Page 1

50E JAARGANG, FEBRUARI 2017

DE

Köttelpeer sie VOOR DENEKAMP EN OMSTREKEN

s o l K ’n

Interview ‘t Wiefke S-mokkel

Fotografie: Morsink fotografie en telecom

Greunwitje Pimp my face


Disse daag’n kom’t wie nig boaw’n water! De carnavalskrant, oftewel de Klossie ziet dit jaar Abraham! Voor u ligt namelijk alweer de 50ste uitgave. En ook deze uitgave is weer met veel enthousiasme, avondjes borrelen en lachen gemaakt.

Het thema van de wagen komt weer naar voren in de Klossie: disse daag’n kom’t wie nig boaw’n water! Een prachtig thema waarmee we weer hopen te knallen tijdens de optochten in Denekamp en Oldenzaal. Dit jaar hebben we hele speciale redactieleden. In het kader van het 44-jarig bestaan van de Greune Köttelpeerkes hebben we besloten om de P&P van de Greun’n twee pagina’s in de Klossie te schenken. Deze pagina’s zijn op geheel eigen wijze ingevuld door onze jonge vrienden van de P&P. Uiteraard is bij ons ook het motto “voor wat hoort wat” dus onze P&P had de grote eer om afgelopen december twee pagina’s te mogen vullen in den Greunen Ghaperd. Om dit te kunnen doen heeft er een interview tussen beide P&P commissies plaatsgevonden. Er werd meer bier gedronken dan dat er vragen werden gesteld dus uiteindelijk is het niet het diepgaande interview geworden die we voor ogen hadden. We zijn dit jaar niet alleen druk bezig geweest met de Klossie maar er is ook een nieuwe website gelanceerd. Eentje die beter past bij de vereniging: een kleurrijk en bont geheel. Neem

vooral een kijkje op www.kottelpeern.nl Het vullen van de Klossie was dit jaar redelijk gemakkelijk. Een geheel politieke Klossie dankzij de bobo’s en alle blunders in de politiek was zo geregeld natuurlijk, sterker we hadden een boek kunnen schrijven. Maar daarmee zouden we die stakkers teveel eer doen toekomen. Vandaar dat we besloten hebben om SDC op de rubberen korrel te nemen. Het politiebureau en het ‘pafke’ wordt onder de loep genomen en twee P&P leden zijn helemaal naar Losser gereisd voor een enerverend interview met ons oud-Wiefke Sylvia. De ondernemer van het jaar is weer verkozen en er is nog veel meer te lezen. Neem alles weer met een korreltje zout en heb vooral veel leesplezier! Rest mij verder niets anders dan u een geweldig goed carnavalsweekend toe te wensen.

wie d’r Onder water maakt an! een mooi carnaval v

2

Carla Steenbeeke Voorzitter P&P

colofon Teksten en redactie: P&P De Köttelpeer’n (Mocht u onverhoopt een spelfout tegenkomen, bij de Tubantia kan het altijd erger!)

--------------------Beeldbewerking: P&P De Köttelpeer’n --------------------Fotografie: Morsink fotografie en telecom --------------------Ontwerp: Wendy Bonnes Nikki Nijhuis --------------------Oplage: 5.300 --------------------Verspreidingsgebied: Denekamp en omgeving --------------------Druk: Drukkerij Lotgerink Oldenzaal --------------------penp_lacht@outlook.com www.dekottelpeern.nl


zeurvitter Voor u ligt, in handzaam formaat, de inmiddels derde editie van “De Köttelpeer’n Klossie” u toe te glimmen. Aan mij, als kersverse voorzitter van C.V. de Köttelpeer’n, de edele en schone taak om het voorwoord te mogen schrijven. We zitten, op het moment van productie van deze column, in de eerste prille weken van het carnavalsseizoen 2017. Bij het doorbladeren van de Klossie van 2016 kom ik tot mijn verrassing de vacature voor mijn nieuwe rol tegen. Met blosjes op mijn wangen moet ik constateren dat ik niet geheel aan het gewenste profiel voldoe. Het gevraagde geruite jasje met water spuitende corsage behoort namelijk niet tot mijn garderobe. Nu ik echter intussen toch ben geïnstalleerd, moeten we er samen maar het beste van maken. Inderdaad: SAMEN. In dit woord ligt de kracht van onze fantastische vereniging. Binnen de actieve commissies wordt al jarenlang op enthousiaste wijze samengewerkt. Daarnaast wordt door deze verschillende commissies ook steeds meer de onderlinge samenwerking opgezocht. Op deze wijze tillen we, middels kruisbestuiving, onze vereniging naar een hoger plan en worden de onderlinge band en het “wij-gevoel” nog verder versterkt. Ditzelfde geldt ook voor de samenwerking met de Denekampse carnavalsverenigingen. Ook hier is deze positieve trend in de vorm van onderling overleg, gezamenlijk vervoer en organisatie van activiteiten verder ingezet. Onze eigen vereniging heeft het afgelopen jaar in 2016 een prachtig carnaval gehad. Onze Hoogheden Prins Detlef 1 en Secretaris Eric hebben met hun enthousiasme, betrokkenheid en doarigheid op geheel eigen wijze kleur gegeven aan het Köttelpeer’n carnaval. Een absoluut hoogtepunt was de dubbelklapper met eerste prijzen in de optocht van Denekamp en de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal. De daarop volgende vette en kneiterstrakke elektronische serenade op het Sint Nicolaasplein, door onze vrienden van de Greune Köttelpeerkes, was een onvergetelijk feest en kippenvelmoment op zich! Ook 2017 belooft voor de Köttelpeer’n weer een bijzonder en prachtig jaar te worden. Ik ben er trots op en vind het een eer om hier, in een nieuwe rol, mijn steentje aan bij te mogen dragen. Tijdens het verschijnen van deze Klossie staat ons dolenthousiaste, geoliede en fruitige 52e Hooghedenspan, Prins Louis 1 en Sik Rob, al een aantal weken aan het roer van onze vereniging en bevinden ze zich in de voortdenderende feesttrein die pas op aswoensdag tot stilstand zal komen. Het is prachtig om te zien hoe ze met volle teugen genieten. De hofauto van ons goedgemutste koppel wordt steevast gevolgd door de unieke bommetje volle hofbus met het gevolg “De Moat’n”. Ik wens onze Hoogheden met hun echtgenotes Simone en Ilse samen met de kinderen een geweldig en onvergetelijk jaar toe. Daarnaast beleeft J.C.V. de Greune Köttelpeerkes dit jaar haar 44-jarig jubileum. De aftrap van de jubileumfestiviteiten in de vorm van het unieke “Jetzt geht’s Loods” gala beloofde al veel goeds voor de feesten die ons nog te wachten staan. Bij deze wil ik namens onze vereniging de Greune Köttelpeerkes van harte feliciteren met deze prachtige mijlpaal. Geniet er met volle teugen van en “Bliew altied Greun!”. Tot slot wens ik, naast onze zusterverenigingen, alle carnavalsvierders binnen onze gemeente een fantastisch en peregezellig carnaval toe! Veel leesplezier!

Beunk HermenVoorzitter

COLUMN Traditioneel is ook dit jaar weer op de 11e van de 11e het startschot gegeven voor het carnavalsseizoen 2016/2017. Een dag waar velen vol spanning naar hebben uitgekeken. Carnaval speelt namelijk een grote rol in de gemeente Dinkelland. De voorbereidingen zijn weer in volle gang, de gala-avonden komen eraan en er wordt nog hard gewerkt om de wagens te perfectioneren. Ik vind carnaval een ontzettend mooie traditie, waarbij saamhorigheid voorop staat. Vele uren wordt met man en macht gewerkt aan prachtige wagens en schitterende kostuums, alles om het publiek te verwonderen. Daarnaast hebben de wagenbouwers het initiatief opgepakt om de veiligheid bij de optochten te verhogen. Een ontzettend goed initiatief, dat ik van harte toejuich. Dit zal mijn eerste carnaval in Dinkelland worden. Ik heb verschillende keren in Oldenzaal en Eindhoven carnaval gevierd. Dat waren ontzettend leuke ervaringen en ik kijk er dan ook naar uit om het dit jaar in Dinkelland te mogen vieren. Waar carnaval van origine een eetfestijn was, de laatste mogelijkheid om zich te buiten te gaan voor de vastentijd, is het tegenwoordig een feest van de gezelligheid. Op een ongedwongen manier met elkaar feestvieren en even uit de sleur van alledag zijn. Carnaval is voor iedereen: de verenigingen, het publiek en de organisatoren van het feest. Ik wil iedereen dan ook een bijzonder feestelijk carnaval toewensen. Geheel in stijl sluit ik af met de carnavalsgroet: ALAAF!

Ineke Bakker

wnd. burgemeester gemeente Dinkelland

3


SIK

PRINS Louis I

Rob

Rob Naam:

veld is Roele u o L : m Naa ), ijd: 53 one (49 Leeft im S t e uwd m : Getro (27), Gezin n Koen e ) 3 18), 2 irte ( Rinse ( , ) 0 2 Kids: M ( urre 22), J Femke ( (9) , Wieke ) 11 ( e d ion Hid nkstat a t r a a Eigen link eld-Ro Werk: ’s, Roelev Froggy , r e e andw ’s: B r ies Hobby vakant

Duursm

a

ijd: 55

) Ilse (53 t e m d uw 3), :Getro ntal (2 A Gezin n e ) (21 oy-Ann Kids: J 19) en Bo ( ) 8 1 ( k nte en Buc n groe a v r a sshop Eigena ’s Ver b : o k r R e l W inke fruitw nte C Twe F n e ennis y’s: T

Leeft

Hobb

Interview met Prins Louis en Sik Rob, de Oliesjeik en een Groentejuwelier!

Lievelingskleur: Louis: geel/blauw Rob: groen

Appel of Peer Rob: Peer!

4

Wanneer alle kruitdampen zijn opgetrokken na een fantastische opkomst op de zaterdag, schuiven wij zondags aan bij de kersverse prins van het Köttelpeerndorp, Prins Louis I en zijn Sik Rob voor een uitgebreid interview. Nadat we van de prins groen licht hebben gekregen dat alle (grote) honden achter slot en grendel zitten, durven we uit de auto te stappen om de nieuwe hoogheden aan de tand te voelen. Louis en Rob kennen elkaar van de Froggy’s waarvan ze jarenlang deel uitmaakten; sterker nog, Louis is hedendaags nog steeds fanatiek lid van deze gezellige club mensen. Gekscherend hadden de heren wel eens tegen elkaar gezegd dat, wanneer ze überhaupt gevraagd zouden worden om de hoogheden van het dorp te worden, ze deze uitdaging alleen met elkaar zouden aangaan. Niet wetende wat er zou gaan komen was een hoogheden duo op dat moment geboren! Dat de vrouwen van beide hoogheden van grote invloed zijn geweest op deze beslissing, werd al snel duidelijk. Sterker nog, zowel Simone als Ilse wisten eerder dan Louis en Rob dat beide mannen gevraagd zouden worden om hoogheid te worden. Hans Leferink speelde een grote rol bij het vragen van Louis als prins. Ze konden Louis niet bereiken dus moesten ze overstappen op plan B. Met een vage smoes heeft Hans Simone uit huis gelokt en stelde haar de vraag of Louis misschien Prins van het dorp zou willen worden. Uiteraard antwoordde Simone dat ze dat toch echt aan Louis zelf moesten vragen. Louis werd dit keer opgepiept en moest vanuit de brandweer direct naar huis. Na enig overleg ging de kogel door de kerk en was de Prins bekend. Rob werd op een soortgelijke manier gevraagd. Ook Ilse werd de vraag gesteld of Rob Sik van het dorp zou willen worden. Rob zat op dat moment bij de tennisbaan en werd vriendelijk doch dringend verzocht om richting huis te komen vanwege “een inbraak”. Zoon Buck was echter vrij nieuwsgierig en bleef in de woonkamer zitten. Door briefjes naar elkaar toe te schuiven tijdens het overleg kwam het uiteindelijk tot een positief resultaat. Het duo van het jaar 2017 was compleet. Vanaf dat moment is Rob ook een dagboek gaan bijhouden over datgene wat hij mee gaat maken tijdens het carnaval. Wanneer we vragen wat de heren dit jaar van het carnaval verwachten, reageren ze eensgezind in de vorm van “we laten het wel op ons afkomen en kijken van feest naar feest”. Ze hebben tijdens de gehele voorbereidingsperiode zoveel lol met beide gezinnen gehad dat ze weten wat ze tijdens dit carnavalsjaar aan elkaar hebben. De kinderen zijn ook ontzettend enthousiast en hebben hun eigen Moatenbus om zo alle kinderen (en dat zijn er heel wat) naar feesten te kunnen vervoeren. Uiteraard was er bij zowel Louis als Rob sprake van gezonde spanning tijdens de opkomst. Louis werd op het moment dat ze in de kist gingen alleen maar stiller en stiller en Rob kreeg steeds meer praatjes. Voor hen was de opkomst tot dusver het absolute hoogtepunt. Alle reacties waren super en dat doet beide hoogheden ontzettend goed. Een compliment ook naar de gehele begeleidingscommissie. “Zij regelden alles voor ons wat er tijdens deze periode van ons werd verlangd”, aldus beide koppels. Beide hoogheden sluiten af met de woorden dat ze er dit jaar volop voor gaan en uitkijken naar alles wat komen gaat. Een carnavaleske groet van de Oliesjeik en zijn Groentejuwelier.

Rob o m in één schrijft Lou is w Lobbe oord: s

Louis omschrijft Rob in één woord: Vrolijkheid

Benzin e/Dies el: Louis: lig marge t aan de op beid e


Fotografie: Morsink fotografie en telecom

Proclamatie

Wie, Prins Louis 1 en Sik Rob, bie de graatsie van ’t carnavaleske Volk de Köttelpeer’n van ’t Joar 2017 • Ölliesjeik en greuntejuwelier van’n doarp • Oald Judas en’n waag’nzitter met poashoalt haal’n • Geboaren op ‘n Breenk, joa in hoes, ik bin geboar’n in ’t Zeek’nhoes • Bie de Greunen oald slötteldrèèger, bij de Froggys piepschoommeester veur de waag’n • Brandwearkeal in hat en nier’n, BBQ keal met mooi vuur, om wat te vier’n • FC Twente steunt wie beide met hat en ziel, mer noe in oonze carnavalskiel

• Hij, op de Zundapp rondknapp’n, ik de Puch Maxi van mien zuster ofpakk’n • Froggy’s van’t earste uur en Köttelpeer’n tot’t letste uur! • Op de latt’n de lange man, met tennis kan dit klèène kearlke d’r wat van! • Hadloper um conditie op te bouw’n, fruit oetdeler veurdat ze zich in’t zweet goat sjouw’n. • Oon’z’n oonderscheiding doar ku’j noar gaap’n, mer ie kunt d’r ok’n pilsje met losmaak’n!

Op veurstel en met goodvinn’n van ’t bestuur van Carnavalsvereniging “De Köttelpeer’n”en Vorst Hugo VI, met zien’n doar’n Road van Elf, bint Wie beneumd as de twee en vieftigsten Prins en Sik van ’t Köttelpeer’n Doarp veur ’t joar 2017, loat oe wett’n dat:

1 2 3 4

‘n eerst’n aomd oet, bint wie bombadeard tot “de BC van de BC” dus dat begeent a goed. Louis tegen Rob: ik heb a’j’t zegd: ik wod nooit Prins “in gin geval”, mer ak’t toch wod, bies doe mien’n Sik met Carnaval De vrouwleu de boks an hebt van dit span, zee hebt joa zegd, doarum stoa wie hier dan. De Greun’ n dit joar veur’t eerst ’n fantastisch gala hebt maakt’, mer de Köttelpeern hebt ’n Gala wat oons a joar’n raakt.

5 6 7 8

Als ze d’r met’n nei’je college nig oetkomt in’n road, steet oonz’n Road van Elf paroat. Dinkelland nig alleen kampioen is met “scheid’n in’n road”, mer ok in’t afval ophaal’n van de stroat. ‘t hef efkus duurd, mer d’r is noe glasvezel in elke Dèènekampse buurt SDC krig veur woning’n op Böggelskaamp gin gèèld, kuw’t mooi wear broek’n as voetbalvèèld

9 10 11

Amerika hef gin vrouwelijke presidèènt, in Dinkelland bi’w der noe a één joar an wèènt. Wie ’n meest’n braand noe wa hebt had, dus; dit carnaval geet’n braandwear plat. Oonze VW-busjes elk’n dag scheurt deur de doarper stroat’n, en wat der noe oet koomp: de Prins en’n Sik siene moat’n

En dat alles onder oonse liefsprök:

Met fruit en öllie in de man, wakkert wie het köttelpeernvuurtje an!

5


n e t s a g m sta praat 6

• Ronn ie: “E maar nu en jaar gele den w is ze he lemaal t as Silvia een b bestaat it op!” Ron uit een nie is va ch en een lawa kroeg w a n menin aar hij • Jeroe ie dere d g dat de i-papagaai, ag aan n omsch id eale kro het scha rijft Sy eg lvia als p zit... “ eclectis • “Gast ch met vrij!”, a een goe ldus Jos de kle din gkeuze” • “Een . aanwins t”, vin d jaar nie t Lucien t in de k , zelf roeg ge “Geef h weest, o 18 jaar in de aar een hor md garageb ox en ze at er voor hem eca gezeten e • Rick: n 10 geen pa m a akt het “Liefdev ssen de n og ge z ol. Als j w as. e llig...” e passie vol met • Erik: je werk “Goe d v bezig b oo jong ent.” tot ou d r de mensen, id eale kro met res pect vo or elkaa eg van r!”


Bij binnenkomst is onze gastvrouw Sylvia in haar element en zichtbaar blij met haar café. Sylvia heeft op 9 oktober 2015 café ‘t Wiefke in Losser geopend en hoewel ze ergens een lichte voorkeur heeft voor Denekamp is ze enorm gelukkig met haar plek in Losser. Ook de interviewers voelen zich direct “thuis” vanwege de gezellige sfeer die het café uitstraalt. Sylvia vindt de sfeer in haar kroeg erg belangrijk. Door in het begin strak aan te sturen op de juiste muziek en gedrag heeft ze de doelgroep binnen die ook bijdraagt aan de goede sfeer. Als het op de inrichting aankomt heeft Sylvia oog voor “ronde” vormen, die we niet alleen in het interieur aantreffen. Sylvia vindt dit inderdaad ook belangrijk voor de gastvrouwen: “’n bek as een biel en goeie tiet’n”. Eindelijk een blonde vrouw met een visie! Een enkele stamgast vond haar in het begin dan ook een bitch en een lawaaipapagaai, maar omschrijft haar nu als top! Als Sylvia haar café zou mogen oppakken en neerzetten waar ze maar wil, zal toch de Hoogklimmer in Denekamp plaats moeten maken voor ’t Wiefke, “Dichtbij de Mus en Eigenwijs en ook meedoen met de pleinactiviteiten”. Sylvia beschrijft als belangrijkste verschil tussen de Denekampers en de Lossernaren dat Denekampers meer uitgaan en vrijer zijn. Dat ze ook aangeeft dat Lossernaren uitbundiger carnaval vieren laten we vanzelfsprekend uit deze Klossie. Sylvia moest wel even wennen aan Losser en Losser ook aan Sylvia. Gek genoeg was Sylvia in Denekamp wat losser en in Losser houdt ze de teugels wat strakker.

“de Hoogklimmer in Denekamp zal plaats moeten maken voor ’t Wiefke” Hoewel de interviewers anders hadden gedacht van de gastvrouw van ’t Wiefke, ze drinkt bijna nooit. Dus werken in Losser en wonen in Denekamp is voor haar geen enkel probleem. Zelfs wanneer ze met vriendinnen op pad gaat, is ze vaak de bob. Alle kroegen in Losser moeten i.v.m. de overlast om 2.00 uur sluiten van de burgermeester. Dit weerhoudt Sylvia er niet van om het ene na het andere feest te organiseren. Menig “fout feest” met een goed thema vindt er plaats en ze geeft hiermee de Lossernaren een café dat zijn weerga niet kent. Tijdens de carnavalsperiode is ze residentiehouder voor carnavalsvereniging de Nachtülkes (uit Losser) en is ze uiteraard het hele carnavalsweekend open. Als het gaat om de favoriete carnavalsvereniging in Denekamp geeft zij vol overtuiging aan dat dit de Köttelpeer’n zijn. ’t Wiefke kent met Sylvia, haar dochter Priscilla en haar nicht Lynn drie top gastvrouwen. Het moet toch ook gezegd worden dat Sylvia voor het laatst heeft gekust met Luciën (omdat hij heeft gezegd dat ’t Wiefke een aanwinst is voor Losser). In haar privé omgeving is Sylvia echter een stuk minder gastvrij: “Mijn huis is mijn bunker!”. Ze geeft aan thuis deuren dicht te gooien voor aanbellende bezoekers of ze laat ze gewoon buiten staan. Thuis is ze erg op zichzelf. Als we nog verder terugblikken en kijken naar hoe ’t Wiefke in Losser begon, lijkt het allemaal vrij ondoordacht (net als ’t Wiefke in Denekamp). Sylvia doet een impulsieve oproep via social media als duidelijk is dat ’t Wiefke in Denekamp geen toekomst heeft. Ze schrikt van de enorme hoeveelheid reacties en weet met grote steun vanuit huis de huidige locatie te bemachtigen. Sylvia vindt alles in de horeca top, “altijd vrolijke mensen en je kunt ze eens flink de waarheid vertellen, dat kan op kantoor niet”. Ze wil het niet te ingewikkeld met een restaurant, maar gewoon een kroeg zoals nu. “Dom lullen, bier tappen en streepjes zetten! Dat is alles wat ik kan...” Sylvia geeft aan dat er eigenlijk geen keerzijde aan de medaille zit en dit is waarschijnlijk te danken aan de steun die ze heeft vanuit haar gezin. Wel is ze enorm chagrijnig te krijgen als er spullen worden afgebroken. Als ze vooruitblikt ziet ze zichzelf wel met een rollator achter het schap staan en nog naar diverse “foute feestjes” gaan. Een feest met verschillende artiesten en een thema “Hollands glorie met diamanten” lijkt haar wel wat. Al met al kan de conclusie getrokken worden dat Denekamp echt iets mist. Een kroeg waar je er nog eentje gaat drinken en waar heerlijk “foute feestjes” worden gegeven. Belangrijkste vraag voor de Denekampers is dan ook: Hoe krijgt Denekamp ’t Wiefke terug!

7


fysiotherapie / manuele therapie / kinder-fysiotherapie / oedeem-therapie / medische trainings-therapie / zwangerschaps-begeleiding

J ulia na plein 16 75 91 E X Denek a mp Telefoon: 0 5 41 3 5 18 0 0 BBD BOUWMANAGEMENT ZORGT VEUR DE BESTE BASIS.

DOESBURGSTRAAT

11

OLDENZAAL

TELEFOON: +31 (0)541 - 55 49 60 INFO@BBD-BOUWMANAGEMENT.NL WWW.BBD-BOUWMANAGEMENT.NL

V A N A L L E M E R K E N T H U I S

WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL PLEZIER!

KLOPPENDIJK 46, T 0541-352152

✃

W W W.W I E F F E R I N K .C O M

Met deze bon 10% korting op alle Vichy producten!

Apotheek Denekamp ONDERHOUD, REPARATIE, APK, VERKOOP, VERHUUR EN LEASING VAN ALLE MERKEN 8

Brinkstraat 30 Denekamp. Telefoon: 0541-354386 Openingstijden: ma t/m vr 08.30-17.30 uur, za 10.00-12.00 uur


De gemeenteraa d is er om het ui tvoerende orga Want het goed an, het college, uitvoeren van pl te controleren. annen zou toch de gemeente en in het algemeen haar inwoners m belang van oe ten zijn. Nu is he nog niet echt ge lukt om goede t in deze college pl periode an nen te bedenken de uitvoering st ond al helemaa , het controlere l op een laag pi n van tje. Door een heren akkoord wordt het de raadsled ABD verplicht om en van CDA, VV altijd het college D en namelijk een ei te steunen. De nde maken aan heer Lemstra w he il t gezeur in de Weg controle en Dinkellandse po weg democratie lit iek. , ei genlijk verander heeft de kleinst t er niets. De co mogelijke meerd alitie erheid in de raad en dat past wel , 11. Het gekken bij deze knotsg getal ekke oplossing. niemand mee ui Hier wordt wer t de brand geho kelijk lpen. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Op 24 sleutels van de februari worden gemeente weer de overgedragen aa carnavalsveren n de Dinkelland igingen. Het zo se u voor het alge zijn als de sleute meen belang go ls niet terug zo ed uden komen, m valsverenigingen aar dat de carn het bestuur va an de gemeente zouden nemen definitief over . Ze hebben al een raad van 11 immers tóch niet , gekker kan he worden. t

Wie had dat gedacht? Politie Dinkelland schittert in nieuwe campagne telecom provider!

Van één politiebureau naar één bureau met politie

9


Bouwbedrijf Wolbert & Hulsmeijers Industriestraat 1 7591 BL Denekamp T 0541 - 661214 www.wolbertenhulsmeijers.nl

DIT RIEP OTHMAR, DE ZOON VAN WIJLEN KONING RICHIMIR, NADAT HET HEM WAS GELUKT DE OUDE ERFVIJAND OP TE JAGEN IN HUN ACHTERTUIN. IN 1999 IS OOTMARSUMMER BIERBROUWERIJ HEUPINK & CO OPGERICHT MET ALS DOEL DE OEROUDE BIERCULTUUR VAN EN ROND OOTMARSUM NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN. DE OUDSTE BRONNEN ZIJN GERAADPLEEGD EN BESTUDEERD OM EEN BIER TE CREËREN DAT HET DRAGEN VAN DE KONINGSNAAM OTHMAR VOLLEDIG WAARDIG IS.

Ootmarsummer Bierbrouwerij Heupink & Co - Commanderieplein 6 - 7631 EA Ootmarsum - www.othmarbier.nl

Kloppendijk 42 Denekamp Telefoon: 0541 353 852

De meest complete fotoservice van Nederland! Kijk voor al onze fotopruducten op www.webprint.nl

HRM O N D E R N E M E N , S PA R R E N E N I N T E R I M Kees Barendsen

| Oude Dijk 1, 7591 GV Denekamp

M: 06 - 23 48 30 82 | E: info@interacthrm.nl

W W W. I N T E R A C T H R M . N L 10


De tijd dat verkopers je, in een iets te goedkoop business kostuum, met gladde praatjes van alles aansmeren, is al lang voorbij. Eén ondernemer uit Denekamp heeft dat maar al te goed begrepen. Via LinkedIn en Facebook wordt de verkoopwaar van zijn eigen zaak continu op een pakkende manier aangeboden. Zijn producten staan nog niet te koop of ze zijn al verkocht dankzij deze geweldige online strategie. Maar ook zijn mening over maatschappelijke kwesties biedt hij voortdurend aan via de bekende online kanalen. De combinatie van de online verkoop en zijn vechtlust (op internet wel te verstaan) voor Nederlandse vrijheid maakt hem tot zelfverkozen ‘Politiek handelaar’. Reden te meer om deze ondernemer hierover aan het woord te laten. Uiteraard wil hij zijn identiteit niet prijs geven vanwege de enorme impact die hij teweeg brengt in Denekamp en omstreken. Daarom is dit interview anoniem afgenomen.

De moderne

VERKOPER

GAAT VOL GAS VOOR ONLINE MARKETING! De industrie trekt weer flink aan na de enorme dip door de crisis. Showrooms staan dan ook weer vol met allerlei nieuwe en tweedehands artikelen voor de verkoop. Dit wekt de vraag op of het hem altijd zo voor de wind is gegaan. ‘Nee, absoluut niet! Het was altijd veel minder, minder, minder! Gelukkig komen we nu weer in een stijgende lijn in onze branche en wordt er weer volop gehandeld’. Dit is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar zijn product, want met veel aanbod is er altijd wel een geschikt exemplaar te vinden. Je zou dan ook zeggen dat je als handelaar elk aangeboden product wel aanneemt. ‘Niets is minder waar! Het belangrijkste is dat je de capaciteit van je eigen zaak niet overschat: Vol is vol! Je moet altijd zorgen dat je je eigen voorraad vooropstelt, voordat je weer vreemde waar binnenhaalt’. De inkoop is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. ‘Je moet altijd op je hoede zijn bij het inkopen van tweedehands producten. Geloof vooral niets van wat je op internet en de social media leest’, aldus onze slimme ondernemer. Naast zijn dagelijks werk vervult deze handelaar in Denekamp een erg belangrijke strijd tegen het onrecht dat de mensen in Nederland wordt aangedaan. Vanuit zijn vertrouwde omgeving thuis kan hij moeiteloos discussiëren over de moeilijke kwesties die ons landje dagelijks bezighouden. Berichten over zwarte piet, Sylvana Simons en de immigranten

vanuit het Midden-Oosten vormen de speerpunten op de agenda van de ‘Politiek handelaar’. ‘Ons land wordt overspoeld met Outlanders en daardoor is ons mooie Nederland aan het veranderen’. Hij ziet het als zijn taak om deze misstanden aan de kaak te stellen. ‘Wij moeten opkomen voor ons erfgoed hier in Nederland. Daarvoor zal ik blijven vechten tot in de Infinity’. De problemen rondom zwarte piet en de opkomst van Sylvana in de politiek zijn dan ook allemaal ontstaan door de toename van het aantal medelanders. ‘Ons land wordt overspoelt met mensen die hun cultuur hier willen invoeren. Het zijn een stelletje Land Rovers!’ Maar tegelijkertijd maak ook ik wel eens gebruik van deze cultuur en eet wel een Döner, Pizza of loempiaatje. Dit nobele werk van mister X kent echter wel 2 kanten. Niet iedereen deelt zijn mening en dat krijgt hij dan ook vaak te horen. ‘Je leert ermee leven, maar ik krijg dagelijks een Golf van kritiek over me heen’. Ondanks alles denkt hij niet aan stoppen. ‘Dit soort azijnzeikers houd je toch. Deze critici zijn zo zuur als een Citroën en maken mij juist nog fanatieker’. De hoeveelheid werk die hierin gaat zitten wordt door veel mensen onderschat. Lange dagen maken in de zaak en daarna vele uren per dag bezig met het uitdragen van zijn mening, dat is hoe zijn leven er momenteel uitziet. Levert dit dan nog wat op? Daar kan hij kort over zijn: ‘Niks, noppes, Lada. Dit werk doe ik volledig Pro Mondeo’. 11


Consultancy | Microsoft dynamics | Support Oldenzaal

| www.additionsolutions.nu

DE TWENTSE UITZENDSPECIALIST VOOR POOLSE WERKNEMERS

PRODUCTIEMEDEWERKERS • TECHNISCHE PRODUCTIEMEDEWERKERS • VAKLIEDEN

Wilt u de productiviteit in uw bedrijf verhogen? Dan bent u bij jobs4europe aan het juiste adres. • Sinds 2001 actief in werving en selectie van Poolse uitzendkrachten • Gecertificeerd uitzendbureau voor VCU en NEN4400 Wij horen graag van u!

www.jobs4europe.nl

Ambachtstraat 14, 7587 BW De Lutte T. 0541- 552487 E. Info@jobs4europe.nl

Alleen met Carnaval zal ‘t oons worst wèn!

V L E D D E R S T R A AT 1 6 D E N E K A M P TELEFOON: 0541-354556

12

Nordhornsestraat 18 - Denekamp Telefoon: 0541 - 351277


Schuttingtaal

de druppel die de emmer deed overlopen

Begin 2016 wordt hard nagedacht met gebruikersgroep Dorper Esch (DEG) en de gemeente om zorg te dragen voor een goede exploitatie van de sportkantine Dorper Esch. Na deze ogenschijnlijk constructieve gesprekken vindt plots een onverwachte wending plaats. De wethouder vindt een Stok om mee te slaan naar de gebruikersgroep en gunt de exploitatie aan Stichting sport en recreatie. Voor de gebruikers, die er geen Stokje voor konden steken, is dit de druppel die de emmer doet overlopen.

SPORTKANTINE DORPER ESCH

Sporters treffen hun vertrouwde toevluchtsoord nu vaak na de training hermetisch afgesloten aan. Goed voor een gezondere leefomgeving en het terugdringen van alcoholgebruik zou de achterliggende gedachte kunnen zijn. Waarschijnlijker is echter dat er een toename aan depressies waar te nemen zal zijn, met name omdat de sportverenigingen DeVoKo en “de Dinkel” deze exploitatie heel goed hadden kunnen gebruiken om het hoofd boven water te houden. Wat voor de gemiddelde burger in Denekamp klinkt als één plus één en zo logisch lijkt als mayo bij de patat (aan de ene kant in geldnood verkerende verenigingen die graag wat willen doen, aan de andere kant het zoeken van een exploitant), is onze gemeente Dinkelland minder logisch. Ondertussen zijn onder enige druk de gesprekken vanaf oktober 2016 weer hervat en zit de gebruikersgroep in de projectgroep om input te leveren voor een aankomende aanbesteding voor Dorper Esch. Waarschijnlijk wordt hier geen Stokje voor gestoken en hoeft de gebruikersgroep zich niet opnieuw te roeren! 13


CARNAVAL

Een fleurig carnaval!

ZONDER (FINANCIËLE)

KATER?

50.0 INSP 00 M 2 IRAT voor binn IE en iten!

en bu

Carnaval voorbij? Vier dan met ons de lente en laat je inspireren door onze frisse voorjaarscollectie!

DUIDELIJK. BETROKKEN. Johanninksweg 68 Denekamp. www.oosterik.nl

Berkstraat 100, 7572 CD Oldenzaal t 088 - 388 03 88 i www.postmaadvies.nl

met carnaval loop wie veur de muziek oet

www.vandeadministratie.nl 14


DE WATERPÖNSKES

Remon

Marcel en Remon De 48e Groothertog van de Waterpönskes is Groothertog Marcel IV, in het dagelijks leven genaamd Marcel Veldhuis (31). Hij is getrouwd met Jessica Timmerman en is werkzaam bij L&S specials BV als Elektromonteur. Hij houdt van grote auto’s, het liefst van het merk Mercedes. Daarnaast knutselt hij graag aan (geheime) zenders en schiet hij kloten.

Marcel

Zijn secretaris is Remon Tijink (24), wiet en ziet bekend. Met name in Tilgt en Reutum, waar hij volgens eigen zeggen “locatiechef” is van Tijink auto’s BV. Remon is vrijgezel en houdt van paarden, “kloatskeet’n en bierdrink’n”. Hoewel het niet veel had gescheeld of zijn hobby was beëindigd: zijn Friese trekpaard “Pake” werd namelijk gestolen. Enkele weken later vond hij het beest merkwaardig genoeg met behulp van Marktplaats terug in een weiland in... Vriezenveen! De lijfspreuk is zeer toepasselijk gezien het feit dat het bijna niet gelukt was om weer een duo te vinden dit jaar. Marcel die in het bestuur zit en Remon, die Raad van 11 lid is, staken de koppen bij elkaar en werkten een noodplan uit om het Tilligter carnaval dit jaar te redden. Het kwam Marcel wel goed uit, want er stond toch al een tent bij hem op het erf. Zijn vriendin was een week ervoor 25 geworden. Ondertussen gaapt Remon nog maar eens flink. Dat voor de zesde keer want het was laat geworden de avond van de opkomst. Vanuit het keukenraam kijken we ondertussen maar even naar buiten naar het erf van Marcel. Nu zijn we bij de P&P best wat erven gewend en als gevolg daarvan ook best wat pluimvee. Maar de kippen van Veldhuis deinzen voor de uis gemiddelde vos niet terug. l Veldh e c r a Sterker nog, ons advies aan de vos: Naam: M “Bezint eer gij begint”. De poten ijd: 34 van de kippen zijn van dusdanige Leeft met rouwd omvang dat er minimaal 2 indianent e G : n Gezi tooien en 3 porties kippenpoten van man gemaakt kunnen worden. immer

SIK

TGROO G O T R E H V arcel I

M

Motto: “Begin mer vast met tap’n, wie loat ‘t carnaval dit joar nig knap’n.”

T

Werk:

a

Jessic

nteur ctromo

Ele

ijink emon T

Naam: R ijd: 24 Leeft l rijgeze V : n i z Ge

nS bij L e

s), ls BV ercede m ( ’s o aut ten : Grote s ’ tschie y o b lo k Hob n er e e zend im e h e g

Specia

n

Remo

ijink

hef” T

atiec rk: “loc

We

auto’s

baar!

chik en bes

BV

’s: Pa

Hobby

’n

tskeet

, kloa arden ’n

rdrink

en bie

15


T‘is net bie de poal met de Pruus woar ik oet ett’n goa en miene bosschop krieg!

&

Restaurant CENTROPA Supermarkt TENSUNDERN Alle dage lös van 8-21 uur, noe ok!

Blokhuis Meubelen 15% van het

aankoopbedrag aan accessoires

CADEAU

...brengen sfeer in huis Maandag gesloten Montag geschlossen

Donderdag tot 21 uur geopend Donnerstag bis 21 uur geöffnet

Oranjestraat 2 Denekamp Tel: +31 [0]541-351316

www.blokhuismeubelen.com

Glas-, schilders- en behangbedrijf

Mensink B.V.

Ootmarsumsestr. 4a 7591 EP Denekamp Contactpersoon: Roy Morsink M: 06-43889589

Voor al uw glas, schilder- en behangwerk Specialist in glaswerk, bladen gelaagd veiligheidsglas op voorraad

Administratie én Advies

Arjan Tip

info@deeik-adm.nl

Ga uit je dak met carnaval als zovelen, maar pas wel op voor je zonnepanelen!

www.schulte-energie-techniek.nl 16


De nieuwe carrière van

Tanja Nijmeijer

Na jaren van onrust in de jungle van Colombia is er vrede gesloten tussen de FARC en de regering van Colombia. Na het mislopen van de Nobelprijs van de vrede is het tijd voor een nieuw perspectief. Maar welk beroep past nu goed bij deze Denekampse verzetsstrijder? De P&P schuwt wat loopbaanadvies niet en denkt mee in een passende oplossing. De Doarper politiek vertoont op dit moment veel overeenkomsten met de eerdere omgeving van Tanja. Het strijdtoneel in de gemeente Dinkelland is een echte slangenkuil, een gevaarlijke jungle van ongeschreven regels. Gezien haar ervaring als guerrilla strijder en haar thuis in de jungle, denken wij dat zij met haar kwaliteiten absoluut een meerwaarde kan zijn in ons gemeentehuis op de markt. Gezien de jarenlange politieke instabiliteit en de daaruit vloeiende besluiteloosheid en daarmee richtingsloosheid, kan ook Dinkelland ondertussen wel wat ideologische ontwikkelingshulp gebruiken van deze ervaren dame. Gezien alle politieke slachtoffers die er zijn gevallen is iemand van haar kaliber ondertussen wel nodig om te overleven. Qua functie in het gemeentehuis denken wij eigenlijk direct aan het ambt van burgemeester, ze heeft de benodigde bestuurlijke ervaring, een goed voorkomen, overtuigingskracht én schroomt niet om (indien noodzakelijk) onorthodoxe middelen in te zetten om haar doel en dat van de gemeente te bereiken. Bovendien kunnen haar bewezen onderhandelingscapaciteiten er bij conflicten voor zorgen dat het college en de raad binnen no-time een vredesakkoord sluiten. Als ze er zelfs in Dinkelland in slaagt de lieve vrede terug te brengen is ze alsnog een gerede kandidaat voor de volgende Nobelprijs voor de vrede, of anders de prijs van Toffe Peer. Enige punt van aandacht is haar wat slechte track-record op het gebied van het bewaren van vertrouwelijke gegevens, gezien het uitlekken van haar dagboek. Desalwelteplus denken wij dat zij zeker op dit moment een welkome versterking zou zijn.

MAANDAG 27 FEBRUARI t ee me cht! m e o D ropto kinde .00 uur. e 6 1 .nl. 14 de vang: lpeern

Aan kotte www. ia v e v Opga

r e m o z

zomer zomer

KINDER KINDER CARNAVAL'S

Na de optocht een groot ZOMERCARNAVALfeest bij Het Podium en in de hal van het gemeentehuis. De schoolhoogheden strijden om de felbegeerde wisselbokaal. Ook wordt elke school vertegenwoordigd door één of meerdere leerlingen uit groep 7. Dans of lied, live of playback, wat je wilt. Een deskundige jury beoordeelt de optredens. Vragen? Mail naar kindercarnaval@kottelpeern.nl. 17


DE

GROOTSTE ARCHITECT VAN TWENTE!

Laagsestraat 10 7631 AM Ootmarsum T. +31 541 769049 M. +31 6 20624662 E. info@architom.nl I. www.architom.nl

Plaatverwerkend bedrijf voor non-ferro materialen

Kloppendijk 56 Denekamp

Body Stress Release is geschikt bij klachten zoals:CU16243 AD Klossie 107x70.indd • • • • •

ijnlijke, stijve rug, P schouders en nek; Hernia, spit, ischias; Hoofdpijn, migraine; Whiplashklachten; Pijn in heupen, benen of billen, bekkeninstabiliteit; • Huilbaby’s en bedplassen;

• Pijnlijke knieën en/of enkels; • RSI, tennisarm; • Vermoeidheid, slaap- problemen; • Concentratieproblemen; • Brandend maagzuur, constipatie, diaree; • Overgangsklachten.

Eijlersplein 4 Denekamp - T: 06 - 126 50 778 - www.bsrdenekamp.nl 18

1

08-12-16 09:37


CDA wijst schuldige aan

Door jullie schuld jullie grote schuld is de crisis in Dinkelland niet meer te overzien Maar is het niet wraak waarmee het CDA hart is gevuld zodat de waarheid van deze beschuldiging nog valt te bezien Noem alle fouten van Lokaal Dinkelland maar steek de hand ook in eigen boezem CDA stop toch met het wijzen naar de vijand want met achterbaks gedrag zak je naar de bodem als droesem Jogems wees een vent en erken ook jullie eigen schuld Of ben jij de enige die het spreekwoord niet kent: Waar er twee vechten hebben er twee schuld

S-mokkel

De feestdagen zijn allemaal achter de rug en wat was het weer gezellig. Wekenlang nadenken over wat voor kerstdiner het gaat worden, internet afstruinen naar de lekkerste creaties en dan maar oefenen, oefenen, oefenen met koken. Nu ben ik geen keukenmiep en koken is dus absoluut niet mijn sterkste kant. Mijn schoonfamilie is gek van koken, de meest bijzondere creaties heb ik de afgelopen jaren al mogen proeven. En nu komen ze bij ons met de kerst. Ik ben meer van de kant-en-klare groentepotjes, diepvriesmaaltijden en gewoon simpel. Toch heb ik dit jaar de moeite genomen om een beetje goed voor de dag te komen. Al heeft me dat geen goed gedaan, iedere maaltijd wat niet perfect was gegaan, moesten mijn man en ik weer opeten. De nodige rollades hadden wij al achter de kiezen, voordat het überhaupt kerst was. Nu, een paar weken verder, ziet helaas mijn lichaam er ook uit als een rollade, strakgetrokken touwtjes zijn terug te vinden op mijn buik. De kleding van vorig jaar wordt wat lastig om me in te hijsen. En waar houden wij vrouwen allemaal van? Juist, winkelen! Hoppakee, lekker even een dagje shoppen met een vriendin, kinderen bij oma, lunchen in het dorp. In nagenoeg iedere kledingzaak kon ik niet slagen, mijn rollade lichaam paste nergens in. Ik werd er depressief van, geen enkele broek kreeg ik hoger dan mijn knieën. Liggen, zitten, buik inhouden, niets lukte me om me ergens in te hijsen. Truitjes, one-size- fits all, waren niet voor mij bestemd, ook daar kwam mijn rollade weer te voorschijn. Huilend liep ik door het dorp, via de Vledderstraat was ik op weg naar huis. Met nog een klein beetje hoop stap ik hier een kledingzaak binnen. Ik kijk om me heen en het valt me op dat dit een winkel is voor vrouwen die ook een gezellige kerst hebben gehad. Waar ik bij andere winkels nog geen XXXL om m´n rolladeribbels kreeg, zwem ik hier in een maat L. Het zit namelijk zo dat in dit paradijsje voor volslanke vrouwen de maat S niet staat voor Small maar voor ’’S-mokkel’’ Een kleine uitleg: S staat voor maatje 36 oftewel lantaarpaal-formaat en in dit paradijs waar de volslanke vrouw haar ego gestreeld wordt, is de maat S(mokkel) 42/44. De afgelopen weken heb ik me dood geërgerd aan spiegels. Ik kreeg er telkens een hartverzakking van als ik mezelf zag. Hier in deze winkel hangen ook veel spiegels, maar dan spiegels die je dunner doen lijken. Je kent ze wel, ook wel te vinden in een pretpark. Een pretpark, zo voelt deze winkel. Wat word ik gelukkig van de maattabellen die je hier kan vinden. Eindelijk krijg ik gehoor: ik ben simpelweg te dik, maar pas nog prima in een S-je! Om me heen heeft menigeen een grotere maat dan ik. Nu voel ik me eens een Skinny lady i.p.v. een vet mormel. Mijn lidmaatschap bij de sportvereniging heb ik maar opgezegd en zal nog wat etentjes organiseren, want ik wil nooit meer terug naar een XXL!! 19


WIJ LOPEN NIET ACHTERAAN, MAAR VOOROP IN DE POLONAISE.

Ons kantoor is aangesloten bij NETWERK NOTARISSEN

met carnaval zien wij het even in een ander perspectief

Daarna staan wij weer vol nieuwe ideeën voor u klaar! bel 0541 760035 of mail info@inperspectief.nl

Disseroltweg 52, Lattrop Tel. 0541-554922 www.niehofbv.nl 20


Op zaterdag 25 februari en zondag 26 februari zorgen wij na de optocht voor een groot springkussenparadijs voor kinderen tot 12 jaar!

21


p voor t o e j f e Ge toch e kinderopg: 14:00 uur. de 16 februari. Aanvan odium en

P g 27 bij Het . M a and a d feest n e ntehuis it e e lu s m e g A an t e h OP! an G EEF J E d e h al v N E E IT EBS L R DE W EERN.N G A NA A OT TELP

W W W.K

22


E J E DO E? ME

Kindercarnaval - Start: Burg. Hoogklimmerstraat - Julianastraat - Brinkstraat - Grotestraat - Eurowerft - van der Heijdenstraat, - Eindpunt: Nicolaasplein

KINDER CARNAVAL

OPTOCHT

ROSENMONTAG 14.00 UUR 23


DE PEERKESPAS IS EEN INITIATIEF VAN MKB DENEKAMP

www.peerkespas.nl

Brinkman_advertentie carnaval contour.indd 1

08-12-16 13:04

Midden tussen de weilanden van twente vindt u..

Bistro Restaurant ‘’de Zoeke’’ Ook voor uw afhaal menu’s

24

Zoekeweg 7  0541-351976

7591 NZ

Info@dezoeke.nl

Denekamp

www.dezoeke.nl


Fotografie: Morsink fotografie en telecom

DE NACHTUULKES

tste Mien groo .! .. is y b hob

Oude buurjongens Mark en Peter

Op zondagmiddag na de spetterende opkomst staan we buiten bij het Wubbenhof met de kersverse hoogheden van de Nachtuulkes. Uitbater Guus was niet helemaal goed ingelicht over onze komst en stond nog onder de douche en het café was potdicht. Later die middag kregen de heren de sleutel van de residentie dus dat zal tot en met carnaval niet nog eens gebeuren. Gelukkig zitten we na een tijdje binnen met Hertog Mark Veldhuis en sik Peter Molenaar.

Peter in de raad van 11

De hoogheden hebben de avond ervoor stevig doorgehaald en kijken er enthousiast op terug. Geweldig vonden ze het, met name in het voorcafé met familie en vrienden. Ze laten het de komende weken allemaal mooi op zich afkomen en zien wel hoe het zal gaan allemaal. Ze kijken uit naar de optocht in Denekamp, dat lijkt ze echt supergaaf! Voorafgaand aan de opkomst wordt Mark op een maandagavond in september om 22:30 uur verrast door een bezoekje van Frank Steghuis en Huub Pot. Ze vragen hem of hij de nieuwe Hertog van de Nachtuulkes wil worden. Tsja, daar wil hij wel even een nachtje over slapen, maar die nacht doet hij geen oog dicht. Mark mag nadenken over wie zijn Sik zal worden en zijn keus valt op Peter. Hij belde Huub en die belde op zijn beurt Peter om “over de tuininrichting bij huize Pot” te praten, ’s avonds om 21:00 uur. Het was leuk geprobeerd van Huub, maar Peter voelde al wel aan wat er zou gebeuren en liet zich zo makkelijk niet om de tuin leiden. Peter heeft iets meer geslapen die eerste nacht dan Mark en besloot met volle overtuiging “ja” te zeggen. Als we over de voorbereidingen beginnen, moeten beide heren direct aan Ria Bartels denken. Lichtelijk nerveus gingen de heren naar haar toe omdat Huub hen had wijsgemaakt dat ze zo in Baywatch had kunnen spelen, zo knap. Mark en Peter zijn oude buurjongens van de Knik en hun moeders zijn vriendinnen. De oude buurjongens staan met beide benen op de grond en hebben een echte klik. Peter laat zich ontvallen dat Mark niet direct een nachtbraker is en dat hij de reputatie heeft af en toe in slaap vallen na 2:00 uur. In ieder geval was hier tijdens de opkomst niets van te merken!

Motto: “Met een timmerman als Hertog en een sik als hovenier beleaf ie dit carnaval onmeunig völ plezier.”

G O T R E H Mark

SIK

Peter

r

olenaa

eter M Naam: P 7 tijd: 3

ke Marie t e m ouwd a : Getr am Naam: M Gezin p en S e o J s 9 : enzoon ijd 3 alie Leeft ids: 2 ldscholt t Nath e k e V m r a d ena ouw andy : Getr ede-eig m : t en M k it Gezin r r e B W rs iers er & dochte m 2 im t : r hoven s a n a a n v kid en, le r o a M al vier v eigena a is n e u r d h a e M Veld i. ’s: C Werk: oeieloe Hobby elink & o K l R a f e ij ie, R ebedr akant v , montag n n o e z s haat n! ’s: Sc y b b tviere o s H e e f den, 25 app rij d n ü Z huis rk Veld

Leef


Wij wensen iedereen een plezierig carnaval!

Sponsor hofauto CV de Köttelpeer’n Autobedrijf Tijkorte Denekamp B.V. Brandlichterweg 1, DENEKAMP 0541-351495 www.tijkorte.peugeot.nl - info@tijkorte.peugeot.nl

26

Hanzeweg 21, 7591 BK Denekamp

www.autobulter.nl


Ondernemer van het jaar. Remco Schothuis.

’ Ik had geen keus’’ Het is een koude decemberavond, wanneer we een interview hebben met Remco Schothuis. Onder het genot van de lekkerste spareribs van het westelijk halfrond, gemaakt door Anita, nemen we het interview af. De meest prangende vraag welke wij hadden was of Remco van Engelse komaf was. “Nou”, zegt Remco, “in den beginne was ik de enige Schot thuis maar sinds ik getrouwd ben met Anita en we onze dochter Jolie kregen, waren er meer Schotten in huis”. Nu dat opgeklaard is, nemen we ondertussen nog een hap van de lekker gegaarde spareribs. Gelukkig konden we nog gebruik maken van het unieke aanbod: völ vrett’n voor weinig geld! Het heeft er namelijk even naar uit gezien dat het Sterrebos niet meer was. De Belastingdienst wilde beslag leggen op de complete inventaris van het Sterrebos. Toen de Belastingdienst dit aan Remco kwam vertellen, ging de wereld voor hem open. “Als de Belastingdienst beslag komt leggen, dan hoef ik zelf ook geen beslag te maken”. Remco zag het al voor zich, naast onbeperkt spareribs eten zou het ook mogelijk worden om onbeperkt pannenkoeken te eten. En… dat allemaal op de kosten van de Belastingdienst! Nou niets was minder waar. Remco kwam er op tijd achter dat de Belastingdienst dit niet bedoelde en wist dit nog maar ternauwernood te voorkomen. “Tja”, zegt Remco, “ik had bijna geen keus meer. En zeg nu zelf, biljarten zonder keus is toch vrij lastig”. Maar het was al te laat. De lokale pers had er lucht van gekregen en vroeg Remco om zijn mening. Nou Remco stak deze niet onder stoelen of banken! Dat is maar goed ook, want die waren er bijna niet meer geweest. Maar goed, conclusie van zijn reactie was dat hij de beslaglegging niet door wilde laten gaan, omdat dat zo’n rommel geeft op zijn inventaris… Met deze reactie heeft hij weten te voorkomen dat er nog meer lastige vragen werden gesteld door de lokale pers, totdat wij kwamen! Wij wilden hier natuurlijk meer van weten. Want zeg nu zelf, de Belastingdienst komt niet zomaar eventjes langs… “Had het iets te maken met de BTW?”, vroegen wij. Nee daar had het niets mee te maken. Dat gold namelijk niet voor Remco, want de BTW was alleen voor de mensen die gebruik maakten van de wegen in Beuningen. Het stond namelijk voor Beuninger Tol Wegen… Had het te maken met illegale buitenlandse werknemers? “Nee hoor”, zei Remco. “De enige buitenlandse werknemers die ik heb zijn Poolse werknemers. Maar die mogen hier werken omdat ik een Poolbiljart heb…” Toen werd ons veel duidelijk en hebben we Remco even uit deze droom gehaald. En nog net op tijd, want was dit langer door gegaan dan had Remco lelijk achter het net gevist. En tja, dan hadden wij de hond in de pot gevonden. En als je Remco zijn hond kent, dan word je hier niet vol van. Maar goed, laten we stoppen met deze flauwe grappen door er een snufje zout bij te doen welke ingepeperd werd door de Maggi die op de tafel stond. Ondertussen is de Rem er weer af en er zit weer Schot in de zaak! Ons advies is dan ook om gewoon jezelf te blijven, zoiets als Schoenmaker blijf bij je leest. Wellicht kan er een doedelzak bespeeld worden in een Schotse kilt. Iets wat toch wel bij de familie Schothuis past, zo blijven de klanten wel komen.

27


28


Na lange tijd thuis te hebben gezeten, omdat ze in de clinch lag met de politieke bobo’s in Dinkelland, is het eindelijk weer tijd voor de enige echte Maria Gram. Maria is back in business of beter gezegd: schon wieder da! Maar helaas niet in ons zo geliefde zwembad aan de Molendijk. Maria is weggekaapt door onze naaste buren, de Duutsers! Dorper Esch was eerder de echte uitblinker in het babyzwemmen onder leiding van Maria, moeders met kinderen van heinde en verre kwamen speciaal voor de lessen van Maria naar Denekamp. Helaas is Maria nu met al haar inzet en kennis de grens overgegaan, zelfs de oppas is met haar mee geëmigreerd. Om dan nog maar niet te spreken over heel wat klandizie, lees Duutsers, die Dorper Esch nu kwijt is!

MARIA IST SC HON WIEDE R DA!

Laten ze in Denekamp nog maar even doorgaan met het gebakkelei over een 50-meter bad en het wel/niet opknappen van het gehele complex. Dat is immers veel belangrijker dan de mensen koesteren die wat hebben toe te voegen aan het zwemonderwijs in Denekamp.

Maria, wir sind stolz auf dich!

Oons insc ha ke l’ n ? Doa r krie j’ p roa t v a n !

‘n Apple is oonze beste peer www.pepecommunicatie.nl

PEPE CREATIEVE COMMUNICATIE Wendy Bonnes / Tel. 0541-200240 www.pepecommunicatie.nl

Kijk op www.openupcommunicatie.nl voor meer info

29


GREUNWITJE en de zeven vrienden Er was eens in een ver, ver Greunrijk een zeer trotse en mooie Koningin. Niemand mocht mooier zijn dan zij. Ze vroeg dan ook elke dag terwijl ze in haar magische spiegel keek: “Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het hele land?’’ “U bent de mooiste, Majesteit”, antwoordde de spiegel dan. In datzelfde Greunrijk woonde ook een meisje. Ze had een huid zo wit als sneeuw, haar lippen zo rood als bloed en haar zo zwart als het ebbenhout. Het meisje heette ‘GREUNwitje’. Op een dag stond hare Majesteit wederom voor haar magische spiegel en zei: “Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het hele land?’’ “Majesteit u bent een ‘fuske’, uw gezicht heeft rimpels vergelijkbaar met het profiel van een trekkerband. GREUNwitje is 1000 maal mooier dan u.” De koningin was razend en stuurde de jager op pad om GREUNwitje te doden. Dit kwam GREUNwitje ter ore en ze bedacht zich geen moment. Ze ramde uit wraak de magische spiegel van de muur en zei: ‘’Dat oale rot ding kan nog wa nen moal van pas komm’n.’’ GREUNwitje verdween met schrede passen richting het Greunwald. Na een barre tocht strandt GREUNwitje in een streek van de wereld waar het vol staat van folklore, woeste zang en eeuwenoude familietrots: DENEKAMP! GREUNwitje besluit het mooiste café van Denekamp binnen te lopen, de Musketier. Hier ontmoet zij zeven nieuwe vrienden. Met deze 7 vrienden betrekt ze een huisje ergens ver, ver achter in ’t veld. De dagen vliegen voorbij. De zeven vrienden en GREUNwitje hebt ’n bult plezeer. Op 11 november werd GREUNwitje wakker, het was muisstil. Ze liep slaperig de trap af en tot haar grote verbazing waren al haar zeven vrienden verdwenen. GREUNwitje was radeloos en appte snel al haar vrienden, maar helaas kreeg ze geen gehoor. GREUNwitje zag geen enkele andere uitweg, nam haar gejatte magische spiegel onder de arm en ging op pad. De eerste kilometers bestonden uit doodse stiltes maar al gauw hoorde ze in de verre verte vrolijke piratenmusica. Nieuwsgierig als ze was, liep ze in de richting van de muzikale klanken. Na honderden meters off the road stond GREUNwitje voor een inmens grote loods. Zware stemmen zongen vrolijk mee. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit zijn de wagenbouwers, GREUNwitje. Ergere rommelkonten als bij de wagenbouwers heeft de spiegel nog nooit gezien, in deze vuilnisbult zou je nog wel ziektes op kunnen lopen misschien. Toch verdienen deze jongens alle eer! Elk jaar een geweldige wagen, dat flikken deze jongens keer op keer!” GREUNwitje liep aarzelend naar binnen en kwam daar warempel één van de zeven vrienden tegen. De wagenbouwer zei: “GREUNwitje, ik bin deze tied zo ontzettend drok, wie zeet mekaar op 25 februari bie de Mus.’’ GREUNwitje kreeg trek door haar zware zoektocht en hoorde chipszakken kraken. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit zijn de Natsels. Deze dames zijn goed in naaien van carnavalspakken, daarbij verslinden zij vele zakken chips. Altijd erg creatief en vol nieuwe ideeën, deze dames verdienen echte carnavalstrofeeën.” GREUNwitje kwam ook hier één van haar zeven vrienden tegen. De Natsel zei: “GREUNwitje, ik bin deze tied zo ontzettend drok, wie zeet mekaar op 25 februari bie de Mus’’. GREUNwitje liep de loods uit en zag een grote groep knappe jonge heren in witte overhemden en groene steken als hoofddeksel. Ze achtervolgde de knappe jonge heren en kwam uit bij de Musketier. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit is de Raad van 11. Lopen met steek en strik vinden deze jongens een hele eer. Jonge meisjes scoren lukt hen in deze tutu telkens weer. Maar onder dit groene harnas zit een hartje van goud, dat is waar de vereniging op bouwt. Altijd de gangmakers van elk feest, dat leer je van de Raad van 11 het meest.” GREUNwitje haastte zich achter de groep knappe jonge heren. Ze herkende hem bijna niet in zijn witte overhemd en groene steek maar één van deze heren was één van haar zeven vrienden. De knappe heer uit de Raad van 11 zei: “GREUNwitje, ik bin deze tied zo ontzettend drok, wie zeet mekaar op 25 februari bie de Mus’’. Na enkele biertjes aan de bar moest GREUNwitje onmeunig nodig plassen. Ze haast zich naar de sanitaire voorziening. Nadat ze haar Koninklijke behoefte had gedaan hoorde ze vanuit de vergaderzaal van de Musketier een serieus gesprek. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit is het bestuur van J.C.V. de Greune Köttelpeerkes, de motor van de hele vereniging heeft veel 30


taken uit te voeren en dragen een grote verantwoordelijkheid. Al zijn ze soms deze taak na een paar drankjes teveel even kwijt. Toch leiden zij de vereniging op een juiste en positieve manier. Dit doen ze al een jaartje of 40…. plus 4. De laatste jaren is de sfeer binnen de vereniging ontzettend positief. In deze sferen doet iedereen leuk mee en blijft iedereen actief.” In de hoek van de vergaderzaal trof GREUNwitje nog één van haar zeven vrienden. Het bestuurslid zei: “GREUNwitje, ik bin deze tied zo ontzettend drok, wie zeet mekaar op 25 februari bie de Mus’’. Nadat GREUNwitje de serieuze kant van de vereniging had ondervonden hoorde ze hevige gesprekken, een bult gelach en enkele roddels van boven komen. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit is de P&P, een gezellige groep met een gelijk aantal dames en heren die weten van discussiëren. Achter de schermen is deze groep mensen altijd druk in de weer, elk jaar twee edities van de GG en een geweldige jonkeropkomst, het lukt ze keer op keer. Daarnaast verzorgen zij stukken op social media en in de krant, zo zijn de Greunen bekend geworden in heel het land.” Een van de P&P dames herkent GREUNwitje, het is één van haar zeven vrienden. De P&P’er zei: “GREUNwitje, ik bin deze tied zo ontzettend drok, wie zeet mekaar op 25 februari bie de Mus. En trouwens, als je zin hebt in een feestje kom gerust op 13 januari naar de jonkeropkomst bij ’t Wubbenhof, onze feestresidentie’’. Een beetje verward van wat haar was overkomen ging GREUNwitje naar beneden, ze bedankte Dennis voor de biertjes en ging terug naar haar huisje ergens ver, ver achter in ’t veld. Op 13 januari trok GREUNwitje haar mooiste avondjapon aan, ze nam haar magische spiegel mee en vertrok richting ’t Wubbenhof. Eenmaal aangekomen zag ze daar enkele ‘oudere’ maar toch goed uitziende mannen staan in oranje kieltjes en bruine bontjassen. GREUNwitje pakte haar magische spiegel en vroeg om hulp: “Spiegel, woar bin ik noe toch weer beland?’’ Waarop de magische spiegel antwoordde: “Dit zijn de Pielepakkers en de Oranje Kieltjes. Woest rondlopen met een harige lange jas en veel bier drinken is voor de Pielepakkers een groot festijn, toch hebben ze een hartje zo teer als porselein. Dan heb je ook die mannen met die oranje jasjes aan waarmee ze nog meer opvallen dan dat ze al doen. Het döt gewoon zeer aan de aog’n, waarom kies je niet gewoon voor groen? De bontjassen en de kieltjes voeren al jaren lang een bittere strijd. De ene keer is het liefde, de andere keer haat en nijd. Toch zitten er in deze twee groepen alleen maar legendes bij elkaar. Moet er iets gebeuren, dan staan ze allemaal voor je klaar.” Ook hier vond GREUNwitje twee van haar vrienden. Ze vierde feest tot diep in de nacht! GREUNwitje was ontzettend blij dat ze al haar zeven vrienden weer terug had gevonden. Ze maakte een sprongetje van blijdschap en verheugde zich al op 25 februari. Wat zou dat ontzettend gezellig zijn om alle zeven vrienden weer te zien bij de Musketier. Toen was het zover, GREUNwitje ontwaakte en ze maakte zichzelf klaar voor een gezellige dag. Ze zette haar haren in de krul en ze trok haar mooiste jurk aan. In haar koets liet ze zich escorteren naar de Musketier. Haar haar, zo zwart als ebbenhout, glansde in de zon. Haar lippen, zo rood als bloed, vielen goed op bij haar egale sneeuwwitte huidje. Aangekomen bij de Musketier wist GREUNwitje niet wat haar overkwam, wat een drukte. Haar vrienden vertelden haar over de grote optocht in Denekamp waarin GREUNwitje de hoofdrol mocht spelen. Mede door de deuntjes van de kapel ‘Pas op Swingt uit’ was het een geweldige dag en GREUNwitje straalde. Het was werkelijk fantastisch! En voor iedereen die zich afvraagt hoe het nu is afgelopen met die zuurproem van een Majesteit? Die is opgegeten door de wolf. Of was dat nou van een ander sprookje?

P&P J.C.V. De Greune Köttelpeerkes 31


ALLEEN MET CARNAVAL STAAN WIJ GRAAG IN DE FILE!

Lammerink

32

Spoedvervoer door heel Europa 24/7

Koel- vries transport

Hangend vervoer

Postbusservice en interne post

Landelijk netwerk

LOCATIE OLDENZAAL Textielstraat 22d Oldenzaal - T: 0541 292060 - F: 0541 293590 - M: 06 53298048 LOCATIE DEVENTER

Postbus 6280 Deventer - E: info@lammerink-koeriers.nl - I: www.lammerink-koeriers.nl


U heeft er vast ook last van: de otto’s. We hebben er intussen zoveel dat ze zorgen voor discussies in menig huishouden van Dinkelland. “Nee schat, dat mag niet in de groene, dat moet in de oranje!” “Lieverd! Nu heb ik al zo vaak gezegd dat je het koffiefilter in het kleine bakje op het aanrecht moet doen zodat dat later in de groene otto kan.” En ga zo maar door. In de keuken hangt tegenwoordig standaard een checklist met wat in welke otto mag. Heb je dan eindelijk voor elkaar in welke otto het afval thuis hoort, moeten ze nog geleegd worden. Wanneer moet welke kleur otto aan de straat? Om de hoeveel tijd worden ze geleegd? Mocht je het een keer vergeten moet je soms gewoon weer 4 weken wachten wat dan als gevolg heeft dat niet alleen de otto stampvol is, maar ook de helft van het tuinhuis. Daarnaast komt dan nog het probleem van de standplaats van al deze otto’s, het zijn er onderhand teveel om in de hoek van de carport te plaatsen. Bovendien is het aroma van een grijze otto in de zomer (die vol met maden zit) niet bepaald een fijne toevoeging aan je tuin. Op aanraden van menig grootmoeder en zelfs op de Facebook-pagina van Dinkelland werd geadviseerd mottenballen in de otto te hangen om dit tegen te gaan, met als gevolg dat er in Dinkelland geen mottenbal meer te koop was. Maar met een leging eens in de vier weken heb je eigenlijk ook geen andere optie. Gezien je per leging ook nog eens moet bijbetalen is het ook eigenlijk een wedstrijd geworden om zo lang mogelijk met de grijze otto te doen. Wij vermoeden dat er mensen binnen de gemeente een flinke orderportefeuille met aandelen hebben van de producent van de otto’s. We zijn daarom erg benieuwd welke kleuren otto’s de gemeente er nog aan toe gaat voegen. Naast een blauwe otto voor papier en een geel deksel voor glas (die in andere gemeenten reeds bestaan) zijn er vast nog andere opties. Wij van de P&P zouden graag een zachtroze of lichtblauwe otto (naar keuze) zien voor alle babyluiers. Een otto met confetti-deksel voor de overblijfselen van carnaval, een bruine otto voor (honden)poep én een rode otto voor het chemische maandverband en pleisters. Wij adviseren dan ook alle inwoners van Dinkelland om alvast een gedeelte van hun tuin te reserveren voor het plaatsen van al deze extra kleurrijke otto’s.

TIMP MY RIDE De oude huishoudschool alias de Timp wordt momenteel gepimpt door onze eigen Tim(p) Kuipers. Niet alleen zijn bedrijf Timax gaat zich er huisvesten, maar ook Tim zelf gaat daar met zijn gezin hun nest bouwen. Nadat alles tot op de cenTimeter was ingetekend, is aannemer Niehof de boel gaan verTimmeren. De op het oog zo bescheiden Tim is in werkelijkheid dus niet zo Timide als hij doet voorkomen. De verbouwing begon wat traag en er kwamen elk weekend weer berichtjes op Facebook met opnames van inTimiderende vandalen die het pand hielpen afbreken of bewerken. Na deze Timultueuze periode, volgde een Time-out, kwam er vervolgens schot in de zaak en bracht het Tim zelfs op nieuwe creatieve ideeën.

Zijn Timax groeit als kool gezien de veelzijdige vacatures die je voorbij ziet komen. Ook het assorTiment aan diensten dat ze aanbieden in het nieuwe bedrijfspand wordt steeds breder. Wie weet ligt er een samenwerking met de firma Tim-p-erland op de loer. Op 1 juni moet de bouw afgerond zijn want vanaf die datum wil Tim er werkplekken verhuren aan partTime flexwerkers of permanente verhuur van kantoorruimte. Alle werkplekken die worden verhuurd zijn inclusief elektra en internet, je hoeft alleen je eigen mulTimedia nog maar aan te sluiten. Kortom, de P&P denkt dat het een groot succes wordt, want we zijn altijd opTimistisch. Wij vinden het in ieder geval een mooie sTimulans voor het centrum van Denekamp en hopen dat het Tim een stap dichter bij het mulTimiljonairschap brengt. 33


Topper

Aannemersbedrijf Niehof Aannemersbedrijf Warmes BV Club EPIC Gasterij De Smid Landgoed De Holtweijde Koopman Mode Paardenopfokbedrijf “De Meyboom”

Basis

Lattrop Lattrop Lattrop Breklenkamp Lattrop Lattrop Tilligte Lattrop

Middel

Bakkerij Brunninkhuis Lattrop Broenink Tweewielers Lattrop BT-Metaal Denekamp Busscher Woonadviseurs Denekamp E. Fox Timmerbedrijf Lattrop Europrofessionals Denekamp GELO-Tech Lattrop HEBETEX woninginrichting & zonwering Denekamp Heisterkamp Dranken Ootmarsum

HomeAccent Interieurbureau Keupink Stucadoorswerken Kuipers Bouwmaterialen- en steenhandel B.V. Kwekerij TBJ Timmerhuis Loonbedrijf Wassink VOF Plus Jan Ter Steege Stucadoorsbedrijf Blaauw VOF Timmer & Montagebedrijf Roelink & Veldhuis Veelers Drankenhandel BV Vogelzang Verzekeringen & Hypotheken VWZ Netwerk Notarissen

Lattrop Breklenkamp Denekamp Denekamp Denekamp Lattrop Breklenkamp Denekamp Denekamp Lattrop Vasse Oldenzaal Denekamp

Basis

Alfoco constructiewerken Auto Bulter Autobedrijf André Tijink Autobedrijf Tijkorte BV Autobedrijf Wiefferink Café Haamberg Camping Rammelbeek De Kok Accountants & Adviseurs 34

Denekamp Denekamp Lattrop Denekamp Denekamp Tilligte Lattrop Denekamp

Eertman Zand- & Containervervoer Eetgelegenheid Kakelbont EP Molendijk Erfgoed Bossem Farbenhandel Sobott Gbr. FH Loohuis BV Fysiotherapie & Podologie Lattrop Garage Slots B.V. Groener Elektrotechniek Groeneveld VOF Glas Schilderwerk Onderhoud Haamberg Installatie Harberink Tweewielers Het Podium Hofland Juweliers Jeroen Bos Timmer en onderhoudswerken Johan Spenkelink Kabra Ootmarsum B.V. Keurslagerij Arens

Agelo Tilligte Denekamp Lattrop Nordhorn Ootmarsum Lattrop Tilligte Lattrop

Meelhandel Brunninkhuis Meinders Schilderwerken Movo Zaden B.V. Oude Luttikhuis Engineering BV Rest. Grand Café De Hoogklimmer Rijschool Bertus Lubben Denekamp Ruël Staalconstructies BV Salon Chez Nicole Schulte Technisch Installatiebedrijf Sleiderink Hout en bouwmaterialen Stal ‘t Hofstee Steghuis Transport Twente BV Technisch Onderhoudsbedrijf & Caravanstalling Raymond Seiger Ten Kate Huizinga Ter Hart Automation BV Thij-Soft Computers BV Tuinbeeldenboerderij Breklenkamp Univé Oost Verzekeringen & Hypotheken Veldscholten Dakdekking BV Welkoop Ootmarsum Werktuig & Bouwdienst Denekamp Wim & Willeke Benerink Podologie

Tilligte

Lattrop Lattrop Denekamp Denekamp Denekamp Lattrop Ootmarsum Ootmarsum Ootmarsum

Denekamp Lattrop Breklenkamp Tilligte Denekamp Denekamp Denekamp Denekamp Denekamp Denekamp Lattrop Denekamp Lattrop-Breklenkamp Denekamp Denekamp Oldenzaal Lattrop Breklenkamp Groenlo Denekamp Ootmarsum Denekamp Lattrop


PETRUS DE BOSBOUWMEESTER:

“Ze kunnen me toch niets maken” Paulus de Boskabouter, die naam heeft hij niet voor niets natuurlijk. Deze kabouter is dol op het bos. Dat is een van de redenen dat hij na zijn welverdiende pensioen een mooie paddenstoel heeft gezocht en gevonden in de Zandkuil in Berghum, Denekamp. Oh, wat was Paulus blij met de schaduw van de mooie eiken op het grasveld van zijn huurbaas Petrus de Bosbouwmeester. Op een morgen werd Paulus echter wakker van een motorzaag. Toen hij uit zijn paddenstoelenraampje keek, zag hij tot zijn grote schrik dat huurbaas Petrus opdracht had gegeven die mooie prachtige eiken om te zagen! Paulus besloot verhaal te halen. Petrus gaf daarop doodleuk aan dat hij meer zon nodig had om zijn getinte huidje bij te houden. Dat vond hij belangrijker dan die rot eiken die alleen maar voor schaduw zorgden. Paulus liet het er echter niet bij zitten en trommelde zijn mede-bosbewoners op. Met z’n allen kwamen ze in opstand tegen Petrus de Bosbouwmeester. De politie werd gebeld, want illegale boomkapperij is bij wet verboden en dient gestraft te worden. De politie deelde echter mede dat dit geen zaken zijn waar zij zich mee bezig houden en stuurde de bosbewoners door naar de gemeente. Deze had echter dezelfde instelling en deed er ook niets aan. Het verzamelde bewijsmateriaal van de bosbewoners mocht ook niet helpen, ze werden gewoonweg niet gehoord. Petrus ging ondertussen ongestoord verder met het kappen van de eiken. Dit gebeurde voornamelijk op zaterdagen omdat de officiële instellingen dan niet bereikbaar zijn. Petrus had echter gerust op iedere andere dag van de week kunnen kappen met de huidige flexwerktijden van onze ambtenaren, die daardoor toch niet bereikbaar zijn. Tot grote spijt van de bosbewoners is hun mooie bos nu deels verwoest door Petrus de Bosbouwmeester, die maar blijft roepen dat hij toch boven alle wetten staat en ze hem toch niets kunnen maken. Tsja... Petrus waant zich de opvolger van Jezus en probeert op deze wijze wel heel erg in Zijn voetsporen te treden.

Op het moment van schrijven zijn er twee wethouders weggestemd, is er één wethouder opgestapt en staan er twee op non-actief. Maar ook dat zijn dagkoersen. Je vraagt je af welke portefeuillehouder Dinkelland in godsvredesnaam door de crisis moet helpen. Als er bijna geen collegeleden meer zijn zal de redding dan toch echt vanuit de Raad moeten komen! En daarmee doelen we niet op de dullen in de Raad van Elf… Een blik in de Raad maakt je humeur er ook niet beter op maar dan... springt er toch ineens een persoon bovenuit! Het is Skippy! De corpulente Patrick Schiphorst, die namens Lokaal Dinkelland zitting neemt in de raad. Hoe hadden we zo blind kunnen zijn! Skippy zal Dinkelland uit de politieke crisis kunnen helpen. Want laten we eerlijk zijn: als je als Super Jonker op het podium kunt staan bij het Gala van de Greun’n en het publiek vier dagen kunt vermaken dan lukt je zoiets ook in de raad. Met een overdosis humor, een goeie buut en veel passie zou hij de zuurpruimen en de egoïsten in de Dinkellandse Politiek van de ondergang kunnen redden. Het onophoudelijke gekwaak, zijn onnavolgbare monologen en zijn dikke balg moet men daarbij maar op de koop toenemen. Super Skippy sta op en verhelp de crisis, Dinkelland heeft je nodig! 35


Dé hoofdrolspelers

36

*

Anita ten Dam niet naar de tandarts had gemoeten toen Geert Jansen zijn bevindingen kenbaar maakte?

*

Loes Stokkelaar en Alfons Steggink niet hun eigen weg waren gegaan om op hun eigen pluche te blijven?

*

Loes Stokkelaar en Annette Zwiep elkaar wel aardig hadden gevonden?

*

Ilse Duursma wel een actieve bijdrage had geleverd aan de Dinkellandse Politiek?

* *

Erik Kleissen een minder groot ego had gehad?

* *

Anita Agnes was en Agnes Anita?

*

Alfons Steggink het belang van het volk inzag en niet alleen zijn eigen belang?

*

Agnes Ten Dam en Henk Meier gewoon gebleven waren?

* *

Ilse Duursma groente en fruit had gegeten?

* * * * * *

Loes Stokkelaar geen lintjes door kon knippen?

* * * *

We de gehele gemeenteraad konden skippen?

Alfons Steggink de mail wel naar de juiste persoon had gestuurd?

Isadora Paradijsvogel: Anita ten Dam

Woefdram: Erik Kleissen

Momfer de Mol: Alfons Steggink

Margaretha Bontekoe: Ilse Duursma

Juffrouw Ooievaar: Loes Stokkelaar

Mister Maraboe: Benno Brand

Zoef de Haas: Henk Meier

Juffrouw Mier: Annette Zwiep

Jodokus de Marmot: Agnes Ten Dam

Gerrit de Postduif: Geert Jansen

Benno Brand wel de kwaliteiten had gehad om zelf wethouder te worden?

Anita ten Dam niet een scheve schaats had gereden? Ilse Duursma het niet liet hangen? Niehof het gemeentehuis niet had gebouwd? Erik Kleissen geen varkens stal? Loes het niet met iedereen aan de stok kreeg? Er enig niveau nodig is om bij de gemeenteraad te komen? Erik Kleissen nog een keer wéér terug komt? Ex-wethouders écht moeten wachten op hun geld? Erik KleisZen was geweest en Loes StokkelAardig?


Meneer de Uil: Ineke Bakker

Dag lieve kijkbuiskinderen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Fabeltjeskrant. De hoofdrolspelers ziet u hiernaast en verteld door Meneer de Uil: Ineke Bakker. Met de woorden “Dag lieve kijkbuiskinderen” begon Meneer De Uil zeer bezorgd zijn relaas naar alle betrokkenen bij de Fabeltjeskrant. Het is hommeles in Fabeltjesland en niet zo’n klein beetje ook. Fabeltjesland had enkele belangrijke bestuurders, te weten: Juffrouw Ooievaar, Momfer de Mol, Juffrouw Mier, Woefdram en Margaretha Bontekoe. De eerste drie genoemden hadden de steun van Zoef de Haas, Jodokus de Marmot en Isadora Paradijsvogel. Het hele zooitje ongeregeld wordt aangestuurd door Meneer de Uil. Het begon allemaal toen Woefdram, gestruikeld over zijn eigen grote ego, van het Fabeltjesvolk een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg. Men was in het praathuis van mening dat Woefdram niet op de juiste plek zat. Hij is een tijdje weggeweest uit Fabeltjesland maar sinds zijn terugkomst werd de sfeer er niet beter op. Dit keer ging het mis door het Natura 2000 plan en het LOG-plan m.b.t. een mega varkensschuur. Woefdram heeft namelijk een behoorlijke hoge dunk van zichzelf en luistert niet naar anderen. Dat wordt vanzelfsprekend niet getolereerd in Fabeltjesland. Maar dit was niet het enige. Juffrouw Mier maakte zich binnen Fabeltjesland sterk voor de werkgelegenheid van wat minder bekwame inwoners van het land. Dit verliep niet helemaal naar behoren. Ze had al een paar keer eerder een gele kaart gehad, en kwam daar tot dusver mee weg. Maar nu besloten Margaretha Bontekoe, Mister Maraboe, Jodokus de Marmot en Zoef de Haas dat ook Juffrouw Mier toch echt vertrapt moest worden en wilden haar weg hebben. Dat is uiteindelijk gelukt. Naar aanleiding van dat akkefietje besloten Jodokus en Zoef om een eigen Fabeltjesland te gaan beginnen, namelijk “Algemeen Belang Fabeltjesland”. Achteraf gezien hadden ze beter een rol in de Muppetshow kunnen spelen. Momfer de Mol was echter wél voorstander van de afsplitsing maar hij wou ook graag in het huidige Fabeltjesland blijven. Om zijn sympathie toch te tonen stuurde hij een mail, samen met Juffrouw Ooievaar naar Jodokus en Zoef. Tenminste, dat dacht hij… de uiteindelijke mail kwam terecht bij Isadora Paradijsvogel. Toen brak de pleures even helemaal uit! Want hoe kan het toch dat Momfer en Juffrouw Ooievaar dit ondersteunen? Al snel werd een bijeenkomst in het praathuis belegd. Tijdens deze bijeenkomst werd er een motie van wantrouwen op tafel gegooid door een paar andere leden van het land die besloten dat Juffrouw Ooievaar en Momfer de Mol ook weg moesten. De motie werd niet gehaald en deze twee laffe, eigenwijze, slinkse en verwende dieren besloten om voor hun eigen zetel, portemonnee te gaan en bleven zitten waar ze zaten. Oliedom natuurlijk want normaal gesproken stapt men op als het eigen volk je niet pruimt. Uiteindelijk besloot Juffrouw Ooievaar zelf om weg te vliegen, het nest te verlaten en op zoek te gaan naar een ander nest waar ze haar uitstekende bestuurskunsten

kon laten zien. Juffrouw Ooievaar was er volledig van overtuigd dat ze een prominente rol in de ontwikkeling van Fabeltjesland had gespeeld. Ze schreef dan ook een ingezonden stuk in de Fabeltjeskrant, koos daardoor voor een wat vreemde vorm van zelfbevlekking en prees zichzelf daarmee compleet de hemel in. In de praktijk bleek dit vies tegen te vallen. Het zwembad in Fabeltjesland is nog steeds aan het verwateren, de Commanderie kostte vies veel geld maar Juffrouw Ooievaar sloot haar ogen daarvoor. Ze was nog steeds van mening een goede teamplayer te zijn. Momfer de Mol was ontzettend eigenwijs, zag totaal het belang van het volk niet in en kroop vastbesloten terug in zijn hol en bleef waar hij was. Margaretha Bontekoe bleef zich veilig wanen en kroop ook in het hol van Momfer de Mol. Ook Margaretha Bontekoe had geen realistisch beeld van zichzelf. Vol zitten van jezelf is toch wat anders dan daadwerkelijk iets betekenen voor het volk? Margaretha Bontekoe was dan wel prominent aanwezig maar op een echte bijdrage voor het Fabeltjesland is ze niet te betrappen. Meneer de Uil zag uiteindelijk in dat hij toch een keer in moest grijpen en vertelde Margaretha Bontekoe en Momfer de Mol om voor onbepaalde tijd in hun hol te blijven. Hij stuurde Gerrit de Postduif erop uit om een objectieve mening te vormen over alles wat er de afgelopen weken was gebeurd. Gerrit kreeg hier goed voor betaald, maar liefst € 5000,00 voor 4 weken werk. Hij kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Mister Maraboe een prominentere rol binnen Fabeltjesland moest gaan spelen. Mister Maraboe was daar dolgelukkig mee want dit was wat hij ook graag wilde. Op eigen kwaliteiten redde hij het niet, dus dat het over de rug van andere leden ging nam hij dan maar dan voor lief. Volgens Meneer de Uil was hiermee de crisis bezworen en sloot dit dan ook af met de woorden “oogjes dicht en snaveltjes toe”… Maar of iedereen nu lekker slaapt binnen Fabeltjesland is maar zeer de vraag. Fabeltjesland zit met een flink gat in de net goedgekeurde begroting door al het wachtgeld dat nu uitbetaald moet worden. Hier komt het salaris voor een nieuwe wethouder natuurlijk nog bovenop. Gemeenschapsgeld dat heel wat beter besteed had kunnen, nee moeten, worden. De dieren in het praathuis moeten zich eens goed achter de oren krabben na deze slechte herhalingsaflevering. Want bij een volgende aflevering kijkt er écht helemáál niemand meer. Daar waar de Doarper politiek een weerspiegeling zou moeten zijn van de bevolking, is het in werkelijkheid de bevolking die de politiek nu een spiegel voor moet houden. Samenwerken voor... in plaats van samenwerken tegen... Zo eenvoudig kan het zijn.

37


SYLVIA’S SECRET

ADRES

Lasondersingel 98 Enschede

TELEFOON 053 - 48 00 120

38

E-MAIL

info@onderneemzeker.nl

WEBSITE

www.onderneemzeker.nl

Hanzeweg 42 Denekamp Telefoon 0541 - 351439 Telefax 0541 - 352744


Fotografie: Morsink fotografie en telecom

DE GREUNE KÖTTELPEERKES

Geboren in he t jubileumjaar van oud jonker en oud prins Detlef

Ontbijten met Thijs en Stan!

Samen planne n maken in de box

Na sneeuw en ijs getrotseerd te hebben, vielen we in de vroege ochtend na de jubileumopkomst het huis van de jonker binnen. Gewapend met een heerlijk fruitontbijt gemaakt door onze eigen Sik Rob. Amper 3 uur nadat ze in bed waren gekropen, troffen we de jonker en sik in een innige omhelzing aan in bed, met in hun midden een knuffelaap.

ouw

Oefenen met wagenb

Slapen met Stan is best ok maar moet geen gewoonte worden volgens Thijs. Dan heeft hij toch liever zijn vriendin Roanne. Die neemt minder plek in en is ook wat toegankelijker. De heren is het Greune bloed met de paplepel ingegoten. Vader Jos Nolten was de 11e hoogheid van de Greunen en vader Peter Spoor de 1e Pielepakker. Ook hun moeders zijn echte carnavalsvierders. Thijs is in het weekend samen met Stan op het voetbalveld te vinden. Stan maakt graag nog even van de gelegenheid gebruik om de Tubantia te rectificeren. Het is al een decennium geleden dat hij zijn laatste vishengeltje uitgooide, inmiddels is hij een begenadigd voetballer bij SDC. Ruim 15 jaar geleden toen ze nog via MSN en een zaklamp met elkaar communiceerden hebben ze een pact gesloten. Als een van hen ooit gevraagd zou worden om hoogheid te worden bij de Greunen zouden ze dat samen doen. Dat deze jongensdroom in het jubileumjaar waarheid mocht worden, hadden ze toen nog niet kunnen bedenken.

SIK

JONKER

De jubileumhoogheden hebben zichzelf in prachtig groen gestoken. Met bijpassende schoenen die ze gisteren op verschillende Polka’s al hebben stuk gedanst. Ook is er in de outfits rekening gehouden met ruimte voor persoonlijke groei.

Motto: “Dreumt wie a 22 joar um samen op ’t podium te stoan, maj’t wie in ‘t 44ste joar de Greun’n veurgoan!”

Stan

Thijs I

lte an Schu

Naam: St jd: 18 Leefti

s Nolten

Naam: Thij jd: 22 Leefti

t

gemen otelmana

: BO H Studie H : RV11 reunen G e d Bij

ne, din Roan n ie r : s V ’ y Hobb ’n öttelpeer K la a g Voetbal,

k le technie ie iv C O die: HB

Stu

n: RV11

Greune Bij de

uw

wagenbo

en

Bente, Vriendin ’s uw, Polka o b n e g a W r Voetbal, portvisse s g li a m r voo draaien, 39 :

s Hobby’


In de ov ergan

g

Wat 40

‘n m

ooi k

oppe

l!


2x1! W at ‘n fe est!

ROUTE DENEKAMPSE CARNAVALSOPTOCHT

Wat ‘n prachtig e

vogels

GEF GOOD VEUR DISSE BONTE STOET Zaterdag 25 februari trekt de grote carnavalsoptocht door Denekamp.

Waar u moet staan? Dat kunt u vinden op de plattegrond hierboven. Dat het een fantastische optocht wordt weten we ook al. Hoe dat komt? Door de kleine bijdrage die u elk jaar geeft voor deze bonte stoet. Daar zijn wij u dankbaar voor. U kunt uw bijdrage groot en klein kwijt bij de Klingelbuul’n. Dus gef ook disse keer good veur disse bonte stoet. Dan is er volgend jaar weer een fantastische optocht. Wie wenst oe onmeunig völ plezeer.

Alaaf! 41


MET CARNAVAL BOUWEN WE EEN FEESTJE

ervaar bij ons het gemak van alles onder één dak

bank verzekeringen hypotheken deterink.nl

42


Iedere ochtend sta ik voor de wastafel, kijkend in de spiegel naar mezelf. Het valt jullie misschien nog niet op, maar telkens als ik in de spiegel kijk, zie ik ze: rimpels!! Vrééééselijk! Wetenschappelijk gezien is een rimpel een barstje in de huid. Waarom heb ik dan kraaienpoten rondom mijn ogen zo diep en met haast dezelfde vormen als “De Dinkel”? Zo langzamerhand wordt Clinique Dr. Don, gevestigd ergens tussen de KFC en de MC Donalds in Hengelo, een begrip in Denekamp. Het is een cosmetisch specialist die niet de rimpel behandelt, maar het geluk en de uitstraling van de patiënt. Ik ben inmiddels die schatkaart in mijn gezicht zat, pak de telefoon en maak een afspraak voor aanstaande vrijdagochtend bij Dr. Don. Tijdens het avondeten licht ik mijn man in, die grote ogen opzet. “Wat bedoel je precies” vraagt hij, “waar zitten die kraaienpoten? Ach, dat bedoel je, het valt me nu pas op, dat stelt toch niks voor! Doe even normaal, weet je wel hoe duur dat is! Je bent prachtig!” Ik probeer hem te overtuigen dat ik dit echt heel graag wil, ik moet het zelf weten. De dagen verstrijken en het is bijna vrijdag. Iedere dag surf ik een beetje op internet om informatie in te winnen en ervaringen te lezen, maar of ik daar nu zo vrolijk van word?! Botox kan voor een emotieloze uitdrukking zorgen, Botox kan verslavend werken, Botox is na 3-4 maanden uitgewerkt. Als er teveel Botox wordt gebruikt, kunnen er complicaties optreden: hangende oogleden met als resultaat er altijd vermoeid uitzien. ‘s Nachts droom ik over Marijke Helwegen en dan schrik ik wakker. Maar daar gaat die dan! Ik stap binnen bij De Clinique. Prachtige setting, huiselijke sferen, het ruikt er lekker en overal branden kaarsjes. Ik loop naar de balie, meld me aan en kijk een jonge meid aan van rond de 40. Géén rimpel te bekennen in haar gezicht. Tja, zij zullen daar wel flinke korting op krijgen en tijdens een sollicitatiegesprek te horen krijgen dat ze eruit moeten blijven zien als een Patricia Paay! Dr. Don is afwezig vandaag, ik word geholpen door een vrouwelijke collega: Dr. Ann. Ik ga in de wachtkamer zitten en lees boekjes vol met plaatjes van bloedmooie rimpelloze vrouwen. Naast mij zit een vrouw van rond de 65 met een gezicht compleet vol met rimpels en groeven. Oké, dan voel me best een beetje opgelaten met die paar kraaienpootjes van me.

Dames, laat je niet verlakken, laat de boel toch rustig zakken!

streken e g d a l g Met valt het nekken rekken. et te leven ni

Ko e s t o n d e er b u i k e r kin ne n, n ECHT E SC ZIT VAN HOONHE BINN ID EN!

Daar is ze dan, Dr. Ann haalt me op uit de wachtkamer en ik loop achter haar aan naar de spreekkamer voor een intake. Terwijl ze alles aan het uitleggen is, kijk ik haar telkens in haar ogen aan. Ik zie een mooie vrouw voor me, erg aardig, begripvol en ook bij haar zijn de nodige rimpels aanwezig in haar gezicht. Opeens sla ik niks meer op van wat ze zegt. Ik sta op, bedank Dr. Ann voor haar tijd en besef me opeens dat schoonheid van binnen zit!!

43


Iedere dag verrassend veel voordeel bij PLUS Jan ter Steege

Openingstijden: ma-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 12.00-17.00

plus.nl

Jan ter Steege/Oldenzaalsestraat 40A // Denekamp A6 736

E T V S I T R A E M K K I N E L E T I S S C A H T N C A A E F R NAV S D EUR ‘N AL V

Rob’s Vers Shop Uw groente en fruit specialist

OOTMARSUMESTRAAT 13 DENEKAMP T: 0541-351260 E: INFO@ROBSVERSSHOP.NL

44


TIED VEUR EEN PAFKE! Het nieuwe politiebureau in Denekamp, alhoewel, van een echt bureau kun je eigenlijk niet meer spreken. Zelfs de gemiddelde cel in Nederland is groter dan dit nieuwe ‘politiehok’. Deze veredelde schaftkeet voor onze agenten is nu gevestigd aan het Nicolaasplein in Denekamp. Het hok is zo’n beetje drie dagdelen per week geopend voor de Denekampse burger.

Waar denk je aan bij het woord politie? De woorden “actie”, “snelheid”, “boeven vangen” en “achtervolgingen” komen dan als snel bij je op. Deze kernwoorden en de mooie den beelden die er bij horen, hebben echter maar weinig betrekking op de agenten die het hok in Denekamp bezetten. De weinige keren dat het hok is geopend, zien we de agenten wel erg vaak buiten met een peukje. Zo’n beetje iedere 10 minuten komt er wel een agent uit het hok geslenterd die het tied vindt veur een pafke. We mogen dan blij zijn dat er weinig actie in Denekamp is want deze agenten zullen de achtervolging moeten inzetten met gierende hartkleppen. Noodgedwongen zal de achtervolging na 3 minuten al weer moeten worden afgebroken wegens ademnood en de dringende behoefte aan een peukje. Gelukkig staan de auto's wel altijd klaar voor actie! De neus van de auto richting de kerk, zodat er in het geval van nood direct kan worden ingestapt, de auto in de achteruit kan worden gezet, er voorzichtig kan worden gedraaid om vervolgens via een omweg (want de auto's staan nou niet bepaald op de meest ideale plek) de noodsituatie kan worden bestreden! Dit zijn natuurlijk voor de bestuurder veel handelingen, maar de agent op de bijrijdersstoel heeft er veel profijt van. Hij kan namelijk nog even genieten van een peukje! Kortom, de Denekampse politie staat volledig klaar voor de Denekampse burger, zolang er maar niet teveel actie wordt verwacht. Zo, en nu is het weer tied veur een pafke!

45


Lekker blijven hossen met zolen van

Ewout van Doorn | 06 39633995 | ewout@besports.nl | besports.nl

Step into your power

Wat een feest als alles doorloopt!

Bij Eshuis snappen we dat u ook van een feestje houdt. Juist tijdens carnaval even de boel de boel laten en nergens aan denken. Heerlijk! Eshuis ondersteunt u na de carnaval graag weer op het gebied van accountancy, fiscaal advies en personeelsdiensten. Werkt u door tijdens carnaval? Wij ook, dus tijdens de carnaval zijn we u ook graag van dienst!

Per saldo persoonlijker

46

eshuis.com


DROADNEGGEL EN SCHUPP’NDRIETERS

CARNAVAL IN LATTROP BREIDT UIT

Vanaf dit jaar komt de markies in Lattrop 1 week eerder uit. Wat betekent dat de hoogheden een weekje langer aan het roer staan van de droadneggel en schuppendrieters. Procentueel is dat een uitbreiding van zo’n 30% van de effectieve carnavalstijd in Lattrop! Wij zitten op een donderdagavond thuis bij de nog regerende Markies Koen ten Dam die we deze avond leren kennen als een spontane, creatieve en gezellige markies. Als jongetje was Koen al jeugdprins op ’t Kämpke en daar is de basis gelegd voor het carnavalsvirus. Koen heeft carnaval daarna nooit meer losgelaten en heeft onder andere 15 jaar meegewerkt aan het gala van Lattrop als buutredner en in de Galacommissie, 10 jaar deelgenomen in de Raad van 11 én is daar ook een tijd Baron van geweest. De kamer van Koen hangt dan ook vol met foto’s van hem zelf op allerlei carnavalsfeesten. Met name natuurlijk van hem en zijn sik Raymond Arens. Raymond, 2 jaar geleden markies, was ook jaren bij de Raad van 11 en is dit jaar voor het eerst galapresident. Beide heren zijn tevens lid van de wagenbouw en loopgroep van de speklapp’n. De speklapp’n bestaan dit jaar 11 jaar en de heren zijn super enthousiast over deze groep waar overigens iedereen bij kan: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Van enige rivaliteit met de Droadneggel en Schuppendrieter is dan ook helemaal geen sprake, in Lattrop kan en mag alles en loopt iedereen door elkaar heen!

Grote lol hebben ze gehad over de speculaties door het dorp. Ieder jaar werd Koen genoemd, maar dit jaar niet. Andre Groener dacht dit jaar de pot te winnen. Hij wist zeker dat Bert Roelofs hoogheid werd, deze had voor de grap de markieskleding aan gedaan en een foto verspreid via What’s app. Onder het bouwen zeiden Raymond en Koen tegen elkaar: “ze moesten eens weten”. Op de avond van de uitkomst gingen veel namen rond, maar toen Koen als markies op het podium tevoorschijn kwam, viel bij de vrienden toch echt wel de mond open en ook bij Andre die weer niet de pot had gewonnen! De lijfspreuk van Koen en Raymond is: dit span hef het de kommende dagen nich oawer hoalt of iezer, wie viert carnaval, wie bint wa wiezer. In eerste instantie was de lijfspreuk: dit span hef het de kommende dagen nich oawer iezer of hoalt, wie drinkt ze koald. Maar omdat ze het niet altijd over drank wilden hebben toch maar gekozen voor de eerste. Je kunt natuurlijk raden 6) am (3 met welke lijfspreuk Koen de D n e oen T bühne opkwam! in: Naam: K ogen t Het was een gezellig avondje. e g en en Koen bedankt voor je Gebor gastvrijheid en de fles wijn!

ond

Raym

8 nds (4 e r A ond Raym (15) en t r o Naam: J (17), Lars : n i Gez Koen ij 12) man b r sven ( o o v kend eewer um M : tmars o Werk O in l metaa en Nijhuis oetbal het v l, a b op lf in iehof : Voet alt ze L a tt r rijf N bby’s b d o t e H e b o s v r Hij eugd nneme erman etbal. aast is hij j m 13 o m v i Werk: A a t s at rn ongens j a a l p a n d k a r v , er 4e ls we e en leid n r e B.V. a e it in d e in z t a ij n r h e t w n ’s: FC t es 1 e . Hobby en dam e commissie h c technis ijden 47 motorr

M

Motto: “Dit span hef het de kommende dagen nich oawer hoalt of iezer, wie viert carnaval, wie bint wa wiezer ”

SIK

S ARKIE


K ien hu is G roe p BV K lo p p e n d i j k 3 2 , 7 5 9 1 BT D e n e ka m p , T: 0 5 4 1 - 3 5 2 1 0 0

200 merken

en schoenen

onder 1 dak

Personal shopper

P

Hoge service

P

P Online shoppen koopmanmode.nl

P Eigen atelier

klein veranderwerk is gratis

Gratis parkeren

Gratis kopje koffie/thee

P

P Ootmarsumsestraat 145 Tilligte | +31 (0)541 22 22 22 online shop: www.koopmanmode.nl 48

Wie maakt oons ok sterk veur’n carnaval! HELDEN VAN DE VERBEELDINGSKRACHT

Wilhelminastraat 10 Denekamp T 0541 - 358260

3200 m2 fashion

I www.leferinkarchitecten.nl

w w w . k i e n h u i s d e n e k a m p . n l


In de spotlights...Kindercarnaval Commissie

BESTAAT DE KINDERCARNAVAL NU 16 OF 17 JAAR?

Op een donderdagavond mogen we thuis komen bij Pietje (Norbert Blokhuis) om daar de Kindercarnaval Commissie te interviewen. Pietje zit al bijna vanaf het begin bij de commissie. En gezien de titel van dit stuk is dat al een hele tijd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de Kindercarnaval Commissie? Kindercarnaval is inmiddels wel een begrip in Denekamp. Dat betekent in ieder geval dat het er al heel lang is. Hoe lang dan? Daar kwamen ze met z’n allen helaas niet helemaal uit. Wat wel duidelijk werd, is dat het initiatief bij Wim en Irma Kuipers vandaan kwam. Zij vonden dat er te weinig voor kinderen werd georganiseerd en dus zijn ze gestart met een kleine club om de kinderen van Denekamp een mooi carnavalsweekend te bezorgen. En wat klein begon, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een fantastisch carnavalsfeest voor de jeugd van Denekamp. Vanaf 2002 wordt er op Rosenmontag een kinderoptocht georganiseerd. En wat een enthousiasme is er tijdens deze optocht te beleven! Tijdens de optocht in 2016 waren er 38 groepen kinderen, die op vrolijk versierde skelters, bolderkarren en verkleed in geweldige pakjes door de Denekampse straten liepen. Inmiddels heeft ook de neutrale toeschouwer deze optocht ontdekt en wordt het langs de kant steeds drukker. De Kindercarnaval Commissie valt onder de vlag van de Köttelpeer’n. Gelukkig vonden ook de Greun’n en de Nachtuulkes het belang van kindercarnaval erg groot en ook zij dragen hun steentje bij. Zo wordt het gelukkig geen feest van 1 vereniging maar een feest voor de kinderen gedragen door alle verenigingen in Denekamp. Elk jaar krijgt het kindercarnaval een thema, dit jaar is dat ‘Kindercarnaval Zomercarnaval’. Binnen dit thema

worden met veel enthousiasme allerlei activiteiten bedacht om de kinderen te vermaken. En dat is soms best lastig. Het feest is er voor meerdere leeftijdsgroepen en die moeten allemaal vermaakt worden, vooral voor de oudere kinderen is het moeilijk om wat goeds te bedenken. Maar ook dit mag de pret niet drukken! Zelfs van het vullen van de snoepzakjes die elk kind krijgt weet deze commissie nog een feestje voor zichzelf te maken. Dankzij de Kindercarnaval Commissie kunnen de kinderen genieten van een dagje carnaval speciaal voor hen. Dit is heel belangrijk, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Kindercarnaval is natuurlijk de broedplaats voor de Jonkers, Hertogen en Prinsen en hun secretarissen van de toekomst. Gezien het enthousiasme van de commissie zit het met de toekomst van het kindercarnaval in Denekamp wel goed. Dus kan het kindercarnaval nog jaren doorgaan. Ook voor de ouders is het een prachtige middag. Daar waar de kinderen zich vermaken in de grote hal van het gemeentehuis kunnen de ouders zich vermaken bij Coen aan het schap. Want ook de ouders hebben op Rosenmontag nog wel zin in een carnavalsfeestje. Gelukkig wordt de verantwoordelijkheid van de ouders niet met de nodig glaasjes bier weggespoeld ;) Kindercarnaval Commissie: heel veel succes met het organiseren van weer een editie Kindercarnaval! Het zal ongetwijfeld weer een fantastisch feest worden. 49


OOK VOOR ZONWERING

US

STE KE BE

IT TE

B

TOPKW ALITE IT TE KWALI ES

BOXSPRING BEDDEN

eer’n nen Wenst de köttelp i carnaval toe! onmeunig moo · Vloerbedekking · PVC vloeren · Raamdecoratie · Parket · Laminaat

· Eigen bedden · Boxspring · Matrassen · Meubels · Zonwering

RAAMDECORATIE

Hanzeweg 30 Denekamp | T: 0541-35 27 20 | www.hebetex.nl

Elektronica ontwikkeling & elektronica assemblage Zutphenstraat 53 7575EJ Oldenzaal 0541-531775

As’t licht oet geet met Carnaval, bint wie d’r altied nog!

Wilhelminastraat, 15 7591 TR Denekamp

50


VÖL PLEZEER EN ZAK ES LEKKER DEUR!

TDS

DEUREN VOOR WONINGBOUW EN INDUSTRIE Twentepoort Oost 42-3B, Almelo Telefoon: 0546 - 45 43 50 E-mail: info@tds-deuren.nl

WWW.TDS-DEUREN.NL

Productontwikkeling Matrijs- & modelbouw Prototyping CNC frezen

De Ster in Carnavalsland! Baan Twente is dé personenauto- en bedrijfswagendealer van Mercedes-Benz in Twente. Daar zijn we trots op. We doen ons uiterste best om het vertrouwen in de oudste autofabrikant ter wereld optimaal te vertegenwoordigen. Iedere dag opnieuw. Dat doen we met een gemotiveerd team en met hoogwaardige producten en diensten, op drie locaties in OostNederland. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op onze websites www.baantwente.nl en www.baantrucks.nl

Denekamperstraat 42, Beuningen | +31 541 35 55 90

www.maku.nl

Hengelo Goudestraat 20 T. 074 - 2900 900

Rijssen Provincialeweg Zuna 2 T. 0548 - 51 30 70

Oldenzaal Schelmaatstraat 10 T. 0541 - 51 51 13

51


Zwemlessen in: • Enschede ‘t Bouwhuis

Delden

Het Wapen van Delden

Denekamp

Hotel Dinkeloord

Bel voor meer info:

WIE DUUKT ‘T

G. Floothuis

CARNAVAL IN!

info@zwemschoolplons.nl

tel.: 0541 - 35 39 50 www.zwemschoolplons.nl

DAAR GAAN DE GOEDE VOORNEMENS #CARNAVAL NAVAL AY OK MET CARNAVAL ZORGT WIE D’R VEUR DA’J OP DE GOEIE WEG BLIEWT.

THANK GOD IT’S SUND

LADY BEE

PRESENTEERT FOUTE CARNAVALS-SET

Sombeekweg 9 | 7591 AV Denekamp | T: +31 (0)541 299 525 | E: contact@ribru.nl

#WHERE THE WEEKEND ENDS

ZO 26.02

MEER DAN 60.000 M2 WOONBELEVING 24 WINKELS ONDER ÉÉN DAK

WELKOM BIJ DE MOOISTE EN GROOTSTE MEUBELOPTOCHT VAN TWENTE

A1

Afrit 33 Kleibultweg 48 - 0541 850 100 52

www.WoonBoulevardOldenzaal.nl


Paa

Dop Fe e s r

val sti

In 2016 heeft een groep vrouwen het initiatief gepakt om samen met elkaar een festival te organiseren waarin het vrouw zijn centraal staat. Het festival is naar men vermoed genoemd naar de 28 daagse cyclus van de vrouw en heet dan ook het Rode Maan festival. Het werd een enorm succes waarin vrouwen tot zichzelf konden komen en samen met elkaar allerlei leuke activiteiten konden doen. Mannen waren op dit festival echter niet welkom, het was door vrouwen en voor vrouwen. Dit jaar is daar een mannelijk tegengeluid op gekomen, wij spraken één van de initiatiefnemers Henk Looten over het ontstaan en de gedachte achter het festival...

Een nieuw festival

voor echte mannen! HENK, WAT MAAKT DAT JE DIT INITIATIEF GENOMEN HEBT? “Nou, we zaten met een paar vrienden op een avond bij elkaar in het weekend van het Rode Maan festival. De vrouwen van twee van ons waren dat weekend op het festival en aanvankelijk vonden we het niks toen we het hoorden en moesten we er hartelijk om lachen. Echter, na een flink aantal biertjes en wat goede gesprekken worden mannen toch wat eerlijker en emotioneler naar elkaar. Gek genoeg merkten we eigenlijk allemaal dat een ieder van ons ook wel een soort behoefte had om gezamenlijk met andere mannen iets leuks en zinvols te ondernemen om toch weer dichter bij ons man-zijn te komen. De huidige tijd vraagt van de man toch veel huishoudelijke taken en bijvoorbeeld zorg voor de kinderen. Hierdoor kom je als man toch verder af te staan van de oer man die nog steeds in ons allen schuilt en die gebaseerd is op jagen en overlevingsdrang. Geïnspireerd door dit vrouwen initiatief én door de TV programma’s van Maxim Hartman, hebben wij die avond besloten ook zoiets te gaan organiseren voor de man.” DAT KLINKT LEUK HENK MAAR HOE BEN JE BIJ HET PROGRAMMA GEKOMEN? “Kijk, dat zit zo. Mannen zijn in hun oerkern nou eenmaal luie wezens. Kijk naar de leeuw, een prachtig en krachtig mannelijk beest die de baas is over alles. Maar het werk wordt daar gedaan door de leeuwinnen, de mannen zijn er om stoer rond te lopen, luid te brullen en het eten op te eten dat de vrouwen hebben verzorgd: lui dus. En lui is niet erg, dat maakt juist slim. En dat hebben we hier ook toegepast. Dus in plaats van allerlei zaken zelf te bedenken hebben we gewoon met een schuin oog naar het Rode Maan festival gekeken. Zo hebben we voor de naam van het festival iets typisch mannelijks gekozen maar ook weer niet te voor de hand liggend, net als de Rode Maan festival wat natuurlijk een mooie kwinkslag heeft. Het mannenfestival gaat heten: “het Paarse Dop festival”, waarin natuurlijk een soortgelijke kwinkslag zit voor de goed verstaander.” WAT KUNNEN WE ZOAL VERWACHTEN AAN ITEMS OP HET PAARSE DOP FESTIVAL, HENK? “Een klassieke hobby of bezigheid voor vrouwen is bijvoorbeeld paaldansen. Mannen doen dit nooit en dat vinden wij jammer, op ons festival kan dit wel. We hebben het programmaonderdeel iets aangepast omdat een mannenlichaam nu eenmaal niet gebouwd is om gracieus te paaldansen. Daarom hebben wij het onderdeel veranderd in ‘Met je paal dansen’ waarin mannen op stampende housemuziek elkaar proberen te slaan met hun paal en zo samen een rituele dans uitvoeren en daarmee in direct contact komen met hun mannelijkheid. Een ander succesvol onderdeel op het Rode Maan festival was een cursus ‘Gravity art’, daar hebben wij voor de mannen ‘Spuiten voor beginners’ van gemaakt. Het lijkt op elkaar maar toch ook weer helemaal niet. Ook het onderdeel ‘Hormonale balans en kwaliteit’ was een belangrijk item van het Rode Maan festival, de mannelijke equivalent daarvan heet op het Paarse Dop festival ‘Testosteronderonsje’. Wat een soort kringgesprek is tussen mannen onderling om te praten over het gevoel van man zijn

en wat dat precies inhoud want dit is voor elke man anders. Met elkaar daarover praten en van gedachten wisselen is erg leerzaam en helpt in het opbouwen van het zelfvertrouwen van de man. Uiteraard doen we dit onder het genot van een glas pils of een borrel. Sommige programmaonderdelen hebben we qua naam zelfs overgenomen maar daar hebben we dan bijvoorbeeld een andere invulling aan gegeven, zodat het beter aansluit bij de behoefte van de oerman. Het programma onderdeel ‘Sterretjes kijken’ hebben we bijvoorbeeld in takt gelaten. Echter waar het bij de dames inhield om gezamenlijk naar de sterrenhemel te kijken, hebben wij voor datzelfde onderdeel in een hoek van ons terrein douches ingeregeld waar mannen naakt kunnen douchen en waar we heel veel zeepjes op de grond hebben gelegd. We hebben ook elke ochtend een dagopening waarin we de energie vinden om de dag vol vreugde te beginnen, dat onderdeel heet “O, dolletjes!”.” PROGRAMMAOVERZICHT

09:00 uur

PAARSE DOP FESTIVAL

20:00 uur

O, DOLLETJES! MET JE PAAL DANSEN SPUITEN VOOR BEGINNERS TESTOSTERONDERONSJE POTTEN BAKKEN STERRETJES KIJKEN

KOM OP DE PAARSE DOP!

EN NU NATUURLIJK DE HAMVRAAG HENK: OP HET RODE MAAN FESTIVAL IS DE ANDERE SEKSE NIET WELKOM, IS DAT BIJ JULLIE OOK ZO? “Nee, een heel beslist nee. Om zich echt man te kunnen voelen heeft de man ook vrouwen om zich heen nodig. Dus die zijn zeker zeer welkom en we zullen ook voor bepaalde programma onderdelen vooraf zeker stellen dat er vrouwen zijn. Daar waar het vrouwenfestival bijvoorbeeld een workshop ‘Keramiek’ kende, hebben wij het onderdeel ‘Potten bakken’ op het program waarin twee lesbische vrouwen kookles geven. Op het menu staan mosselen op grote schalen die je met houten stokjes kunt aanprikken en opeten. Het is overigens zo dat de bezoekende vrouw zich moet realiseren dat de huidige gelijkwaardige rolverdeling tussen man en vrouw niet gangbaar is tijdens dit weekend. Tijdens het Paarse Dop festival zal deze rolverdeling een stuk traditioneler zijn en geven de mannen de toon aan. Wij als initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat ook een grote groep vrouwen graag terug zou willen in deze klassieke rolverdeling. Wij hebben er intern ook alvast een slogan voor bedacht die we straks in de festival uitingen willen gebruiken en die deze groep vrouwen aan moet gaan spreken: ‘Kom op de Paarse Dop!’, ook hier geldt dat een goed verstaander begrijpt wat hier bedoeld wordt.” Klinkt als een fantastisch initiatief Henk, wij wensen jullie er heel veel succes bij en hopen dat het net zo’n succes wordt als het Rode Maan festival. Maar zo te horen komt dat wel goed! 53


Rabobank Twente Oost wenst oe ok dit joar

vรถl plezeer met carnaval.

Carnaval vier je samen Carnaval is een feest voor iedereen, van jong tot oud. Een lang weekend volop plezier en gezelligheid. Kijk voor de openingstijden tijdens de carnavalsperiode op onze site.

rabobank.nl/twenteoost Een aandeel in elkaar

Loop voorop in de polonaise met Finance Online Met Finance Online beschikt u altijd over de laatse management informatie. Hierdoor bent u altijd up-to-date en houdt u tijd over voor andere zaken, zoals onbezorgd carnaval vieren! Meer weten over Finance Online? Neem contact op met onze Denekampse adviseurs Angelique Derkman (088 - 5005 407) of Gerrit Kluvers (088 - 5005 160) 54


GRAA

Mitxel

Naam: Leeft

Mitxel

ijd:

Relat

25

F

Timmer

man

Zegt al 15 ja tegen ar scha kelly en tje woont s Werk: amen. Is mont eur bie Pa. Of hij is elk tewel e dag a anwez securit ig bij E y. uropa ie:

SIK

Coen Naam: Leeft

Coen O

ijd:

Relat

ude Nij

24

eweme

Geen m aar hij wil dit c arnava l gebruik en om e goede r en elatie in de steig Studi ers te z e: T etten. immerm a n b ie de Twents e bouw gigant Niehof. ie:

EL CASANOVA

Koald dat is ‘t en dat bint ze! Ijskoud is het als wij op 6 januari dik ingepakt op de fiets naar Beuningen rijden. Tijdens deze barre tocht discussiëren we al over de naam van de graaf want hoe spreek je die uit? Mitxel! We komen er niet uit en besluiten dat dit de eerste vraag van het diepgaande interview wordt.De pils staat buiten: Die bint dus mooi koald en binnen is het lekker warm.

Voorzien van een koud pilsje trekken we de stoute schoenen aan en stellen de vraag: Kearl, hoe sprek ie dien naam oet? Het antwoord is simpel: MITSJEL. Fijn dat dit voor carnaval duidelijk is. Graaf Mitxel en Sik Coen zijn er al weer een tijdje uit. En inmiddels begint het bij El Casanova een goede traditie te worden om na een jaar Raad van Elf al hoogheid te worden. Dit jaar Sik Coen die nog maar één jaar ervaring binnen de Rv11 heeft. Mitxel mag zich inmiddels wel een van de oudgedienden noemen met vijf jaar oefenen binnen de Rv 11. Zich druk maken over het komende carnaval doen de heren niet. “Is voor ons net als andere jaren. Dit jaar alleen een paar keer op het podium dom lullen. In de zaal verstaan ze toch niet wat je zegt.” En daar hebt ze ook wa geliek an. Gezellige jongs zijn het wel. En wij geloven dat ze wel een feestje kunnen bouwen. Ze zijn tenslotte beiden timmerman. Nadat de tafel compleet gevuld was met lege groene flesjes vertrokken wij door de ijzige kou terug naar Denekamp. Onderweg passeerden we een koetunnel. Er borrelde een herinnering op aan eerder die avond, maar helaas liet ons geheugen ons in de steek. Zou wel komen door de fles borrels die leeg is gegaan.

Motto: “Mit disse graaf in de beveiliging en sik in de bouw nemt wie dit joar de casanovas op sleptouw!” 55


Spaar bij

ons voor gra

tis

autowassen

TUSSEN HET FEESTEN DOOR EVEN BIJTANKEN?

WIJ ZORGEN VOOR DE BRANDSTOF.

ROELEVELD ROLINK BV Nordhornsestraat 138, Denekamp | 0541 - 35 13 66 | roeleveldrolink.nl

UREN

PERSONEEL

FINANCIËN

INKOOP RELATIES PROJECTEN

WORKFLOW

VERKOOP

VOORRAAD

FACTURATIE

EXACT | EXACT ONLINE | SYNERGY | PROCESAUTOMATISERING

EXACT | SYNERGY ENTERPRISE | PROCESAUTOMATISERING ERIC BONNES, DIEKMANWEG 6 DENEKAMP. T: 06-12311500 E-MAIL: INFO@OOSTKRACHT.NL WWW.OOSTKRACHT.NL

56


Benzine Prins

NEEM EEN DOUCHE EN WEES GELUKKIG! Iedereen heeft wel eens van die momenten dat het leven niet helemaal mee zit. Je verliest je baan, je partner gaat er vandoor met een collega, je wordt failliet verklaard, vrienden zien je opeens niet meer zitten, de auto stopt er spontaan mee 1 dag voordat je op vakantie gaat. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar…blijkbaar is er voor ieder probleem in je leven een oplossing! En die oplossing is dichterbij dan je denkt. Namelijk onder de douche. Ja, het klinkt misschien vreemd maar het is toch echt zo! Ik zal je vertellen waar ik deze kennis vandaan haal. Ik stond laatst ook onder douche, het snot kwam me uit mijn neus van het janken. Rotdag op het werk, een bult gezeik etc. totdat ik de Palmolive Anti-Stress douche-schuim in mijn handen had en ik me realiseerde dat deze doucheschuim dus stress verlagend moest werken. En ja hoor, na een halve fles over mijn lijf te hebben gegooid voelde ik me zowaar een stuk beter. Om mezelf van de werking van doucheschuim te overtuigen ben ik naar de drogist gegaan en heb eens het assortiment bekeken. En wat bleek: in dezelfde serie bestaat er ook nog de “feel the massage”! Totaal onder de indruk ben ik met de fles naar huis gegaan. Een doucheschuim die je een massage laat voelen. Voor mij een reden om het aanvullende pakket fysiotherapie eruit te knikkeren, want zo’n flesje is toch een voordeligere massage voor mijn zere nek dan een dure fysiotherapeut. De “feel good” gebruik ik voor dagen waarin ik weer eens helemaal in zak en as zit om mijzelf. Op het moment dat ik weer het “kamerolifant”gevoel heb haal ik deze fles tevoorschijn en voordat ik het weet voel ik me weer 100% good met mijzelf. Het Kruidvat biedt zelfs een douche-gel aan die gemaakt is van Caramel Fudge. Fantastisch toch, want mocht je een keer honger krijgen onder de douche; ook dit probleem is dus snel verholpen! En dan de Vibrant uitvoering (wat in het Nederlands “trillend” betekent), laat ik me daar maar niet over uit laten wat er met me gebeurd als ik deze gel onder de douche gebruik…

57


Wie drukt

hele joar deur,

beukskes, foldes, kaat’n en breefkes in

kleur! drukkerij lotgerink print | druk | afwerking

www.timax.nl

Eekboerstraat 12, 7575 AX Oldenzaal | Tel: 0541 - 512 982 info@drukkerijlotgerink.nl | www.drukkerijlotgerink.nl

BRIL

NODIG? Je smartphone in een handomdraai een virtual reality tool? Lijkt moeilijk, maar is super gemakkelijk met de virtual reality-bril 360Glasses. Heel doeltreffend, goedkoop en tegelijkertijd bijzonder kwalitatief.

360 Glasses Europe BV Doesburgstraat 11 - 7575 EN Oldenzaal WWW.360GLASSES.NL

Watch • Play • Explore 58


Van vuilnisbelt tot vleermuisopvang en gloednieuwe tuinen, het overkwam de bewoners van het Diepengoor dit jaar. Goed, ze hebben er eventjes last van gehad en moesten tijdelijk een diepe kuil door om bij de eigen voor- of achterdeur te komen máár dan heb je ook wat. Allemaal nieuwe tuintjes met nieuwe schuttingen dan wel coniferen zijn nu te zien aan het Diepengoor. Nog steeds hoor je een enkele buurtbewoner klagen, maar ach die houd je altijd. Het eindresultaat mag er zijn. Het zal echter nog wel even duren voordat iedereen niet meer zo maar recht in je keuken en achtertuin kan kijken vanaf de hoger gelegen wal in het nieuwe parkje. Hoewel het aantal bezoekers wel mee zal vallen nu je er niet meer door mag fietsen en slechts mag wandelen in het nieuwe parkje. Het parkje zelf ligt er ook prachtig bij en is mooi opgeknapt door Gerwers uit Tilligte. Er komt een houtwal, er zijn slootjes aangelegd, er komen fruitbomen én er is zelfs al een ijsvogeltje gesignaleerd bij de vijver van Johnny Schiphorst. Het wachten is nog op de nieuwe bewoners van de oude zuiveringsinstallatie, een kolonie vleermuizen. Dat het park aanleggen uiteindelijk meer heeft gekost dan begroot mag de pret voor de bewoners niet drukken. Ze hebben na de vuilnisbelt, sanering en de maandenlange ellende er in ieder geval mooie nieuwe sprookjestuinen aan over gehouden en een prachtig park in de achtertuin. Alleen de betonnen bassins doen straks de bewoners nog herinneren aan de tijd van de zuiveringsinstallatie en de vuilnisbelt.

SDC EN DE RUBBEREN KORRELS Het veld is gevaarlijker dan de spits

Bögelscamp hier zijn we weer

SDC neemt de tegenstander op de korrel

Zonder rubber schiet je wel raak

Snoep gezond, eet geen korrel

Beter één korrel in de hand dan tien in de mond 59


in de volgende klossie:

sdre ou nd mp t lo • V V D ha el e nie alt k op e Lok remp g i t d e et • A B D h a t sd ies er pe l n i a r k m lt k em re lt i d a e s p sd ha t kie re e l m aa

C DA DA h

et ni

PV

t ie

af al ta fa

ln

l pe

Mu sk et i

o p kell n i R pim aal D l niet

d

jk burgemeester • Prins i l e k r Lou dwe is n a o ti n a t s • k n a P olitie D ta d – R eem t R inke BP/ rd n o l i lan tB tival groot s w e ek f d o Po p y g h o S t p a i D U a u p i r CK t in r ver Sk ent f arse rganiseert Nationale Boom ce ook o p p a r l o a s u r g e e t i n D en P e st nt er e op b w o D e e e k k R a f tival legt noo amp g Din wm t Wie s e f u ’ n o dve a ke B a n ’ • n B u o e r r y lla s M oor G r e n b i t g e n ht a d td and haalt kie Pe

Köttelpeer'n Klossie 2017  

Denekamp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you