Page 1

OS DETERMINANTES GALA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ CEIP PLURILINGÜE Nº 1 TUI 5º PRIMARIA


QUE SON OS DETERMINANTES ? Son unha clase de palabras que acompañan ao nome e concorda con el en xénero e número.


DETERMINADOS

DETERMINANTES ARTIGOS INDETERMINADOS

OS DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS

DETERMINANTES ADXECTIVOS

POSESIVOS NUMERAIS INDEFINIDOS


OS ARTIGOS DETERMINADOS Son O, A, OS, AS. Por exemplo: Os nenos xogan a ser indios e vaqueiros.


OS ARTIGOS INDETERMINADOS Son UN, UNHA, UNS, UNHAS . Por exemplo: Hai unha nena durmindo a sesta na nube.


OS DEMOSTRATIVOS Os demostrativos presentan o nome indicando a distancia con respecto a quen fala. As formas poden ser: de cercanĂ­a, de distancia media ou de lonxanĂ­a. Por exemplo:

Aquel neno

Esa nena

Este neno


OS

POSESIVOS

Os posesivos indican a quen pertence algo. Ademáis indican o número de posuidores e de cousas posuídas. Por exemplo:

O meu planeta.

As súas espinacas.

O noso cadeliño.


OS NUMERAIS Os determinantes numerais acompañan a un nome para indicar un número. Poden ser: cardinais e ordinais.

NUMERAIS CARDINAIS ( dous,…)

ORDINAIS ( primeiro,…)


OS CARDINAIS Os determinantes numerais cardinais expresan unha cantidade. Por exemplo:

Os tres nenos disfrazĂĄronse de indios.

Os dous gatos pasean polo camiĂąo.


OS ORDINAIS Os determinantes numerais ordinais expresan o lugar que ocupa o nome dentro dunha serie ordenada. Por exemplo:

Marta quedou en primeiro lugar.

Chispa foi o segundo can en chegar รก meta.


OS INDEFINIDOS Os determinantes indefinidos presentan o nome indicando unha cantidade, pero de maneira imprecisa, sen expresar un número exacto. Por exemplo:

Hai que comer bastantes hortalizas. No circo fan moitas actuacións.

Teño algúns xoguetes.


MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN.

PRESENTACIÓN DETERMINATES  

DETERMINATES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you