Page 1

R책dgivning

Fordele

Selvbetjening

Servicefordele

Det logiske valg


Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder, som vi mener er særlig relevante for dig, og som kan give dig endnu større udbytte af DIP: ∆ Rådgivning – vi skaber klarhed ∆ Selvbetjening – vi gør det nemt for dig ∆ Fordele – vi giver dig gode grunde til at vælge DIP


Rådgivning – vi skaber klarhed

Når du taler med os, får du kompetent rådgivning og klare svar – vi er specialister i at rådgive ingeniører om pension.

Målrettede medlemsmøder giver dig overblik DIP inviterer jævnligt til informationsmøder for bl.a. nye medlemmer og seniorer. På møderne giver vi dig et overblik over, hvad du skal være op­ mærksom på, hvis du er nyt medlem eller begyndt at planlægge din pensionisttilværelse. Find kommende medlemsmøder på dip.dk Vi besøger også din arbejdsplads DIP kommer også ud på din arbejdsplads. Vi be­ søger både offentlige og private virksomheder for at fortælle om pensionsmulighederne og produkterne i DIP. Vi deltager også meget gerne i gå-hjem-møder, klubgeneralforsamlinger eller møder, der handler om at blive lidt klogere på pension. Kontakt os, og hør om mulighederne. Få tjekket din pension hvert femte år Vi hjælper dig med at holde styr på din pension gennem alle livets faser. Hvert femte år tilbyder

vi et pensionstjek, så du er sikker på, at du har de pensionsdækninger, der opfylder dine behov. Vi kontakter dig, når det er tid til at tjekke din pen­ sion. Vi kan gennemgå din pension på telefon, mail eller ansigt til ansigt, som det passer dig bedst. Få en personlig rådgiver Vi tilbyder alle nye medlemmer en samtale med en personlig rådgiver, som hjælper dig med at få et godt overblik over din pensionsordning, og som du altid kan kontakte via telefon eller e-mail.

Du ved altid, hvornår du får svar Når du kontakter os, er det vores mål at give dig et hurtigt og præcist svar både på de enkle og komplekse spørgsmål. Du kan forvente at få svar inden for én dag på fore­ spørgsel om optagelse og inden for to dage på øvrige henvendelser pr. mail og telefon. Oftest svarer vi hurtigere, men hvis vi ikke kan besvare din henvendelse inden for disse tidsrammer, sender vi dig en kvittering på din henvendelse med forventet svartid.


Selvbetjening – vi gøR det nemt FoR dig

Vores selvbetjeningsløsninger online og på mobilen gør det nemt og hurtigt for dig at få overblik over din pension og lave forskellige beregninger.

Vi giver dig overblik over dine muligheder På dip.dk har vi gjort det let for dig at få et over­ blik over dine muligheder, og hvad du skal være opmærksom på gennem hele livet – hvad enten du er medlem eller overvejer at blive det. DIP er desuden tilsluttet pensionsinfo.dk, som er en gratis informationsservice. Her kan du få et samlet overblik over både dine forsikringer og forventede pensioner. Medlemsweb’en gør det let at lave beregninger På vores Medlemsweb har du nem adgang til dine pensionsoplysninger. Her kan du også selv lave beregninger, hvis du ønsker at ændre din pensions ordning. Du finder Medlemsweb’en på dip.dk Vi gør dig klogere på pension Med DIP’s elektroniske nyhedsbrev sørger vi for, at du hele tiden er opdateret med de seneste nyheder inden for pension. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på dip.dk

let og hurtigt MeD MeDleMsaPP Med DIP’s medlemsapp kan du let og hur­ tigt få adgang til dine pensionsoplysninger. Du kan regne på pensionens størrelse ved pensionering og se, hvad et eventuelt ekstra indskud betyder for din samlede pension. App’en installeres på iPhone og iPad via App Store og på Android telefoner og tablets via Android Market/Google play. Den findes under ”DIP pensionsberegner”.


Fordele

– vi giver dig gode grunde til at vælge DIP DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og vi arbejder målrettet for at give dig mest mulig tryghed i dit arbejdsliv og størst mulig pension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Vi kender ingeniører bedst I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi har l­everet pensioner til ingeniører siden 1953, så vi kender din virkelighed bedre end de fleste. Derfor kan vi mål­ rette vores rådgivning og vilkår til netop dig. Vi har tilfredse medlemmer DIP deltager hvert år i en større tilfredshedsunder­ søgelser, der sammenligner kundernes tilfredshed med deres pensionsselskab. Målingen placerer hvert år DIP helt i top, når det gælder den samlede tilfredshed. Vi sender overskuddet videre til dig DIP har ingen aktionærer, der skal have en del af kagen. Som ejer er det altså dig, der får hele over­ skuddet. Vi har lave omkostninger Pengene skal ikke forsvinde i administration og gebyrer! DIP har nogle af branchens laveste om­ kostninger, uanset om du er ansat i et stort eller lille firma, og om indbetalingen kommer fra dig selv eller din arbejdsgiver.

Vi giver dig en af branchens bedste forrentninger Vores aktive og langsigtede investeringsstrategi er det bedste fundament for at skabe gode afkast til fordel for dig og har givet en af branchens bedste forrentninger. Attraktive vilkår – også efter endt ansættelse Efter endt ansættelse kan du fortsætte din pension i DIP på samme attraktive vilkår og betingelser.

Lej en lejlighed DIP ejer alene eller sammen med andre pensionskasser en række boligejendomme, der giver os mulighed for at udleje næsten 1.000 lejligheder med fortrinsret for vores medlemmer. Læs mere om dine medlemsfordele på dip.dk


hVeM er DiP? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil­ og akademiingeniører. Vi har over 32 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca. 22.000 medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. Som en del af investeringspolitikken har DIP underskrevet UNPRI, som er et netværk af investe­ ringsorganisationer, der beskæftiger sig med miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i forbindelse med investeringer.

KontaKt os Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvordan du sikrer dig den bedst mulige pension – og hvordan du forsikrer dig, mens du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet. Send os en mail på dip@dip.dk, eller ring på 82 33 00 00. Du kan også finde yderligere information på dip.dk

diP - danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse dirch Passers allé 76 2000 Frederiksberg telefon 82 33 00 00 www.dip.dk

Profile for Dorthe Bentzen

DIPs servicefordele  

DIPs servicefordele  

Advertisement