Page 1

12e jaargang nr. 1 • juni 2013 • Magazine voor en over participatie en emancipatie

ers et m Zo el m rde -pas! o o v EP l op P e e j sn 0 kijk gina 1 a p

kleur bekennen Ik ben van mij

WE CAN Young komt op voor meisjes en vrouwen

Te anders?

Ruim baan voor migrantenvrijwilligers


2

IEDEREEN

binnenkant

Verken andere werelden! Bastiaan Verberne, projectleider Maatschappelijke Stages Als puber was ik een vragensteller. Hoe groot is het universum? Is er leven na de dood? Die nieuwsgierigheid naar andere werelden is altijd gebleven en brengt me nu bij PEP als projectleider Maatschappelijke Stages. Ik hoop dat ik Haagse scholieren ook nieuwsgierig kan maken naar andere werelden. Wie je bent en waar je voor staat, zie je niet altijd aan de buitenkant. Zo verwacht je misschien niet dat ik moslim ben. Tijdens mijn studie godsdienstwetenschappen in Groningen werd ik verliefd op Bouchra. Via haar leerde ik ook de warmere kant van de islam kennen en vooral de spirituele kant spreekt me aan. Daardoor heb ik me bekeerd. Zo gepiept. Je spreekt de woorden uit dat er één God is en dat Mohammed zijn profeet is. Daarna volgt de grote wassing, het reinigingsritueel, en dan ben je moslim. Mensen verwachten het niet, dus in eerste instantie komt het vaak als verrassing. Ik probeer er relaxed mee om te gaan. Mijn ervaring is dat anderen dat dan ook doen. Ik vind het belangrijk om op te komen voor de rechten van álle minderheden. Om met Herman Finkers te spreken: “Je hebt ook mensen die behoren tot geen enkele minderheid, maar ja, dat zijn er maar zo weinig.” Binnen iedere groep heb je hervormers nodig. Bruggenbouwers die niet alleen een roze kaart kiezen, maar alle kleuren een warm hart toedragen. Dat deed ik voorheen als festivaldirecteur van het Ramadan Festival, intercultureel adviseur in Amsterdam en docent in Rotterdam. Nu ik eindelijk werk in de stad waar ik woon, wil ik me daarvoor in Den Haag inzetten. In de Stationsbuurt. Bij PEP. Vrijwilligers zijn het smeermiddel van de maatschappij. Anders zouden de voetbalvelden op zondag erg leeg zijn...


kleur bekennen

INHOUD

in dit nummeR 04 Ik ben van mij

07 Fun & Varia 08 FACE2FACE

16 Onvoorwaardelijk:

19 Startblokken

andere gedachten

20 Haagse Helden

18 C olumn: Gebroeders De Gier 22 Kijk op... kleur:

21 Straatvraag 24 PEP-nieuws 26 Vraag het... Lodi 27 vrijwilligerscentrale

migrantenvrijwilligers

voo Veel rd je P eel me EPt pas pag . 10 -15

Colofon

04

08

IEDEREEN is het relatiemagazine van PEP over participatie en emancipatie en verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van 35.000 exemplaren Redactieadres Postbus 10240, 2501 HE Den Haag Hoofdredactie Heleen Dierdorp Bladmanagement Talitha Vrugt (Tigges) Concept en vormgeving Tigges, Voorburg Tekst Elke Swart, Ellen Segeren, Floor de Booys, Roos Koole, Talitha Vrugt Fotografie Lennaert Ruinen, Roos Koole, Karine Versluis Drukwerk RotoSmeets, Deventer

22

28

PEP • Riviervismarkt 2 • 2513 AM Den Haag T (070) 302 44 44 • www.pepdenhaag.nl redactie@pepdenhaag.nl Twitter: @pepdenhaag

3


4

IEDEREEN

WE CAN YOUNG

Jongeren, seks en relaties:

Net als in de film Seks. Wanneer is het schadelijk voor jezelf of de ander? “Jongeren zien een pornofilm en denken dat het zo hoort.” Changemakers zeggen ‘nee’ tegen respectloos gedrag.

‘A

Desiree Zijlstra, vormingswerker Centrum 16 - 22

“Een campagne voor en door jongeren, dat is WE CAN Young”

lle prostituees zijn seksverslaafd. Homo’s zijn vies, homoseksualiteit is een ziekte. Het maagdenvlies bestaat.’ Ze hoort het niet één keer, maar dagelijks. Vormingswerker Desiree Zijlstra van Centrum 16-22 geeft gastlessen over seksuele relaties en weerbaarheid op middelbare scholen. “Ik heb de leukste baan van de wereld. Maar soms denk ik: het is dat ik je niet mag slaan, anders…” Vanmiddag stuurde ze een jongen de klas uit. ‘Alle meisjes zijn hoeren’, hield hij vol, ‘ik stop overal mijn pik in’. “Je probeert het eerst met woorden. ‘Je moeder dan, is zij ook een hoer?’ Maar op een gegeven moment is de maat vol. Hup, wegwezen jij. Het is ook een belangrijk signaal naar de klas: respectloos gedrag accepteren we niet.” Onrealistisch beeld Seks, wat is experimenteren en waar ligt de grens? Jongeren hebben een volkomen onrealistisch beeld van seks. Zijlstra: “Thuis krijgen ze geen of nauwelijks voorlichting; ze zoeken alles op internet op. De pornofilm als voorbeeld. Een meisje moet minstens het behang van de muren gillen, anders vindt ze het niet lekker.” Ze komt ook jongens tegen die het normaal vinden om hun vriendin eerst een rotklap te geven. Zuchtend: “Er is een hoop werk aan de winkel.” De cijfers

liegen niet. Veel jongeren hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken, als slachtoffer, dader of beide. Zeventien procent van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar heeft wel eens seks tegen hun zin meegemaakt. De helft van de jongens keurt zoenen tussen twee mannen af. Zijlstra: “Scholieren staan minder tolerant tegenover homoseksualiteit dan tien jaar geleden.” Kruistocht In 2011 werd de aftrap gegeven voor de landelijke campagne WE CAN Young. Doel: jongeren seksueel en relationeel weerbaar maken. Een kruistocht tegen genderongelijkheid, gefinancierd door ZonMw, gecoördineerd door PEP en in Den Haag handen en voeten gegeven door Centrum 16-22. Desiree Zijlstra en haar collega Joyce Bikker zijn verantwoordelijk voor de mobilisatie, training en begeleiding van jonge changemakers in Den Haag. Bikker: “Een campagne voor en door jongeren, dat is WE CAN Young. Er zijn inmiddels 350 Haagse changemakers, jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Door een simpele registratie op internet laat je al zien: ik gebruik geen geweld en tolereer het niet. Het gaat in de eerste plaats om awareness. Bewustwording. Nadenken over hoe het zit.”


kleur bekennen

Loverboys Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage (MaS) voor grotere acties inzetten. Campagnemateriaal ontwikkelen bijvoorbeeld, liedjes, filmpjes of banners voor internet maken, feesten en debatten organiseren en het thema geweld en ongelijkheid in de klas bespreekbaar maken. “Je leert veel en het staat goed op je cv”, zegt Bikker. Uit Den Haag komt de tattoostickeractie ‘Ik ben van mij’. Geïnspireerd op de gewoonte van loverboys om hun naam op het lichaam van een meisje te laten tatoeëren: jij bent van mij. Sexy en zwak De campagne is onderdeel van de wereldwijde actie WE CAN end all violence against women, die in 2004 van start ging in Bangladesh. “In Nederland wordt genderongelijkheid vaak niet erkend”, zegt Nathaly Mercera van PEP. “De houding is ‘hier speelt dat toch helemaal niet’. Of het wordt als allochtonenprobleem gezien. Onzin. Voor de wet zijn man en vrouw gelijk, maar veel mensen vinden nog steeds dat mannen meer kunnen en mogen dan vrouwen, ook al is het 2013. Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen? Waarom werkt het merendeel van de moeders parttime en niet de vaders? Stereotypen, beelden die niet kloppen met de werkelijkheid, zijn overal. De media zijn de boodschapper: meisjes zijn sexy, zorgzaam en zwak, jongens zijn machtig en stoer. Zo hoort het dus, denken wij met z’n allen. Genderongelijkheid, misbruik van het verschil

tussen man en vrouw, is een belangrijke oorzaak van seksueel geweld.” Changemaker WE CAN Young is volgens de jongeren een goede manier om het probleem aan te pakken. Een changemaker omschrijft het in zijn evaluatie als volgt: ‘De campagne geeft jongeren de kans om verschillende acties uit te voeren die ervoor zorgen dat de campagne steeds bekender wordt. Jongeren worden liever aangesproken door mensen van hun eigen leeftijd en dit zorgt er ook voor dat ze sneller geprikkeld worden. Zo breidt de campagne zich sneller uit en krijgt het meer bekendheid.’ Olievlek Ook bedrijven en organisaties kunnen zich aansluiten als partner. Je bent nooit te oud voor We Can Young. Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) is ook changemaker. “Via de politie krijg ik veel casussen onder ogen waarbij geweld tegen vrouwen een rol speelt.” De campagne begon in Zwolle, Arnhem en Den Haag en wordt nu ­­– met financiering van het ministerie van OCW – uitgebreid naar meer gemeenten. “Een klein stipje wordt een olievlek”, zegt changemaker Indra Geelen (18). “Er komt een hele beweging op gang.”

NATHALY MERCERA, PROJECTLEIDER WE CAN YOUNG BIJ PEP

“Genderongelijkheid, misbruik van het verschil tussen man en vrouw, is een belangrijke oorzaak van seksueel geweld”

5


6

IEDEREEN

WE CAN YOUNG

Eva Martens (17), vwo

Indra Geelen (18), havo

“Ik dacht: wow, dit is totaal niet wat je verwacht van deze wereld. Op school kregen we voorlichting over maatschappelijke stages (Mas) en ik koos voor WE CAN Young omdat ik meer over ongelijkheid tussen jongens en meisjes wilde weten. Ik heb de landelijke changemakersdag in Arnhem bezocht en ben naar bijeenkomsten met politici geweest. Er werd een meisje geïnterviewd dat ik eerst een beetje slonzig vond. Tot ik haar verhaal hoorde: in de prostitutie gedwongen, slachtoffer van een loverboy, zwanger van haar tweede kind. Ze is maar een jaartje ouder dan ik, dat raakte mij enorm. Door de campagne ben ik anders gaan kijken. Bewuster. Mijn stage is voorbij – er staat maar dertig uur voor – maar ik wil ook nog iets concreets doen. Elke school heeft een vertrouwenspersoon bij wie je met problemen kunt aankloppen. Dat weet niet iedereen; daarom wil ik voorlichtingsmateriaal maken.”

Tijdens een bijeenkomst voor vrouwenrechten vroegen de ministers Ivo Opstelten en Marja van Bijsterveldt haar wat het nut van WE CAN Young is. Haar antwoord was zo overtuigend dat de ministers zich ter plekke inschreven als changemaker. “De onderwerpen geweld e n ongelijkheid stonden mijlenver van mij af. In mijn omgeving respecteren we elkaar. Helaas kan niet iedereen dat zeggen. Toen ik de cijfers hoorde over huiselijk geweld en ongewenste intimiteiten was ik echt geschokt. Ik kan mij niet eens voorstellen dat mijn vriendje mij zo zou behandelen. Ik ben ook een meisje, dus als ik andere vrouwen kan helpen, doe ik dat graag. Anderen bewust maken: dit zijn de feiten, zo kan het niet. Een opmerking is soms al genoeg. In je eentje kun je een groot verschil maken.”

Cijfers liegen niet! • 4 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar heeft een seksuele handeling tegen hun zin meegemaakt. 
 • Ruim 7 procent van de meisjes heeft geslachtsgemeenschap gehad tegen hun eigen wil, tegenover bijna 2 procent van de jongens. • Bij de eerste geslachtsgemeenschap werd 0,2 procent van de jongens en 3,3 procent van de meisjes gedwongen en 4,7 procent van de jongens en 13,5 procent van de meisjes overgehaald. • 6 procent van de jongens en 12 procent van de meisjes zegt dat er wel eens iemand boos op hen is geworden om seks met hen te kunnen hebben. •51 procent van de jongens en 25 procent van de meisjes keurt zoenen tussen twee jongens af. Word ook changemaker! Kijk op www.wecanyoung.nl voor meer informatie.

Yassine Harfoef (15), vmbo

“Ik zag het vaak op straat gebeuren, jongens die meisjes intimideren, maar ik stond er nooit bij stil. Kijken en fluiten, een stukje meelopen, nu weet ik: zo begint het. Niet alleen meisjes, ook jongens kunnen slachtoffer zijn hoor. Homo’s gaan net zo goed over de schreef. Ik ben changemaker geworden in het kader van mijn maatschappelijke stage. Met een paar klasgenoten heb ik een filmpje gemaakt over intimidatie. Zoals het in het echt ook op straat gaat, hangjongeren die meisjes lastig vallen, dat hebben we nagespeeld. We hebben een presentatie in de klas gehouden en een aantal leerlingen is toen ook changemaker geworden. Ik heb nu geen verkering, maar als ik een vriendinnetje heb, behandel ik haar met respect. Zeker weten. Ik vind het trouwens wel dapper dat ik changemaker ben; niet elke jongen verdiept zich in dit soort onderwerpen.”


kleur bekennen

FUN & VARIA

Mute Sounds is het hyper-Haagse muziekfestival voor doven, slechthorenden én horenden, waarbij de zintuigen op bijzondere wijze worden geprikkeld. Met lekkere muziek, veel zon en een geweldige sfeer. Op vrijdag 9 augustus barst MuteSounds los volgens het beproefde recept: o.a. een trilvoer, sign dancers en live acts. Kom ook op 9, 10 of 11 augustus naar Surfdorp F.A.S.T. aan de Scheveningse boulevard. Kijk op www.mutesounds.nl voor actuele informatie, tickets en arrangementen met overnachting, ontbijt en barbecue.

g menwerkin 5 juni in sa et g ri a rd e sd v n r e a o - 140 ja ert op w ti te n a n rh se a re B p p ow nd-u mihuis twerk de sh t muziek, dans, sta Het Sarná i Artist Ne e m m anse á a lt rn e st a e rt S e o t v d e met h jaar Hin Barhanti 0 . e 14 ti n ra a v ig l n m le tvolle aa en hoop in ordrachten het verh show is dat jonge ta . o v ze g e n l dra en van d comedy e het verhaa bijzondere rk t e e H tw . e e N ti t immigra ámi Artis an het Sarn mihuis.nl artiesten v rten via www.sarna a a k Bestel uw , chouwburg ijswijkse S Locatie: R , poorlaan 10 l open 19.00 uur) Generaal S (zaa 20.00 uur stdrankje, Aanvang: ef welkom si lu c n (i 15 € : Toegang arkeren) en gratis p garderobe

se Den Haag alle Haag dankt de gemeente be r ta be da to e ok all u en r dt be vin In septem f begin juli voor hun inzet. Vana lijk rte je ha art er ka n we n ee t Helde nt u direc agsehelden.nl en ku en info op www.ha el waar u actief bent de ds sta t feest in he aanvragen voor het als vrijwilliger.

REEN, of een bijsluiter kunt Wist u dat u kunt adverteren in IEDE r de mogelijkheden en tarieven, naa toevoegen? Vraag Heleen Dierdorp h.dierdorp@pepdenhaag.nl

Emma’s Hof uit Den Ha ag heeft de Kroonappel van het Oranje Fonds in de categorie Buurt gew onnen! Stadstuin Emma ’s Hof is een groene rust- en ontmoetingspl aats in het Regentessekw artier, die onderhouden wordt door buurt bewoners. Dagelijks op en vanaf 10.00 uur, toegang gratis. www.e mmashof.nl

er llaViss @Mire e largest r e s is V th Mirella ut of 582 of emale o sf 9 a 1 h ly U n O in #E s t ie n a residen this comp on or p s via @share s r e p ir d r a cha o enonb #wom

Jongeren die het leuk vinden om filmpjes te maken en ideeën heb ben om problemen van vrouwen en meisjes overal ter wereld op te lossen, kunnen meedoen aan het Girl s Impact the World Film Festival (GITW). GITW wil het bewustzijn vergrote n rondom de gezondheid van moeders, armoede, gebrek aan kansen, kindhuwelijken en huis elijk en seksueel geweld. Jongeren (onder de 25) die een filmpje inst uren, maken kans op een beurs van maximaal 5000 dollar en een stag e in Los Angeles! Kijk maar eens op www.wecanyoung.nl/nieu ws/ girls-impact-world-film-festiva l

er lein s me tenk H, steed uwe s r a k ie in @ de n t in D n Kle ety werk rs oa in en pic. e t s r d e el Ka oci ijwillig gseh ivil s De c e voor vr en #haa t ek ruim biblioth Y8SoW8 t r Xn u / u b om ter.c twit

7


8

IEDEREEN

face 2 face

In het vakantieparkje van Stichting Klein Anker op de Veluwe kunnen kinderen, jongeren en tienermoeders uit Den Haag fijn vakantie vieren voor zeer weinig geld. Wilma Smit (50) kwam er al als kind en ook haar zoon Jeffrey (25) komt er zijn hele leven. “Het is ons tweede thuis.”

“ Ik ben Wilma heel dankbaar voor dit tweede thuis” Jeffrey Smit – zoon van Wilma

“T

erwijl mijn vrienden in het weekend de bloemetjes buiten zetten, sta ik met de verfkwast in de hand op Klein Anker. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want het is daar altijd erg gezellig. En als alles strak in de lak zit, schenken wij ook een biertje of wijntje in. We weten het nuttige heel goed met het aangename te combineren. Ik kwam hier voor het eerst toen ik vier jaar was. Dat weet ik nog heel goed, want toen had mijn oudere broer zijn eerste kamp. Ik was heel jaloers dat ik nog niet mocht. Een jaar later was het zover, toen was ik ziek van de zenuwen. Het voelt hier als een tweede thuis. De voetsporen van mijn

grootouders en ouders liggen er. En nu neemt mijn broer zijn kleine ook mee. Vier generaties, een ware familiegeschiedenis. En dat koesteren we allemaal. Er komen hier ook allemaal bekenden uit de buurt. Tijdens kampen in de zomer is het gewoon een klein stukje Den Haag op de Veluwe, maar dan met de rust en stilte van de natuur. Je ziet iedereen tot rust komen en ontspannen. Het is mooi dat er zo’n plek bestaat. Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze dit aan ons heeft doorgegeven. Als ik later een kind krijg, neem ik hem of haar ook zeker mee.”


kleur bekennen

“ Ook mijn zoon Jeffrey is getogen op Klein Anker” Wilma Smit – vrijwilliger vakantiepark Klein Anker

“I

k kom al mijn hele leven bij Klein Anker. Mijn ouders namen me mee toen ik pas geboren was. Het bood mijn ouders en grootouders de gelegenheid om even tot rust te komen in de natuur. Het stuk land op de Veluwe hoorde bij het clubhuis De Anker in Den Haag waar zij lid van waren. Ze kenden iedereen daar en ’s zomers gingen ze er met z’n allen vakantie vieren. Een heel hecht clubje. En dat is het nog steeds. Voor veel stadskinderen is het een genot om buiten in de natuur te zijn. Je ziet ze opbloeien. In mijn tijd werden de jongens en de meisjes apart gehouden, tegenwoordig is het gemengd. We ondernemen leuke activiteiten met elkaar.

Het is voor veel ouders met een smalle beurs de enige mogelijkheid om er even uit te zijn. Voor zeventig euro zijn ze een week onder de pannen. Sommige ouders zijn verslaafd ze hebben problemen - maar bij Klein Anker kunnen ze die zorgen even van zich af laten glijden. Dat doet een mens goed. Dan kunnen ze er daarna weer tegenaan. Sinds mijn zeventiende ben ik als vrijwilliger betrokken bij Klein Anker. Ik ga dit weekend weer schilderen en opknappen. Dat doen we met een vast groepje mensen. Dat is zó gezellig. En het gekke is, het verveelt nooit om hier te zijn.”

Vakantieoord voor kleine beurzen Al sinds 1950 staat Klein Anker open voor stadskinderen (de Haagse Bleekneusjes) die willen genieten van het buitenleven. En niet alleen kinderen, ook volwassenen maken er graag gebruik van. Klein Anker is een ideale groepsaccommodatie die je kunt

huren voor een schoolkamp, met vrienden, voor je vereniging, team of familie. Klein Anker is een stichting zonder winstoogmerk. En daardoor heel geschikt voor mensen met een kleine beurs. www.kleinanker.nl

9


10

IEDEREEN

VOORDEEL VOOR IEDEREEN

VOORDEEL

VOOR IEDEREEN

ijk Bek euke l alle delen! voor

Zorgt u voor een ander? Dan krijgt u een PEP-pas! Bent of kent u een van de 80.000 mantelzorgers in Den Haag? Mensen die (langdurig) zorgen voor zieke of gehandicapte partners, kinderen, ouders, familie of vrienden? Bezige bijen die zorg combineren met een gezinsleven, baan of opleiding? PEP waardeert ook mantelzorgers met een PEP-pas. Op de volgende pagina’s ziet u welke mooie aanbiedingen er op u liggen te wachten. Als mantelzorger kunt u de PEP-pas aanvragen via www.pepdenhaag.nl/peppas

Vrijwillige inzet? Dat wordt gewaardeerd! Als vrijwilliger zet u zich in voor anderen. Dat is voor u misschien vanzelfsprekend, maar voor hen van grote waarde. Daarom doet PEP graag iets terug. Met de PEP-pas profiteert u van aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten voor theater, film, musea, ontspanning, restaurants en winkels. Nog geen pas? Vraag ’m aan bij de organisatie waar u als vrijwilliger actief bent. Meer informatie vindt u op www.pepdenhaag.nl/peppas

Bent u een van de gelukkige winnaars, dan neemt de aanbieder contact met u op. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De aanbiedingen gelden alleen voor houders van de PEP-pas en voor de looptijd van deze editie van het magzine. Daarna alleen indien de aanbieding staat vermeld op de website www.pepdenhaag.nl/aanbiedingen


kleur bekennen

Lekker in je vel Ga toch fietsen! Na een goede massage voel je je verkwikt en ontspannen. Heb je nog nooit een massage bij Body Boost gehad? Dan krijg je met de PEP-pas € 10 korting op een massage van 30 minuten die normaal € 27,50 kost. Body Boost mob (06) 1507 6700 www.massageindenhaag.nl

Jan de Fietsman heeft een motto waar geen speld tussen te krijgen is: het leven is te kort om op een slechte fiets door te brengen. Onder de naam BinkBikes levert Jan eigentijdse fietsen, ontwerpen en onderdelen. Ook pimpt, onderhoudt en repareert hij fietsen. Gekleurde banden of kettingen? Fixies en City Bikes? Hij heeft ze.

Op vertoon van je PEP-pas geeft BinkBikes 10 % korting op nieuwe fietsen en 15 % korting op onderdelen. BinkBikes Bink36, Unit C051 Binckhorstlaan 36 mob (06) 1437 6342 www.rufer.nl

Gezond gemasseerd Therapeutische massages helpen lichaam en geest weer gezond te worden. CAG-Massage vergroot het herstelvermogen van het lichaam en helpt tegen stress. CAG staat voor Complementaire Alternatieve Geneeswijze, wat wil zeggen dat een massage een goede aanvulling vormt op andere zorg.

De behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. CAG-Massage geeft 30% korting op een massage van 1 uur (normaal € 65) en geeft een gratis voetspa ter waarde van € 6 bij een behandeling van 1 uur.

CAG-Praktijk in Chizone Tweede Messtraat 108 tel (070) 369 52 11 www.cag-massage.nl

Grenzeloos Geluid De dertig strijkers van het Nederlands Strijkersgilde spelen 20e- en 21e-eeuwse muziek. Hun vierde lustrum vieren ze op 13 juli in de Paleiskerk met ‘Grenzeloos Geluid’, met werken van Copland, Bartók, Greenwood en Jazztrio Kapok dat voor het gilde een nieuw werk maakte en met de strijkers meespeelt. Het Nederlands Strijkersgilde geeft € 5 korting op de entree van € 15 op vertoon van de PEP-pas. Reserveer via secretaris@nederlandsstrijkersgilde.nl www.nederlandsstrijkersgilde.nl

Dagje Duinrell Duinrell is plezier voor groot én klein. Wie wil er nou niet klimmen en klauteren in indoorspeeltuin Rick’s Fun Factory? Of genieten van de Kwakus Kwebbelshow? Of dwalen door het Wonderland? Ben je een waaghals, dan kun je de adrenaline door je lijf voelen gieren in de Mad Mill of de wervelende Waterspin. En de Dragonfly is helemaal een topper: bijna 400 meter lang en lekker hoog. Er is nog veel meer te beleven voor de hele familie. Ga het ontdekken tijdens een dagje Duinrell,

met € 5 euro korting p.p. (max. 4 personen) als je deze bon meeneemt. Duinrell 1 Wassenaar Tel (070) 515 52 55 www.duinrell.nl

11


12

IEDEREEN

VOORDEEL VOOR IEDEREEN

Classique musique Festival Classique staat bol van de klassieke muziek aan en op de Hofvijver. Op zondag 23 juni kun je luisteren naar het Residentie Orkest, dat om 17.00 uur muziek uit Britse filmklassiekers speelt in ‘At the movies’. Of je kunt om 19.00 uur luisteren én kijken naar de sprookjesachtige balletvoorstelling Dans Classique Grimm van DeDDDD op muziek van het Residentie Orkest. Festival Classique geeft PEP-pashouders voor

deze voorstellingen 20% korting op de entree van € 30 (excl. € 1,25 bestelkosten). Kies het aantal kaartjes, klik op ‘bestel’ en voer in het volgende scherm bij ‘coupon’ de code 230613 in. www.festivalclassique.nl

Leve de vrijheid Ooit zaten hier ketters, politieke gevangenen en criminelen als Cornelis de Witt en Kaat Mossel achter de tralies en kon de beul zich uitleven met de martelwerktuigen. Nu is de Gevangenpoort een museum dat de ontwikkeling van het strafrecht in ons land in beeld brengt. Leer alles over straffen uit voorbije tijden en laat je door een gids door het cellen-

complex leiden. Museum de Gevangenpoort geeft tot eind 2013 onbeperkt 50% korting op de entreeprijs van € 7,50 op vertoon van je PEP-pas. Buitenhof 33 tel (070) 346 08 61 www.gevangenpoort.nl

Mooi maatpak Moeilijk, kleding kopen? Bij The Society Shop niet. Daar snappen ze wat je zoekt. Stijlvolle pakken, fraai van snit, gemaakt van kwaliteitsstoffen. De Society Shop geeft 20% korting op maatpakken vanaf € 399,50 op vertoon van je PEP-pas. Hoogstraat 10 tel (070) 364 80 81 www.thesocietyshop.com

Met € 5 korting naar Duinrell Tegen inlevering van deze kortingsbon aan de kassa van Duinrell krijg je € 5 korting op de entreeprijs van Attractiepark Duinrell, exclusief Tikibad. Voorwaarden: • Geldig t/m 27 oktober 2013 (m.u.v. 28 en 29 september); • Maximaal 4 personen per bon; • Niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen; • Niet inwisselbaar voor contant geld; • Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl.

Historisch Den Haag Zetel van hof en politiek, stad van recht en vrede, bruisend cultureel centrum. Den Haag is het allemaal, en al heel lang. Het Haags Historisch Museum laat al die gezichten van de stad zien. In beroemde schilderijen, gedetailleerde poppenhuizen, een digitale groeikaart en nog veel meer. Het Haags Historisch Museum geeft tot eind 2013 onbeperkt 50% korting op de entreeprijs van € 7,50 op vertoon van je PEP-pas. Korte Vijverberg 7 tel (070) 364 69 40 www.haagshistorischmuseum.nl


kleur bekennen

Tuin van oranje Meditatie en meer

De Tuin der Hesperiden bij de Hof van Wouw geurt naar oranjeappelboompjes, en de vergeten groente- en fruitrassen zijn op hun top. Op 15 juni is de tuin open voor publiek (10-17 uur). Laat je rondleiden door het hof en het Regentenhuis uit 1647 en hoor alles over 17e-eeuws sanitair, bekijk rond 15.00 uur het ballet van Elsa Vreeken, luister daarna naar een concert van het Strijkorkest Haagse Beek en geniet van iets lekkers op het terras.

Het Hof van Wouw geeft € 1 korting op de entree van € 3,50 op vertoon van de PEP-pas, en verloot 2 vrijkaarten onder de eerste 10 vrijwilligers die zich via de website aanmelden o.v.v. ‘1647’. Ingang Tuin der Hesperiden: Brouwersgracht 30 mob (06) 2354 7370 www.hofvanwouw.nl

Je eigen energiestijl vinden, mediteren en ontdekken of je denken, willen en voelen geïntegreerd zijn. Het kan in een groepje van vier bij Gevoelscoach op 7 juni, 5 juli of 6 september van 9.30 tot 12.30 uur. Gevoelscoach geeft 50% korting op de prijs van € 30 op vertoon van je PEP-pas. Meld je aan o.v.v. je pasnummer via merisstaats@hotmail.com Lindelaan 99, Rijswijk mob (06) 3005 7268 (wo en vrij t/m zo) www.gevoelscoach.com

Zin in zin Inspiratie en bezinning nodig in je hectische bestaan? Bij de maandelijkse begeleide inspiratiemiddagen in wijkcentrum de Geest en de Bethelkerk is iedereen welkom om te praten, gedichten en muziek te horen en even stil te zijn. Niet gebonden aan een religie, maar open en informeel. De entree is € 3, maar met je PEP-pas is het gratis. Aanmelden kan bij:

Stadse geheimen

Ken je alle verhalen achter het dorp Die Haghe, de bakermat van de stad? Achter de stadspaleizen aan het Voorhout? En achter de smalle straatjes rond de Grote Kerk? Vast niet. De gids van Gilde Den Haag vertelt ze je allemaal tijdens de wandeling op donderdag 13 en 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus. Met je PEP-pas kun je mee voor € 2,50 i.p.v. voor € 4.

Je mag iemand meenemen. Meld je minstens twee dagen van tevoren aan via (070) 356 12 81 of via info@ gildedenhaag.nl o.v.v. gewenste datum, PEP-pasnummer, naam, adres en telefoonnummer. Start: 13.30 uur Verzamelen voor ‘t Goude Hooft Duur: 1,5 uur

Frederik Ekkelboom Mozartlaan 85 2555 JD Den Haag (070) 368 57 57 www.inspiratie.vpweb.nl

13


14

IEDEREEN

VOORDEEL VOOR IEDEREEN

TV in het theater

Televisie op de planken. Zenuwachtige gasten in de coulissen, het publiek dat er geen genoeg van kan krijgen, en drie kijkers als aardappels op de bank. Firma Mes laat opnieuw van zich horen met een originele voorstelling. Het thema aandacht vragen wordt herkenbaar

én pijnlijk weergegeven in SCHREEUW op 28 t/m 31 mei en op 1, 2 en 18 t/m 22 juni in het Theater aan het Spui. Reserveer via tel. (070) 346 52 72 o.v.v. ‘IEDEREEN’ en betaal € 12,50 i.p.v. € 17. www.firmames.nl

Cadeau van Catoo Zomeravond

Vind je het leuk om een cadeautje te geven en dan te horen: o, wat moooooi! Kijk dan eens bij Tante Catoo Woon en Cadeau. Voor groot en klein en voor elke feestelijke aanleiding heeft dit verborgen pareltje om de hoek van de Reinkenstraat wel een geschikt geschenk. Tante Catoo geeft 30% korting op een kookschort van € 9,95 en op kinderillustraties in opdracht t.w.v. € 60.

Obrechtstraat 183b Mob (06) 26 96 59 16 http://www.facebook.com/ TanteCatooWoonEnCadeau

Het reizend theater- en muziekfestijn De Parade strijkt van 5 t/m 14 juli neer in het Westbroekpark. Kleine tentjes en grote tenten, gekke en spannende voorstellingen, mooie en swingende muziek zijn de ingrediënten van een zomeravond op De Parade.

Kleur speelt geen rol Wie bij De Hardloopwinkel binnenstapt, krijgt nooit de vraag of een schoen lekker zit of een mooie kleur heeft. Met een speciaal computersysteem wordt bekeken hoe je loopt. Daar hoort een schoen bij die het best past bij je gewicht, pasvorm en schoenmaat. Op vertoon van uw PEP-pas en deze advertentie krijgt u bij De Hardloopwinkel eenmalig 10% korting bij aankoop van schoenen en/of kleding. Bij besteding van € 75 of meer krijgt

op de Parade

u bovendien een sportshirt t.w.v. € 39,95 cadeau. De Hardloopwinkel Den Haag Schoolstraat 33 T 070 362 54 17 www.dehardloopwinkel.nl

Gaaf van Gon Een stoere tas, een strakke iPad-hoes, een handige wastas. Canvas is de stof die Gon grenzeloze inspiratie oplevert voor het maken van originele, stevige tassen. Boodschappen doen of een weekendje weg met de boot was nog nooit zo trendy. Wil je een broodmand, een mobielhoesje

of een iPad-etui winnen? Mail dan je PEP-pasnummer naar gonny@ madebygon.nl en beantwoord deze vraag: waar komt de naam Gon vandaan? www.madebygon.nl mob (06) 55 97 72 21

De Parade geeft 4 x 2 toegangskaarten voor het terrein weg t.w.v. € 7,50. De winnaars krijgen er een programmaboekje t.w.v. € 1 gratis bij. Mail naar joostparade@ gmail.com en vermeld je PEP-pasnummer. Mis geschoten? Tot 16.00 uur is de toegang gratis, en ben je 65-plusser of jonger dan 12, dan mag je ook gratis naar binnen. www.deparade.nl


kleur bekennen

Hooggeachte Huygens Waar zouden wij zijn zonder vader en zoon Huygens? Constantijn was van grote waarde voor de groei en bloei van de Republiek der Nederlanden, en zoon Christiaan was een van de grootste wetenschappers uit onze geschiedenis. Hun vernieuwende inzichten zijn kenmerkend voor hun tijd, de Gouden Eeuw. Beide grootheden komen tot leven in de belevenis die de Huygens Tentoonstelling heet. In de Grote Kerk zijn tot 28 augustus originele voorwerpen en kunstwerken opgesteld tussen moderne media. Sla vooral de replica van de Oranjezaal uit Huis ten Bosch niet over, een van de ultieme kunstwerken uit de 17e eeuw waar Christiaan een grote bijdrage aan leverde. PEP-pashouders kunnen 3 x 2 vrijkaarten winnen. Stuur daarvoor een mail naar actie@huygenstentoonstelling.nl www.huygenstentoonstelling.nl

Chinese kunst De roots van Yun Xie liggen in China. In haar keramiek en schilderijen verwerkt ze herinneringen aan haar vaderland, waarvan ze zich een culturele ambassadeur voelt. Ze vertaalt de houdingen en gevoelens van mensen in hun dagelijkse omgeving in haar kunstwerken. Yun Xie geeft 30% korting op haar werk tot de verschijning van de volgende Iedereen en 15% tot eind 2013. mob (06) 3862 66 93 www.yunxie-art.com

Meditatie proeverij Stilstaan bij het moment, bij hier zijn. Hoe doe je dat? Proef het zelf in de Meditatie Proeverij in De Ruimte aan de Witte de Withstraat 27 in Den Haag. Maak in 6 maandagavonden kennis met mindfulness, ademmeditatie, kundalini, zenmeditatie, Tibetaanse klankmeditatie en meditatie uit het soefisme. In september/ oktober start een nieuwe reeks.

Verraderlijk vleesloos inmiddels een begrip in Den Haag. Met een balletje ‘gehackt’ of plantaardige kipstukjes heb je niet in de gaten dat je geen vlees eet. Uitstekend te bewaren in de diepvries, dus gooi je mandje vol voor € 50, dan krijg je het Vegetarische Slager Kookboek cadeau op vertoon van je PEP-pas. Zolang de voorraad strekt.

De Meditatie Proeverij geeft 2 gratis plekken t.w.v. € 140 weg. Stuur een mail naar joycebakker@yahoo.com om kans te maken op een gratis proeverij. Tel (06) 1546 5233 www.facebook.com/ DeMeditatieProeverij

Spui 167a Goed eten zonder vlees wordt wel Tel (070) 345 67 64 heel aantrekkelijk met vegatarisch www.devegetarischeslager.nl vlees van de Vegetarische Slager,

Strijders van steen In 1974 wilden boeren in Xi’an in het oosten van China een put graven. Ze stuitten op een bijzondere schat van 8000 beelden die het leger van de eerste Chinese keizer representeerden. Ruim tweeduizend jaar zaten deze terracotta krijgers, paarden en wagens onder

de grond. Honderd ervan zijn nagemaakt en staan nu in een gereconstrueerd mausoleum, aangevuld met sieraden en gebruiksvoorwerpen. Samen vormen ze de wereldberoemde tentoonstelling Terracotta Warriors die tot 1 juli te zien is in New Babylon.

PEP-pashouders krijgen 2 kaarten voor de prijs van 1 (€ 12), te bestellen via www.pepdenhaag. nl/terracottawarriors Vul bij ‘actiecode’ PEP in. www.expoterracotta.nl

15


16

IEDEREEN

ONVOORWAARDELIJK

Andere gedachten

Haar gedachten zijn niet meer dezelfde. Hun liefde wel. Freek (87) en Corrie Bommezijn (88) zijn nog steeds stapelgek op elkaar. “Ik denk wel eens: wat hebben we toch een goed huwelijk.”


kleur bekennen

H

aar jeugd in Scheveningen, het werk als daghitje in de huishouding bij een welgestelde familie op de Laan Copes in Den Haag, de huwelijksdag; Corrie Bommezijn weet het nog goed. “We zijn in februari 1947 getrouwd. Een motje, ik had een dikke buik. Niemand heeft het ons kwalijk genomen hoor. Zelfs mijn moeder niet.” Maar wat er gisteren is gebeurd? Vandaag? Zojuist? Corrie heeft geen idee. De diagnose werd vijftien jaar geleden gesteld: Alzheimer. En de laatste tijd gaat het snel. “Ze vergeet wat ze net gezegd heeft”, vertelt haar man. “Vanochtend bijvoorbeeld, vraagt ze: ‘Freek, wat gaan we vandaag doen?’ Je gaat naar de Mallemok, zeg ik. Maar ik heb nog niet geantwoord of ze begint opnieuw. ‘Freek, wat ga ik vandaag doen?’ Wel twintig keer. Het is onbegrijpelijk dat iemand zichzelf zo vaak herhaalt.” De kinderen - vijf jongens en een meisje - maken zich zorgen, net als hij. “Ik wil haar niet alleen laten. Ze zegt wel ‘ga jij maar weg’, maar ik durf het niet. Vorig jaar zomer was ik een stukje fietsen, belt ze mijn schoondochter in paniek op: ‘Ik weet niet waar Freek is’.”

Een paar straten verderop, thuis, doet Freek wat hij het liefste doet: lezen. Digitaal, op zijn computer of tablet, of papier. De nieuwste editie van Vrij Nederland lag gisteren al in de bus. Als de zon schijnt, kan hij ook weer eens een fietstochtje maken. Heen en weer naar Hoek van Holland, heerlijk vindt hij dat. Maar vanmiddag gaat hij eerder terug naar de Mallemok. De bezoekers hebben een feestelijke high tea voorbereid, met taart, cake en broodjes, speciaal voor hun mantelzorgers. “De rollen worden omgedraaid”, legt de activiteitenbegeleidster uit. Slapen Vanavond zal hun dochter bellen om te vragen hoe het is gegaan. Corrie zal haar voorlezen uit het ‘dagverslagboek’, waarin ze met wat hulp van Monique haar dag beschreef. “Als Corrie het naar haar zin heeft, heb ik het ook prima”, zegt Freek. De oud-metaalbewerker telt zijn zegeningen. “We zijn al zo oud. Ik word zelf ook wat vergeetachtig, merk ik. Maar we zijn nog steeds heel erg gek op elkaar.” Elke nacht slapen ze hand in hand.

“Ik wil haar niet alleen laten. Ze zegt wel ‘ga jij maar weg’, maar ik durf het niet.” Zwarte sokken Twee zussen van Corrie hadden de ziekte ook en zijn inmiddels overleden. “Als ik van mijn zwager hoor wat hij allemaal met zijn vrouw heeft meegemaakt. Schreeuwen, gooien, schoppen, slaan. Wat dat betreft heb ik geen klagen. Zo is Corrie niet.” “We hebben nooit ruzie”, zegt Corrie. “Ik denk wel eens: wat hebben we toch een goed huwelijk.” Het gaat ook best goed, vinden ze allebei, want het kan erger. Een verpleeghuis zou pas echt verschrikkelijk zijn. Corry kan zich nog prima behelpen. “Mijn gedachten zijn niet meer dezelfde, maar verder ben ik zo gezond als een vis.” Hun dochter doet de grote huishoudelijke klussen. Freek stofzuigt. De rest doet Corrie: stoffen, wassen en koken. “Nooit is het eten aangebrand of niet gaar”, zegt Freek. “De was gaat ook zoals het moet: geen zwarte sokken bij witte onderbroeken.” Heel lang heeft hij geprobeerd om zijn vrouw ‘op het goede spoor te houden’. Nu gaat hij er niet meer tegenin als ze iets zegt wat niet klopt. “Dat heeft geen zin.” Halve kruissteek Sinds de opening, afgelopen januari, gaat ze elke dinsdag en vrijdag naar Ontmoetingscentrum Scheveningen in de Mallemok, speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het begin bleef haar dochter er ook de hele dag bij. “Ik wil mijn man ontlasten”, zegt Corrie. “Als ik hier ben, heeft hij een beetje vrijheid.” Ze laat het sieradendoosje zien dat ze gemaakt heeft. Nu breit ze een wollen sjaal. Volgende keer zal Monique van Bussel een borduurwerk voor haar meenemen: het Straatje van Vermeer. De activiteitenbegeleidster wist het via via te bemachtigen. “Een halve kruissteek, vindt u dat erg mevrouw Bommezijn?” Mooie borduurpatronen zijn steeds moeilijker te krijgen, klaagt Corrie.

Monique van Bussel, activiteitenbegeleidster

“De bezoekers hebben een feestelijke high tea voorbereid, met taart, cake en broodjes, speciaal voor hun mantelzorgers. De rollen worden omgedraaid.”

Brede ondersteuning Een Ontmoetingscentrum Dementie is er voor mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorger(s). Het centrum biedt brede ondersteuning, waardoor de bezoekers het vaak langer volhouden om thuis te blijven wonen. Op de dagsociëteit kunnen ze meedoen aan verschillende activiteiten: knutselen, bewegen, geheugentraining, praten over vroeger en muziek maken of luisteren. Mantelzorgers kunnen er terecht voor praktische adviezen, begeleiding en lotgenotencontact. In Den Haag zijn dertien ontmoetingscentra. Kijk op www.geheugensteunpunt.nl voor een centrum bij jou in de buurt.

17


18

IEDEREEN

COLUMN

Gierend door de Hofstad

“ Lachen maakt alles lichter” “W Cary en Nico van Rheenen, alias Karel en Gijs de Gier Dichterlijke penoze van Den Haag met cabaret, poëzie, muziek, interactieve programma’s en vooral (Haagse) humor

“Maak van je hart geen moordkuil”

e begonnen ooit, hoe kan het ook anders, als clowns. Als Pico en Paco trokken we langs braderieën, festivals, familiefeesten. Nico: Meer dan een trechter, een ballon en een beetje water heb je niet nodig. Maar het moest leuker, imposanter, en we merkten dat het aansloeg als we in plat Haags een verhaal vertelden. Van Rheenen klonk alleen niet zo Haags. De Gier (spreek uit: Gie-ah) wel. Die naam werd geboren toen we gevraagd werden de galerie Inkt op de Prinsegracht te openen. Ons organisatiebureau heet El Pollo vanwege de voorkeur voor gegrilde kip van Nico. Hoewel we heel verschillend zijn - Nico is het financiële brein, Cary is de creatief - is onze band sterk. Ook met onze vader, die tegenwoordig in een flat precies halverwege onze huizen woont. Cary: Hoewel ik m’n hele leven heb gezegd wat ik dacht, moest ik op m’n zestiende kleur bekennen. Ik vond het toen geen grond meer hebben om ‘u’ tegen mijn vader te zeggen. Na wekenlang om de hete brij heen draaien, heb ik het toch maar gezegd. Sindsdien noem ik hem bij zijn voornaam

en zeg ik ‘jij’. Dat bewijst maar weer dat je van je hart geen moordkuil moet maken. Neem niet alles te serieus. Lach er eens om... We zwaaien bijvoorbeeld de scepter vanuit Bureau Centropol: rivaliserende teams proberen in de binnenstad het Haagsch Mysterie op te lossen. Daarbij kan het gebeuren dat je in een sigarenwinkel plat op de grond moet liggen of rond de grote boom op het Buitenhof danst. Zo kom je van je pleinvrees af of daarmee heb je gewoon een leuke middag met vrienden, familie of collega’s. Het maakt spanningen in een team bespreekbaar. Competitie begint al voor je geboorte, maar tegenwoordig lijkt alles er wel om te draaien. Op tv zie je niets anders. Wie wordt de beste volkszanger? Hoe lang houd je het vol met een andere partner? Wie heeft de ergste puber? Uiteindelijk is iedereen een winnaar. Sterker nog, je hebt de zwemwedstrijd van je leven gewonnen... in de race tegen 40.000.000 anderen. Wij houden Den Haag graag een spiegel voor. Niet schrikken hè?!”


kleur bekennen

19

startblokken

“Ik voel dingen vaak eerder aan dan anderen” Deborah Cameron (30) werd in Suriname geboren met retinoblastoom, een type kanker in de ogen. “Ik maakte een pittige start in het leven”, zegt ze nu vrolijk. Ze kwam naar Nederland voor de behandeling van haar ziekte. De kanker overwon ze en die kracht wil ze nu doorgeven aan andere vrouwen. “Door de kanker ben ik deels blind geworden en zijn ook mijn reuk en smaak aangetast. Misschien dat ik juist daardoor heel gevoelig ben voor sfeer en de energie van mensen. Ik voel de dingen vaak eerder aan dan anderen. Die kwaliteit zet ik in bij mijn werk in de hulpverlening.”

“Achter veel voordeuren zit leed” Deborah studeert daarnaast in deeltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Haagse Hogeschool. Het is haar droom om een eigen praktijk te beginnen. “Ik houd al spreekuur in de Buurtkamer van de Schilderswijk. Ik richt mij specifiek op allochtone meiden en vrouwen. Achter veel voordeuren

zit leed, maar het is in de allochtone gemeenschap minder gewoon om hulp te zoeken voor problemen.” Zwart gat Dat weet Deborah uit eigen ervaring. Ze heeft namelijk diverse trauma’s overgehouden aan haar jeugd. “Vanaf mijn zeventiende loop ik bij de hulpverlening. Maar pas toen ik twee jaar geleden in een diepe depressie terechtkwam, kreeg ik de hulp die ik nodig had. Ik viel in een diep, zwart gat.” Door hard aan zichzelf te werken, kwam ze er bovenop. “Ik voel me nu sterker dan ooit. Dat wil ik graag doorgeven aan andere vrouwen. Je kunt het heft echt zelf in handen nemen.” Surinaamse wortels Wat Deborah ook opviel, is dat de hulpverlening erg gericht is op de blanke, westerse standaard. “Dat zie je alleen al aan de vragenlijsten die je moet invullen.

Er is weinig aandacht voor het spirituele dat in veel andere culturen juist heel belangrijk is. Ik ben me tijdens mijn depressie gaan verdiepen in mijn Surinaamse wortels. Daarin speelt winti een belangrijke rol. Maar als je invult dat je voorspellende dromen hebt, kun je volgens de uitslag van de vragenlijst al schizofreen zijn.” In haar eigen praktijk wil ze straks meer openstaan voor andere culturen. Kracht “Ik ben zó blij dat ik mezelf heb teruggevonden, dat ik ook graag iets wil terugdoen. Ik heb voor mijn leeftijd al vrij veel ervaring met ziekte en verlies. Ik wil andere jonge vrouwen graag in contact brengen met hun eigen kracht.” Deborah gaat langs de deur om de vrouwen persoonlijk te benaderen. “Ze moeten je eerst vertrouwen, voordat ze naar het spreekuur in de Buurtkamer komen. Ze moeten letterlijk de drempel over. Maar dan gaat er wel een wereld voor hen open.”

Sta jij ook in de startblokken om jouw steentje bij te dragen aan de Haagse samenleving en wil je jouw verhaal met ons delen? Neem contact op met de redactie of mail naar redactie@pepdenhaag.nl


20

IEDEREEN

HAAGSE HELDEN

Roeien als ÉÉn lichaam

“I

In zijn vrije tijd is hij te vinden bij de Haagse roeivereniging De Laak in de Binckhorst. Daar zet hij zich met hart en ziel in als coach en stuurman. De nieuwe Haagse Held is Peter van den Berg. “Ik vind het fantastisch om uit vier losse roeiers één team te smeden.”

k ben gecertificeerd coach en bedenk de trainingen op de indoor roeimachine. Elke week een andere training zodat alle spiergroepen aan bod komen. Het is vrij specialistisch werk omdat je de vertaalslag van droog naar nat roeien moet maken. Ik weet precies hoe het voelt om door het water te klieven, want ik heb zelf ook vrij intensief geroeid. Door een blessure moest ik een stap opzij doen. Dat vond ik heel erg, maar als coach ben ik beter op mijn plaats. Ik vind het fantastisch om uit vier losse roeiers een team te smeden. Zodat ze als één lichaam gaan roeien.” “Bij mannen verloopt dat proces anders dan bij vrouwen. Mannen hebben toch vaak meer ego, maar kunnen het ook goed hebben als je je sturend opstelt. Vrouwen kun je gemakkelijker als groep aanspreken. Er gaat veel, zo niet al mijn vrije tijd in zitten. Sowieso twee keer per week trainen. En dan natuurlijk de wedstrijden. Daar doe je het allemaal voor. Als coach ben ik behoorlijk invoelend, maar tijdens een wedstrijd wil ik gewoon winnen. Ik ben tot in de puntjes voorbereid, weet alles van de tegenstander en houd de weersvoorspellingen in de gaten. Komende zondag is er een wedstrijd in Alkmaar. ’s Ochtends de heren, ’s middags de dames. Daar gaat je hele dag aan op.”


kleur bekennen

straatvraag

Heb jij wel eens kleur bekend?

Kleur bekennen. Dat is iets opbiechten waar je al heel lang mee rondloopt. Bijvoorbeeld dat je liever gaat werken dan doorstuderen. Of ontdekt dat je homoseksueel bent. In alle gevallen vraagt het lef en doorzettingsvermogen om uit te komen voor wie je echt bent. Wanneer deed jij dat voor het laatst?

Guy van Zijl – 20 jaar student commercieel medewerker

Tom Boogerd – 32 jaar vormgever & VJ

Astrid Opgenhaeffen – 69 jaar gepensioneerd

Opgelucht

Verkeerde opleiding

PVV’er geworden

“Mijn vader is al een paar jaar ziek en ik sta altijd voor hem klaar. Toch kan er nooit een bedankje of een blijk van waardering vanaf. Uiteindelijk heb ik dit tegen hem gezegd en besloten om me meer op mijn eigen leven te richten. Ik ben erg opgelucht, het voelt alsof er een last van me afgevallen is.”

“Tijdens het eerste jaar van mijn opleiding Industrieel Product Ontwerp zei mijn mentor dat ik niet op de juiste plek zat. Ik heb de opleiding tóch afgerond omdat ik geen alternatief wist. Eenmaal aan het werk in de grafische wereld als vormgever realiseerde ik me dat de opleiding inderdaad niet ideaal geweest was.”

“Al jaren stemde ik op de VVD. Maar de laatste tijd herkende ik me niet meer in de visie van die partij, er gebeurde te weinig. Daarom ben ik overgestapt naar de PVV. Er wordt veel kritiek op de PVV geuit. In discussies moet ik dan ook regelmatig mijn politieke voorkeur verdedigen.”

Wietske Noordzij – 18 jaar tussenjaar

Ben Schotel – 78 jaar gepensioneerd

Coby Teensma – 64 jaar freelance notulist

Geen kerkganger

Job in Chili

Laatbloeier

“Van huis uit ben ik christelijk opgevoed, iedere zondag naar de kerk. Voor mijn ouders is het geloof heel belangrijk. Daarom was het moeilijk om aan hen te vertellen dat ik niet geloofde en niet meer naar de kerk wilde. Eerst hadden zij er moeite mee, maar uiteindelijk hebben zij mijn keuze geaccepteerd.”

“Een jaar of veertig geleden zegde ik mijn vaste baan in Nederland op voor een job in Chili. Mijn zekerheden achterlaten, was een spannende keuze. De arbeidsomstandigheden in Chili waren destijds minder goed dan in Nederland en er was geen sociaal vangnet. Maar het heeft goed uitgepakt. Ik heb er zelfs mijn vrouw leren kennen.”

“Toen ik kinderen kreeg, ben ik gestopt met werken. Terwijl het in die periode langzamerhand normaal werd dat vrouwen bleven werken. Maar ik had daar eigenlijk helemaal geen zin in. Al dat geregel voor opvang. Uiteindelijk ben ik op mijn vijftigste alsnog gaan werken, als freelancer, dus met de nodige vrijheid.”

21


22

IEDEREEN

KIJK OP ...

Té anders?! Kijk op… migrantenvrijwilligers

‘ Samen staan we sterk, eendracht maakt machtig.’ Tijdens de inhuldiging van Willem-Alexander kwam het lied van volkszanger Hazes regelmatig voorbij. Maar hoe tolerant zijn we eigenlijk? Krijgt iedereen een eerlijke kans? En zijn migranten net zo welkom als vrijwilliger en collega?


kleur bekennen

‘U

bent Turks? Maar u heeft helemaal geen grote neus.’ Zo werd Fato Ipek-Demir, accountmanager en projectleider bij PEP, aangesproken toen ze een gesprek ging voeren bij een bedrijf dat advies wilde over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. “Hoewel het me wel vaker overkomt, was ik toch uit het veld geslagen omdat mijn gesprekspartners jonge hoogopgeleide professionals waren. Het is 2013 en nog steeds zijn er mensen die blijkbaar nog nooit een hoogopgeleide migrantenvrouw hebben ontmoet. Ik zit er op dat moment als professional van PEP en vind het lastig om er wat van te zeggen. Dus incasseer ik de opmerking. De pijn komt later.” 150 nationaliteiten “Integratie komt van twee kanten”, vervolgt Ipek-Demir. “En in een stad als Den Haag wordt dat steeds belangrijker. We hebben meer dan 500.000 inwoners. Met veel verschillende culturen en meer dan 150 nationaliteiten. Inmiddels is 34% daarvan niet-westers. In 2025 is dat naar verwachting zelfs 40%. ‘Ze’ zien er anders uit, praten anders en eten tussen de middag misschien geen broodje kaas, maar het zijn stuk voor stuk mensen met talenten, die bovendien welwillend zijn en vaak hoogopgeleid. Vrijwilligerswerk kan ertoe bijdragen dat ze volwaardig gaan meedoen. Om hen toe te leiden naar plekken in onze samenleving waar gaten vallen. Bijvoorbeeld om de druk in de zorg te verlichten.”

“Bereid je organisatie voor op de komst van migrantenvrijwilligers. Wat kun je wel en niet zeggen?” Open grenzen Een goed idee en daarom startte de gemeente, samen met PEP, het pilotproject ‘MOE-landers in de zorg’. “MOE staat voor Middenen Oost-Europeanen”, legt Iwetta de Koster van stichting IDHEM (Integratie in Den Haag van Europese Migranten) uit. “Het gaat om alle landen die in 2004 tot de EU zijn toegetreden. Tien in totaal, waaronder Polen, Roemenië, Bulgarije, Estland en Hongarije. Dat betekent open grenzen. En mensen, vooral Polen en Bulgaren, die naar Nederland komen om hier – tijdelijk – te werken en te wonen. De ligging van Den Haag is gunstig ten opzichte van het Westland, waar veel werk is in de kassen, en inmiddels telt Den Haag zo’n 50.000 Polen en Bulgaren.” Iets terugdoen Een grote groep potentiële vrijwilligers en medewerkers dus. Die vaak onder hun niveau werken en voor wie de inburgering niet altijd toereikend is om de Nederlandse taal voldoende te leren. De Koster: “We hebben daarom een docent van de Haagse Hogeschool ingehuurd om hun niveau te verbeteren. Verschillende vrouwen lopen nu stage bij een instelling. Ik heb er bewondering voor! Naast een ‘gewone’ baan, een huishouden met kinderen, doen ze ook nog vrijwilligerswerk om hun eigen toekomstkansen te vergroten. Als ik vraag waarom, zeggen ze: ‘Ik wil iets terugdoen omdat ik zelf ook geholpen werd.’ ‘Voor mij is het een opstapje.’ Of: ‘Ik wil graag onder Nederlanders zijn.’

Grote opkomst Fato Ipek-Demir en Iwetta de Koster ontmoetten elkaar bij de gemeente, bij de start van ‘MOE-landers in de zorg’. Ipek-Demir: “Voor het project zocht PEP ingangen tot de Poolse en Bulgaarse gemeenschap.” De Koster: “Juist daar hadden wij veel ervaring mee. We hebben dus flyers neergelegd in Poolse winkels, een advertentie geplaatst in het Poolse weekblad en mond-tot-mondreclame gemaakt via de dertig vrijwilligers die IDHEM rijk is. Wat vooral goed werkte, was het organiseren van een vrijwilligersmarkt op het Haagse Taalplein.” Ipek-Demir: “We waren blij verrast dat mensen op hun vrije zaterdagmiddag in groten getale naar de voorlichtingsbijeenkomst kwamen. Uiteindelijk meldden twintig migranten zich aan voor de training ‘Op weg naar vrijwilligerswerk’. De training was gratis voor de eerste groep cursisten. Zij zijn daarna als zorgvrijwilliger aan de slag gegaan.” Ontvankelijk “Minstens zo belangrijk als migranten helpen hun weg te vinden naar en in Nederlandse bedrijven, is diezelfde bedrijven en instellingen ontvankelijk maken voor migranten”, stelt Ipek-Demir. “Dus als een bestuur of directie beslist dat migrantenvrijwilligers uitkomst kunnen bieden, is het belangrijk om ook de mensen op de werkvloer daarop voor te bereiden. Wat kun je wel en niet zeggen? Hoe kijken we over en weer tegen elkaars cultuur aan? Wat kunnen we daarvan leren? Kijk ook naar wat je bijvoorbeeld in een bedrijfskantine serveert.” Rechter zonder schoenen “Het begint met het slechten van drempels”, zegt zowel Ipek-Demir als De Koster. “Helaas zijn onze oordelen over andere mensen soms niet op feiten gebaseerd, maar op vooroordelen. Daarmee doen we die ander tekort en missen we zelf een kans. Een kans op een fantastische vrijwilliger of een medewerker, die in contact staat met families en vrienden die ook weer klant, vrijwilliger of medewerker kunnen worden.” Ipek-Demir: “Laatst had ik een afspraak met een Afrikaanse rechter. Ze ontving mij allerhartelijkst in haar chique internationale kantoor. Tijdens ons gesprek deed ze op een gegeven moment haar schoenen uit en hebben we heel gelijkwaardig zitten praten. Ze zei iets wat me nog lang zal bijblijven: “Ik blijf gewoon een mens, ook al doe ik iets belangrijks.”

PEP je vrijwilligersbeleid op PEP besteedt in 2013 extra aandacht aan vrijwilligers in de zorg. In opdracht van de gemeente Den Haag ondersteunt PEP organisaties en professionals met trainingen en netwerkbijeenkomsten (Vrijwilligersacademie). PEP begeleidt organisaties die hun vrijwilligersbeleid verder willen professionaliseren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren en migranten. Daarnaast heeft IOM Nederland PEP gevraagd partner te zijn bij de uitvoering van een nieuw project: GIVE met als doel dat migranten meer participeren in de maatschappij door het doen van vrijwilligerswerk. PEP biedt daarnaast diversiteitstrajecten op maat. Meer weten over ‘MOE-landers in de zorg’, GIVE of diversiteitstrajecten? Neem contact op met Fato Ipek-Demir via f.ipek@pepdenhaag.nl. Kijk ook eens op de website van IDHEM. Daar vinden migranten uit Midden- en Oost-Europa én instellingen tips en projecten om wegwijs te worden in Nederland. http://idhem.nl

23


24

IEDEREEN

PEP-nieuws

PEP-nieuws

Voor bedrijven én vrijwilligersorganisaties

Maatschappelijk betrokken ondernemen

M

BO is een verzamelnaam voor de activiteiten en investeringen die een bedrijf doet in de (lokale) samenleving voor specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen. De activiteiten zijn gericht op het leefbaar maken en houden van de lokale samenleving, waarvan het bedrijf deel uitmaakt. U kunt (samen met uw medewerkers) eenmalig of vaker een ‘klus’ doen. Denk aan het opknappen van een buurthuis, een dagje met ouderen naar het strand, lesgeven op een school of een groep kansarme

jongeren coachen. U kunt ook uw expertise inzetten, zoals het begeleiden van een bestuur of het juridisch in orde maken van de oprichting van een stichting. Maar ook de inzet van middelen is mogelijk, zoals het beschikbaar stellen van uw reproafdeling, uw wagenpark of gereedschap. Wat doet PEP voor u? PEP kent de lokale samenleving van Den Haag, de maatschappelijke vraagstukken en de organisaties die er werkzaam zijn als geen

ander. Als uw organisatie een vrijwillige bijdrage wil leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in Den Haag, is PEP voor u dé partner. Samen met u onderzoekt PEP welke maatschappelijke instelling het best bij u past. Ook kan PEP u uitstekend begeleiden bij het opzetten van uw MBObeleid. Om u goed van dienst te zijn, begint de bemiddeling met een persoonlijk gesprek. Meer weten? Neem contact op met accountmanager Fato Ipek-Demir via (070) 302 44 47 of mbo@pepdenhaag.nl

Een Maatschappelijke NLdoet 2013 breekt stage vind je zó! alle records Dat is dé verzamelplaats van Maatschappelijke Stages in Den Haag. Je kunt hier ook reageren op stages. Maak een profiel aan en informeer naar de aangeboden stages of meld je direct aan. Ook estafettestages en groepsstages vind je hier.

S

ta je ook voor je Maatschappelijke Stage? Dan vraag je je vast af hoe je aan een geschikte, interessante stageplaats komt. Neem daarom eens een kijkje op de stagebank van PEP op www.haagsestage.nl

Daarnaast organiseert PEP verschillende Maatschappelijke Stagebeurzen. Tijdens zo’n beurs zijn allerlei organisaties aanwezig die Maatschappelijke Stages aanbieden. Een perfecte gelegenheid om organisaties te ontmoeten en hun stages te leren kennen. Iedere Stagebeurs wordt door zo’n 200 jongeren bezocht! Kom ook kijken en sfeer proeven. De eerstvolgende Stagebeurs vindt plaats op 24 juni in het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9.

O

p 15 en 16 maart vond de vierde editie plaats van NLdoet, het grootste vrijwilligersevenement van ons land. Tijdens NLdoet laten organisaties en instellingen ‘klussen’ uitvoeren door groepen vrijwilligers. Ook leden van het Koninklijk Huis en ministers zetten zich in. NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, wordt in Den Haag georganiseerd door PEP. Den Haag is al enkele jaren koploper van Nederland, maar dit jaar werden alle records gebroken met maar liefst 280 Haagse klussen! Burgemeester Jozias van Aartsen loste in alle vroegte het nationale startschot in het pand van PEP. In dit epicentrum deed Den Haag FM de hele dag live verslag van de gebeurtenissen. Binnen presenteerde Matroesjka

zich, de organisatie die dit jaar de Kartiniprijs ontving, dé emancipatieprijs van Den Haag. En verder konden alle vrijwilligers zich hier laten verwennen met koffie, thee, een lunch en een welverdiende ‘Op-PEP’-massage. Doe volgende keer ook mee als aanbieder of klusser. Noteer alvast 21 en 22 maart 2014 voor een nieuwe NLdoet. cor a Mo poste oi! m iem RT @ a @c o a het nd de marjo rapos tem bro pro kra u b #m c a ant leem ht gev ns: “H te d elz elp en org en ze oen is .” # lf iet s eig enr aan egi e


Alzheimer Café

Ba Ha stiaa a PE gse n Ve P #H lee vrijw rbern en aag rt je illig e @ s ha juli. eHe er al ers n bver ag lde les h od be t se he tp:// n ve over ig? rne lde ww rle i id n nv erl w.pe en de tr a eid pd in en enh me ining aa i, ju g.n ni l/

Vragen staat vrij

D

ementie is een ingewikkelde ziekte, waarover veel te leren valt. Het Alzheimer Café is daar bij uitstek geschikt voor. Elke maand komt er een ander thema aan bod, waarover deskundigen hun licht laten schijnen en lotgenoten hun ervaringen delen. Ongetwijfeld blijven er tijdens al die bijeenkomsten nog allerlei vragen ‘steken’. Tijdens Het laatste Alzheimer Café van het seizoen 2012-2013 kunt u die vragen voorleggen aan een panel van deskundigen. Iedereen - mensen met dementie, hun naasten, betrokkenen of geïnteresseerden is van harte welkom. U kunt gewoon binnenlopen en hoeft zich niet van tevoren aan te

kleur bekennen

Schrijf een Levensboek

melden. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Context (onderdeel Parnassia Groep) via 088 357 10 60.

H Datum: dinsdag 11 juni Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 Tijd: 19.30-21.30 uur (deur open 19.00 uur) Bereikbaar met tram 2, 3, 4, 6, bus 25 en tram 17

Internationaal project GIVE

Geef vacatures en vrijwilligers door!

et concept van Levensboeken is even simpel als krachtig: een vrijwilliger schrijft samen met een oudere zijn of haar levensboek. Alle hoogte- en dieptepunten passeren de revue. Daarbij blijkt vaak dat de dieptepunten ook mooie kanten hebben gekend en dat het totale leven heel waardevol is geweest. Het project brengt vrijwilligers in nauw contact met ouderen. Voor ouderen is het levensboek een tastbaar bewijs van hun ervaringen. Basistraining Levensboeken (gratis) - woensdag 25 september en 2 oktober 2013 van 14.00 tot 16.30 uur - dinsdag 5 en 12 november 2013 van 14.00 tot 16.30 uur Locatie: PEP, Riviervismarkt 2 Aanmelden: www.pepdenhaag.nl/levensboeken Vacaturebank Wilt u graag aan de slag met een Levensboek, maar heeft u nog geen verteller? Maak dan gebruik van de PEP-vacaturebank, waarin organisaties op zoek zijn naar vrijwilligers om Levensboeken te schrijven voor hun cliënten. De vacaturebank staat op www.pepdenhaag.nl

HEN bij PEP

G D

e Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Nederland heeft PEP gevraagd als partner bij de uitvoering van een nieuw project: GIVE. Dat staat voor Grassroots Integration through Voluntary Experiences. Vrij vertaald is het idee van GIVE: als migranten meer participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, bevordert dat hun integratie. Dit heeft ook een positief effect op de beeldvorming rond migranten. Daarom stimuleert GIVE Haagse migranten om als vrijwilliger aan de slag te gaan. PEP geeft de komende maanden op het Taalplein voorlichting om nieuwe vrijwilligers te werven. En natuurlijk zoeken we ook leuke en interessante vrijwilligersvacatures! Doet u mee? Bel of mail dan projectleider Fato Ipek-Demir via (070) 302 44 47 en f.ipek@pepdenhaag.nl

oed nieuws voor iedereen die zich inzet voor emancipatie: de eerste HEN bij PEP komt er aan! HEN staat voor Haags Emancipatie Netwerk. Bent u daar nog niet bekend mee? Kom dan op 3 juni naar PEP. Een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen over allerlei emancipatiezaken én om het PEP-gebouw van binnen te bekijken. Het programma vindt u op www.pepdenhaag.nl. Deelnemen is gratis, maar graag vooraf aanmelden via onze website. Heeft u dit keer geen tijd? Geen nood, er komen meer HEN’s. Houd onze website in de gaten of stuur een mail naar

m.sauerbier@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘HEN’. U ontvangt volgende keer dan een uitnodiging. Datum: maandag 3 juni Locatie: PEP, Riviervismarkt 2 Inloop vanaf 19.30 uur

25


26

IEDEREEN

VRAAG HET ...

Een mooiere wijk?

Vraag het

Lodi Opbouwwerker bij Boog

Wat doet een opbouwwerker?

Wie is de opbouwwerker van mijn wijk?

Een opbouwwerker helpt bewoners hun ideeĂŤn uit te voeren om een wijk leefbaar, schoon en veilig te maken. Denk aan het opzetten van een buurtpreventieteam om de veiligheid te vergroten of het organiseren van een fleur-op-dag om de straat gezelliger te maken. De opbouwwerker kijkt samen met u, en de andere buurtbewoners, wat er nodig is om uw activiteit uit te voeren. Als opbouwwerkers hebben we een groot netwerk en dat gebruiken we om bewoners aan elkaar of aan organisaties te koppelen. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen zich als vrijwilliger voor hun wijk kunnen inzetten.

In bijna elke wijk in Den Haag is een opbouwwerker actief. Bent u nieuwsgierig wie dat is en wat hij/zij bij u in de wijk doet? Op www.boog.nl kunt u per werkgebied zien wie er werkzaam is. Het merendeel van de opbouwwerkers is ook te volgen via Facebook en Twitter. Kijk hiervoor op www.facebook.com/stBoog of volg ons via @boogopbouwwerk.

Lodi van Brussel is opbouwwerker van Laak-Noord. Kijk op www.boog.nl voor de opbouwwerker in uw wijk!

Wat doe ik als ik een goed idee heb? Op www.denhaagleeft.nu kunt u uw idee om uw wijk te verbeteren insturen. Een collega van mij of ikzelf neemt dan contact met u op. Samen bekijken we dan wat er nodig is om uw idee te realiseren. Er staan ook voorbeelden van succesvolle activiteiten die vorig jaar zijn uitgevoerd.


kleur bekennen

Wil je vrijwilligerswerk doen of zoek je een vrijwilliger? Maak kennis met een selectie uit de Vrijwilligerscentrale van PEP. Spreekt een talent of vacature je aan, bel (070) 302 44 44 en maak samen met PEP een mooie match! Via www.pepdenhaag.nl vind je nog veel meer vrijwilligers en vacatures.

vrijwilligerscentrale

Zorgen bij ’s Heeren Loo

Warm hart voor India

Maatschappelijke stage

Houd je van mensen en werken in een team? Meld je dan aan als vrijwilliger bij ‘s Heeren Loo Zorggroep. Wij zijn een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en zoeken voor diverse locaties in de regio Haaglanden enthousiaste vrijwilligers die activiteiten met onze cliënten willen doen. Zoals bewegen, koken, knutselen, spelletjes en winkelen. We zorgen voor een locatie die bij je past en je wordt goed ingewerkt. Een mooie manier om kennis te maken met de zorg. Wellicht als opstap naar een opleiding of baan!

Kom jij Melania versterken met je kennis van en betrokkenheid bij India? Als ontwikkelingshulp voor en door vrouwen je aanspreekt en je voor een langere periode beschikbaar hebt, is dit zeker iets voor jou! Je beoordeelt projectaanvragen uit India (Tamil Nadu), verwerft regio- en projectinformatie, informeert en bezoekt groepen of donateurs en bewaakt de relatie tussen de betrokken vrouwen. De functie neemt circa 3 tot 4 uur per week in beslag. Waar en wanneer je voor Melania werkt, bepaal je zelf.

Als maatschappelijk stagiair bij Resto VanHarte help je mee in het restaurant en bij de ontvangst van de gasten. Zodra iedereen zit, help je mee met serveren. Vind je dit leuk en ben je ook nog leergierig, open en vrolijk, dan is dit de ideale stageplek voor jou!

Jongeren raken

Whizzkid

Als vrijwilliger bij The Mall kom je in contact met jongeren met allerlei culturele achtergronden: Antilliaans, Dominicaans, Kaapverdisch, Surinaams, Turks of Marokkaans. De meeste jongeren die bij The Mall komen, komen uit de Schilderswijk en omgeving. Je hebt de taak om hen te observeren en problemen te signaleren. Je houdt je bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de inloop. Je werkt vanuit de visie van The Mall, die zich erop richt dat de jongere met wie je in contact bent, gezien, gehoord en geraakt wordt. The Mall ligt op loopafstand van station HS.

Facebook, Hyves, Twitter, hashtags, blogs, banners, buttons‚ huh?! Is dit géén geheimtaal voor jou? En ben je sociaal betrokken? Dan is een maatschappelijke stage bij het Buddy Netwerk iets voor jou. Je plaatst links, foto’s, films en berichten over onze organisatie op Facebook, Hyves en andere (jongeren)sites. En je denkt mee over hoe we het best social media kunnen inzetten. Het Buddy Netwerk biedt mensen die ziek, eenzaam of dement zijn een luisterend oor. Een belangrijke taak. Help mee!

vraag en naar e p zoek iedingen o is g e aanb nHaa agazin PEPDe uisitie s en m er acq a g p li il P E w vrij o or de P /kK7x ies vo /ow.ly en act :/ p t t h EEN. IEDER

Marathon langs de zijlijn Op zondag 22 september vindt de marathon van Den Haag plaats. Doe mee als vrijwilliger en zorg ervoor dat de lopers tijdens het evenement op het parcours voorzien worden van water, fruit en sportdrank. In totaal zijn er 20 posten waar deze versterkingen worden aangeboden. Je helpt mee met het inrichten van de post, fruit snijden en het uitreiken van water. Al vanaf 14 jaar!

Fond of children’s stories At the annual Children’s Books Market writers, illustrators en publishers of Dutch children’s books are given a stage. In so-called ‘culture pavillions’ children’s stories from other cultures are presented as well. We are looking for enthusiastic people (especially with a Spanish, African or Chinese background) with an interest in children’s cultures all over the world to staff these pavillions on Sunday October 13th. This year’s theme is sports and games. Ready. Set. Go?

aanbod Fotograaf met focus

Begeleider gehandicapten

Janneke houdt van fotograferen. Ze maakt portretten en is inzetbaar voor evenementen. Ze heeft veel praktijkervaring en heeft o.a. bij Culturalis, Importante en HOF als vrijwilliger gefotografeerd.

Peter werkt als begeleider in de gehandicaptenzorg en is redacteur van www.gehandicapten.info. In zijn vrije tijd wil hij graag ondersteuning bieden bij activiteiten aan ouderen en/of mensen met een verstandelijke beperking.

27


Radjesh’ regenboog Taboes doorbreken en opkomen voor mensen die onderdrukt worden. Radjesh Madarie is er dagelijks mee bezig. En hij merkt: praten helpt, want iemands mening staat niet altijd muurvast.

Radjesh Madarie – 35 jaar Vrijwilliger sinds zijn 15e Nu actief bij o.a. Stichting Hindustani en PEP Website: www.radjesh.com

Wat betekent de regenboog voor jou? Dat is het symbool van de homobeweging. Daar zet ik me voor in. Het onbegrip tegenover homo’s neemt toe, jammer genoeg ook in onze veelkleurige samenleving. Ik besef dat ik mijn vrijheid als homo niet aan mijn eigen mensen te danken heb, daar hebben Nederlanders voor gestreden. Dat verworven recht moeten we zeker behouden en daarvoor moeten we taboes blijven doorbreken. Hoe doe jij dat? Door met mensen te praten, erover te vertellen op de radio en artikelen te schrijven. De dialoog is altijd mijn uitgangspunt. Ik neem bijvoorbeeld initiatieven voor bijeenkomsten bij Stichting Hindustani over homoseksualiteit, omdat Hindoestaanse homo’s niet uit de kast durven komen. In het panel vertel ik mensen met een stellige mening dan míjn ervaringen. Dat werkt wel, ja. En nu pleegouderschap

bij homo’s actueel is in de Turkse gemeenschap, organiseer ik daar ook een avond over. In gesprek gaan is het beste. Hoe komt het dat je zo sociaal bewogen bent? Mijn vader werkte bij het Aids Projecten Bureau en van hem heb ik geleerd hoe belangrijk het is om aan anderen te geven. Ik kom ook op voor vrouwenrechten en voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen. De maatschappij en de politiek veranderen. Nederland staat bekend als tolerant land dat mensen opvangt, maar als vluchtelingen hier aankomen, merken ze dat dit niet klopt. Ik help ze dan, bijvoorbeeld met brieven schrijven. Wat is je droom? Eén ding waar ik elke dag veel tijd in steek: een beter Nederland waar iedereen een plekje heeft en vrij kan zijn.

IEDEREEN: Magazine voor en over participatie en emancipatie www.pepdenhaag.nl

IEDEREEN uitgave juni 2013  

Magazine voor en over Haags vrijwilligerswerk en mantelzorg