Page 68

knap, maar in 2000 werd hij laatste. Maar omdat hij in 2001 de B-klasse won, was de ‘Ora et Labora’ in 2002 weer terug op het hoogste niveau. Daar kreeg hij het vanaf 2005 moeilijk om zich in het grote geweld van de uitgeselecteerde topklassers te handhaven. Ook omdat hij te weinig tijd vond om te trainen. Omdat Sietse Broersma na twee kampioenschappen in de klasse a-klein de ambitie voelde om met een groot skûtsje te zeilen, werd er gezocht naar een ander schip. De keuze viel op de ‘Ora et Labora’, maar omdat Sietse ongewild aan de Avontuur [L 998 N] bleef hangen en men in Heeg wel toe was aan een eigen Heegemer Skûtsje, werd de Stichting Heegemer Skûtsje opgericht. Voor deze enthousiaste club zeilde Broersma in 2015 naar een vijfde plaats in de C-klasse. Zijn mooiste prestatie was een overwinning op de Sleattemer Mar, in een spectaculaire wedstrijd.

In 1999, toen het Heegemer skûtsje nog Ora et Labora heette en Willem Timmer schipper was, werden ze elfde. Een jaar later waren ze laatste van de klasse A-Groot en in 2001 kampioen in B. Dat werd het begin van een mooie serie. Foto Marten Sandburg.

Het skûtsje

Aan de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk staat nu het internationaal werkende transportbedrijf Gosliga. Dik honderd jaar geleden lag hier het beurtscheepje ‘Twee Gebroeders’, dat kaas en boter van de lokale zuivelfabriek naar Leeuwarden transporteerde. Pier Gosliga had het genoemd naar zijn zonen Pieter en Regnerus, die het schip in 1927 overnamen. Maar het vervoer over klein water had in de crisisjaren dertig zijn tijd wel gehad. De Gosliga’s bouwden een transportbedrijf op, de ‘Twee Gebroeders’ werd in 1951 geregistreerd als woonschip. In 1983 werd het woonschip motorrecreatieschip, geregistreerd onder nummer GN 898, met de naam ‘Vrouwe Jeltje’. Willem Timmer kreeg haar in 1986 in handen, doopte haar ‘Ora et Labora’ en zeilde er vanaf 1988 mee bij de IFKS. Prachtige wedstrijden waren het in de beginperiode, later werd het wat minder. En nu is de ‘Ora et Labora’ aan een vierde leven toe, nu als wedstrijdschip voor Heeg. Bij transportbedrijf Veenstra/Fritom leven ze enthousiast mee. En Pier Piersma woont en werkt er aan oude schepen. Dat moet, met een warbere Sietse Broersma, wel klikken.

165

Profile for Uitgeverij PENN.nl

Van Schroot naar Vloot - Deel 1 skûtsjes  

Van Schroot naar Vloot - Deel 1 skûtsjes  

Advertisement