Page 1

Türi Põhikool

LÄTI

Taavi Pent 7.B klass

1


RIIGI ÜLDANDMED

• Rahvaarv: 2,191,580 inimest. • Pindala: 64,589 sq km. • Rahvastiku tihedus: 34 inimest uhel ruutkilomeetril. • Pealinn on Riia.

• Lipp:

• Vapp:

• Hümn: “Dievs, svētī Latviju!”.

2


RIIGI ASENDKAART NING ASENDI ISELOOMUSTUS

• Riik asub aasia mandril, Põhia-Eroopas. • Riik asub rannikul. • Riir piirneb Läänemerega. •

Pinnamood: Läti asub on kaetud liustikusetetega, mis on moodustanud tänapäevase künkliku pinnamoodi.

Lätis asub kolm suuremat kõrgustikku. Lääne-Lätis,Kurzem südames asubKurzeme kõrgustik, mis ulatub üle 180 m merepinnast. Kirde-Lätis asub Vidzeme kõrgustik, millel on mitu üle 300 m ulatuvat tippu, sealhulgas Läti kõrgeim tipp Gaiziņkalns mis on 312 m. • Naaberrigid maismaal: Põhias asub Eesti, Idas asub Venemaa ja Lõunas asuva Leedu ja Valgevene. • Riigi uladus põhjast lõunasse.

3


RAHVASTIKU PAIKNEMINE RIIGIS

• Rahvastiku tihedus:

4


• Rahvastiku paiknemine: ida osas elab natuken rohkem iinimes kui lääne osas Rhvastik on jaotatud ühtlaselt.

5


RAHVASTIKU ISELOOMUSTAMINE

• Rahvaarvu muutus aastatel 2001-2010 Analüüs: Rahvaarv on usna palju langenud Kümne aastaga.

• Riigi suuremad linnad

6


7


• Usulise jaotus

• Rahvustraditsioonid: käsitöötraditsoon, Slovakkia rahvustraditsioon, Rahvuslike rõivaste esitlus,

8


FOTOALBUM

9


KASUTATUT KIRJANDUS 1. et.wikipedia.org 2. www.theodora.com 3. georahvastik.weebly.com 4. www.google.ee

10

Geograafia e-raamat  

e-raamad kus on infot Läti Vabariiki kohta

Geograafia e-raamat  

e-raamad kus on infot Läti Vabariiki kohta