Page 1


Pepa Vaníček © 2012


Již devět měsíců existuje v České republice projekt, který jsem nazval Evidence Based Pharmacy, zkráceně EbP. Projekt, možná s poněkud zavádějícím názvem, se za tuto dobu stal jedním z rozvojových projektů České lékárnické komory a byl představen i v zahraničí na výročním FIP kongresu v Amsterdamu. Zavádějící název? Evidence Based Pharmacy přesně přeloženo znamená farmacie založená na důkazech, pod tím by si někdo mohl představit něco jiného než čím Ebp skutečně je, tedy důkazem a dokumentací toho, že farmaceut je posledním článkem na cestě léku, který může zdravotní péči o pacienta výrazně zefektivnit, individualizovat a případně i zachytit chyby ostatních zdravotníků. EbP přitom klade důraz na vyjádření finančních úspor generovaných farmaceutem.


Za ¾ roku se prostřednictvím zapojených farmaceutů podařilo nejenom ušetřit 261 039,46 Kč, ale také se zaznamenalo 863 intervencí zapojených farmaceutů. Několik zajímavých vám přináším v této vánoční brožurce, přeju příjemné čtení!


Web EbP je uzpůsoben k tomu, aby zachytil finanční úsporu generovanou nejrůznějšími zásahy farmaceuta. Formálně je rozdělen do 6 skupin podle možných intervencí. Rozlišujeme provedení generické substituce, záměny a náhrady a odhalení interakce, kontraindikace, duplicity, preskripční chyby a máme jednu kategorii pro případy, kde nevzniká přímo finanční úspora, přesto jsou ale dané intervence přínosem pro pacienta, tu nazýváme neúspora.


Motto: Marné lidské počínání bez dokumentování. teta Kateřina

Již na fakultě nám bylo vtloukáno do hlavy, že v lékárně se má veškerá činnost dokumentovat. Jelikož si myslím, že práce farmaceuta je jeho okolí velmi přínosná, napadlo mě jeho přínos dokumentovat. A tak vzniklo EbP – evidence přínosu farmaceuta společnosti vyjádřená v číslech finanční úspory. Na dalších stranách přináším malou ochutnávku z našich záznamů.


Použité zkratky CYP EbP GS LP SÚKL tbl. ÚP ÚZP

cytochrom P Evidence Based Pharmacy generická substituce léčivý přípravek Státní ústav pro kontrolu léčiv tablety úspora pacienta (vyjádřeno v Kč) úspora zdravotní pojišťovny (vyjádřeno v Kč)


Generická substituce, záměna a náhrada V této kategorii dokumentujeme úsporu vzniklou provedením generické substituce, záměny a náhrady.

Pacient dostal místo přípravku Viagra 4x100 mg tbl. generikum Sildenafil Sandoz 4x100 mg tbl.

peva

Generickou substitucí lze pacientovi ušetřit někdy i nemalý finanční obnos, tak tomu bylo například v následujícím případě.

ÚZP 0,00 ÚP 901,20


Generická substituce, záměna a náhrada

Záměnou 2 balení Sumamed 3x500 mg tbl. za Azitromycin Mylan 3x500 mg tbl. vznikla

jamt

Zajímavé případy byly zaznamenány u GS přípravků obsahujících azitromycin, každý z nich má jinou úhradu. Při GS tedy vždy dochází i k ÚZP.

peva

ÚZP 192,54 a ÚP 144,76

Také záměnou přípravku Azitrox 3x500 mg tbl. za Azibiot 3x500 mg tbl. došlo k ÚZP 87,00 a ÚP 62,10


Generická substituce, záměna a náhrada

hoha

K finanční úspoře došlo i v případě, kdy kolega exemplárně využil své odbornosti a vyhnul se tak non lege artis přípravě IPLP z HVLP. Místo dvou balení Flucinaru bylo k magistraliter přípravě použito 30 g zásobní masti s Fluocinolonem 0,025 %, který je dostupný u fy Dr. Kulich Pharma, s.r.o. v balení po 1 g (více zde). ÚZP 60,50 ÚP 0,00


Generická substituce, záměna a náhrada K nejvíce zaměňovaným molekulám patří: ramipril metformin zolpidem rilmenidin

ramipril


Interakce

Při výdeji LP Klacid SR 7x500 mg tbl. pacient sdělil, že užívá Timonil, s dotazem na možnost vzájemné kombinace. Klarithromycin, obsahová látka Klacidu SR, jako silný inhibitor CYP 3A4 může zvyšovat plazmatické hladiny karbamazepinu, obsahové látky Timonilu. Proto byl po telefonické konzultaci s lékařem vydán Xorimax 10x250 mg tbl. ÚZP 62,02 ÚP -6,00

bafi

V kategorii interakcí jsou uloženy odhalené případy interagujících LP. Nedochází zde sice tak často k vysokým úsporám, ale prokázání odbornosti a bdělosti farmaceuta je o to důležitější, protože případná špatná kombinace léčiv se může projevit na zdravotním stavu pacienta okamžitě.


Kontraindikace

peva

Vzácné případy kontraindikací jsou zaznamenávány ve stejnojmené rubrice. Jeden případ za všechny:

Pacient, který k předepsaným léčivým přípravkům Humulin R cartr. 5x3 ml, Oltar 30x4 mg tbl., Rasilez 28x150 mg tbl., na dotaz užíval ještě Micardis 28x80 mg tbl. Po domluvě s předepisujícím kardiologem nebyl nový Rasilez vydán. Vše provedeno podle doporučení SÚKL. ÚZP 1994,00 ÚP 165,00


Duplicity

O něco početnější skupinou, co se týče počtu zaznamenaných případů, jsou duplicity. Zdrojem duplicit je zmatek a informační šum na všech úrovních (lékař, farmaceut, pacient). Většině duplicit by přitom bylo celkem jednoduše možné předejít, v případě, že by v ČR fungoval systém e-health a informace o medikaci všech pacientů by bylo možné sdílet. Pokud by byl takový systém dostatečně propracovaný, možná by to znamenalo konec EbP, hrozí to?


peva

Duplicity Lékárnu navštívil pacient dlouhodobě užívající ApoTic 100x250 mg tbl. s receptem na 3 balení Tagren 30x250 mg tbl. Lékař při telefonickém rozhovoru tvrdí, že pacient užívá Apo-Tic , Tagren byl prý předepsán v nemocnici místo Pentomeru - lékař se neorientuje v účinných látkách jednotlivých přípravků. Diví se, že Apo-tic obsahuje stejnou účinnou látku jako Tagren. Expedován pouze Apo-tic. ÚZP 1994,00 ÚP 165,00

Častým zdrojem duplicit jsou bohužel i záměny LP v lékárnách, proto je vhodné veškeré změny vyznačit písemně nejlépe přímo na krabičku. V orientaci velice pomáhají i lékové záznamy jednotlivých lékáren.


Preskripční chyby

hoha

Do kategorie preskripčních chyb řadíme kdeco: zaznamenáváme zde případy, kdy pacient dostane předepsáno více balení než potřebuje nebo než stanovuje 3měsíční limit. Dalšími zapisovanými úsporami jsou případy, kdy je vydáno místo více malých balení 1 velké se stejným počtem tablet. Dále registrujeme chyby v silách a počtech tablet u předepisovaných LP, překročené max. doporučené dávky, chybné půlení tablet, nečitelné Rp. a jiné.

Pacientovi byla např. předepsána 4 balení Hydrochlorothiazid 20x25 mg tbl., tento lék již ale vůbec neužívá. Proto nevydáno. ÚZP 91,04 ÚP 121,00


jaso

Preskripční chyby Další pacient začínající léčbu antidepresivem obdržel v ordinaci Rp. na dvě balení Zoloft 100x50 mg tbl. Po telefonické domluvě s předepisujícím lékařem expedována 2 balení Zoloft 28x50 mg tbl. do další kontroly. Jednalo se o omyl lékaře. ÚZP 1028,62 ÚP 0,00

kase

Častým a již téměř automatickým zásahem je výměna malých balení za velké s adekvátním počtem tablet, k úspoře ale dochází jen u některých LP.

Výměnou 3 balení Agen 30x5 mg tbl. za 1 balení Agen 90x5 mg tbl. se uspořilo ÚZP 0,00 ÚP 77,80


Preskripční chyby

peva

Častými preskripčními chybami jsou neúplnost, nečitelnost nebo překlepy v receptech.

mikr

Na Rp. se dvěma předepsanými baleními Agapurin SR 400 mg tbl. bylo po prohlédnutí lékového záznamu pacienta a na jeho přání expedováno pouze 1 balení Agapurin SR 100x400 mg tbl., vznikla hypotetická úspora za 1 velké balení ÚZP 167,49 ÚP 96,80

Dospělému pacientovi byl předepsán Biseptol 20x120 mg tbl., po telefonickém kontaktu s lékařem byl vydán Biseptol 20x480 mg tbl. ÚZP -26,22 ÚP 5,07


Neúspora

Pacientka užívající Presid 10 mg a Neurotop 600 mg si v lékárně postěžovala, že její TK pořád neklesá. Podezření, že by mohlo jít o snížení hladiny felodipinu vlivem karbamazepinu (CYP 3A4), bylo sděleno lékařce, která nevěděla o existující interakci, s návrhem změny preskripce. Pacientka je dnes dlouhodobě na Agenu 10 mg s uspokojivou kompenzací TK.

jask

Případy, ve kterých nevzniká bezprostřední finanční úspora a které jsou řešeny intervencí farmaceuta s jasným přínosem pro pacienta, zapisujeme do kategorie neúspora.


Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2013!

EbP  

Vánoční kniha o EbP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you