Page 1

Gwerthfawr Time well spent

Plant am ddim Ceir telerau ac amodau

Kids go free

Terms and conditions apply

Castell Penrhyn Penrhyn Castle

Gollwng stêm 20-21 Awst 12-4pm Rhyfeddwch at ogoniant pwer stem efo'r digwyddiad arbennig yma. O ffeiriau pleser i injans ran,cewch brofi prydferth wch injans stem mawreddog a'r pethau od a rhyfeddol yr oedden nhw'n eu gyrru.

Let off steam 20-21 August 12-4pm Wonder at the heady heights of steam power with this special event. From fun fairs to fire engines, experience first hand the beauty of magnificent steam engines and the weird and wonderful things that they powered.

 01248 353084 www.nationaltrust.org.uk/penrhycastle Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn elusen gofrestredig, rhif 205846 The National Trust is a registered charity, no. 205846

Let off steam  

20-21 August 12-4pm Wonder at the heady heights of steam power with this special event. From fun fairs to fire engines, experience first han...

Advertisement