Issuu on Google+

fondacija

Mulla Sadra

Katalog knjiga

2012


NOVO


Naslov djela: Priređivač: Prijevod s arapskog: Broj stranica: Cijena po komadu:

Mjera mudrosti. Izbor iz zbirke hadisa, 1-4 Muhammedi Rey Šehri Amar Imamović i Ertan Basarik 486/539/506/488; tvrdi uvez; Sarajevo, 2012. 30 KM

Riječ je o izboru od preko 6.700 hadisa, zabilježenih od Poslanika, s.a.v.a., hazreti Fatime, mir s njom, te Imama Ehli-bejta, mir s njima, koji je načinio vrhunski poznavalac ove tematike Muhammedi Rey Šehri. Tematski razvrstani u četiri sveska približnog obima nude iznijansirane odgovore na temeljna pitanja o vjeri i vjerovanju, o odnosu vjernika prema kur'anskim nalozima, o životu porodice, o čovjekovom položaju u društvu i svijetu općenito – jednom riječju o svemu što iskrsava pred pojedincem u njegovom nastojanju da ispuni Božiji emanet Stvoriteljeva namjesnika na Zemlji.


Naslov djela: Autor: Prijevod s arapskog: Broj stranica: Cijena: 20 KM

Tajne s Miradža Ali Se‘adet Perver Ensar Karaman i Akbaš Lutfi oko 300; tvrdi uvez; Sarajevo, 2012.

Razgovor Božijeg Poslanika, s.a.v.a., sa Uzvišenim Bogom jedan je od najljepših i najobuhvatnijih hadisa. Objašnjenjen drugim predajama i sjajnim autorovim tumačenjima u ovoj knjizi, on postaje još mnogo razumljiviji i primjenjiviji.

Naslov djela: Priređivač: Prijevod s arapskog: Broj stranica:

Mudrosti Vjerovjesnika islama Muhammedi Rey Šehri Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković oko 500; tvrdi uvez; Sarajevo, 2012. Cijena: 20 KM

Sama srž baštine hadisa ponuđena je je u izboru od preko 1.000 primjera pod uredničkim vođenjem Muhammedi Rey Šehrija, jednog od vodećih znalaca hadiskih znanosti. U tematski raspoređene dionice uvode ajeti odgovarajućih sadržaja, a dodatnu draž ovom izboru daju pronicljivo uobličeni komentari priređivača.


Naslov djela: Prijevod: Broj stranica: Cijena po komadu: 15 KM

Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju 1-3 Zbornik radova različitih autora Akbaš Lutfi i Sedad Dizdarević 270 (2)/266 (2)/276 (2); mehki uvez; Sarajevo 2008/2009/2012.

Ova knjiga predstavlja jedan od prvih ozbiljnih naučnih pokušaja u islamskom svijetu da se ti stavovi saberu, razmotre i sistematiziraju. U prva tri sveska upoznat ćemo se sa stavovima velikih islamskih znalaca, od kojih se posebno ističu Farabi, Ibn Sina, Suhraverdi, Tusi, Mevlana i Gazali.

Naslov djela: Autor: Prijevod s perzijskog: Broj stranica:

Osnove vjerovanja Poslanikove porodice Muhammed Taqi Misbah Yazdi Ertan Basarik i Akbaš Lutfi 302; tvrdi uvez; Sarajevo, 2012. Cijena: 20 KM

U ovoj pregledno i obuhvatno napisanoj knjizi iz pera uglednog učenjaka Muhammeda Taqi Misbah Yazdija, iz ugla doživljaja Poslanikove, s.a.v.a., porodice ponuđeni su odgovori na brojna pitanja: o biti vjere, o spoznaji Boga, o Božijim svojstvima, o vjerovjesništvu, o odlikama i broju poslanika, o nadnaravnosti Kur'ana, o imametu, o Proživljenju i Sudnjem danu, o Budućem svijetu, o vezi između vjerovanja i djela...


Naslov djela: Autor: Prijevod s perzijskog: Broj stranica: Cijena po komadu: 20 KM

Mladi, razum i osjećanja, 1-2 Muhammed Taqi Falsafi Nihad Čamdžić 322 (10) / 346 (10); tvrdi uvez, Sarajevo, 2011/2012.

Kroz ovu knjigu vi, mladi, upoznajete sami sebe, a vi, odrasli, upoznajete svoje mlade! Upoznajte njihove žudnje, nagone i potrebe! Naučite kako da nadzirete sebe i svoju dušu nepokolebljivom snagom vjere! Naučite da razumijevate vaše mlade!

Naslov djela: Koraci ka samoizgradnji, 1-2 Autor: Muhammed Reza Mahdevi Kani Prijevod s perzijskog: Samed Jelešković, Elvir Musić i Refik Razić Broj stranica: 226 (6) / 286 (6); tvrdi uvez; Sarajevo, 2011/2012. Cijena po komadu: 20 KM Svi veliki poslanici prošli su putem sticanja plemenitih osobina i pozvali na njega tragaoce za Istinom. Knjiga ”Koraci ka samoizgradnji” bavi se upravo tim pitanjima, odnosno stanjima onih koji krenu tim putem. Ona pruža praktične upute koje se dotiču gotovo svake životne prilike muslimana i na izravan način komunicira sa svojim čitaocem.


Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 10 KM

Predavanja mladim Akbar Eydi Ertan Basarik 280; mehki uvez; Sarajevo 2012. (prvo izdanje 2009.)

Riječ je o svojevrsnom zborniku zanimljivih predavanja profesora Akbara Eydija, koja je u višemjesečnom razdoblju držao skupini mladih ljudi, a koja se tiču različitih tema, vezanih prije svega za intelektualne i duhovne potrebe muslimanske omladine danas.

Naslov djela: Autor: Prijevod s perzijskog: Broj stranica:

Čovjekov zavjet Bogu Mohammad Mohammadijan Sedad Dizdarević 148 (4):mehki uvez, Sarajevo, 2012. Cijena: 7 KM

U deset sažetih poglavlja – sa istovjetnom strukturom: pitanja, odgovori na pitanja, napomene – progovoreno je školski jednostavno i pregledno o lijepom ponašanju, o strpljenju i postojanosti, o zahvali kao edebu robovanja, o čuvanju društva, o postu, o predanosti, o udjeljivanju (u tri varijacije) i o dokidanju kamate.


Naslov djela: Autor: Prijevod s perzijskog: Broj stranica: Cijena: 10 KM

Razum i ljubav Život i misao Mulla Sadraa Širazija Muhammed Taqi Sohrabifer Amina Čorak 140; mehki uvez; Sarajevo, 2012.

Ovaj sažeti uvid u život i djelo jednog od najvećih islamskih mislilaca donesen je pregledno u četiri poglavlja: u prvom je riječ o epistemologiji, u drugom o ontologiji, u trećem o antropologiji i u četvrtom o religiji. Istraživačima ove tematike koji žele otići dalje od velike koristi će biti iscrpan popis literature na kraju knjige.

Naslov djela: Autor: Prijevod s engleskog: Broj stranica:

Abbas ibn Ali, bajraktar Kerbele Husejn Saburi Sejjid Husein Al-Baldawi 40 (2); mehki uvez; Sarajevo, 2012. Cijena: 5 KM

Riječ je o kratkoj prijemčivo pisanoj biografiji Abbasa ibn Alija, brata po ocu hazreti Husejna, kojem je ovaj srčani junak bio desna ruka u svim bitkama u kojima je učestvovao, sve do šehadeta na Kerbeli.


Naslov djela:

Uvod u islamski svjetonazor, 1-4 – Čovjek i vjerovanje. Monoteistički svjetonazor – Objava i vjerovjesništvo – Društvo i historija – Čovjek u Kur'anu. Vječni život Murteza Mutahari Mediha Imamović i Sabahudin Šarić

Autor: Prijevod: Broj stranica: 154 (4) / 134 (4) / 210 (4) / 118 (4); mehki uvez; Sarajevo 2011. Cijena po komadu: 12 KM

Ova knjiga poznatog islamskog mislioca, šehida Murteze Mutaharija u prijevodu na bosanski je objavljena u četiri sveska, primjereno autorovom razmatranju temeljnih, svevremenskih pitanja, koja se tiču pojedinca i njegovog vjerovanja, Objave i poslanstva, ljudskog društva i historije te različitih aspekata čovjekovog mjesta u Kur'anu.

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Tumačenje sure Ja-Sin Muhsin Keraeti Ertan Basarik 120; mehki uvez; Sarajevo, 2011. Cijena: 10 KM

Težnja komentatora ovog komentara časne sure jeste, zaista, da Ja-Sin postane srce čitavog islamskoga ummeta, svakoga muslimana i muslimanke, kao što je rekao Časni Poslanik, 'alejhi-s-salatu ve-s-selam: “Volio bih, da ona (sura Ja-Sin) bude u srcu svakog čovjeka iz moga ummeta.“ /Iz recenzije Mr. Muharema Omerdića/


Naslov djela: Dijete, naslijeđe i odgoj, 1-2 Autor: Muhammed Taqi Felsefi Prijevod s perzijskog: Ibrahim Avdić Broj stranica: 324 (6) / 302 (6); tvrdi uvez; Sarajevo, 2011. Cijena po komadu: 25 KM; cijena kompleta: 45 KM

Knjiga Muhammeda T. Felsefija danas, u svijetu klonule i neprosvijetljene intelektualnosti i moralnih oskudijevanja, nadaje se kao orijentacijsko štivo prvoga reda; ona je duhovno svjetlo na putu duhovnog i moralnog uzdizanja, lijek za ranjenu dušu svakog čovjeka... Knjigu Muhammeda Taqija Felsefija ”Dijete, naslijeđe i odgoj” smatram dragocjenom i višestruko korisnim štivom te je toplo preporučujem za objavljivanje. / Iz recenzije Prof. dr. Nusreta Isanovića /

Naslov djela: Autor: Prijevod s perzijskog: Broj stranica:

Muhammed, Poslanik milosti Husejn Salih Elma Kamali 121; mehki uvez; Sarajevo 2011. Cijena: 20 KM

Ova zbirka priča izabranim riječima i privlačnim slikama približit će Vašoj djeci Poslanika i njegov život – od rođenja, preko djetinjstva i dalje – sve do preseljenja na Onaj svijet. Sažeto uobličene i usredsređene, ove priče svidjet će se, kako Vašoj djeci, tako – uvjereni smo – i Vama.


Naslov djela: Autor: Prijevod s arapskog: Broj stranica: Cijena: 10 KM

Islam i Poslanik u očima Drugih Ahmed Hamid Mustafa Prljača 192; mehki uvez; Sarajevo 2011.

Džek Burk: “Islam je neophodnost i Istina, inače ne bi bio napadan, jer gdje god je snaga, tu su i oni koji na nju nasrću!“ Zigrid Hunke: “Poslanik islama je znao da će žena jednog dana naći svoje utočište u muškarčevoj blizini. Stoga je istrajavao na neophodnosti da žena bude pobožna i da nosi primjerenu odjeću!“

Naslov djela: Autor: Prijevod s arapskog: Broj stranica:

Dova u baštini Poslanikove porodice Muhammed Mehdi el-Asifi Adnan Mešanović, Samed Jelešković, Mustafa Prljača 330 (4); tvrdi uvez; Sarajevo 2011. Cijena: 25 KM

Autor je ukazao i na neka značenja dove koja su, nažalost, ostala zastrta u brojnim drugim djelima i tekstovima o ovom samosvojnom vidu ibadeta... Za razliku od njih, Muhammed Mehdi el-Asifi na više mjesta podsjeća na još jednu važnu činjenicu: da je samo Božija milost omogućila čovjeku da on sve to čini. Prema tome: “Božija milost je da čovjek moli.“ Bez te milosti, ne bi bilo ni tog moljenja.


Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 10 KM

U iščekivanju Ramazana Sejjid Muhammed Dževad Veziri Amar Imamović 145; mehki uvez; Sarajevo 2010.

Radi se o izvrsnoj, jednostavnoj, čitkoj knjizi, koja je prepuna sjajnih zapažanja i nadasve korisnoj svima koji se žele upoznati s ljepotama islama blagodatima Ramazana.

Naziv djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Putevi i staze dobra Mishab Yazdi Akbaš Lutfi 258; mehki uvez; Sarajevo 2011. Cijena: 15 KM

Božiji poslanik, s.a.v.a., savjetuje i djelatno podučava Ebu Zerra, a kroz njega i sve one koji žele postati bolji ljudi, istinski vjernici te se okoristiti plodovima svojih ibadeta i na taj način osigurati sreću na oba svijeta.


Naziv djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 10 KM

Učenje o duši u djelu Ibn Sine Akbar Eydi Amar Imamović 138; mehki uvez; Sarajevo 2010.

Knjiga se temelji na postavkama Ibn Sine, a tamo gdje je bilo potrebno, navođena su djela i drugih velikana islamske filozofije, posebno Mulla Sadre.

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Odgovori na pitanja 1 i 2 Akbar Eydi Ertan Basarik, Ibrahim Avdić, Arman Berberac 366/410; tvrdi uvez; Sarajevo 2009. Cijena po komadu: 15 KM - Cijena kompleta: 25 KM

Riječ je o izboru odgovora koje je na različita pitanja posjetilaca web-stranice Fondacije „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini u višemjesečnom razdoblju davao Akbar Eydi, vjerski učenjak izuzetne obaviještenosti. Jednostavnim izrazom, sažeto i usredsređeno, A. Eydi nudi čitavu lepezu odgovora i na najsloženija pitanja pojedinca u odnosu prema Gospodaru, Objavi i poslanstvu, vjeri i vjerovanju, muslimanskoj porodici i muslimanskom društvu i o čitavom nizu najsloženijih pitanja sa kojima se suočava musliman u bosanskohercegovačkom, ali i širem okruženju.


Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 10 KM

O adabima Božijih poslanika u tefsiru El-Mizan Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai Amar Imamović 184; mehki uvez; Sarajevo 2009.

Djelo koje je pred vama tretira pitanje adaba Božijih poslanika, onako kako je o njemu pisano u tefsiru ”El-Mizan” Allame Tabatabaija.

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Hafizov irfan Murteza Mutahari Sedad Dizdarević 133; mehki uvez; Sarajevo 2009. Cijena: 10 KM

Knjigu ”Hafizov irfan” čini niz predavanja koja je profesor Murteza Mutahari držao na Teheranskom univerzitetu tokom 1980. godine, o Hafizu, o njegovom znamenitom djelu te o načelima irfanskog pogleda na svijet.


Naziv djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 10 KM

Dove odabranih mjeseci Šejh Abbas Qomi Lutfi Akbaš 146; mehki uvez; Sarajevo 2009.

Knjiga ”Dove odabranih mjeseci” obuhvata dove i djela u dane Redžeba, Šabana i Ramazana, prenesene od Poslanika, a.s., te Imama Ehli-bejta.

Naziv djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Poslanica o srži duhovnog putovanja Allame Teherani Amar Imamović 112; mehki uvez; Sarajevo 2008. Cijena: 7 KM

Riječ je o smjernicama praktičnog irfana koje Allame Teherani kroz svoje učenike prenosi u djelo, a oni nastavljaju svoj put širenja i produbljivanja spoznaja.


Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 7 KM

Krajnji cilj muridovih želja Zejnuddin ibn Nuruddin Šehid Sani Adnan Mešanović 200; mehki uvez; Sarajevo 2008.

Ova izuzetna knjiga predstavlja svojevrsni priručnik za poboljšanje komunikacijskih vještina te interakcijskih odnosa između profesora i učenika, čime se otvara i jednom i drugom krugu čitalaca.

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Kur'an u islamu Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai Enes Karić i Nusret Čančar 179; tvrdi uvez; Sarajevo 2008. Cijena: 15 KM

U ovom izvrsnom djelu Allame Tabatabai govori sažeto o nekim od najznačajnijih, temeljnih pitanja vezanih za Kur'an Časni. Nakon Allaminih objašnjenja, Kur'an nam se otvara u svom Svojem sjaju i veličini i navodi nas na još pomnije iščitavanje i istraživanje Njegovih ljepota.


Naslov djela: Sastavio: Prijevod: Broj stranica: Cijena: 15 KM

Buket cvijeća: Iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s. Seyid Kamal Faqih Imani Amina Čorak 174; tvrdi uvez; Sarajevo 2009.

Islam čovječanstvu, utonulom u poroke, pruža ruku spasa. Ova knjiga može biti najuzvišenija pouka za svekoliki život, tumač cilja našeg stvaranja i svjetiljka koja obasjava stazu trgaocima za istinom.


Stara izdanja

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Naslov djela: Autor: Prijevod: Broj stranica:

Rasprava o poslanstvu

Naslov djela:

Tefsir El-Mizan-XXIX džuz

Sekularizam ili vjera

Naslov djela:

Načela filozofije i metod realizma 1

Islamska filozofija 1 i 2

Naslov djela:

Načela filozofije i metod realizma 5

Akbar Eydi Amar Imamović 135; mehki uvez; Sarajevo, 2004. Cijena: 5 KM

Akbar Eydi Ertan Basarik 154; mehki uvez; Sarajevo, 2004. Cijena: 5 KM

Misbah Yazdi Ensar Karaman i Ibrahim Avdić 159/156; mehki uvez; Sarajevo:2005. Cijena: 5 KM

Autor: Prijevod: Broj stranica:

Autori: Prijevod: Broj stranica:

Autori: Prijevod: Broj stranica:

Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai Ertan Basarik 297; mehki uvez; Sarajevo 2007. Cijena: 10 KM

Allame Tabatabai, Murteza Mutahari Ibrahim Avdić 244; mehki uvez; Sarajevo 2007. Cijena: 7 KM

Allame Tabatabai, Murteza Mutahari Ertan Basarik 200; mehki uvez; Sarajevo 2007. Cijena: 7 KM


Fondacija

”MULLA SADRA” u BiH Bihaćka 14 Sarajevo 71000 Bosna i Hercegovina telefon: +387 33 721 280 fax: +387 33 721 281 info@mullasadra.ba

www.mullasadra.ba


mulasadra katalog