Page 1

JosĂŠ Pedro Rusakiewicz


1. Creació de la màquina virtual Pàgina 2

1.1. Característiques de la màquina virtual 1.2. Assignem el tipus de sistema 1.3. Assignem la quantitat de memòria RAM 1.4. Configurem el disc dur virtual

2. Instal·lació de CentOS Pàgina 5

2.1. Què és CentOS? 2.2. Seleccionem la imatge ISO del CentOS 2.3. Proccès d'instal·lació pas per pas 2.4. Inserim un dispositiu USB

3. Desprès de la instal·lació

3.1. Instal·lant les Virtualbox Guest Additions 3.2. Llistat d'aplicacions integrades en el sistema

Pàgina 24 3.3. Llistat d'aplicacions administratives integrades en el sistema 3.4. Versió del nucli del sistema, servidor de les X i gestor de finestres

4. Gnome Pàgina 32

4.1. Creació d'una carpeta 4.2. Creació de documents de text 4.3. Moure fitxers entre carpetes 4.4. Visualització de les icones 4.5. Compressió de fitxers 4.6. Barra d'eines 4.7. Canviem l'aparença

1

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


1. Creació de la màquina virtual Primer de tot hem de tenir instal·lat el VirtualBox actualitzat al nostre ordinador. Es pot descarregar des d’aquí. Una vegada el tenim, l’executem i li donem a “Nueva”. Desprès si li posem al nom “CentOS” (sense cometes) el programa ens reconeixerà automàticament el tipus de sistema de què es tracta, en aquest cas RedHat Linux.

Il·lustració 1. RedHat Linux

Desprès li anirem assignant una sèrie de característiques a la nostra màquina virtual les quals es poden veure al següent requadre i que es corresponen amb els requeriment mínims del CentOS:

1.1.

Característiques de la màquina virtual

SO invitat CentOs RedHat Linux, x86

RAM 1024 MB

Disc dur - Tamany: 20 GB - Tipus: VDI (VirtualBox Disk Image) - Emmagatzematge: Dinàmic

Haurem d’anar configurant la màquina en relació als paràmetres anteriors. 2

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


1.2.

Assignem el tipus de sistema

Com ja he explicat abans, haurem de posar-li el nom CentOS per què la màquina ja ens reconegui de què SO estem parlant.

1.3.

Assignem la quantitat de la memòria RAM

Li haurem d’assignar 1024 MB:

Il·lustració 2. RAM

1.4.

Configurem el disc dur virtual

Il·lustració 3. Creem un nou disc dur virtual.

3

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 4. Li posem l’extensió VDI.

Il·lustració 5. Li posarem reservat dinàmicament.

4 Il·lustració 6. I ajustarem el tamany màxim a 20 GB.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Per acabar, li donem a “Crear” i ja tindrem configurada la nostra màquina virtual.

2. Instal·lació de CentOS 2.1.

Què és CentOS?

Segons la Viquipèdia: CentOS (Community ENTerprise Operating System) es un clon a nivell binari de la distribució GNU/Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilat per voluntaris a partir del codi font alliberat per Red Hat. Red Hat Enterprise Linux es compon de software lliure i codi obert, però es publica en format binari usable (CD-ROM o DVD-ROM) solament als subscriptors abonats. Com és requerit, Red Hat lliberà tot el codi font del producte de forma pública sota els termes de la Llicència pública general de GNU i altres llicències. Els desenvolupadors de CentOS utilitzen el codi font per crear un producte final que es molt similar al Red Hat Enterprise Linux i està lliurement disponible per ser baixat i utilitzat per al públic, però no és manteningut ni asistit per Red Hat. Existeixen altres distribucions també derivades de les fonts de Red Hat. CentOS utilitza yum per baixar i instal·lar les actualitzacions, eina també utilitzada per Fedora Core. En resum, que està basat en el codi font del Red Hat que també és lliure, però de pagament, i han fet un SO orientat també per a servidors web i gratuït. És de destacar que cada cop que surt una nova versió de RedHat no triga mes d’un mes a sortir una de CentOS. També cal destacar que CentOS es multiusuari i multitasca. Suporta un usuari Administrador (root) i molts de limitats. De la mateixa manera, també pot gestionar múltiples processadors en el mateix equip.

2.2.

Seleccionem la imatge ISO del CentOS

Hem de seleccionar la imatge iso del CentOS per poder instal·lar-lo en la nostra màquina virtual. Si seleccionem directament la imatge iso del nostre equip sense gravar-la prèviament en un DVD el procés d’instal·lació anirà més ràpid. Per fer-ho, anem a la configuració de la màquina virtual  “Almacenamiento” Seleccionem la icona del CD i després busquem la imatge al nostre equip...

5

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 7. Procés de selecció de la ISO del CentOS.

També ens hem d’assegurar que l’ordre d’arrancada de la nostra màquina virtual sigui el que volem. Ens hauria de quedar així:

Il·lustració 8. “Orden de arranque”.

2.3.

Procés d’instal·lació pas per pas

Després d’assignar la ISO a la nostra màquina virtual fem doble clic a la seva icona

i se’ns iniciarà. Ens apareixerà la pantalla inicial del DVD. Haurem de seleccionar la primera opció, en concret la que posa “Install or upgrade an existing system”

6

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

Il·lustració 9. Inici CentOs.


I ens començarà a carregar les arxius de la instal·lació de CentOs. Quan hagi acabat de carregar tot, ens apareixerà un missatge com aquest:

Il·lustració 10. Checking.

Ens demana si volem comprovar si la imatge del CentOS està danyada o no. Si és el primer cop que fem això, es recomana de fer la comprovació. Si resulta que us dona error, us haureu de descarregar un altre cop la ISO del CentOS per què segurament s’ha danyat. Jo faré la comprovació per si de cas...

Il·lustració 11

7

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 12

Quan ens acabi de comprovar (només trigarà uns minuts...) ens dirà que ha expulsat el disc del CentOS! Això és per què estem treballant amb una màquina virtual i no ens hem d’oblidar què el sistema reconeix la IS com si l’haguéssim gravat en un DVD. Haurem d’apagar la màquina, assignar-li la imatge ISO del CentOS i engegar-la un altre cop. I ara quan ens demani de fer el “Check” li donarem a “Skip”. Quan hàgim donat a “Skip” ens dirà que ha trobat els medis d’instal·lació i seguidament ens començarà a carregar l’instal·lador del CentOS, que es diu “Anaconda”. Per què es diu anaconda no ho sé...

8 Il·lustració 13. Inici Anaconda.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Ens apareixerà la pantalla inicial de l’instal·lador del CentOS. Hem de donar-li a “Next”. Les passes més fàcils estaran comentades als peus de les imatges...

Il·lustració 14. Seleccionem l’idioma del sistema.

Il·lustració 15. Seleccionem la disposició del teclat.

Quan hàgim acabat de configurar lo d’abans, ens apareixerà un missatge que ens diu l’estat del disc que estem fent servir per instal·lar el CentOS i que possiblement conté dades. Concretament ens diu que, en el nostre cas, tenim el disc sense dades, particions i que és Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

9


virtual. Si estem instal·lant el CentOS en un disc físic, ens haurem d’assegurar de què no contingui dades importants.

Il·lustració 16

Il·lustració 17. Xarxa “No Tocar!”, pel moment...

10 Ara no canviarem la configuració de la xarxa. Li donem a “Next” i ja està.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 18. Configurem la zona horària.

Desprès ens demanarà la contrasenya de l’usuari administrador (root). El CentOS requereix un usuari root que “domini” als altres, i tots els usuaris limitats que vulguem. Això forma part de la seguretat del sistema. Perquè per fer canvis importants en ell ens calen saber tant la contrasenya del root com la de l’usuari limitat.

11

Il·lustració 19. Pass Root.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Li donem a “Següent” (al fi en català!) i ens apareixerà la finestra de configuració de la nostra instal·lació. Podem veure moltes opcions disponibles, però nosaltres farem servir la última, en concret la que diu: “Create Custom Layout”, així podem configurar nosaltres les particions del disc dur virtual.

Il·lustració 20

Li donem a Següent i ens apareixerà la utilitat de l’instal·lador de CentOS per crear les particions. Nosaltres crearem dos particions, una swap (partició de transferència). Aquest tipus de particions serveix per quan la memòria RAM es satura i ha de fer servir el disc dur per emmagatzemar informació. Es molt recomanable posar-li la mateixa mida que la màxima quantitat de memòria RAM que hem assignat a la màquina virtual.

12

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 21

Cliquem a on posa “Lliure” i desprès a sota on posa “Create”. Ens sortirà una finestra on seleccionarem “Standard Partition”. Ara ens apareixerà una altra finestra on haurem de configurar la partició tal com posa la Il·lustració 22:

13

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 22

Sistema de fitxers: swap; Mida(MB): 1024; ha de ser una partició primària. Ara configurarem l’altra partició, la que contindrà les dades de tots els usuaris que facin servir l’equip. Seleccionem l’espai on posa “Lliure” i li donem a “Crea” i la configurem tal com podem veure a la figura 21:

14

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 23

Quan tinguem configurades les dues particions, podrem donar-li a “Següent”. Ens apareixeran uns avisos quant a la formatació, dades... Li donem tot a Següent i acceptar...

15 Il·lustració 24

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 25

Il·lustració 26. A la següent pantalla, li donem a Següent...

16

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 27. En quant al tipus d’instal·lació hem de seleccionar “Desktop”, que porta els repositori per un usuari normal. Li donem a següent...

17

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 28. Seguidament ens començarà la instal·lació del CentOS al nostre equip. Trigarà uns minuts...

18 Il·lustració 29. Instal·lació completada! Li haurem de donar a Arrenca de nou (Reiniciar).

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


També haurem de destacar que el CentOS triga bastant a l’hora d’arrencar el sistema...no us amoïneu massa si triga...

Il·lustració 30. Carregant i carregant i carregant...

Quan acabi de carregar, haurem de configurar alguns aspectes del CentOS, com ara l’usuari limitat i la seva contrasenya, la data i l’hora...

19 Il·lustració 31. Benvinguts...

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 32.Acceptem la llicència.

Il·lustració 33. Creem l’usuari limitat.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

20


Il·lustració 34. Ara ja podrem fer servir el CentOS!

Posem la contrasenya del usuari que acabem de crear i ens iniciarà la interfície del CentOS, en aquest cas Gnome.

21

Il·lustració 35. Gnome.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Una cosa molt important per acabar de configurar el CentOS; quan estem treballant amb el CentOS en una màquina virtual, no es configura bé la xarxa. Haurem de fer clic amb el botó dret a la icona de xarxa de la barra de tasques superior i seleccionar “Edita les connexions...”.

Il·lustració 36

Desprès anem a :

Il·lustració 37

Il·lustració 38. A la part superior de la següent finestra seleccionem “Connecta automàticament”.

Acceptem tot i tanquem. Però ara que hem configurat la xarxa bé l’últim que ens resta per fer són les actualitzacions! Sort que només ho hauré de fer una vegada... Per obrir el terminal, anem al menú “Aplicacions” ”Eines del sistema”  “Terminal” en la barra d’eines superior...

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

22


...i escrivim el següent... su - (enter) (escrivim la contrasenya del root) yum -y update (enter)

Il·lustració 39. Anem a prendre uns quants cafès...

Ara que hem acabat de instal·lar i configurar la instal·lació del CentOS amb el VirtualBox voldria aclarir que tot i que jo tinc un ordinador més bé potent i que el procés d’instal·lació em va anar força ràpid trobo una diferència bestial en fent servir el VMware Workstation 9. Et fa una instal·lació ràpida, silenciosa i gairebé en la meitat de temps. Molt recomanable que algú us passi aquest programa ja sigui via internet o via pendrive. El procés d’instal·lació és força diferent però molt més intuïtiu. Llàstima que no sigui gratuït...

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

23


Temps instal·lació Temps d’arrencada Temps d’apagat

TAULA COMPARATIVA Oracle VM VirtualBox 4.2.4 ~ 30 min 02:31 min 34,85 seg

VMware Workstation 9.0 ~ 15 min 01:34 min 15,18 seg

3. Desprès de la instal·lació 3.1.

Instal·lant les VirtualBox Guest Additions

En aquest apartat explicaré com s’ha de fer per instal·lar les VirtualBox Guest Additions en el CentOS. Aquestes són unes quantes característiques per millorar la integració del sistema invitat en el hoste. Així podrem copiar i enganxar fitxers de manera bidireccional i fer compartició de carpetes. Com hem dit abans, ara hem iniciat sessió com a usuari limitat. Per instal·lar les Guest Adds hem de fer canvis com a administrador. Per més seguretat instal·larem les Guests additions des del terminal i com a usuari administrador. Per això farem el següent: Obrim el terminal i escrivim el següent: “su -“ (sense cometes) i li donem a enter. Això és per passar d’usuari normal a administrador. Ens demanarà la contrasenya que li hem assignat a l’usuari root durant el procés d’instal·lació del CentOS.

Il·lustració 40

Desprès que hàgim escrit la contrasenya del root, veurem com ens canvia de [usuari@localhost] a [root@localhost]. Ara ja podrem fer els canvis que calguin per instal·lar les Guest adds. Anem al menú del VirtualBox en la finestra del CentOS a la pestanya “Dispositivos”  “Instal·lar “Guest Additions””.

24

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 41

Ens apareixerà a l’escriptori una icona de CD del VirtualBox. Això ens vol dir que hem fet com si haguéssim posat un CD real en la lectora. El CentOS ens ho reconeixerà com a un CD executable.

Il·lustració 42

Ens apareixerà un diàleg de si volem executar el contingut del CD. Li donarem a “Cancel·la”. Ho farem des del Terminal. Tornem al terminal i escrivim el següent: # yum install gcc kernel-headers kernel-devel Desprès ens començarà la instal·lació d’algunes parts del sistema operatiu que requereixen les additions. Si vols saber qué son els kernel headers o els kernel devels cliqueu en els respectis enllaços. Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

25


Quan acabi (us poso la imatge perquè veieu que és possible!) ens apareixerà una altra vegada per entrar comandes al Terminal...

Il·lustració 43. Completed!

..i farem lo següent (la manera en què a mi m`ha sortit bé...) Anirem a l’escriptori on és la icona del CD del VirtualBox Guest Additions, l’obrim i fem clic a dalt de la finestra on posa ”Obre pregunta d’execució automàtica”:

Il·lustració 44

I seguidament ens apareixerà una finestra de confirmació:

Il·lustració 45

Li donarem a “Executa” i ens començarà a instal·lar des del Terminal les Additions.

26

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 46

Quan ens acabi, podrem tancar la finestra del Terminal i ja tindrem instal·lades les VirtualBox Guest Additions en el nostre CentOS. Nota1: al final de cada línia que hem escrit en el Terminal hem de donar-li a enter! Nota2: podeu veure que jo faig servir la versió 4.2.2 r81494 del VirtualBox. Si teniu una versió més actualitzada haureu de canviar el nombre de la versió.

3.2.

Inserim un dispositiu USB

Moltes vegades podem voler fer servir medis extraïbles en la nostra màquina virtual, per provar una targeta de xarxa Wifi o compartir informació entre els diferents sistemes virtualitzats. Vaig estar buscant per Google i he trobat la manera “definitiva”. Per això hem de seguir unes passes determinades que valen per qualsevol sistema que puguem estar virtualitzant. Les passes són les següents: 1- Hem d’instal·lar el “VirtualBox Extension Pack”. Ho podem fer des de aquí. 2- Desprès d’instal·lar-lo anem a la pestanya “USB” de la configuració de la màquina virtual. Del que es tracta és d’afegir “Filtres USB”, és a dir, tenint el dispositiu USB connectat al sistema host, fem clic a la icona el dispositiu que sigui.

del costat de la finestra i seleccionem

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

27


Il·lustració 47. Filtres USB.

3- Una vegada el tenim seleccionat. Tanquem la finestra de configuració i iniciem la màquina virtual. Ens esperem a què estigui carregada del tot. També ens començarà a instal·lar els controlador al sistema host del dispositiu USB del VirtualBox.

Il·lustració 48. Instal·lant controladors al sistema host.

4- Ens posem a la màquina virtual (fem clic en el seu escriptori, per exemple) i veurem que ja ens ha reconegut el USB. 5- Ara desconnectem l’USB i el tornem a connectar (tot dins del sistema invitat!). D’aquesta manera es poden instal·lar no només dispositius d’emmagatzematge USB sinó targetes de xarxa, etc...

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

28


Il·lustració 49. Completat!

Il·lustració 50. Copiant dades del pendrive.

Nota1: Quan el dispositiu estigui connectat al sistema invitat, no podrem accedir-hi des del host. Per això haurem de tancar la màquina virtual amb la qual vàrem estar treballant amb el dispositiu USB i automàticament el sistema host retomarà el control del nostre USB. Nota2: Quan tinguem connectat el USB al sistema host i estiguem fent servir dades del mateix, haurem de desar els nostres cavis al USB abans d’engegar la màquina virtual, perquè el VirtualBox agafa automàticament el control del USB.

29

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


3.3.

Llistat d’aplicacions integrades amb el sistema +

3.4.

Eines administratives del sistema

Si ens en recordem, quan estàvem instal·lant el CentOS vàrem escollir la versió “Desktop”. Aquesta versió porta aplicacions integrades per un usuari normal, que farà servir el CentOS per escoltar música, treballar amb el processador de textos i navegar per internet. Cada versió inclou programar orientat al ús que vulguem donar al sistema. Així la versió desktop inclou aplicacions multimèdia, internet... Aquest és un llistat del programari i la seva versió que porta integrada la versió Desktop: Accesoris: o Gestor d’arxius 2.28.2 o Calculadora 5.28.2 o Mapa de caràcters 2.28.2 o Diccionari 2.28.1 o Gedit 2.28.4 o Gnote 0.6.3 o Contrasenyes i claus d’encriptació 2.28.1 o Captura de pantalla ¿? Gràfics: o gThumb Image Viewer 2.10.11 Internet: o Firefox ESR 10.0.10 o Pidgin 2.7.9-5-el6.2 o Telèfon Ekiga 3.2.6-3 o Evolution 2.28.3-2 So i video: o Extractor d’audo de CD 2.28.1 o Gravador de disc Brasero 2.28.3 o Cabina fotogràfica del Cheese 2.28.1 o Reproductor de pel·lícules 2.28.6 o Rythmbox Player 0.12.8 Eines del sistema: o Creador de CD/DVD 2.28.1 o Analitzador del ús dels discs 2.28.1 o Navegador de fitxers 2.28.4 o Enviament automàtic d’informes d’errors 2.0.8 o Monitor del sistema 2.28.0 o Terminal ¿? o Utilitat de discs 2.30.1 Oficina: o LibreOffice 3.4.5.2 Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

30


3.5. Versió del nucli del sistema, servidor de les X, i gestor de finestres Totes aquestes característiques del sistema es poden veure en l’administrador de tasques del CentOS. Com obrir-lo? Farem lo següent: Anem a Aplicacions  Eines administratives  Administrador de sistema

Il·lustració 51. System Monitor.

Il·lustració 52

31

En el meu cas: Nucli Linux 2.6.32-279.el6.i686 Versió del gestor de finestres: Gnome 2.28.2 Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


4. Gnome 4.1.

Creació d’una carpeta

Si volem crear una nova carpeta, fem clic amb el botó dret en la ventana on estiguem i seleccionem “Crea una carpeta”. DE seguida ens apareixerà una carpeta amb el text seleccionat. Podem canviar el seu nom. Jo li posaré “prova”.

Il·lustració 53

Il·lustració 54. La meva nova carpeta.

4.2.

Creació de documents de text

Això seria l’equivalent a crear un document de text en Windows, només que ne aquest cas s’obrirà amb el gedit. Fem clic amb el botó dret en al lloc on vulguem crear el document de text i seleccionem l’opció “Crear document”  ”Document buit”.

32

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 55. Documents de text buits.

4.3.

Moure fitxers entre carpetes

Simplement arrosseguem els arxius o carpetes cap a on vulguem.

4.4.

Visualització de les icones

Per canviar la vista de les icones quan estiguem dins d’una carpeta anem al menú “Visualitza” i al final de tot seleccionem el tipus de vista que volem:

33

Il·lustració 56. Tipus de vistes.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


4.5.

Compressió de fitxers

El CentOS porta integrada una eina de compressió molt bàsica però que ens ajudarà si no tenim cap altre programari de gestió d’arxius comprimits instal·lada. El CentOS reconeix i descomprimeix aquest tipus d’arxius. També podem crear-ne d’una manera molt senzilla: Seleccionem els arxius/carpetes que volem comprimir (per seleccionar, fem clic en qualsevol zona i mantenint el botó primari clicat, arrosseguem el ratolí fins que el rectangle translúcid agafi tots els fitxers desitjats. Per acabar deixem anar el botó primari.

Il·lustració 57

Quan estiguin tots seleccionats, fem clic amb el botó dret en qualsevol dels arxius i seleccionem la opció “Comprimeix”. Ens sortirà una finestreta per configurar el nostre nou arxius comprimit. Segurament hi ha molt formats que no coneixeu perquè no sñon massa populars. Si voleu això per enviar el arxius a un amic, us recomano la opció .zip. Ens apareixerà així...

Il·lustració 58

...i ens haurà de quedar així... 34

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 59

Li donem a “Crea” i ens pareixerà l’arxiu comprimit (una caixeta) al lloc on estaven els arxius que hem comprimit.

Il·lustració 60

Si ho volem comprovar, fem doble clic a l’arxiu comprimit i ens assegurem que siguin tots.

Il·lustració 61

35

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


4.6.

Barra d’eines

Un aspecte molt important és la barra d’eines. És una eina bàsica per organitzar bé totes les tasques que estem fent, crear dreceres als llocs i arxius més freqüents, com agrupar-los... Crear una drecera a una de les barres d’eines. Com podeu veure, el CentOS ens posa per defecte dues barres d’eines: una superior i una inferior. La superior té accessos als menús i algunes icones com al Firefox, al gNote, als comptes del usuari... però tot això i més es pot personalitzar al 100%. Per començar crearem una drecera a la barra d’eines superior: Anem al menú “Aplicacions” i a la pestanya “So i video” fem clic amb el botó primari del ratolí al la icona del Brasero i l’arrosseguem fins a la barra d’eines superior. Ens apareixerà així...

Bé! Ja hem creat la nostra primera drecera a la barra d’eines! Però també podrem crear un grup de dreceres a la barra d’eines. Això serveix per agrupar en el mateix lloc dreceres d’aplicacions amb característiques comuns com , per exemple, eines d’ofimàtica, internet... Aquest grup de dreceres es diu calaix, i el podem crear així: Per crear un calaix personalitzat, fem clic amb el botó dret a la barra d’eines i seleccionem “Afegeix al quadre...”. Ens obrirà una finestra amb “ítems” per afegir a la barra. Busquem a dalt “calaix” fem cli en ell i li donem a “Afegeix”.

36

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


Il·lustració 62

Si li fem clic dret en un calaix i li donem a Propietats, podrem seleccionar la icona que vulguem i la mida de les dreceres que contindrà. Per afegir dreceres al calaix només les hem d’arrossegar a sobre d’ell.

37

Il·lustració 63

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01


També podrem fer calaixos en un sol clic amb dreceres ja establertes pel sistema. Anem al menú “Aplicacions “ i anem, per exemple, a la pestanya Oficina. Fem clic amb el dret en qualsevol de les icones de dins i seleccionem l’opció “Afegeix aquest llançador al quadre”. En posarà tot el menú “Oficina” com si fos un calaix. També el podrem personalitzar de la mateixa manera que abans.

Ens quedarà així... També podem personalitzar i afegir noves barres d’eines a les que ja tenim. Podem personalitzar els quadres fent botó dret al que sigui i li donem a “Propietats”, podrem canviar la seva posició el color i si la volem semitransparent, el seu tamany...

Fem clic amb el botó dret en qualsevol barra d’eines i li donem a “Quadre nou”. Ens apareixerà un nou quadre en qualsevol dels costat en que ni hi havia cap.

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

38


4.7.

Canviem l’aparença

També podrem canviar l’aparença de les finestres les fonts que fa servir de manera predeterminada el sistema, així com la seva grandària. Per fer-ho, fem clic dret en l’escriptori seleccionem “Canvia fons de l’escriptori”. Ens apareixerà una finestra així.

Il·lustració 64

En què podrem canviar el tema de les finestres, la imatge de fons i les fonts.

39

Instal·lació de CentOS GNU Linux en una màquina virtual | M1 – UF01

Instal·lació de CentOS 6.3 en VirtualBox  
Instal·lació de CentOS 6.3 en VirtualBox  

Les passes completes per instal·lar CentOS un una màquina virtual.

Advertisement