

:,.~

"7

~

,

(

--

11 \:¡

t ,

.I -,,-

':;1

.u

... ,""

···•• • ·•• ··• • •

':o"

·• ·• ··• • •

~t

......

· . /

·••

't-1Jf~

/ "l~,

~-

r'

{

~J ,~

f ,­ .... :

~. ' .'""

/

¡J'

r,

'. i

1,

'!."(:/

IP

"

~r

/,,1

1 ..... r Iot: .-' ' L 4<~J ~" ,

·• • •

1

QF,& \

'

••l

·•

·

.

• • • • • • ••'-.'..¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NOMEE CURSO

--1 '":'11

I

~

,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxtl a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO .- e_ • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • ~ • • • • • - ,: . . . . . . . ... . . : .. - ~: ! : _ ~. ~ ~ ~ " iJ ,_;...'IiIiJj'hi.,

. _r....

.-

F~A VORITC,"

•• •• • :":1~~ • • • • • ~ •• ' 't

~ Il:..~~ #,'.

__

_

_

'

.• _-_

.,.~

-

~.~ .

~.,.

..... .-:.L

1'

- .....l.::!.,

..................... ................................................................

NOME E CURsot~Mv 1 . -=~ _ _ __ _ _ _ _. "

"

23 DE ABRIL~ DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaria e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

..... . ...... j .........

••

A

-., ~1

• TÍTULO •

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •"

'1

'1 •

1

•••••• ,

_ '

•••••••••••••••••••••••

.

,.

-

. . . . . . . . ..

~

!( -,

-

·•• ·•

• • • • • •

· ·•

·•

'"

• ••• • • • •

· ·· ·•• ·•• ·••

··• • •

¡~) \.

·••

• •

\

• •

\

.

'-..

·•

1

·••

·•• ·•• ·•• ·• •• ·•• ·•• ·• ·•• • •

·• ~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111

NOME E CURSO

f . . . . . .-< ~

XJ.fllfL \.

•••••••••••• • •••••• • • • •• ••••••••••••• •••••••• ••

__ - ~

,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a p ortada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LffiRO FAVORITO"

·•.......................................................................................

·• TI rUI-JO "

"

""'- v,

s.......

[C,

.. f _

! -,

LI

,,--~-

fe =:...... tiJlrt.

.,. _ .

':4(

·•• ·• •

. .

·•

·• •. •

·•.. •

·• ·• ·•.

·•

.. .

·• ·•• ~

··• • ·• • ·• ·.·

• •.. • •

··• •.. • ·•• ··•

• • • • • • • •

·· · ··.. • ·•

••

·•• ·• • ·•

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• a

i':t1h

2:A 23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

NOME E CURSO

,

~

(debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

... ........................... ................................. ... .. ...................

r

TíTULO :-

ji

L

~

c....

,--f

l~

<

·•• ·• ·•

• • • • • -'

·•• ·• ··• • ··•• ·••

··• • ·•• ·•• • • ··• • ·• ·• ··••• ·• ··• ·••• ··• ·•• ·•••

• • • • •

• •

·•.......................................................................... .. .........

NOME E CURSO

h. . ,r'I.

Ir,

-

~c C ",,:-f"'r-

\'

,

!~~('", ~

­

-'\

-

1 -~

~

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)

'? -..:.J .


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.............. ......................................................................•

••

"

·• TÍTULO ·•• ·• ·•

·••

• • • •

·• · ·••

·•

·•• ·• ·• ·•

·••

••• •

• • • •

· ·•••

· ·•• ·•

·• ·••• ·• ·• ·•

·• ·• • • •

·· ....................................................................................·­ •

NOMEECURSO ,

I

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

.. ~ ~

NOMEECURSO /

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa路a portalla, entregaona secretar铆a e

recibir谩s un 路agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

............ .........................................................

·.......... : TÍTULO •

,

e

'"

;",r't.-,;,..

:L

(.~-V' ., ~ .' 'r""

....... ...

I

~

=-=--....~:r>r...

J

I Y _.. ,~--..:.' ~. __

_-

....

,.,.. ~ I--"'-""", Jo._"""'~

~

·•

··• • ··••

·••• ·•

·•• ·• NOME E CURSO

,

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO (debuxa a portada, entregao na secretaría e recibirás un agasallo)


"O MEU LIBRO FAVORITO"

·•••..................................................................................... ·• • •

•••

• • • •

• •

·

··•• ··••• ··• ··•• ·•• ··• • ·• • • ·•• ,;

• • • • • • •

· ·••• ··• ·• ·• •

~

.,

I

. '..1

f,

J

I

I

<

'L

/

,-

, 't, .')

-

."

l'

"~,

~

. \'

.:{,

:

, '.

~

,', "

,>C

-¡ .,t_

" 'i'

1•

,

~

·• ·•••

.J, -

. ,

ji,

··• • ·• ·•• •

...................................................... . .......... .. .................•

~

NOME E CURSO

L ___~ . _

.-"'\

'"

23 DE ABRIL, DIA DO LIBRO

(debuxa a portada, entregao na secretaría e

recibirás un agasallo)

"O meu libro favorito"  

Portadas de libros, reais ou imaxinarios que nos fan soñar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you