Page 1

Tema 6. Apogeu i crisi a l’Europa cristiana (s. XIII al XV) El Cisma d’Occident 4 ESO


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2)

1. Causes (1) - S. XIII: Papes Gregori IX i Inocenci IV problemes amb l’emperador Frederic II (els seus dominis rodejaven els Estats Pontificis). - Divisió italiana: güelfs (amb el Papa) i els gibelins (Emperador). - Papa Bonifaci VIII (teocràcia pontifícia) davant el rei francès Felip. Fan empresonar al Papa, que mort un mes després (1303). - 1305: Climent V trasllada el papat a Avinyó, Avinyó fins el 1378. 7 Papes. Influència francesa en els cardenals (90%). Braç secular de l’església: el rei francès. - 1328:

- Doctrina d’Ockham (franciscà), contra la infal·libilitat papal; contra els sagraments; - Versions radicals sobre la pobresa. -Lluís de Baviera es corona en una cerimònia laica (Carlemany 800). Refugi de la Modernitat. -Publicació del Defensor pacis, de Marsili de Padua.


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2)

1. Causes (2) - Defensor pacis: jerarquia era institució humana; els sacerdots rebien potestat de l’Estat; estructura democràtica; el Papa reduït a cap pastoral sense autoritat disciplinària. - Poble cristià aliè a les discussions teològiques: processons, confraries, benediccions, rosaris, via crucis, teatre religiós... - Anglaterra i Alemanya: Església com a societat humana creada pels fidels amb un codi ètic, els evangelis. 1351-1353: parlament anglès aprova lleis per les que es sotmetia les comunicacions dels bisbes amb Roma a una censura per part de la corona. - Pacificació dels Estats Pontificis: Gil de Albornoz. - Dues santes: Caterina de Siena i Brígida. - Urbà V: torna a Roma. † Gil de A. Retorn a Avinyó. 1377: Gregori XI torna a Roma.


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2)

2. Cisma 1 (1378-1418) - † Gregori XI. Pressió del poble romà: volen papa romà o italià. - 1378: nou papa Urbà VI. Cardenals marxen a Fondi per fer una nova elecció (estaven coaccionats pel poble): papa Climent VII (seu a Avinyó). Els dos es van excomunicar mútuament. - Dues obediències: obediències POLÍTIC: a) Avinyó: França, Espanya i Escòcia. b) Roma: Anglaterra i Alemanya. Distinció que coincidirà amb el protestantisme. RELIGIÓS: a) Avinyó: Sant Vicenç Ferrer. b) Roma: Santa Caterina. - Moltes universitats a favor d’Avinyó i fan fora als nominalistes (seguidors d’Ockham). - Naixement de l’església de Wicleff a Anglaterra: sense jerarquia, visible-invisible, predestinació, Escriptura abans que l’Església, etc. - Arriba a Europa com a lolardos: lolardos reformar l’Església amb les idees de Wicleff.


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2)

2. Cisma 2 (1378-1418) - 1408: Roma, papa Gregori XII; Avinyó: Benet XIII (Pedro de Luna). - 1409: Concili a Pisa: Pisa deposició dels dos. Nou Papa: Alexandre V. Gregori XII i Benet XIII van recusar: 3 Papes. Papes - Alexandre V → Joan XXIII. - Rei d’Hongria (Segismundo): 1. Demana als emperadors europeus ajuda per derrotar als turcs. 2. Problema nacionalista txec: husisme (doctrina herètica de Juan Huus, influència de Wicleff). - 1414, Concili de Constança (votació per nacions): se demana que abdiquin. Benet XIII s’escapa. Ho recusa. Accepten doctrina conciliarista: conciliarista el col·legi cardenalici és superior a l’autoritat del papa. - 11 novembre de 1417: Martí V.


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2) 3. Mapes: 3.1 El Cisma europeu

3. Mapa 1: el Cisma europeu


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2) 3. Mapes: 3.1 El Cisma europeu 3.2 Europa dividida

3. Mapa 2: el Cisma europeu


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2) 3. Mapes: 3.1 El Cisma europeu 3.2 Europa dividida 3.3 Eix cronològic papat

3. Mapa 3: eix cronològic del papat


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2) 3. Mapes: 3.1 El Cisma europeu 3.2 Europa dividida 3.3 Eix cronològic papat 4. Concili de Basilea

4. Concili de Basilea - Martí V va refusar els decrets conciliaristes* → Eugeni IV. - 1431, Concili de Basilea: Basilea - Les diferents sessions del concili van ser tempestuoses; unes vegades el Papa les dissolia, i altres els pares conciliars declaraven herètic el Papa, per no reconèixer la superioritat del concili. - Primer es va traslladar a Florència (els conciliaristes van deposar al Papa i posar un seu: Fèlix V) i, finalment, a Roma (1442), fins que definitivament va ser reconeguda solemnement la primacia del Papa. - Els regnes cristians es van unir al Papa. - Fèlix V al 1449 va baixar el cap i es sotmetre a Roma. * Conciliarisme: doctrina que sosté la preeminència del concili ecumènic sobre el Papa o almenys, una autoritat magisterial compartida entre tots dos .


El Cisma d’Occident 1. Causes (1 i 2) 2. Cisma (1 i 2) 3. Mapes: 3.1 El Cisma europeu 3.2 Europa dividida 3.3 Eix cronològic papat 4. Concili de Basilea 5. Cap a la Reforma

5. Cap a la Reforma Protestant - Wicleff: contra la jerarquia, predestinació... - Juan Huss: nacionalismes eclesiàstics. - Doctrines conciliaristes: democratització. - Polític: Imperi fragmentat. - Decadència moral del clero. - Ressentiment d’Alemanya contra Roma... Luter.

Cisma d'Occident  

Cisma d'Occident

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you