Page 1

СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН – РАБОТЕН ЛИСТ – ОКОЛЕН СВЯТ Огради верния отговор. Родът е: а/ членовете на едно семейство б/ близките, с които живея в/ общият корен, от който произлизат новите поколения 1. Огради верните твърдения. Членовете на едно семейство са: а/ майка, баща, баба, дядо, дете б/ майка, баща, синове, дъщери в/ приятели и роднини г/ майка, баща, баба, братовчед, дете д/ майка, баща, дете

1т.

3т.

2т. 2. Запиши членовете на твоето семейство? _____________________________________________________ 3. Допълни изреченията. 8т. Моето отечество е ______________________. Нейна столица е град _____________. Символите на родината ми са:_____________________________________________. Моето родно селище е ___________________. През него протича река ___________. Училището, в което уча се казва ____________________________________________. 4. Запиши: а/ поне 2 природни забележителности в твоя роден град _________________________________________________________ б/ поне 2 архитектурни забележителности в твоя роден град ______________________________________________________________ в/ поне 2 исторически забележителности в твоя роден град ______________________________________________________________

6т.

5. Запиши две права на ученика. 1.__________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________

2т.

6. Запиши две задължения на ученика. 1.__________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________

2т.

7. Огради буквите пред верните твърдения. а/ Шофьорите работят в услуга на хората. б/ Търговските работници произвеждат стоки. в/ Лекарите работят в услуга на хората. г/ Комбайнерите се трудят на полето. д/ Шивачите се трудят във фабрики и фирми. е/ Строителите работят в пожарната. ж/ В училище работят и хигиенисти. з/ Агрономите лекуват животни.

5т.


8. Попълни таблицата така, че да е вярно: 1 януари, 24 май, 24 декември, 1 ноември празник

/използвай датите/ 14т.

дата 25 и 26 декември

обичай

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

--няма точна дата

Ден на будителите Бъдни вечер

боядисваме яйца, месим козунаци ---

6 май Нова година седмица преди Великден съботата преди Цветница

върбови клонки

9. Националният празник на Република България е на: а/ 24 май б/ 3 март в/ 1 март 10. Запиши поне по 2 транспортни средства: а/ автомобилен транспорт ______________________________________ б/ железопътен транспорт_______________________________________ в/ въздушен транспорт__________________________________________ г/ воден транспорт______________________________________________ д/ въжен транспорт_____________________________________________ 11. Български граждани са /избери най – точното твърдение/: а/ хората от българската етническа общност б/ всички, родени в България, независимо от етническата общност и мястото, където живеят в/ всички, родени и живеещи в България 12. Запиши поне 5 имена на българи, които са прославили България по света. 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________

6 5 4 3 2

Скала за оценяване 60 - 53 52 - 38 37 - 22 21 - 9 под 9 т.

Успех!

Проверил:

1т.

10т.

1т.

5т.

OS-RABOTEN LIST  

raboten list

OS-RABOTEN LIST  

raboten list