Page 1

OS DETERMINANTES GALA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ CEIP PLURILINGÜE Nº 1 TUI 5º PRIMARIA


QUE SON OS DETERMINANTES ? Son unha clase de palabras que acompañan ao nome e concorda con el en xénero e número.


DETERMINADOS

DETERMINANTES ARTIGOS INDETERMINADOS

OS DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS

DETERMINANTES ADXECTIVOS

POSESIVOS NUMERAIS INDEFINIDOS


OS ARTIGOS DETERMINADOS Son O, A, OS, AS. Por exemplo: Os nenos xogan a ser indios e vaqueiros.


OS ARTIGOS INDETERMINADOS Son UN, UNHA, UNS, UNHAS . Por exemplo: Hai unha nena durmindo a sesta na nube.


OS DEMOSTRATIVOS Os demostrativos presentan o nome indicando a distancia con respecto a quen fala. As formas poden ser: de cercanĂ­a, de distancia media ou de lonxanĂ­a. Por exemplo:

Aquel neno

Esa nena

Este neno


OS

POSESIVOS

Os posesivos indican a quen pertence algo. Ademáis indican o número de posuidores e de cousas posuídas. Por exemplo:

O meu planeta.

As súas espinacas.

O noso cadeliño.


OS NUMERAIS Os determinantes numerais acompañan a un nome para indicar un número. Poden ser: cardinais e ordinais.

NUMERAIS CARDINAIS ( dous,…)

ORDINAIS ( primeiro,…)


OS CARDINAIS Os determinantes numerais cardinais expresan unha cantidade. Por exemplo:

Os tres nenos disfrazĂĄronse de indios.

Os dous gatos pasean polo camiĂąo.


OS ORDINAIS Os determinantes numerais ordinais expresan o lugar que ocupa o nome dentro dunha serie ordenada. Por exemplo:

Marta quedou en primeiro lugar.

Chispa foi o segundo can en chegar รก meta.


OS INDEFINIDOS Os determinantes indefinidos presentan o nome indicando unha cantidade, pero de maneira imprecisa, sen expresar un número exacto. Por exemplo:

Hai que comer bastantes hortalizas. No circo fan moitas actuacións.

Teño algúns xoguetes.


MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN.

PRESENTACIÓN DETERMINATES  

DETERMINATES

PRESENTACIÓN DETERMINATES  

DETERMINATES