Page 1


2


El disseny és com un oceà de coneixement: quant més et submergeixes en ell, més et falta per a arribar a la meta Després de molts mesos d’intens treball, per fi naix “Redisseny”,un projecte de producció gràfica. Ja estava en la recta final del curs i “Redisseny”, el meu projecte i el culpable dels meus desvetllaments, veu ara la llum per primera vegada. Ix aquest nombre zero no solament en paper, sinó també en la seua edició digital, mirant els nous temps que viu el disseny. Tot això baix el sustente d’un consensuat pla i a la batuta de Paco Picó. Vull que aquestes línies vos contagien, estimats lectors, de la il•lusió d’aquesta futura dissenyadora i vos òbriga un nou horitzó professional.

CRÈDITS: Edició i Redacció: Pepa Brotons i Giner Disseny i Maquetació: Pepa Brotons i Giner Agraïments: Universitat Politècnica de València Impressió: Impremta Artes

3


redisseny 5 minuts de CREATIVITAT La creativitat comença allà on acaben les idees.

La creativitat és el procés de presentar un problema a la ment amb claredat (ja siga imaginant-lo, visualitzant-lo, suposantlo, meditant, contemplant, etc.) i després originar o inventar una idea, concepte, noció o esquema segons línies noves o no convencionals. Suposa estudi i reflexió més que acció. Creativitat és la capacitat de veure noves possibilitats i fer alguna cosa referent a això. Quan una persona va més enllà de l’anàlisi d’un problema i intenta posar en pràctica una solució es produeix un canvi. Açò es diu creativitat: veure un problema, tenir una idea, fer una mica sobre ella, tenir resultats positius. El naixement d’aquest producte informatiu es deu a la necessitat d’un mitjà per a la gestió de la informació dins de la universitat; a una necessitat i projecció de la nostra Escola Politècnica d’Alcoi i del quefer creatiu i innovador d’estudiants, professors i altres professionals del disseny.S’aspira amb Redisseny a la promoció d’un major coneixement sobre la realitat del disseny en l’àmbit acadèmic i professional. Les possibilitats de la creació d’aquesta publicació se sustenten que a l’emprar les noves tecnologies de la informació possibiliten tot un intercanvi comunicacional entre editors,col•laboradors i lectors.Totes les circumstàncies referides anteriorment fan vàlida la decisió de fer realitat aquest

4

Rediseny : per a estudiants i professionals de disseny com tu. Volem que mes a mes es resolguen els teus dubtes, s’amplien els teus coneixements, i conegues nous horitzons que aportaràs a les teues creacions


llig cada mes redisseny

projecte de fi de carrera. La revista radicarà en l’Escola. I serà distribuïda en els edificis de Ferrandiz i Carbonell. A més en la seua pàgina web: www. redisseny.com La seua visió és constituirse en òrgan de divulgació per excel•lència del Disseny i les seues aplicacions dins de la universitat. Contribuir a projectar i consolidar la imatge, prestigi, i

alhora, la divulgació del desenvolupament i els èxits obtinguts per l’Escola. I reflectir dins del Disseny Industrial el procés productiu, tant en la Indústria Editorial i Impremta com en el de les Tecnologies per a publicació a Internet. Amb aquesta publicació mensual, volem ajudar-te a llançar la teua creativitat en el disseny.

I tot açò llegint la revista en 5 minuts. Redisseny : per a estudiants i professionals de disseny com tu. Volem que mes a mes es resolguen els teus dubtes, s’amplien els teus coneixements, i conegues nous horitzons que apotaràs a les teues creacions.

5


redisseny De l’Enginyeria al Grau

TITOL S DE G

Augmenten els graus en les universitats. Graus que arriben de tota Europa per a quedar-se i que fan pujar la temperatura dels estudiants que, sufocats, han de plantar cara a una reforma monumental de l’educació superior. Desapareixen les nostres Enginyeries Tècniques pels nous Graus, canvia el sistema de transferència de crèdits, d’accés a algunes professions… i la falta d’informació, i en molts casos de predisposició per part dels interessats, fa complicada la seua benvinguda al nostre país.Però el cas és que Bolonia ja està ací i encara la meitat de la població espanyola desconeix els importants canvis que arriben. Sabies van a desaparèixer els actuals programes de Doctorat? Que per als advocats, enginyers superiors i professors de Secundària serà necessari un Màster per a exercir la seua professió? O que els actuals ensenyaments quedaran definitivament extingides el 30 de setembre de 2015? Aquestes són només algunes de les múltiples qüestions en ment d’estudiantes, universitaris, professors,acadèmics, empresaris i, en definitiva, ciutadans en general, davant la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Sorprèn que siguen els principals afectats per aquests canvis el segon grup de població amb major desconeixement de Bolonya, aquells amb edats entre 25 i 34 anys, segons constata un informe del servei d’Índex d’Opinió Pública (IOP) de Simple Lògica. Davant la dispersió d’informació i els dubtes que sorgeixen davant l’arriba del gegant Bolonya, Redisseny et presenta les claus perquè no et perdes en aquesta nova realitat anomenada “Bolonia”.

RAU

Puja la temperatura en les aules amb els nous Graus

Segons la definició de la CRUE el Grau “és el primer cicle dels ensenyaments universitaris oficials. Té com finalitat la formació general de l’estudiant, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional”. És la nova denominació per a les actuals diplomatures i llicenciatures que, en comptes de tenir una durada de tres a cinc anys com fins a ara, els plans d’estudi de les noves titulacions de Grau seran de quatre anys, que equival a cursar 240 crèdits ETCS dels quals almenys 60 siguen de formació bàsica, altres 60 de pràctiques i 30 de projecte fi de grau. “La formació de Grau és equivalent a la proporcionada per les llicenciatures i millora la de les diplomatures”, exposen els rectors.

7


redisseny De l’Enginyeria al Grau

Pel que fa a la seua implantació, ja s’està realitzant de manera progressiva doncs moltes universitats com va “El Grau té com ocórrer amb el nostre Grau de Disseny el passat mes de finalitat la formasetembre, encara que la data límit per a incorporar tots els ció general de nous títols és aquest curs acadèmic 2010‐2011. l’estudiant orientada I en qüestió de preus? Els rectors constaten que el crèdit a la preparació per a que fins a ara amidava les hores lectives de llicenciatures l’exercici d’activitats i diplomatures, i el crèdit ETCS que regirà els nous Graus de caràcter profes“no són directament comparables perquè son unitats de sional”.. mesura de diferent rang: 10 hores lectives mestre vs 25‐30 hores de treball de l’estudiant”. D’ací es conclou que si variarà el cost per crèdit, encara que “no diferirà de manera significativa de l’actual” el cost per curs complet.Tanmateix, seguiran existin beques con fins ara com la convocatòria General, de Col.laboració i Mobilitat per les quals es percep una mitjana de 2.707 euros per estudiant, a més de les Seneca i Erasmus. Per altra banda, el Màster és el segon cicle dels ensenyaments universitaris. Segons la definició que oferix el la CRUE, “té com a finalitat que l’estudiant adquirisca una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, i orientada a l’especialització académica i profesional, o bé al a promoció de tasques investigadores”.

8


lligllig 27 Graus cada cadames ames laredisseny UPV redisseny a Espanya, resta d’Europa, Estats Units o Canadà. La devolució de la quantitat es podrà fer en un període de 20 anys amb un interès fix del 0% i, durant els cinc primers anys, no hi ha obligació de començar la seua amortització. Pel que fa al Doctorat o tercer cicle, ja en aquest curs 2009‐2010 no ha donat l’opció de matricular-se en els actuals programes de doctorat, doncs entraran en vigor els nous doctorats per als quals serà necessari complir les mateixes condicions que per a l’accés als ensenyaments oficials de Màster, és a dir, 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters universitaris.

Encara que la nova normativa no inclou la realització d’un Màster com requisit per a accedir al mercat laboral, sí ho és en canvi per a algunes professions com advocats, enginyers tècnics superiors i professors d’ensenyament secundari, en aquest últim cas amb la substitució del Curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) pel master de Formació per a Professorat de Secundària. Referent al cost d’aquests programes, la CRUE explica que es basen en un sistema de preus públics establits per les Comunitats Autònomes dins d’una forqueta fixada pel ministeri de Ciència i Innovació. A més, encara està oberta la segona edició dels Préstecs Rendeix Universitat, una mesura del ministeri per a facilitar el pagament d’un màster: es podrà sol•licitar un préstec de fins a 240 euros per crèdit matriculat per a estudiar

9


redisseny De l’Enginyeria al Grau

Rama: Enginyeria i Arquitectura Cicle: grau Tipus: presencial Curs d’ implantació: 2009-2010 Crèdits: 240 ECTS (4 cursos) Assignatures : www.alcoi.upv.es

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Intensificacions > > > >

Producció e Innovació Calitat y Gestió Diseny de Producte Tèxtil i Moda

¿En què consisteix la carrera ? L'objectiu d'aquests estudis és formar científicai tècnicament a professionals perquè siguen capaces de dirigir i gestionar tot el procés de vida d'un producte des de la generació d'idees (anàlisis de mercats, màrqueting, disseny bàsic…) passant per la producció, fabricació i llançament del producte fins a l'estudi de l'impacte ambiental al final de la seua vida útil.

¿Què sabràs fer quan acabes la carrera ? Els titulats seran capaços de detectar oportunitats en els mercats per a nous productes, visualitzar-los i construir-los per a poder fabricar-los en sèrie, i gestionar la comunicació tècnica i comercial que requerisquen. També podran elaborar models i prototips; participar en plans de marketing de nous productes i gestionar oficines tècniques de desenvolupament de producte.Podran dirigir i executar projectes, i gestionar empreses en l'àmbit del disseny industrial.

10

¿En què treballaràs? Podràs treballar en empreses de tots els sectors industrials (mobles, llums, ceràmica, transformació plàstica i metàl•lica, etc.), en els departaments tècnics, de disseny d'investigació, de projectes, i de desenvolupament de nous productes. També podràs exercir lliurement la professió i crear empreses de serveis de consultoria o productores. Podràs optar per l'Administració Pública (funcionari o personal laboral de la Unió Europea, estatal, autonòmica i local); per la investigació, el desenvolupament i la innovació (centres públics o privats i departaments d'I+D+*i de grans empreses), i per la docència.


redisseny NOVETATS THE OBELISK, 5 PECES 1 FORMA És una peça que es divideix en 5 peces de mobiliari exterior.Una vegada muntat té la forma d’obelisc.És un producte de qualitat ja que el seu preu en EE.UU és de 9.890 $.

En aquesta secció mes a mes et presentarem les últimes novetats en disseny. Tant en hàbitat, oci, tèxtil, gràfic i web. Si eres tu en assabentarte d’alguna novetat interessant envia’ns la teua proposta a: info@redisseny.com

12

FLOATER, UNA IDEA SENZILLA I PRÀCTICA Quantes vegades hem vist una beguda en un contenidor amb el cullerot enfonsat? Aquesta idea és tan senzilla, que un podria dir perquè no se’ns va ocórrer abans. vídeos relacionats en www.redissenyat.com


Hàbitat ARCHIPOD L’OFICINA DEL PATI El Archipod és un nou concepte en disseny d’oficines de pati. Amb l’augment de la tecnologia i l’augment del tràfic i les despeses de viatge, tal vegada una oficina del pati és el lloc ideal perquè vostè puga realitzar el seu treball sense sentir-se atrapada en la seua casa tot el dia. Archipod ofereix als treballadors una alternativa a treballs d’oficina. Dissenyat al voltant de la idea que un edifici jardí es convertisca en part del paisatge de jardí, “Archipod és única a altres dissenys

LOREM IPSUM VOLORTISL

de jardí d’oficines que consisteix d’una esfera de 3 m de diàmetre en lloc d’una caixa quadrada convencional. L’estructura és prefabricada en seccions que tenen una grandària

que permet un transport fácil a la seua casa, pel que no importa on vostè viu ,van a ser capaços d’entrar en el seu jardí. Hi ha preses de corrent, corrent elèctrica, llum natural i ventilació.

I sembla més gran per dins que per fora. Descobreix-lo per tu mateix.

13


redisseny NOVETATS

COLOR PICKER UN MON DE COLOR Color Picker és un innovador disseny d’una ploma concepte que pot explorar els colors de qualsevol cosa que ens envolta i a l’instant utilitzar el color per al dibuix. Després de col•locar la ploma contra un objecte, l’usuari solament ha de pressionar el botó d’escanege. El color ha estat detectat pel sensor de color RGB i la cartutx de la ploma barreja les tintes necessàries per a crear el color destinació. Aquest excel•lent dispositiu ajudarà a la gent a observar els colors canviants de la naturalesa. Amb selector de color tindrem una visió més sensorial i visual dels colors que ens envolten. Disenyador: Parque Jinsun

14

LOREM IPSUM


Oci

NOU CONCEPTE EN BICICLETES ,PEUGEOT B1K

Encara que el disseny bàsic de la bicicleta no hagi canviat en tot aquest temps, el nou equip de la Peugeot Bikes, ens porta aquest concepte al que fan cridar B1k. Ells han creat aquesta bicicleta minimalista i amb formes orgàniques, és com veure un dolç per a tots els ciclistes als quals els encanten les coses noves i innovadores. . La Peugeot B1k Concept no

és una bicicleta tradicional ja que elimina la cadena i la barra inferior del quadre. Construïda en carboni de motos de carreres , per a la pista o el paviment urbà. Integra un cable de tensió o de barra que connecta el seient . El tors del genet té un angle cap avall, ,reduint la fricció i proporciona millores en l’equilibri de pes i la transferència de poder que elimina la cadena i la barra inferior del quadre. És una bicicleta concepte que l’eliminació del manillar posa el pilot en posició vertical, com si ell / ella està muntat en un cicle de llum Tron.

15


redisseny NOVETATS VESTIR AMB ESTIL GRÀFIC Diferents models gràfics en mitjanes que donaran un toc visual a les cames . Les Queues de Sardines, una marca registrada de la m+o estudi, està oferint una gamma original de mitjanes i pantys que destaquen pel seu estil gràfic excepcional i gens convencional. Afegir una mica d’humor narratiu i el resultat és una selecció de models elegants que es vesteixen les cames amb un patró inusual estil. La serigrafía a mà en quantitats limitades, aquest objecte exclusiu mai passarà desapercebut.

16


Tèxil LLENÇOLS CONTRA LA MALÀRIA Guanyador Premi “Muy Innovación Salud”: Tèxtil intel•ligent de Scutum. L’animal que més morts produïx a l’any és el mosquit. Per a prevenir les malalties tropicals transmeses per aquest petit insecte el Projecto Scutum ha desenvolupat un tèxtil intel•ligent que reduïx notablement el nombre de picades de mosquit i, per tant, pot salvar milers de vides en el tercer món. Com expliquen els propis creadors del teixit, “les peces de roba estarien fetes de teles microencapsulades, de manera que evitaríem de forma natural la picada del mosquit”. Llençols, pijames, samarretes, etc. Funcionarien com una espècie d’escut contra les picades de, per exemple, Anopheles gambiae, transmissor de la temuda i mortal malària.

Existeixen altres mètodes per a evitar les picades, però, el factor diferenciador de Scutum és la seva nul•la toxicitat, ser senzill i fàcilment transportable. A més, la tècnica de fixació utilitzada pels investigadors, permet més de 40 rentats sense que el material perdi efectivitat. De moment s’han desenvolupat llençols per al llit, doncs la majoria dels mosquits mosseguen durant la nit, mentre les seves víctimes dormen, però en el futur “es pretén ampliar la gamma de productes oferts, arribant a les vestimentes tradicionals de la cultura índia, com: salwars, Kameezes, sarees, etc.

17


redisseny NOVETATS

PHOTOSHOP CS5 El nou en Photoshop, a part de ser “efectes *wow” de debò fan un bon treball en la vida real, en la vida laboral.

CS5:

L’ÚLTIM D’ADOBE Existeixen 5 diferents edicions de la Creative Suite 5: Design Standard, Design Premium, Web Premium, Production Premium i Màster Collection.Design Standard és el bàsic, per a treballar en impresos. Design Premium afig eines per a construir llocs Web i altres aplicacions d’Internet. Web Premium summa aplicacions d’animació i contingut interactiu. Production Premium està optimitzat per a utilitzar-se amb cinema, vídeo i àudio. Si necessita absolutament tot: Màster Collection ho té i a un preu en conjunt més econòmic. El preu de les actualitzacions depen de quina versió es té actualment. Totes les aplicacions estan llistes per a 64 bits en Windows i Mac

18

Les eines de selecció, que són la clau, per a un bon treball en la manipulació d’imatges treballen amb millor precisió i són més amigables. Amb eines com la Truer Edge, que

selecciona d’una forma més professional a l’usar l’eina de Quick Selection. Un efecte que ha cridat l’atenció és el Contentaware Fill. Que fa el treball de substituir part


Gràfic

de la imatge pintant el buit amb els elements de fons, en una forma quasi màgica. Una millor implementació de HDR Pro i HDR Toning (high dynamic range), on es maneja en forma amigable les múltiples exposicions, assolint un millor control, en la creació d’imatges.

ILLUSTRATOR CS5 Ara treballa amb múltiples àrees de treball. Pot contenir fins a 100 d’elles. Es poden ordenar, exportar, imprimir en forma independent o en conjunt. Les línies puntellades, l’art i patrons ara es poden alinear a la forma i no com abans, on s’acomodaven en forma aleatòria. També hi ha línies amb diferents grossors al llarg de la mateixa. El Shapebuilder Tool treballa molt bé, per a crear objectes combinant diferents figures, es poden unir, excloure, tallar, etc. Per a dibuixar en perspectiva es poden crear la noves reixetes especials que serviran de guia, perquè les imatges puguen tenir aqueixa

INDESIGN CS5 visió real. Es pot pintar arrere, dins; al pegar dins d’una figura es produeix una “mascarilla” sense necessitat de crear-lo des de zero. També al Illustrator incorporen el Bristle Brush, a l’estilePotoshop,

per a assolir un estil de pintura tradicional. Illustrator fa una bona interacció amb Flash Catalyst, per a incorporar-li accions als elements creats.

És el programa de maquetació de pàgines d’impresos o PDFs. Aquesta versió conta amb grans millores i al treballar amb les eines de col•laboració del CS5, es treballa molt bé amb els altres programes. Amb el Bridge Mini es poden integrar imatges amb major rapidesa. Es poden combinar diferents grandàries de documents en la mateixa maqueta. Molt poques persones utilitzaven al 100% el poder de les capes, ara que les han creat a l’estil de Illustrator i Photoshop, tal vegada s’adopten millor. vídeos relacionats en www.redissenyat.com

19


redisseny NOVETATS ACTION SCRIPT 3: MES POTÈNCIA PER A FLASH La imminent versió 3.0 de Actionscript promet equiparar-se en potència amb llenguatges menge Java i C#, gràcies a un notable salt evolutiu que li permetrà incrementar la performance i facilitar el desenvolupament de complexes aplicacions orientades a objectes. Aquestes són algunes de les noves característiques del llenguatge de Flash: 1) La implementació d’una renovada i altament optimitzada “màquina virtual” (AVM2: Actionscript Virtual Machine 2) suposa un dràstic increment en la performance del llenguatge, superant àmpliament a la màquina virtual original (AVM1), responsable de les versions 1 i 2. Com resultat d’aquest increment, Actionscript 3.0 executa fins a 10 vegades més ràpid el codi, en comparació de les seues versions predecessores. 2) Suport per a expressions regulars (aquesta és potser una de les funcionalitats més reclamades

20

en la comunitat de programadors). Les expressions regulars són funcions que permeten l’ajustament d’una cadena de text a un determinat patró, permetent per exemple validar els camps d’un formulari, o implementar sistemes de recerca i reemplaçament de cadenes. 3) XML és ara un tipus de dada nadiva de Actionscript gràcies a la tecnologia I4X, extensió que ofereix suport nadiu de XML per a llenguatges que compleixen amb l’especificació ECMAScript. 4) Un nou model per al maneig d’esdeveniments, clarament orientat a objectes. 5) L’ús de sockets binaris, que permetrà a Flash comunicar-se amb nous protocols, obrint tot un camp de possibilitats per al desenvolupament d’aplicacions online. 6) Maneig d’errors en temps d’execució, el quin facilitarà la depuració i el control dels scripts.


Web LAS NOVEDADES DE HTML 5

HTML5 està cridada a ser el reemplaçament de l’actual (X)HTML, una de les potes de la web des del seu naixement. Intenta solucionar la majoria de problemes amb els quals un desenvolupador web es troba. Avui dia s’abusa bastant de l’element div, que ens permet estructurar una web en blocs. En HTML5 hi ha diversos elements que serveixen per a estructurar millor una pàgina web, establint què és cada secció, i reemplaçant en moltes ocasions a div. Amb aquest extra de semàntica, serà molt més coherent i fàcil d’entendre per altres persones. I el que és més important, serà trivial d’entendre per a una màquina, donant-li més importància a unes seccions i podent jugar amb aquestes dades automàticament. Concretament, la tasca d’un cercador serà molt més fàcil, però qualsevol aplicació que “llegeixi” pàgines web es beneficiarà. Aquests són els elements:

• aside representa un contingut que està molt poc relacionat amb la resta de la pàgina, com una barra lateral. Essencial per a delimitar el contingut “important” del contingut “de suport”, fent més cas al primer que al segon.

• section representa una secció “general” dintre d’un document o aplicació, com un capítol d’un llibre. Pot contenir subseccions i si ho acompanyem d’h1-h6 podem estructurar millor tota la pàgina.

• footer representa el peu d’una secció, amb informació sobre la pàgina/secció que poc té a veure amb el contingut de la pàgina, com l’autor, el copyright o l’any. • nav representa una secció dedicada a la navegació entre el lloc, com la típica barra superior dels periòdics.

• article representa un contingut independent en un document, el cas més clar són les entrades d’un blog o les

L’element input ha estat ampliat i ara permet tots aquests tipus de dades: datetime,number,range,email.url,searh i color.

notícies d’un periòdic online. Així, dintre de la portada podrem tenir diversos articles demarcats semànticament, pel que una eina pot extreure’ls fàcilment.

vídeos relacionats en www.redissenyat.com

• header representa la capçalera d’una secció, i és de suposar que se li doni més importància que a la resta, sobretot si la secció és un article.

21


redisseny AL DETALL

23


redisseny AL DETALL

Mies Van Der Rhoe:

Cadira És com una peça de museu, que se segueix fabricant des de 1929.

24

Altra forma de viure el disseny

Barcelona Entre els anys 1928 i 1929, Ludwig Mies Van der Rohe va dissenyar un dels seus edificis més emblemàtics: el pavelló per a Alemanya en l'Exposició Internacional de Barcelona. Va ser per a aquest projecte que originalment va dissenyar la cridada Cadira Barcelona. La intenció era que fos usat pels reis d'Espanya durant la seva visita oficial de l'exposició. La versió original de la cadira va ser tapisada amb cuir blanc de porc i encara que té aspecte d'estar feta a màquina està absolutament treballada a mà. La cadira Barcelona és una obra clàssica del disseny del segle XX que s'ha convertit en símbol d'estatus i icona del disseny.És com una peça de museu, la qual la podem adquirir per a col•locar-la en el lloc desitjat. D'altra banda la història sobre que va ser fabricada per als reis d'Espanya és bastant interessant. Es va utilitzar com tron, el que li afig un valor afegit de prestigi. El fascinant és que se segueix fabricant i comercialitzant des de 1929.La seua importància en la soldadura es basa en el disseny de potes creuades que deriva de les cadires dels magistrats romans. La diferència era que s'usava metall, el que li proporcionava una gran elegància i una lleugeresa visual.Les

És tan simple com extraordinària,

tan

antiga com moderna, un clar exemple de la importància atorgada per Mies i la Bahaus al mobiliari.


llig cada mes redisseny

proporcions harmonioses i la forma elegant van convertir a la cadira Barcelona, quasi en un objecte escultural digne de galeria d'exposició.Totes les soldadures i acabats estan fets a mà, atès que el mestre renegava de la producció en sèrie. Una elaboració llarga i complexa: basta pensar que l'estructura, una vegada soldada, era raspallada per a eliminar tota possible imperfecció abans del cromat .

La versió original de la cadira va ser tapisada amb cuir blanc de porc i encara que té aspecte d'estar feta a màquina està absolutament treballada a mà. L'armadura és d'acer cromat lúcid, amb especial cura en la soldadura i l'acabat de les juntes .Les cintes són de cuir. Els coixins i la tapisseria estan fetes amb cuir cuit a mà. Des de

la seua aparició, han estat múltiples empreses que

han volgut imitar el disseny de Van der Rohe, però una peça així de museu, és inimitable. Personalment, quan fixes per primera vegada la mirada en ella, fa que els teus ulls recórreguen totes les seues formes. La seua elegància i la seua modernitat et fan detenir-te uns minuts davant ella, fins que ins que t’hipnotitza i comences a interessar-te per ella.

25


26


redisseny Aprèn + Photoshop

Tutorials

Efecte

Trama

En aquest tutorial de Photoshop, anem a aprendre a crear un efecte trama o teixit, que li donarà un toc diferent a les nostres fotografies. Pas 1: Retallar la imatge en 1 peça El primer que hem de fer per a aquest efecte és retallar la imatge com es mostra a continuació:

Pas 2: Duplicar la capa de fons dos vegades Pressione “Ctrl + J” (Win) / “Comando + J” (Mac) per a crear dos còpies de la capa de fons, a continuació, canviar el nom de la part superior una “tires verticals” i la de baix “tires horitzontals”. Y plene la capa fons de negre: Seleccione la capa fons en la paleta Capes y polsa “Alt + Retroceso” (Win) / “Opción + Suprimir (Mac) per plenar de negre.

Pas 3: Activar la quadrícula de Photoshop Menú “Ver- Mostrar-Cuadrícula”

27


redisseny Aprèn + Photoshop

Pas 4: Fer una serie de seleccions horizontals Seleccione la eina Marc rectangular. Mantinga pressionada la tecla “Shift” i arrossega la resta de les seleccions horitzontals, fent que mesure dos files d’alta i deixant una fila entre cada selecció

Pas 5: Afegir una màscara de capa Faça clic en la “màscara de capa” icona en la part inferior de la paleta Capes.

Pas 6: Repetim els passos 1, 2, 3, 4 i 5 per a la capa de tires verticals, i el resultat és el següent:

Pas 7: Seleccionar tot els punts d’intersecció de les tires Mantinga pressionada la tecla “*Ctrl” (Win) / “Comando” (Mac) i faça clic directament sobre el “tires horizontals” en laminiatura de la màscara de capa.

28


lliglligcada cadames mesredisseny redisseny Tutorials Pas 8: Deseleccionar parts I Amb la tecla Alt pressionada deseleccioneu fins que quede com la imatge:

“Mayús + Ctrl + Alt (Win) / Mayúscules + Comando + Opció (Mac)” i faça clic directamente sobre el “tires verticals” miniatura de la capa

I copieu la selecció en un altra capa amb Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac)

I guardeu la selecció amb Menú “SelecciónGuardar selección” o

Pas 9: Màscara de retallar I Amb la nova capa seleccionada, vaja al menú Capa en la part superior de la pantalla i esculla “Crear màscara de recorte”.

29


redisseny Aprèn + Photoshop Pas 10: Actualitzar la selecció guardada: Fàcilment amb trl + Alt +4 (Gana) / + Opció Comando +4 (Mac):

Pas 11: Deseleccionar Parts II Com el pas 8 amb la tecla Alt pressionada deseleccioneu fins que quede com la imatge: I copieu la selecció en un altra capa amb Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac) Seleccione “Resplandor exterior” de la lllista d’estils que apareixen,amb les segúents dades:

Pas 12: Màscara de retallar II Com el pas 9 amb la nova capa seleccionada, vaja al menú Capa en la part superior de la pantalla i esculla “Crear màscara de recorte”. utilitzar la drecera de teclat Ctrl + Alt + G (Win) / Comando + Opció + G (Mac).

Pas 13: Afegir un estil a la capa exterior Faça clic en la icona Estils de capa en la part inferior de la paleta Capes.

30

Pas 14: Copiar i pegar l’estil de capa a Layer 1


31


redisseny Entrevista

Una pilot “custom” Esther Zornoza pilot dins i fora de les pistes, ens conta la seua experiència pel pas en Ecocustom

32


lliglligcada cadames mesredisseny redisseny Ecocustom

Esther Zornoza Guijarro, pilot ecocustom i estudiant de disseny ens conta la seua experiència dins i fora de les pistes al pas per ecocustom. Ecocustom va començar la seua trajectòria en 2007, amb l’inici de disseny del primer Urban Concept de la universitat politècnica de València en el campus d’Alcoi. Va ser iniciativa d’un grup d’alumnes que treballaven en el prototip per a la Shell Eco-Marathom. Aquest primer any l’equip va tenir moltes dificultats ja que el grup de treball era reduït i molt el treball per fer. Necessitaven construir un cotxe des de zero amb poc material i quasi sense diners. Van conseguir el suport de la universitat per al desenvolupament del Urban. Aqueix any no van poder acabar el cotxe i per tant no van poder competir, però van començar a treballar per a l’any següent. En 2008, amb un major suport de la universitat i un nou responsable de projecte, van acabar un cotxe per a poder participar en la competició. Per al 2009 reclutaren a nous alumnes que estigueren disposats a sacrificar el seu temps. El concepte original del cotxe quede molt arrere en el mateix moment que van començar treballar, un gran treball per part del grup d’electrònica i mecànica, els va permetre tenir un prototip que funcionara a la perfecció, sent l’equip mes ràpid de tota la competició i el de menys consum de la nostra categoria amb els altres equips espanyols (ja que es tracta de consumir poc), però encara quedava millorar el rendiment del cotxe quant a consum.

Enguany han realitzat un cotxe competitiu incloent un sistema híbrid amb el qual esperen realitzar una bona marca en la competició. Els objectius fixats per a enguany són la fabricació del prototip seguint les bases obtingudes l’any passat i amb nou material per a un millor resultat. Tot açò una vegada inscrits en el campionat EcoShell Marathon realitzat a Alemanya.

Les metes en la competició són les següents: • Investigar l’aplicació de nous materials i adaptació dels ja utilitzats en nous components o àmbits. • Reduir el consum de combustible tractant de construir vehicles de major rendiment i més respectuosos amb el medi ambient. • Desenvolupar nous motors i sistemes d’injecció que siguen capaces d’assolir els objectius de la competició (mitjançant la recerca de noves configuracions o mitjançant l’evolució dels motors tradicionals i inclusió d’un motor elèctric).

33


redisseny Entrevista VAS PODER 4 QUE APORTAR AL PROJECTE COM ESTUDIANT DE DISSENY?

Jo juntament amb un parell més d’estudiants de disseny realitzem la carrosseria amb fibra de vidre i ens vam encarregar tant de l’exterior del cotxe com de l’interior dissenyant el volant, el quadre de comandament, seient, ….

1 QUAN ET VAS UNIR A L’EQUIP ECOCUSTOM-TEAM?

Bueno en realitat els components de l’equip Ecocustom vam començar la creació d’un prototip en 2006, on jo era la pilot juntament amb altra xica de mecànica i posteriorment vam decidir crear també un urban concept així que ens vam dividir en dos grups i va sorgir l’equip Ecocustom en 2007. En aquest equip jo seguia sent la pilot i a més formava part de l’equip de Disney.

CONSISTEIX LA SHELL ECO-MARATHON? I COM 2 QUE VA SORGIR LA IDEA DE PARTICIPAR EN ELL? La Shell Eco-Marathon és una competició creada per la petrolera Shell amb el propòsit d’investigar sobre noves tecnologies i combustibles que permeten reduir el consum dels cotxes i per tant fer-los més ecològics. Va sorgir d’una colla de bojos que els encanten els cotxes i es van assabentar d’aquesta competició i van decidir inscriure’s sense tenir cotxe, ni professor … i sorprenentment la Shell ens va acceptar .

HEU TINGUT MOLTES DIFICULTATS PER A TRAURE 3 L’EQUIP AVANT? Si, moltes, ja que no disposàvem de diners, ni de la confiança de patrocinadors i molta gent de l’equip va haver de posar diners. AL final vam aconseguir alguns patrocinadors que ens van ajudar bastant.

34

EREN O SON 5 QUINS ELS OBJECTIUS DE L’EQUIP?

El nostre objectiu és anar millorant any a any per a poder seguir competint i aconseguir arribar a el mínim consum per a igualar-nos als equips d’altres països que obtenen molt bons resultats.

A UN GRUP 6 PER D’UNIVERSITARIS ÉS DIFÍCIL FINANÇAR EL PROJECTE. COM HO HEU ACONSEGUIT?

Si que és difícil, com ja he dit abans, alguns estudiants hem hagut de posar diners alguna vegada. Per sort cada vegada els patrocinadors ens prenen més de enserio i ens ajuden econòmicament


Ecocustom o regalant-nos material fins i tot deixant que utilitzem tallers o eines.

7

A PART DE SER LA PILOT, CÀRREC IMPORTANT .QUINS MÉS HAN ESTAT LES TEUES FUNCIONS DINS DE L’EQUIP?

No hi ha hagut una especialment, el responsable del meu departament exposava el que calia fer i jo juntament amb uns altres ho fèiem, com la porta, les finestres, fars, l’interior, millorar l’acabat, i moltíssims més. En el 2009 vaig passar a ser la responsable del departament de disseny però el treball era el mateix.

8

EN QUANTES EDICIONS HEU PARTICIPAT?

Ens han acceptat en totes les competicions, però en la primera (2007) no vam poder anar a competir perquè vam tenir problemes i no vam poder acabar el cotxe, així que hem competit en 3.

UN BON MOMENT EN TOTS AQUESTS 10 ANYS? Hi ha molts bons moments, sobretot quan veus que el cotxe arranca sense problemes i aconsegueixes finalitzar la carrera, ací és quan tot l’equip somriu i llavors jo em relaxe

D’ACÍ ENS AGRADARIA QUE 11 DES ANIMARES A TOTS ELS ESTUDIANTS

DE DISSENY A PARTICIPAR EN UN PROJECTE D’AQUESTA ENVERGADURA AL SEU PAS PER LA UNIVERSITAT. QUE ELS DIRIES?

Que és una gran oportunitat que no tot el món té i que en l’equip poden realitzar el seu propi disseny i a veure si val o no, a més s’aprèn a realitzar motles i treballar la fibra i açò no ho aprendran el classe. En l’equip trobareu molt bons amics.

COM ET VAS SENTIR AL 9 VOLANT EN LA TEUA PRIMERA COMPETICIÓ?

Vaig sentir molta emoció i molta responsabilitat ja que quan estàs en la pista és quan es veu el treball que s’ha realitzat durant tot l’any i quan el cotxe no aconsegueix arrancar o es para o no finalitza la carrera per problemes aliens a mi, és realment frustrant, fins i tot m’he arribat a sentir culpable en alguna ocasió

35


redisseny Concursos i Exposicions

XIII CONCURS DE CARTELLS CONCURS PER AL “FACO ELCHE” LES ARTIX DESENVOLUPAMENT DE 2011 LA IMATGE CORPORATIVA Lloc: Elx (Alacant) DE LA MARCA ¡MODA DE Data d’entrega: 20/07/2010 ANDALUCIA! Per més informació: www.facoelche.com info@facoelche.com o per telèfon al 966 615 270.

III PREMI IDEES LAB / CALÇAT AL TALENT CREATIU Lloc: Madrid Data d’entrega: 05/07/2010 Per més informació: www.modacalzadoideaslab.com

36

Lloc: Andalucia Data d’entrega: 17/07/2010 Per més informació: http://radar.surgenia.es/al

JAMES DYSON AWARD Lloc: Online Data d’entrega: 11/07/2010 Per més informació: www.jamesdysonaward.org

THE FACES OF DESIGN TALENT AWARDS 2010 Lloc: Online Data d’entrega: 15/07/2010 Per més informació: www.facesofdesign.com

CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE “ARTEFACTA” Lloc: Málaga Data d’entrega: 31/07/2010 Per més informació: www.artefacta.com


Per a Juliol i Agost

CONCURSINTERNACIONAL DE ACUARELA, “GABRIEL PUIG RODA”

15º EDICIÓ DEL CONCURSDE CARTELLS SCIFE 2010

CONCURS DE FOTOGRAFÍA “ARENYS DE MAR”

Lloc: Zaragoza Data d’entrega: 31/08/2010 Per més informació: www.scife.net

Lloc:Barcelona Data d’entrega: 27/08/2010 Per més informació: Regidoria de Cultura Ajuntament d’Arenys de Mar Riera Pare Fita, 31 (Centre Cultural Calisay)

CONCURS DE CARTELLS FIRA Y FESTES PATRONALS LOS MOLINOS 2010

XXV CERTAMEN DE PINTURA “DAMA DE BAZA” 2010

Lloc: Los Molinos Data d’entrega: 17/08/2010 Per més informació: xcmo Ayuntamiento de Los Molinos. Pza. España, Nº 1 28460 Los Molinos (Madrid). Tfno. 91 855 10 13 cultura losmolinos-madrid.com.es

Lloc: Baza Data d’entrega: 12/08/2010 Per més informació: www.ayuntamiendobaza.es

VIII CERTAMEN INTERNACIONAL D’ ARTS PLÀSTIQUES“AIRES DE CÓRDOBA”

Lloc: Castelló Data d’entrega: 30/08/2010 Per més informació: http://gabrielpuig.es/

Lloc: Cordoba Data d’entrega: 13/08/2010 Per més informació: www.cordobaartes.es 952622458

37


redisseny Cultura

POP ROCK SEÑOR CHINARRO

MILLENNIUM 2 - LA NOIA QUE SOMIAVA UN LLUMÍ I UN BIDÓ DE GASOLINA

Data: 25/07/2010 Lloc: Teatre Calderón http://www.myspace.com/ srchinarro Localitats 10 euros

Data: 24/07/2010 Lloc: Centre Cultural Projecció en DVD gran format Entrada Lliure limmitada a la capacitat de la sala

CIJA GRUP AMB NEUS FERRI I JULIO FUSTER Data: 28/07/2010 Lloc: Centre Cultural Localitats numerades: 5 euros. Servicam

LA REINA AL PALAU DELS CORRENTS D’AIRE Data: 11/07/2010 Lloc: Centre Cultural Projecció en 35 mm Dolby Entrada Lliure limmitada a la capacitat de la sala

38


CARRER DOCTOR MATEO, 26 ALCOI

moda urbana


Lloc: Online Data d’entrega: 15/07/2010 Per més informació: www.facesofdesign.com


llig cada mesActiu redisseny en l’estiu

tiu

t d’es

rsita Unive

2010

Del 9 al 23 de Juliol de 2010

UNIVERSITAT D’ESTIU La Universidad Politécnica de Valencia - Campus de Alcoy, realiza la VI edición de la Universidad de Verano. Su principal objetivo es ofrecer una formación actual y de calidad. Sus contenidos son: 1. Crisis Económica y Ajuste Político-Social. 2. Cambio Climático. Desencadenantes, efectos y prevención. 3. Huella Ecológica: aplicación y metodología. 4. Sistema Solar: exploración, origen de la vida y nuevos sistemas solares. 5. Biodiversidad y biología evolutiva. 6. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los alumnos como protagonistas. 7. Turismo de interior de calidad. 8. Computación ecológica (Green Computing). Les preinscripcions se realitzaran a través de la página Web www. universidadverano.epsa.upv.es o a través de la Web del CFP www. cfp.upv.es.

ESPORTS ACUÀTICS Curso de Natación ADULTOS (de 15 a 65 años): Frecuencia: Dos sesiones semanales: * Martes y Jueves * Lunes y Miércoles Curso de Natación TERAPÉUTICA (de 15 a 65 años): Recomendado para personas con lesiones de columna. Frecuencias: * Lunes y miércoles * Martes y jueves

ESCURSIONS FONT ROJA I PUIG CAMPANA Excursions organitzades amb la finalitat de fer senderisme per els paisatges de la montanya d’Alacant : Font Roja : Dissabte 31 de Juliol a les 5 de la matinada desde l’edifici de Ferrandiz. Puig Campana : Dissabte 7 de Agost a les 5 de la matinada desde l’edifici de Ferrandiz. Informació: www.epsa.upv.es www.redisseny.com

Curso de ACUAFITNESS (mayores de 15 y menores de 65 años): Actividad orientada a la mejora de actividad física mediante ejercicio dentro del agua. Frecuencias: Dos sesiones semanales *Lunes y miércoles *Martes y jueves

JOCS TRADICIONALS Informació: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EDUARDO LATORRE Avda Juan Gil Albert 6 Telèfon 966381034

Tots els dissabtes d’Agost a les 17h en la Plaça Ferrandiz i Carbonell. No és necessari inscripció www.epsa.upv.es

41


redisseny Formació i Cursos

3D STUDIO MAX 2009 (26ª EDICIÓ) DEL 12/07/10 AL 23/07/10

AUTOCAD 2010 (2D+3D) (EDICIÓ 37) DEL 8/07/10 AL 23/07/10

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: CAMPUS ALCOI Horari: de 17:30 a 21:30 hores info : www.cfp.upv.es

DISSENY GR[AFIC AMB ILLUSTRATOR I INDESIGN CS4 (ED. 4) DEL 12/07/10 AL 23/07/10

ILLUTRATOR CS4 DEL 8/07/10 AL 28/07/10

COM IMPLANTAR ISO 9000 DEL 5/07/10 AL 17/07/10

En: Universitat Politècnica de València On: CAMPUS ALCOI Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es www.epsa.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de De: 9:30 a 13:30 horasinfo : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

42

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL INTEGRAL DEL 16/07/10 AL 30/07/10


llig cadaInforma`t mes redisseny i Forma`t

CREA EL TEU PROPI BLOG HABILITATS PER DESDE ZERO DEL 9/07/10 AL AL LIDERATGE (5ª 23/07/10 EDICION).15/10/10 AL En: Universitat Politècnica de 15/01/11 València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: ON LINE Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

CURS HTML AMB DREAMWAVER DEL 8/07/10 AL 23/07/10 En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

ACTION SCRIPT 3 DEL 12/07/10 AL 23/07/10 (50 H)

JAVA SCRIPT 1.2 DEL 10/07/10 AL 21/07/10 (50 H)

PHOTOSHOP, EINA 3D DEL 9/07/10 AL 23/07/10

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: ALCOI Horari: de 15:30 a 20:30 hores info : www.cfp.upv.es

En: Universitat Politècnica de València On: VALÈNCIA Horari: de 9:30 a 13:30 hores info : www.cfp.upv.es

43


44


redisseny Ofertes de Treball DISSENY CALÇAT I COMPLEMENTS Població: Elx Empresa: PASCO INVERSIONES, SL. Prestigiós grup empresarial en procés d’expansió i internacionalització, la principal activitat de la qual es dirigeix al sector del calçat i la moda, necessita ampliar el seu departament de disseny, amb professionals entusiastes i dinàmics que ens ajuden a seguir

PRÀCTIQUES DISSENYADOR TÈXTIL: Població: Ontinyent Empresa: MANAO TEXTILES, S.L. (PADUANA) Alumne amb alta capacitat creativa, desenvolupament i creació de nous objectes de llar. Coneixements d’anglès. Coneixements de programes de disseny (photoshop o similar, 3d realistic...) i programes de gestió (word, excel...). info: www.sie.upv.es

MAQUETADOR EDITORIAL/ ART FINALISTA Població:Alacant Empresa:TÁBULA COMUNICACIONES. Es requereix d’expert en maquetació de llibres, catàlegs i revistes.Nivell Expert en l’ús de InDesign ( CS3 y CS4) . Preferiblement amb coneiximents de disseny web Flash i Html. info: www.infojobs.net

DISSENYADOR INDUSTRIAL, MODELISTA, DISSENYADOR GRÀFIC Població: Ibi Empresa: Talleres Toyma SL Investigació i disseny, prototipat i llançament de nous productes. Maquetació. Modelista. Experiència mínima de tres anys en empreses importants. info: www.infojobs.net

45


redisseny Opcions per al teu PORTFOLI

Portfoli fes-te conèixer Portfoli.Què és? Col•lecció de material realitzada per un professional, que arreplega processos i successos clau de la seua carrera professional, i li indueix a reflexionar sobre ells. Ací et presentem 5 consells a tenir en compte abans de realitzar el teu portafoli: 1.Guarda tot el que faces: Digital o analògic. Mai saps quan et podrà ser útil. 2.Mai podràs predir el rumb de la tecnologia i dels teus coneixementx: Suposem que puges un portafolio d’animació digital a YouTube. Com ocupa molt espai en el

46

teu disc dur, esborres tot perquè ja hi ha una còpia en internet. El “bandwidth” terme mitjà de cada llar connectada a internet augmenta any amb any. Pot ser que en cinc anys YouTube (si és que existeix) es mostre en pantalla completa amb qualitat de DVD, i el teu “videito” serà una relíquia d’antany. Guarda sempre l’arxiu font, i de preferència guarda una còpia redundant en format de major qualitat i major estandardització (perquè els programes també desapareixen). Si són treballs d’impressió, guarda en PDF, si són treballs de vídeo, guarda en DVD i així. Encara més important que els canvis tecnològics, són els canvis en els teus propis coneixements: Progressem a nivell que augmenta la nostra experiència i estudis.


Fes-te conèixer en la red 3.Explica el context: La major part dels portafolis dels dissenyadors no tenen text perquè es basen en els portafolis impresos de tota la vida. La diferència entre el portafolio imprès és que generalment vas a estar enfront del client En un portafolio digital no hi ha ningú qui ho faça. No tot ha de ser un cas d’estudi, explica el problema i el teu procés per a resoldre’l, addicionalment a Google li agrada el text, així que tens més oportunitats de quedar bé posicionat en algun keyword. 4. Presenta els teus treballs d’acord al mitjà: Si t’especialitzes en animació, presenta una versió de You Tube i altra en algun format de major qualitat. Si el teu és el disseny editorial, a més del .jpg ofereix una versió en PDF perquè l’usuari puga veure de prop els detalls del teu treball, si eres “Flachero” ho més lògic és fer el teu portafolio en Flash. Si eres fotògraf, ofereix unes quantes fotos en la major resolució i amb la major qualitat que pugues per a veure la teua qualitat real. Altre punt important és acurar-te en la presentació, si és un objecte físic (diguem, un llibre) no poses un jpg de la portada i després de les pàgines interiors, pren-li una foto al llibre en el seu context. Si és un llibre de cuina pots presentar a algú cuinant amb el llibre obert al seu costat i si és un manual tècnic presenta a algú resolent un problema amb el llibre a costat (tot açò a més de les fotos explícites de la portada, contraportada i interiors).

usar una navegació molt rústica que et permeta haver d’actualitzar una o dues pàgines cada vegada que fiques un treball nou, o aprèn a usar includes en PHP, o usa un gestor de contingut per a administrar el teu lloc. Fes-ho com siga o mai vas a actualitzar el teu portafolio. Si necessiten inspiració gràfica, tècnica o estructural, cerca en la xarxa els següents portfolis: •Portafolio de Miguel García - (ProcessBlack) •Portafolio de Seth - (Alquimistas del diseño) •Portafolio de Armando Sosa - (SuperMag) •Portafolio de Irene Fernández - (Buenos Aires de Diseño) •Portafolio de Beto - (betobeto) •Portafolio de Adán Avelar - (Vecindad Gráfica) •Portafolio de Kemie Guaida - (Diseñorama) •Portafolio de Cybergus - (Moccablog) Gracias Jorge. Mireu aquesta pàgina, 50 portfolis per inspirar-te: http://webdesignledger.com/inspiration/50inspiring-portfolio-designs

5.Fes que siga fàcil d’actualitzar: Açò és important. Suposem que tens un potafoli imprès, ho enquadernes i queda desactualitzat. Cada vegada que ho vulgues actualitzar ho vas a haver de reemprimir i reenquadernar, amb un cost altíssim. Mai ho vas a fer. El mateix passa amb els portafolis digitals, si tens un portafolio en HTML i cada vegada que fiques un treball nou has de canviar totes les pàgines, vas a evitar actualitzarlo costi el que costi. A més sempre haurà errors en aquests tediosos mètodes d’actualització. Pots

47


redisseny Opcions per al teu PORTFOLI

PORTFOLIS ONLINE GRATIS,FES EL TEU

Tant si estàs començant, com si eres un professional amb experiència, a més de la teua pròpia web pots utilitzar aquestes eines on line com aparador del teu treball o del teu perfil artístic. Quasi sempre, per no dir sempre, es pot incloure un link a la teua web personal. si són treballs de vídeo, guarda en DVD i així. Encara més important que els canvis tecnològics, són els canvis en els teus propis coneixements: Progressem a nivell que augmenta la nostra experiència i estudis. A continuació per blocs us vaig deixant un llistat de webs on pots crear el teu portafoli on line a més de poder utilitzar-lo co galeria d’inspiració per als teus moments de bloqueig. Altre llistat d’entrades relacionades amb portafolos de diferents blogs de disseny. I un tercer llistat on us deixe com mostra alguns *portafolis de gran qualitat fets amb aquestes eies gratuïtes on line Llistat de webs de portafolis on line. www.behance.net La qualitat de les presentacions és molt bona, molt fàcil i ràpid de fer. www.deviantart.com Aquesta web duu molt temps funcionant. Pots trobar portafolis de tot tipus. http://issuu.com Ací pots tenir la teua presentació en flash

mostra’t en la web

48

muntada com si fora una revista. A més tens altres publicacions que poden ser del teu interès. És un poc lenta però té bona presència. www.domestika.org Molt de disseny i pràctica. http://carbonmade.com senzillesa i bona presència. www.voodoochilli.net A més és tipus portal de disseny i pots trobar tutorials i altre tipus d’informació. www.creativebinge.com Portfoli internacional. Listat d’entradas sobre portafolis -Els 10 portafolis mes creatius del mes d’octubre (anglès): h t t p : / / d z i n e b l o g. co m / 2 0 0 8 / 1 0 / c re a t i ve designers-october.html -101 imponents portafolios (anglès): http://designm.ag/inspiration/101-awesomeportfolio-sites/ -Galeries de disseny sobre temes molt específics : http://el50.com/2008/11/11/galerias-de-disenosobre-temas-muy-especificos/


Fes-te conèixer en la red

-Behance Network, red social de portafolis per a profesionals creatius: http://www.genbeta.com/web/behance-network-red-social-de-portafolios-para-profesionalescreativos -10 portafolis creatiuss del mes de… (anglès): http://dzineblog.com/article/portfolios

49


50


redisseny A menjar com a casa

BAJOQUES FARCIDES

Ingredients:

-4 bajoques roges ( de 200 gr cadascun) -500 gr de tomàques madures - 500 gr de carn picada de porc - 1 paquet de tonyina a tacs - 3 llonganisses blanques - 1/2 got d’arrós per cada bajoca.

4 persones

Preparació:

Sofregir tota la carn i la tonyina.Després es tritura el tomàquet i s’afegix al sofregit. Quan ja aquesta gairebé fet, se li tira l’all i el julivert i un poc de safrà. Es mou bé i s’afegix l’arròs. I sense encendre el foc es barreja el sofregit.

Es netegen bé els pebrots, reservant el mugró, i s’emplenen amb l’arròs per igual, més o menys per la meitat perquè es puguin créixer. S’embolica en paper de albal i es couen a forn mig uns 170º, durant una hora i mitja.

Et preparem les millors receptes mes a mes, per a que en la teua etapa pis d’estudiant pugues mejar com a casa. Totes les receptes en: www.redisseny.com

51


redisseny Menjar com a casa

4 persones Ingredients:

- 1kg. Tomàquet madura, pelada i neta. - Pa del dia anterior, banyat i escorregut. - Mitja tassa d’oli oliva. - Dues dents d’all i sal - Ou dur - Pernil

Preparació:

Traure la molla del pa, remullar-la i en aigua i quan estiga bé remullada, traurela i esprémer-la bé. Posar en el got de la batedora l’oli, el pa, els tomàquets, els alls pelats i sal. Batre durant uns minuts, fins a aconseguir una barreja homogènia.

SALMOREJO

Es pot servir amb ou dur i pernil serrà picat a trocets.


receptes lliglligcada per cada pisos mes mesredisseny d’estudiants redisseny

4 personas Ingredientes: - 3 ous - 1 iogurt natural - La mateixa mesura de sucre - La mateixa mesura de farina - 1/2 d’olie - Ralladura de llimó - 1 sobre de llevat - 50gr. De cacao en pols - Mantega - Sucre glas

Preparación: En un bol es bat amb l’ajuda d’una vareta, els ous, l’iogurt, el sucre, el cacao, l’oli i la ralladura de llimó. Després agregar la farina amb el llevat, es barreja tot bé i s’aboca la massa en un bol amb mantega. Es fica a forn mig (160-170º) de 25 a 30 minuts. Passat aquest temps trau el motle del forn i deixa que es refrede. Serveix amb sucre glas per damunt.

ESPONJA DE XOCOLATE


redisseny Webs Interesants

webs

WWW.SXC.HU Un dels millors i mes extensos bancs

INTERESANTS T’informarem de les adreces de les pàgines webs més interessants i referents del disseny, on t’ajudaran en el dia a dia amb els teus estudis i trajectòria professional. En la nostra pàgina web pots obtenir més informació sobre aquestes i els links a les mateixes.

d’imatges gratuïts.Gran part de les imatges d’aquesta revista provenen d’allí.

WWW.COSASSENCILLAS.COM Recursos de disseny, plantilles, complements per a firefox i molt més

www.redisseny.com

WWW.AULACLIC.COM La millor opció gratis per a auto aprendre aquests programes que et falten, pots accedir als continguts i videotutorials gratuïtament.

54

HTTP://WWW.ENSODE.NET/PDF-CRACK.JSF Desodificar online arxius pdf bloquejats sense necessitat d’instal·larte cap programa, només has d’indicar la ruta de l’arxiu en el teu ordinador.


Ara tambĂŠ en el TDT


redisseny Anuncis segona mà

A tu que et falta? copiar anuncios e inventar ejemplos LLIBRE PRÀCTIQUES SISTEMAS A

CALCULADORA CIENTÍFICA ECONÒMICA

MATERIAL DE PINTURA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

LLibre de pràctique de sistemes A de trens i engranatges email: aldim@hotmail.com tlf: 656165544

Busque calculadora científica a bon preu.Ana email: aneta3@hotmail.com tlf: 655875447

Material de segona mà per a l`assignatura d’expressió artística. email: pomb@gmail.com

BICICLETA SEGONA MÀ Busque bici montaña a bon preu per desplaçar-me per alcoi i comarca. Preferiblement d’alumini i frens shimano. 200 € màxim.

Envia’ns el teu anunci amb el formulari de la nostra pàgina: www.redisseny.com

56


et falta? et sobra?

A ti queAtetusobra que et sobra? 400€ ORDINADOR IMAC Venc Imac PowerPc G4 (2. 1. ) amb sistema MacOs X 10. 3. 9, i amb CPU amb velocitat de 700 mhz. Memoria SDRAM ampliada amb un total de 768 MB. Velocitat del Bus 100mhz. Tarjeta de video GeForce 2 MX Nvidia. Disc dur de 38. 16 GB / Maxtor. Gravadora Pioneer DVD / CDRW DCR-111, módem intern Dash 2, teclat, ratolí i

copiar anuncios e inventar ejemplos

altaveus apple. Tot per 400 €! I de REGAL Disc Dur Lacer Porche de 2GB! collita@yahoo. es

GUITARRA ELÈCTRICA

IMPRESORA HP

LLIBRE GETTYS: FÍSICA CLÀSICA I MODERNA

Es una sl3 neck thru (mÁstil i cos d’una peça) amb 3 pastilles seymour duncan, vibrato tipo floyd rose, 24 trastes. en color roig. transparente. esta en perfecto estado. nando85@hotmail.com

Impresora hp psc1315 , coma nova. Es una multifunció. tlf: 6862552

Sols 12€. Poc us. Molt pes per pocs diners...

200€

35€

12€ 57


58


redisseny AVANÇ


www.redisseny.com

redisseny revista para la UPV  
redisseny revista para la UPV  

revista sobre actualidad universitaria y diseño de la Universidad Politécnica de Valencia

Advertisement